Reklama

Święcenia kapłańskie

Klęknę przed kapłanem

Całuję kapłańskie dłonie przed kapłanem klękam
bo swojej słabości
i grzeszności się lękam
A kapłan mocą daną mu przez Chrystusa Pana
rozgrzesza i błogosławi i razem ze mną
klęka na kolana
aby moje i swoje słabości Miłosiernemu Bogu
ofiarować
za miłość i miłosierdzie Boże wspólnie podziękować
My lud wierny i Boży
jesteśmy zawsze z kapłanami
nie lękajcie się Pana i chodźcie razem z nami
Wszak szybko przemija postać tego świata
pomyślmy o tym
jaka będzie w niebie zapłata
za to cośmy na ziemi Bogu i ludziom wyrządzili
Szybko zobaczymy
żeśmy na ziemi
tylko gośćmi byli
Przepraszam więc Cię
za wszystko
Panie mój dobry Boże
niechaj modlitwa moja powrócić do Ciebie
każdemu pomoże
Amen

Stanisław Charyton
Bielsk Podlaski, 11 czerwca 2011 r.

Paweł Badura - syn Jolanty i Kazimierza. Urodził się 16 października 1986 r. w Sokołowie Podlaskim. Pochodzi z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ceranowie. Ma trzy siostry: Annę, Magdalenę i Dominikę. Brat Krzysztof zmarł w 2011 r. W 1993 r. rozpoczął naukę w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ludwika Górskiego w Ceranowie, a następnie był uczniem Gimnazjum w Ceranowie. W latach 2002-2005 kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim w klasie o profilu humanistycznym, gdzie również zdał egzamin maturalny. We wrześniu 2005 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. 11 czerwca 2010 r. przyjął święcenia diakońskie w katedrze drohiczyńskiej z rąk bp. Antoniego Dydycza. W lutym br. uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy „Rekolekcje w nauczaniu i praktyce kaznodziejskiej bł. Ignacego Kłopotowskiego”, którą obronił na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na seminarium z homiletyki pod kierunkiem ks. dr. Dariusza Kujawy. Hasło, które umieścił na swoim obrazku prymicyjnym, brzmi: „Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus” (Flp 1, 21). Mszę św. prymicyjną sprawował w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ceranowie 19 czerwca o godz. 11.

Przemysław Łoza - syn Marii i Kazimierza. Urodził się 3 marca 1985 r. w Siemiatyczach. Pochodzi z Adamowa z parafii pw. św. Stanisław Biskupa i Męczennika w Niemirowie. Ma siostrę Marzenę oraz brata Grzegorza. W 1992 r. rozpoczął naukę w Publicznej Szkole Podstawowej w Mielniku im. Unii Mielnickiej. W latach 2000-2005 kontynuował naukę w Liceum Handlowym przy Zespole Szkół w Siemiatyczach im. KEN, gdzie również zdał egzamin maturalny oraz egzamin zawodowy, uzyskując tytuł technika handlowca. We wrześniu 2005 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. 11 czerwca 2010 r. przyjął święcenia diakońskie w katedrze drohiczyńskiej z rąk bp. Antoniego Pacyfika Dydycza. W lutym br. uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy: „Modlitwa kontemplacyjna jako droga do spotkania z Bogiem na podstawie autobiografii i pism ascetycznych Thomasa Mertona”, którą obronił na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Praca magisterska została napisana na seminarium naukowym z teologii duchowości pod przewodnictwem ks. dr. Jarosława Przeździeckiego. Zawołanie, które umieścił na obrazku prymicyjnym, jest następujące: Na tym zaś polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz że On nas umiłował i posłał swego Syna jako przebłagalną ofiarę za grzechy nasze (1 J 4, 10). Mszę św. prymicyjną celebrował w kościele pw. św. Stanisław Biskupa i Męczennika w Niemirowie 19 czerwca o godz. 12.

Reklama

Arkadiusz Tymoszuk - syn Grażyny i Tadeusza. Urodził się 19 kwietnia 1985 r. w Parczewie. Pochodzi z parafii pw. św. Tomasza Biskupa z Willanowy w Jabłoniu - diecezja siedlecka. Jego ojciec Tadeusz zmarł 19 maja 2007 r. Ma jedną siostrę - Iwonę. W 1992 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Jabłoniu, w latach 2000-2004 kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, gdzie zdał egzamin maturalny. We wrześniu 2004 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. W 2009 r. przeniósł się do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, gdzie 11 czerwca 2010 r. przyjął święcenia diakonatu w katedrze drohiczyńskiej z rąk bp. Antoniego Dydycza. W lutym br. uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy zatytułowanej „Idea katechumenatu w IV i V wieku w świetle wybranych dzieł patrystycznych”, którą obronił na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na seminarium z patrologii. Hasło, które umieścił na swoim obrazku prymicyjnym, brzmi: „Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym” (Ps 118, 22). Mszę św. prymicyjną sprawował 19 czerwca o godz. 12 w kościele pw. św. Tomasza Biskupa z Willanowy w Jabłoniu.

Radosław Żukowski - syn Bożeny i Stanisława. Urodził się 1 lutego1986 r. w Bielsku Podlaskim. Pochodzi z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Klichach. Ma dwie siostry: Monikę i Katarzynę. W 1993 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Wojtkach, a następnie był uczniem Publicznego Gimnazjum w Oleksinie. W latach 2002-2005 kontynuował naukę w Liceum Zarządzania Informacją w Zespole Szkół Rolniczych im. ks. Krzysztofa Kluka w Rudce, gdzie również zdał egzamin maturalny. We wrześniu 2005 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. 11 czerwca 2010 r. przyjął święcenia diakońskie w katedrze drohiczyńskiej z rąk bp. Antoniego Dydycza. W lutym 2011 r. uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy „Kult świętych oraz obrazów i relikwii według Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii z 2003 r.”, którą obronił na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na seminarium z liturgiki. Hasło, które umieścił na swoim obrazku prymicyjnym, brzmi: „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś” (Jr 20, 7). Mszę św. prymicyjną sprawował będzie 26 czerwca w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Klichach o godz. 11.30.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kontakt

Redakcja


Centrala: (34) 369 43 22
Sekretariat: redakcja@niedziela.pl, (34) 369 43 02
Dział ogłoszeń: ogloszenia@niedziela.pl, (34) 369 43 65
Księgarnia: kolportaz@niedziela.pl, (34) 369 43 52
Dział kolportażu: kolportaz.niedziela@niedziela.pl, (34) 369 43 51
Patronaty: patronat@niedziela.pl, (34) 369 43 24
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Książek rodo@niedziela.pl, tel: 506 744 552

Redakcja internetowa

E-mail: internet@niedziela.pl
Dział redakcyjny:
Monika Książek - kierownik (monika@niedziela.pl)
Damian Krawczykowski (damian.krawczykowski@niedziela.pl)
Marcin Mysłek (marcin@niedziela.pl)


Tel.: (34) 369 43 25
Dział techniczny: webmaster@niedziela.pl

 

Edycje diecezjalne

Redakcja zielonogórsko-gorzowska: ks. Adrian Put (redaktor odpowiedzialny), Katarzyna Krawcewicz, Kamil Krasowski
E-mail: aspekty@diecezjazg.pl; zielonagora-gorzow@niedziela.pl
Adres: ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra
Tel.: 666 028 246
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-13
Redakcja częstochowska: Karolina Mysłek, tel. (34) 369 43 70
 
Redakcja toruńska: ks. Paweł Borowski (redaktor odpowiedzialny),
Renata Czerwińska,
Ewa Melerska
E-mail: torun@niedziela.pl
Adres: ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 622 35 30
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja szczecińsko-kamieńska: ks. Grzegorz Wejman (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: szczecin@niedziela.pl
Adres: pl. św. Ottona 1, 71-250 Szczecin
Tel./fax: (91) 454 15 91
Dyżury: pon.- pt. w godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.szczecin@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25


Redakcja częstochowska: Ks. Mariusz Frukacz (redaktor odpowiedzialny)
Sławomir Błaut
Maciej Orman
E-mail: czestochowa@niedziela.pl
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 369 43 91, (34) 369 43 85


Redakcja kielecka: ks. Tomasz Siemieniec (redaktor odpowiedzialny), Agnieszka Dziarmaga, Katarzyna Dobrowolska, Władysław Burzawa
E-mail: kielce@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II nr 3, 25-013 Kielce
Tel.: (41) 344 20 77
Redakcja częstochowska: Jolanta Marszałek, tel. (34) 369 43 25
E-mail: edycja.kielce@niedziela.pl


Redakcja legnicka: ks. Piotr Nowosielski (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: legnica@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica
Tel.: (76) 724 41 52
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28
E-mail: edycja.legnica@niedziela.pl


Redakcja lubelska: ks. Mieczysław Puzewicz, Urszula Buglewicz
E-mail: lublin@niedziela.pl
Adres: Kuria Metropolitalna, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
Tel. kom.: 607 669 192, tel./fax (81) 743 68 47
Redakcja częstochowska: Maciej Orman, tel. (34) 369 43 85,


Redakcja łódzka:
E-mail: lodz@niedziela.pl
Adres: ul. Ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź
Tel.: (42) 664 87 52
Dyżury w siedzibie redakcji: pon. i śr. godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 31


Redakcja małopolska: Maria Fortuna-Sudor – redaktor odpowiedzialny,
ks. dr Jan Abrahamowicz – asystent kościelny.
Anna Bandura
E-mail: krakow@niedziela.pl
Adres: ul. Bernardyńska 3, 31-034 Kraków
Tel.: (12) 432 81 57, 605825450
Dyżury: pon. w godz. 13-15, wt. w godz. 10-14 lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 70


Redakcja bielska: ks. Piotr Bączek (redaktor odpowiedzialny) (baczek@niedziela.pl),
Tel.: 502 271 175
Mariusz Rzymek
Monika Jaworska
E-mail: bielsko-biala@niedziela.pl
Adres: ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 819 06 20
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 28


Redakcja podlaska: ks. Marcin Gołębiewski (redaktor odpowiedzialny), Monika Kanabrodzka
E-mail: drohiczyn@niedziela.pl
Adres: ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
Tel./fax: (85) 656 57 54
Dyżury: pon., wt., pt. w godz. 8.30-13.30
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 70


Redakcja przemyska: ks. Zbigniew Suchy (redaktor odpowiedzialny),
Romana Trojniarz
E-mail: przemysl@niedziela.pl
Adres: pl. Katedralny 4 A, 37-700 Przemyśl
Tel.: (16) 676 06 00, 601 855 100
Dyżury: godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Anna Cichobłazińska, tel. (34) 369 43 30
E-mail: edycja.przemysl@niedziela.pl


Redakcja rzeszowska: ks. Józef Kula (redaktor odpowiedzialny),
s. Hieronima Janicka,
Alina Ziętek - Salwik
Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
Tel./fax: (17) 852 52 74,
E-mail: rzeszow@niedziela.pl
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Anna Wyszyńska (edycja.rzeszow@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 24


Redakcja sandomierska: ks. dr Wojciech Kania (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: ; sandomierz@niedziela.pl
Tel. 601201383
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka (biblia@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 31


Redakcja sosnowiecka: ks. Tomasz Zmarzły (redaktor odpowiedzialny)
Piotr Lorenc
E-mail: sosnowiec@niedziela.pl
Adres: ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
Tel.: (32) 293 51 51 (Kuria),
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28


Redakcja świdnicka: ks. Mirosław Bendyk (redaktor prowadzący edycję)
E-mail: swidnica@niedziela.pl
Adres: pl. św. Jana Pawła II 2-3, 58-100 Świdnica
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.swidnica@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25

Dyżur telefoniczny: 602-336-086


Redakcja warszawska: Andrzej Tarwid (redaktor odpowiedzialny),
Asystent kościelny: ks. dr Janusz Bodzon
Wojciech Dudkiewicz, Artur Stelmasiak,
Magdalena Wojtak,
dr Łukasz Krzysztofka
E-mail: warszawa@niedziela.pl
Adres: ul. Długa 29, lok 229, 00-238 Warszawa
Tel.: (22) 635 90 69, 600 340 635
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja wrocławska: Ks. Łukasz Romańczuk (redaktor odpowiedzialny),
Tel.: 696 719 107,
Marzena Cyfert, Grzegorz Kryszczuk
Wanda Mokrzycka - stała współpraca
E-mail: wroclaw@niedziela.pl
Adres: ul. Katedralna 3 (I piętro), 50-328 Wrocław
Redakcja częstochowska: Sławomir Błaut, tel. (34) 369 43 85


Redakcja zamojsko-lubaczowska:
Ks. Krzysztof Hawro (redaktor odpowiedzialny), Ewa Monastyrska
E-mail: zamosc-lubaczow@niedziela.pl
Adres: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
Tel.: 783 596 040
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28


CZYTAJ DALEJ

Jesienne Zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych w tym roku w innej formie

2020-08-08 19:15

[ TEMATY ]

Papieskie Dzieła Misyjne

Adobe Stock

Ze względu na epidemię COVID-19 tegoroczne Zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych i innych środowisk misyjnych nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Dyrektorzy diecezjalni, referentki i promotorzy misyjni żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych oraz animatorzy otrzymają pakiety informacyjne.

"Dyrekcja Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych przygotuje je i roześle na początku września" - podano w informacji przekazanej w sobotę PAP.

Zaznaczono, że w pakietach znajdą się informacje o Synodzie Misyjnym Dzieci 2022, oraz o zaangażowaniu Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego w Ogólnopolskie Spotkanie Młodych w Lednicy.

Zostaną również omówione przygotowania do przypadających w 2022 roku jubileuszy: 400-lecia powołania Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 200-lecia Dzieła Rozkrzewiania Wiary i 100-lecia podniesienia do rangi papieskich: Dzieła Misyjnego Dzieci i Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

W pakietach będą również informacje o założycielce PDRW i Żywego Różańca – sł. Bożej Paulinie Jaricot. 27 maja br. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych opublikowała dekretów zatwierdzający cud za jej przyczyną, co jest jednym z ważnych warunków w toczącym się procesie jej beatyfikacji.

16 września dyrektor krajowy PDM w Polsce ks. Tomasz Atłas w czasie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21. wzorem ubiegłych lat, powierzy opiece Matki Bożej działalność misyjną Kościoła.

We wrześniu br. ruszą oficjalne przygotowania do Misyjnego Synodu Dzieci, który odbędzie się w 2022 r. Potrwają dwa lata. Pomocą w pierwszym roku będą tegoroczne materiały formacyjne.

Ks. Atłas zwrócił uwagę, że synod odbędzie się dokładnie w setną rocznicę nadania dziełom misyjnym ich papieskości, a więc powszechności.

"W roku 1922 Ojciec Święty wobec całego świata uznał je +za swoje+, zapraszając tym samym do bliskiej współpracy. Uczynił jednocześnie jego członków swoimi bezpośrednimi pomocnikami w dziele misyjnym całego Kościoła" – powiedział ks. dr Atłas.

Obrady synodalne odbędą się w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Papieskie Dzieła Misyjne to instytucja podlegająca papieżowi i wspierająca misjonarzy oraz ich podopiecznych. Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) – Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW), Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA), Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) i Papieska Unia Misyjna (PUM) powstały w XIX i w XX w. i mają za cel budzenie świadomości misyjnej wśród dorosłych, młodzieży, dzieci i duchowieństwa. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ aj/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję