Reklama

Święto młodego Kościoła w Madrycie

Katarzyna Dobrowolska
Edycja kielecka 32/2011

Dwa dni dzielą nas od długo oczekiwanego wyjazdu na 26. Światowe Dni Młodzieży do Madrytu. Z naszej diecezji na spotkanie udaje się łącznie ponad czterysta osób z duszpasterzami, siostrami zakonnymi i biskupem pomocniczym Kazimierzem Gurdą. To będzie prawdziwe święto młodych w jedności z Kościołem i papieżem Benedyktem XVI, a także hołd dla bł. Jana Pawła II, który ustanowił Światowe Dni Młodzieży

Dziewiątego sierpnia 305 osób z 80 parafii w tym 16 księży wyleci z lotniska Okęcie do Barcelony. Tutaj grupa zwiedzi najważniejsze zabytki z konsekrowaną niedawno przez papieża bazyliką Sagrada Familia na czele. Potem młodzi udadzą się do Saragossy, by razem z młodzieżą tutejszej diecezji uczestniczyć w wydarzeniach religijnych i kulturalnych. Będą to: Eucharystia w bazylice Nuestra Seńora del Pilar, czuwania modlitewne, Droga Krzyżowa, Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, spotkania. Odwiedzą również sanktuarium w Montsserat. W uroczystość Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia odbędzie się posłanie do Madrytu. Od 16 do 21 będą trwały główne uroczystości ŚDM w Madrycie z udziałem papieża Benedykta XVI. Wśród zaplanowanych wydarzeń: Msza otwarcia ŚDM na Plaza de la Cibeles, katechezy i adoracje, Festiwal Młodych, czuwanie na lotnisku Cuatro Vientos i Msza św. pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI. Swoje podwoje otwierają dla młodych świata największe galerie i muzea Madrytu.

Pomagali diecezjanie i samorządy

Diecezja kielecka jest jedyną w Polsce, która w sposób zorganizowany wsparła finansowo młodzież udającą się do Madrytu. Na prośbę bp. Kazimierza Ryczana zbierane były we wszystkich parafiach ofiary. Koszt wyjazdu jest znaczny, jednak dzięki poważnym środkom zebranym w parafiach, wszyscy którzy zapisali się i wyrazili pragnienie uczestniczenia w ŚDM, a borykają się z brakiem pieniędzy, mogli liczyć na wsparcie. W pomoc chętnie włączyły się samorządy. Urząd Miasta Kielce zapewnia cztery autokary, które przewiozą młodzież na lotnisko i odbiorą ją z lotniska w Warszawie. Środki przekazał również Urząd Marszałkowski, burmistrzowie Miechowa, Buska-Zdroju i Proszowic oraz Targi Kielce - sponsor m.in. koszulek dla młodzieży. Dzięki tym wszystkim ofiarodawcom na 305 uczestników aż 140 młodych skorzysta z bezpośredniego dofinansowania. Obok tej grupy autokarami z diecezji kieleckiej do Madrytu jedzie także 100-osobowa grupa z Neokatechumenatu.

10 tys. intencji

Młodzi do Madrytu zabierają 10 tys. intencji od swoich rówieśników, które złożyli na specjalnie przygotowanych kartach, rozdanych wcześniej w parafiach. - Młodzież uczestnicząca w ŚDM jest reprezentantem wszystkich młodych naszej diecezji. Mamy świadomość, że dobre przeżycie tych dni zależy od modlitwy i ofiary poszczególnych ludzi. Bez tej modlitwy ten wyjazd niewiele by znaczył - mówi ks. Sarek, diecezjalny duszpasterz młodzieży, koordynator Diecezjalnego Centrum ŚDM w Kielcach.

Reklama

Powrócić do korzeni swojej wiary

Hasłem ŚDM w Madrycie są słowa z Listu św. Pawła do Kolosan: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”. Jak należy rozumieć przesłanie? - Papież wyzywa młodych, aby jeszcze raz powrócili do korzeni swojej wiary, do fundamentu, którym jest Jezus Chrystus. Jego przesłanie jest kontynuacją tego, o czym mówił w Sydney, w Australii w 2008 r., kiedy uświadamiał młodzieży, jakie są zagrożenia dla wiary. Teraz pragnie dać młodym odpowiedź - tłumaczy ks. Sarek. - Przez cały okres przygotowań, jakie odbywały się w różnych punktach naszej diecezji, zachęcaliśmy młodych, aby byli wrażliwi na podpowiedź papieża Benedykta XVI, aby z tą podpowiedzią potrafili wrócić do diecezji, do swoich środowisk i parafii, aby ten wysiłek, także finansowy, związany z wyjazdem przyniósł owoce oraz dojrzałe i większe zaangażowanie w życie Kościoła.

Mają zapalić młodych Hiszpanów

Czy młodzi Polacy mogą posłani do Hiszpanii mogą być inspiracją dla swoich rówieśników? - Oczekujemy, że dadzą świadectwo wiary i poprowadzą młodych Hiszpanów do zwrócenia się ku Chrystusowi. Sytuacja jest podobna do tej w 1997 r. ze Światowych Dni Młodzieży w Paryżu. W diecezjach francuskich młodzi z całego świata byli największym impulsem dla Francuzów, którzy początkowo nie byli zbyt zainteresowani wydarzeniem. Obecność i świadectwo wiary rówieśników z różnych państw okazały się najlepszą motywacją. Spodziewano się góra 500 tys., a przybyło ponad milion młodych. Myślę, że może być podobnie - dla niezdecydowanych Hiszpanów może to być dobry impuls. Ks. Sarek podkreśla, że w Hiszpanii są bardzo mocne ruchy religijne. Milion ludzi uczestniczy w corocznym Marszu Życia w Madrycie. Mimo postępującej laicyzacji, w narodzie jest wielka siła duchowa.

* * *

Kalendarium przygotowań do ŚDM

25 kwietnia 2009, Rzym - pielgrzymka młodzieży po krzyż ŚDM
7-8 czerwca - Peregrynacja krzyża ŚDM w Kielcach i 12 czerwca - w Wiślicy
Luty 2010 - powołanie Diecezjalnego Centrum Światowych Dni Młodzieży przez bp. Kazimierza Ryczana
Lipiec 2010 - pielgrzymka Małopolskim Szlakiem św. Jakuba Apostoła
9 października - Diecezjalny Dzień Młodzieży i promocja ŚDM
Listopad 2010 - początek spotkań formacyjnych, Msza św. każdego 16 dnia miesiąca.
Grudzień 2010 - uruchomienie dyżuru modlitwy adoracyjnej - łącznie kilkaset osób modliło się codziennie za dobre przygotowanie do ŚDM
Kwiecień 2011 - rekolekcje dla duszpasterzy młodzieży, prowadzone przez ks. Grzegorza Suchodolskiego - dyrektora Krajowego Biura ŚDM
20-22 maja 2011 - Majowe Camino Małopolskim Szlakiem św. Jakuba
18 czerwca 2011 - Diecezjalne Spotkanie Młodzieży i rozesłanie do Madrytu.

Oprac. K. D.

Reklama

Trzeba jasno powiedzieć: Dość!

2019-07-16 11:47

Z abp. Stanisławem Gądeckim rozmawiał Artur Stelmasiak
Niedziela Ogólnopolska 29/2019, str. 10-13

Nie można dialogować ze środowiskami, które nie chcą dialogu, depczą świętości, bluźnią Bogu i deprawują człowieka. Ale Kościół otrzymał zadanie głoszenia Ewangelii wszystkim i nikt nie powinien być wyłączony z możliwości usłyszenia Dobrej Nowiny – mówi abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w rozmowie z Arturem Stelmasiakiem

episkopat.pl
Abp Stanisław Gądecki

ARTUR STELMASIAK: – Napisał Ksiądz Arcybiskup bardzo mocny list w obronie wartości religijnych. Oczywistych powodów jest wiele, ale czy było jakieś szczególne wydarzenie, które przechyliło szalę goryczy, by zająć stanowisko w tej sprawie?

ABP STANISŁAW GĄDECKI: – Od dłuższego czasu mamy do czynienia z niezwykle intensywną dyskusją społeczną, której przedmiotem jest Kościół. Pojawia się wiele głosów nieprzychylnych, a nawet wrogich, wobec Kościoła i wartości religijnych. W ostatnich tygodniach miały jednak miejsce akty jawnej profanacji największych świętości, wobec których trzeba zdecydowanie zaprotestować. Mam tu na myśli przede wszystkim profanację jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej, jak również akty bluźnierstwa, do których dochodzi podczas tzw. marszów środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów. Inicjatywy te cechują się swego rodzaju przewrotnością, bo pretekstem do ich organizowania jest rzekomo promocja większej tolerancji w społeczeństwie, tymczasem – o czym wspominałem w liście – stają się one miejscem jawnej nietolerancji, obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii Eucharystii, oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych. Do tego należy dodać napaści na świątynie i fizyczne ataki na księży. W ostatnim czasie zaistniało w społeczeństwie naprawdę wiele zła, które dotyka wspólnotę Kościoła i wprost uderza w Boga i Matkę Najświętszą. I w tym momencie trzeba jasno powiedzieć: „Dość!”.

– Pamiętam czasy, gdy Ksiądz Arcybiskup pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego KEP, a przez media przetoczyła się fala nagonki na Kościół ws. lustracji. Teraz jako przewodniczący musi się Ksiądz Arcybiskup zmagać z falą krytyki ws. rozliczeń nadużyć seksualnych. Czy teraz KEP jest w trudniejszej sytuacji niż 10 lat temu?

– Trzeba wyraźnie rozgraniczyć: czym innym jest – jak pan redaktor to ujął – medialna nagonka antykościelna, a czym innym – dążenie do prawdy i zmaganie ze złem. Bardzo nam zależy na dojściu do prawdy i wewnętrznym oczyszczeniu Kościoła. Tak było przed dekadą, kiedy podejmowaliśmy konkretne działania umożliwiające przeprowadzenie lustracji w Kościele, tak jest i teraz. Trudno w naszym społeczeństwie znaleźć drugie takie środowisko, które podjęło aż tyle przedsięwzięć, inicjatyw i rozwiązań mających na celu rozliczenie przeszłości i prewencję na przyszłość. Zależy nam bowiem na naprawieniu krzywd wobec osób zranionych grzechem ludzi Kościoła. Zależy nam na dobru dzieci i młodzieży oraz na tym, aby Kościół był środowiskiem bezpiecznym i transparentnym.
Trudność dzisiejszej sytuacji polega na tym, że kwestia pedofilii stała się – już nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie – dającym się łatwo wykorzystać tematem do ataków na Kościół, które mają na celu odebranie mu wiarygodności moralnej. Kościół jest bowiem ostatnim głosem w społeczeństwie, który nie idzie na kompromis ze współczesnymi prądami demoralizującymi, ale nie boi się mówić, że życie szczęśliwe to życie, w którym człowiek stawia sobie jasne wymagania. Siły libertyńskie chciałyby z pewnością ten głos uciszyć i wyeliminować.

– Ksiądz Arcybiskup wymienia w liście marsze środowisk gejów, lesbijek, biseksualistów i transseksualistów, które w nazwie mają tolerancję, a tak naprawdę ich uczestnicy pogardzają chrześcijaństwem. A może Kościół powinien nawiązać dialog ze środowiskami LGBT i iść do nich z Dobrą Nowiną?

– Nie można dialogować ze środowiskami, które nie chcą dialogu, depczą świętości, bluźnią Bogu i deprawują człowieka. Prawdą jest też to, że Kościół otrzymał zadanie głoszenia Ewangelii wszystkim, i nikt nie powinien być wyłączony z możliwości usłyszenia Dobrej Nowiny. Także osoby przynależące do wspomnianych środowisk mają to prawo. Dla nas osoby te nie są w pierwszym rzędzie gejami, lesbijkami, biseksualistami czy transseksualistami – one są przede wszystkim naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które chce On doprowadzić do zbawienia. W imię wierności naszemu Zbawicielowi i w imię miłości do naszych sióstr i braci musimy jednak głosić całą Ewangelię – nie unikając wymagań, które ona niesie, i nie przestając nazywać śmiertelnym grzechem tego, co nim w istocie jest. Gdybyśmy tak nie czynili, okradalibyśmy naszych bliźnich z prawdy, która także im się należy.


Pełna treść tego i pozostałych artykułów z NIEDZIELI 29/2019 w wersji drukowanej tygodnika lub w e-wydaniu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Tuplice: Ks. Jerzy Loch zakończył wieloletnią posługę w parafii

2019-07-21 23:05

Kamil Krasowski

„Wystarczyła ci sutanna uboga” – takim utworem zakończył się uroczysty koncert jakim 21 lipca parafianie i władze samorządowe podziękowały swojemu proboszczowi za ponad 30-letnią posługę duszpasterską w parafii Chrystusa Króla w Tuplicach.

Karolina Krasowska
Parafianie podziękowali proboszczowi za wieloletnią posługę w Tuplicach

Ks. Jerzy Loch po 32 latach będzie odtąd rezydował w zielonogórskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Zobacz zdjęcia: Koncert z okazji zakończenia 32-letniej posługi ks. Jerzego Locha w Tuplicach

Rodzina i przyjaciele ks. Jerzego wysłuchali i zobaczyli koncert przeplatany wspomnieniami z życia i posługi swojego proboszcza. Zespół złożony z parafian skupionych wokół wójt Katarzyny Kromp zaprezentował kilka utworów m.in. "Świecie nasz" Marka Grechuty, "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej, czy "Wiem, że jesteś sam" Anny Wyszkoni oraz "Barkę" i Hymn ŚDM 2016 "Błogosławieni miłosierni".

Cały tekst w wydaniu drukowanym.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem