Reklama

Mocni w wierze

Anna Górniak
Edycja płocka 12/2007

W Niższym Seminarium Duchownym - Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki w Sikorzu 8 marca odbył się etap diecezjalny XVII Olimpiady Teologii Katolickiej, przebiegającej pod hasłem „Trwajcie mocni w wierze”. W zmaganiach wzięło udział 36 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych naszej diecezji.
Zgromadzonych na sali uczniów i ich opiekunów oraz organizatorów olimpiady powitał dyrektor NSD ks. kan. dr Tomasz Kadziński. Słowa wprowadzenia skierował do zebranych również dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej ks. prał. dr hab. Ryszard Czekalski. Następnie ks. kan. dr Andrzej Krasiński wyjaśnił młodym uczestnikom teologicznych zmagań zasady olimpiady. Na koniec życzył wszystkim zajęcia pierwszego miejsca.
Uczestnicy mieli godzinę na rozwiązanie testu, który składał się z 43 pytań. Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwało jury w składzie: ks. Andrzej Krasiński, s. Ernesta Zielińska, ks. dr Rafał Bednarczyk, Ewa Jancewicz i Ewa Bembenista. Po wysiłku duchowym młodzież miała możliwość, dzięki organizatorom, posilić również ciało. Następnie odbył się koncert w wykonaniu miejscowych zespołów „Betania” i „Na Wysokości”.
W końcu nadeszła chwila ogłoszenia wyników. Emocje sięgały zenitu, wszyscy z zapartym tchem czekali na odczytanie werdyktu. I tak: I miejsce zajęła Joanna Skotnicka z I LO w Ciechanowie (opiekun ks. Maciej Jastrzębski); na II miejscu uplasował się Dariusz Malczyk z LO im. St. Małachowskiego w Płocku (opiekun s. Dominika Dudzik); zaś III miejsce zdobyła Joanna Jarosiewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku (opiekun ks. Jacek Lubiński).
Jury przyznało również wyróżnienia dla tych uczestników, którzy zabłysnęli ciekawymi odpowiedziami. Wśród tych osób znaleźli się: Patrycja Drogosz z I LO w Ciechanowie (opiekun ks. Maciej Jastrzębski), Martyna Sidwa z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku (opiekun ks. Paweł Waruszewski), Katarzyna Gronczewska z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Sierpcu (opiekun s. Gabriela Krupa), Katarzyna Rudzińska z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Sierpcu (opiekun s. Gabriela Krupa), Aleksandra Dąbkowska z LO im. St. Małachowskiego w Płocku (opiekun diakon Piotr Radwański), Dominik Rapacki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum Rolniczego w Przasnyszu (opiekun ks. Rafał Gutkowski) oraz Marta Czaplicka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej (opiekun ks. Jacek Wichorowski).
Bp Roman Marcinkowski po ogłoszeniu wyników pogratulował zwycięzcom nie tylko wspaniałych rezultatów, ale przede wszystkim pięknej postawy, przejawiającej się w pogłębianiu wiedzy teologicznej, przez co stają się bliżsi Bogu. Ksiądz Biskup słowa podziękowania skierował również do organizatorów konkursu oraz gospodarzy miejsca - za życzliwe przyjęcie, a także do opiekunów uczestników konkursu, którzy swoim uczniom zaszczepili chęć pogłębiania wiedzy i wzięcia udziału w konkursie. Uczestnikom tego konkursu, a przede wszystkim zwycięzcom pogratulował także dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Płocku Wojciech Rygalski.
Warto zaznaczyć, że główną nagrodą dla najlepszej trójki jest prawo udziału w finale ogólnopolskim olimpiady, który odbędzie się w Gliwicach 20-22 kwietnia br. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w zmaganiach ogólnopolskich.

Reklama

Tajemnice radosne

Ks. Robert Strus
Edycja zamojsko-lubaczowska 40/2003

Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Mater”, poświęconej Najświętszej Maryi Pannie pisze, że Maryja, „szła naprzód w pielgrzymce wiary”. Dzisiaj Maryja jako nasza najlepsza Matka uczy nas wiary. Biorąc więc do rąk różaniec i rozważając tajemnice radosne chcemy uczyć się od Maryi prawdziwej wiary.

Jiri Hera/fotolia.com

1. Tajemnica zwiastowania.

Anioł rzekł do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (…) Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. (…) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa (Łk 1, 30-38).
Każdy z nas ma swoje zwiastowanie. Tak jak do Maryi i do nas Bóg posyła anioła ze wspaniałą wiadomością. Ta wiadomość to prawda, że Bóg nas kocha, że ma wobec nas wspaniały plan swej miłości. Nieraz nie bardzo rozumiemy to zwiastowanie. Jakże się to stanie, to niemożliwe, dlaczego ja? - pytamy Boga i samych siebie. Maryja, mimo tego, że też nie wszystko rozumiała, odpowiedziała Bogu „niech mi się stanie według twego słowa”. Rozważając tę tajemnicę prośmy Boga, abyśmy tak jak Maryja zawsze z radością odpowiadali „tak” na Jego propozycje.

2. Tajemnica nawiedzenia św. Elżbiety.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę (Łk 1, 39-41).
Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję to doskonały wzór takich spotkań, których celem jest pogłębienie wiary, przybliżenie się do Boga. Elżbieta w czasie tego spotkania została napełniona Duchem Świętym i zaczęła wielbić Boga. Tak jak do Elżbiety przyszła Maryja i umocniła jej wiarę, tak i my spotykamy się z ludźmi, dzięki którym przybliżamy się do Boga. W tej tajemnicy dziękujmy Bogu za tych wszystkich ludzi, dzięki którym nasza wiara została umocniona.

3. Tajemnica narodzenia Pana Jezusa.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 6-7).
W czasie rozważania tej tajemnicy staje przed nami obraz stajenki betlejemskiej. Przedziwny pokój i radość z niej promieniują. Chociaż na świecie panują jeszcze legiony rzymskie, a król Herod już czyha na życie Nowonarodzonego, Maryja, Józef i Jezus czują się bezpieczni w ubogiej stajence. Tak też będzie, kiedy prawdziwie Jezus narodzi się w naszych sercach, kiedy nasze serca staną się betlejemskimi stajenkami. Nawet jeżeli na świecie będzie wiele niepokoju, nawet jeżeli będziemy doświadczać różnych problemów, to będziemy szczęśliwi szczęściem, które da nam Nowonarodzony. Prośmy zatem, aby Jezus prawdziwie narodził się w naszych sercach.

4. Tajemnica ofiarowania Pana Jezusa w świątyni.

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu (Łk 2, 22-23).
Maryja i Józef ofiarowali Bogu to, co było dla nich najcenniejsze - ukochane Niemowlę. Uczynili to nie tylko dlatego, żeby spełnić przepis prawa, ale również dlatego, ponieważ byli przekonani, że wszystko, co człowiek posiada, pochodzi od Boga i trzeba to odnosić do Boga, przedstawiać Panu Bogu. Trudne jest to do zrozumienia dla współczesnego człowieka, który często zapatrzony w siebie, wszystko odnosi do siebie - stawiając siebie w centrum wszechświata. Rozważając tę tajemnicę uczmy się od Maryi i Józefa, że wszystko powinniśmy ofiarować Panu Bogu.

5. Tajemnica odnalezienia Pana Jezusa w świątyni.

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice (Łk 2, 41-43).
Jak łatwo jest zgubić Chrystusa. Wystarczy chwila nieuwagi, pokusa, grzech i Chrystus schodzi na dalszy plan naszego życia. Może nam się nawet wydawać, że jesteśmy blisko Jezusa, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami i nie dostrzegamy tego, iż Go zgubiliśmy, tak jak Maryja i Józef nie dostrzegli tego, że Jezus został w Jerozolimie. Maryja, która z bólem serca szukała swego Syna, dzisiaj pomaga nam powracać do naszego Pana i Zbawiciela. Prośmy Maryję, abyśmy szli przez życie zawsze z Jej Synem, a gdy Go zgubimy, aby pomagała nam Go odnajdywać.

Maryjo, ukochana Matko, nasza pielgrzymka wiary ciągle trwa. Prosimy Cię, bądź z nami, kiedy pielgrzymujemy do Twego Syna po drogach XXI wieku. Spraw, aby nasza wiara każdego dnia stawała się coraz bardziej żywa, prawdziwa i konsekwentna.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Biskup Aleppo: turecka ofensywa w Syrii to „zbrodnia”

2019-10-14 15:37

ts (KAI) / Aleppo

Katolicki biskup Aleppo, Georges Abou Khazen, w ostrych słowach zareagował na turecką ofensywę wojskową w Syrii. „Jesteśmy bardzo zaniepokojeni” - powiedział 14 października w rozmowie z Radiem Watykańskim katolicki biskup Aleppo. „Wojna jest podwaliną pod kolejne wojny i nie stanowi rozwiązania, zwłaszcza w regionie takim jak ten, że wszystkimi żyjącymi tam grupami etnicznymi i religijnymi" - stwierdził wikariusz apostolski Aleppo i podkreślił: "To, co tu przeżywamy, to ludzki dramat, to zbrodnia”.

youtube.com

W regionie, z którego teraz ucieka tak wielu ludzi, reprezentowane są wszystkie mniejszości chrześcijańskie, jak Asyryjczycy, syryjscy Chaldejczycy, czy Ormianie, zwrócił uwagę hierarcha. „Wielu ich przodków wymordowano w Turcji, tu żyją potomkowie tych, którzy zdołali się uratować przed masakrami i to oni teraz doświadczają napaści Turków na ich kraj”.

Wiele miejsc w regionie Dżazira położonym między Eufratem i Tygrysem, a także miasta Qamishli czy Hasake, w czasie pod mandatem francuskim w Syrii i Libanie, stanowiło schronienie dla chrześcijan, którzy przeżyli ludobójstwo, jakiego dopuścił się rząd turecki od 1915 roku w północnych regionach. Chrześcijanie żyjący dziś na tych terenach ciągle noszą w pamięci świadomość „sayfo” - "ludobójstwa".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem