Reklama

15. Pielgrzymka Czytelników i Przyjaciół Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę

W służbie Bogu i Ojczyźnie

17 września, w przeddzień Niedzieli Środków Społecznego Przekazu, odbyła 15. Pielgrzymka Czytelników i Przyjaciół Tygodnika Katolickiego „Niedziela” na Jasną Górę pod hasłem: „«Deo et Patriae». 30 lat powrotu «Niedzieli» (1981 - 2011)”

Tegoroczna pielgrzymka była połączona z jubileuszami pisma - 30-leciem wznowienia „Niedzieli” po 28 latach milczenia spowodowanego decyzją komunistycznej władzy, 30-leciem pracy ks. inf. Ireneusza Skubisia na stanowisku redaktora naczelnego i 85-leciem istnienia tygodnika. Pielgrzymkę rozpoczęła koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem ks. inf. Ireneusza Skubisia - redaktora naczelnego „Niedzieli” w Bazylice Jasnogórskiej. „«Niedziela» jest obecna na Jasnej Górze, a Jasna Góra jest obecna w «Niedzieli», to jest nasza największa, najgłębsza radość’ - mówił na rozpoczęcie Eucharystii Ksiądz Infułat. Zebranych powitał przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski, życząc, by spotkanie z Pierwszą Redaktorką było owocne, budujące, inspirujące i wlewające w serca nadzieję, by tygodnik prowadził czytelników „drogą prawdy, drogą wierności Bogu i polskim tradycjom”.
Homilię wygłosił przyjaciel tygodnika kard. Stanisław Nagy ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, prof. zw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kaznodzieja mówił o postawach współczesnych katolików i zwrócił uwagę na laicyzację społeczeństw. Stąd zauważył potrzebę bronienia niedzieli, dnia Pańskiego, ponieważ ten dzień należy do Boga i powinien mieć charakter sakralny. Przypominał także zadania katolickich mediów, zwłaszcza „Niedzieli”. W tym kontekście apelował do autorów i redaktorów: „Nie wolno pisać byle jak, nie wolno pisać byle czego, ze Słowem Bożym trzeba iść, autentycznie przeżytym. Od tego się musi zacząć. A potem pisać tak, żeby to było czytelne, pisać pięknie. Nie bawić się w obrazki. «Niedziela» nie jest od obrazków, jest od słowa, czystego jak łza, głębokiego jak studnia, zakotwiczonego w Bogu. Dlatego też nie mamy prawa być byle jacy. Nie bójmy się konkurencji obrazkowej. Operujmy słowem, Bożym słowem. Bądźmy ludźmi prawdy”. Na zakończenie Eucharystii ks. inf. Ireneusz Skubiś odnowił Akt Oddania Matce Bożej Wspólnoty i Dzieła „Niedzieli”.
Druga część obchodów miała miejsce w auli redakcji „Niedzieli”. W czasie spotkania hasło tegorocznej pielgrzymki „Bogu i Ojczyźnie” przypominały również przerywniki muzyczne; bowiem wśród utworów w wykonaniu Jolanty Muratów z towarzyszeniem fortepianowym Urszuli Ledwoń znalazła się muzyka religijna, sakralna oraz sławiąca piękno polskiej tradycji i krajobrazu. Po przywitaniu przez ks. inf. Ireneusza Skubisia wykład nt. „Moje spojrzenie na «Niedzielę» w jej 30-lecie” wygłosił o. prof. Leon Dyczewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następnie zostały rozstrzygnięte konkursy rozpisane przez „Niedzielę”: „Moje Boże Narodzenie” (wyróżniano Annę Różyńską z Torunia), papieski pod hasłem „Co jest najważniejsze” oraz konkurs papieski z kuponem (laureatka Teresa Zasada z Torunia). Anna Różyńska, organistka w parafii św. Antoniego w Toruniu, mówi, że praca, którą wykonuje, wymaga wcześniejszego przygotowania do różnych wydarzeń i uroczystości, w tym także do świąt Bożego Narodzenia. Dlatego bardzo spontanicznie, z potrzeby serca powstała refleksja na temat narodzenia Jezusa, by w sposób głębszy spojrzeć na tę tajemnicę wiary. Wręczono także statuetki „Sursum Corda”, najcenniejsze wyróżnienie „Niedzieli” przyznawane osobom wybitnym, które przyczyniły się do zaistnienia ważnych dzieł podejmowanych przez redakcję, oraz medale „Mater Verbi” 2011 osobom zaangażowanym w apostolat słowa i działalność medialną. Na awersie zawsze widnieje postać Matki Bożej Częstochowskiej Pierwszej Redaktorki „Niedzieli”, rewers nawiązuje do hasła roku duszpasterskiego w Kościele oraz do tego, czym żyje tygodnik. W tym roku na medalu znajduje się napis: „1981-2011. 30 lat powrotu Niedzieli”.
Z diecezji toruńskiej wyróżniano ks. dr. Dariusza Żurańskiego, redaktora odpowiedzialnego „Głosu z Torunia”, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, oraz Joannę Kruczyńską. Ks. dr Dariusz Żurański jest postrzegany przez pracowników i tych, którzy go znają, jako współczesny Cyrenejczyk; służąc radośnie Bogu, zauważa problemy bliźnich i niesie pomoc. Ta cicha dobroć jest jak światło nadziei rozpraszające ciemności. Taka postawa ma odzwierciedlenie w pracy redakcyjnej, w której najważniejsze są troska o Kościół, sumienność i terminowość. Joanna Kruczyńska jest reprezentantką młodszego pokolenia redaktorów „Głosu z Torunia”. W stopce edycji toruńskiej jest określona jako współpracownica redaktora odpowiedzialnego. Jej praca ma wszelkie cechy odpowiedzialności za wykonywaną pracę i obowiązki służbowe, gdyż ma oko na wszystko, co dzieje się w redakcji. Chętnie pisze na różne tematy, opracowuje relacje z sympozjum, konferencji, rekolekcji oraz przeprowadza wywiady z osobami, które warto zaprezentować czytelnikom „Głosu z Torunia”. Często, pisząc „Temat tygodnia”, potrafi zaanonsować tematykę aktualnego numeru oraz wpleść kilka budujących refleksji.
Pielgrzymkę poprzedziło spotkanie odbywające się 16 września w siedzibie „Niedzieli”. Tego dnia również w ramach jubileuszu miał miejsce koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” pt. „Deo et Patriae” w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Częstochowie dedykowany czytelnikom.
„Niedziela” jest adresowana do ludzi dobrej woli, kochających Boga, Kościół i Ojczyznę. Pielgrzymka więc była okazją, by powiedzieć „dziękujemy” Czytelnikom, wszystkim zaangażowanym w to dzieło, a przede wszystkim przedstawić Maryi pracę podejmowaną na co dzień oraz złożyć hołd Tej, która jest Matką Słowa. Dlatego redaktor naczelny podkreśla, że „Niedziela” służy prawdzie, samemu Bogu, jak mówił kard. Stefan Wyszyński - „Soli Deo”. Wypowiedź jednego z uczestników, że wszystkie chrześcijańskie dzieła (np. artykuły, utwory muzyczne) mają być najwyższej próby, jest dla ludzi, którzy służą Słowu, wezwaniem i zadaniem.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Sejm wybrał trzech członków państwowej komisji ds. wyjaśniania przypadków pedofilii - gremium w komplecie

2020-07-15 19:15

[ TEMATY ]

sejm

komisja ds. pedofilii

Adobe.Stock.pl

Posłowie wybrali w środę wieczorem trzech członków państwowej komisji ds. wyjaśniania przypadków pedofilii.

Z ramienia Sejmu RP w siedmioosobowym gremium zasiądą rekomendowani przez Prawo i Sprawiedliwość Hanna Elżanowska i Andrzej Nowarski oraz Barbara Chrobak, zgłoszona przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Nad kandydaturami głosowano w porządku alfabetycznym. Pierwotnie decydowała większość 3/5 głosów, nikt jednak nie uzyskiwał w tej formule takiego poparcia. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządzała zatem kolejno głosowanie zwykłą większością głosów.

W pierwszej turze takiej formuły głosowania (przeplatanej następnie powrotem do formuły 3/5 głosów) wybrano jedynie Barbarę Chrobak (219 głosów), w drugiej Hannę Elżanowską (230), a w trzeciej Andrzeja Nowarskiego (225).

Barbara Chrobak jest wieloletnim pracownikiem Prokuratury Regionalnej w Katowicach oraz biegłą sądową z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów, na liście biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach. Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. W 2020 r. reprezentowała Rzecznika Praw Dziecka. Powołała do życia i prowadzi Fundację „Dobro Dziecka Cel Najwyższy”, której cele ukierunkowane są na pomoc dzieciom i rodzinom doświadczonym przez los.

Hanna Elżanowska jest psychologiem, psychoterapeutą, seksuologiem, wieloletnim pracownikiem Instytutu Psychologii KUL JP II. Jest biegłym sądowym w sprawach z udziałem dzieci i młodzieży, specjalistą z zakresu pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz liczne staże i szkolenia specjalistyczne z zakresu psychoterapii, opiniowania sądowego i diagnozy psychologicznej m.in. w Warszawie, Krakowie, Modenie, Belgii oraz Barcelonie.

Andrzej Nowarski jest radcą prawnym z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia LL.M. na uniwersytecie Queen Mary University of London. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Został wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach w Warszawie. Pełnił funkcje nadzorcze w organach nadzoru spółek kapitałowych. Obecnie świadczy usługi doradztwa prawnego w ramach indywidualnej praktyki radcowskiej.

Członkowie wybrani przez Sejm uzupełnili skład siedmioosobowej komisji jako ostatni. Wcześniej jej członkami zostali: powołana przez Prezesa Rady Ministrów b. działaczka opozycji i nauczycielka Elżbieta Malicka, psycholog Justyna Kotowska (rekomendowana przez Prezydenta RP), dr hab. Błażej Kmieciak (powołany przez Rzecznika Praw Dziecka) oraz sędzia w stanie spoczynku Agnieszka Rękas (powołana przez Senat RP).

Celem państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 ma być wyjaśnianie przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich we wszystkich środowiskach społecznych.

Jej zadaniem będzie m.in. identyfikacja zaniedbań i zaniechań organów państwa, a także organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną i związaną z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i leczeniem.

Zgodnie z obowiązującą od 26 września ub. roku ustawą o państwowej komisji, do jej zadań ma też należeć m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, ale także o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii.

Współpracę z państwową komisją deklaruje od początku Kościół. - Gdy komisja faktycznie powstanie i zacznie działać, i gdy będą takie oczekiwania pod adresem Kościoła, to w miarę możliwości i posiadanych narzędzi będziemy z nią współpracować - mówił w wywiadzie dla KAI w grudniu ub. roku abp Wojciech Polak, prymas Polski i delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. Jej członkiem nie mógł zostać poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego czy m.in. urzędnik samorządowy lub członek partii politycznej. W jej skład mogła natomiast zostać powołana osoba, która m.in. ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Ponadto posiada tytuł doktora habilitowanego lub tytuł profesora, jest nauczycielem akademickim oraz posiada wyższe wykształcenie prawnicze, medyczne, psychologiczne lub pedagogiczne, a także cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów były Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Naczelna Izba Lekarska oraz Krajowa Izba Psychologów.

Kandydatury do komisji mogły też zgłaszać organizacje pozarządowe, których zadania statutowe przez okres co najmniej 2 lat obejmowały działania związane z prawami dzieci, w szczególności z ochroną praw dzieci i przeciwdziałaniem przemocy, w tym przemocy seksualnej.

Pierwszy raport z działalności komisji miał się ukazać do września br., czyli w rok po uchwaleniu ustawy, lecz nowelizacja dokonana ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przesunęła ten termin. Pierwszy raport komisja ma opracować i udostępnić w terminie roku od dnia powołania jej składu.

CZYTAJ DALEJ

Taizé: przygotowano program online dla rodzin

2020-07-16 18:20

[ TEMATY ]

Taize

janeb13/pixabay.com

Wspólnota z Taizé w tym roku po raz pierwszy przygotowała program dla rodzin w wersji online. Jest on adresowany do tych rodzin, które nie będą mogły w tym roku przyjechać do Taizé z powodu pandemii, a także do wszystkich rodzin, które zechcą skorzystać z tej propozycji. Został ułożony z myślą o rodzicach i dzieciach.

Program ma układ tygodniowy i jest podzielony na sześć dni. Każdy z nich ma inny temat i propozycje, które zajmują około półtorej godziny. Obejmuje on piosenkę na rozpoczęcie dnia, kącik teatralny - film wprowadzający temat dnia oraz wymianę myśli. Rozmowę można zakończyć wspólną modlitwą. Wspólnota z Taizé zachęca, by dostosować zaproponowane zajęcia do konkretnej sytuacji rodzinnej oraz by zaprosić znajome rodziny do wspólnego udziału.

Szczegóły na stronie: https://www.taize.fr/pl_article28378.html.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję