Reklama

Wspomnienie z Lourdes

Elżbieta Adamczyk
Edycja łódzka 7/2006

W ub.r. trzy dni na modlitwie w Lourdes spędziła grupa pielgrzymów z łódzkiego środowiska lekarzy i pielęgniarek pod przewodnictwem ks. kan. Pawła Sudowskiego. W Dzienniku pielgrzyma, redagowanym przez państwa Teresę i Władysława Pastwów, znalazła się następująca notatka z pierwszego dnia pobytu: „11 września 2005 r. Po wczesnym śniadaniu jedziemy z domu Polskiej Misji Katolickiej do sanktuarium. Uczestniczymy we Mszy św. w bazylice św. Piusa X. Ta świątynia, konsekrowana w 100. rocznicę objawień maryjnych, może pomieścić 27 tys. osób. Tutaj w niedziele i środy odbywają się międzynarodowe Msze św. oraz procesje eucharystyczne w dni deszczowe. Tym razem Eucharystię koncelebruje kilkudziesięciu kapłanów pod przewodnictwem biskupa. Bazylikę wypełnia rzesza wiernych z różnych krajów świata. Po Mszy św. wspinamy się na Kalwarię położoną na wzgórzu nad sanktuarium. Modlimy się przy kolejnych stacjach drogi krzyżowej, z monumentalnymi postaciami i krzyżami wykonanymi z pozłacanego brązu. Późnym wieczorem uczestniczymy w procesji z lampionami, która odbywa się na rozległym placu przed bazyliką Różańcową. Śpiewamy uroczyście Ave Maryja, zjednoczeni modlitwą różańcową i emanującym pośród wielotysięcznego, międzynarodowego tłumu pokojem Chrystusowym”.
Kolejny dzień ofiarował łódzkim pielgrzymom błogosławiony czas na modlitwę przy Grocie Massabielskiej. Pośród setek przybyszów z różnych krajów trwali w skupieniu, przesuwając paciorki różańca. W ciszy zbliżali się do groty, z miłością i czcią dotykając chłodnej, gładkiej skały. W tym miejscu 18 razy, od 11 lutego do 16 lipca 1858 r. Piękna Pani ukazywała się Bernadecie Soubirous. Wzywała do pokuty i modlitwy za grzeszników, prosiła o wybudowanie kaplicy i o procesje. Podczas 16 objawienia w dniu Zwiastowania Pańskiego powiedziała o sobie w miejscowym dialekcie: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Te słowa uspokoiły nieufnych dotąd uczonych obserwatorów wydarzeń. Bernadeta była analfabetką, skądże miałaby wiedzieć, że cztery lata wcześniej, 8 grudnia 1854 r., papież Pius IX ogłosił w Kościele dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny? W 1862 r. biskup miejscowej diecezji potwierdził nadprzyrodzony charakter objawień. Bernadeta została zakonnicą. Zmarła 16 kwietnia 1879 r.
Pius XI beatyfikował ją w 1925 r. i kanonizował 8 grudnia 1933 r. Jej ciało, w stanie nienaruszonym, spoczywa w klasztorze w Nevers.
U stóp Groty Massabielskiej w Lourdes nadal bije źródełko wskazane Bernadecie przez Matkę Bożą. Jego woda uzdrawia i przynosi ulgę w cierpieniu. Miliony pielgrzymów przybywają tu każdego roku z wiarą i nadzieją. Każdy doznaje pocieszenia i umocnienia. Są i tacy, którym Bóg za pośrednictwem Maryi przywraca zdrowie. 9 listopada 2005 r. międzynarodowa komisja lekarska potwierdziła 67. z kolei, niemożliwe do naukowego wytłumaczenia odzyskanie zdrowia: 19 sierpnia 1952 r. 41-letnia, ciężko chora na serce i reumatyzm, Włoszka odzyskała całkowicie zdrowie po kąpieli w basenie z wodą z cudownego źródła. Do dziś choroba nie powróciła. 14 sierpnia 2004 r. po raz ostatni pielgrzymował do Lourdes Papież Jan Paweł II.
Piękne zdjęcia, wykonane podczas pielgrzymki przez Weronikę Łukasiewicz, pomagają nam dziś powrócić wspomnieniami do Matki Bożej w Lourdes i podziękować Jej za wszystkie uproszone u Boga łaski.

* * *

Mirosława Krajewska-Warszewik

Mateńko dobroci pełna
dzięki Tobie
światło zbawienia
okryło ziemię

teraz
kryształkami żalu
skruszone serca
przepełnia modlitwa

prowadź
do swego Syna
tak by każdy dzień
jak promień ku niebu
jaśniał

Reklama

Ksiądz uniewinniony, media milczą

2019-06-04 13:08

Włodzimierz Rędzioch
Niedziela Ogólnopolska 23/2019, str. 16-17

Pod koniec stycznia 2019 r. światowe media nagłośniły sprawę ustąpienia z urzędu szefa biura Kongregacji Nauki Wiary – ks. Hermanna Geisslera po wysunięciu wobec niego przez byłą zakonnicę zarzutów o molestowanie

Włodzimierz Rędzioch
Ks. Hermann Geissler został uniewinniony od zarzucanego mu czynu przez Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej. Media, które nagłaśniały fałszywe oskarżenia, teraz milczą

Oskarżenie to wysunęła Doris Wagner-Reisinger, twierdząc, że do próby jej seksualnego wykorzystania doszło w 2009 r. w Rzymie przy okazji spowiedzi. Dla mediów była to bardzo „atrakcyjna” wiadomość, bo chodziło o księdza, którego do Watykanu sprowadził sam kard. Joseph Ratzinger. Hermann Geissler urodził się w Austrii niedaleko Innsbrucka w 1965 r. Gdy odkrył w sobie powołanie do kapłaństwa, wstąpił do wspólnoty życia konsekrowanego „Das Werk” (Familia Spiritualis Opus). Przełożeni wkrótce docenili tego bardzo uzdolnionego i wszechstronnie wykształconego młodego kapłana – pracę w Kongregacji Nauki Wiary, u boku jej prefekta kard. Ratzingera, rozpoczął, gdy miał zaledwie 27 lat, i pracował w tej dykasterii aż do momentu wybuchu skandalu.

Dla mnie sprawa ks. Geisslera miała też inny, bardziej osobisty wymiar – agencje podawały informacje o zarzutach pod jego adresem z wykonanym przeze mnie zdjęciem ściągniętym bez mojego pozwolenia z internetu. Był to portret ks. Geisslera na tle obrazu z wizerunkiem kard. Ratzingera. Zrobiłem mu to zdjęcie, gdy udzielił mi wywiadu o swoim dawnym szefie, czyli kard. Ratzingerze (https://www.niedziela.pl/artykul/130330/nd/Pokora-i-zawierzenie-Panu-Bogu). W ten sposób łączono, niejako namacalnie, postać księdza, który miał się dopuścić nadużyć, z osobą Papieża emeryta.

W tej sytuacji 28 stycznia br. ks. Geissler złożył prośbę o dymisję na ręce prefekta kongregacji – kard. Luisa Ladarii Ferrera, który ją przyjął. Wyjaśnił jednak, że ustąpił ze stanowiska, „aby zmniejszyć rozmiary szkód, które już dotknęły kongregację i jego wspólnotę”. Podkreślił przy tym zdecydowanie, że oskarżenia pod jego adresem „nie są prawdziwe”, dlatego czeka na rezultaty procesu kanonicznego w tej sprawie. Poinformował także, że w przyszłości podejmie „ewentualne działania prawne”.

Kim jest dawna zakonnica, która oskarżyła ks. Geisslera? Niemka Doris Wagner należała do wspólnoty zakonnej „Das Werk”, do której należy również kapłan. Według niej, miała być molestowana 10 lat temu, w 2009 r., w Rzymie, gdy spowiadała się u ks. Geisslera. W zgromadzeniu problemy z dawną siostrą zaczęły się o wiele wcześniej – w 2008 r. odkryto, że miała romans i współżyła seksualnie ze współbratem – ks. B. W końcu, w październiku 2011 r., porzuciła wspólnotę i odbyło się to w sposób bezkonfliktowy. Sytuacja zmieniła się w 2012 r., kiedy dawna zakonnica rozpoczęła kampanię medialną i prawną. Zaczęła ukazywać swoją historię w perspektywie „nadużyć, przemocy i manipulacji”. W 2012 i 2013 r. oskarżyła ks. B. o wykorzystywanie seksualne, ale zarówno w Niemczech, jak i w Austrii jej oskarżenia zostały uznane za bezpodstawne. Pomimo tego Wagner zaczęła brać udział w konferencjach, wydała książkę, w której opowiada swoją historię, i wystąpiła w filmie „Female Pleasure” (Kobieca przyjemność), w którym krytykuje Kościół i żąda radykalnych zmian w jego nauczaniu moralnym. Dziś Doris Wagner-Reisinger mieszka w Wiesbaden w Niemczech razem z byłym księdzem, z którym pobrali się cywilnie i mają jedno dziecko.

15 maja br., po przeprowadzeniu procesu kanonicznego, Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej uniewinnił ks. Hermanna Geisslera. Celem procesu było wyjaśnienie, czy kapłan dopuścił się przestępstwa nakłaniania do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu przy okazji spowiedzi (por. Kodeks prawa kanonicznego, kan. 1387). Decyzją samego Papieża to nie Kongregacja Nauki Wiary, kompetentna w sprawach tego rodzaju, zajęła się sprawą ks. Geisslera, który przez 25 lat pracował w tejże dykasterii, ale Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej. Do kompetencji tego trybunału należy bowiem m.in. rozpatrywanie spraw zleconych mu przez Papieża (konstytucja apostolska „Pastor Bonus” o Kurii Rzymskiej, art. 123 § 3). Po dochodzeniu zgodnie z kan. 1717 pięciu sędziów Sygnatury Apostolskiej rozpatrzyło sprawę, a na posiedzeniu 15 maja 2019 r. zdecydowało, że ks. Geissler nie dopuścił się przestępstwa, o które był oskarżany. Wyrok został przekazany kapłanowi listem (prot. n. 54121/19 CG), podpisanym przez kard. Dominique’a Mambertiego – prefekta trybunału i bp. Giuseppego Sciaccę – sekretarza. Jednym słowem, ks. Geissler został uniewinniony, a od decyzji Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej nie ma odwołania.

Niestety, wiadomość ta została prawie całkowicie zignorowana przez media, bo informacja o fałszywych oskarżeniach wysuwanych pod adresem księdza i o jego uniewinnieniu przez najwyższą instancję sądową Stolicy Apostolskiej nie jest dla nich „dobrą wiadomością”.

Afera z Doris Wagner to kolejny przypadek, który świadczy o tym, że była zakonnica po odejściu ze zgromadzenia postawiła sobie za cel walkę z Kościołem i ucieka się do każdej możliwej manipulacji oraz umiejętnie wykorzystuje do tego media.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: obraduje Rada Kardynałów

2019-06-25 12:45

st (KAI) / Watykan

Pod przewodnictwem Ojca Świętego obraduje na swoim 30. posiedzeniu Rada Kardynałów - poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Jednocześnie przypomniano, że w związku z tym wydarzeniem 27 czerwca o godz. 13.00 zaplanowano briefing, który poprowadzi tymczasowy dyrektor watykańskiej Sala Stampa, Alessandro Gisotti.

Grzegorz Gałązka

Jak zauważają dziennikarze specjalizujący się w tematyce watykańskiej, obecne posiedzenie Rady Kardynałów dokona zapewne podsumowania procesu konsultacji projektu nowej konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej, która będzie najprawdopodobniej nosiła tytuł „Predicate Evangelium”. Pomimo, że większość konsultowanych wyraziła opinię pozytywną, nie oznacza to zakończenia prac. Ponadto należy pamiętać, że organ ten ma także pomagać Ojcu Świętemu w zarządzaniu Kościołem powszechnym, a zatem funkcja Rady Kardynałów nie skończy się wraz z opublikowaniem konstytucji apostolskiej.

Do ustanowionej 13 kwietnia 2013 roku Rady Kardynałów należy obecnie 6 purpuratów (kardynałowie Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Honduras); Giuseppe Bertello (Watykan/Włochy), Oswald Gracias (Indie); Reinhard Marx (Niemcy); Sean O’Malley (USA); Pietro Parolin (Watykan/Włochy). Ponadto sekretarzem Rady, nie będącym jednak jej członkiem, jest bp Marcello Semeraro (Włochy), a jego zastępcą bp Marco Mellino (Włochy).

Pod koniec ubiegłego Radę Kardynałów roku opuściło trzech kardynałów: George Pell (Australia), Francisco Javier Errázuriz (Chile) i Laurent Monsengwo Pasinya (Demokratyczna Republika Konga).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem