Reklama

Reklama

Niedziela 12/2007

Szczegółowy spis treści

sursum corda

3

Nie zabijaj - nikogo!

Ks. Ireneusz Skubiś

katecheza papieska

4

Święty Ignacy Antiocheński

Benedykt XVI

Św. Ignacy był trzecim biskupem Antiochii, od 70 do 107 roku, który był rokiem jego męczeństwa.

na 15-lecie diecezji toruńskiej

5

W mieście Kopernika i Radia Maryja

Z biskupem toruńskim Andrzejem Suskim rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

z Watykanu

6

Z Watykanu

ze świata

7

Ze świata

z Jasnej Góry

8

Z Jasnej Góry

O. Robert M. Łukaszuk OSPPE - Rzecznik Prasowy Jasnej Góry

z Polski

9

Z Polski

Radio Watykańskie

10-11

Papieska rozgłośnia

Weronika Nowakowska

w Białym Kruku

11

Koszalin - Miasto papieskie

grzechy główne

12

Pycha

Ks. Antoni Tatara

Refleksje nad grzechem pychy kończą nasze wielkopostne zamyślenie, które dotyczyło grzechów głównych. Sama zaś pycha, jak czytamy w Piśmie Świętym, jest „obmierzła Panu i ludziom” (por. Syr 10, 7).

medialny temat

14

Huk upadającego drzewa

O. prof. Jacek Salij OP, teolog

14-15

Gdy sól traci smak

Milena Kindziuk

zakonne praktyki pokutne

16-17

Żelazny drut pod koszulą

Piotr Chmieliński

Komunikat Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

17

Czarna moda

Jerzy Skrodzki

Rok Karola Szymanowskiego

18-19

Karol Szymanowski

Jolanta Wyleżyńska

wiara i życie

20

Wytrwałość cnotą zapomnianą

Ks. Krzysztof Pawlina

Klaretyński jubileusz

Konrad Kluczniak

wielkopostne drogi

21

„Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie”

Ks. Aleksander Radecki

Narodowy Dzień Życia

22

List Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia z okazji Dnia Świętości Życia

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

22-23

Jan Paweł II w obronie życia

23

„Historia nauczycielką życia” - Cyceron

nie tylko dla młodych

24

Nie oszukuj Pana Boga!

Ks. Andrzej Przybylski

Czekają na naszą pomoc

Serce - klatką czy przestworem?

Brat Tadeusz Ruciński FSC

rodzina

25

Nie zabijaj!

Anna Matusiak

w sieci

26

Wirtualne zagrożenie

Leszek Budny

oświadczenia

27

Podziękowanie Parlamentarzystów za postawę w obronie godności człowieka od chwili poczęcia

Oświadczenie senatorów RP skierowane do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki w sprawie zaniechania przesłania dokumentów abp. Wielgusa do sądu lustracyjnego

Apel w obronie Ojca Dyrektora Radia Maryja

prosto i jasno

28

Wreszcie program polityki rodzinnej

Czesław Ryszka

Nowe rozmaitości

fakty i opinie

Miasto Pokonane

Krystian Brodacki

Dlaczego z Berlina wieje chłodem?

Marian Miszalski

Żarnowiec, Czorsztyn, Rospuda

30-31

Władza, czwarta władza, ekolodzy i ekologiści umoczeni w Rospudzie

Józef Wysocki

pro i contra

32

Przegląd prasy

Jerzy Robert Nowak

z prasy zagranicznej

33

Winowajcy

Głupie przekonanie

Żywa woda

Islam na antypodach

Prasowy medal

świat wokół nas

34

Jasność gwiazd

Jacek Napieralski

Cyborg

(Fossa)

Era robotów

Jakub

karty historii

35

Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta...

Aleksander Markowski

Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli

W sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej

listy do niedzieli

36

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Do Aleksandry

Aleksandra

Chcą korespondować

sport

37

Najsłynniejsza liga świata

Z Loży Komentatorskiej:

Jacek

z niedzielą na co dzień

38

Wraz z wiosną przylecą bociany

Jan Uryga

39

Rzucamy palenie już dziś

Rozmawiała Anna Wyszyńska

Kalendarium 25-31 III 2007

Placki z gotowanych ziemniaków z mięsem

Siostra Olga

Siostra Olga nazaretanka, gotuje w domu zakonnym w Częstochowie. Dziś poleca danie bardzo smaczne, choć wymagające nieco pracy.

Uśmiechnij się

co, gdzie, kiedy

40

Co, gdzie, kiedy

Pojednanie po latach

Mirosław Winiarczyk

Muzyczne DarY

propozycje

48

Nasze życie jest pielgrzymką… rowerową?

II Ogólnopolski Ekumeniczny Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Kairos”

Warsztaty liturgiczne dla muzyków kościelnych

„Wierzę jak dziecko”

program tv

59-66

Program telewizyjny

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Edycja bielsko-żywiecka

Duchowe przewodnictwo

Jubileuszowe refleksje

Kościół w liczbach

Ks. Eugeniusz Burzyk

Ciągle w drodze

Mariusz Rzymek

Niedziela w Chicago

Jubileusz AMTY

Wierząc w moc modlitwy...

Bożena Jarząbek

Inwestują nie w mury, lecz w ludzi

Z ks. dr Grzegorzem Kaszakiem, rektorem Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, rozmawia Alicja Pożywio

Miejsce dla Boga

Ks. Ireneusz Skubiś

Umieranie z Jezusem (4)

Ks. Adam Galek

Edycja częstochowska

Miejsce dla Boga

Ks. Ireneusz Skubiś

Dzień Świętości Życia

Margita Kotas

Zaczerpnąć z jego wiary

Karolina Jadczyk

Świadkowie miłości Chrystusa

Margita Kotas

Świadectwa bolesnej przeszłości

Sławomir Błaut

Edycja podlaska

Ułaskawieni

Ks. Tomasz Pełszyk

W imieniu Rzeczypospolitej...

Stanisław Fiedorowicz

Zobaczyć Paryż

Magdalena Chomać

Edycja kielecka

Konający nie jest sam

Katarzyna Dobrowolska

Makoszyn nie ustaje

Agnieszka Dziarmaga

Bliżej dekanatu

Z dziekanem dekanatu Nowy Korczyn ks. kan. Krzysztofem Liburskim rozmawia Władysław Burzawa

Edycja małopolska

Z krzyżem na ulice miasta

Z uśmiechem do Życia

Agnieszka Korn

Odpowiedzialni za Dar Życia

Ks. Jacek Konieczny

Edycja lubelska

Ludzie oddani Chrystusowi

Agnieszka Strzępka

Zawsze miał nadzieję

Marcin Grzesiak

Pamięć przeszłości

Krzysztof Sobot

Edycja legnicka

Śladami Jana Pawła II

Ks. Bogusław Wolański

Być człowiekiem od początku do końca

Z dr. n. med. Jerzym Jankowskim, prezesem Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich Diecezji Legnickiej, rozmawia ks. Waldemar Wesołowski.

Kobieta z Mali z plemienia Banbara

S. Małgorzata Fudalej

Edycja łódzka

Modlitwa łódzkiego świata pracy

Ks. Mariusz Wojturski

Powróćmy do tamtych dni

Oprac. Elżbieta Adamczyk

Rozeznawanie duchów, opętanie i egzorcyzmy (cz.1)

Z ks. Tomaszem Owczarkiem rozmawia Elżbieta Adamczyk

Edycja płocka

Ludzie, którzy rozumieją wiele

Ks. Radosław Dąbrowski

Mocni w wierze

Anna Górniak

Odpowiedzią na zarzuty jest nasza postawa

Z ks. kan. dr. Bogdanem Czuprynem, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, rozmawiają ks. Adam Łach i ks. Tomasz Opaliński

Edycja przemyska

Maryi i nasze codzienne „fiat”

Ks. Wacław Siwak

Życie w światłości Chrystusa

Ks. Zbigniew Głowacki

Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa na Tarnicę

Ks. Kazimierz Bełch

Edycja rzeszowska

56. rocznica tragicznego mordu

Agnieszka Marzec

15 lat Diecezji Rzeszowskiej

Ks. Janusz Sądel

Trzeba mówić o świętości życia

Z prezesem Stowarzyszenia „Miłość i Odpowiedzialność” Marią Fiałkiewicz-Górka rozmawia Justyna Nędza

Edycja sandomierska

Dobroć ukryta pod białym habitem

Jakub Kowalski

„A miłości bym nie miał, byłbym niczym”

Z ks. kan. Stanisławem Knapem rozmawia Andrzej Zych

Pośród sadów jabłoni

Rafał Staszewski

Edycja sosnowiecka

List pasterski biskupa sosnowieckiego z okazji 15. rocznicy powstania diecezji sosnowieckiej

Znani o diecezji sosnowieckiej

Być biskupem w Zagłębiu

Z biskupem sosnowieckim Adamem Śmigielskim SDB - rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

Diecezja dla wiernych

Oprac. Piotr Lorenc

Edycja świdnicka

„Jestem pasterzem wszystkich”

Beata Moskal-Słaniewska

Zaproszenie na obchody XXII Światowego Dnia Młodzieży diecezji świdnickiej oraz II rocznicy śmierci sługi Bożego Jana Pawa II

Tak to się zaczęło

Z biskupem świdnickim Ignacym Decem rozmawia Beata Moskal-Słaniewska

Edycja szczecińsko-kamieńska

Naszą misją jest promocja dobra!

Powstała nowa parafia pw. Chrystusa Króla w Dołujach

Zygmunt Piotr Cywiński

Równać szanse

Przemysław Fenrych

Edycja toruńska

15 lat diecezji toruńskiej 1992-2007

Ks. Wojciech Miszewski

W ziemi Kopernika...

Z bp. Andrzejem Suskim rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

Ojcze Święty, dziękujemy

Miejcie odwagę żyć dla Miłości

Bp Andrzej Suski

Pomnik bł. ks. Stefana

Ks. Wojciech Miszewski

Edycja warszawska

Chcę docierać do wszystkich

Z abp. Kazimierzem Nyczem, nowym metropolitą warszawskim, rozmawiają Milena Kindziuk, Piotr Chmieliński i Artur Stelmasiak

15 lat diecezji warszawsko-praskiej i łowickiej

Piotr Chmieliński

Więcej niż szkoła

Artur Stelmasiak

Eucharystia centrum życia

Aleksandra Żuczkowska

Antygniew

Ks. Zbigniew Kapłański

Gniew

Edycja wrocławska

Ślady kardynała Kominka

Agnieszka Bugała

SOS dla bliźniego

Lilianna Sicińska

Ochrona życia

Zebrała AB

Edycja zamojsko-lubaczowska

Nawrócenie - drogą ku zmartwychwstaniu

+ Wacław Depo

Kapłan wielkiej ofiary

Ks. Janusz Romańczuk

Założyciel Polskiego Radia

Łukasz Kot

Edycja zielonogórsko-gorzowska

Czekamy na wielki film!

Krystyna Dolczewska

Potrzeba świadectwa

Z Małgorzatą Witkowską rozmawia Katarzyna Jaskólska

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem