Reklama

„Jestem pasterzem wszystkich”

Beata Moskal-Słaniewska
Edycja świdnicka 12/2007

Każdy biskup powinien być ojcem, pasterzem, bratem i przyjacielem - mówił jeszcze jako nominat bp prof. Ignacy Dec. Był 25 marca 2004 r. i w parafii pw. św. Józefa zorganizowano spotkanie dla dziennikarzy, których tłumy przybyły tego dnia do Świdnicy. Takiego wydarzenia wszak miasto nigdy nie przeżywało - oto uroczystym wprowadzeniem bp. Ignacego Deca do katedry spełnić się miała wola Jana Pawła II.
Na spotkaniu z przedstawicielami redakcji po raz pierwszy dokonano prezentacji ks. prof. Ignacego Deca - wybitnego intelektualisty, wykładowcy, wieloletniego rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego. Biskupowi towarzyszyli m.in. prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek i ówczesny starosta Jacek Wajs - ci sami samorządowcy, którzy kilka tygodni wcześniej z ust kard. Henryka Gulbinowicza usłyszeli znamienną decyzję: „Świdnica stanie się stolicą diecezji”. Obaj nie ukrywali radości.
Blisko godzinę trwało to pierwsze medialne spotkanie. Potem bp Ignacy Dec otoczony przez innych biskupów, duchowieństwo, przedstawicieli wyższych uczelni Dolnego Śląska i Opolszczyzny, poczty sztandarowe różnych instytucji oraz wiernych nowej diecezji poprowadzony został w progi katedry świdnickiej. Ingres Biskupa był największą od lat uroczystością zorganizowaną w Świdnicy. Procesja ruszyła punktualnie o godz. 16.00, przemieszczając się od strony ul. Kotlarskiej przez Rynek i dalej ul. Długą aż do progu katedry.
To właśnie w tym momencie kościół pw. św. Stanisława i św. Wacława podniesiony został do rangi katedry. Tego dnia już od godz. 15.00 wypełniał się wiernymi, którzy chcieli powitać pierwszego w dziejach miasta Biskupa. Tak spełnić się miała wiadomość, rok wcześniej przyjmowana z niedowierzaniem, później z radością, że oto Jan Paweł II postanowił powołać do życia dwie nowe diecezje w Polsce - jedną w Bydgoszczy, a drugą właśnie w Świdnicy. Procesja wydawała się być nieskończona. Na tak ważne wydarzenie przybyli duchowni nie tylko z diecezjalnych, ale i z innych parafii. Ingres, czyli „uroczysty wjazd” czy też po prostu uroczyste objęcie władzy przez biskupa ordynariusza (z łac. „ingressus”) skupiło księży, zakonników i wiernych świeckich, którzy chcieli oddać hołd swojemu Pasterzowi.
Przy ołtarzu Biskupa Nominata witali kard. Henryk Gulbinowicz i abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski. Gorące słowa powitania skierował ksiądz proboszcz Jan Bagiński, od lat opiekun i gospodarz kościoła, który tego dnia stał się katedrą.
Biskupa Ignacego Deca witali oficjalnie także gospodarze miasta i regionu - starosta Jacek Wajs i prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek.
Na uroczystości przybyło kilkudziesięciu biskupów, wśród nich przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik. Obecni byli przedstawiciele innych kościołów chrześcijańskich w Polsce, m.in. prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz. Wśród gości dostrzec można było byłego prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, któremu towarzyszył prezes IPN prof. Leon Kieres. Przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych - ze wszystkich powiatów, wchodzących w skład nowej diecezji, oraz prezydenci, m.in. z Wałbrzycha Piotr Kruczkowski, burmistrzowie, wójtowi, szefowie i wiceszefowie rad. Przede wszystkim jednak swojego nowego Biskupa witali gorąco wierni z podległych diecezji świdnickiej parafii.
Uroczystości w katedrze trwały blisko 4, 5 godziny. Katedra wypełniona była w tym czasie po brzegi - nigdy chyba tyle tysięcy osób nie uczestniczyło w jakimkolwiek wydarzeniu w największej świdnickiej świątyni. Prócz momentu wyświęcenia, nabożeństwa, homilii, licznych wystąpień, była też chwila na powitanie z każdym przedstawicielem duchowieństwa diecezji.
Wreszcie po raz pierwszy przemówił sam Ksiądz Biskup, nie kryjąc słów wzruszenia i wdzięczności. Przypomniał swój nieznany jeszcze wówczas wszystkim życiorys. Ciepło mówił o swojej rodzinie. Nie krył także tego, że z żalem przyjdzie mu rozstać się z uczelnią, na której spędził najważniejsze lata swego życia.
„Jeszcze do końca roku akademickiego bp Ignacy Dec dzielić będę swój czas pomiędzy nową diecezję a wrocławską uczelnię - Papieski Wydział Teologiczny, z którym byłem związany był jako rektor od 12 lat. Mam tam jeszcze sporo obowiązków do ukończenia, czekają na mnie moi studenci. Wychowałem tam 159 magistrów i 7 doktorów. Nadszedł czas, by służbę profesorską zamienić na biskupią” - mówił bp Dec.
„Daję wam dziś słowo, że będę się starał być pasterzem wszystkich” - obiecywał na koniec swojego wystąpienia, a wierni odpowiedzieli oklaskami.
Później nowo wyświęcony Biskup Ordynariusz spotkał się na uroczystej kolacji z przyjaciółmi, rodziną i przedstawicielami władz. Tu także padło wiele ciepłych, wzruszających słów, w tym od sióstr i kolegów w klasy maturalnej, którzy na tę uroczystość stawili się niemal w komplecie, przyjeżdżając z dalekiego Leżajska.
I tak rozpoczęła się faktyczna historia nowej diecezji. Diecezja świdnicka utworzona została z 13 dekanatów archidiecezji wrocławskiej i 9 dekanatów diecezji legnickiej. Składać się miała ze 184 parafii, w których pracowało w tym momencie 347 kapłanów, a mieszkało ponad 687 tysięcy wiernych.
Sam bp Ignacy Dec przebył bardzo długą drogę, by objąć biskupi tron. Urodził się w 1944 r. w Hucisku k. Leżajska, gdzie rodzice prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Mieli ośmioro dzieci, w tym sześć dziewcząt i tylko dwóch chłopców. Późniejszy biskup ukończył Liceum Ogólnokształcące w Leżajsku. Na studia filozoficzno-teologiczne udał się do Wrocławia. Uczył się w Wyższym Seminarium Duchownym. 21 czerwca 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Bolesława Kominka. W 1976 r. obronił pracę doktorską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1991 r. habilitował się na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Od 1976 r. pełnił funkcję adiunkta na Papieskim Fakultecie Filozoficznym we Wrocławiu. 25 września ks. Ignacy Dec na podstawie uchwały Rady Senatu PWT otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W roku 2001 został profesorem zwyczajnym. Bp Ignacy Dec od 1982 r. związany był jako pracownik naukowy z Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Rozpoczynał tam pracę jako prefekt, by w 1988 r. zostać rektorem tegoż Seminarium. Od 1992 r. był rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Od tego samego roku był także członkiem Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Współpracował z wieloma tytułami prasy katolickiej, w tym ze ściśle specjalistycznymi tytułami naukowymi.
Brał czynny udział w sympozjach międzynarodowych. Wygłaszał gościnne wykłady na uczelniach katolickich całej Europy. Bp Dec jest laureatem wielu odznaczeń naukowych i autorem 1100 publikacji i 15 książek. W sferze jego zainteresowań jest filozofia chrześcijańska, historia filozofii nowożytnej, antropologia filozoficzna.
25 marca 2004 r. w dużej części porzucić musiał karierę naukową, by od tego momentu pełnić posługę pasterską w diecezji świdnickiej. I pełni ją do dziś…

Reklama

Podajemy datę i miejsce beatyfikacji kard. Wyszyńskiego!

2019-10-21 13:06

Damian Krawczykowski/Niedziela

Kard. Kazimierz Nycz na specjalnie zwołanym briefingu poinformował o dacie i miejscu beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego.

Archiwum Instytutu Prymasa Wyszyńskiego
„Miłość jest niejako dowodem osobistym naszego pochodzenia z Boga-Miłości, jest znakiem rozpoznawczym naszego synostwa Bożego” – kard. Stefan Wyszyński

Briefing, na który zapraszał ks. Przemysław Śliwiński rzecznik prasowy Archidiecezji Warszawskiej rozpoczął się o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich. Kard. Nycz ogłosił na nim, że beatyfikacja kard. Wyszyńskiego odbędzie się: 07.06.2020 r. w Warszawie na Placu Piłsudskiego.

Jego działanie i sposób bycia Kościołem, jego miłość do Kościoła i Matki Najświętszej, miłość do ojczyzny, jest aktualna i ponadczasowa. - mówił już przy okazji informacji o zakończeniu procesu beatyfikacyjnego kard. Nycz.


Logo beatyfikacyjne

Archidiecezja warszawska uruchomiła jednocześnie stronę internetową poświęconą uroczystości pod adresem Zobacz.

Jak dodał: Niektóre wymiary jego osobowości i świętości, może mniej znane ale wydobyte w Positio, są bardzo aktualne także dziś. Chciałbym podkreślić bardzo mocno jego miłość do wszystkich, aż do miłości nieprzyjaciół. To był prymas, biskup, ksiądz, człowiek, który na serio brał Ewangelię i współcześnie dziś bardzo wiele od niego możemy się nauczyć, zwłaszcza kiedy przychodzi nam pokusa etykietowania i dzielenia w duchu dobry - zły. Bo w tym jesteśmy dość dobrzy. Natomiast trzeba wczytać się w Prymasa i zobaczyć, co on mówił wtedy, kiedy naprawdę miał wokół siebie ludzi, którzy wcale nie byli mu życzliwi, byli jego prześladowcami, wrogami, więzili go, ale nigdy nienawistnego słowa do nich i o nich nie mówił.

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia na etapie diecezjalnym rozpoczął się 20 maja 1989 r. a zakończył 6 lutego 2001 r. Watykańska część procesu beatyfikacyjnego rozpoczęła się 7 czerwca 2001 r. oficjalnym otwarciem akt beatyfikacyjnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Akademia Męskości

2019-10-22 20:28

Agata Pieszko

Prawdziwych mężczyzn szukała już w 1974 r. Danuta Rinn. W 2019 r. nadal poszukujemy mężczyzn na miarę czasów. Z takiej potrzeby w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny” powstaje prawdziwa Akademia Męskości.

DA Wawrzyny

Akademia Męskości to nowy cykl spotkań tylko dla mężczyzn, który powstał z inicjatywy studentów Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”. Pierwsze spotkanie odbędzie się już jutro (23.10) po Mszy św. o godz. 19:00. Po wspólnej Eucharystii kobiety będą musiały opuścić mężczyzn, którzy wezmą udział w prelekcji Andrzeja Cwynara pt.: „Podejmij wyzwanie”. Po spotkaniu studenci zapraszają na wspólny poczęstunek.

Spotkania w ramach Akademii Męskości będą się odbywać w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca po Mszy św. o godz. 19:00 w Duszpasterstwie Akademickim „Wawrzyny” na ul. Odona Bujwida 49/51. Za każdy razem prelekcję poprowadzi inny gość, który będzie poruszał tematykę rozwoju mężczyzny i pogłębiania jego tożsamości w Bożym Duchu. Kolejne spotkanie odbędzie się 6 listopada.

Spotkania przeznaczone są oczywiście tylko dla mężczyzn. Płeć piękną prosimy o objęcie duchową opieką tego dzieła oraz o udział w Eucharystii i przyjmowanie Komunii św. w intencji swoich dziadków, ojców, braci, mężów, czy wybranków serca.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem