Reklama

Dominikanki na Ukrainie

Niedziela małopolska 37/2008

Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w dniach 22 - 24 sierpnia br. w osobliwy sposób uczciło 170. rocznicę urodzin swojej założycielki Służebnicy Bożej Matki Kolumby Białeckiej (23. VIII 1838 - 18. III 1887), której proces beatyfikacyjny jest w toku. Zgromadzenie podjęło pielgrzymkę do miejsc związanych z jej życiem, znajdujących się obecnie w granicach Ukrainy, to jest do Jaśniszcz, Podkamienia, Lwowa.
Jaśniszcze - miejsce urodzenia Założycielki dominikanek - wioska w powiecie Brody, kiedyś własność Białeckich, gdzie mieli swój dwór z kaplicą domową. W okresie istnienia Związku Radzieckiego majątek Białeckich zamieniono na kołchoz, zbudowano ogromne stajnie dla krów, a dwór wraz z kaplicą rozebrano w latach 50. XX w.
Podkamień - kiedyś znane duże sanktuarium maryjne i klasztor dominikanów. To miejsce duchowych narodzin dominikanek, gdyż tam generał dominikanów Wincenty Jandel poradził 18-letniej wówczas Róży Białeckiej (późniejszej Matce Kolumbie), by udała się na formację do dominikanek do Francji, a po powrocie założyła podobne zgromadzenie w Polsce.
Lwów - tam Róża kształciła się w szkole sióstr Sacre Coeur, a później na terenie parafii św. Marii Magdaleny mieszkała jej matka.
W autokarowej pielgrzymce uczestniczyły przedstawicielki wszystkich domów Zgromadzenia z Polski i zagranicy wraz z przełożoną generalną, M. Julią Bakalarz, radnymi generalnymi, kapelanem pielgrzymki - ojcem Józefem Bakalarzem OP oraz postulatorem sprawy beatyfikacyjnej, ks. prał. Marianem Rolą z Warszawy.
23 sierpnia na polach jaśniszczańskich, gdzie kiedyś znajdował się dwór z kaplicą domową Białeckich, bp Leon Mały ze Lwowa odprawił Mszę św. dziękczynną za życie i dzieło Matki Kolumby. Razem z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowało trzech tamtejszych dziekanów i liczni kapłani obrządku rzymskokatolickiego i grekokatolickiego. Kazanie wygłosił ks. prał. Rola. Kaznodzieja przedstawił zebranym krótki życiorys Założycielki dominikanek. Zwrócił uwagę zebranych na wciąż aktualną postawę Służebnicy Bożej. Przełożona Generalna - Matka Julia Bakalarz wyraziła radość i wdzięczność Zgromadzenia wobec Boga, za to, że pozwolił siostrom Zgromadzenia uklęknąć na miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się kaplica dworu Białeckich i uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. We Mszy św., oprócz dominikanek, uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Jaśniszcz oraz pielgrzymi z okolicznych miejscowości.
Po Mszy św. i agapie Ksiądz Biskup, kapłani i siostry udali się do Podkamienia. Tam, na dziedzińcu świątyni, pod wysoką kolumną, na której wznosi się złota figura Matki Bożej, a która nienaruszona przetrwała wszystkie burze dziejowe, odprawione zostało dziękczynne nabożeństwo. Odśpiewano Nieszpory, a Przełożona Generalna zawierzyła wszystkie wspólnoty Zgromadzenia Maryi Niepokalanej. Przedstawicielki wspólnot otrzymały symboliczny „kamień z fundamentu” tego miejsca, gdzie duchowo zrodziło się Zgromadzenie, z napisem: „Fundamentu nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor, 3, 11).
W niedzielę 24 sierpnia pielgrzymujące siostry udały się do Lwowa, najpierw na Mszę św. do kościoła św. Marii Magdaleny. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył pasterz archidiecezji lwowskiej -. kard. Marian Jaworski. W kazaniu Ksiądz Kardynał podkreślił działanie Ducha Świętego, który na przestrzeni wieków powołuje świętych do realizacji wielkich dzieł. Taką osobą była Matka Kolumba. Ksiądz Kardynał zachęcał siostry dominikanki, by pozostały wierne charyzmatowi otrzymanemu przez Założycielkę i niosły światło prawdy potrzebującym. Wyraził także radość z obecności sióstr na Ukrainie. Przełożona Generalna dziękowała Bogu za cud Bożej Opatrzności, która pozwoliła Zgromadzeniu pielgrzymować do miejsc, „gdzie wszystko się zaczęło”.
Po obiedzie u Ojców Franciszkanów, siostry zwiedziły łacińską katedrę lwowską, Cmentarz Łyczakowski, gdzie modliły się na grobach rodziców i rodzonych sióstr Matki Kolumby, na grobach zmarłych tam dominikanek oraz na Polskim Cmentarzu Orląt Lwowskich. Na trasie pielgrzymowania dominikanek znalazł się również Jazłowiec z klasztorem i grobem bł. Matki Marceliny Darowskiej, założycielki sióstr niepokalanek, a także Rawa Ruska, gdzie dominikanki przed wojną miały duży klasztor i szkołę, i gdzie na cmentarzu są ich groby. Siostrom umożliwiono zwiedzenie ich dawnego klasztoru, w którym obecnie znajduje się jest szkoła, zaś kaplicę zamieniono na salę gimnastyczną.
Siostry odwiedziły również obecne miejsca apostolskiego posługiwania dominikanek na Ukrainie: Czortków i Żółkiew.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Apel Jasnogórski z "Niedzielą" w 15 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II - relacja LIVE o 21:00

2020-04-02 19:08

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

Jasna Góra

apel

Tygodnik Niedziela

Biuro Prasowe Jasnej Góry

Dziś, w 15 rocznicę śmierci Jana Pawła II na Jasnej Górze trwać będzie szczególna modlitwa dziękczynna za największego z pielgrzymów. Przez jego wstawiennictwo zanoszone będą też błagania o ustanie pandemii. O godz. 21:00 odbędzie się Apel Jasnogórski, który poprowadzi redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego "Niedziela" - ks. Jarosław Grabowski.

Zapraszamy na transmisję:

- W 15. rocznicę przejścia św. Jana Pawła II z życia do Życia połączmy się na wspólnej modlitwie, by mogły wybrzmieć słowa jasnogórskiego apelu: „jestem, pamiętam, czuwam” i słowa papieskiego zawierzenia Królowej Polski. W tym szczególnym czasie przed Jej obliczem, jak św. Jan Paweł II chcemy wznosić gorące modlitwy o cud uzdrowienia dla całego świata, o cud zatrzymania pandemii - zachęca o. Mariusz Tabulski, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego.

Czuwanie rozpocznie się Apelem Jasnogórskim o 21.00, potem zaplanowano rozważania „Totus Tuus”, o 21.37, w godzinie przejścia, wspólne odśpiewanie pieśni „Czarna Madonno” potem różaniec z rozważaniami wg. nauczania św. Jana Pawła II, o 22.30 akt zawierzenia Matce Bożej a następnie medytacja ze św. papieżem, adoracja i koronka do Bożego Miłosierdzia. O północy odprawiona zostanie Msza św.

Zapraszamy na relację LIVE bezpośrednio na portalu niedziela.pl

CZYTAJ DALEJ

Pożegnanie Krzysztofa Pendereckiego

2020-04-03 13:37

Ks. Mariusz Frukacz

W czwartek, 2 kwietnia, w godzinach południowych, w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na krakowskiej Woli Justowskiej odbyła się msza żałobna za duszę śp. profesora Krzysztofa Pendereckiego.

Uroczystości żałobne zmarłego w niedzielę śp. prof. Krzysztofa Pendereckiego odbyły się w skromnej świątyni parafialnej i miały charakter ściśle prywatny. W nabożeństwie, koncelebrowanym przez ks. prof. Roberta Tyrałę, uczestniczyła najbliższa rodzina zmarłego – żona, Elżbieta Penderecka, dzieci i wnuczka. Przed kościołem żegnali twórcę przyjaciele oraz sąsiedzi – informuje Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

W trakcie mszy żałobnej rozbrzmiewała muzyka Jana Sebastiana Bacha, Krzysztofa Pendereckiego i polskie pieśni religijne. Odczytane zostały okolicznościowe listy kondolencyjne od Pary Prezydenckiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

„Osobiście ze szczególnym wzruszeniem wspominamy uroczysty koncert z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, podczas którego w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie rozbrzmiało Polskie Requiem. Monumentalny utwór chóralny, doskonale oddający dzieje i losy Polaków w XX wieku, wywarł głębokie wrażenie na słuchaczach – szefach delegacji zagranicznych uczestniczących w obchodach. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni” – napisali Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda.

„Maestro, żegnając Cię dzisiaj, pragniemy, byś wiedział, że w Twoim mieście będziesz żył wiecznie – w naszej pamięci, w naszych sercach, w naszych wspomnieniach i przeżyciach, które pozostają z nami w Twojej sztuce” – napisał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Jak informuje Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, wyrazy współczucia i solidarności na platformach internetowych oraz w formie listów przekazali m.in. papież Franciszek, przywódcy wielu krajów, koronowane głowy, liczni ambasadorowie, dyrektorzy instytucji kultury i artyści.

W godzinach popołudniowych urna z prochami prof. Krzysztofa Pendereckiego została złożona w bazylice św. Floriana, w której zgodnie z wielowiekową tradycją rozpoczynała się Droga Królewska – trasa ceremonialnych wjazdów lub pogrzebów. Uroczysty pogrzeb o charakterze państwowym planowany jest po ustaniu pandemii. Prochy wybitnego twórcy zostaną wówczas złożone w Panteonie Narodowym w krypcie pod prezbiterium kościoła Świętych Piotra i Pawła w Krakowie.

W czwartek wieczorem na fasadzie krakowskiego Magistratu, Pałacu Wielopolskich, wyświetlone zostało wspomnienie o zmarłym kompozytorze.

Krzysztof Penderecki był jednym z największych współczesnych kompozytorów i dyrygentów. Urodził się 23 listopada 1933 r. w Dębicy. W latach 1955-1958 studiował kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie, której to uczelni został po latach rektorem. W latach 1987-1990 był dyrektorem artystycznym Filharmonii Krakowskiej.

W swej twórczości artysta sięgał do wielkich i uniwersalnych tematów, związanych z religią i historią. Do jego najważniejszych dzieł należą: “Pasja wg św. Łukasza”, “Polskie Requiem”, “Ofiarom Hiroszimy – tren”, za który otrzymał w Paryżu nagrodę UNESCO czy symfonia-oratorium „Siedem bram Jerozolimy”, przygotowana na zamówienie miasta Jerozolimy z okazji jubileuszu 3000 lat Świętego Miasta.

Był doktorem honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie (1994), Uniwersytetu Jagiellońskiego (1998), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2016) oraz wielu uczelni artystycznych na całym świecie, a także członkiem honorowym wielu akademii artystycznych i naukowych. W 2005 r. został uhonorowany Orderem Orła Białego – najwyższym polskim odznaczeniem. Otrzymał między innymi prestiżowe nagrody Grammy (1988, 1999, 2013, 2017).

W 2013 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Krakowa. Dzięki jego wsparciu powstała Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – Sinfonietta Cracovia – dziś uważana nie tylko za jedną z najlepszych polskich orkiestr kameralnych, ale należącą także do europejskiej czołówki.

Krzysztof Penderecki zmarł w Krakowie 29 marca w wieku 86 lat.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję