Reklama

Wychowanie młodzieży jest sprawą serca

Agnieszka Raczyńska-Lorek
Edycja częstochowska 11/2008

Starożytni mówili: „Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia”. Prawdą jest, że szkołę w pewnym momencie ukończymy, a przez życie trzeba iść dalej. Dlatego tak bardzo istotne jest, jakie wartości i ideały zabierzemy z lat dzieciństwa i młodości w dorosłość. Wielka w tym rola samych uczniów, ale też ogromna rodziców i nauczycieli, przed którymi stoi wielkie wyzwanie - wychowanie młodego człowieka.

Wśród zawierciańskich szkół kształtujących pozytywne postawy u dzieci i młodzieży, stawiających na pierwszym miejscu wiarę i rozum prym wiedzie Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka. 25 lutego społeczność zawierciańskiej „6” podejmowała pasterza naszej archidiecezji abp. Stanisława Nowaka. Metropolitę Częstochowskiego w progach Szkoły powitał dyrektor Dariusz Bednarz oraz uczniowie, ofiarując Dostojnemu Gościowi bukiet czerwonych róż ułożonych w kształcie serca. Arcybiskup Nowak po spotkaniu z dyrekcją, gronem pedagogicznym oraz uczniami stwierdził, iż kwiatowe serce jest symbolem atmosfery panującej w tej szkole - życzliwej, przyjaznej, serdecznej.

„Szóstka” na „szóstkę”

Szkoła nr 6 to szkoła nowoczesna, szkoła, która już dawno weszła w XXI wiek, szkoła, której dumą są uczniowie, zdobywający wysokie laury w konkursach przedmiotowych, dzięki czemu słychać o nich już nie tylko w województwie, ale i w kraju. Jednym z priorytetowych założeń Dyrektora Szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w cywilizacji informacyjnej, ale przy zachowaniu tożsamości kulturowej. „Dlatego też uczymy dzieci dokonywania dobrych wyborów w czasach panującego chaosu wartości, nie chcemy zgubić po drodze tego wszystkiego, co w polskiej szkole zawsze było cenne, ale wciąż poprawiać to, co wymaga ulepszenia” - wyjaśnia Dariusz Bednarz. Mając na względzie przyszłość uczniów, dobrze rozwinięty jest system nauczania języków obcych. Drugi ważny kierunek nauki to informatyka. Szkoła dysponuje bogatym zapleczem pomocy dydaktycznych, posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerową, salę gimnastyczną i wiele nowocześnie urządzonych sal przedmiotowych. Zawierciańska „szóstka” uzyskała tytuł „Szkoły z klasą”. Między innymi na tej podstawie można być pewnym, iż szkoła dobrze uczy każdego ucznia, że tutaj oceny są sprawiedliwe, że uczy myśleć i rozumieć świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie oraz właściwie przygotowuje do przyszłości. Hasło «„Szóstka” na „szóstkę”», niezwykle lubiane przez dzieci i nauczycieli, jeszcze bardziej mobilizuje do nauki i pracy, do zdobywania coraz wyższych wyników.
Tradycja i nowoczesność w zawierciańskiej „szóstce” idą ze sobą w parze i nawzajem się przenikają. Tutaj jest czas na pielęgnowanie polskich zwyczajów, jak i czas na uczestniczenie w rozmaitych imprezach kulturalnych, wycieczkach przedmiotowych i integracyjnych. Dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje talenty uczestnicząc w szeregu zajęć pozalekcyjnych dla poszczególnych etapów kształcenia. „Nasze dzieci są otwarte na wszelkie innowacje. Co rusz mają nowe pomysły, którymi dzielą się ze swoimi nauczycielami, a ci z kolei zazwyczaj wspierają je swoim doświadczeniem i pomagają w ich urzeczywistnianiu” - mówi Dyrektor Szkoły. Do tradycji należą już klasowe wigilie, przedstawienia jasełkowe, uroczystości z okazji świąt religijno-patriotycznych. Nie bez znaczenia dla nauczycieli, rodziców i uczniów jest życzliwość, jaką darzy sosnowiecką szkołę abp Stanisław Nowak oraz proboszcz parafii kolegiackiej w Zawierciu ks. kan. Zenon Gajda. I chociaż szkoła ta nie jest zarejestrowana jako katolicka, to nie ulega wątpliwości, że w swoich działaniach kieruje się najwyższymi zasadami moralnymi i etycznymi.

Reklama

Mieć serce dla dzieci

W dzisiejszych, niełatwych dla szkolnictwa czasach bardzo cieszą sukcesy szkół, które wbrew okolicznościom potrafią nie tylko funkcjonować, ale również rozwijać się, poszerzać swoją ofertę i zakres nauczania. Szkołę nr 6 można nazwać szkołą rodzinną. Mimo, że jest największą podstawówką w mieście - zatrudnionych jest w niej 46 nauczycieli i 20 współpracowników, a uczy się prawie 700 uczniów - cechuje ją atmosfera sprzyjająca nawiązywaniu przyjaznego kontaktu z wychowankami. „Nasza młodzież jest zdyscyplinowana. Wydaje się być nieskażona chorobami cywilizacji” - zaznacza dyr. Bednarz. „Nauczyciele posiadają dobrze rozwinięte przymioty, wśród których króluje miłość do dzieci, wielka życzliwość okazywana wszystkim uczniom oraz to, że spoglądają na całą postać ucznia: ciało i duszę, umysł i charakter, poznają jego słabości i zalety, tryb życia i sytuację rodzinną. Moim zdaniem, kadra jest jedną z największych wartości naszej szkoły” - dodaje.
„Szkoła jest instytucją niezbędną dla społeczeństwa, podobnie jak rodzina. Uzupełnia ona wychowanie dzieci w dziedzinie kształcenia umysłu, zaś najważniejszym czynnikiem w szkole jest nauczyciel, który sam reprezentuje wysoki poziom moralny i naukowy” - powiedział podczas spotkania z gronem pedagogicznym abp Nowak. Dzięki takiej właśnie kadrze nauczycielskiej, stawiającej swoim podopiecznym coraz wyżej poprzeczkę, zawierciańska „szóstka” należy do najbardziej liczących się placówek oświatowych naszego województwa.
Dyrektor szkoły Dariusz Bednarz, który w przyszłym roku przeżywać będzie jubileusz 20-lecia pracy w tej szkole i 10-lecia na stanowisku dyrektora, zapytany o plany na przyszłość powiedział: „Będziemy doskonalić to, co do tej pory osiągnęliśmy, będziemy ubogacać bazę dydaktyczną a nade wszystko sercem wychowywać nasze dzieci motywując ich do dalszej nauki, aby szkoła nr 6 zawsze była na szóstkę”.

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Ks. Dariusz Gronowski
Edycja zielonogórsko-gorzowska 25/2004

Bożena Sztajner
Miejsce narodzenia św. Jana Chrzciciela w Ain Karem

Św. Jan Chrzciciel to jeden z najbardziej znanych świętych. Nowy Testament poświęca mu niemal tyle miejsca, co samej Najświętszej Maryi Pannie. Wspomnienie jego narodzin obchodzimy w liturgii w randze uroczystości 24 czerwca, a oprócz tego 29 sierpnia wspominamy jego śmierć męczeńską.

Imię Jan znaczy „Bóg jest łaskawy”. Narodzenie Jana, syna kapłana Zachariasza i Elżbiety, archanioł Gabriel zwiastował Zachariaszowi; powołał się również na nie podczas zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. W istocie poprzez swoją matkę Elżbietę Jan był krewnym Pana Jezusa. To jego Bóg powołał, by przygotował drogę na przyjście Mesjasza.

Św. Jan Chrzciciel czczony jest m.in. w Łagowie Lubuskim, który bierze swój początek od rycerskiego Zakonu św. Jana Chrzciciela, czyli joannitów. Oni to wznieśli zamek, stojący tam po dziś dzień, wokół niego zaś rozwinęła się osada. Obecnie stojący tam kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela został wzniesiony na miejscu kaplicy przyzamkowej w 1726 r., a przebudowany i rozbudowany o wieżę i transept w 1867 r. Ponieważ przez wieki świątynia była użytkowana przez ewangelików, została poświęcona po wojnie, po osiedleniu się ludności polskiej 28 października 1945 r. Od 1951 r. jest to kościół parafialny. Św. Jana Chrzciciela zobaczymy w nim na witrażu po prawej stronie prezbiterium. Natomiast stary ołtarz z tego kościoła obecnie znajduje się w osiemnastowiecznym kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jemiołowie. Na obrazie w centrum ołtarza widzimy młodego Jana z barankiem. Jest to ilustracja ewangelicznego zdania św. Łukasza: „Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu” (por. Łk 1, 80).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wręczono medale zasłużonym dla Archidiecezji Warszawskiej

2019-06-24 22:37

Łukasz Krzysztofka

40 osób świeckich i jedna siostra zakonna zostało nagrodzonych medalami "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej", które w archikatedrze warszawskiej, w jej święto patronalne św. Jana Chrzciciela, wręczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Łukasz Krzysztofka
Odznaczeni medalem "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej" z kard. Kazimierzem Nyczem, metropolitą warszawskim

Uhonorowanie medalami odbyło się przed uroczystą Mszą św. odpustową, którą z metropolitą warszawskim koncelebrowali proboszczowie parafii nagrodzonych osób.

- Najbardziej cenię sobie to, że wszyscy odznaczeni w sposób szczególny potrafią praktykować swoje powołanie na mocy powołania chrzcielnego, które jest u podstaw wszystkich powołań – powiedział w homilii podczas Mszy św. metropolita warszawski. Kard. Nycz przywołał słowa papieża Franciszka, który uczy, że u podstaw wszystkich szczegółowych powołań stoi miłość. - Jeśli nie ma miłości u podstaw, będzie się tylko krążyć wokół spraw własnych – nawiązywał do słów Ojca św. metropolita warszawski.

Pasterz Kościoła warszawskiego podkreślił również, że przyznane dzisiaj odznaczenia, do których kandydatów zgłaszali proboszczowie ich parafii, są dowodem na mocną współpracę duchownych ze świeckimi i ich odpowiedzialność za Kościół lokalny. – Za tę współpracę bardzo wam dziękuję i proszę Boga, żeby nigdy nie zabrakło takich katolików świeckich, przez których Słowo Chrystusa jest obecne wszędzie tam, gdzie są posłani ludzie – powiedział na zakończenie homilii kard. Nycz.

Wśród uhonorowanych medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” znalazł się m.in. prof. Włodzimierz Kluciński – wieloletni rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, należący od lat do Komitetu Promocyjnego Budowy Świątyni Opatrzności Bożej oraz jego małżonka Jadwiga Klucińska, z zawodu ekonomistka, zaangażowana m.in. w budowę kościoła oraz wolontariat Caritas w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie.

Jedyna w gronie odznaczonych siostra zakonna – s. Leonia Maria Kalandyk ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej od 20 lat pracuje w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Była katechetką w szkole podstawowej i gimnazjum. Założyła wspólnotę Kręgu Biblijnego RUAH, ponadto pracuje jako kancelistka, przygotowuje młodzież i dorosłych do przyjęcia sakramentów.

Z sylwetkami wszystkich nagrodzonych osób można zapoznać się na stronie archidiecezji warszawskiej:

http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/zaangazowani-swieccy-z-medalami-za-zaslugi-dla-archidiecezji-warszawskiej/

Medale „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznawane są dwa razy w roku: w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia i uroczystość patronalną stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca. Otrzymują je przede wszystkim świeccy zaangażowani w prace na rzecz diecezji lub parafii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem