Reklama

Człowiek człowiekowi 2008

Nie ustawać w czynieniu dobra

Barbara Biegasiewicz z Zawady, Janina Cytlak z Jenina, Bogumiła Różecka, Stanisława Chojnacka i Ryszard Cichocki z Gorzowa Wlkp. oraz Barbara Łuniewicz z Zielonej Góry uhonorowani zostali nagrodą Biskupa Diecezjalnego „Człowiek Człowiekowi 2008”. Nagroda przyznawana jest raz w roku za szczególne osiągnięcia na polu działalności charytatywnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego - patronalne święto Caritas w Filharmonii Zielonogórskiej spotkali się przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji charytatywnych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, by uhonorować wyróżnionych za pracę na rzecz drugiego człowieka. Statuetki „Człowiek Człowiekowi” dziesiątej edycji nagrody wręczył laureatom bp Stefan Regmunt. - Wokół nas jest obecne zło, słabości ludzkie, ale też jest dobro. Chcę powiedzieć, że tego dobra nawet jest więcej aniżeli zła. Z tym dobrem związane są konkretne osoby, dziś wymieniamy nazwiska tych osób i pokazujemy, gdzie pracują, gdzie działają. To jest ważne dla społeczeństwa, żeby nie ustawać w czynieniu dobra, nie wątpić w to, że dobro zwycięży i to dobro będzie zawsze pociągało, i że dobro też daje dużo satysfakcji - mówił Ksiądz Biskup.
Posiedzenie Kapituły odbyło się 19 marca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Paradyżu. Do Sekretariatu Nagrody wpłynęło w tym roku 12 wniosków o przyznanie nagrody.
Tegoroczni laureaci na co dzień pracują na rzecz drugiego człowieka, poświęcając mu swój czas i siły. - Jesteśmy wzruszeni i szczęśliwi, że zostaliśmy tak bardzo docenieni - mówiła laureatka Janina Cytlak. - To wyróżnienie jest dla nas tak bardzo wymowne i ujmujące. Dziękujemy Bogu, że dał nam łaskę pomagania drugiemu człowiekowi, chcemy kroczyć tą drogą tak długo, jak nam Pan Bóg pozwoli.
Uroczystość uświetniły koncert kwartetu smyczkowego „Quadro” zielonogórskich muzyków oraz montaż słowno-muzyczny dzieci ze świetlicy Caritas „Radosna” z Jenina. Przeprowadzona została również aukcja autografów Adama Małysza, Jensa Weissfloga i Zbigniewa Wodeckiego - dochód z aukcji, 4800 zł, przeznaczony został na rzecz świetlicy z Jenina.
Nagroda „Człowiek Człowiekowi” ustanowiona została w 1999 r. przez ówczesnego biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Adama Dyczkowskiego na wniosek Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z Gorzowa Wlkp. W dziesięciu edycjach nagrodzono 56 osób. Każdego roku nagrody są przyznawane przez Kapitułę powoływaną przez Biskupa Diecezjalnego, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji charytatywnych z terenu diecezji, społecznicy oraz przedstawiciel laureatów poprzednich edycji.

Reklama

„Człowiek Człowiekowi” 2008
Laureaci

1. RYSZARD CICHOCKI
Od 16 lat jest prezesem Klubu Abstynenta „Nadzieja” w Gorzowie Wlkp. i bezinteresownie niesie pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom. Był inicjatorem i współtwórcą wielu grup samopomocowych dla osób dotkniętych chorobą alkoholową. Wielokrotnie brał udział w rekolekcjach, pielgrzymkach, katechezach i spotkaniach związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, podczas których składał osobiste świadectwo trzeźwości. W Radiu Gorzów przez kilka lat prowadził audycje o tematyce trzeźwościowej. Swoją działalność prowadził nie tylko na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ale także „niósł oświatę trzeźwościową w Kościołach na Białorusi, Ukrainie, Niemczech i w Belgii”.
Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Klub Abstynenta „24 godziny” z Gorzowa Wlkp.

2. BARBARA BIEGASIEWICZ
Od 2000 r. jako wolontariuszka pełni funkcję skarbnika Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie k. Zielonej Góry. Razem z zespołem organizuje pomoc przedświąteczną dla najuboższych, paczki dla dzieci z okazji dnia św. Mikołaja, spotkania dla osób starszych, samotnych i członków Grona Wspierających Ubogich. Jako opiekunka angażuje się w organizację kolonii i półkolonii dla dzieci z terenu parafii. Od 2004 r. pomaga w przygotowaniu czternastodniowych turnusów rehabilitacyjnych dla seniorów w Kołobrzegu i Międzyzdrojach. W 2007 r. była inicjatorką powstania w parafii Klubu Seniora i aktywnie uczestniczy w jego działalności. Jej głównym zadaniem jest obsługa finansowa i księgowa działań podejmowanych przez Parafialny Zespół Caritas, a więc praca żmudna, odpowiedzialna i mało widoczna.
Wnioskodawcą jest Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie.

Reklama

3. BOGUMIŁA RÓŻECKA
Od 9 lat angażuje się w działalność na rzecz ubogich, starając się zapewnić im to, co najbardziej podstawowe - pożywienie. Organizuje zbiórki żywności kilka razy w roku, stara się, by każdego dnia kilkudziesięciu ubogich otrzymało bezpłatnie chleb, zaopatruje w artykuły spożywcze kilkanaście gorzowskich świetlic dla dzieci i młodzieży oraz dwie stołówki dla ubogich. W czasie wakacji organizuje pomoc żywnościową dla dzieci i młodzieży przebywających na koloniach w ośrodku kolonijnym w Długim k. Strzelec Krajeńskich oraz na półkoloniach w Gorzowie Wielkopolskim. Wspomaga żywnością działalność Ruchu Trzeźwości w Gorzowie Wlkp. i Rokitnie. Od podstaw utworzyła gorzowski Regionalny Bank Żywności i od 3 lat kieruje nim z ramienia Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna.
Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z Gorzowa Wielkopolskiego.

4. STANISŁAWA CHOJNACKA
Była dyrektorem Szkoły nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim. Dla swoich licznych wychowanków do dziś jest ważnym autorytetem. Będąc już na emeryturze, w latach 1995-97 pracowała w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gorzowie Wlkp. Od 1998 r. działała jako wolontariuszka w gorzowskim Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II. W latach 1998-99 angażowała się w tworzenie świetlic środowiskowych dla dzieci na gorzowskich osiedlach Górczyn, Staszica i Słonecznym. Lata 1999-2004 spędziła poza granicami Polski, ale zaraz po powrocie została wybrana prezesem Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp. W ramach tej działalności tworzy młodzieżowe zespoły wolontarystyczne, dba o podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w prace Parafialnego Zespołu Caritas, koordynuje pomoc charytatywną udzielaną przez zespół.
Wnioskodawcą jest Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim.

Reklama

5. BARBARA ŁUNIEWICZ
Jest lekarzem pediatrą. Od 1992 r., czyli od chwili powstania placówki, jako wolontariuszka pomaga w zielonogórskim Schronisku dla Matki i Dziecka. Obejmuje dodatkową opieką lekarską dzieci wszystkich matek przebywających w schronisku. Jest profesjonalistką w swoim zawodzie i jednocześnie osobą bardzo skromną, cichą i serdeczną. „Służy matkom charytatywną pomocą niezależnie od czasu, pory wezwania, jest zawsze uśmiechnięta, spokojna i pogodna, gotowa wytłumaczyć wszystko, co ważne w opiece nad dzieckiem. Uczy matki, jak ważne są miłość i czułość wobec dziecka. Cieszy się bezgranicznym ich zaufaniem. Pomoc, którą im oferuje, wypływa nie tylko z etyki lekarskiej, ale przede wszystkim z mądrości i otwartego na ludzkie nieszczęścia serca”.
Wnioskodawcą jest Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z Zielonej Góry.

6. JANINA CYTLAK
Jest emerytowaną nauczycielką. Od kilkunastu lat pomaga ubogim rodzinom mieszkającym na terenie parafii, do której sama należy. Aby móc pomagać w szerszym zakresie, włączyła się w działalność Parafialnego Zespołu Caritas i w 2003 r. została jego wiceprezesem. Z jej inicjatywy w domu parafialnym powstała świetlica dla dzieci. Laureatka pracuje w niej jako wolontariuszka, pełniąc funkcję kierowniczki. Dba nie tylko o bieżącą działalność świetlicy, ale także zabiega o środki na jej utrzymanie i funkcjonowanie w przyszłości. Swoim podopiecznym zapewnia pomoc w postaci gier i zabaw w świetlicy, edukacji, rozwoju kulturalnego, wyjazdów wakacyjnych, zabiega o stypendia dla nich. Z jej pomocy korzystają nie tylko dzieci i młodzież, ale także osoby starsze i chore, dla których organizuje spotkania i których odwiedza w ich domach.
Wnioskodawcą jest Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Jeninie.

Oprac. Grzegorz Idziak

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Litania do św. Mikołaja

6 grudnia cały Kościół wspomina św. Mikołaja - biskupa. Dla większości z nas był to pierwszy święty, z którym zawarliśmy bliższą znajomość. Od wczesnego dzieciństwa darzyliśmy go wielką sympatią, bo przecież przynosił nam prezenty. Tak naprawdę zupełnie go wtedy jeszcze nie znaliśmy

LITANIA DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

CZYTAJ DALEJ

Zrozumieć siebie

Czterdzieści osób wzięło udział w adwentowej Akademii Dojrzewania w Rokitnie.

To rekolekcje dla młodzieży połączone z warsztatami. Myśl przewodnia tej edycji brzmiała „Zrozumieć siebie”. Okazuje się, że zrozumienie samego siebie, swoich działań, reakcji, uczuć może być jednym z największych wyzwań, nie tylko dla młodego człowieka. Uczestnicy przyglądali się swoim emocjom, myślom, przeżyciom, słuchali konferencji o sumieniu. Rozmawiali o tym, skąd pochodzą (bycie dzieckiem Boga) oraz dokąd zmierzają (powołanie). Pomagali im w tym animatorzy, ks. Łukasz Malec oraz psycholog Justyna Dziadura. Uczestnicy próbowali zrozumieć siebie nie tylko od strony psychologicznej, ale i z Bożej perspektywy.

CZYTAJ DALEJ

Zaproszenie na Misyjny Jarmark z Aniołami

2022-12-06 13:33

www.facebook.com/RSPMCSSR

Misyjny Jarmark z Aniołami to bożonarodzeniowy kiermasz ozdób świątecznych, ciast oraz wypieków!

Misyjny Jarmark z Aniołami to bożonarodzeniowy kiermasz ozdób świątecznych, ciast oraz wypieków!

    W III Niedzielę Adwentu w Tuchowie, na dziedzińcu bazyliki pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny odbędzie się Misyjny Jarmark z Aniołami.

    Będzie to już 16. edycja tego wydarzenia! Misyjny Jarmark z Aniołami to bożonarodzeniowy kiermasz ozdób świątecznych, ciast oraz wypieków takich jak np. klasztorny chleb oraz produktów spożywczych; wędlin czy pierogów. Oczywiście, wszystko wykonywane w domowych warunkach, a dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na konkretną placówkę misyjną prowadzoną przez Zgromadzenie Redemptorystów. Dotychczas organizatorom udało się pomóc takim placówkom jak: Grodno na Białorusi, Bom Jesus da Lapa w Brazylii, Tupiza w Boliwii, Burkina Faso i wielu innym.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję