Reklama

25 lat parafii

Chrystusa Króla w Łodzi

Henryk Tomczyk
Edycja łódzka 8/2008

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych na osiedlu Retkinia-Karolew w Łodzi, po wysłuchaniu zdania Kapituły Katedralnej Łódzkiej i zainteresowanych osób, niniejszym dekretem eryguję nową parafię pw. Chrystusa Króla w wyżej wymienionym Osiedlu”. Tak brzmi pierwsze zdanie dekretu ustanawiającego parafię Chrystusa Króla w Łodzi, podpisanego dnia 15 lutego 1983 r. przez ówczesnego ordynariusza diecezji łódzkiej bp. Józefa Rozwadowskiego.

Na mocy dekretu oraz za zgodą władz miasta 26 maja 1983 r. na osiedlu Retkinia-Karolew ruszyła budowa tymczasowego ośrodka duszpasterskiego. Po trzech miesiącach, 28 sierpnia 1983 r., poświęcona została kaplica i w ten sposób nowo utworzona parafia zapoczątkowała pracę duszpasterską. 14 września 1985 r. miał miejsce akt poświęcenia terenu pod budowę domu parafialnego, a we wrześniu 1988 r. został poświęcony teren przeznaczony pod przyszły kościół i rozpoczęła się jego budowa.
Już 1 października 2000 r. społeczność parafialna na osiedlu Retkinia-Karolew w Łodzi uczestniczyła w przeniesieniu Najświętszego Sakramentu z tymczasowej kaplicy do nowego kościoła przy ul. Bp. W. Bandurskiego. Od tego dnia świątynia dedykowana Chrystusowi Królowi Wszechświata stała się sercem parafii, a jednocześnie jej wspaniałą wizytówką. Również od tego czasu systematycznie upiększane było wnętrze świątyni. W oknach założono witraże, na ścianach umieszczono stacje drogi krzyżowej, na chórze zainstalowano organy, w prezbiterium umieszczono wykonaną z brązu okazałą figurę Chrystusa Króla. Na 10-lecie parafii wierni ufundowali trzy dzwony, które nazwano „Piotr”, „Paweł”, „Jan”. W ubiegłym roku na Wielkanoc zostały wykonane i poświęcone dwa boczne ołtarze: Matki Bożej Częstochowskiej i Chrystusa Miłosiernego. W tym roku przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej stanie nowa chrzcielnica.
To wszystko stanowi wspaniały dorobek materialny, stwarzający odpowiednie warunki do godnego sprawowania Eucharystii, udzielania sakramentów i prowadzenia nabożeństw liturgicznych. Dobra materialne są ważne, jednak treścią życia każdej parafii jest praca duszpasterska. W tym kontekście należy powiedzieć, że przy kościele Chrystusa Króla działa dziewiętnaście zespołów parafialnych. W pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18 na Mszy św. w intencji księży posługujących w parafii i z niej pochodzących gromadzi się Wieczernik Modlitwy za Kapłanów. Msze św. sprawowane są również w rocznicę święceń każdego z kapłanów. Wieczernikiem Modlitwy, a także Kręgiem Biblijnym oraz Apostolstwem Dobrej Śmierci i Dziełem Pomocy dla Czyśćca opiekuje się ks. dr Andrzej Kociołek. Nad Żywą Różą, chórem parafialnym, scholą dziecięcą i scholą młodzieżową czuwa ks. dr Jacek Kacprzak. Z kolei ks. Bogdan Marciniak zajmuje się ministrantami i asystą, a ks. Kazimierz Woźniak roztacza duchową pieczę nad Kościołem Domowym Ruchu Światło-Życie, Oazą, Żywą Różą Dziecięcą. W pierwsze piątki i soboty każdego miesiąca trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W pierwszą sobotę miesiąca odprawiana jest Msza św. wynagradzająca Matce Bożej. Dodając do tego katechezę szkolną i parafialną, można powiedzieć, że to wszystko służy prawdziwemu wypełnianiu polecenia Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”. Od chwili powołania parafii jej proboszczem jest ks. kan. Edward Dudziński.
Za wspaniały dorobek materialny, a nade wszystko za duchowe owoce pracy kapłańskiej dziękowała wspólnota parafialna wraz ze swymi duszpasterzami w niedzielę 3 lutego podczas Mszy św. sprawowanej z racji 25. rocznicy istnienia parafii. W jubileuszowej Liturgii, której przewodniczył abp Władysław Ziółek, uczestniczyło kilkunastu kapłanów, a wśród nich księża obecnie posługujący w parafii Chrystusa Króla, a także ci, którzy niegdyś tu pracowali. W Eucharystii wzięli m.in. udział ks. prał. Ryszard Olszewski, ks. prał. Bartłomiej Rurarz, ks. prał. Ireneusz Kulesza, ks. kan. Bohdan Papiernik, ks. kan. Grzegorz Klimkiewicz, ks. kan. Zbigniew Tracz, ks. kan. Roman Łodwig, ks. Andrzej Chycki, ks. dr Jarosław Pater, ks. prof. Grzegorz Leszczyński, ks. dr Kazimierz Zaleski. Przy ołtarzu obok Metropolity Łódzkiego stanęli ks. inf. Jan Sobczak oraz kanclerz kurii archidiecezji łódzkiej ks. prał. Andrzej Dąbrowski. Piękną oprawę wokalną przygotował chór parafialny „Laudate Deum”.
Gospodarzem uroczystości był miejscowy proboszcz ks. kan. Edward Dudziński. Władze miasta i województwa reprezentowali: wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, prezydent miasta Jerzy Kropiwnicki oraz dyrektor Delegatury UMŁ Łódź-Polesie Marek Kowalik. Modlitewną intencją objęto parafian i wszystkie sfery życia parafii. Na początku Eucharystii ks. kan. Edward Dudziński przedstawił krótką historię parafii oraz wyraził wdzięczność wobec wszystkich, którzy poprzez modlitwę, ofiary duchowe oraz materialne włączyli się w budowę świątyni i wspólnoty parafialnej. Słowa wdzięczności skierował do kapłanów, katechetów, pracowników świeckich i wszystkich parafian, z którymi współpracował na przestrzeni minionych dwudziestu pięciu lat. Szczególne podziękowania za pomoc w organizowaniu parafii w pierwszych dniach jej istnienia przekazał ks. inf. Janowi Sobczakowi.
W słowie pasterskim Ksiądz Arcybiskup powiedział: „Chcę bardzo gorąco podziękować ks. kan. Edwardowi Dudzińskiemu za jego piękną kapłańską postawę. Za ofiarne oddanie się wielkiej sprawie, jaką jest tworzenie parafii, jaką jest zorganizowanie tego wszystkiego, co jest potrzebne do jej normalnego funkcjonowania w wymiarze materialnym i duchowym. Czcigodny Księże Proboszczu, przyjmij te słowa płynące z głębi serca, bo dzisiaj wobec twojej rodziny parafialnej czuję potrzebę wyrażenia ci takiego podziękowania. Nie umawiałem się, Księże Proboszczu, z twoimi parafianami na te owacje, które w tej chwili słyszymy, ale tym mocniej jestem przekonany, że na nie zasłużyłeś. Ty jeden do końca wiesz, ile włożyłeś tutaj swego poświęcenia, trudu i wysiłku”.

Wspomnienie o śp. Zbigniewie Józefie Dominiaku

W związku z jubileuszem parafii Chrystusa Króla w Łodzi warto przypomnieć postać śp. Zbigniewa Józefa Dominiaka - inżyniera elektronika, fotografa uroczystości kościelnych i prezesa chóru parafialnego. W tej wspólnocie był postacią znaną i cenioną. Z okazji świąt kościelnych i rocznic historycznych wygłaszał ułożone przez siebie utwory poetyckie. Przez dziesięć lat był prezesem chóru „Laudate Deum”. Ukończył kurs dla fotoreporterów kościelnych i fotografował wszystkie ważne wydarzenia w parafii. Podczas uroczystości pogrzebowych ks. Bogdan Marciniak podkreślił, że świat widziany w obiektywie Zbigniewa J. Dominiaka był piękny, a z jego zbiorów fotografii korzystało również Wydawnictwo Archidiecezjalne Łódzkie.
Na pogrzebie Zbigniewa J. Dominiaka 7 listopada 2007 r. obecny był sztandar NSZZ „Solidarność” i Straży Miejskiej. W nekrologu prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki przypomniał, że Zmarły był autorem wielu patentów i działaczem opozycji niepodległościowej. Najbliżsi wspominają, że potrafił wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, m.in. także grę na dwóch instrumentach, łącząc je z pracą zawodową i obowiązkami dobrego katolika i ojca rodziny. Niech Pan będzie mu nagrodą za wszelkie dobro pozostawione na ziemi.

Joanna Kucharska

Reklama

Odnaleziono ciało jednego z grotołazów zaginionych w Jaskini Wielkiej Śnieżnej

2019-08-23 07:27

PAP

W Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach ratownicy TOPR odnaleźli ciało jednego z dwóch poszukiwanych od soboty grotołazów – poinformował w czwartek po godz. 22 ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.

sceerszot/AIP

Od soboty w Jaskini Wielkiej Śnieżnej nieprzerwanie trwa akcja poszukiwawcza dwóch grotołazów. Członkowie jednego z wrocławskich speleoklubów podczas eksploracji nieznanych dotąd korytarzy tej największej i najgłębszej tatrzańskiej jaskini w tzw. Przemkowych Partiach zostali odcięci przez wodę, która zalała część korytarza. Czwórka ich towarzyszy zdołała wyjść z jaskini i zawiadomiła ratowników TOPR.

Ratownicy TOPR wspomagani przez swoich słowackich kolegów z Horskiej Zachrannej Służby nieprzerwanie od soboty drążyli kawałek po kawałku ciasny korytarz używając ładunków wybuchowych. Jak mówił naczelnik TOPR Jan Krzysztof, poszukiwania w takich ekstremalnych warunkach nadzwyczaj trudne i skomplikowane.

W czwartek rano nastąpił w rejonie w jaskini samoczynny obryw skalny zrywając m.in. liny poręczowe. Ekipa ratowników musiała odtworzyć zniszczenia, a następnie dalej drążyła przejście.

W czwartek w wieczorem ratownicy natrafili na ciało jednego z poszukiwanych grotołazów. Naczelnik TOPR zwracał uwagę podczas prowadzonej akcji, że szanse przeżycia grotołazów w tak ekstremalnych warunkach są niewielkie. W jaskini panuje stała temperatura około 4 stopni Celsjusza.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rzecznik Episkopatu: ambona miejscem głoszenia Ewangelii

2019-08-23 17:36

BPKEP / Warszawa (KAI)

Zgodnie z prawem kościelnym ambona jest miejscem głoszenia Ewangelii i przekazywania nauczania Kościoła katolickiego. Wykorzystywanie jej do innych celów jest nadużyciem – przypomina rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

BP KEP
Ks. Paweł Rytel-Andrianik

„Zarówno Msza święta, jak i nabożeństwa oraz liturgie, to czas modlitwy. Świątynie są miejscami spotkania człowieka z Bogiem, bez żadnych wyjątków i taka jest ich rola. Kościelne ambony są przeznaczone do głoszenia Ewangelii, pocieszania strapionych, napominania, przypominania prawd wiary i magisterium Kościoła katolickiego” – zaznacza rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik dodaje, że przypadki, w których ambony są wykorzystywane do innych celów są sprzeczne z prawem Kościoła katolickiego i nie powinny mieć miejsca. „Świątynia nie jest odmianą Areopagu, gdzie każdy może przyjść i wygłaszać swoje poglądy. W kościele człowiek otrzymuje sakramenty, doświadcza bliskości Boga, słyszy ewangeliczne prawdy. Wszelkie inne formy działalności, które wykraczają poza prawo kościelne są nadużyciami” – zaznacza rzecznik Episkopatu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem