Reklama

Jubileuszowe refleksje

W związku z 15. rocznicą istnienia diecezji bielsko-żywieckiej jej przedstawiciele dzielą się z czytelnikami „Niedzieli na Podbeskidziu” swoimi refleksjami dotyczącymi historii i dnia dzisiejszego diecezji.

Ks. Stanisław Dadak

kanclerz kurii:
Początkowo pracowaliśmy w parafii NSPJ. Tak było do 1999 r. Później przenieśliśmy się. W ciągu 15 lat powstało kilkanaście nowych parafii, Ksiądz Biskup konsekrował ok. 50 kościołów. Co roku wzrasta liczba kapłanów o ok. 10. Obecnie jest ich 512. Część pracuje poza diecezją, na misjach. Zajmujemy się regulacjami spraw parafialnych, różnego typu dyspensami, przygotowujemy dekrety związane z erygowaniem parafii, przeniesieniami księży itd. Zawsze czuję się przede wszystkim kapłanem, duszpasterzem, który pełni służbę, bo pracę w kurii traktuję jako duszpasterstwo, tylko niekiedy o innym charakterze, bo pełnię przecież funkcje urzędnicze, ale też i duszpasterskie.

Krystyna Jonkisz

diecezjalny doradca życia rodzinnego Wydziału Duszpasterstwa Rodzin:
Zostałam zaproszona do pracy w Duszpasterstwie Rodzin zaraz po ingresie naszego biskupa. Gdy przyszłam na rozmowę, jeden z odwiedzających naszego pasterza księży powiedział mi, że biskup to ktoś wyjątkowy i nie ma czasu na spotkania z każdym, kto na to ma ochotę. W tej samej chwili otwierają się drzwi i nasz Ordynariusz uśmiecha się do mnie i mówi: - Jak to dobrze, że pani przyszła. Jak w tej sytuacji mogłam odmówić proponowanej mi funkcji? Początkowo w Duszpasterstwie Rodzin zajęliśmy się organizacją, tworzyliśmy oddziały parafialne, priorytetem była katechizacja rodzin. Za największe osiągnięcia uważam systematycznie prowadzone duszpasterstwo rodzin, opiekę nad rodzinami przeżywającymi trudności; prowadzimy również akcję „adopcja serca”, do której może przystąpić każdy, kto zadeklaruje przynajmniej na pół roku chęć wpłacania min. 50 zł miesięcznie. Każdemu z 30 dzieci, którymi się opiekujemy, wpłacamy po 300 zł. Ludzi uczestniczących w tego typu adopcji jest 74. Moim zdaniem, ważnym wydarzeniem było przygotowanie konkursu plastycznego dla dzieci, które miały w ten sposób odpowiedzieć Janowi Pawłowi II na jego List do dzieci. Nagrodzone prace zostały opublikowane w albumie. Jeden egzemplarz otrzymał Ojciec Święty na Kaplicówce. Wręczający mu go chłopczyk już niestety nie żyje. Organizujemy jeszcze nauki przedmałżeńskie i mamy swoją świetlicę, w której są prowadzone warsztaty terapii zajęciowej. Organizujemy sesje poświęcone szeroko pojmowanej tematyce rodziny. Cieszą się one wielkim powodzeniem. Prowadzimy również opiekę nad niechcianymi dziećmi. One także dzięki nam żyją. Zawsze możemy liczyć na wsparcie naszego biskupa.

Ks. prof. Tadeusz Borutka

dyrektor Instytutu Teologicznego:
Diecezja nasza stworzyła odpowiednie warunki dla studiowania klerykom w WSD Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie. Następnie Ksiądz Biskup powołał do istnienia Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego, który został afiliowany przez Stolicę Apostolską do PAT w Krakowie. Kształci on przede wszystkim ludzi świeckich oraz osoby zakonne, ale także podejmuje i realizuje tzw. formację permanentną księży z naszej diecezji. W ramach Instytutu organizowane są sesje naukowe, wydawane pisma naukowe oraz publikowane książki.
Wielu kapłanów z diecezji ukończyło studia specjalistyczne w kraju i za granicą, 24 zdobyło już stopień doktora, 5 stopień doktora habilitowanego, a jeden tytuł profesora. We wrześniu ub.r. został założony Oddział Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Bielsku-Białej, który prowadzi już swoją działalność. Bardzo istotnym wkładem Biskupa Ordynariusza w rozwój środowiska akademickiego w naszym mieście i regionie jest wspomaganie powołania i rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Studenci Wydziału Humanistycznego ATH korzystają z pomieszczeń Instytutu Teologicznego, w których odbywają się ich zajęcia. Do dyspozycji jest biblioteka, która służy wszystkim studentom kształcącym się w różnych ośrodkach. Bardzo dużym wkładem jest powstanie pisma naukowego „Świat i Słowo”, które jest redagowane przez Instytut i Akademię, a nowością jest rocznik z zakresu filozofii polskiej wydawany we współpracy z filozofami. Nosi tytuł „Studia Filozofii Polskiej”.

Reklama

Ks. dr Stanisław Śmietana

diecezjalny wizytator katechizacji Wydziału Katechetycznego:
Kiedy zbliża się 15-lecie sakry biskupiej bp. Tadeusza a także 15-lecie diecezji bielsko-żywieckiej, myślami biegnę do początku swego kapłaństwa i pamiętam, kiedy w dniu prymicji napisałem na obrazku: „Panie, dokądkolwiek pójdziesz, pójdę za Tobą”. To właśnie hasło realizuję przez całe życie. Dlatego, czy to były parafie wikariuszowskie, czy proboszczowskie, czy praca w Wydziale Katechetycznym, organizowanie praktycznie wydziału od podstaw, przez całe 15 lat realizuję i jestem wierny słowom jednego z uczniów Chrystusa. Ta praca mnie cieszy, tę pracę kocham, tu się spełniam i uważam, że dzięki współpracownikom, wszystkim, dzięki ks. Józefowi Oleszce, ks. Markowi Studenckiemu, s. Kasi, ta praca jest wspaniała, radosna. Od czerwca 1992 zaczynaliśmy przede wszystkim gromadzić podręczniki metodyczne, bo na początku nie było dosłownie nic. Ani jednego podręcznika. Nie kto inny, tylko rodzeni bracia mi pomagali i zwoziliśmy podręczniki z Katowic i Krakowa. Potem zaczęła nam pomagać s. Lucyna a w sierpniu 1992 ks. Oleszko. Najpierw organizowaliśmy przede wszystkim pomoce dydaktyczne dla katechetów. Potem zajęliśmy się formacją katechetów, a później rozszerzaliśmy duszpasterską działalność poprzez formację, organizowanie rozmaitych dni skupienia, rekolekcji, warsztatów, wydawanie miesięcznika katechetycznego, troskę o poziom katechezy i katechetów, troskę o to, żeby byli odpowiedni doradcy metodyczni, a obecnie skupiliśmy się na pracach związanych z uzyskaniem uprawnień przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ekspertów do nauczania religii. Myślimy również o uzyskiwaniu przez bielskich katechetów egzaminatorów, kiedy w perspektywie będzie matura z religii.

Ks. Ignacy Czader

wicedyrektor Wydziału Charytatywno-Społecznego:
Nasza praca jest czymś bardzo konkretnym, bo ją od razu widać. Prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, bank chleba. Natomiast działalność innych wydziałów, które zajmują się sprawami duchowymi, nie jest aż tak od razu zauważalna, bo moralności, odpowiedzialnego zachowania nikt się od razu nie nauczy, to długi proces. A bochenek chleba, czy specjalistyczne łóżko od razu się dostrzega. Oczywiście pomagamy również w sprawach duchowych, wspieramy potrzebujących też modlitwą i dobrym słowem. Prowadzimy np. warsztaty terapii zajęciowej w Lipniku, rozdzielamy dary z UE. Działalność Caritas teraz, w 2007 r. a działalność zaraz na samym początku, w 1992, to jest kolosalna różnica. Kiedy wszystko mieściło się w jednej szafie, gdy mieliśmy jedną maszynę do pisania, to było dość trudno. Jeżeli chcielibyśmy porównywać pewne sprawy, to na początku prowadziliśmy wszystko tu, w Caritas. Ludzie przychodzili po pomoc i myśmy im rozdawali żywność i dawaliśmy bony, które były realizowane w kurii. Przerosło to nasze plany, bo ludzi było tak dużo, że we dwóch nie byliśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Stąd też te wszystkie sprawy przeniesione zostały do parafii i w chwili obecnej pomoc jest udzielana poprzez parafie. Ma to swoje dobre strony, bo przecież proboszczowie najlepiej znają sytuację człowieka, wiedzą, komu należy pomóc. Obecnie działalność Caritas niesamowicie się rozrosła, bo prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, na stanie mamy: łóżka, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie, tylko materacy przeciwodleżynowych nie posiadamy, bo się już wykończyły a nie mamy części zamiennych, dlatego też kierujemy potrzebujących do NFZ, by kupili sobie materac po zaniżonej cenie, kosztuje on tam 160 zł, podczas gdy cena rynkowa to ok. 1000-1200 zł. Inną sprawą jest bank chleba. To jest kwota rocznie ok. 400 tys. zł. Mieści się on na ul. Krasickiego i tam ludzie potrzebujący otrzymują chleb. Najważniejszą sprawą, jaką w tej chwili prowadzimy, to są dary z UE, która przekazuje do naszej diecezji ponad 167 t najróżniejszych towarów żywnościowych. W marcu przyjęliśmy prawie 40 t i tak jest co miesiąc. Jest to ogromna praca, którą trzeba wykonać. Zadbać, by nic się nie zniszczyło, dotarło w dobrym stanie do osoby potrzebującej. Trzeba je więc rozwieźć po parafiach. Chciałbym wszystkim pomóc, ale wiem o tym, że nie jest to możliwe, bo nie dotrzemy do wszystkich ludzi potrzebujących w naszej diecezji, stąd też apel do proboszczów, by mieli oczy otwarte. Dopłacamy do kolonii dzieciom z ubogich rodzin, kuchni Brata Alberta, np. w ostatnich dniach przekazałem 15 kartonów butów damskich, które są rozprowadzane właśnie wśród stołujących się tam ludzi. Biedy jest, niestety, coraz więcej.

Wysłuchała Renata Jochymek

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Komunia św. nie dla polityków wspierających aborcję

2019-06-07 17:03

[ TEMATY ]

Komunia

lininha_bs/pixabay.com

Prawodawcy, którzy głosowali przeciw ochronie życia poczętego nie powinni podchodzić do Komunii Św. – oświadczyła amerykańska diecezja Springfield. W tym tygodniu w stanie Illinois przegłosowano najbardziej liberalne prawo aborcyjne w Stanach Zjednoczonych. Dzieci będzie można zabijać aż do momentu narodzin.

Dekret i list bp. Thomasa Paprockiego został rozesłany do wszystkich polityków, którzy opowiedzieli się za ustawą. Wymienia on z imienia i nazwiska dwóch deputowanych, którzy publicznie przyznawali się do bycia katolikami, lecz od lat ich czyny świadczą o czymś zupełnie przeciwnym. Tzw. katoliccy politycy wyrządzili szkodę osobom wierzącym w całym kraju – stwierdza amerykański hierarcha.

Ordynariusz Springfield powołuje się na kanon 915. Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi o tym, że do Komunii św. nie należy dopuszczać m.in. osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. Takim natomiast jest wieloletnie publiczne wspieranie ohydnej zbrodni, jaką jest aborcja. Także wszyscy inni prawodawcy, którzy choćby jednorazowo wsparli projekty wymierzone w świętość ludzkiego życia, nie powinni przyjmować Komunii św., dopóki nie pojednają się z Bogiem i Kościołem.

Kiedy są ludzie, którzy przez swoje zewnętrzne i obiektywne działania, w sposób uporczywy manifestują swój ciężki grzech, jest moim obowiązkiem jako biskupa zareagować na to w sposób adekwatny – mówi bp Paprocki. Powołuje się on także na starożytny traktat Didache, który już u początków chrześcijaństwa zakazywał aborcji i dzieciobójstwa.

Natomiast dla osób, które zasłaniają się epoką posoborową i potrzebą dostosowania do czasów współczesnych, hierarcha cytuje konstytucję „Gaudium et spes” Soboru Watykańskiego II. Stwierdza ona niepodważalnie, że życie podlega „najwyższej ochronie od poczęcia”, a „aborcja i dzieciobójstwo są ohydnymi zbrodniami”.

W ostatnich dniach, nie po raz pierwszy, w sposób dosadny o aborcji wyraził się papież Franciszek, nazywając ją potworną zbrodnią i porównując ją do wynajęcia płatnego zabójcy. „Teraz jednak mamy polityków, którzy uważają się za katolików, mówiąc jednocześnie, że Kościół myli się w sprawach aborcji, eutanazji, małżeństwa i rodziny. Myślę, że nie możemy pozwolić sobie na niekwestionowanie tych stwierdzeń” – powiedział bp Paprocki.

CZYTAJ DALEJ

Polski raper wcielił się w postać Jamesa Bonda

2020-01-24 09:41

[ TEMATY ]

film

muzyka

facebook.com/tau.bozon

Oparty plecami o samochód spojrzał w prawo by odwrócić uwagę od natłoku myśli i jeszcze raz przyjrzeć się owocom pierwszych minut dnia. Dnia, w którym wiele się zmieni. A może zmieni się i on sam. Liczył na to.

- Pożyjemy, zobaczymy - wyraźna myśl powtórnie przebiegła przez pole widzenia jego oczu duszy. Pożyjemy - powtórzył nieśmiało ustami. - tak swoją rolę Jamesa Bonda, którą zagrał w Londynie opisywał tuż przed premierą Tau - raper, który w swoich utworach stara się nieść chrześcijańskie wartości i promować życie z Bogiem.

Tajemnicze wcielenie się kieleckiego artysty w rolę znanego brytyjskiego agenta, związane jest z jego nowym utworem pt. "Secret Service", z nadchodzącej płyty "Dziecko Króla".

W teledysku ,,wystąpił’’ Aston Martin DB5. Jest to oryginalny egzemplarz, który brał udział w zdjęciach dokumentalnych do jednej z części Jamesa Bonda. Pojawiła się również replika broni AK47.

Zapraszamy do sprawdzenia teledysku i tego, jak polski raper poradził sobie w tej niełatwej roli Agenta 007:

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję