Reklama

Wokół stołu słowa i chleba życia

Ks. Waldemar Kulbat
Edycja łódzka 26/2011

W niedzielę 5 czerwca w parafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rakowej odbyły się uroczystości 25-lecia parafii, 30-lecia rozpoczęcia budowy kościoła oraz konsekracji kościoła. Abp. Władysława Ziółka, kapłanów oraz wiernych zgromadzonych na Eucharystii powitał ks. kan. Franciszek Czarnota, proboszcz parafii. Przedstawiając historię parafii i kościoła Ksiądz Proboszcz wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła

Zebranie Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Rakowej, na którym postanowiono wybudować kaplicę katechetyczną, odbyło się 27 kwietnia 1981 r. Wybrano wówczas Komitet Budowy, w skład którego weszło wraz z ks. Antonim Supadym 8 osób (z ich grona 6 osób odeszło już do wieczności). W czerwcu odbyło się zebranie całej wsi, na którym wszyscy, jednogłośnie wyrazili zgodę na budowę kaplicy.

Kościół i parafia

Już jesienią tego roku przystąpiono do budowy. 1 czerwca 1986 r. kaplica stała się kościołem parafialnym, gdyż erygowana została parafia Miłosierdzia Bożego. Proboszczem parafii został mianowany ks. Franciszek Czarnota. Była to pierwsza parafia erygowana przez abp. Władysława Ziółka po objęciu rządów w diecezji. Na przestrzeni lat były realizowane różne przedsięwzięcia, jak witraże, boazeria, ocieplenie budynku kościoła, a ostatnio nowy ołtarz.

Eucharystia

Ksiądz Proboszcz poprosił Księdza Arcybiskupa w imieniu parafian o odprawienie dziękczynnej Eucharystii oraz dokonanie poświęcenia świątyni, aby w niej była oddawana miła Bogu chwała. Ksiądz Proboszcz powitał także przybyłych kapłanów - księży prałatów: Bartłomieja Rurarza, Bogdana Nowackiego, Waldemara Kulbata; księży kanoników: Józefa Caruka, Antoniego Justa, Tadeusza Nosala, Zbigniewa Tracza, Piotra Turka, Czesława Rosiaka, Mariana Mękarskiego, Mirosława Jagiełło, Stanisława Mendla, księży: Mariana Górkę, Pawła Gabarę, Marka Stępniaka, Sławomira Jałmużnego, Tomasza Liszewskiego, Tomasza Sowika, Łukasza Leśniewskiego, kleryków z WSD w Łodzi, architektów, posła Sławomira Woracha z małżonką, przedstawicieli władz samorządowych, wójta gminy Brójce oraz wszystkich przybyłych parafian i gości.

Reklama

W szkole Bożego Słowa

Słowa i cała liturgia obrzędu konsekracji ołtarza i kościoła wyraża przekazanie Bogu samemu świątyni i prośbę, aby każdy, kto będzie w tej świątyni zanosił modlitwy, został wysłuchany i umocniony.
Uroczystą Eucharystię uświetniała orkiestra strażacka z Kurowic, strażacy z Woli Rakowej, Pałczewa, Leśnych Odpadków i Romanowa, asysta, chór oraz liturgiczna służba ołtarza. Po Mszy św. została odsłonięta na frontonie kościoła pamiątkowa tablica. Ksiądz Proboszcz dziękując Pasterzowi archidiecezji za konsekrację kościoła, powiedział m.in.: „Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie (…) dokonałeś uroczystego poświęcenia tej świątyni. Serdecznie Ci za to dziękujemy. Dziękujemy też za obecność na naszej uroczystości jubileuszowej i za życzliwość, jaką żywisz do pierwszej utworzonej przez ciebie parafii. Tak jak te mury potrzebowały solidnego fundamentu, tak i my potrzebujemy oparcia, potrzebujemy budowania na skale. To dla nas znak, że powinniśmy budować na Chrystusie, On jest Skałą. On jest fundamentem naszej wiary i naszego życia. Ty zaś jesteś Jego znakiem. Na Nim więc - na Chrystusie - pod twoim kierownictwem chcemy budować naszą przyszłość, przyszłość naszych rodzin, przyszłość naszej wspólnoty. Bóg zapłać”.

Dziękczynienie

Następnie ksiądz Proboszcz dziękował członkom Komitetu Budowy Kościoła, Radzie Parafialnej, zespołowi „Leśnianki”, kapłanom i wszystkim uczestnikom uroczystości. Wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi i Księdzu Proboszczowi wyrazili także przedstawiciele wiernych: „Dzisiejsza Eucharystia jest naszym dziękczynieniem Ojcu Niebieskiemu za ten kościół dziś poświęcony i za parafię, która istnieje 25 lat. Kościół dla nas jest domem modlitwy, miejscem Eucharystii, gromadzenia się rodziny parafialnej wokół stołu Słowa i Chleba Życia. Jest to miejsce, gdzie wsłuchując się w Słowa Boże i spożywając Chleb Życia czerpiemy moc i siłę, aby żyć w prawdzie w domu i w pracy, postępować zgodnie z nauką Kościoła, czynnie realizować jedno z najważniejszych przykazań - przykazanie miłości Boga i bliźniego - a tym samym budować cywilizację życia i miłości. Ale Bóg działa przez ludzi, dlatego dziś składamy podziękowania także tobie Czcigodny Pasterzu Diecezji, żeś tę parafię powołał i ten kościół poświęcił. Niech ci Bóg wynagrodzi i darzy łaskami na długie lata życia. Pozwól teraz, Czcigodny Księże Arcybiskupie, że z tego miejsca złożymy także podziękowania naszemu Księdzu Proboszczowi. Jest z nami od początku istnienia parafii, a właściwie zanim jeszcze parafia powstała, bo był najpierw rektorem kaplicy. Obchodzi więc także srebrny jubileusz pracy tutaj, a wczoraj obchodził imieniny. Księże Proboszczu - wpisujesz się w historię tej parafii jako jej budowniczy - zawsze otwarty dla nas, jak dobry ojciec. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, zanoszona za wstawiennictwem Matki Kapłanów i św. Franciszka, twego patrona - aby Jezus Chrystus błogosławił twojej pracy, zachował w zdrowiu i obdarzył nagrodą za służbę ludziom”.
Po południu uczestnicy uroczystości udali się na Festiwal Rodzinny w parku obok szkoły.

Reklama

USA: ustąpił kontrowersyjny biskup Buffalo

2019-12-05 11:40

ts (KAI) / Watykan

Franciszek przyjął 4 grudnia rezygnację biskupa Buffalo w USA – Richarda Malone’a. Tymczasowym rządcą diecezji został ordynariusz Albany – Edward Scharfenberger. Jak podano w Watykanie 73-letni bp Malone był krytykowany za sposób działania w wyjaśnianiu zarzutów o wykorzystywanie seksualne nieletnich przez duchownych.

wikipedia.org
Bp Richard Malone

Zarzucono mu zwłaszcza, że nie wyjaśniał konsekwentnie tego rodzaju przypadków, postawionych wielu księżom swej diecezji. Dlatego do szczegółowego sprawdzenia tych zarzutów wyznaczono na początku października biskupa Brooklynu Nicholasa DiMarzio. Po rozmowach z niemal 80 osobami z terenu diecezji bp DiMarzio przedstawił swój raport w watykańskiej Kongregacji Biskupów.

Watykan nie podał dotychczas, w jakim stopniu zarzuty wobec bp. Malone’a są słuszne, nie ma też na razie mowy o sankcjach wobec niego. Do czasu mianowania nowego biskupa diecezją Buffalo będzie kierował wyznaczony przez papieża bp Scharfenberger jako administrator apostolski „sede vacante”.

Jeszcze w połowie listopada w przesłaniu wideo do katolików swojej diecezji bp Malone zapewnił, że czuje poparcie ze strony papieża. Podkreślił, że w osobistej rozmowie w Rzymie Franciszek okazał „wiele zrozumienia” dla trudności w jego diecezji. W drugim tygodniu listopada przebywał on w Rzymie wraz z innymi biskupami stanu Nowy Jork w ramach wizyty ad limina.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Duka: to Jan Paweł II położył kres fałszywej tolerancji

2019-12-05 18:22

Krzysztof Bronk /vaticannews / Praga (KAI)

Jedną z przyczyn skandali seksualnych w Kościele jest osłabienie prawa kanonicznego, które w przeszłości funkcjonowało bardziej precyzyjnie i bezwzględnie – uważa kard. Dominik Duka, prymas Czech. Podkreśla on, że w przeszłości biskup nie miał trudności z rozwiązywaniem takich problemów. Kiedy na przykład okazywało się, że ktoś jest homoseksualistą – mówi kard. Duka - to natychmiast trzeba go było wydalić. Potem jednak w czasach rewolucji seksualnej i soboru wszystko to stało się bardziej dyskusyjne. Twierdzono, że nie można karać człowieka za to, na co nie ma wpływu. Było większe otwarcie, pozostawała tylko spowiedź i nikt sobie z tym nie radził – wspomina 77-letni kard. Duka. Podkreśla on, że przełom wprowadził dopiero Jan Paweł II, który w pewnym momencie jasno powiedział „dość”, położył kres tej fałszywej tolerancji i wskazał na potrzebę współpracy z policją i sądownictwem.

Vatican News / ANSA
kard. Dominik Duka, prymas Czech

Skandale seksualne to jeden z tematów obszernej rozmowy pomiędzy kard. Duką i czołowym czeskim reżyserem filmowym Jiřím Strachem, opublikowanej w miesięczniu Xantypa. Arcybiskup Pragi przypomina, że jeśli chodzi o wykorzystywanie nieletnich, to w czeskim Kościele wciąż są to przypadki marginalne. Od 1990 r. tylko w dziesięciu sprawach zapadły wyroki. Jiří Strach pyta się również o uwidaczniające się coraz bardziej rozbicie czeskiego Kościoła. Kluczową rolę odgrywa tu postać praskiego kapłana Tomáša Halíka, który publicznie krytykuje kard. Dukę i skupia wokół własnej osoby jego przeciwników. „Gdyby ktoś na planie filmowym przez cały czas mówił mi, że wszystko, co robię jest złe i nieustannie rzucał mi kłody pod nogi, to moim świętym prawem reżysera byłoby go wyrzucić. Czy arcybiskup Pragi nie może tego zrobić?” – pyta czeski reżyser. „Nie mogę sobie na to pozwolić i nawet nie chcę – odpowiada kard. Duka. Jeśli łączy cię z kimś kawał wspólnego życia, dużo z nim przeżyjesz, współpracujesz, to potem nie jest tak łatwo powiedzieć: zejdź mi z oczu!”.

Zdaniem arcybiskupa Pragi dzielenie Kościoła na dwa obozy świadczy o nieumiejętności prowadzenia dialogu, o brakach w postawie demokratycznej. Problemem dzisiejszego społeczeństwa jest straszna nienawiść. Jeśli ktoś mi nie pasuje, to wszystko będę robił przeciwko niemu. Jeśli nie wybraliście mojego kandydata, to nie będę z wami współpracował. Pod tym względem, zauważa kard. Duka, doszło do strasznego upolitycznienia życia społecznego, kulturalnego i religijnego.

Arcybiskup Pragi odniósł się również do stawianego mu często zarzutu, że za bardzo przyjaźni się czeskimi prezydentami. Przyznał, że z Milošem Zemanem zna się od dawna, wie dużo o jego życiu osobistym i problemach. „Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie utrzymujemy przyjacielskich relacji, choć niekiedy się nie zgadzamy” – powiedział Prymas Czech. Z Václavem Klausem odbył wiele dyskusji, również na tematy religijne. „Wzajemnie się szanujemy i w wielu sprawach się rozumiemy” – potwierdza kard. Duka. Sięgając natomiast do przyjaźni z Václavem Havlem, przypomina, że zawiązała się ona w komunistycznym więzieniu. Przywołuje też swe ostatnie spotkanie z byłym prezydentem, kiedy to w słowach na pożegnanie, Havel, który przez całe życie deklarował się jako agnostyk, przyznał się jednak do wiary w Boga. „Jaroslavie – mówił Vaclav Havel, zwracając się do kard. Duki, jego cywilnym, więziennym, a nie zakonnym imieniem – przecież to wiemy, On istnieje!”

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem