Reklama

15. Pielgrzymka Czytelników i Przyjaciół Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę

W służbie Bogu i Ojczyźnie

Beata Pieczykura
Edycja toruńska 40/2011

17 września, w przeddzień Niedzieli Środków Społecznego Przekazu, odbyła 15. Pielgrzymka Czytelników i Przyjaciół Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę pod hasłem: „«Deo et Patriae». 30 lat powrotu «Niedzieli» (1981 - 2011)”

Tegoroczna pielgrzymka była połączona z jubileuszami pisma - 30-leciem wznowienia „Niedzieli” po 28 latach milczenia spowodowanego decyzją komunistycznej władzy, 30-leciem pracy ks. inf. Ireneusza Skubisia na stanowisku redaktora naczelnego i 85-leciem istnienia tygodnika. Pielgrzymkę rozpoczęła koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem ks. inf. Ireneusza Skubisia - redaktora naczelnego „Niedzieli” w Bazylice Jasnogórskiej. „«Niedziela» jest obecna na Jasnej Górze, a Jasna Góra jest obecna w «Niedzieli», to jest nasza największa, najgłębsza radość’ - mówił na rozpoczęcie Eucharystii Ksiądz Infułat. Zebranych powitał przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski, życząc, by spotkanie z Pierwszą Redaktorką było owocne, budujące, inspirujące i wlewające w serca nadzieję, by tygodnik prowadził czytelników „drogą prawdy, drogą wierności Bogu i polskim tradycjom”.
Homilię wygłosił przyjaciel tygodnika kard. Stanisław Nagy ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, prof. zw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kaznodzieja mówił o postawach współczesnych katolików i zwrócił uwagę na laicyzację społeczeństw. Stąd zauważył potrzebę bronienia niedzieli, dnia Pańskiego, ponieważ ten dzień należy do Boga i powinien mieć charakter sakralny. Przypominał także zadania katolickich mediów, zwłaszcza „Niedzieli”. W tym kontekście apelował do autorów i redaktorów: „Nie wolno pisać byle jak, nie wolno pisać byle czego, ze Słowem Bożym trzeba iść, autentycznie przeżytym. Od tego się musi zacząć. A potem pisać tak, żeby to było czytelne, pisać pięknie. Nie bawić się w obrazki. «Niedziela» nie jest od obrazków, jest od słowa, czystego jak łza, głębokiego jak studnia, zakotwiczonego w Bogu. Dlatego też nie mamy prawa być byle jacy. Nie bójmy się konkurencji obrazkowej. Operujmy słowem, Bożym słowem. Bądźmy ludźmi prawdy”. Na zakończenie Eucharystii ks. inf. Ireneusz Skubiś odnowił Akt Oddania Matce Bożej Wspólnoty i Dzieła „Niedzieli”.
Druga część obchodów miała miejsce w auli redakcji „Niedzieli”. W czasie spotkania hasło tegorocznej pielgrzymki „Bogu i Ojczyźnie” przypominały również przerywniki muzyczne; bowiem wśród utworów w wykonaniu Jolanty Muratów z towarzyszeniem fortepianowym Urszuli Ledwoń znalazła się muzyka religijna, sakralna oraz sławiąca piękno polskiej tradycji i krajobrazu. Po przywitaniu przez ks. inf. Ireneusza Skubisia wykład nt. „Moje spojrzenie na «Niedzielę» w jej 30-lecie” wygłosił o. prof. Leon Dyczewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następnie zostały rozstrzygnięte konkursy rozpisane przez „Niedzielę”: „Moje Boże Narodzenie” (wyróżniano Annę Różyńską z Torunia), papieski pod hasłem „Co jest najważniejsze” oraz konkurs papieski z kuponem (laureatka Teresa Zasada z Torunia). Anna Różyńska, organistka w parafii św. Antoniego w Toruniu, mówi, że praca, którą wykonuje, wymaga wcześniejszego przygotowania do różnych wydarzeń i uroczystości, w tym także do świąt Bożego Narodzenia. Dlatego bardzo spontanicznie, z potrzeby serca powstała refleksja na temat narodzenia Jezusa, by w sposób głębszy spojrzeć na tę tajemnicę wiary. Wręczono także statuetki „Sursum Corda”, najcenniejsze wyróżnienie „Niedzieli” przyznawane osobom wybitnym, które przyczyniły się do zaistnienia ważnych dzieł podejmowanych przez redakcję, oraz medale „Mater Verbi” 2011 osobom zaangażowanym w apostolat słowa i działalność medialną. Na awersie zawsze widnieje postać Matki Bożej Częstochowskiej Pierwszej Redaktorki „Niedzieli”, rewers nawiązuje do hasła roku duszpasterskiego w Kościele oraz do tego, czym żyje tygodnik. W tym roku na medalu znajduje się napis: „1981-2011. 30 lat powrotu Niedzieli”.
Z diecezji toruńskiej wyróżniano ks. dr. Dariusza Żurańskiego, redaktora odpowiedzialnego „Głosu z Torunia”, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, oraz Joannę Kruczyńską. Ks. dr Dariusz Żurański jest postrzegany przez pracowników i tych, którzy go znają, jako współczesny Cyrenejczyk; służąc radośnie Bogu, zauważa problemy bliźnich i niesie pomoc. Ta cicha dobroć jest jak światło nadziei rozpraszające ciemności. Taka postawa ma odzwierciedlenie w pracy redakcyjnej, w której najważniejsze są troska o Kościół, sumienność i terminowość. Joanna Kruczyńska jest reprezentantką młodszego pokolenia redaktorów „Głosu z Torunia”. W stopce edycji toruńskiej jest określona jako współpracownica redaktora odpowiedzialnego. Jej praca ma wszelkie cechy odpowiedzialności za wykonywaną pracę i obowiązki służbowe, gdyż ma oko na wszystko, co dzieje się w redakcji. Chętnie pisze na różne tematy, opracowuje relacje z sympozjum, konferencji, rekolekcji oraz przeprowadza wywiady z osobami, które warto zaprezentować czytelnikom „Głosu z Torunia”. Często, pisząc „Temat tygodnia”, potrafi zaanonsować tematykę aktualnego numeru oraz wpleść kilka budujących refleksji.
Pielgrzymkę poprzedziło spotkanie odbywające się 16 września w siedzibie „Niedzieli”. Tego dnia również w ramach jubileuszu miał miejsce koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” pt. „Deo et Patriae” w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Częstochowie dedykowany czytelnikom.
„Niedziela” jest adresowana do ludzi dobrej woli, kochających Boga, Kościół i Ojczyznę. Pielgrzymka więc była okazją, by powiedzieć „dziękujemy” Czytelnikom, wszystkim zaangażowanym w to dzieło, a przede wszystkim przedstawić Maryi pracę podejmowaną na co dzień oraz złożyć hołd Tej, która jest Matką Słowa. Dlatego redaktor naczelny podkreśla, że „Niedziela” służy prawdzie, samemu Bogu, jak mówił kard. Stefan Wyszyński - „Soli Deo”. Wypowiedź jednego z uczestników, że wszystkie chrześcijańskie dzieła (np. artykuły, utwory muzyczne) mają być najwyższej próby, jest dla ludzi, którzy służą Słowu, wezwaniem i zadaniem.

Kiedy obowiązuje post?

Ks. Ryszard Kamiński
Edycja płocka 9/2003

Bożena Sztajner

Moi rodzice opowiadali mi, że kiedyś w okresie Wielkiego Postu wypalano nawet garnki, żeby nie została w nich ani odrobina tłuszczu. Dziś praktyka postu w Kościele jakby złagodniała. Przykazanie kościelne mówi o czasach pokuty, ale pozostaje problem, jak rozumieć te "czasy pokuty". Czy 19 marca, w czasie Wielkiego Postu, można zawrzeć sakrament małżeństwa z weselem? Czy w piątek można iść na dyskotekę? Czy w Adwencie można się bawić? Czy post nadal obowiązuje w Kościele?

Czwarte przykazanie kościelne, które dotyczy tych spraw, brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach". Wydaje się, że najważniejszym wyrażeniem w tak sformułowanym przykazaniu jest słowo "pokuta". Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje, że chodzi tutaj o pokutę wewnętrzną, która polega na nawróceniu serca, przemianie postaw, radykalnej zmianie całego życia na lepsze. To jest podstawowa, prawdziwa wartość pokuty, jej sedno. Takiej pokuty oczekuje od chrześcijanina Pan Bóg i Kościół. Chrześcijanie są zobowiązani do jej praktykowania cały czas. Ponieważ jednak różnie z tym bywa w ciągu kolejnych dni i miesięcy, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, gdy koniecznie należy praktykować czyny pokutne, które wspomagają nawrócenie serca.
Jakie są te czyny pokutne? Wykładnia do omawianego przykazania podana przez Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski wylicza: "modlitwa, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post". Czas zaś pokuty, określony przez czwarte przykazanie, to poszczególne piątki całego roku i Wielki Post. We wszystkie piątki całego roku oraz w Środę Popielcową i Wigilię Bożego Narodzenia (o ile nie przypada wtedy IV niedziela Adwentu), obowiązuje chrześcijanina powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, gdy ukończył on 14 rok życia. Zaleca się jednak, aby także młodsze osoby wprowadzać do tej praktyki, nie czekając aż osiągną one 14 lat. Warto jeszcze dodać, że według Konstytucji Apostolskiej Paenitemini zakaz spożywania pokarmów mięsnych nie oznacza zakazu spożywania nabiału i jaj oraz przyprawiania potraw tłuszczami zwierzęcymi.
Prymas Polski (to także ważne) udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od potraw mięsnych w piątki wszystkim, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, gdzie nie są przestrzegane przepisy postne, a także takim osobom, które nie mają możności wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne do spożycia. Dyspensa ta nie dotyczy jednak Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej i Wigilii Bożego Narodzenia. Zatem w te trzy dni obowiązuje w każdych okolicznościach powstrzymanie się od spożywania potraw przyrządzonych z mięsa.
Po wyjaśnieniu wymagań IV przykazania kościelnego w odniesieniu do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zwróćmy uwagę na "nakazane posty" w tym przykazaniu. Post może być jakościowy i ilościowy. Ten pierwszy dotyczy niespożywania określonych pokarmów, np. mięsa. Ilościowy zaś polega, według wyżej wspomnianej Konstytucji Apostolskiej, na spożyciu jednego posiłku dziennie do syta i dopuszcza możliwość przyjęcia "trochę pokarmu rano i wieczorem". Taki post obowiązuje wszystkich wiernych między 18 a 60 rokiem życia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Należy tutaj powtórzyć wcześniej napisane słowa, że ci, którzy nie mają 18 lat, właściwie od dzieciństwa powinni być wychowywani do spełniania tej praktyki. Błędem byłoby stawianie tego wymagania dopiero od wieku pełnoletności. Racje wydają się oczywiste i nie ma potrzeby ich przywoływania w tym miejscu.
Gdy chrześcijanin podlega uzasadnionej niemożności zachowania wstrzemięźliwości w piątek, powinien podjąć inne formy pokuty (niektóre z nich zostały przytoczone wcześniej). Natomiast post ilościowy i jakościowy w dwa dni w roku: Wielki Piątek i Środę Popielcową, powinien być koniecznie zachowywany. Winien rozumieć to każdy chrześcijanin, nawet ten, który słabo praktykuje wiarę. Dyspensa Księdza Prymasa, o której wspomniałem wcześniej, nie dotyczy zachowania postu w te dwa dni roku. Ci zaś, którzy z niej korzystają, powinni pomodlić się w intencji Ojca Świętego, złożyć ofiarę do skarbonki z napisem "jałmużna postna", lub częściej spełniać uczynki miłosierdzia.
Jeszcze kilka słów o zabawach. Powstrzymywanie się od udziału w nich obowiązuje we wszystkie piątki roku i przez cały Wielki Post, łącznie z dniem św. Józefa (19 marca) - jeśli wtedy trwa jeszcze Wielki Post. Adwent nie został zaliczony do czasów pokuty, dobrze jednak byłoby w tym czasie powstrzymać się od udziału w zabawach, zachowując starą i dobrą polską tradycję - Adwent trwa bardzo krótko, a karnawał jest tak blisko. W Adwencie zaś - co staje się coraz powszechniejszą praktyką - jest wiele spotkań opłatkowych, które mają inny charakter. Warto je upowszechniać i pozostawać w radosnym, pełnym nadziei oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela w tajemnicy Bożego Narodzenia.

Od marca 2014 r. obowiązuje nowa wersja IV przykazania kościelnego

Przeczytaj także: Nowa wersja IV przykazania kościelnego - powstrzymanie się od zabaw tylko w Wielkim Poście
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Msza Święta jubileuszowa u sióstr Bernardynek w Wieluniu

2019-12-06 18:52

Zofia Białas / Niedziela

Zofia Białas / Niedziela
bp. Andrzej Przybylski oraz bp. Jan Wątroba
Wieluńskie Bernardynki w dniu 6 grudnia, w patronalne święto kościoła św. Mikołaja, zaprosiły wielunian na uroczystą Eucharystię. Eucharystia była uwielbieniem Boga za 200 lat pobytu i trwania sióstr w obecnym klasztorze, do którego przybyły w 1819 roku ze swojego pierwotnego klasztoru i kościoła po zamknięciu klasztoru Paulinów. Uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Jan Wątroba. W koncelebrze ks. bp Andrzej Przybylski, kapłani z Wielunia i spoza Wielunia. Swoim śpiewem ubogacił liturgię Chór Parafialny z parafii św. Józefa w Wieluniu pod kierownictwem organisty Szymona Blajera. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. bp Andrzej Przybylski. Rozpoczynając kazanie przywołał słowa ks. kapelana Andrzeja Walaszczyka przypominające trzy powody, które przyprowadziły wiernych na tą szczególną Eucharystię, a były to: jubileusz 200-lecia pobytu sióstr w obecnym klasztorze, wspomnienie świętego Mikołaja – patrona kościoła klasztornego i poświęcenie nowego domu sióstr z nowicjatu. Myślą przewodnią kazania były słowa „powołani do świętości”. Do świętości, mówił kaznodzieja, jest powołany każdy z nas, ale świętym zostanie ten, kto nie utraci kontaktu z Bogiem. Tylko człowiek trwający w kontakcie z Bogiem, będzie swoim życiem zachęcał innych do świętości, do bycia dobrym człowiekiem, bo święty, to człowiek dobry. Przykładem, święci, święty Mikołaj, święty Franciszek z Asyżu, święci, którzy nieśli współbraciom w wierze pokój i dobro. Tym, co pozwala utrzymać kontakt z Bogiem, kontynuował, jest modlitwa i Eucharystia. Dziś dziękujemy siostrom Bernardynkom za ich trwanie na modlitwie i omadlanie tych, co na modlitwę i na Eucharystię nie znajdują czasu. Po uroczystym „Ciebie Boga wysławiamy” i litanii do św. Mikołaja ks. bp Jan Wątroba pobłogosławił wszystkich obecnych na Eucharystii Najświętszym Sakramentem. Uroczystości zakończyły się poświęceniem nowego domu sióstr z nowicjatu. Poświęcili go ks. bp Jan Wątroba i ks. bp Andrzej Przybylski.
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem