Reklama

Dostrzegać blask prawdy

W przededniu 6. rocznicy reaktywowania Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej z prezesem zarządu stowarzyszenia - dr. Janem Majznerem - rozmawia Piotr Lorenc
Edycja sosnowiecka 44/2001

PIOTR LORENC: - Listopad ubiegłego roku był dla stowarzyszenia okresem szczególnym. Podsumowaliście pięć lat działalności, były zasłużone gratulacje, uroczystość i Msza św. celebrowana w bazylice katedralnej przez ordynariusza, bp. Adama Śmigielskiego SDB. Co wydarzyło się potem, czym żyło stowarzyszenie i nad czym pracowały poszczególne oddziały Akcji przez następnych 12 miesięcy?

DR JAN MAJZNER: - Wróciliśmy przede wszystkim do tych spraw i przedsięwzięć, których terminowe zakończenie stanowi w znacznym stopniu o skuteczności naszego stowarzyszenia. Opracowaliśmy, jak to zresztą czynimy każdego roku, Program Duszpasterski Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej, uzyskaliśmy dla niego stosowną akceptację i wraz ze słowem wstępnym Księdza Biskupa Ordynariusza przesłaliśmy do Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Zawarliśmy w nim podstawowe zalecenia dla prezesów i członków oddziałów, główne kierunki pracy formacyjnej, a także zestaw najważniejszej literatury przedmiotowej. W opinii naszych członków taka właśnie pomoc metodyczna najlepiej odpowiada potrzebom oddziałów parafialnych. Założony program pracy został zrealizowany i nawet, jak informują mnie poszczególne oddziały, wzbogacony szeregiem cennych inicjatyw. Bardzo mnie to cieszy. Nasza żywa obecność w parafiach, dobra współpraca z Księżmi Proboszczami - asystentami i kapelanami POAK jest, jak sądzę, najlepszą miarą pracy i posługi AK w Kościele sosnowieckim. Dla konsolidacji naszej wspólnoty diecezjalnej niezmiernie ważne okazało się zdecydowanie i organizacyjna sprawność, z jaką przeprowadziliśmy budowę w Sosnowcu-Zagórzu krzyża, upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II wśród wiernych naszej diecezji. Od styczniowej uchwały o budowie, podjętej przez prezesów POAK tworzących Radę Diecezjalną, do zakończenia inwestycji minęły zaledwie cztery miesiące. Mamy więc powód do satysfakcji, byliśmy pomysłodawcami i budowniczymi tego szczególnego miejsca pamięci i modlitwy, mamy też powód do dumy, jest to przecież w najgłębszym sensie dzieło nas wszystkich - Akcji Katolickiej, duchowieństwa i wiernych.

- W prowadzenie prac organizacyjnych angażuje się na różnych płaszczyznach wielu członków stowarzyszenia. Jakie miejsce zajmuje i jakie spełnia zadania Instytut Akcji Katolickiej?

- W ramach Instytutu prowadzimy trzysemestralne Studium Społeczno-Pastoralne, którego wykładowcami są pracownicy naukowi uczelni katolickich i świeckich, uznani specjaliści z różnych dziedzin. Lista wykładanych przedmiotów jest bogata, obejmuje wszystkie te dziedziny, które są niezbędne do pogłębionej formacji intelektualnej i religijnej, a także metodyki pracy organizacyjnej. Absolwenci studium, których było już 150, otrzymują dyplom Moderatora Akcji Katolickiej. Obecnie studiuje 30-osobowa grupa, a kolejna rozpocznie zajęcia w lutym 2002 r. Instytut po uprzednich konsultacjach planuje i koordynuje prace POAK, zostawiając zawsze pole dla rodzących się tam inicjatyw. Organizujemy dni skupienia i rekolekcje na Jasnej Górze dla prezesów i członków Akcji, przygotowujemy materiały pomocnicze, reprezentujemy diecezjalną AK na zewnątrz. Przygotowujemy organizacyjnie obrady Rady Diecezjalnej i wykonujemy jej uchwały. Poprzez delegowane osoby uczestniczymy w pracach gremiów kierowniczych Akcji na szczeblu krajowym. Prowadzimy stałą pracę wydawniczą. Wiosną tego roku ukazał się szósty już numer Zeszytów Pastoralnych Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej, znaczącego i profesjonalnie redagowanego periodyku o zasięgu ogólnopolskim. W najbliższych dniach ukaże się numer siódmy, poświęcony szeroko pojętemu problemowi dojrzałości chrześcijańskiej - społecznej, religijnej, politycznej. Obok wymienionych wcześniej rodzajów prac pojawiają się stale sprawy bieżące. Już niebawem członkowie Zarządu Diecezjalnego odwiedzać będą po odpowiednich uzgodnieniach poszczególne oddziały parafialne, by na miejscu zapoznać się z ich warunkami pracy, osiągnięciami i być może także problemami, które wspólnym wysiłkiem na pewno uda się rozwiązać.

- Pracy jest niemało. Proszę powiedzieć jeszcze o planowanym udziale w I Kongresie Akcji Katolickiej, który odbędzie się pod koniec listopada w Poznaniu?

- Kongres zaplanowano z dużym rozmachem jako wydarzenie ważne nie tylko dla stowarzyszenia, ale także dla życia społecznego w Polsce. Przewidziane są sesje plenarne i praca w zespołach roboczych, Msze św., czuwania nocne. Będzie także możliwość przekazania naszych doświadczeń i przemyśleń oficjalnym delegatom z różnych stron świata. Przesłanie kongresowe, streszczające efekty trzydniowych obrad, zostanie odczytane w czasie celebrowanej przez Księdza Prymasa Mszy św. kończącej Kongres. Nad programem Kongresu pracowano od dawna. Nasza diecezja wniosła swój wkład. Dyrektor Instytutu Akcji Katolickiej - ks. dr Grzegorz Noszczyk już kilka miesięcy temu powołany został decyzją władz krajowych w skład komitetu organizacyjnego Kongresu. Przedstawi też w trakcie obrad jeden z wykładów programowych dotyczący obecności Akcji Katolickiej w życiu współczesnego społeczeństwa. To fakt znaczący. Dzięki wytrwałej pracy licznych członków naszej wspólnoty jesteśmy postrzegani jako diecezja wzorowo organizująca działalność Akcji Katolickiej. Na Kongresie, którego bogaty program tylko najogólniej mogłem tutaj przybliżyć, reprezentowani będziemy przez 50 delegatów z kilkunastu POAK.

- Dziękuję za rozmowę.

Reklama

Kontakt

2012-10-26 07:44

Redakcja


Centrala: (34) 369 43 22
Sekretariat: redakcja@niedziela.pl, (34) 369 43 02
Dział ogłoszeń: ogloszenia@niedziela.pl, (34) 369 43 66
Księgarnia: kolportaz@niedziela.pl, (34) 369 43 52
Dział kolportażu: kolportaz.niedziela@niedziela.pl, (34) 369 43 51
Patronaty: patronat@niedziela.pl, (34) 369 43 24
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Książek rodo@niedziela.pl, tel: 506 744 552

Redakcja internetowa

 

Edycje diecezjalne

Redakcja zielonogórsko-gorzowska: ks. Adrian Put (redaktor odpowiedzialny), Katarzyna Krawcewicz, Kamil Krasowski
E-mail: aspekty@diecezjazg.pl
Adres: ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra
Tel.: 666 028 246
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-13
Redakcja częstochowska: Karolina Mysłek, tel. (34) 369 43 70
 
Redakcja toruńska: ks. Paweł Borowski (redaktor odpowiedzialny),
współpraca: Renata Czerwińska, Ewa Jankowska
E-mail: torun@niedziela.pl
Adres: ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 622 35 30
Dyżury: pon.-pt. w godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja szczecińsko-kamieńska: ks. Grzegorz Wejman (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: redakcja@knob.pl
Adres: pl. Św. Ottona 1, 71-250 Szczecin
Tel./fax: (91) 454 15 91
Dyżury: pon.-pt. w godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.szczecin@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25


Ks. Mariusz Frukacz (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: edycja.czestochowa@niedziela.pl
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 369 43 91, (34) 369 43 85


Redakcja kielecka: ks. Tomasz Siemieniec (redaktor odpowiedzialny), Agnieszka Dziarmaga, Katarzyna Dobrowolska, Władysław Burzawa
E-mail: kielce@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II nr 3, 25-013 Kielce
Tel.: (41) 344 20 77
Redakcja częstochowska: Jolanta Marszałek, tel. (34) 369 43 25


Redakcja legnicka: ks. Piotr Nowosielski (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: legnica@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica
Tel.: (76) 724 41 52
Redakcja częstochowska: Katarzyna Woynarowska, tel. (34) 369 43 16


Redakcja lubelska: ks. Mieczysław Puzewicz, Urszula Buglewicz
E-mail: niedziela.lubelska@diecezja.lublin.pl
Adres: Kuria Metropolitalna, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
Tel. kom.: 607 669 192, tel./fax (81) 743 68 47
Dyżury: pon.-pt. w godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85,


Redakcja łódzka: Anna Skopińska (redaktor odpowiedzialny), Dominika Szymańska
E-mail: redakcja.lodz@niedziela.pl
Adres: ul. Ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź
Tel.: (42) 664 87 52
Dyżury w siedzibie redakcji: pon. i śr. godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 31


Redakcja małopolska: Maria Fortuna-Sudor – redaktor odpowiedzialny, Małgorzata Czekaj, ks. dr Jan Abrahamowicz – asystent kościelny.
E-mail: redakcja.krakow@niedziela.pl
Adres: ul. Bernardyńska 3, 31-034 Kraków
Tel.: (12) 432 81 57, 515 082 902
Dyżury: pon. w godz. 15-17, wt. w godz. 9-13 lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
Redakcja częstochowska: Jolanta Marszałek, tel. (34) 369 43 25


Redakcja bielska: ks. Piotr Bączek (baczek@niedziela.pl), Mariusz Rzymek (mroll@interia.pl)
E-mail: bielsko@niedziela.pl
Adres: ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 819 06 20
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 31


Redakcja podlaska: ks. Marcin Gołębiewski (redaktor odpowiedzialny), Monika Kanabrodzka
E-mail: info@drohiczynska.pl
Adres: ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
Tel./fax: (85) 656 57 54
Dyżury: pon., wt., pt. w godz. 8.30-13.30
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 28


Redakcja przemyska: ks. Zbigniew Suchy (redaktor odpowiedzialny), Romana Trojniarz
E-mail: niedziela-przemysl@sponsor.com.pl, starszy@sponsor.com.pl
Adres: pl. Katedralny 4 A, 37-700 Przemyśl
Tel.: (16) 676 06 00, 601 855 100
Dyżury: godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Anna Cichobłazińska, tel. (34) 369 43 70


Redakcja rzeszowska: ks. Józef Kula (redaktor odpowiedzialny), s. Hieronima Janicka,
Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
Tel./fax: (17) 852 52 74,
E-mail: niedzielapld@op.pl
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Ewa Oset (edycja.rzeszow@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 30


Redakcja sandomierska: ks. dr Wojciech Kania (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: kania.wojciech@gmail.com
sandomierz@niedziela.pl
Tel. 505 288 398
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka (biblia@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 31


Redakcja sosnowiecka: ks. Tomasz Zmarzły (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: tzmarzly@wp.pl
Adres: ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
Tel.: (32) 293 51 51 (Kuria), tel. (32) 266 97 47 (Redakcja)
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 04


Redakcja świdnicka: ks. Wojciech Baliński (redaktor prowadzący edycję)
E-mail: swidnica@niedziela.pl
Adres: ul. Kościuszki 4, 58-150 Strzegom
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.swidnica@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25

Dyżur telefoniczny: 602-336-086


Redakcja warszawska: Artur Stelmasiak (redaktor odpowiedzialny),
Wojciech Dudkiewicz, Andrzej Tarwid, Magdalena Kowalewska, dr Łukasz Krzysztofka
Asystent kościelny: ks. dr Janusz Bodzon
E-mail: warszawa@niedziela.pl
Dyżur w siedzibie redakcji: wt. 14-17; śr. 10-14
Adres: ul. Długa 29, lok 229, 00-238 Warszawa
Tel.: (22) 635 90 69
Dyżur telefoniczny: pon.-pt. 10-17, tel. 600 340 635
Redakcja częstochowska: Katarzyna Woynarowska, tel. (34) 369 43 16


Redakcja wrocławska: Agnieszka Bugała - kierownik edycji, tel. 661 679 790, e-mail: agnieszka.bugala@niedziela.pl, Anna Majowicz, Agata Pieszko
Adres: ul. Katedralna 3 (I piętro), 50-328 Wrocław
Redakcja częstochowska: Sławomir Błaut (dolnoslaska@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 85


Redakcja zamojsko-lubaczowska:
Ks. Krzysztof Hawro (redaktor odpowiedzialny), Ewa Monastyrska
E-mail: niedziela_zamojska@pro.onet.pl
Adres: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
Tel.: 783 596 040
Redakcja częstochowska: Sławomir Błaut, tel. (34) 369 43 85


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Już jutro pierwsza debata „Myśląc z Wyszyńskim”

2019-11-20 17:36

Łukasz Krzysztofka

21 listopada pod hasłem „Dlaczego Prymas Tysiąclecia? Co zawdzięczamy kard. Stefanowi Wyszyńskiemu?” w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbędzie się pierwsza debata z cyklu „Myśląc z Wyszyńskim”.

Łukasz Krzysztofka

Debaty odbywać się będą w każdy trzeci czwartek miesiąca - w ramach przygotowań do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego - i poświęcone będą nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Poruszane na nich będą także aktualne tematy będące wyzwaniami dla człowieka, społeczeństwa i Kościoła.

Spotkania będą miały charakter otwarty i będą odbywały się z udziałem ekspertów, w tym historyków i biografów. Każda debata przebiegać będzie według podobnej formuły. Rozpocznie ją krótkie wprowadzenie, po którym uczestnicy wysłuchają 20-minutowego wykładu przygotowanego przez głównego prelegenta. Następnie głos zabiorą dwaj inni prelegenci, a po ich wystąpieniach przewidziano dyskusję z możliwością zadawania pytań z sali. Na zakończenie debatę podsumują prelegenci.

W ramach cyklu „Myśląc z Wyszyńskim” przewidziano siedem debat. Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 listopada 2019 roku o godzinie 18.00. Wezmą w nim udział: prof. dr hab. Antoni Dudek, prof. dr hab. Jan Żaryn oraz dr Ewa Czaczkowska.

W kolejnych miesiącach poruszane będą następujące tematy:

Grudzień 2019: „Rodzina. Wyzwania i szanse współczesnej rodziny”.

Styczeń 2020: „Prawda antropologiczna: mężczyzną i kobietą zrodził ich”.

Luty 2020: „Czas to miłość”.

Marzec 2020: „Praca – przymus czy szansa?”.

Kwiecień 2020: „W służbie dobra wspólnego. Polityka, naród, państwo”.

Maj 2020: „Nigdy jeden przeciw drugiemu. Kard. Karol Wojtyła i Prymas Stefan Wyszyński – komplementarność charyzmatów”.

Organizatorem debat jest Archidiecezja Warszawska we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie, Instytutem Prymasa Wyszyńskiego, Mt5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Spotkania będzie można na żywo oglądać w internecie na stronie www.archidiecezja.warszawa.pl oraz kanale YouTube - https://youtu.be/Vn7gLDFgwn8

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem