Reklama

Inauguracja Roku Jana Łaskiego

W łaskiej kolegiacie - sanktuarium Matki Bożej Łaskiej 15 stycznia 2006 r. odbyły się uroczystości inauguracji Roku Jana Łaskiego, kanclerza wielkiego koronnego, prymasa Polski. 16 grudnia 2005 r. Sejm Rzeczypospolitej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Jana Łaskiego. Akt ten został ogłoszony przez Sejm RP w 500. rocznicę ustanowienia konstytucji Nihil novi, w roku poprzedzającym 500-lecie wydania Statutu Łaskiego, w 550-lecie urodzin i 465. rocznicę śmierci Jana Łaskiego.

Niedziela łódzka 7/2006

W uroczystości uczestniczyli kanonicy Kapituły Łaskiej na czele z ks. kan. Marianem Ciupińskim, proboszczem kolegiaty, oraz duchowni z wielu parafii archidiecezji, a także marszałek Sejmu Marek Jurek, wicemarszałek Senatu Krzysztof Putra, przedstawiciele Sejmu i Senatu, liczni przedstawiciele władz miasta i województwa, wielu instytucji, organizacji, służb i związków, nauczyciele, dziennikarze oraz młodzież. Uroczystość transmitowały telewizje: Polonia i TV 3 Łódź, a także Radio Niepokalanów.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Adam Lepa, który wygłosił okolicznościowe kazanie.
Nawiązując do tekstu Ewangelii o Jezusie Chrystusie, który wychowywał swoich uczniów do postawy świadectwa, Biskup Adam wezwał obecnych do refleksji nad tym, co w życiu człowieka jest najważniejsze - budowanie Królestwa Bożego wiarą oraz postawa świadectwa. - Nigdy Polsce nie byli tak bardzo potrzebni świadkowie wiary, jak dzisiaj - stwierdził bp Lepa. - Takim świadkiem był fundator kolegiaty łaskiej prymas Jan Łaski. Żył w czasach, kiedy obawiano się o przyszłość Kościoła: czy zachowa on swoją tożsamość i jedność, czy też ulegnie pokusie rozłamu i odejdzie od swoich apostolskich korzeni. Pytania te zadawali sobie Polacy pielgrzymujący do Łasku z różnych stron Rzeczypospolitej. Stawiał je sobie w tym świętym miejscu również fundator kolegiaty - prymas Jan Łaski. To były także pytania króla, parlamentu, pytania wielkich i maluczkich - odpowiedzialnych za losy Ojczyzny i Kościoła. Jan Łaski jako wybitny świadek wiary budził nie tylko respekt u współczesnych. Oni budowali się jego głęboką wiarą i wielką miłością do Kościoła, narodu i państwa - mówił bp Lepa. - Aby uczcić pamięć i zasługi prymasa Jana Łaskiego, zechciejmy sobie postawić jedno pytanie: Jak bardzo musiał on miłować swoją ojczyznę, skoro tak wiele dla niej uczynił? Pytanie to powinno być wypowiedziane właśnie tu, w tej kolegiacie, przed obliczem Matki Bożej Łaskiej, która jest najcenniejszą pamiątką w bogatej spuściźnie po prymasie Janie Łaskim.
W dalszej części homilii bp Lepa podkreślił wszechstronne zasługi prymasa Jana Łaskiego. Abp Jan Łaski przede wszystkim podjął szeroko zakrojoną reformę Kościoła w Polsce, zwoływał synody prowincjonalne, aby podnieść poziom moralny i umysłowy duchowieństwa. Uczestniczył w Soborze Laterańskim V.
W trosce o państwo abp Jan Łaski opracował konstytucję Nihil novi, która stała się podstawą rozwoju parlamentaryzmu polskiego, dokonał kodyfikacji w prawodawstwie państwowym. Starał się, aby Polska była silna i wewnętrznie zintegrowana. Działał również w kierunku pogłębienia tożsamości narodowej Polaków. Wiele zrobił też dla Łasku, m.in. zbudował okazałą świątynię, dedykowaną Matce Najświętszej i erygował przy niej Kapitułę. Obdarował tę świątynię bezcennymi księgami i naczyniami liturgicznymi. Zadbał też, aby jego rodzinne miasto otrzymało przywilej miasta królewskiego.
Najcenniejszym jednak darem prymasa Jana Łaskiego dla tej kolegiaty było przekazanie alabastrowej płaskorzeźby Matki Bożej z Dzieciątkiem, którą otrzymał od papieża Leona X.
Podczas pobytu w Rzymie mógł się przekonać, że nad Kościołem w Europie zbierają się czarne chmury. Groziło mu rozbicie. Kiedy niszczono Kościół i gwałcono sumienia, wcielając w krajach zachodnich zasadę Cuius regio eius religio (czyja władza, tego religia), prymas Łaski w kwestii wiary postawił na zasadę wolności sumienia. Przywieziony z Rzymu wizerunek Matki Najświętszej miał być, w zamiarach Prymasa, symbolem jedności Polski z Papieżem i zarazem apelem, aby Polacy zachowali swoją tożsamość - narodową i katolicką.
- Prymas Jan Łaski nie dokonałby tak wiele, gdyby nie miał głębokiej wiary i nie żywił bezinteresownej miłości do swojej Ojczyzny - podkreślił Ksiądz Biskup. - Jest zatem abp Jan Łaski wzorem człowieka bez reszty oddanego sprawom publicznym. Będąc wielkim kanclerzem koronnym, pierwszym senatorem Rzeczypospolitej, prymasem i interreksem, ofiarnie pełnił służbę wobec Ojczyzny i narodu. Służba zaś jest najpiękniejszym obliczem miłości. Dziś mówimy o tym za pośrednictwem Telewizji Polonia, aby nasi kochani rodacy, rozsiani po całym świecie, wraz z nami przeżywali dumę, że w swojej historii mieliśmy tak wybitnych ludzi jak prymas Jan Łaski.
Dzięki ich działalności katolicka Polska kładła fundamenty w budowaniu prawdziwej demokracji, opartej na poszanowaniu praw ludzkich i na wartościach chrześcijańskich - mówił bp Lepa.
Nawiązując do prośby Benedykta XVI, który w przemówieniu do biskupów polskich przybyłych do Rzymu skierował zachętę, aby udzielać wsparcia laikatowi katolickiemu, pełniącemu służbę publiczną w swojej ojczyźnie, bp Lepa wezwał do gorącej i wytrwałej modlitwy w ich intencji.
Po Eucharystii w kaplicy cudownej płaskorzeźby Matki Bożej Łaskiej Sufragan łódzki prosił Matkę Bożą, aby rozbudzała w politykach poczucie sprawiedliwości społecznej.
- Daj Ojczyźnie pasterzy pełnych ducha, wzmacniaj ducha wiary - mówił bp Lepa. - Pomóż wyrugować prywatę i egoizm, groźną pychę. Matko Boża, niech rodzice wychowują młodzież w posłuszeństwie i prawdzie.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć wystawę poświeconą wybitnemu Rodakowi. Wielkie wydarzenie, jakim była inauguracja Roku Jana Łaskiego, zakończyła wspólna agapa w pobliskiej szkole.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W Etiopii odkryto najstarsze przekłady Ewangelii

2020-09-24 13:37

[ TEMATY ]

Ewangelia

Vatican News

Klasztor Abuna Garima w północnej Etiopii jest w posiadaniu najstarszego ilustrowanego przekładu Ewangelii. Jak sądzono do tej pory, kodeks pochodził z XI stulecia, jednak niedawne badania C-14 cofnęły datację manuskryptu o sześć wieków.

Rękopisy Abba Garima znajdują się w klasztorze mnichów ortodoksyjnych na północy Etiopii, ufundowanym prawdopodobnie już około VI wieku, chociaż później wielokrotnie spalony i refundowany, zwłaszcza w średniowieczu. Rękopisy te składają się z dwóch ilustrowanych kodeksów zawierających cztery Ewangelie napisane w języku etiopskim klasycznym. Do niedawna sądzono, że to dzieło pochodzi z XI w. Ostatnie badania cofnęły datację manuskryptu o sześć wieków.

KAI

Na temat tego odkrycia Radiu Watykańskiemu mówi jezuita ks. dr Rafał Zarzeczny, wykładowca na Papieskim Instytucie Orientale w Rzymie, specjalista w dziedzinie starożytnej Etiopii:

„Rękopisy te w ostatnich latach zostały poddane badaniom radiowęglowym, które wykazały, że materiał, na którym spisano te kodeksy, pochodzi prawdopodobnie albo z końca IV wieku, albo z początku V wieku – wyjaśnia ks. Zarzeczny. – Być może jeden z rękopisów jest trochę młodszy, ale niewiele.“

Kodeksy zawierają bardzo bogate i charakterystyczne zdobienia. Znajdują się w nich wizerunki ukazujące czterech ewangelistów, jak i wiele innych, dodatkowych ilustracji i ornamentów, które bardzo przypominają manuskrypty syryjskie z tego samego lub z nieco późniejszego okresu, m.in. Rabbuli, który datuje się na koniec VI wieku. Warto również zaznaczyć, że w ilustracjach Abba Garima można znaleźć najstarsze przestawienie Świątyni Jerozolimskiej.

„Rękopisy te znamy już od lat ’70 więc nie są one żadną nową sensacją, natomiast ważne są one dla nas ze względu na krytykę tekstu Pisma Świętego przełożonego na język klasyczny etiopski (jest to język starożytny, który możemy rozumieć jako „etiopską łacinę”). Już w okresie starożytnym ich obecność w tychże klasztorach w tak wczesnym okresie przede wszystkim potwierdza rozprzestrzenienie się cywilizacji chrześcijańskiej na rogu Afryki już w okresie starożytnym. Ważną rzeczą jest, żeby zauważyć, iż zarówno modele przekładu Pisma Świętego, jak i jego zdobienia swobodnie wędrują po świecie starożytnym, dużo bardziej niż nam to się mogło dzisiaj wydawać, myśląc wyłącznie w kontekście basenu Morza Śródziemnego.“

Ewangelie Abba Garima jednoznacznie potwierdzają, że przekład Pisma Świętego Nowego Testamentu na klasyczny język etiopski był gotowy już w V wieku, co czyni go jednym z najstarszych w historii.

v

CZYTAJ DALEJ

Zagra pierwszy organista katedry oliwskiej

2020-09-25 22:52

plakat organizatorów

We wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła oraz patronki misji, 1 października, krakowscy Karmelici Bosi zapraszają na uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem bp. Jana Zająca. Eucharystia rozpocznie się o godz. 18.00, a po jej zakończeniu wybrzmi koncert misyjny.

Jest to kolejne wydarzenie z cyklu „Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową”. Jak informuje Tomasz Soczek, organista i pomysłodawca cyklicznych spotkań z muzyką, tym razem wystąpi słynny polski organista, prof. Roman Perucki z Gdańska, pierwszy organista katedry oliwskiej. Zaznacza: „Karmelitańskie organy rozebrzmią niewątpliwie w pełnej krasie, ponieważ artysta zaprezentuje szereg słynnych wirtuozowskich utworów, a wśród nich: Preludium i fugę potrójną Es-dur Jana Sebastiana Bacha, toccatę Tu es Petra Henri Muleta, czy Carillon de Westminster Louisa Vierne’a. W programie pojawi się też akcent stricte krakowski – Preludia maryjne Juliusza Łuciuka.”.

Wstęp na koncert tradycyjnie wolny, a bezpośrednio po nim - jak zawsze odbędzie się spotkanie z zaproszonym artystą w Sali św. Anny. Patronat honorowy nad „Karmelitańskimi Spotkaniami z Muzyką Organową” objął abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. „Niedziela Małopolska” sprawuje patronat medialny nad wydarzeniem. Tegoroczny cykl finansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego jako zadanie realizowane w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiej Województwa Małopolskiego.

„Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową” to druga edycja całorocznego cyklu koncertów odbywający się w kościele oo. Karmelitów Bosych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 18. Kolejne wydarzenia muzyczne nawiązują treścią do porządku roku liturgicznego i przypadających w terminach koncertów uroczystości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję