Reklama

Pomocnicy Pana

Niedziela małopolska 26/2011

Gdy jesteśmy zdrowi i sprawni, możemy często przyjmować Pana Jezusa podczas Mszy św. Co jednak, gdy przez chorobę, starość czy opiekę nad ciężko chorym członkiem rodziny nie możemy pójść w niedzielę do kościoła? Bł. Jan Paweł II w Liście apostolskim „Dies Domini” (o świętowaniu niedzieli) zalecał: „Ci z wiernych, którzy z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, winni dołożyć starań, aby jak najpełniej uczestniczyć z oddalenia w liturgii niedzielnej Mszy św. (…) Transmisja telewizyjna lub radiowa stanowi cenną pomoc, zwłaszcza jeśli towarzyszy jej ofiarna posługa nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, którzy przynoszą ją chorym, a wraz z nią pozdrowienie i solidarność całej wspólnoty”.
To pragnienie papieża spełnia się w archidiecezji krakowskiej od ponad 5 lat. 16 kwietnia 2011 r. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach bp Jan Zając pobłogosławił kolejnych 42 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z 18 nowych parafii. Obecnie już 239 szafarzy w 110 parafiach archidiecezji oddaje swoje serca i nogi, by Chrystus mógł dotrzeć do tych, którzy sami nie mogą do Niego przyjść.

Józef

Józef Dąbrowski mocno przeżywał dramat swego ojca, który przez całe życie starał się codziennie być na Mszy św., ale w ostatnich tygodniach życia, gdy ciężko zachorował, był tego spotkania z Jezusem pozbawiony. Co więcej, był pozbawiony również niedzielnej Komunii św., choć kościół znajdował się 10 minut drogi od domu... Nie mógł zrozumieć, że za argument odmowy posłużyła odpowiedź: „Przecież chodzimy do chorych w pierwszy piątek, to powinno tacie wystarczyć”. Tata umarł w poniedziałek z niespełnionym pragnieniem przyjęcia Pana Jezusa. „Gdybym wtedy był szafarzem, może mógłbym mojemu ojcu udzielić Komunii św. w tę ostatnią niedzielę jego życia?” - zastanawiał się pan Józef.
To pytanie odżyło podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w parafialnym kościele. Po adoracji podszedł więc do ks. proboszcza i zapytał go, czy wie coś na temat świeckich szafarzy w archidiecezji krakowskiej. Proboszcz wydawał się tym pytaniem zaskoczony: „Panie Józefie, właśnie mam tu dekret ks. kardynała na ten temat i chyba jutro mija termin zgłaszania kandydatów na kurs”. Teraz to pan Józef był zdumiony. Powiedział, że najpierw naradzi się z żoną - bo skoro ma rodzinę, to w jakimś sensie również i ona będzie do tej posługi włączona. Pani Elżbieta, choć początkowo nie bez obaw, to jednak poparła męża.
Po ukończeniu odpowiedniego przygotowania Józef Dąbrowski, ojciec trójki dzieci, kolejarz, został pobłogosławiony do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. Był w pierwszej grupie świeckich mężczyzn, których posłano do takiej służby w kościołach archidiecezji krakowskiej. Pełni ją już od 5 lat w parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie.

Włodzimierz

Od trzech lat nadzwyczajnym szafarzem w tej samej parafii jest Włodzimierz Walerowski, ojciec czwórki dzieci, kierownik działu technicznego w szpitalu dziecięcym. Inaczej niż w przypadku pana Józefa, o propozycji proboszcza najpierw dowiedziała się żona: - Ksiądz proboszcz zaczepił kiedyś moją żonę: „Czy pani by się zgodziła, by mąż pełnił posługę szafarza?”. Zgodziła się, ale powiedziała, że zapyta męża. Wcześniej już o tym myślałem… To jest forma powołania. Najświętszy Sakrament zawsze ogniskował moje życie. Miałem 6 lat, gdy po raz pierwszy zostałem dopuszczony do posługi ministranta. Pamiętam dokładnie tę chwilę. To było na czerwcówce w Przegorzałach, w parafii Chrystusa Króla. Tak się zaczęło pragnienie bycia blisko Boga.
Pan Włodzimierz twierdzi, że bycie szafarzem to zobowiązujący dar: - Stajesz się człowiekiem publicznym. Ludzie patrzą i wymagają nie tylko od ciebie, ale i od rodziny. Odpowiedzialność za swoje życie wobec Boga i ludzi jest większa.

Reklama

Prowadzą Pana Jezusa

W parafii w Nowym Bieżanowie posługuje pięciu nadzwyczajnych szafarzy. Zawsze przed pójściem do chorych uczestniczą we Mszy św.: - Celebrans nakłada nam Przenajświętszą Hostię do cyborium i posyła nas. Idziemy w imieniu kapłana - wyjaśnia pan Józef.
Szafarze zanoszą Komunię św. chorym na terenie osiedla, a zwłaszcza mieszkańcom oddalonego o kilka minut od kościoła Domu Pogodnej Jesieni. Tam mogą liczyć na pomoc Krystyny Zielnik, która mieszka w DPJ już od 26 lat. - W sobotę albo przed świętami muszę przejść cały budynek, zorientować się, kto do spowiedzi, kto oleje święte, kto do Komunii... - mówi pani Krysia. Dzięki niej, przechodząc z jednego mieszkania do drugiego, szafarze mają czas, by się pomodlić i powierzyć Chrystusowi każdą odwiedzaną osobę.
Gdy szafarze zauważą, że stan ich podopiecznych pogarsza się, zachęcają do przyjęcia z rąk kapłana sakramentu namaszczenia chorych, dzięki czemu wiele osób wraca do lepszej kondycji. Pan Józef wyznaje, że jego podopieczni przyjmują Jezusa z ufną wiarą dziecka, kilka osób płacze przy tym ze wzruszenia: - Oni naprawdę na Niego czekają, a On ich pociesza i daje im radość.

Mają czas

Idąc z Panem Jezusem do chorych, trzeba mieć dla nich czas. Oni szczególnie potrzebują zainteresowania, bliskości drugiego człowieka i pomocy duchowej. Nieraz wystarczy przyjacielsko się uśmiechnąć, porozmawiać, czasem - wziąć za dłoń. Do tych gestów się dojrzewa: - Na terenie DPJ mieszka dwukrotna mistrzyni olimpijska, która ma 90 lat i choruje na Alzheimera. Zawsze gdy do niej przychodziłem, sprawiała wrażenie nieobecnej. Pewnego dnia wziąłem ją za rękę. Wtedy zobaczyłem jej szeroki uśmiech. Odtąd, gdy do niej przychodzę, witając się, podaję jej dłoń. Teraz już większość ludzi biorę za rękę. We wszystkim musi być jednak delikatność - mówi pan Józef.
- Staruszkowie nie cierpią spóźnień. Myślą wtedy, że człowiek o nich zapomniał i wpadają w panikę - dodaje pan Włodzimierz. Przyznaje, że dzięki posłudze szafarza wiele się uczy, m.in. służby drugiemu człowiekowi i umiejętności słuchania: - Patrząc na ludzi chorych, musisz spokornieć. Widzisz życie, jakie ono jest naprawdę. Są wymagający wobec siebie i nas. Uczą, aby naszych rodziców otaczać obecnością. Widzę większą potrzebę więzi z rodzicami i teściami, z którymi staram się teraz widzieć co najmniej raz na 2 tygodnie. U ludzi starszych czekanie na miłość jest aż nadto widoczne. Zawsze pytają: „Kiedy znowu przyjdziesz?”.

Przygotowują na przejście

Nadzwyczajni szafarze często przychodzą z Komunią św. do osób, które stoją w progu Domu Ojca. Dzięki temu sami zadają sobie pytanie: Jak po chrześcijańsku przygotować się na ten ostatni krok? Posługując ciężko chorym, szafarze powinni być przygotowani na podanie Wiatyku. - Istotą naszej posługi jest umożliwić każdemu, kto zbliża się do kresu życia, by przekroczył ten próg razem z Jezusem Chrystusem. Jedynie On jest w stanie doprowadzić do spotkania z Ojcem, czyli do celu naszego chrześcijańskiego życia - mówi pan Józef.
Szafarz zauważa, że osoby, którym przynosi Komunię św., „dojrzewają w pragnieniu jak najgłębszego spotkania z Ojcem”. Spotkania, które nie przeraża, lecz jest oczekiwaniem: - 4 lata chodziłem z Panem Jezusem do pani Eugenii. Jej córka, pani Kazimiera, przez 12 lat opiekowała się chorą mamą. Nie dopuszczała myśli o śmierci matki. Przeszliśmy z panią Kazią drogę od strachu przed śmiercią do modlitwy o dobrą, pogodną śmierć dla mamy, która bardzo chciała już być z Bogiem.
Pani Kazimiera nie kryje wdzięczności: - Gdy panowie przychodzili z Panem Jezusem, mamcia się ożywiała i traktowała ich jak kogoś bliskiego. To rzadkość, by mężczyźni tacy byli, z sercem na dłoni… Pocieszali, przynosili ulgę, człowiek czuł się dowartościowany, doładowany. Jestem wdzięczna, że przychodzili chętnie, z dobrym słowem, dodawali mi otuchy.

Reklama

Otwórzmy drzwi…

- Przyjęcie zasady, że chorym umożliwia się spotkanie z Panem Jezusem tylko raz w miesiącu, jest niewystarczającą troską o parafian: chorzy czują się wyłączeni z Kościoła i potraktowani niesprawiedliwie, bo wspólnota nie przejawia wystarczającej troski o nich - uważa Józef Dąbrowski.
Z posługi nadzwyczajnych szafarzy w Nowym Bieżanowie regularnie korzysta 14-18 osób. Pomocnicy w rozdawaniu Komunii św. chętnie zaniosą Ją innym potrzebującym: - To Pan Jezus chce do nas przyjść, a my czasem „robimy Mu łaskę”, żeby Mu otworzyć drzwi. Jeśli chcemy dojść do nieba, musimy mieć przewodnika, który nas tam zaprowadzi. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. My oddajemy swoje serca i nogi do Jego dyspozycji, by mógł dotrzeć do tych, którzy sami nie mogą do Niego przyjść - mówi pierwszy nadzwyczajny szafarz z parafii Najświętszej Rodziny.
Świeckim pomocnikiem w udzielaniu Komunii św. może być mężczyzna w wieku 25-65 lat, dojrzale przeżywający swoją wiarę i aktywnie uczestniczący w życiu parafii. Propozycję do tej posługi dostaje od swojego księdza proboszcza. Kandydaci przechodzą odpowiedni kurs i rekolekcje, a po błogosławieństwie na szafarzy, uczestniczą w specjalnej formacji. Więcej na ten temat przeczytać można na stronie internetowej: www.nszafarze.pl. Jeśli Czytelnicy Niedzieli Małopolskiej chcieliby podzielić się swoim świadectwem na temat posługi nadzwyczajnych szafarzy lub widzą potrzebę takiej posługi w swojej parafii, proszeni są o kontakt z redakcją.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kontakt

Redakcja


Centrala: (34) 369 43 22
Sekretariat: redakcja@niedziela.pl, (34) 369 43 02
Dział ogłoszeń: ogloszenia@niedziela.pl, (34) 369 43 65
Księgarnia: kolportaz@niedziela.pl, (34) 369 43 52
Dział kolportażu: kolportaz.niedziela@niedziela.pl, (34) 369 43 51
Patronaty: patronat@niedziela.pl, (34) 369 43 24
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Książek rodo@niedziela.pl, tel: 506 744 552

Redakcja internetowa

E-mail: internet@niedziela.pl
Dział redakcyjny:
Monika Książek - kierownik (monika@niedziela.pl)
Damian Krawczykowski (damian.krawczykowski@niedziela.pl)
Marcin Mysłek (marcin@niedziela.pl)


Tel.: (34) 369 43 25
Dział techniczny: webmaster@niedziela.pl

 

Edycje diecezjalne

Redakcja zielonogórsko-gorzowska: ks. Adrian Put (redaktor odpowiedzialny), Katarzyna Krawcewicz, Kamil Krasowski
E-mail: aspekty@diecezjazg.pl; zielonagora-gorzow@niedziela.pl
Adres: ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra
Tel.: 666 028 246
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-13
Redakcja częstochowska: Karolina Mysłek, tel. (34) 369 43 70
 
Redakcja toruńska: ks. Paweł Borowski (redaktor odpowiedzialny),
Renata Czerwińska,
Ewa Melerska
E-mail: torun@niedziela.pl
Adres: ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 622 35 30
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja szczecińsko-kamieńska: ks. Grzegorz Wejman (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: szczecin@niedziela.pl
Adres: pl. św. Ottona 1, 71-250 Szczecin
Tel./fax: (91) 454 15 91
Dyżury: pon.- pt. w godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.szczecin@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25


Redakcja częstochowska: Ks. Mariusz Frukacz (redaktor odpowiedzialny)
Sławomir Błaut
Maciej Orman
E-mail: czestochowa@niedziela.pl
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 369 43 91, (34) 369 43 85


Redakcja kielecka: ks. Tomasz Siemieniec (redaktor odpowiedzialny), Agnieszka Dziarmaga, Katarzyna Dobrowolska, Władysław Burzawa
E-mail: kielce@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II nr 3, 25-013 Kielce
Tel.: (41) 344 20 77
Redakcja częstochowska: Jolanta Marszałek, tel. (34) 369 43 25
E-mail: edycja.kielce@niedziela.pl


Redakcja legnicka: ks. Piotr Nowosielski (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: legnica@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica
Tel.: (76) 724 41 52
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28
E-mail: edycja.legnica@niedziela.pl


Redakcja lubelska: ks. Mieczysław Puzewicz, Urszula Buglewicz
E-mail: lublin@niedziela.pl
Adres: Kuria Metropolitalna, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
Tel. kom.: 607 669 192, tel./fax (81) 743 68 47
Redakcja częstochowska: Maciej Orman, tel. (34) 369 43 85,


Redakcja łódzka:
E-mail: lodz@niedziela.pl
Adres: ul. Ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź
Tel.: (42) 664 87 52
Dyżury w siedzibie redakcji: pon. i śr. godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 31


Redakcja małopolska: Maria Fortuna-Sudor – redaktor odpowiedzialny,
ks. dr Jan Abrahamowicz – asystent kościelny.
Anna Bandura
E-mail: krakow@niedziela.pl
Adres: ul. Bernardyńska 3, 31-034 Kraków
Tel.: (12) 432 81 57, 605825450
Dyżury: pon. w godz. 13-15, wt. w godz. 10-14 lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 70


Redakcja bielska: ks. Piotr Bączek (redaktor odpowiedzialny) (baczek@niedziela.pl),
Tel.: 502 271 175
Mariusz Rzymek
Monika Jaworska
E-mail: bielsko-biala@niedziela.pl
Adres: ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 819 06 20
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 28


Redakcja podlaska: ks. Marcin Gołębiewski (redaktor odpowiedzialny), Monika Kanabrodzka
E-mail: drohiczyn@niedziela.pl
Adres: ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
Tel./fax: (85) 656 57 54
Dyżury: pon., wt., pt. w godz. 8.30-13.30
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 70


Redakcja przemyska: ks. Zbigniew Suchy (redaktor odpowiedzialny),
Romana Trojniarz
E-mail: przemysl@niedziela.pl
Adres: pl. Katedralny 4 A, 37-700 Przemyśl
Tel.: (16) 676 06 00, 601 855 100
Dyżury: godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Anna Cichobłazińska, tel. (34) 369 43 30
E-mail: edycja.przemysl@niedziela.pl


Redakcja rzeszowska: ks. Józef Kula (redaktor odpowiedzialny),
s. Hieronima Janicka,
Alina Ziętek - Salwik
Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
Tel./fax: (17) 852 52 74,
E-mail: rzeszow@niedziela.pl
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Anna Wyszyńska (edycja.rzeszow@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 24


Redakcja sandomierska: ks. dr Wojciech Kania (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: ; sandomierz@niedziela.pl
Tel. 601201383
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka (biblia@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 31


Redakcja sosnowiecka: ks. Tomasz Zmarzły (redaktor odpowiedzialny)
Piotr Lorenc
E-mail: sosnowiec@niedziela.pl
Adres: ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
Tel.: (32) 293 51 51 (Kuria),
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28


Redakcja świdnicka: ks. Mirosław Bendyk (redaktor prowadzący edycję)
E-mail: swidnica@niedziela.pl
Adres: pl. św. Jana Pawła II 2-3, 58-100 Świdnica
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.swidnica@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25

Dyżur telefoniczny: 602-336-086


Redakcja warszawska: Andrzej Tarwid (redaktor odpowiedzialny),
Asystent kościelny: ks. dr Janusz Bodzon
Wojciech Dudkiewicz, Artur Stelmasiak,
Magdalena Wojtak,
dr Łukasz Krzysztofka
E-mail: warszawa@niedziela.pl
Adres: ul. Długa 29, lok 229, 00-238 Warszawa
Tel.: (22) 635 90 69, 600 340 635
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja wrocławska: Ks. Łukasz Romańczuk (redaktor odpowiedzialny),
Tel.: 696 719 107,
Marzena Cyfert, Grzegorz Kryszczuk
Wanda Mokrzycka - stała współpraca
E-mail: wroclaw@niedziela.pl
Adres: ul. Katedralna 3 (I piętro), 50-328 Wrocław
Redakcja częstochowska: Sławomir Błaut, tel. (34) 369 43 85


Redakcja zamojsko-lubaczowska:
Ks. Krzysztof Hawro (redaktor odpowiedzialny), Ewa Monastyrska
E-mail: zamosc-lubaczow@niedziela.pl
Adres: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
Tel.: 783 596 040
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28


CZYTAJ DALEJ

Wieczór uwielbienia "Abba Ojcze" na Jasnej Górze

2020-08-15 02:31

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Monika Książek

To był wyjątkowy wieczór na Jasnej Górze. Od uroczystego Apelu Jasnogórskiego rozpoczął się wyjątkowy koncert "Abba Ojcze" - pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II.

Wydarzenie odbyło się z okazji 100-lecie urodzin naszego Papieża Polaka w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Panny. Koncert poprowadzili Rafał Brzozowski i Piotr Rubik.

Pielgrzymi, którzy bardzo licznie zebrali się na Błoniach Jasnogórskich zaśpiewali wraz z artystami ulubione utwory św. Jana Pawła II.


Organizator wydarzenia: TVP, Klasztor Jasnogórski, „Fundacja NIEDZIELA. Instytut Mediów”

Patronat honorowy: Abp Wacław Depo – Metropolita Częstochowski Patronat medialny: Tygodnik Katolicki "Niedziela"

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję