Reklama

Jest w was potencjał twórczy

Ewa Sęk i Alicja Szewczyk
Edycja sandomierska 26/2011

Zakończyła się XIV edycja Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”. W tym roku wzięło w nim udział ok. 29 szkół ponadgimnazjalnych z diecezji sandomierskiej, zaś w spotkaniu finałowym uczestniczyło 35 delegacji szkolnych.
Hasło przewodnie festiwalu „Zło dobrem zwyciężaj” rozbudziło w młodych ludziach ogromny potencjał twórczy, co stanowiło przyczynek do powstania ciekawych scenariuszy programów artystycznych w poszczególnych szkołach.
9 czerwca finałowe spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza św., sprawowana w kościele pw. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli. Eucharystii przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, główny patron festiwalu, a koncelebrowali kapłani z całej diecezji. Reprezentacje szkół przybyły z dyrektorami, nauczycielami i katechetami oraz z pocztami sztandarowymi. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele kuratoriów oświaty z trzech województw i osoby reprezentujące posłów na Sejm: Renatę Butryn i Antoniego Błądka.
Pasterz diecezji w homilii podkreślił, że Eutrapelia jest wyrazem jedności diecezjalnej. - Jeżeli jesteśmy razem, to można wiele zrobić. Trzeba być razem, chwaląc Boga i zacieśniając więzy pomiędzy sobą.
Ksiądz Biskup wyraził także uznanie organizatorom i uczestnikom festiwalu i życzył, by kolejne edycje były równie wspaniałe i owocne jak tegoroczna.
Drugą część finału miała miejsce w Miejskim Domu Kultury. Wymowny taniec pt. „Duch Święty - Wiatr, który wieje kędy chce”, w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” wprowadził zebranych w klimat programu artystycznego i poprzedził podziękowania za uczestnictwo w festiwalu. Tegoroczne festiwalowe laury ozdabiał wizerunek bł. Jana Pawła II. Były także nagrody książkowe oraz płyty CD z nagraniem kroniki festiwalu.
Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” zaprezentował zebranym układ taneczny „Victoria”, do choreografii ułożonej zgodnie z hasłem tegorocznej edycji „Zło dobrem zwyciężaj”.
Młodzież szkolna wraz z opiekunami z wielkim zainteresowaniem obejrzała kronikę festiwalową, nagraną i zmontowaną przez Telewizję Kablową „Stella” ze Stalowej Woli. Swój program artystyczny, przygotowany zgodnie z hasłem festiwalu, zaprezentowała młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego ze Stalowej Woli.
Pięknym śpiewem zachwycali publiczność: Amalia z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu, Maria z Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie, Aleksandra z Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, Karol z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, Aneta z Zespołu Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim, Karolina z Liceum Ogólnokształcącym w Modliborzycach, Karolina z Zespołu Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. Duet taneczny dziewcząt z Liceum Ogólnokształcącego w Modliborzycach zaprezentował inscenizację do melodii tanga, a zespół muzyczny z Zespołu Szkół im. Staszica w Staszowie grał na własnych instrumentach i śpiewał. W kolejnym układzie „Rytm czasu” zespół ukazał harmonię życia i jego przemijanie. Natomiast układ „Żywa Woda - zaczerpnąć ze źródła” zawierał przekaz dotyczący pragnienia obmycia się ze zła i duchowego odrodzenia. W finale programu wszyscy zaśpiewali chóralnie „Kwiaty Polskie”, dedykując tę pieśń bł. Janowi Pawłowi II.

Reklama

Symbole i zwyczaje Adwentu

Małgorzata Zalewska
Edycja podlaska 49/2002

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć. Zadaniem Kościoła jest przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między innymi, poprzez ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.

Bożena Sztajner

Wieniec adwentowy

W niektórych regionach naszego kraju przyjął się zwyczaj święcenia wieńca adwentowego. Wykonywany on jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. Następnie umieszczone są w nim cztery świece, które przypominają cztery niedziele adwentowe. Świece zapalane są podczas wspólnej modlitwy, Adwentowych spotkań lub posiłków. W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Wieniec wyobraża jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia.

Świeca roratnia

Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień - światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka.
Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa - Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański..." (Iz 11, 1-2). Ta starotestamentalna przepowiednia mówi o Maryi, na którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej ciało Jezusa Chrystusa. Jesse był ojcem Dawida, a z tego rodu pochodziła Matka Boża.

Roraty

W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św. i wędrować z tym światłem do domów.
Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Stały się one jednym z bardziej ulubionych nabożeństw Polaków. Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając je mówili: "Gotów jestem na sąd Boży". W ten sposób wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie na przyjście Pana.

Adwentowe zwyczaje

Z czasem Adwentu wiąże się szereg zwyczajów. W lubelskiem, na Mazowszu i Podlasiu praktykuje się po wsiach grę na ligawkach smętnych melodii przed wschodem słońca. Ten zwyczaj gry na ligawkach związany jest z Roratami. Gra przypomina ludziom koniec świata, obwieszcza rychłe przyjście Syna Bożego i głos trąby św. Michała na Sąd Pański. Zwyczaj gry na ligawkach jest dość rozpowszechniony na terenach nadbużańskim. W niektórych regionach grano na tym instrumencie przez cały Adwent, co też niektórzy nazywali "otrembywaniem Adwentu". Gdy instrument ten stawiano nad rzeką, stawem, lub przy studni, wówczas była najlepsza słyszalność.
Ponad dwudziestoletnią tradycję mają Konkursy Gry na Instrumentach Pasterskich (w tym także na ligawkach) organizowane w pierwszą niedzielę Adwentu w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W tym roku miała miejsce już XXII edycja tego konkursu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Nycz powołał komitet do spraw przygotowania uroczystości beatyfikacyjnych kard. Wyszyńskiego

2019-12-11 19:45

archidiecezja warszawska / Warszawa (KAI)

Metropolia warszawski powołał komitet organizacyjny beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się 7 czerwca 2020 roku na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Członkowie poszczególnych komisji oraz sekcji odebrali 11 grudnia w Domu Arcybiskupów Warszawskich nominacje z rąk kard. Nycza. Całość przygotowań będzie koordynował bp Rafał Markowski.

BOŻENA SZTAJNER

W skład komitetu powołanego przez metropolitę warszawskiego weszli księża i świeccy - w sumie 86 osób, z którymi współpracować będą także obecni podczas uroczystości przedstawiciele władz państwowych i władz Warszawy, a także wojska i policji. - Wszyscy powinni się włączyć w tę beatyfikację, która ma, oprócz ściśle religijnego i kościelnego charakteru, również wymiar narodowo-państwowy - podkreślił kard. Kazimierz Nycz.

Komitet zajmie się przygotowaniem uroczystości na pl. Piłsudskiego, procesją z relikwiami do Świątyni Opatrzności Bożej oraz zorganizowaniem - kilka tygodni przed beatyfikacją - koncertu poświęconego kard. Stefanowi Wyszyńskiemu i Janowi Pawłowi II z okazji setnej roczny urodzin Papieża Polaka. - Nie możemy zapomnieć o tym jubileuszu, koncentrując się na beatyfikacji, dlatego postanowiliśmy oba te wydarzenia połączyć - podkreślił metropolita warszawski.

Całość przygotowań do beatyfikacji będzie koordynował bp Rafał Markowski. Komitet składa się z następujących komisji i sekcji, których przewodniczącymi zostali:

- komisja teologiczno-historyczna - bp Piotr Jarecki - komisja artystyczna - bp Michał Janocha - komisja liturgiczna - ks. Bartosz Szoplik - komisja muzyczna - ks. Piotr Markisz - komisja przygotowująca uroczystości na pl. Piłsudskiego - ks. Sławomir Nowakowski - sekcja porządkowa - ks. Marek Mętrak - sekcja rezerwacji i kart wstępu - ks. Łukasz Przybylski - sekcja ds. parkingów - ks. Marcin Szczerbiński - sekcja ds. opieki medycznej - ks. Władysław Duda - komisja przygotowująca procesję do Świątyni Opatrzności Bożej - ks. Tadeusz Aleksandrowicz - komisja ds. relikwii - ks. Janusz Bodzon - komisja medialna - ks. Przemysław Śliwiński - komisja obsługi biskupów i gości - ks. Matteo Campagnaro - komisja finansowo-sponsoringowa -ks. Marian Raciński

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 7 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem