Reklama

Liturgia godzin

Jutrznia

Oprac. ks. Tadeusz Syczewski
Edycja podlaska 32/2011

Jutrznia w dzisiejszej formie (od 1971 r.) to owoc wielowiekowych reform przeprowadzonych pod tchnieniem Ducha Świętego. Jutrznia jest uświęceniem porannych godzin dnia. Jest w niej także element dziękczynny i błagalny. Jutrznia jest również uwielbieniem i wychwalaniem Bożego majestatu. W tej części Liturgii Godzin znajdujemy zarówno wezwanie do nawrócenia, jak i lepszego życia. Nie brak także w tej Godzinie pouczeń o Bogu. Modlitwy końcowe Liturgii Godzin nazywają Go Bogiem wszechmogącym i wiecznym oraz źródłem naszego zbawienia. O Jezusie Chrystusie dowiadujemy się, że jest „odblaskiem chwały Ojca”, że jest „naszym Królem”, „Słońcem sprawiedliwości”, jest także „naszą nadzieją i mocą”. Z kolei Duch Święty ukazany jest szczególnie w hymnach Jutrzni jako „Duch pociechy” czy też „Pocieszyciel”.
Jutrznia rozpoczyna się od wersetu wprowadzającego: „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu”, po którym dodaje się: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen” oraz „Alleluja” (opuszcza się w okresie Wielkiego Postu). Gdy Jutrznia jest pierwszą modlitwą dnia, wówczas ten wstęp opuszcza się, a w jego miejsce jest invitatorium. Przewodniczący zaczyna wtedy słowami: „Panie, otwórz wargi moje”, a uczestnicy liturgii odpowiadają: „A usta moje będą głosić Twoją chwałę”. Następnie odmawia się psalm 95 wraz z antyfoną lub inny podany w częściach stałych poszczególnych tomów Liturgii Godzin. Recytuje się go w następujący sposób: najpierw odmawia się antyfonę, a potem się ją powtarza i znów powtarza się po każdej strofie psalmu. Przy odmawianiu Liturgii Godzin tylko przez jedną osobę można antyfonę recytować na początku psalmu i na końcu, bez jej powtarzania po każdej strofie. Antyfony na Triduum Paschalne, uroczystości i święta znajdują się w tekstach okresowych bądź w tekstach wspólnych czy o świętych. We wspomnienia świętych antyfonę tę - o ile nie ma własnej - można wziąć dowolnie z tekstów wspólnych lub z bieżącego dnia tygodnia. Dalej następuje hymn. Na niedziele i dni powszednie okresu zwykłego znajduje się on w psałterzu. W okresie Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy zamieszczony jest na początku danego okresu liturgicznego. Natomiast hymn na Triduum Paschalne, uroczystości i święta umieszczono w tekstach własnych albo wspólnych. We wspomnienia świętych - może być hymn własny, jeżeli go nie ma, to wówczas można wziąć go z tekstów wspólnych bądź z bieżącego dnia.
Kolejnym, zasadniczym elementem Jutrzni jest psalmodia. Składa się ona z psalmu porannego, pieśni ze Starego Testamentu i psalmu pochwalnego. Psalmy odmawia się bądź śpiewa z odpowiednimi antyfonami. W niedziele i w dni powszednie okresu zwykłego recytuje się psalmy i pieśń z psałterza i tam umieszczone są do nich antyfony. Niedziele Adwentu, Okresu Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu, okresu Wielkanocnego, dni powszednie od 17 do 24 grudnia, Wielkiego Postu i okresu Wielkanocnego posiadają antyfony własne. W dni oktawy Narodzenia Pańskiego, Wielkanocy, uroczystości i święta bierze się psalmy i pieśni z I niedzieli psałterza, antyfony zaś z tekstów własnych lub wspólnych. We wspomnienia świętych odmawia się psalmy, pieśń i antyfony z bieżącego dnia, chyba że te wspomnienia mają psalmy lub antyfony własne.
Po psalmach następuje krótkie czytanie bądź dłuższe, dobrane odpowiednio do danego dnia lub okresu liturgicznego. Po czytaniu można zachować chwilę milczenia lub wygłosić homilię, jeśli odprawią się ją z udziałem wiernych. Czytania na niedziele i dni powszednie okresu zwykłego znajdują się w psałterzu. Czytanie na niedziele i dni powszednie Adwentu, okresu Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i okresu Wielkanocnego znajdują się w tekstach okresowych. W uroczystości i święta czytanie podano w tekstach własnych lub wspólnych. We wspomnienia świętych czytanie krótkie bierze się albo z tekstów wspólnych, albo z bieżącego dnia, chyba że podano czytanie własne. W Jutrzni odmawianej z ludem można wybrać czytania dłuższe z Pisma Świętego, zaczerpnięte czy to z Godziny czytań, czy z tekstów mszalnych albo można wybrać inne czytania bardziej dostosowane do konkretnej sytuacji. Po czytaniu lub homilii można zachować chwilę milczenia. Ponadto wykonuje się krótkie responsorium, które znajduje się tam, gdzie podano czytanie. Zamiast responsorium można wykonać inny śpiew zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski.
W dalszej kolejności jest pieśń z Ewangelii: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela” wraz z jej własną antyfoną. Antyfonę do pieśni Zachariasza bierze się z tekstów okresowych. Przy obchodach świętych, jeśli nie mają antyfony własnej, bierze się ja z tekstów wspólnych, a we wspomnienia świętych albo z tekstów wspólnych, albo z dnia bieżącego. Kantyk „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela” wyraża chwałę odkupienia i dziękczynienia.
Po skończeniu pieśni ewangelicznej odmawia się w Jutrzni prośby o uświęcenie dnia i pracy. Prośby, które znajdują się w Jutrzni, dotyczą szczególnie dnia, który rozpoczynamy. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, aby w tym dniu postępować zgodnie z wolą samego Boga. Stąd są prośby o Bożą mądrość: „Niech Duch Święty nauczy nas dzisiaj pełnić Twoją wolę i niech Twa mądrość zawsze nas prowadzi”. Następnie prosimy o oświecenie Chrystusa Pana i o Jego przyjaźń i bliskość. By móc godnie przeżyć rozpoczynający się dzień potrzebne nam jest miłosierdzie Boże. Prosimy również o łaskę Chrystusa, aby ona nas strzegła i nami kierowała. W prośbach zamieszczonych w Jutrzni prosimy o to, abyśmy zwyciężali zło dobrem, kierowali się w życiu zasadą miłości. Myśl zasadnicza tych próśb jest taka, aby wszelka nasza działalność rozpoczynała się od Chrystusa i do Niego prowadziła, abyśmy w ten sposób mogli pracować dla chwały Bożej i dla dobra wszystkich ludzi, a w ten sposób dawali dobre świadectwo o Stwórcy i szli za Nim. Prośby na niedziele i dni powszednie znajdują się w tekstach okresowych. Na Triduum, na dnia oktawy Wielkanocy, na uroczystości i święta podane są w tekstach własnych bądź wspólnych. We wspomnienia świętych - jeśli nie ma własnych, to prośby bierze się z tekstów wspólnych albo z bieżącego dnia.
Po prośbach odmawia się „Ojcze nasz”, które można poprzedzić krótkim wprowadzeniem, jakie znajduje się w każdym tomie Liturgii Godzin. Bezpośrednio po Modlitwie Pańskiej odmawia się modlitwę końcową bez wezwania: „Módlmy się”. Na końcu diakon lub kapłan udziela błogosławieństwa. Gdy Jutrzni przewodniczy osoba świecka, kończy słowami: „Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego”. Zgromadzeni odpowiadają: „Amen”.

(Literatura: „Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin”, t. 1, Poznań 1982; W. Głowa, „Modlitwa liturgiczna - Liturgia Godzin”, Przemyśl 1996, s. 58-60).

Najlepszy rząd w historii III RP

2019-10-15 12:55

Artur Stelmasiak

Polacy podsumowali czteroletnią pracę polityków. Ich zdaniem rząd Prawa i Sprawiedliwości jest najlepszy w historii III RP, bo nikt wcześniej nie miał takiego poparcia. Zwycięstwo PiS w wyborach parlamentarnych nikogo nie dziwi. Pytanie było raczej o to, jak duża będzie przewaga partii rządzącej nad konkurencją polityczną i czy będą mogli samodzielnie rządzić?

Facebook/pis

Okazuje się, że PiS nie tylko będzie samodzielnie rządzić, ale poprawiło swój wynik wyborczy z 2015 roku o ok. 6 punktów procentowych. - Żadna partia nigdy nie miała tak wysokiego wyniku wyborczego. Te miliony Polaków którzy nam zaufali, to wielkie zobowiązanie do spełnienia ich nadziei, by kolejne cztery lata były kluczowym etapem dla Polski jako państwa dobrobytu dla wszystkich - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

O wiele bardziej stonowaną radość z historycznego zwycięstwa pokazał prezes PiS. - Przed nami kolejne 4 lata rządzenia, ale najpierw czeka nas refleksja nad tym co się nie udało, że wielu ludzi nas nie popiera, mimo oczywistych naszych osiągnięć - podkreślił Jarosław Kaczyński. Jego słowa jak zwykle były kierowane do Polaków, ale także do członków partii, by nie ulegali triumfalizmowi. - To co było naszą główną siłą, czyli wiarygodność, musi dalej trwać - mówił do członków PiS.

Jednostronna kampania

Kampania wyborcza, która wyniosła Prawo i Sprawiedliwość do kolejnego sukcesu była spokojna i merytoryczna. Koalicja Obywatelska zachowywała się tak, jakby już po wiosennych wyborach do europarlamentu wiedziała, że nie ma szans. Nie było więc prezentacji programu, a w kampanii co chwila zmieniano zdanie np. w sprawie programu 500plus. Walka polityczna ograniczyła się do przepychanek wewnątrzpartyjnych. - Zaletą tej kampanii wyborczej jest fakt, że pojawiła się dyskusja na temat opieki zdrowotnej, czy walki ze smogiem. Liczę na to, że teraz skończą się emocje i polaryzacja, a zacznie się minimum współpracy - mówi prof. Norbert Maliszewski, politolog z UKSW.

Niektórzy twierdzą nawet, że kampania była nudna w porównaniu do tej wiosennej, gdy emocje były rozpalone przez ataki środowisk LGBT na Kościół i wartości chrześcijańskie. Tym razem mieliśmy do czynienia jedynie z programową ofensywą PiS, który merytorycznie podkreślał swoje osiągnięcia, skutecznie ukrywał potknięcia i jednocześnie składał nowe obietnice. Skalę przewagi nad konkurencją najlepiej pokazały badania IBRiS, w którym prawie 60 proc. Polaków uznało, że najlepszą kampanię wyborczą miała partia rządząca. Na drugim miejscu była Koalicja Obywatelska tylko z 4,8 proc., a na Lewicę wskazało 3,5 proc. ankietowanych.

Kampanijnym ciosem dla Koalicji Obywatelskiej bez wątpienia były taśmy Sławomira Neumanna, w których dzień po dniu ujawniano kompromitujące kulisy partyjnej kuchni jednego z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej. Rezygnacja z funkcji przewodniczącego klubu KO na niewiele się zdała, bo uznano ją za nic nie warty gest na końcu kadencji sejmu.

Wygrani przegrali

Natomiast w wyborach do Senatu większym sprytem wykazała się opozycja. W jednomandatowych okręgach wyborczych nie wystawiali konkurencyjnych dla siebie kandydatów. W ten sposób wszystkie partie opozycyjne były przeciwnikami PiS, który procentowo uzyskał do Senatu wyższy wynik niż do Sejmu, ale w gruncie rzeczy przegrał.

Efekt jest taki, że w 100 osobowym senacie PiS ma obecnie tylko 48 senatorów, a w poprzedniej kadencji było ich aż 61. Przyczyną tej porażki jest zmowa opozycji, ale także zlekceważenie przez partię rządzącą wyborów do wyższej izby parlamentu. - Było za małe wsparcie polityczne szczególnie w okręgach dla nas „trudnych” okręgach. Okazuje się wystarczyło zaniedbać dwa okręgi, które zdecydowały, kto ma większość w obecnym Senacie - mówi dla portalu Wpolityce senator Jan Maria Jackowski.

W kilku okręgach senackich zaszkodziły też wewnętrzne walki personalne w PiS. Albo struktury partyjne nie chciały pracować w kampanii senatora, albo dochodziło do "bratobójczych" walk, gdy byli senatorowie PiS zdecydowali o stracie z własnego komitetu. - Na przykład pan senator Bąkowski, startując ze swojego komitetu, wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości, odebrał część elektoratu naszemu kandydatowi, panu wojewodzie Drelichowi, i to spowodowało, że skorzystał trzeci kandydat z Platformy Obywatelskiej - tłumaczy Jackowski.

Teraz trwają rozmowy i próby przeciągania pojedynczych senatorów na stronę PiS, bo gra toczy się o większość oraz kształt prezydium Senatu. Oczywiście utrata Senatu przez partię rządzącą nie jest katastrofą, ale może poważnie utrudnić legislację, a na pewno ją spowolni. Każdą ustawę Senat może blokować przez 30 dni, a przez ten czas dawać paliwo polityczne dla mediów i opozycji w Sejmie. - Ale Senat nie zatrzyma nas w realizacji naszego programu. Będzie zrealizowany w 100 procentach - zapewnia wicepremier Jacek Sasin.

Konkurencja po prawej stronie

Z dwucyfrowego wyniku wyborczego do Sejmu zadowolona jest lewica, Konfederacja z wejścia do Sejmu, a także o wiele lepszy niż sondażowy wynik ma PSL z Pawłem Kukizem na pokładzie. Sumując w miarę konserwatywne elektoraty PiS, PSL i Konfederacji okazuje się, że ok. 60 proc. Polaków ma tradycyjne preferencje wyborcze.

Polacy pokazali, że są konserwatystami, co zauważają także zagraniczne media. - Sukces PiS jest rezultatem bazowania na wartościach wyznawanych przez w przeważającej mierze konserwatywne społeczeństwo oraz na wyrównywaniu głębokich nierówności społecznych. PiS zapowiadał też obronę tradycyjnych wartości katolickich przed ofensywą zwolenników praw gejów i innych liberalnych haseł napływających z Zachodu - czytamy w komentarzach Amerykańskiej Agencji Associated Press.

W tej kadencji sejmu PiS będzie miał opozycję zarówno po lewej stronie sceny politycznej, jak i po prawej. Dobry wynik Konfederacji oznacza, że część konserwatywnych i młodych wyborców odchodzi od partii rządzącej, co może być efektem buntu, ale także zaniedbań ws. ochrony życia dzieci nienarodzonych i zbyt uległej postawy wobec agresji środowisk LGBT. - Zapewne politycy Konfederacji będą podnosić teraz temat amerykańskiej ustawy 447, czy postulat ochrony dzieci przed aborcją, a władze PiS będą musiały się do tego odnieść - mówił w studiu wyborczym red. Cezary Krysztopa z Tygodnika Solidarność.

Pierwszy raz od 2007 r. w Sejmie będzie formacja na prawo od PiS, a przecież sprawdzoną strategią Jarosława Kaczyńskiego była taktyka polityczna, by po prawej stronie od PiS nic znaczącego nie było. Jeśli politycy Konfederacji nie pokłócą się miedzy sobą i wygenerują spójny przekaz, to w kadencji 2019-2023 rządząca partia będzie musiała się z nimi liczyć, by nie stracić jeszcze większej liczby konserwatywnych wyborców.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

„Papieski” Harley sprzedany

2019-10-21 20:16

ts / Stafford (KAI)

Biały motocykl - „papieski” Harley-Davidson został sprzedany 20 października na aukcji w brytyjskim Stafford za 48 300 funtów (niemal 250 tys. zł). Poinformował o tym na swojej stronie internetowej dom aukcyjny Bonhams.

pixabay.com

Pobłogosławiony i sygnowany przez papieża Franciszka w Rzymie motocykl, przygotowany specjalnie dla niego, jest darem grupy motocyklistów „Jesus Biker International” z siedzibą w Schaafheimie w niemieckiej Hesji. Ten wyjątkowy egzemplarz przekazał papieżowi w maju dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Austrii ks. Karl Wallner. Dochód ze sprzedaży Harleya jest przeznaczony na pomoc dla prowadzonego przez austriacką „Missio” domu sierot w Ugandzie.

Wystawiając „papieskiego” Harleya na aukcję „Jesus Biker” oczekiwali, że przyniesie to co najmniej 300 tys. euro – tyle bowiem potrzeba na budowę planowanego domu sierot. Teraz fani Harleya są „bardzo rozczarowani”, napisała lokalna gazeta niemiecka „Main-Post”.

Papież już wcześniej, bo w czerwcu 2013 r., otrzymał innego Harleya - od producenta. Maszyna, opatrzona zdaniem „Niegdyś własność Jego Świątobliwości Papieża Franciszka” z imieniem „Francisco” na baku została sprzedana na aukcji w Paryżu za 241 500 euro, a zysk ze sprzedaży przeznaczono na schronisko Caritas dla bezdomnych na rzymskim dworcu głównym Termini.

Harley od motocyklistów dla Franciszka nawiązuje do Ameryki Południowej – rodzinnych stron papieża. Jest to maszyna w stylu „chicano”, a więc z wysoko ustawioną kierownicą i szerokim błotnikiem na tylnych kołach. Na błotniku jest widoczny krzyż. Motocykl jest utrzymany w kolorze łamanej bieli i – według ofiarodawców – zawiera wiele specyficznych szczegółów. Samo tylko wykonanie siodełka zajęło około miesiąca.

„Jesus Biker” w Würzburgu istnieje od 2014 r., obecnie liczy około 40 kobiet i mężczyzn różnych wyznań chrześcijańskich, którzy regularnie angażują się w akcje pomocowe. Pragną na nowo uwrażliwić ludzi na wiarę w Boga i pokazać, że miłość do jazdy motocyklami oraz do pokojowego przesłania Jezusa nie muszą się wykluczać, podkreślił założyciel grupy „Jesus Biker” Thomas Draxler.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem