Reklama

Jubileuszowe refleksje


Edycja bielsko-żywiecka 12/2007

W związku z 15. rocznicą istnienia diecezji bielsko-żywieckiej jej przedstawiciele dzielą się z czytelnikami „Niedzieli na Podbeskidziu” swoimi refleksjami dotyczącymi historii i dnia dzisiejszego diecezji.

Ks. Stanisław Dadak

kanclerz kurii:
Początkowo pracowaliśmy w parafii NSPJ. Tak było do 1999 r. Później przenieśliśmy się. W ciągu 15 lat powstało kilkanaście nowych parafii, Ksiądz Biskup konsekrował ok. 50 kościołów. Co roku wzrasta liczba kapłanów o ok. 10. Obecnie jest ich 512. Część pracuje poza diecezją, na misjach. Zajmujemy się regulacjami spraw parafialnych, różnego typu dyspensami, przygotowujemy dekrety związane z erygowaniem parafii, przeniesieniami księży itd. Zawsze czuję się przede wszystkim kapłanem, duszpasterzem, który pełni służbę, bo pracę w kurii traktuję jako duszpasterstwo, tylko niekiedy o innym charakterze, bo pełnię przecież funkcje urzędnicze, ale też i duszpasterskie.

Krystyna Jonkisz

diecezjalny doradca życia rodzinnego Wydziału Duszpasterstwa Rodzin:
Zostałam zaproszona do pracy w Duszpasterstwie Rodzin zaraz po ingresie naszego biskupa. Gdy przyszłam na rozmowę, jeden z odwiedzających naszego pasterza księży powiedział mi, że biskup to ktoś wyjątkowy i nie ma czasu na spotkania z każdym, kto na to ma ochotę. W tej samej chwili otwierają się drzwi i nasz Ordynariusz uśmiecha się do mnie i mówi: - Jak to dobrze, że pani przyszła. Jak w tej sytuacji mogłam odmówić proponowanej mi funkcji? Początkowo w Duszpasterstwie Rodzin zajęliśmy się organizacją, tworzyliśmy oddziały parafialne, priorytetem była katechizacja rodzin. Za największe osiągnięcia uważam systematycznie prowadzone duszpasterstwo rodzin, opiekę nad rodzinami przeżywającymi trudności; prowadzimy również akcję „adopcja serca”, do której może przystąpić każdy, kto zadeklaruje przynajmniej na pół roku chęć wpłacania min. 50 zł miesięcznie. Każdemu z 30 dzieci, którymi się opiekujemy, wpłacamy po 300 zł. Ludzi uczestniczących w tego typu adopcji jest 74. Moim zdaniem, ważnym wydarzeniem było przygotowanie konkursu plastycznego dla dzieci, które miały w ten sposób odpowiedzieć Janowi Pawłowi II na jego List do dzieci. Nagrodzone prace zostały opublikowane w albumie. Jeden egzemplarz otrzymał Ojciec Święty na Kaplicówce. Wręczający mu go chłopczyk już niestety nie żyje. Organizujemy jeszcze nauki przedmałżeńskie i mamy swoją świetlicę, w której są prowadzone warsztaty terapii zajęciowej. Organizujemy sesje poświęcone szeroko pojmowanej tematyce rodziny. Cieszą się one wielkim powodzeniem. Prowadzimy również opiekę nad niechcianymi dziećmi. One także dzięki nam żyją. Zawsze możemy liczyć na wsparcie naszego biskupa.

Ks. prof. Tadeusz Borutka

dyrektor Instytutu Teologicznego:
Diecezja nasza stworzyła odpowiednie warunki dla studiowania klerykom w WSD Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie. Następnie Ksiądz Biskup powołał do istnienia Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego, który został afiliowany przez Stolicę Apostolską do PAT w Krakowie. Kształci on przede wszystkim ludzi świeckich oraz osoby zakonne, ale także podejmuje i realizuje tzw. formację permanentną księży z naszej diecezji. W ramach Instytutu organizowane są sesje naukowe, wydawane pisma naukowe oraz publikowane książki.
Wielu kapłanów z diecezji ukończyło studia specjalistyczne w kraju i za granicą, 24 zdobyło już stopień doktora, 5 stopień doktora habilitowanego, a jeden tytuł profesora. We wrześniu ub.r. został założony Oddział Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Bielsku-Białej, który prowadzi już swoją działalność. Bardzo istotnym wkładem Biskupa Ordynariusza w rozwój środowiska akademickiego w naszym mieście i regionie jest wspomaganie powołania i rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Studenci Wydziału Humanistycznego ATH korzystają z pomieszczeń Instytutu Teologicznego, w których odbywają się ich zajęcia. Do dyspozycji jest biblioteka, która służy wszystkim studentom kształcącym się w różnych ośrodkach. Bardzo dużym wkładem jest powstanie pisma naukowego „Świat i Słowo”, które jest redagowane przez Instytut i Akademię, a nowością jest rocznik z zakresu filozofii polskiej wydawany we współpracy z filozofami. Nosi tytuł „Studia Filozofii Polskiej”.

Reklama

Ks. dr Stanisław Śmietana

diecezjalny wizytator katechizacji Wydziału Katechetycznego:
Kiedy zbliża się 15-lecie sakry biskupiej bp. Tadeusza a także 15-lecie diecezji bielsko-żywieckiej, myślami biegnę do początku swego kapłaństwa i pamiętam, kiedy w dniu prymicji napisałem na obrazku: „Panie, dokądkolwiek pójdziesz, pójdę za Tobą”. To właśnie hasło realizuję przez całe życie. Dlatego, czy to były parafie wikariuszowskie, czy proboszczowskie, czy praca w Wydziale Katechetycznym, organizowanie praktycznie wydziału od podstaw, przez całe 15 lat realizuję i jestem wierny słowom jednego z uczniów Chrystusa. Ta praca mnie cieszy, tę pracę kocham, tu się spełniam i uważam, że dzięki współpracownikom, wszystkim, dzięki ks. Józefowi Oleszce, ks. Markowi Studenckiemu, s. Kasi, ta praca jest wspaniała, radosna. Od czerwca 1992 zaczynaliśmy przede wszystkim gromadzić podręczniki metodyczne, bo na początku nie było dosłownie nic. Ani jednego podręcznika. Nie kto inny, tylko rodzeni bracia mi pomagali i zwoziliśmy podręczniki z Katowic i Krakowa. Potem zaczęła nam pomagać s. Lucyna a w sierpniu 1992 ks. Oleszko. Najpierw organizowaliśmy przede wszystkim pomoce dydaktyczne dla katechetów. Potem zajęliśmy się formacją katechetów, a później rozszerzaliśmy duszpasterską działalność poprzez formację, organizowanie rozmaitych dni skupienia, rekolekcji, warsztatów, wydawanie miesięcznika katechetycznego, troskę o poziom katechezy i katechetów, troskę o to, żeby byli odpowiedni doradcy metodyczni, a obecnie skupiliśmy się na pracach związanych z uzyskaniem uprawnień przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ekspertów do nauczania religii. Myślimy również o uzyskiwaniu przez bielskich katechetów egzaminatorów, kiedy w perspektywie będzie matura z religii.

Ks. Ignacy Czader

wicedyrektor Wydziału Charytatywno-Społecznego:
Nasza praca jest czymś bardzo konkretnym, bo ją od razu widać. Prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, bank chleba. Natomiast działalność innych wydziałów, które zajmują się sprawami duchowymi, nie jest aż tak od razu zauważalna, bo moralności, odpowiedzialnego zachowania nikt się od razu nie nauczy, to długi proces. A bochenek chleba, czy specjalistyczne łóżko od razu się dostrzega. Oczywiście pomagamy również w sprawach duchowych, wspieramy potrzebujących też modlitwą i dobrym słowem. Prowadzimy np. warsztaty terapii zajęciowej w Lipniku, rozdzielamy dary z UE. Działalność Caritas teraz, w 2007 r. a działalność zaraz na samym początku, w 1992, to jest kolosalna różnica. Kiedy wszystko mieściło się w jednej szafie, gdy mieliśmy jedną maszynę do pisania, to było dość trudno. Jeżeli chcielibyśmy porównywać pewne sprawy, to na początku prowadziliśmy wszystko tu, w Caritas. Ludzie przychodzili po pomoc i myśmy im rozdawali żywność i dawaliśmy bony, które były realizowane w kurii. Przerosło to nasze plany, bo ludzi było tak dużo, że we dwóch nie byliśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Stąd też te wszystkie sprawy przeniesione zostały do parafii i w chwili obecnej pomoc jest udzielana poprzez parafie. Ma to swoje dobre strony, bo przecież proboszczowie najlepiej znają sytuację człowieka, wiedzą, komu należy pomóc. Obecnie działalność Caritas niesamowicie się rozrosła, bo prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, na stanie mamy: łóżka, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie, tylko materacy przeciwodleżynowych nie posiadamy, bo się już wykończyły a nie mamy części zamiennych, dlatego też kierujemy potrzebujących do NFZ, by kupili sobie materac po zaniżonej cenie, kosztuje on tam 160 zł, podczas gdy cena rynkowa to ok. 1000-1200 zł. Inną sprawą jest bank chleba. To jest kwota rocznie ok. 400 tys. zł. Mieści się on na ul. Krasickiego i tam ludzie potrzebujący otrzymują chleb. Najważniejszą sprawą, jaką w tej chwili prowadzimy, to są dary z UE, która przekazuje do naszej diecezji ponad 167 t najróżniejszych towarów żywnościowych. W marcu przyjęliśmy prawie 40 t i tak jest co miesiąc. Jest to ogromna praca, którą trzeba wykonać. Zadbać, by nic się nie zniszczyło, dotarło w dobrym stanie do osoby potrzebującej. Trzeba je więc rozwieźć po parafiach. Chciałbym wszystkim pomóc, ale wiem o tym, że nie jest to możliwe, bo nie dotrzemy do wszystkich ludzi potrzebujących w naszej diecezji, stąd też apel do proboszczów, by mieli oczy otwarte. Dopłacamy do kolonii dzieciom z ubogich rodzin, kuchni Brata Alberta, np. w ostatnich dniach przekazałem 15 kartonów butów damskich, które są rozprowadzane właśnie wśród stołujących się tam ludzi. Biedy jest, niestety, coraz więcej.

Wysłuchała Renata Jochymek

Uboga wdowa i sędzia

2019-10-16 12:28

O. Krzysztof Osuch SJ
Niedziela Ogólnopolska 42/2019, str. 25

stock.adobe.com

W dzisiejszej Ewangelii Jezus kreśli dwie postacie. Jedną z nich jest uboga wdowa. W czasach Jezusa wdowa była skrajnym przykładem osoby uciśnionej. Często nie posiadała środków do zaspokojenia elementarnych potrzeb życiowych. Taka właśnie wdowa jest ofiarą podwójnego bezprawia: aroganckiej siły przeciwnika, który jest bogaty i może opłacić i przekupić sądy, oraz niewzruszonej obojętności sędziego.

Sędzia to druga postać przypowieści. Jest obojętny i cyniczny wobec cierpienia kobiety. Jest praktycznym ateistą, nie liczy się z Bogiem ani przykazaniami. W konsekwencji nie liczy się z ludźmi. Jest zamknięty w skorupie własnego egoizmu, nie interesują go sprawiedliwość ani cierpienie człowieka niesłusznie skrzywdzonego.

Jezusowi w tej przypowieści zapewne nie chodzi o napiętnowanie korupcji i niesprawiedliwości sędziów. Nie chodzi Mu też zapewne jedynie o wzbudzenie empatii i solidarności z ubogimi. Pragnie On nam raczej uświadomić ogromną moc cierpliwej modlitwy i zaufania Bogu.

Kobieta, chociaż wydaje się na przegranej pozycji, nie poddaje się. Odkrywa słaby punkt sędziego – egoizm, snobizm. I wykorzystuje go, nieustannie nachodząc sędziego, naprzykrzając się mu. Arogancki sędzia wysłuchuje jej, aby go więcej nie zadręczała.

Postawa kobiety wskazuje na podwójną „broń”, którą możemy stosować wobec Pana Boga. Pierwszą jest ludzka słabość. Kobieta nie ma nic do stracenia, może więc z całą determinacją walczyć. Jej słabość ostatecznie zwycięża z siłą niesprawiedliwego sędziego. Pan Bóg ceni słabość, ubóstwo, pokorę. One sprawiają, że nie pozostaje obojętny wobec ludzkich próśb.

Drugą bronią tej kobiety są upór i cierpliwość. Kto potrafi czekać i nalegać jak ona, zostanie wysłuchany, choćby z tego względu, by się już nie naprzykrzał i nie zawracał głowy. Przypowieść Jezusa ukazuje tajemniczą siłę modlitwy. Nawet jeśli wyczerpiemy wszystkie możliwości, pozostaje cierpliwość modlitwy. Tajemnica zmian jest ukryta w nieskończonej cierpliwości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Śmigiel: Bł. ks. Popiełuszko był sprawiedliwym pośród niesprawiedliwych

2019-10-20 15:26

xpb | Górsk | KAI

- Uderzony nie uderzył, okłamywany nie okłamał, a zdradzany nie zdradził – tak o bł. ks. Jerzym Popiełuszce mówił biskup toruński Wiesław Śmigiel podczas obchodów 35. rocznicy jego męczeńskiej śmierci.

Głos z Torunia

20 października w kościele w Górsku, nieopodal miejsca uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bp Wiesław Śmigiel przewodniczył Mszy św. o jego kanonizację oraz w intencji ojczyzny. Eucharystia sprawowana była z okazji 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego.

Zobacz zdjęcia: 35. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Podczas homilii bp Wiesław przypomniał, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko był jednym z wielu, często bezimiennych, duchownych niezłomnych. Pociągał ludzi nie błyskotliwością czy wyszukanymi metodami kaznodziejskimi, lecz autentycznym, pełnym zaangażowania głoszeniem Ewangelii. Jego wierność stawała się tym, co zachwycało, pociągało i mobilizowało do działania zgodnego z nauczaniem Chrystusa.

Ksiądz Biskup nawiązując do słów ks. Józefa Tischnera, wypowiedzianych przy grobie bł. ks. Jerzego, podkreślił, że bł. ks. Popiełuszko miał w sobie tę moc ducha, która pozwoliła na to, by był sprawiedliwym pośród niesprawiedliwych, prawdomównym pośród kłamców.

- Bł. ks. Jerzy uświadamiał, że to od człowieka zależy co tworzy: dobro czy zło. I to od człowieka zależy jak odpowie na zło: złem czy dobrem. Jeśli człowiek na zło odpowiada złem to powiększa jeszcze dramat tego świata – mówił ksiądz biskup. Zaznaczył, że bł. ks. Jerzy nauczał nas, że człowiek ma w sobie taką wolność i taką moc, że gdy zrozumie i przyjmie słowa wzywające do zwyciężania zła dobrem, "uderzony nie uderzy, okłamywany nie okłamie, a zdradzany nie zdradzi."

Po Mszy św. w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku odbyło się przedstawienie o życiu i działalności bł. ks. Jerzego przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Górsku.

Niedzielne uroczystości wpisują się w wojewódzkie obchody 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego, które rozpoczęły się już 17 października we Włocławku i Bydgoszczy.

W ramach toruńskich obchodów 20 października o godz. 18.00 w toruńskiej katedrze zostanie odprawiona Msza św. o kanonizację bł. ks. Popiełuszki, w której uczestniczyć będą przedstawiciele Solidarności, a po Mszy św. nastąpi uroczysty przemarsz pod pomnik bł. ks. Jerzego i złożenie kwiatów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem