Reklama

Indiańska Madonna w stolicy diecezji

Agnieszka Lorek
Edycja sosnowiecka 15/2012

W październiku 2011 r. rozpoczęła się peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej z Guadalupe wśród Rycerzy Kolumba w Polsce. Od tego momentu wizerunek „indiańskiej Madonny” nawiedził m.in. rady rycerskie w diecezji radomskiej, sandomierskiej, archidiecezji lubelskiej i łódzkiej. W sumie podczas peregrynacji odwiedzi ponad 30 polskich rad tego największego na świecie stowarzyszenia katolickiego tylko dla mężczyzn. 14 kwietnia przybędzie do sosnowieckiej Rady Rycerzy Kolumba

Wizyta wizerunku Matki Bożej obejmie swoim zasięgiem wszystkie rady lokalne Rycerzy Kolumba w naszym kraju. Na każdą radę przypada tydzień obecności obrazu. Czas peregrynacji Rycerze Kolumba pragną połączyć z obszernym programem działań na rzecz obrony życia, ponieważ to Maryja z Guadalupe jest Obrończynią i Patronką życia poczętego. Prawdę tę wyakcentował dobitnie bł. Jan Paweł II w 1999 r. w Guadalupe, w czasie swej podróży apostolskiej do Meksyku, zawierzając Maryi sprawę życia poczętego. Powiedział wtedy: „Pod Jej macierzyńską opiekę oddaję życie i niewinność dzieci, zwłaszcza tych, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci zanim się narodzą”.

Odpowiedzialność za życie

Obraz „indiańskiej Madonny” w stanie błogosławionym, depczącej głowę węża, jest wezwaniem do pokojowej ewangelizacji oraz szacunku do życia. Zatem szczególnie dziś Matka Boża z Guadalupe staje się wyraźnym symbolem obrony każdego ludzkiego życia, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. We współczesnym świecie, w którym coraz bardziej stara się dominować „cywilizacja śmierci”, peregrynacja obrazu Matki Bożej z Meksyku ma uwrażliwić wszystkich na szacunek do życia i przyczynić się do tego, by szczególnie katoliccy mężczyźni poczuli się bardziej za to życie odpowiedzialni. Ma być także impulsem do nowej ewangelizacji i odnowy wiary w przeżywanym w Kościele Roku Wiary.

Powrót do korzeni

Od 15 lat Rycerze Kolumba na całym świecie organizują peregrynacje kopii świętych obrazów. W 1979 r. zorganizowali pierwszy taki program, również na cześć Matki Bożej z Guadalupe. Na przestrzeni lat Matka Boża była czczona przez Rycerzy pod różnymi tytułami. Były programy modlitw na cześć Niepokalanego Poczęcia, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Wniebowziętej, Pani Różańca i Matki Bożej Miłosiernej. Obecna peregrynacja to powrót do korzeni. Dzięki niej rozpoczął się jeszcze jeden Program Modlitw Maryjnych Rycerzy Kolumba na cześć Pani z Guadalupe.

Reklama

Przesłanie miłości

Wszystkie kopie obrazu różnią się od tych, które były używane w poprzednich latach. Nie tylko są pobłogosławione przez papieża Benedykta XVI, ale każdą z nich dotknięto oryginalnego wizerunku Matki Bożej z Guadalupe odbitego na tilmie św. Juna Diego, kiedy 1 czerwca Najwyższy Rycerz Carl Anderson i Najwyższy Sekretarz Emilio Moure odwiedzili Miasto Meksyk. Każda kopia nosi podpis Rektora Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe i posiada pieczęć z odrobiną ziemi z pierwszego Kościoła na Wzgórzu Tepeyac - z miejsca, w którym prawie 480 lat temu indiańska Madonna objawiła się św. Juanowi Diego.
Guadalupe to miejsce XVI-wiecznego objawienia Maryi, zatwierdzonego przez Kościół. Matka Boża objawiająca się ubogiemu Indianinowi, przyczyniła się do masowej chrystianizacji Ameryki Łacińskiej, która dokonała się w ciągu zaledwie kilku lat. Św. Juan Diego był pokornym, świeckim człowiekiem, którego Bóg wybrał, by przekazał potomnym przesłanie i wizerunek Matki. Prawie 500 lat później współcześni Rycerze są powołani, by jak św. Juan Diego, stać się zwiastunami Nowej Ewangelizacji, niosąc piękny wizerunek meksykańskiej Maryi i jej przesłanie miłości do każdej jurysdykcji.

Rycerze w naszej diecezji

Rycerze Kolumba obecni są w Polsce od 2005 r. Na całym świecie prowadzą kuchnie dla biednych, zaopatrują inwalidów w sprzęt dla niepełnosprawnych. W parafiach zachęcają młodych do akcji charytatywnych, organizują imprezy sportowe, fundują także stypendia dla kleryków. Rycerzy Kolumba sprowadził do Polski abp Zygmunt Zimowski. Decyzja o utworzeniu struktur organizacji w naszym kraju zapadła w sierpniu 2005 r., podczas obradującego w Chicago 123. zgromadzenia Rycerzy Kolumba. Pierwsze Rady powstały w 2006 r. w Krakowie, Radomiu i Starachowicach.
Rycerze Kolumba w diecezji sosnowieckiej pojawili się razem z przybyciem do nas nowego Pasterza bp. Grzegorza Kaszaka, który, jak wszyscy wiemy jest honorowym członkiem tego Stowarzyszenia. Zadanie tworzenia struktur Zakonu w naszej diecezji zostało powierzone ks. Wojciechowi Kowalskiemu - diecezjalnemu koordynatorowi ds. Rycerzy Kolumba. Obecnie Rycerze Kolumba działają bardzo prężnie w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie, św. Maksymiliana w Olkuszu i św. Marii Magdaleny w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach. W marcu 2011 r. powstała Rada w Sosnowcu u Księży Sercanów. Są także plany powołania nowych Rad w Jaworznie, Dąbrowie Górniczej, a także w Czeladzi.

Służba dla życia

Podstawową i zarazem najważniejszą komórką organizacyjną w Zakonie Rycerzy Kolumba jest Rada, która musi liczyć co najmniej 30 członków. Na jej czele stoi Wielki Rycerz. Wszystkie Rady lokalne podlegają pod Delegata Rejonowego, a na czele polskich struktur stoi Delegat Terytorialny. Cały Zakon podlega pod Najwyższego Rycerza ze Stanów Zjednoczonych - Carla Andersona. Idea jaka przyświeca Rycerzom Kolumba to pomoc drugiemu człowiekowi i Kościołowi. Zakon jest bratnią organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn. Początkowo, w myśl założyciela - ks. McGivneya, Rycerze mieli sobie pomagać wzajemnie w chwilach trudnych, jak choroba, bieda, śmierć najbliższej osoby. - Obecnie służymy Kościołowi i ludziom w potrzebie, otwieramy się na potrzeby społeczeństwa, stajemy w obronie życia i pokrzywdzonych przez los. Mamy nadzieję, że nawiedzenie wizerunku matki Bożej z Guadalupe jeszcze bardziej przyczyni się do naszej służby na rzecz życia - podkreśla Wielki Rycerze Rady Sosnowieckiej Rycerzy Kolumba Sławomir Korczyński.

Reklama

Małżeństwo szkołą miłości i miłosierdzia

2019-10-21 08:25

Anna Majowicz

20 października w parafii pw. św. Wawrzyńca w Wilkszynie, 25 małżeństw, w tym 6 z 50-letnim stażem, odnowiło ślubne przyrzeczenia!

Anna Majowicz
Ślubne przyrzeczenia odnowiło 25 małżeństw

Eucharystii przewodniczył o bp. Jacek Kiciński, który w homilii pięknie mówił o istocie małżeństwa:

Dziękując Panu Bogu za małżeństwo, dziękujemy przede wszystkim za dar wiary. Bo przecież gdyby nie wiara wiele małżeństw nie wytrwałoby w wierności. Zresztą podczas przysięgi małżeńskiej, gdy stajemy na ślubnym kobiercu, ślubujemy sobie na pierwszym miejscu miłość, potem wierność, uczciwość małżeńską oraz że nie opuścimy małżonka aż do śmierci. Na końcu prosimy: ,,tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci”. Zobaczcie, całe niebo jest zaangażowane w to, żeby małżonkowie wytrwali ze sobą. Dlatego dziękujemy Panu Bogu za dar wiary.

Chciałbym dzisiaj zwrócić waszą uwagę na modlitwę. Ona pomaga nam w realizacji naszego powołania. Modlitwa kształtuje nasze życie, nasz sposób patrzenia i myślenia. Często jest tak, że problemy w małżeństwie pojawiają się wtedy, gdy człowiek odchodzi od Boga. Bo jeśli odchodzi od Boga, to i od drugiego człowieka. Tak było w raju. Pierwsi rodzice sięgając po zakazany owoc, odwrócili się od Boga. Gdy trzeba było przyznać się do winy Adam powiedział: ,,to nie ja Panie”, a Ewa: ,,wąż mnie zwiódł”. Gdy człowiek odejdzie od Pana Boga, przestaje szukać winy w sobie, a widzi ją w drugim człowieku. Dlatego pierwszą przestrzenią naszego życia jest budowanie więzi z Bogiem, który posyła nas do drugiego człowieka. Małżeństwo jest szkołą miłości i miłosierdzia. Święta Faustyna Kowalska w jednym ze swoich objawień usłyszała od Pana Jezusa takie słowa: ,,są trzy sposoby czynienia miłosierdzia: czyn, słowo i modlitwa”. I tak samo jest w życiu małżeńskim. Czynienie miłosierdzia, postawa miłości, najpierw objawia się w czynie.

Co znaczy w małżeństwie konkretny czyn? Ojciec Święty Franciszek powiedział, że dzisiaj szczytem miłosierdzia Bożego wobec drugiego człowieka jest obecność. Poświęcenie swojego czasu. Zobaczmy, że my bardzo często jesteśmy zabiegani i brakuje nam czasu na rozmowę. Miłosierdzie Boże w czynie, to jest obecność w codzienności. Wtedy, gdy człowiek jest obecny, zaczyna dostrzegać potrzeby drugiego człowieka, małżonka, rodziny. Zaczyna więcej widzieć i więcej słyszeć. Dzisiaj moi drodzy miłosierdzie w czynie polega nie tylko na wzajemnej pomocy, ale wydobywaniu dobra z drugiego człowieka. Małżeństwo jest szkołą przemiany swojego życia i codziennego wydobywania dobra z serca drugiego człowieka.

Zobacz zdjęcia: Jubileusz małżeństw w Wilkszynie

Na drugim miejscu jest miłosierdzie Boże w słowie. Wiemy doskonale, że słowo może zbudować, ale słowem można także zniszczyć. Prawda, która nie jest ogrzana sercem może zabić. Dlatego, jak weźmiemy księgę Pisma Świętego do ręki, przeczytamy tam piękne słowa. ,,Na słowo Boże wszystko się stało, a co się stało było dobre”. Małżeństwo jest szkołą kontynuacji słowa Bożego. Pan Bóg dał nam dar mowy, żeby błogosławić, a nie przeklinać. Żeby dobrze życzyć, a nie złorzeczyć. Dlatego w małżeństwie bardzo ważne jest to, by czuć się odpowiedzialnym za wypowiadanie słów. Jeśli słowo jest wypowiedziane z miłością, służy dobru. Jeśli jest wypowiedziane ze złością, to nigdy nie buduje, ale rujnuje. Nawet najtrudniejsza prawda musi być ogrzana sercem. To jest właśnie wartość słowa.

I jeszcze miłosierdzie Boże w modlitwie. W ruchu oazowym, w Domowym Kościele jest taki piękny zwyczaj modlitwy małżeńskiej. Jest wiele małżeństw, które wspólnie klękają do modlitwy. I dziś chciałbym was wszystkich do tego zachęcić. Na czym ma polegać modlitwa małżeńska? Proponuję taki schemat: najpierw dziękczynienie, potem przeproszenie i na końcu prośba. Jakby to miało wyglądać w praktyce? Otóż modlitwę zaczynamy podziękowaniem. Mąż powie ,,Panie Jezu pragnę Ci podziękować za dzisiejszy dzień, ale w sposób szczególny dziękuję za moją żonę, za to dobro, które dokonało się dzisiaj za jej przyczyną. Dziękuję Ci, za jej obecność, uśmiech i dobroć”. Potem żona podziękuje za męża. A po dziękczynieniu, przepraszajmy: ,,Panie Jezu pragnę przeprosić moją żonę/męża za to, że byłem niedobry/a..”. Na końcu jest prośba: ,,Proszę Panie Jezu daj siłę mojej żonie, aby nadal była tak wspaniałą kobietą, jak jest dzisiaj/ Panie Jezu daj moc mojemu mężowi, aby wciąż był tak wspaniałym człowiekiem, jakim jest teraz”. To jest modlitwa małżeńska. Zobaczcie, ona może trwać kilka minut, ale to oczyszczenie naszego małżeństwa i umocnienie wiary. To jest właśnie miłosierdzie Boże w modlitwie. Modlę się, widzę dobro, przepraszam za to, co było złe i proszę, aby Pan Bóg umocnił nas na drodze powołania. Istotą małżeństwa, jest okazywanie sobie miłosierdzia Bożego w czynie, słowie i modlitwie. Jeśli będziemy mieli ręce wzniesione do Pana Boga, to Pan Bóg nigdy nie pozwoli, żebyśmy przegrali nasze małżeństwo, naszą rodzinę. Dlatego potrzeba nam nieustannie wracać do źródła, do sakramentu. A żeby do niego wrócić, trzeba popłynąć pod prąd, przeciwstawiać się presji społecznej. Wrócić do źródła, to wrócić do pierwszej miłości. Dlatego życzę Wam, aby wasze małżeństwa były szkołami miłości i miłosierdzia. Żeby miłość i miłosierdzie objawiały się w czynie, słowie i modlitwie. Niech dobry Bóg Was błogosławi, a Maryja Matka nasza otacza blaskiem swej opieki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Arcybiskup Paryża z nietypowym zaproszeniem dla dzieci na całym świecie

2019-10-21 21:17

azr (KAI) / Paryż

Arcybiskup Paryża Michel Aupetit zachęca dzieci z całego świata do udziału w konkursie na rysunek przedstawiający paryską katedrę Notre-Dame. Najlepsze prace zostaną wydrukowane na osłonie rusztowań, ustawionych wokół remontowanej świątyni.

pixabay.com

Konkurs przygotowany przez arcybiskupa Paryża z myślą o dzieciach ze wszystkich krajów na świecie potrwa do 1 marca. Do tego czasu dzieci mogą nadsyłać rysunki, przedstawiające katedrę "jaką znają i jaką sobie wyobrażają". Najlepsze spośród nadesłanych prac, zostaną wydrukowane na osłonie rusztowań, a także w specjalnej publikacji, przygotowanej z okazji rocznicy tragicznego pożaru paryskiej świątyni.

"Wasza dzisiejsza refleksja jest dla nas ważna, ponieważ to wy będziecie w przyszłości tymi młodymi i dorosłymi, którzy przybędą do tej odnowionej katedry, której drzwi będą dla was szeroko otwarte" - mówi w imieniu metropolity Paryża wikariusz generalny stołecznej diecezji, bp Benoist de Sinety.

Prace konkursowe można nadsyłać na adres: Opération “Dessine-moi Notre-Dame” 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris Francja

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem