Reklama

Cierpieć i pracować dla Boga i dla misji

Marek Smółka
Niedziela w Chicago 29/2007

Na chicagowskich przedmieściach, w miasteczku Summit, przy tamtejszej parafii św. Józefa, mieszkają polskie siostry - misjonarki od św. Piotra Klawera. Zgromadzenie to zostało założone przez Matkę Teresę Ledóchowską, o czym wspominany w kalendarzu kościelnym 6 lipca.
Błogosławiona Matka Teresa Ledóchowska, urodzona w 1863 r. w Loosdorf w Austrii, została kobietą zaliczoną w poczet wielkich postaci naszego narodu. Była kobietą godną podziwu dla jej zapału misyjnego, umiała pokonać wszelkie trudności polityczne i rasowe, by nieść ludom Afryki największy skarb jakim jest wiara w Boga.
Rodzina Ledóchowskich była silnie związana z Polską. Jej tradycje sięgają początków naszej histori i przewijały się przez dzieje Polski Piastowej, Jagiellońskiej, aż do czasów porozbiorowych. Dziadek Marii Teresy - Ignacy Ledóchowski był oficerem wojsk polskich walcząc pod sztandarami Napoleona i biorąc udział, w randze generała, w powstaniu listopadowym. Rodzice Marii Teresy byli głęboko religijni. Zasady wiary były fundamentami i treścią ich życia. Była codzienna modlitwa, niedzielna Msza św., wspólna lektura religijna, dni wspólnego przystępowania do sakramentu pokuty i Stołu Pańskiego. Matka przyszłej Błogosławionej była osobą pogodnego usposobienia, wielkiego serca, umiejącą zaufać Bogu i poddać się Jego woli. Dzieci wychowywała mocną ręką, żądając do nich hartu, sumiennej pracy i punktualności.
Matka Teresa była bardzo uzdolnionym dzieckiem. Mając 5 lat umiała już dobrze czytać i pisać. Była ulubienicą ojca. Jako dziewięcioletnie dziecko miała dziwny sen. Zdawało jej się, że na skrzydłach Anioła Stróża dostała się przed furtę niebieską, a św. Piotr włożył jej na głowę koronę ze srebra. Gdy rozejrzała się wokoło, zobaczyła, że otacza ją wiele dusz, a wszystkie miały na głowach o wiele piękniejsze korony, wysadzone pięknymi i drogimi kamieniami. Wówczas zapytała, dlaczego nie dano jej takiej korony, usłyszała odpowiedź, że nagroda zasługą się mierzy, a ci więcej od niej przetrwali. I kończy „O jak mi bardzo żal było, że w życiu tak mało cierpiałam”.
Gdy Maria Teresa miała szesnaście lat, wyjechała po raz pierwszy z ojcem do Polski w odwiedziny do rodziny mieszkającej na Litwie. Swoje wrażenia z dalekiej podróży opisała następmie w książce pt: „Moja Polska”, którą dedykowała ukochanemu stryjowi kardynałowi Mieczysławowi Ledóchowskiemu, gdzie między innymi pisała „Dla Boga i mojej ukochanej Ojczyzny! - oto hasło, które powinno mi towarzyszyć aż do śmierci”.
W roku 1883 rodzina Ledóchowskich przeniosła się na stałe do Polski. Pod Bochnią, w Lipnicy Murowanej, ojciec kupił niewielki dwór. W 1885 r. Maria Teresa zachorowała na ospę. Choroba trwała długie tygodnie. Na ospę również zachorował ojciec, który wkrótce umarł. Maria Teresa przetrwała, ale choroba pozostawiła trwałe ślady w jej urodzie.
Po śmierci ojca Maria Teresa objęła wysokie stanowisko damy dworu u arcyksiężnej toskańskiej Alicji. Pewnego dnia przypadkowo, a raczej za specjalnym zrządzeniem Opatrzności Bożej, zetknęła się Maria Teresa na dworze z Siostrami ze Zgromadzenia Franiszkanek Misjonarek Maryji. Zakonnice przyszły na dwór książęcy prosić o jałmużnę. To była pierwsza iskierka miłości dla sprawy misyjnej, która pod wpływem apostolskiej działalności największego misjonarza Afryki - kardynała Laviferie, rozpaliła się jasnym płomieniem, który nigdy nie przygasł, ale wciąż wzrastał i rozpalał ją w ofiarnej służbie dla Kościoła.
Maria Teresa miała wykształcenie humanistyczne i wielki talent pisarski. Zaczęła drukować w prasie miejscowej artykuły misyjne i przeciwniewolnicze. Swoje życie oddała walce z niewolnictwem, zrzuceniu przez czarnych braci podwójnych pęt: duchowych i cielesnych. Mając 24 lata zrezygnowała ze stanowiska damy dworu, wynajęła mały pokoik u sióstr szarytek i rozpoczęła swoją działalność misyjną. Studiowała problemy misyjne i nawiązywała kontakty z misjonarzami.
Drukowała różne ulotki i broszurki misyjne. W 1890 r. zaczęła wydawać czasopismo misyjne „Echo z Afryki”, drukując je w kilku językach. Jeździła po wielu krajach wygłaszając konferencje misyjne. Pracy wciąż przybywało, gdyż zaczeły napływać ofiary pieniężne na misje, które przekazywała misjonarzom. Bóg sam powoli prowadził Marię Teresę do założenia zgromadzenia zakonnego, darząc ją współpracowniczkami. Maria Teresa zrozumiała, że misjom potrzebna jest stała i zorganizowana pomoc, a tę może dać jedynie zgromadzenie zakonne, oparte na silnej organizacji wewnętrznej, które swym zasięgiem objęłoby szerokie warstwy społeczeństwa, niezależnie od granic, różnic politycznych czy społecznych oraz językowych. Napisała reguły nowego zgromaszenia, oparte o reguły św. Ignacego, które w stosunkowo krótkim czasie uzyskały aprobatę kościelną i ostatecznie zatwierdzono nowe zgromadzenie. Zgromaszenie podlega Kongregacji Krzewiania Wiary. Celem zgromadzenia jest zdobycie Afryki (i całego świata) dla Chrystusa, przez niesienie pomocy duchowej i materialnej oraz animację misyjną - która polega na budzeniu świadomości i gorliwości misyjnej. Niebieskim Patronem zgromadzenia jest hiszpański jezuita św. Piotr Klawer, który przez 40 lat pracował wśród murzyńskich niewolników w Kartagenie w Ameryce Południowej.
Marię Teresę już za życia nazywano „Matką Afrykanów”. Cechował ją duch uniwersalizmu. Jej wielkość leży w całkowitym poświęceniu się sprawie najbardziej opuszczonych ludów Afryki. Problemy Kościoła powszechnego nie przesłaniały jej Ojczyzny. Urodzona na obczyźnie, zawsze czuła się Polką, co niejednokrotnie podkreślała, a swoją ukochaną Ojczyznę pragnęła włączyć w wielką akcję służby misjom.
Ulubioną sentencją Marii Teresy było: „Cierpieć i pracować dla Boga i misji” oraz „Pracujmy, na odpoczynek będziemy mieć całą wieczność”. Zmarła z promiennym uśmiechem 6 lipca 1922 r. Ojciec Święty Paweł VI w czasie jej beatyfikacji w 1975 r. nadał jej zaszczytny tytuł „Matki Afryki”, a Episkopat Polski obrał ją za patronkę dzieł misyjnych w Polsce.
W Polsce Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, jest popularnie nazywane Zgromadzeniem Sióstr Klawerianek. Zgromadzenie posiada domy na wszystkich kontynentach i skupia siostry 26 narodowości. W Stanach Zjednoczonych siostry mają 3 domy: Summit, Illinois; St. Paul, Minesota; Chesterfiled - Louis, Mossouri. Siostry kontynuują dzieło misyjne swojej Założycielki przez rozprowadzanie dwumiesięcznika „Echo z Afyki”, opisujące wydarzenia z misji. Jeśli państwo chcielibyście wspomóc misje w jakikolwiek sposób, albo zaprenumerować „Echo z Afryki” prosimy o zgłaszanie się pod adres:
Missionary Sisters of St. Peter Claver (Siostry Misjonarki do św. Piotra Klawera)
5634 S. 72nd CT
Summit IL, 60501
Tel. (708) 594-7822
Siostry w każdy trzeci czwartek miesiąca modlą się o liczne powołania kapłańskie i zakonne, jak również modlą się w intencji misji świętych. Msza św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu jest odprawiana o godz. 7 wieczorem.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

Jeśli nie wychowamy dzieci, to zrobi to ulica lub internet

2019-11-15 09:20

Mateusz Wiercioch

“Nie zmarnuj swojego życia” to najpopularniejszy hip-hopowy projekt profilaktyczny w kraju. Dwaj raperzy w ciągu sześciu lat odwiedzili ponad 400 000 uczniów w szkołach i ośrodkach. Jakie mają przemyślenia dotyczące polskiej młodzieży? Zapraszamy do krótkiego wywiadu z Łukaszem Bęsiem i Jonatanem Blankiem.

rymcerze.pl

Od sześciu lat odwiedzacie szkoły i ośrodki z projektem profilaktycznym “Nie zmarnuj swojego życia”. Jak w ciągu tego czasu zmieniła się nasza młodzież?

Łukasz: Zauważyliśmy, że zarówno w miastach, jak i na wsiach dzieci zostały wciągnięte przez smartfony. Rodzice często nie widzą problemu i cieszą się, że dzieci spędzają dużo czasu w domu, a nie na ulicy. Gry i portale społecznościowe stają się ich życiem. Tam przeżywają radości i chcą być doceniani. Często uczeń nie wie co jest zadane, ale wie co jutro planuje jego ulubiony bloger. To co mówi raper lub youtuber często staje się wyznacznikiem dla młodego człowieka.

Jonatan: Słyszymy od kadry, że uczniowie coraz częściej zachowują się niestosownie wobec nauczycieli. Chodzi tu między innymi o agresję słowną i brak reakcji na prośby.

W tym roku odwiedziliście dużo placówek typu MOW (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy). Czym różni się spotkanie z uczniami w szkołach od spotkania z wychowankami ośrodków?

Łukasz: Młodzi w ośrodkach to osoby, u których już zaobserwowano problemy wychowawcze. Mają świadomość swoich wcześniejszych błędów i ktoś pomaga im wyjść na prostą. Cieszymy się, że dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości, mogliśmy w tym roku odwiedzić sporą ilość małych ośrodków znajdujących się na prowincji. W ośrodkach mówimy do mniejszej grupy niż w szkołach, dzięki czemu możemy lepiej poznać problemy wychowanków. Utożsamiają się z naszą złą przeszłością i doceniają wartość rodziny. Z kolei w szkołach mamy do czynienia z profilaktyką, czyli rozmową o tym czego nie warto robić. Tam, obok spokojnej młodzieży, spotykamy trudnych uczniów, którzy też mają dużo na sumieniu.

Co teraz uzależnia młodzież?

Jonatan: Mnóstwo dzieciaków ucieka w gry i w internet. To są nowe uzależnienia, które obserwujemy jeżdżąc zarówno po wielkich miastach, jak i małych miejscowościach. Ten wirtualny świat tak ich porwał, że potrafią wrócić do domu i 5-6 godzin siedzieć na smartfonie. Potem przychodzą niewyspani na lekcje. Nie zdają sobie sprawy, że internet prawie nic nie wnosi do ich życia i tracą swój czas. Niestety część młodych ucieka w substancje psychoaktywne, w tym leki. Na szczęście świadomość zagrożeń jest coraz większa.

Jak odbieracie pracę pedagogów?

Łukasz: Pedagodzy bardzo starają się rozumieć młodzież, co nie jest łatwe w dobie internetu i szybko zmieniających się trendów. Są na czasie i przez to lepiej dogadują się z uczniami. Zawsze powtarzamy, że pedagog powinien być pierwszą osobą do kontaktu, gdy młody człowiek przeżywa kryzys.

Czy dyrektorzy umieją nadążyć za młodzieżą?

Jonatan: Dyrektorzy nie wstydzą się mówić, że w ich szkole są problemy. W naszych rozmowach, żaden z nich nie próbował wybielać swojej placówki. Bardzo często dyrektorzy są przepracowani i pochłonięci obowiązkami. Pomimo tego myślą o młodzieży dając zielone światło dla projektów profilaktycznych i innych działań dla dobra ucznia. Potrafią słuchać zarówno pedagogów, jak i nauczycieli. Ich owocna współpraca przyczynia się do osiągnięcia najważniejszego efektu pracy dyrektora: spełnionego absolwenta.

Jakie macie rady dla rodziców?

Łukasz: Przede wszystkim: więcej rozmawiajcie ze swoimi dziećmi i spędzajcie z nimi więcej czasu. Dawajcie im dużo dowodów waszej miłości. Nasza kolejna rada jest prosta: interesujcie się co wasze dzieci robią na komórce. Spotkaliśmy się z rodzicami, którzy powiedzieli, że nie robią tego, bo chcą chronić prywatność dziecka. Smartfon to nie pamiętnik. To narzędzie, którym do waszego dziecka napływają najróżniejsze informacje i komunikaty. Internet jest pełen ludzi i miejsc, z którymi młody człowiek nie powinien mieć nic wspólnego. Jeśli my nie wychowamy naszych dzieci, to zrobi to ulica lub internet.

Zadanie „Nie Zmarnuj Swojego Życia” jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Więcej informacji o projekcie:

Strona: rymcerze.pl

----------------------------------------------------------

INFO DOT PROJEKTU:

Najpopularniejszy hip-hopowy projekt profilaktyczny ruszył znowu w Polskę. Dotychczas Rymcerze dotarli do ponad 400 tysięcy młodych ludzi. Dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości, raperzy poprowadzą 500 bezpłatnych spotkań do końca 2023 roku. 60 odbędzie się w tym roku, a w kolejnych latach 110 rocznie. Przedstawiciele m.in. szkół, ośrodków wychowawczych i domów dziecka mogą zgłosić swoją placówkę do udziału w projekcie poprzez formularz na stronie www.rymcerze.pl. - Sami wiele przeżyliśmy i wiemy jak trudny start mają niektórzy. Często młodzi muszą zmierzyć się z rozwodem rodziców, uzależnieniami i przemocą. Motywujemy ich do wybrania dobrej drogi, do odpowiedzialności za swoją przyszłość – wyjaśnia Bęsiu z zespołu Rymcerze.

Honorowymi patronami projektu zostali Minister Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Dziecka. Ambasadorami kampanii „Nie zmarnuj swojego życia” są znani aktorzy m.in. Maciej Musiał, Marcin Kwaśny, sportowcy Jerzy Dudek i Tomasz Adamek oraz wokalista amerykańskiego zespołu “P.O.D” - Sonny Sandoval.

Kim są Rymcerze? To popularny zespół rapowy z pozytywnym przekazem. Ich pierwszy album pt. „Nie zmarnuj swojego życia” zadebiutował na 3. miejscu wśród najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. Raperzy Bęsiu i Dj Yonas (Rymcerze) docierają z projektem do młodzieży w szkołach w całej Polsce i za granicą promując dobre postawy, wartości, właściwe wybory. Zachęcają do rozwijania siebie. Przestrzegają przed używkami i marnowaniem życia.

Zobacz teledysk:

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prezydent Duda powołał nowy rząd premiera Morawieckiego

2019-11-15 18:45

wpolityce.pl

Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Zgodnie z konstytucją Morawiecki złożył we wtorek na ręce prezydenta dymisję poprzedniego rządu. Wczoraj został desygnowany na premiera i prezydent powierzył mu misję utworzenia rządu. Informacje na bieżąco.

www.premier.gov.pl

Głos zabrał prezydent Andrzej Duda

Bardzo serdecznie gratuluję. Są w kadencji parlamentu takie co najmniej trzy bardzo ważne momenty. Tym pierwszym i drugim momentem jest ukonstytuowanie się nowego Sejmu i Senatu. Kolejny moment to chwila, w której powstaje nowa Rada Ministrów. Chciałem podziękować podjęcia się tych obowiązków,ale także za dotychczasowe pełnienie obowiązków, bo wielu z państwa te teki otrzymuje po raz kolejny. Bierzecie na siebie odpowiedzialność w poczuciu, że dobro ojczyzny i pomyślność obywateli jest najwyższym nakazem — mówił prezydent.

www.premier.gov.pl

Wiem, że to ślubowanie będziecie mieli w sercu. Jesteście tymi, którzy sprawdzili się, czasem wielokrotnie, w służbie dla obywateli, dla ojczyzny, dla Rzeczpospolitej. Trudno te pracę oszacować, ma swoją niezwykłą specyfikę. Sam wiem, jaka to odpowiedzialność — dodał.

Dziękuję też państwa najbliższym, którzy znoszą ten brak obecności. Wiemy, że taka jest specyfika tej służby, mamy świadomość, jaka to odpowiedzialność. To jest służba do końca, do czasem ostatniego tchnienia. Z wieloma z państwem znam się od wielu lat. Przezywaliśmy chwile radości, ale też te bardzo ciężkie. Mogę powiedzieć, że w jakimś sensie jesteśmy związani oddaniem Polsce. Byliśmy tego świadkami. Wiem, na jaką służbę nas stać — podkreślił Duda.

Wiele dobrego udało się zrealizować przez 4 lata. Chciałbym, żeby to podziękowanie popłynęło do pani premier i ministrów, którzy pełnili w tym czasie swoje obowiązki. To, co zostało zrobione, to ogromna zasługa rządu. chciałbym, żeby to, co będzie realizowane, było realizowane co najmniej tak dobrze jak dotychczas — przyznał prezydent Duda.

Wiele dobrego został zrealizowane. Nie wszystko się udało, nie wszystko udało się dobrze, ale nikt z nas nie jest nieomylny. Pomyłki i złe decyzje się zdarzają. Najważniejsze to przyznanie się do błędu. Wierzę, że takie sytuacje żadnego z państwa nie dotkną. Że wszystkie zadania będziecie realizowali z powodzeniem. Tego życzę na nową drogę sprawowania władzy. Niechaj wszystkie wasze marzenia i plany spełnią się jak najlepiej z pożytkiem dla Polski. Jestem zawsze otwarty na współpracę, na inicjatywy ważne dla Polski. Dla was drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte — zapewnił prezydent.

W nawet najtrudniejszych kwestiach jestem otwarty. Jestem gotów dźwigać ciężar służący dobru RP. Życzę powodzenia na tej drodze. Wierzę, że będzie to służba z pożytkiem dla Polski i naszych obywateli. Niech żyje Polska! — zakończył prezydent.

Głos zabrał premier Morawiecki.

Służba RP to zaszczyt nieporównywalny z niczym innym. Odwaga, determinacja i przywiązanie do ojczyzny to wartości potrzebne przy naprawie RP. Naszym podstawowym celem jest uczynienie z Polski kraju najlepszego do życia w Europie. Wiemy, że w świetle kamer będziemy 1 proc. naszego czasu. 99 proc. to żmudna praca, trudne negocjacje, rozmowy, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania dla Polski i Polaków. Jestem przekonany, że tak jak ślubowanie kojarzy się z rycerskością, szlachetnością, tak my będziemy kierować się szlachetnością we wszystkich czynach, które doprowadzą do piękniejszej RP — mówił premier Morawiecki.

Dziękuję za okazane zaufanie. Dziękuję Polakom, którzy potwierdzili nasz kierunek. To zaufanie niezwykle zobowiązuję. Zakończę słowami Jędrzeja Moraczewskiego, który powiedział, że pragniemy pooprawiać los miliona ludzi, prostować drogi dla Polaków. Tak pragniemy i to będziemy czynić — zakończył premier.

Jako pierwszy przysięgę złożył premier Mateusz Morawiecki. Prezydent i premier złożyli podpisy pod postanowieniem o powołaniu w skład Rady Ministrów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem