Reklama

Życie w światłości Chrystusa

Ks. Zbigniew Głowacki
Edycja przemyska 12/2007

Udręczoną była polska ziemia w pierwszych latach II połowy XVII wieku. Wojny kozackie, tatarskie, moskiewskie zamieniały w ruinę zwłaszcza jej wschodnie rubieże. Zrodziła się wtedy haniebna umowa o rozbiór Polski. Podjął ją król szwedzki Karol Gustaw, w zmowie z księciem pruskim i litewskimi Radziwiłłami. W 1655 r. wojska szwedzkie, wykorzystując, iż Polska była zajęta wojną z Moskwą i Chmielnickim, zajęły prawie cały kraj. Oparł im się jedynie warowny klasztor paulinów na Jasnej Górze. Według szwedzkiego pojmowania, ten „kurnik” mógł zdobyć jeden oddział żołnierzy w ciągu jednego dnia; ale do tego nie doszło. Najświętsza Panna, przez pośrednictwo przeora Kordeckiego, tak cudownej udzieliła pomocy, że Szwedzi musieli uciekać spod Częstochowy, a później i z ziem polskich. Wygnany Szwed nie porzucił planów rozbiorowych wobec Polski. Wezwał na pomoc kolejnego nam wroga, księcia siedmiogrodzkiego z Węgier, Jerzego II Rakoczego, który liczył, że po podziale Polski dostanie Pokucie i Ruś Czerwoną. Niektórzy twierdzą, że jego wojsko liczące 60 tys., bo wzmocnione przez Kozaków, wkraczając na południe kraju w 1656 r., okazało się istnymi hordami rozbójniczymi. Oparło im się dobrze ufortyfikowane Krosno, podobnie i zamek odrzykoński Kamieniec. Zniszczone zostały przedmieścia i okolica.
12 marca 1657 r. nie obronił się przed nimi niewielki, słabo umocniony i prawie bezbronny Brzozów. Miasto biskupie spłonęło, a wraz nim oba kościoły: parafialny pw. Bożego Ciała i szpitalny św. Zofii. W pamięci kolejnych pokoleń brzozowian przekazywana jest relacja, jakoby w owym dniu 12 marca 1657 r., w pozostałych zgliszczach pierwszej świątyni miał być znaleziony obraz nietknięty ogniem, renesansowy motyw Matki Bożej Pocieszenia, nazywaną w historii Brzozowa Matką Bożą Ognistą (Ignea - Ognista). Nadzwyczajny cud ocalenia obrazu podczas pożaru miasta sprawił, że wizerunek ten brzozowianie otoczyli czcią umieszczając go (1692) w wybudowanym (1678-88) nowym kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Akta wizytacyjne bp. W. H. Sierakowskiego z 1745 r. zaznaczają, że obraz ten od dawna słynie łaskami. Ten sam biskup, prawdopodobnie wobec narastającego kultu, a także dla splendoru świątyni, która w 1724 r. została podniesiona do godności kolegiaty, dobudował do jej murów dwie symetrycznie położone kaplice w stylu późnorenesansowym i w ołtarzu jednej z nich umieścił w 1758 r. Matkę Bożą Ognistą. Obraz ten, umieszczony w złoconej niszy ołtarzowej, malowany na płótnie przez nieznanego malarza (zdradza wpływy malarstwa niderlandzkiego), o wymiarach 90x75 cm, przedstawia Matkę Bożą w rozmodleniu, wpatrzoną w uśpione Dziecię Jezus. W tym matczynym czuwaniu towarzyszy Maryi młodziutki św. Jan Chrzciciel, który stoi po Jej lewej stronie i w swej lewej rączce trzyma gałązkę z kwiatem róży, skierowaną do szczęśliwej Matki. Wskazujący jego palec znajduje się przy ustach, jakby chciał nakazywać ciszę dla śpiącego Dziecięcia. Wszystkie postacie obrazowe są okryte srebrnymi i pozłoconymi sukienkami w ozdobach z kolorowych kamieni. Matka Boża ma na skroniach pięknie pozłacaną koronę. Dzięki usilnym staraniom brzozowskiej społeczności, koronacja obrazu odbyła się 12 sierpnia 1858 r., w setną rocznicę umieszczenia obrazu w nowej kaplicy kolegiackiej. Głowy Dzieciątka Jezus i św. Jana otoczone są srebrnymi aureolami. Koronacji dokonał kanonik przemyski, ks. Józef Ziemiański, prawdopodobnie jako delegat bp. Franciszka Wierzchlejewskiego. (Ks. Ziemiański [1807-78] był brzozowianinem. Po święceniach kapłańskich studiował w Wiedniu. Był ojcem duchownym i profesorem w seminarium przemyskim, proboszczem katedry, prałatem scholastykiem i dziekanem przemyskiej kapituły).
Pod obrazem, na tzw. ołtarzowej predelli znajduje się łaciński napis (czerwone litery na srebrnym tle), który w polskim tłumaczeniu głosi: „Ten obraz Dziewiczej Matki Bożej - po spaleniu pierwszego drewnianego kościoła Brzozowskiego przez Kozaków i Węgrów w dniu 12 marca 1657 r. - gdy wszystko inne zostało obrócone w popiół - sam jeden został znaleziony w popiele bez najmniejszego uszkodzenia. Obraz ten dla potomności - po dobrym odnowieniu z wyjątkiem twarzy osób, których nic nie odnowiono - został wystawiony do czci wiernych w 1692 r. W roku 1758, 12 sierpnia został uroczyście wprowadzony do tej kaplicy zbudowanej przez biskupa przemyskiego Wacława z Bogusławic Sierakowskiego”.
Pod obrazem wisi też ryngraf Powiatowego Cechu Rzemieślniczego, powieszony tu w 1947 r. Jest to piękne nawiązanie do starej tradycji, według której materialną opiekę nad ołtarzem Matki Bożej podejmował brzozowski cech tkaczy, zapewniając - między innymi - odpowiednie oświetlenie.
Na kaplicznej ścianie, na wprost ołtarza z obrazem Matki Bożej Ognistej, znajduje się fresk namalowany w 1905 r. przedstawiający znalezienie w zgliszczach kościelnych obrazu Matki Bożej. Na tle spalonego miasta stoi gromadka ludzi, którzy porzucili narzędzia służące im do walki z ogniem, a teraz trwają przy sylwetce kapłana. Jedna z postaci trzyma w ręce wydobyty z popiołów obraz.
Wokół ołtarza umieszczone są cztery gabloty z wotami ofiarnymi, tworząc świadectwo licznych łask doznawanych przez wiernych za przyczyną Matki Bożej Ognistej, ostatnio nazywanej Brzozowską Panią Pocieszenia. Ważnym współczesnym wydarzeniem w rozwoju kultu Matki Bożej w Brzozowie był dekret Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, wydany 25 maja 1965 r., którym zatwierdził uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Ognistej na 31 maja, w święto Królowej Świata.
Kult Pani Brzozowskiej pogłębia się w naszych czasach. Łaskami słynący obraz, wraz z całą kolegiatą, znajduje się pod szczególną opieką konserwatorską. Dzisiaj, podobnie jak dawniej, lud Brzozowa gromadzi się przed nim na modlitwę. Miesięczna nowenna do Matki Bożej Ognistej została ubogacona cotygodniową. Wierni składają pisemne podziękowania i prośby - jest to ich droga śladami ojców do Jezusa, za pośrednictwem Matki Bożej Pocieszenia.
W tym roku (12 marca) przypadła 350. rocznica cudownego znalezienia obrazu Pani Brzozowskiej w zgliszczach spalonego Brzozowa oraz Jej matczynej i łaskawej obecności w życiu minionych pokoleń mieszkańców miasta. Współczesna wspólnota parafialna uczciła tę rocznicę jubileuszową uroczystością, na którą zaprosiła wszystkich czcicieli Najświętszej Maryi Panny.

Reklama

Tajemnice radosne

Ks. Robert Strus
Edycja zamojsko-lubaczowska 40/2003

Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Mater”, poświęconej Najświętszej Maryi Pannie pisze, że Maryja, „szła naprzód w pielgrzymce wiary”. Dzisiaj Maryja jako nasza najlepsza Matka uczy nas wiary. Biorąc więc do rąk różaniec i rozważając tajemnice radosne chcemy uczyć się od Maryi prawdziwej wiary.

Jiri Hera/fotolia.com

1. Tajemnica zwiastowania.

Anioł rzekł do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (…) Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. (…) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa (Łk 1, 30-38).
Każdy z nas ma swoje zwiastowanie. Tak jak do Maryi i do nas Bóg posyła anioła ze wspaniałą wiadomością. Ta wiadomość to prawda, że Bóg nas kocha, że ma wobec nas wspaniały plan swej miłości. Nieraz nie bardzo rozumiemy to zwiastowanie. Jakże się to stanie, to niemożliwe, dlaczego ja? - pytamy Boga i samych siebie. Maryja, mimo tego, że też nie wszystko rozumiała, odpowiedziała Bogu „niech mi się stanie według twego słowa”. Rozważając tę tajemnicę prośmy Boga, abyśmy tak jak Maryja zawsze z radością odpowiadali „tak” na Jego propozycje.

2. Tajemnica nawiedzenia św. Elżbiety.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę (Łk 1, 39-41).
Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję to doskonały wzór takich spotkań, których celem jest pogłębienie wiary, przybliżenie się do Boga. Elżbieta w czasie tego spotkania została napełniona Duchem Świętym i zaczęła wielbić Boga. Tak jak do Elżbiety przyszła Maryja i umocniła jej wiarę, tak i my spotykamy się z ludźmi, dzięki którym przybliżamy się do Boga. W tej tajemnicy dziękujmy Bogu za tych wszystkich ludzi, dzięki którym nasza wiara została umocniona.

3. Tajemnica narodzenia Pana Jezusa.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 6-7).
W czasie rozważania tej tajemnicy staje przed nami obraz stajenki betlejemskiej. Przedziwny pokój i radość z niej promieniują. Chociaż na świecie panują jeszcze legiony rzymskie, a król Herod już czyha na życie Nowonarodzonego, Maryja, Józef i Jezus czują się bezpieczni w ubogiej stajence. Tak też będzie, kiedy prawdziwie Jezus narodzi się w naszych sercach, kiedy nasze serca staną się betlejemskimi stajenkami. Nawet jeżeli na świecie będzie wiele niepokoju, nawet jeżeli będziemy doświadczać różnych problemów, to będziemy szczęśliwi szczęściem, które da nam Nowonarodzony. Prośmy zatem, aby Jezus prawdziwie narodził się w naszych sercach.

4. Tajemnica ofiarowania Pana Jezusa w świątyni.

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu (Łk 2, 22-23).
Maryja i Józef ofiarowali Bogu to, co było dla nich najcenniejsze - ukochane Niemowlę. Uczynili to nie tylko dlatego, żeby spełnić przepis prawa, ale również dlatego, ponieważ byli przekonani, że wszystko, co człowiek posiada, pochodzi od Boga i trzeba to odnosić do Boga, przedstawiać Panu Bogu. Trudne jest to do zrozumienia dla współczesnego człowieka, który często zapatrzony w siebie, wszystko odnosi do siebie - stawiając siebie w centrum wszechświata. Rozważając tę tajemnicę uczmy się od Maryi i Józefa, że wszystko powinniśmy ofiarować Panu Bogu.

5. Tajemnica odnalezienia Pana Jezusa w świątyni.

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice (Łk 2, 41-43).
Jak łatwo jest zgubić Chrystusa. Wystarczy chwila nieuwagi, pokusa, grzech i Chrystus schodzi na dalszy plan naszego życia. Może nam się nawet wydawać, że jesteśmy blisko Jezusa, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami i nie dostrzegamy tego, iż Go zgubiliśmy, tak jak Maryja i Józef nie dostrzegli tego, że Jezus został w Jerozolimie. Maryja, która z bólem serca szukała swego Syna, dzisiaj pomaga nam powracać do naszego Pana i Zbawiciela. Prośmy Maryję, abyśmy szli przez życie zawsze z Jej Synem, a gdy Go zgubimy, aby pomagała nam Go odnajdywać.

Maryjo, ukochana Matko, nasza pielgrzymka wiary ciągle trwa. Prosimy Cię, bądź z nami, kiedy pielgrzymujemy do Twego Syna po drogach XXI wieku. Spraw, aby nasza wiara każdego dnia stawała się coraz bardziej żywa, prawdziwa i konsekwentna.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rada KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży pracuje nad nowym programem formacyjnym młodych

2019-10-21 18:47

mag / Warszawa (KAI)

Nowy program formacyjny dla młodzieży w Polsce, XVII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży oraz ŚDM w Lizbonie - to główne tematy spotkania Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP, która odbyła się na stołecznej Pradze. Obradom przewodniczył bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady. W dyskusji wzięli m.in. udział prymas Polski, abp Wojciech Polak oraz przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Marek Mendyk.

Ks. Paweł Borowski
Wspólna zabawa

Wraz z pierwszą niedzielę Adwentu w Polsce rozpocznie się realizacja nowego trzyletniego program formacyjnego dla młodzieży pt. „Masz wiadomość”. Będzie on oparty o ogłoszone przez papieża Franciszka tematy kolejnych Światowych Dni Młodzieży przeżywanych na poziomie diecezji „Młodzieńcze, tobie mówię wstań”, „Wstań. Ustanowiłem cię świadkiem tego co zobaczyłeś” oraz „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” – temat ŚDM w Lizbonie, które odbędą się w 2022 r.

- Nie sposób nie zauważyć pewnej dynamiki, która przebija z tych haseł. Dynamiki, która zachęca młodych do wejścia w żywą relację z Chrystusem, dawcą życia, poprzez doświadczenie Jego miłości oraz dzielenia się tym z innymi, a więc pójścia z misją w świat, jak uczyniła to Najświętsza Maryja Panna – zwrócił uwagę bp Solarczyk.

Pierwszy rok trzyletniego programu „Masz Wiadomość” będzie nosił nazwę „Bóg Cię kocha”. W czasie obrad zastanawiano się, w jaki sposób przedstawić te treści tak, by mogły stać się dla młodych ludzi pomocą w przeżywaniu ich wiary. - Każdy miesiąc będzie rozwinięciem głównej myśli. Poprzez konkretne fragmenty z Pisma Świętego młodzi będą mieli szansę odpowiedzieć sobie na tak fundamentalne pytania jak: Kim jestem? Kim jest dla mnie Bóg? Jak Jezus Chrystus patrzy na człowieka? Kim jestem w Jego oczach? Jak Bóg wyraża swoja miłości w moim życiu? – powiedział przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Dodał, że nowy program formacyjny będzie nawiązywał również do posynodalnej adhortacji papieża Franciszka „Christus Vivit”.

W czasie posiedzenia omówiono również program XVII Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, które w tym roku odbędzie się w diecezji radomskiej w dniach 8-10 listopada. – W czasie zjazdu obok dyskusji nad nowym programem formacyjnym podejmiemy również kwestie przygotowań do ŚDM w Lizbonie. Mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić przedstawicieli ambasady Portugalii, która zapozna nas z możliwościami pobytu w tym kraju oraz ofertą czysto turystyczną – powiedział bp Solarczyk.

W czasie posiedzenia poruszono również temat Spotkania Młodych na Taize, które w tym roku odbędzie się we Wrocławiu oraz Spotkania Młodych na Lednicy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem