Reklama

Dynamizm dojrzałej wspólnoty

Ks. Adam Łach
Edycja płocka 53/2006

Pierwsza informacja o tym, że w Brwilnie znajduje się kościół, pochodzi już z 1220 r. Następne świątynie powstawały w wiekach: XIV, XVI i XVIII. Obecny kościół parafialny konsekrował bp Wojciech Gadomski w 1787 r. Dziś jednak z uwagi na migracje ludności centrum parafialnego życia przenosi się powoli gdzie indziej - do nowo wybudowanej świątyni filialnej w Maszewie Dużym. Kościół ten konsekrował 8 października przy okazji wizytacji kanonicznej bp Roman Marcinkowski.

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie

Patron parafii: św. Andrzej Apostoł
Kościół parafialny: pw. św. Andrzeja Apostoła
Dekanat: Płock-Zachód
Miejscowości: Biskupice, Brwilno, Ludwikowo, Maszewo Duże, Maszewo n. Wisłą, Płock (część)
Kościół filialny: pw. św. Jadwigi Śląskiej w Maszewie Dużym
Proboszcz: ks. kan. Henryk Lipka
Pomoc duszpasterska: ks. dr Marek Wilczewski
Katecheci: Aneta Mikołajewska, Elżbieta Załęgowska
Organista: Janusz Piotrowski
Zakrystiani: Romuald Dolecki (w Brwilnie), Edward Zalewski (w Maszewie)
W parafii działają: lektorzy, ministranci, koła Żywego Różańca (7), asysta procesyjna, parafialna rada gospodarcza, Papieskie Dzieło Misyjne
Współpracują z parafią: Ochotnicza Straż Pożarna, Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie, drużyny harcerskie
Msze św. w niedziele:
w kościele parafialnym - 9, 17.30
w kościele filialnym - 11, 16

Charakterystyka parafii

Wspólnotę zaprezentował Pasterzowi duszpasterzujący tu od 1986 r. proboszcz ks. kan. Henryk Lipka. Jak poinformował, parafia liczy obecnie 2445 osób. Średnia frekwencja we Mszy św. niedzielnej wynosi 33%, co niedzielę do Komunii św. przystępuje ok. 200 osób.
W dni powszednie w Eucharystii uczestniczy ok. 30 osób. Duża liczba parafian bierze udział w Godzinie św. w I czwartki miesiąca, w I piątki przeważają dzieci. Dobrą frekwencją cieszą się nabożeństwa okresowe: majowe i październikowe. W obu kościołach uczestniczy w nich codziennie ok. 200 wiernych. Majowe odprawiane jest także przy figurach w poszczególnych wioskach. Bardzo dobrze wypadła ostatnia renowacja Misji św., a także doroczne rekolekcje adwentowe i wielkopostne.
Życie duszpasterskie toczy się w dwóch ośrodkach: w Brwilnie i Maszewie Dużym. Z uwagi na zmiany demograficzne w poszczególnych miejscowościach od jakiegoś czasu to właśnie Maszewo - jako największa miejscowość w parafii - przejmuje palmę pierwszeństwa. Świadczy o tym m.in. nowa wspaniała świątynia, konsekrowana podczas wizytacji. Brwilno jednak również tętni życiem - wszak to tu znajduje się oficjalna siedziba parafii i parafialny kościół. Można by zaryzykować twierdzenie, że dojrzała wspólnota z tradycjami „urodziła” nową, dynamiczną część parafii skupioną wokół kościoła w Maszewie Dużym.

Grupy duszpasterskie

O żywotności obu ośrodków świadczą działające w nich grupy duszpasterskie. Papieskim Dziełem Misyjnym funkcjonującym już od 9 lat przy szkole w Maszewie opiekuje się Aneta Mikołajewska. Do koła należą 43 uczniowie i uczennice z klas III-VI. Ich zadaniem jest modlitwa za misjonarzy, czytanie prasy katolickiej, a także pomoc materialna pozyskiwana z kiermaszu misyjnego, loterii, sprzedaży własnoręcznie wykonanych kart oraz kolędy misyjnej. Członkowie koła przygotowują też rozważania różańcowe i medytacje do Drogi Krzyżowej.
W obu ośrodkach działają grupy ministranckie. W Brwilnie do Mszy św. służy 10 chłopców, w Maszewie jest ich 20. Wśród ministrantów jest dwóch lektorów.
Modlitewne zaplecze parafii stanowi 7 kół Żywego Różańca. Niektóre mają swoje wezwania. W Brwilnie działa koło pw. Świętej Trójcy, w Maszewie nad Wisłą - pw. św. Andrzeja, kołom w Maszewie Dużym patronują m.in.: Jan Paweł II, św. Faustyna i św. Teresa z Lisieux. Pośród różnych intencji koła stale modlą się m.in. o nawrócenie zatwardziałych grzeszników. Kilka razy w ciągu roku zamawiają Msze św., zaś niemal wszystkie członkinie Żywego Różańca są w asyście procesyjnej, której zadaniem jest dbanie o właściwą oprawę procesji eucharystycznych.
Kwestie materialne to domena parafialnej rady gospodarczej, w skład której wchodzą reprezentanci poszczególnych miejscowości. Rada spotyka się 2 razy w roku lub w razie bieżących potrzeb. Jej członkowie służą pomocą, angażują się w zbiórkę ofiar na różne cele. „Niejednokrotnie sam ksiądz proboszcz zabiega o wsparcie spoza parafii, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni” - mówił przedstawiciel rady, składający sprawozanie z działalności tego gremium. „Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, bo wybudowaliśmy dom Boży” - dodał.
Podczas spotkania z grupami głos zabrała także dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie, w którym przebywa 120 pensjonariuszy. „Dziękuję dziś za dar jedności i powszechności Kościoła, bo dzięki niemu niepełnosprawni mogą w nim być i funkcjonować” - mówiła.
Z parafią współpracują także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Brwilna i Maszewa, jak również drużyny harcerskie. Pod adresem tych grup ks. Henryk Lipka skierował słowa szczególnego podziękowania.
Koordynacja pracy duszpasterskiej w dwóch ośrodkach, zwłaszcza gdy w grę wchodzi budowa kościoła, to dla jednego kapłana niesłychanie trudne zadanie. Dlatego też przez szereg lat księdzu proboszczowi pomagali diakoni VI roku płockiego Seminarium, zaś od niedawna pomocą służy ks. dr Marek Wilczewski, wykładowca homiletyki w WSD i kapelan DPS w Brwilnie.

Reklama

Dokonania materialne

Mimo że prace gospodarcze od długiego czasu koncentrowały się głównie wokół budowy kościoła, to jednak piękna zabytkowa świątynia w Brwilnie nie schodziła wcale na dalszy plan: na kościele zostały wymienione rynny i instalacja odgromowa, wykonano przyłącze energetyczne, zainstalowano alarm. Zabezpieczona została skarpa, której osuwanie zagrażało świątyni. Zakupiono 26 arów ziemi pod parking, poszerzono i ogrodzono cmentarz, prowadzone były także prace nad renowacją kościoła.
Budowa świątyni w Maszewie Dużym pochłaniała lwią część czasu, energii i środków materialnych. Od ostatniej wizytacji kościół wzbogacił się o nowy drewniany sufit, instalację alarmową i elektryczną. Wykonano tynki wewnętrzne, betonową posadzkę, zaś w prezbiterium położono posadzkę granitową o powierzchni 200 m2.
W 2003 r. do nowej świątyni przeniesiono Najświętszy Sakrament, zaś w dniu wizytacji kościół został konsekrowany.

Przebieg wizytacji

Pasterską wizytę rozpoczęło spotkanie z grupami duszpasterskimi w kościele parafialnym w Brwilnie, po czym Ksiądz Biskup odprawił Mszę św. W homilii podkreślił, że polska rodzina jest współcześnie dotykana wieloma zagrożeniami, „a jeśli rodzina będzie chora, państwo nie będzie zdrowe; nie pomogą wtedy nawet najlepsze ustawy” - mówił Pasterz.
Kolejny punkt programu stanowiła Eucharystia sprawowana w kościele w Maszewie, podczas której świątynia została konsekrowana. W homilii Biskup Roman przypomniał, że każdy kościół jest „wyrazem tęsknoty za wieczną prawdą, dobrem i pięknem”. „To owoc waszej miłości do Tego, który jest Panem wszelkiego stworzenia” - podkreślał. Po obrzędzie konsekracji i liturgii eucharystycznej kanclerz Kurii ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski odczytał akt konsekracyjny. Podpisy pod dokumentem złożyli: Ksiądz Biskup i wybrani kapłani, a także świeckie osoby zaangażowane w budowę kościoła na różnych etapach.
Miłym akcentem było wystąpienie prepozyta Kapituły Pułtuskiej ks. inf. Saturnina Wierzbickiego, który odczytał pismo bp. Stanisława Wielgusa, mianujące proboszcza ks. Henryka Lipkę kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. „W szczególny sposób i z całego serca dziękuję za ogromny trud i poniesione wielorakie ofiary przy budowie - wraz z parafianami - wspaniałej świątyni w Maszewie. (...) Wierzę mocno, że to odznaczenie (...) będzie źródłem osobistej satysfakcji, a także zachętą o dalszej owocnej i twórczej pracy dla dobra Kościoła płockiego” - napisał Biskup Stanisław. Słowa listu zostały przyjęte przez wiernych oklaskami. Podobnie zareagowali wierni, gdy ksiądz proboszcz, podsumowując uroczystość, podziękował Pasterzom za „modlitwę i ojcowską miłość”.
W uroczystości wzięli udział liczni goście: kapłani z Kurii Diecezjalnej i innych urzędów centralnych, profesorowie UKSW i WSD, duchowni z dekanatu Płock-Zachód i z diecezji, a także architekci, inżynierowie, inspektorzy nadzoru i bardzo wielu parafian.

Reklama

Poczta Polska honoruje znaczkiem Annę Walentynowicz

2019-06-24 12:56

Justyna Siwek

Portret Anny Walentynowicz widnieje na najnowszym znaczku Poczty Polskiej, który trafia do obiegu 24 czerwca br. Uroczysta prezentacja znaczka odbędzie się w Stoczni Gdańskiej w historycznej Sali BHP z udziałem rodziny dawnej opozycjonistki oraz przedstawicieli rządu, IPN-u i Poczty Polskiej. Rok 2019 – zgodnie z decyzją Sejmu – to rok Anny Walentynowicz.

media.poczta-polska.pl

Znaczek obiegowy z wizerunkiem Anny Walentynowicz przedstawionej na tle stoczniowych dźwigów zostaje wprowadzony do obiegu w nakładzie 1 mln sztuk. Jego autorem jest Maciej Jędrysik.

– Dzisiaj Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek z wizerunkiem Anny Walentynowicz. To wyraz uznania dla tej wybitnej postaci. Nazwisko Anny Walentynowicz ma swoje godne miejsce w historii polskiego ruchu robotniczego i w historii Polski. Emitując ten znaczek Poczta Polska wypełnia niezwykle ważną misję edukacyjną – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

media.poczta-polska.pl

We wrześniu 1980 r. Anna Walentynowicz została członkiem Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Gdańsku. Była jedną z najpopularniejszych postaci „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. została internowana w Fordonie, a następnie w Gołdapi. W 1981 r. Służba Bezpieczeństwa próbowała ją otruć. Po wypuszczeniu na wolność współorganizowała głodówki, uczestniczyła w licznych spotkaniach w kościołach, pisała osobiste protesty i oświadczenia skierowane do władzy. W okresie PRL była wielokrotnie nękana przez komunistów.

– Nie ulega wątpliwości, że to jedna z najważniejszych postaci w najnowszej historii Polski. Odegrała kluczową rolę w latach 80 i 90. Kiedy na początku sierpnia 1980 r., na pięć miesięcy przed odejściem na emeryturę, rozwiązano z nią umowę o pracę, robotnicy Stoczni Gdańskiej zażądali natychmiastowego przywrócenia jej do grona zatrudnionych. Właśnie to żądanie stało się pierwszym postulatem strajku, który rozpoczął się 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej – mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Za swoją działalność Anna Walentynowicz została odznaczona w maju 2006 r. przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego. Zginęła w katastrofie samolotu prezydenckiego 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.

– Poczta Polska upamiętnia na znaczkach i kartkach pocztowych najważniejszych Polaków. Anna Walentynowicz należy do tego grona. Ta skromna, ale też niezwykle silna kobieta powinna być wzorem do naśladowania dla współczesnych. Bez niej nie byłoby wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej. Winni jesteśmy oddawać jej należny hołd – podkreśla Przemysław Sypniewski.

Oprócz okolicznościowego znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę wydawaną w pierwszym dniu obiegu znaczków. Widnieje na niej wizerunek Anny Walentynowicz oraz grafika przedstawiająca jeden z numerów „Robotnika Wybrzeża”, pisma Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża z ułożoną na wierzchu kromką chleba. Periodyk wydawany był nieregularnie od sierpnia 1978 do maja 1980 roku. Walentynowicz wchodziła w skład redakcyjny tej gazety.O znaczku:

autor projektu: Maciej Jędrysik

liczba znaczków: 1

wartość: 8,70 zł

nakład: 1 000 000 szt.

technika druku: rotograwiura

format znaczka: 25,5 x 31,25 mm

papier: fluorescencyjny

arkusz sprzedażny: 100 znaczków

data wprowadzenia do obiegu: 24 czerwca 2019 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wręczono medale zasłużonym dla Archidiecezji Warszawskiej

2019-06-24 22:37

Łukasz Krzysztofka

40 osób świeckich i jedna siostra zakonna zostało nagrodzonych medalami "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej", które w archikatedrze warszawskiej, w jej święto patronalne św. Jana Chrzciciela, wręczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Łukasz Krzysztofka
Odznaczeni medalem "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej" z kard. Kazimierzem Nyczem, metropolitą warszawskim

Uhonorowanie medalami odbyło się przed uroczystą Mszą św. odpustową, którą z metropolitą warszawskim koncelebrowali proboszczowie parafii nagrodzonych osób.

- Najbardziej cenię sobie to, że wszyscy odznaczeni w sposób szczególny potrafią praktykować swoje powołanie na mocy powołania chrzcielnego, które jest u podstaw wszystkich powołań – powiedział w homilii podczas Mszy św. metropolita warszawski. Kard. Nycz przywołał słowa papieża Franciszka, który uczy, że u podstaw wszystkich szczegółowych powołań stoi miłość. - Jeśli nie ma miłości u podstaw, będzie się tylko krążyć wokół spraw własnych – nawiązywał do słów Ojca św. metropolita warszawski.

Pasterz Kościoła warszawskiego podkreślił również, że przyznane dzisiaj odznaczenia, do których kandydatów zgłaszali proboszczowie ich parafii, są dowodem na mocną współpracę duchownych ze świeckimi i ich odpowiedzialność za Kościół lokalny. – Za tę współpracę bardzo wam dziękuję i proszę Boga, żeby nigdy nie zabrakło takich katolików świeckich, przez których Słowo Chrystusa jest obecne wszędzie tam, gdzie są posłani ludzie – powiedział na zakończenie homilii kard. Nycz.

Wśród uhonorowanych medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” znalazł się m.in. prof. Włodzimierz Kluciński – wieloletni rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, należący od lat do Komitetu Promocyjnego Budowy Świątyni Opatrzności Bożej oraz jego małżonka Jadwiga Klucińska, z zawodu ekonomistka, zaangażowana m.in. w budowę kościoła oraz wolontariat Caritas w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie.

Jedyna w gronie odznaczonych siostra zakonna – s. Leonia Maria Kalandyk ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej od 20 lat pracuje w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Była katechetką w szkole podstawowej i gimnazjum. Założyła wspólnotę Kręgu Biblijnego RUAH, ponadto pracuje jako kancelistka, przygotowuje młodzież i dorosłych do przyjęcia sakramentów.

Z sylwetkami wszystkich nagrodzonych osób można zapoznać się na stronie archidiecezji warszawskiej:

http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/zaangazowani-swieccy-z-medalami-za-zaslugi-dla-archidiecezji-warszawskiej/

Medale „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznawane są dwa razy w roku: w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia i uroczystość patronalną stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca. Otrzymują je przede wszystkim świeccy zaangażowani w prace na rzecz diecezji lub parafii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem