Reklama

15 lat diecezji toruńskiej 1992-2007

Ks. Wojciech Miszewski
Edycja toruńska 12/2007

Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II 25 marca 1992 r. powołał nową diecezję toruńską, w skład której weszły ziemie: chełmińska, lubawska i michałowska oraz miasto Toruń, jako stolica diecezji. Pierwszym biskupem diecezjalnym został bp Andrzej Suski - dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji płockiej.
Ingres Biskupa Toruńskiego odbył się 31 maja 1992 r. Bazylika Świętych Janów została podniesiona do rangi kościoła katedralnego.
Na terenie diecezji toruńskiej wierni świeccy zrzeszeni są w stowarzyszeniach, ruchach, wspólnotach i bractwach. Koordynacją ich działalności zajmuje się Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Toruńskiej.
Kandydaci do kapłaństwa przygotowują się w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Toruńskiej, które w latach 1992-2006 przygotowało do święceń kapłańskich 160 alumnów. Od 2001 r. WSD działa w ramach Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu.

Teraźniejszość naszej diecezji:

obszar diecezji - 5 427 km2 mieszkańcy - 626 557 osób diecezjanie - 604 299 osób dekanaty - 24 parafie - 193 kapłani - 409 alumni WSD - 79 domy zakonne męskie - 13 domy zakonne żeńskie - 27

Kalendarium

1992
25 marca - Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” Papież Jan Paweł II dokonuje zmian w organizacji kościelnej w Polsce. Wśród powołanych do życia nowych diecezji znajduje się diecezja toruńska
25 marca - Nominacja biskupa pomocniczego płockiego Andrzeja Suskiego na ordynariusza diecezji toruńskiej
31 maja - Ingres bp. Andrzeja Suskiego do bazyliki katedralnej Świętych Janów w Toruniu
6 czerwca - Pierwsze święcenia kapłańskie w diecezji toruńskiej przyjmuje 8 diakonów

1993
8 września - Dekret bp. Andrzeja Suskiego, powołujący do życia Wyższe Seminarium Duchowne im. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu
5-7 listopada - Uroczystości z okazji jubileuszu 750-lecia macierzystej diecezji chełmińskiej

Reklama

1994
26 stycznia - Trybunał Diecezjalny w Toruniu wznawia urzędowe dochodzenie w sprawie męczeństwa ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
20 czerwca - Biskup pomocniczy drohiczyński Jan Chrapek zostaje ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem pomocniczym toruńskim
29 czerwca - Bp Andrzej Suski wydaje dekret powołujący do życia Kolegium Teologiczne Diecezji Toruńskiej
15 października - Inauguracja działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu
25 grudnia - Ukazuje się pierwszy numer „Głosu z Torunia” - dodatku diecezjalnego do ogólnopolskiego katolickiego tygodnika „Niedziela”

1995
25 marca - Inauguracja prac I Synodu Diecezji Toruńskiej
4 lipca - Powołanie do życia Toruńskiego Centrum Caritas im. Matki Marii Karłowskiej
13-15 października - Obchody 350. rocznicy „Colloquium Charitativum” w Toruniu

1996
25 marca - Dekret bp. Andrzeja Suskiego o ustanowieniu Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Diecezji Toruńskiej
22-29 czerwca - Nawiedzenie diecezji toruńskiej przez figurę Matki Bożej Fatimskiej
17-23 listopada - Obchody 400. rocznicy przybycia jezuitów do Torunia

1997
6 czerwca - Papież Jan Paweł II beatyfikuje matkę Marię Karłowską, założycielkę zgromadzenia sióstr pasterek
1 września - Rozpoczęcie działalności Katolickiej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu

1998
12 stycznia - Wizyta ad limina apostolorum w Rzymie biskupów toruńskich: Andrzeja Suskiego i Jana Chrapka
24 stycznia - Inauguracja działalności Studium Etyki Społecznej Diecezji Toruńskiej im. Pawła Włodkowica
19 lutego - Podczas specjalnej audiencji w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego bp Andrzej Suski ponawia zaproszenie do papieskiej wizyty w grodzie Kopernika, a przedstawiciele władz miasta wręczają Janowi Pawłowi II Medal i Dyplom Honorowego Obywatela Miasta Torunia
25 kwietnia - Powołanie przez bp. Andrzeja Suskiego Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej pw. św. Jana Apostoła, Umiłowanego Ucznia
19-20 czerwca - I Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Song of Songs” w ruinach zamku krzyżackiego w Toruniu
3 listopada - Rozpoczęcie działalności Grudziądzkiego Centrum Caritas im. bł. Juty
18 grudnia - Otwarcie Centrum Caritas w Działdowie im. abp. Juliana Antoniego Nowowiejskiego

1999
7 czerwca - Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Podczas nabożeństwa czerwcowego na lotnisku Papież ogłasza błogosławionym ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
28 czerwca - Papież Jan Paweł II mianuje bp. Jana Chrapka, dotychczasowego biskupa pomocniczego w Toruniu, ordynariuszem diecezji radomskiej
11-21 listopada - Pielgrzymka diecezji toruńskiej do Rzymu, stanowiąca podziękowanie za dar beatyfikacji ks. Frelichowskiego. Bierze w niej udział ok. 350 osób
28 listopada - Bp Andrzej Suski eryguje w Łasinie pierwszy w naszej diecezji klasztor kontemplacyjno-klauzurowy Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
25 grudnia - Otwarcie Wielkiego Jubileuszu w katedrze w Toruniu i konkatedrze w Chełmży

2000
20 kwietnia - Ogłoszenie nominacji ks. Józefa Szamockiego na biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej
7 czerwca - Otwarcie Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II w Toruniu
14-22 listopada - Diecezjalna pielgrzymka jubileuszowa do Ziemi Świętej
19 grudnia - Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podejmuje uchwałę o utworzeniu Wydziału Teologicznego UMK

2001
5 stycznia - Zakończenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000 - uroczystość w bazylice katedralnej Świętych Janów w Toruniu
23 listopada - Inauguracja działalności Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu

2002
9 marca - Jan Paweł II błogosławi w Rzymie obraz Jezusa Miłosiernego dla diecezji toruńskiej
7 kwietnia - Rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji toruńskiej
9 czerwca - 250. rocznica koronacji figury Matki Bożej Łąkowskiej z udziałem Prymasa Polski Józefa Glempa
14 sierpnia - Koronacja obrazu Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie
7 września - Koronacja obrazu Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu

2003
4-13 sierpnia - 25. Pielgrzymka Piesza z Torunia na Jasną Górę
15 września - Zakończenie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji toruńskiej i ustanowienie sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu

2004
23 listopada - Wręczenie Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa

2005
2 lutego - Powołanie Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej
6 kwietnia - Msza św. na Rynku Staromiejskim w Toruniu po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II
14-17 lipca - Peregrynacja relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w diecezji toruńskiej
30 września - Otwarcie Centrum Wolontariatu Caritas w Przysieku
21-26 listopada - Wizyta ad limina apostolorum

2006
28 października - Kolejna edycja „Colloquium Charitativum”

Reklama

Uroczystości 35. rocznicy śmierci ks. Popiełuszki

2019-10-19 21:35

Łukasz Krzysztofka/KAI

Rodzina i przyjaciele bł. ks. Popiełuszki, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, parlamentarzyści, kilkadziesiąt pocztów sztandarowych NSZZ „Solidarność” z całego kraju i tłumy wiernych uczestniczyły we Mszy św. w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu w 35. rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności”.

Łukasz Krzysztofka/Niedziela

Uroczystej, koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, który przed Mszą św. poświęcił kaplicę z wystawionymi relikwiami sutanny, którą miał na sobie w momencie śmierci męczennik.

Kard. Nycz zaznaczył, że wierni upamiętniają dziś dzień narodzin ks. Popiełuszki dla nieba - To jednoczenie dzień jego męczeńskiej śmierci w obronie godności człowieka, obronie naszej Ojczyzny i ewangelicznej zasady “zło dobrem zwyciężaj” - powiedział.

Zobacz zdjęcia: 35. rocznica śmierci ks. Popiełuszki

Metropolita warszawski przypomniał, że kapelan Solidarności wielokrotnie wskazywał, że jego mistrzami, od których uczył się głoszenia Ewangelii, są Jan Paweł II i kard. Wyszyński. Kard. Nycz zauważył, że ks. Popiełuszko wyprzedził swoich mistrzów w drodze na ołtarze. – Wiemy jednak, że dziesięć lat po beatyfikacji ks. Jerzego będziemy mieć beatyfikację kard. Wyszyńskiego. Przez wstawiennictwo tych trzech wielkich postaci módlmy się za Kościół polski, za naszą Ojczyznę, z prośbą o siłę dla tych, którzy nią kierują – zaapelował.

Kazanie wygłosił bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. Zwrócił uwagę, że w momencie kiedy większość narodów po zakończeniu drugiej wojny światowej doświadczało pokoju, w Polsce nadal “panoszyło się zło”, a “brat wydawał brata na śmierć”. - W takich czasach zajaśniał blask ks. Jerzego Popiełuszki, który jako kapłan był gorliwym obrońcą wiary i godności człowieka. Zawsze stosował się do słów Jezusa “zło dobrem zwyciężaj” - podkreślił i dodał, że kapelan Solidarności był uosobieniem dobroci oraz cierpliwości i zawsze powtarzał, że przemoc jest oznaką słabości, a nie siły.

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że wciąż trzeba walczyć w obronie najsłabszych np. o prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Zdaniem bp. Guzdka żyjemy w świecie, w którym polityczna poprawność nie pozwala nazywać zła po imieniu, z obawy, że ktoś poczuje się dotknięty. Nie można czegoś nazwać grzechem, mimo, że katolicy niejednokrotnie spotykają się z pogardą i profanacją tego, co dla nich święte.

- Niezwykle potrzebne jest dziś spotkanie z ks. Jerzym, który uczy nas, że złu nie można ulegać i wyrażać na nie zgody. Mamy wypowiadać słowa prawdy, gdy inni milczą – podkreślił duchowny.

Bp Guzdek wspomniał również, że ks. Popiełuszko przestrzegał przed niechrześcijańskim radykalizmem i wykluczeniem kogokolwiek - Nie dążył do budowania ekskluzywnej wspólnoty. Podkreślał, że jego kazania nie są przeciw komuś, że walczy z systemem zła, a nie z człowiekiem. Mówił: “To co robię to nie polityka, moja bronią jest prawda. Prawda i miłość” - zaznaczył.

- Świadkowie jego życia mówili, że potrafił wyjść z kawą do śledzących go funkcjonariuszy SB, mówiąc, że to nie ich wina, że tu stoją. Niektórzy chcieli żeby piętnował po nazwisku swoich prześladowców, ale ks. Popiełuszko podkreślał, że walczył ze złem, nie z ofiarami zła. W jego życiu nie było nienawiści - wspominał biskup Guzdek.

Zdaniem duchownego dzisiejsza uroczystość stwarza okazję do “zawstydzenia” niektórych wiernych i przemyślenia, czy Kościół stara się dotrzeć do wszystkich ludzi nikogo nie wykluczając.

- W pluralistycznym społeczeństwie zawsze znajdą się nurty przeciwne Kościołowi i trzeba reagować, ale nie każda reakcja jest zgodna z duchem Ewangelii – zauważył duchowny. Dodał, że jeśli “oburzenie stanie się sposobem duszpasterstwa” to wierni i księża przestaną być apostołami, a staną się inkwizytorami.

- Ks. Popiełuszko nigdy nie zdradził prawdy, nawet za cenę męczeńskiej śmierci. Był orędownikiem przebaczenia i pogodzenia zwaśnionych stron – zaznaczył biskup, pytając wiernych czy przed przystąpieniem do Komunii będą mogli z czystym sercem wypowiedzieć słowa: “I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. - Te słowa są dziś weryfikacją prawdy o naszym chrześcijaństwie – stwierdził.

Po Mszy św. odmówiono litanię do bł. ks. Jerzego, a następnie złożono wieńce na grobie męczennika.

19 października obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Kapłanów Niezłomnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Śmigiel: Bł. ks. Popiełuszko był sprawiedliwym pośród niesprawiedliwych

2019-10-20 15:26

xpb | Górsk | KAI

- Uderzony nie uderzył, okłamywany nie okłamał, a zdradzany nie zdradził – tak o bł. ks. Jerzym Popiełuszce mówił biskup toruński Wiesław Śmigiel podczas obchodów 35. rocznicy jego męczeńskiej śmierci.

Głos z Torunia

20 października w kościele w Górsku, nieopodal miejsca uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bp Wiesław Śmigiel przewodniczył Mszy św. o jego kanonizację oraz w intencji ojczyzny. Eucharystia sprawowana była z okazji 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego.

Zobacz zdjęcia: 35. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Podczas homilii bp Wiesław przypomniał, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko był jednym z wielu, często bezimiennych, duchownych niezłomnych. Pociągał ludzi nie błyskotliwością czy wyszukanymi metodami kaznodziejskimi, lecz autentycznym, pełnym zaangażowania głoszeniem Ewangelii. Jego wierność stawała się tym, co zachwycało, pociągało i mobilizowało do działania zgodnego z nauczaniem Chrystusa.

Ksiądz Biskup nawiązując do słów ks. Józefa Tischnera, wypowiedzianych przy grobie bł. ks. Jerzego, podkreślił, że bł. ks. Popiełuszko miał w sobie tę moc ducha, która pozwoliła na to, by był sprawiedliwym pośród niesprawiedliwych, prawdomównym pośród kłamców.

- Bł. ks. Jerzy uświadamiał, że to od człowieka zależy co tworzy: dobro czy zło. I to od człowieka zależy jak odpowie na zło: złem czy dobrem. Jeśli człowiek na zło odpowiada złem to powiększa jeszcze dramat tego świata – mówił ksiądz biskup. Zaznaczył, że bł. ks. Jerzy nauczał nas, że człowiek ma w sobie taką wolność i taką moc, że gdy zrozumie i przyjmie słowa wzywające do zwyciężania zła dobrem, "uderzony nie uderzy, okłamywany nie okłamie, a zdradzany nie zdradzi."

Po Mszy św. w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku odbyło się przedstawienie o życiu i działalności bł. ks. Jerzego przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Górsku.

Niedzielne uroczystości wpisują się w wojewódzkie obchody 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego, które rozpoczęły się już 17 października we Włocławku i Bydgoszczy.

W ramach toruńskich obchodów 20 października o godz. 18.00 w toruńskiej katedrze zostanie odprawiona Msza św. o kanonizację bł. ks. Popiełuszki, w której uczestniczyć będą przedstawiciele Solidarności, a po Mszy św. nastąpi uroczysty przemarsz pod pomnik bł. ks. Jerzego i złożenie kwiatów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem