Reklama

Rozpoczął się synod trzech diecezji

To drugi synod metropolitalny w Polsce po II wojnie światowej - pierwszy zwołano w metropolii krakowskiej w 1971 r. Przewodniczącym synodu i zarazem jego inspiratorem jest abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, a jego zastępcami bp Stefan Regmunt z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i bp Edward Dajczak z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. - To zrodziło się spontanicznie, w bardzo prywatnych, wewnętrznych rozmowach między księżmi biskupami - mówi o idei synodu abp Andrzej Dzięga. - Prace przygotowawcze trwały łącznie 9 miesięcy. Głęboko ufam, że praca synodu metropolitalnego pozwoli nam nie tylko zebrać dzień wczorajszy i spojrzeć z wdzięcznością na wielkie bogactwo tej ziemi nad Odrą i Bałtykiem, nie tylko pozwoli nam zebrać pewną panoramę dzisiejszych problemów i możliwości, również społecznych i gospodarczych, ale też pozwoli nam uchwycić pewne szanse wspólnego działania.
Obrady synodu trwać będą 2, a może nawet 3 lata. Jego kontynuacją będą synody diecezjalne. Przedmiotem obrad będą m.in.: ujednolicenie lokalnego prawa w poszczególnych diecezjach, wyzwania duszpasterskie oraz refleksja nad wspólnym dziedzictwem duchowym i historycznym. - Każda diecezja ma i będzie miała swoje programy, to jest oczywiste i naturalne, ale pewne rzeczy warto robić wspólnie, jest to wtedy bardziej efektywne. Zobaczymy, jak Duch Święty poprowadzi, ale ufam, że będzie to droga ciekawa i dobra. A bez wątpienia będzie to wydarzenie nie tylko owocujące w życiu samego Kościoła, ale również jakoś promieniujące na inne sprawy: na życie rodzinne, kulturalne, może i społeczne - uważa abp Dzięga.
W dniu otwarcia został odczytany dekret o powołaniu 4 komisji tematycznych synodu. Tematy przez nie podejmowane to: wspólnota Kościoła metropolitalnego, posługa nauczania, posługa uświęcania oraz posługa pasterzowania. - Owoce prac komisji będą przedstawiane na sesjach plenarnych. Na końcu zespół redakcyjny zredaguje owoce synodu i przekaże to do aprobaty Stolicy Apostolskiej - wyjaśnia ks. Grzegorz Chojnacki, zastępca sekretarza generalnego synodu.
Biskupi zachęcali wiernych do modlitwy w intencji synodu przez cały czas jego trwania. - Modlimy się dzisiaj o wiele, a ja chciałbym jeszcze prosić, byśmy się zaczęli modlić gorliwie o świętych, bo ich nam brakuje - mówił podczas Nieszporów bp Edward Dajczak. - Więc dopiszmy do synodu jeszcze to. W tym fragmencie synod będzie się rozgrywał w naszych sercach. Ale nie wiem, czy to nie jest najważniejsze.
Wybór Gorzowa na miejsce inauguracyjnej sesji synodu i połączenie tego wydarzenia z obchodami 100. rocznicy urodzin sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty nie jest przypadkowe. - Dla nas jest to wyróżnienie, ale jednocześnie przypomnienie, że tu był początek - wyjaśnia bp Stefan Regmunt. - Tu tworzono administrację kościelną na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Z tego miejsca wychodziły pierwsze komunikaty i podpowiedzi ze strony administratorów czy biskupa, ażeby budować żywy Kościół.
Zdaniem bp. Regmunta, nauka Sługi Bożego może być dzisiaj na nowo odczytana. - Na pewno to, co pozostawił po sobie bp Pluta, jest inspirujące - podkreślał. - Tak się składa, że i ten synod, i rocznice, które przeżywamy, są inspiracją dla nas, abyśmy wydawali to, co zostawił nam bp Wilhelm. W tamtych czasach nie było łatwo o drukarnie, nie było łatwo o upowszechnienie tych myśli. Teraz np. ukazała się książka, która zawiera jego rozporządzenia i one są bardzo ciekawe również dla mnie, sprawującego pracę biskupa. Można spokojnie do tego wracać, przedkładać jako aktualną propozycję.
Podczas pielgrzymki kapłanów bp Paweł Socha wygłosił konferencję „Duchowość sługi Bożeo bp. Wilhelma Pluty”. Wśród wiernych znaleźli się członkowie rodziny zmarłego 24 lata temu biskupa, w tym jego siostra. Biskupi modlili się przy jego grobie. Wiele osób składało wiązanki kwiatów przed pomnikiem.
Pamięć Sługi Bożego uczcił Sejmik Województwa Lubuskiego, ustanawiając rok 2010 Rokiem Biskupa Wilhelma Pluty. „Sejmik wyraża swój szacunek i uznanie dla wszystkich lat duszpasterskiej posługi bp. Wilhelma Pluty na ziemi lubuskiej oraz dziękuje za jego sumienną i niezwykle efektywną ewangelizację - pisał przewodniczący Sejmiku Krzysztof Szymański. - Dziś, gdy istnieje wielka potrzeba troski o świat wartości etycznych, o pielęgnowanie tak bardzo zagrożonych więzi rodzinnych, warto przypominać nauczanie bp. Wilhelma Pluty, który zawsze z pietyzmem odnosił się do godności rodziny i w nieugięty oraz zaangażowany sposób o nią walczył”. Władze Sejmiku obiecały też wesprzeć wszelkie przedsięwzięcia poświęcone pamięci Sługi Bożego.
Wspólną inicjatywą Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży i redakcji „Gościa Niedzielnego” jest strona internetowa www.wilhelmpluta.pl. - Chcemy przybliżyć młodym ludziom osobę, życie i działalność duszpasterską tego biskupa - wyjaśnia redaktor Krzysztof Król. - Na stronie znajdziemy jego biografię, fragmenty jego tekstów, ale nie tylko. Znajdziemy tam także artykuły o bp. Plucie, które ukazywały się w „Aspektach” i „Gościu Niedzielnym”.
Odwiedzający stronę znajdą na niej również galerię zdjęć ilustrujących życie prywatne i posługę duszpasterską Sługi Bożego oraz zachowane nagrania jego homilii. Autorzy strony proszą o kontakt tych, którzy zetknęli się z bp. Plutą, by podzielili się swoimi wspomnieniami.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Droga Krzyżowa dla dzieci

Niedziela zamojsko-lubaczowska 12/2003

Bożena Sztajner/Niedziela

Stacja I
Pan Jezus na śmierć skazany

Mimo tego, że wiedział, jakie cierpienie będzie musiał znieść, nie sprzeciwiał się. Nie powiedział ani słowa, nie krzyczał, ale przyjął z pokorą wyrok skazujący.
Gdy ktoś nam dokucza, przezywa, czyni uszczypliwe uwagi, czy potrafimy jak Jezus przyjąć je z pokorą?
Właśnie to milczenie ofiarować możemy Panu Jezusowi za ból i krzywdy, które Go spotkały, aby zbawić każdego człowieka.

Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Ten ciężki krzyż, który Jezus wziął na swe ramiona, to były nasze grzechy.
Jak często boimy się sytuacji, w które musimy włożyć trochę wysiłku? Przecież to, co teraz wydaje nam się bardzo trudne i niewykonalne, jest czymś zupełnie błahym, w porównaniu z tym, co przydarzyło się Jezusowi.
Jezus uczy, aby każdy z nas nie bał się trudności, jakie napotykamy na swej życiowej drodze, a gdy przyjdzie chwila zwątpienia, niech Jego osoba będzie przykładem we wzrastaniu w wierze.

Stacja III
Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy

Upadek Jezusa to doskonała lekcja dla każdego z nas. Bardzo Go bolało, lecz czy żalił się komukolwiek? Nie. Cierpiał w osamotnieniu, bo nie było nikogo, kto mógłby mu pomóc.
Gdy upadniemy, bierzmy przykład z Pana Jezusa. Nie użalajmy się nad sobą, On tego nie chce. Przez naszą dzielność okazujemy, jak wiele nauczył nas Jego upadek pod krzyżem.

Stacja IV
Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Jak bardzo musiała cierpieć Maryja, Matka Jezusa? Rodzicom największy ból sprawia widok dziecka, kiedy jest w potrzebie, a oni nie są wstanie mu pomóc. Tak właśnie czuła się Maryja.
Powinniśmy wspierać swoich rodziców duchowo oraz pomagać im fizycznie. Maryja byłaby z nas wtedy na pewno bardzo dumna.

Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż

Gdy Jezus potrzebował pomocy, zjawił się zupełnie nieznany człowiek imieniem Szymon, który pochodził z Cyreny. On jeden miał odwagę wyrwać się z tłumu, by pomóc zmęczonemu Jezusowi.
W obecnym świecie my także możemy mu pomagać. Powinniśmy mniej narzekać na życie, nie bądźmy ciągle niezadowoleni, gdyż nasz smutek na pewno rani Jezusa.

Stacja VI
Weronika ociera twarz Jezusowi

Odważna kobieta Weronika otarła chustą zmęczoną twarz Jezusa. Był to gest miłości wobec bliźniego będącego w potrzebie. Na jej chuście pojawiło się wtedy odbicie Pana. Było to podziękowanie za jej odwagę i dobroć.
Zdarza się, że ludzie opuszczeni przez wszystkich wymagają naszej troski. Jeżeli pomożemy takiej osobie, staniemy wtedy w obronie Jezusa. Otrzemy mu twarz tak, jak zrobiła to Weronika.

Stacja VII
Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi

Jezus znów upadł.
Nasze grzechy są tak ciężkie, że nawet Jemu trudno je unieść. Zanim zrobimy coś niedobrego, zastanówmy się najpierw. Złe uczynki chłoszczą Jezusa jak bicze. Czy chcemy skazywać Go na nowo na tak bolesną mękę?

Stacja VII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kobiety z Jerozolimy litują się nad Jezusem. On jednak nie pozwala im cierpieć razem z sobą.
Nawet gdy jest nam smutno, duchowo czujemy się źle, nie pozwólmy, by inni ludzie cierpieli obok nas.

Stacja IX
Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

Jezus upadł już trzeci raz. Dlaczego Ci ludzie są tak podli i nieczuli? Czy nie widzą, jaki ból odczuwa Pan Jezus?
Nigdy nie przechodźmy obojętnie obok ludzi cierpiących. Każdy gest pomocy skierowany do bliźniego ma ogromne znaczenie, nie tylko dla nich samych, ale także dla Jezusa.

Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony

Jezus nie ma już nic, nawet ubrania.
Pozbawili Go wszystkiego. Jeżeli pomożemy komuś biednemu, podzielimy się z nim tym, co mamy, to tak jakbyśmy dzielili się z Panem Jezusem, jakbyśmy odziewali Go na nowo, podawali mu pomocną dłoń naszymi dobrymi uczynkami.

Stacja XI
Pan Jezus do krzyża przybity

Było Mu wtedy bardzo ciężko. Ręce i nogi przybite gwoździami, to było bolesne. Jak wiele Jezus musiał znieść? Ile katuszy i cierpienia przysporzyło Mu ludzkie okrucieństwo.
Skazaliśmy Go na tak marny los... Wiemy, co przeżywał wtedy Jezus, dlatego dziś, nie możemy martwić się i użalać się z powodu błahych problemów. Powinniśmy dzielnie znosić każdy ból. Jezus cierpiał o wiele bardziej.

Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu

Śmierć Jezusa na krzyżu była straszna: zrobiło się nagle bardzo ciemno, świat pogrążony był w smutku. Pan umarł za nas na krzyżu.
Powinniśmy dziękować Mu za to i nie dopuścić do tego, by szatan kusił nas do popełniania złych czynów. Zasmucamy takim postępowaniem Jezusa.

Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża

Cierpienie Jezusa dobiegło końca. Nie bolą Go już ręce, nogi. Ciało przestało krwawić.
Wielu z nas kocha Pana Jezusa tak, jak kochały Go najbliższe osoby. Nie zmieńmy tego uczucia, gdyż On tak samo nas kocha. Przecież umarł za nasze grzechy, za nasze zło..., za zło całego świata.

Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu

Ciało Pana Jezusa jest już w grobie. Przestał nauczać i uzdrawiać. Leży w ciemnej jaskini zabezpieczonej ogromnym kamieniem.
Udowodnijmy Jezusowi, że jesteśmy z nim, że Go kochamy. Poprzez modlitwę podziękujmy Mu za wszystko. Za Jego śmierć, którą odkupił nasze grzechy.

Zakończenie

Jezu! Twoja Droga Krzyżowa nauczyła mnie iść przez życie, opierając się na pomocy innym. Twoja śmierć pomaga każdemu z nas nieść swój krzyż, w wierze i miłości do Ciebie. Amen.

Autorka rozważań jest uczennicą IV klasy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zamościu

CZYTAJ DALEJ

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

2020-02-28 20:39

[ TEMATY ]

plakat

koronawirus

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Sanitarny

W piątek 28. lutego Główny Inspektorat Saniterny zamieścił na swojej stronie internetowej materiały o koronawirusie SARS-CoV-2.

Są tam różne materiały do pobrania i wydrukowania, między innymi plakat, ulotka i film.

Zobacz także: Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Są też zamieszczone rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

CZYTAJ DALEJ
Projekt Niedzieli na Wielki Post
#ODKUPIENI

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję