Reklama

Wychowaj swoje dziecko, zanim zrobią to obcy!

Małgorzata Cichoń
Edycja małopolska 15/2012

Ponad 120 osób wzięło udział w konferencji „Dziecko przed ekranem - szanse i zagrożenia”, która odbyła się 24 marca w auli Seminarium Sosnowieckiego, przy ul. Bernardyńskiej w Krakowie. Organizatorem spotkania był Tygodnik Katolicki „Niedziela”

Jesteśmy narzeczonymi, ale przyszliśmy posłuchać, bo to dla nas ważne - motywują swój udział w konferencji młodzi ludzie. - Bo ja, proszę pani, w przyszłości będę mieć czworo dzieci i muszę wiedzieć, jak je wychowywać - mówi przy rejestracji wysoki chłopak, jeszcze nieżonaty. - Szkoda, że nie ma tu naszych nauczycielek, temat jest na czasie, jesteśmy bardzo zadowolone! Czy spotkania będą kontynuowane? - pyta siostra nazaretanka z Tymbarku. - Przekonaliśmy się, że nie jesteśmy odosobnieni w naszych poglądach. Widzimy potrzebę przekazywania tej wiedzy - mówią małżonkowie Ewa i Krzysztof z Krakowa.
W konferencji uczestniczyli m.in. rodzice, nauczyciele, wychowawcy, studenci wydziałów pedagogicznych, przyszli pracownicy socjalni, siostry zakonne, kapłani, klerycy, dziennikarze mediów katolickich. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., odprawioną w seminaryjnej kaplicy przez ks. Lucjana Bielasa, który podczas homilii poruszył zagadnienia związane z małżeństwem, rodziną i wychowaniem.
Następnie w auli trzy prelekcje wygłosiła Małgorzata Więczkowska, pedagog z Łodzi, zajmująca się edukacją medialną (prowadzi serwis edukacjamedialna.pl). Omówiła wpływ środków społecznego przekazu na proces wychowania dzieci. Wizualizowała swoje wystąpienie fragmentami bajek, przykładami czasopism dla dzieci. Zaprezentowała wątki agresji, przemocy, magii, satanizmu, wampiryzmu występujące już w przekazach dla najmłodszych. Treści te są często podane w sposób zawoalowany, dlatego zalecała rodzicom, by nie zostawiali dzieci samych przed ekranem, lecz byli czujni, rozmawiali z nimi, obserwowali je. Pokazała również filmiki z konwentów z udziałem gimnazjalistów - miłośników japońskich komiksów, które bywają nasycone wulgarnością i wypaczeniami seksualnymi. Podczas ostatniego wykładu prelegentka przedstawiła, jak można twórczo i krytycznie korzystać z mediów, wydzielając określony czas, aktywnie wybierając programy, wprowadzając elementy edukacji medialnej, np. tworzenie gazety (rodzinnej, przedszkolnej itp.), wspólne wyszukiwanie informacji z Internetu oraz innych mediów. Podkreśliła, że dzieci do czasu osiągnięcia dojrzałości w korzystaniu z mediów nie powinny mieć telewizora czy komputera w swoim pokoju, lecz sprzęty te powinny się znajdować w pomieszczeniu dostępnym dla innych domowników. Małgorzata Więczkowska zakończyła wystąpienie prezentacją sugestywnego spotu: „Wychowaj swoje dzieci, zanim zrobią to obcy”.
Uczestnicy spotkania wysłuchali również świadectwa młodych małżonków, rodziców czwórki dzieci - Beaty i Marcina Mądrych, którzy mówili m.in. o selekcji bajek i programów dla swoich dzieci, alternatywnych formach spędzania wspólnego czasu. Na koniec była możliwość zadawania pytań prelegentom oraz obecnym na konferencji specjalistom z zakresu psychologii, socjoterapii i teologii. Zarówno prelegenci jak i uczestnicy spotkania podkreślali potrzebę jednoczenia się, występowania wspólnie w obronie wychowawczych wartości oraz reagowania na zło. Jako prewencję względem zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów specjaliści zalecali m.in. więź z dzieckiem, rozmowę, konstruktywną grupę rówieśników, modlitwę do Anioła Stróża i cnotę umiarkowania.

Z PRZESŁANIEM DO RODZICÓW

„Rodzice powinni także ustalać reguły korzystania ze środków społecznego przekazu w domu. Powinno to polegać m.in. na planowaniu i programowaniu korzystania z mediów, na ścisłym ograniczeniu czasu, jaki dzieci im poświęcają, organizowaniu wspólnych rozrywek w gronie rodziny, całkowitym zabranianiu dostępu do niektórych środków przekazu oraz okresowej rezygnacji z korzystania z wszystkich mediów na rzecz innych form wspólnego spędzania czasu. Przede wszystkim rodzice powinni dawać dzieciom dobry przykład swym rozważnym i wybiórczym korzystaniem z mediów. W wielu przypadkach przydatne może być współdziałanie rodzin, które razem zastanawiają się, jakie problemy i możliwości stwarza korzystanie z mediów. Rodziny powinny otwarcie mówić producentom, twórcom reklam i władzom publicznym, co im się podoba, a co nie”.
Jan Paweł II, Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (2004 r.)

Wielka Brytania: lekarze chcą odłączyć 5-letnie dziecko od aparatury podtrzymującej życie

2019-07-19 12:34

rk (KAI/LifeSiteNews.com) / Londyn

O losach 5-letniej dziewczynki, którą brytyjscy medycy chcą odłączyć od urządzeń podtrzymujących życie, rozstrzygnie sąd. Choć dziecko zgodził się przyjąć włoski szpital pediatryczny w Genui, londyńska placówka medyczna sprzeciwia się temu, by rodzice zorganizowali i opłacili transport córki. Komentatorzy wskazują na podobieństwo tego przypadku do wcześniejszych spraw, w których mali pacjenci brytyjskich szpitali – Charlie Gard i Alfie Evans – zostali odłączeni decyzją sądu od aparatury utrzymującej życie, choć pomoc oferowały im placówki medyczne na całym świecie.

AR

Tafida Raqeeb, córka imigrantów z Bangladeszu, straciła przytomność kilka miesięcy temu na skutek pęknięcia naczyniaka tętniczo-żylnego mózgu. Mimo operacji, pięcioletnie dziecko nie odzyskało przytomności, a lekarze Royal London Hospital zwrócili się do sądu, by ten pozwolił na odłączenie pacjentki od aparatury, która zapewnia jej życie w stanie półprzytomności. Tafida reaguje na ból, daje niekiedy oznaki życia.

Rodzice Shalina i Mohammed poprosili o pomoc włoskich pediatrów z Instytutu im. Gianniny Gaslini w Genui – szpitala o światowej renomie. Ci, po zapoznaniu się z dokumentacją i konsultacji z brytyjskimi lekarzami, zgodzili się interweniować. Rodzice mają jedynie zorganizować i opłacić transport. O losach dziecka ma ostatecznie zdecydować brytyjski wymiar sprawiedliwości.

Włoscy komentatorzy wskazują na podobieństwo tego przypadku do wcześniejszych spraw, w których mali pacjenci brytyjskich szpitali zostali odłączeni decyzją sądu od aparatury podtrzymującej życie, choć pomoc oferowały im placówki medyczne na całym świecie.

W lipcu 2017 roku w londyńskim hospicjum dla dzieci zmarł liczący niespełna rok Charlie Gard, cierpiący od urodzenia na rzadką chorobę genetyczną. Wcześniej Trybunał Europejski polecił odłączyć wszystkie aparaty zapewniające życie małego pacjenta. Szpital dziecięcy pw. Dzieciątka Jezus w Rzymie był gotów zaopiekować się chłopcem.

W ubiegłym roku na polecenie sądu i wbrew woli jego rodziców został odłączony od aparatury Alfie Evans. Nastąpiło to na 11 dni przed drugą rocznicą urodzin dziecka, cierpiącego na niedobór transaminazy GABA. Jego rodzice bezskutecznie walczyli o przetransportowanie syna do watykańskiego szpitala pediatrycznego. Pomoc w tej sprawie oferował także prezbiteriański szpital pediatryczny w Nowym Jorku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Drohiczyn: ingres bp. Piotra Sawczuka

2019-07-20 09:23

mip, tk / Drohiczyn (KAI)

W sobotę odbędzie się ingres biskupa Piotra Sawczuka do katedry drohiczyńskiej. Nominację dla dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej ogłoszono 17 czerwca.

Episkopat.pl
Bp Piotr Sawczuk

Uroczystość ingresu rozpocznie się o godz. 11.00 w katedrze Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie. Mszy przewodniczyć będzie i homilię wygłosi bp Sawczuk. W liturgii uczestniczyć będą parlamentarzyści, ministrowie i samorządowcy, a także biskupi i duchowni w wielu diecezji.

W mieście spodziewane są duże utrudnienia w ruchu drogowym. - Ulice Kościelna, Jana z Drohiczyna, Farna oraz Plac Kościuszki będą dla zamknięte – informuje kanclerz kurii ks. Zbigniew Rostkowski.

Liturgia transmitowana będzie za pośrednictwem diecezjalnej telewizji internetowej, TVP Białystok oraz Radia Podlasie.

Bp Piotr Sawczuk został mianowany przez papieża Franciszka biskupem drohiczyńskim 17 czerwca br. Zastąpi on biskupa Tadeusza Pikusa, który ze względów zdrowotnych prosił Stolicę Apostolską o zwolnienie z pełnionego urzędu.

Piotr Henryk Sawczuk urodził się 29 stycznia 1962 r. Jego rodzice – Henryk i Zofia - prowadzili własne gospodarstwo rolne w miejscowości Kornica w woj. mazowieckim. Został ochrzczony 25 lutego 1962 r. w kościele parafialnym w Kornicy, a 1 września 1979 r. przyjął sakrament bierzmowania. Szkołę Podstawową ukończył w 1977 r. w Kornicy, a Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w 1981 r. otrzymując świadectwo dojrzałości.

Zaraz po maturze zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych, 6 czerwca 1987 r. w katedrze siedleckiej otrzymał świecenia kapłańskie z rąk bpa dra Jana Mazura. Następnie przez dwa lata był wikariuszem w parafii Wisznice. W tym czasie na Wydziale Teologicznym KUL napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława Bartnika pracę pt. "Komunijność Kościoła wg kardynała Karola Wojtyły" i uzyskał 21 czerwca 1988 r. tytuł magistra teologii.

W 1989 rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie. W 1992 uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego, na podstawie pracy pt. Teoria rozdziału Kościoła od państwa w świetle nauki Soboru Watykańskiego II, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława Pasternaka. Dnia 27 czerwca 1996 obronił rozprawę doktorską pt. «Communicatio in sacris» w kanonicznym prawie karnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Syryjczyka, uzyskując stopień naukowy doktora prawa kanonicznego.

W diecezji siedleckiej ks. Piotr Sawczuk był notariuszem i sędzią w Sądzie Biskupim; w latach 1996-2003 pełnił urząd notariusza, zaś od 2003 do 2013 r. kanclerza siedleckiej Kurii Diecezjalnej. Od 2009 r. był wikariuszem generalnym diecezji.

Był wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II oraz w Instytucie Teologicznym w Siedlcach. Przez cały czas pracy w kurii angażował się w funkcjonowanie różnych agendach kurialnych, szczególnie w pracach II Synodu Diecezji Siedleckiej. Wielokrotnie występował jako delegat biskupów siedleckich w rozwiązywaniu różnych, bieżących spraw administracyjnych i duszpasterskich w diecezji.

23 stycznia 2003 ks. Sawczuk został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Siedleckiej, a 23 stycznia 2009 kanonikiem gremialnym i prałatem scholastykiem tegoż gremium. 20 września 2010 r. Benedykt XVI podniósł go do godności Kapelana Jego Świątobliwości.

19 stycznia 2013 Benedykt XVI mianował ks. Piotra Sawczuka biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej, ze stolicą tytularną w Ottana.

Bp Sawczuk opublikował książkę „Kornica – dzieje pisane krwią i kredą”, poświęconą 100-leciu powstania parafii rodzinnej. Jest także autorem wielu artykułów w „Wiadomościach Diecezjalnych Siedleckich” i tygodniku diecezjalnym „Podlaskie Echo Katolickie”, a także w „Echu Katolickim”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem