Reklama

NA ŁAMACH PRASY

Nowy numer "L´Osservatore Romano"

D.
Niedziela Ogólnopolska 40/2000

Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego, Wielki Jubileusz, obchodzony na przełomie tysiącleci, ma być w Kościele "rokiem głęboko eucharystycznym" (Tertio millennio adveniente, 55). W sakramencie Eucharystii bowiem Zbawiciel, który przed dwudziestu wiekami przyjął ciało w łonie Maryi Dziewicy, nadal ofiarowuje się za nas Ojcu i jest dla każdego źródłem Bożego życia.
Toteż jednym z najważniejszych wydarzeń jubileuszowych był Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, zorganizowany w Rzymie (18-25 czerwca) pod hasłem: Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, chleb nowego życia. Temat ten podkreślał wymiar misyjny Eucharystii: z sakramentu miłości bowiem cały Kościół i każdy chrześcijanin czerpie siłę potrzebną do głoszenia Ewangelii i świadczenia o niej w codziennym życiu.
W przemówieniach wygłaszanych podczas Kongresu Ojciec Święty niejednokrotnie zwracał uwagę na związek Eucharystii z realizacją przykazania miłości, ogłoszonego przez Chrystusa w Wieczerniku. Eucharystia,
która jest pamiątką i uobecnieniem na ołtarzu Ofiary krzyżowej, musi rodzić w sercu człowieka miłość przekraczającą granice spraw osobistych, a nawet granice krajów i kontynentów.
Temat miłości bezinteresownej i powszechnej powrócił również w przemówieniu papieskim wygłoszonym do rodaków przybyłych w Narodowej Pielgrzymce do Rzymu na początku lipca. Zwracając się do przedstawicieli wszystkich diecezji - pasterzy i wiernych - Jan Paweł II wskazał na społeczny wymiar miłości bliźniego, którą trzeba objąć zwłaszcza najbiedniejszych, pokrzywdzonych, ludzi w podeszłym wieku, chorych, opuszczonych, rodziny wielodzietne. Opcja preferencyjna na rzecz ubogich i potrzebujących musi zajmować miejsce uprzywilejowane we wszystkich programach ewangelizacyjnych i duszpasterskich.
Biedy i braku wystarczających środków do życia doświadcza dziś wielu ludzi na ziemi, a także wiele narodów, które nie potrafią podźwignąć się same z dotkliwego ubóstwa. Stąd w bulli ogłaszającej Wielki Jubileusz Incarnationis mysterium Ojciec Święty, odwołując się do Ewangelii św. Łukasza, napisał: "Nie wolno już odwlekać nadejścia dnia, w którym także ubogi Łazarz zasiądzie do uczty obok bogacza i nie będzie musiał żywić się tym, co spada ze stołu" (n. 12).
Jest to apel o redukcję zadłużenia krajów rozwijających się - zjawiska, które niczym głaz przygniata narody wyczekujące zmartwychwstania.
Znaczna część nowego numeru polskiego wydania L´Osservatore Romano (9/2000) poświęcona jest Narodowej Pielgrzymce Polaków do Rzymu. Czytelnik znajdzie tam przemówienia Ojca Świętego do rodaków, homilie Prymasa Polski - kard. Józefa Glempa, abp. Stanisława Nowaka, bp. Ignacego Jeża wygłoszone w bazylikach rzymskich, kronikę wydarzeń i zestaw zdjęć.
Z innych materiałów zamieszczonych w numerze wymienić należy rozważania i przemówienia Ojca Świętego wygłoszone podczas Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Rzymie oraz przemówienia papieskie wygłoszone z okazji jubileuszowego spotkania z ubogimi, Jubileuszu Lekarzy Katolickich, a także z okazji Jubileuszu w więzieniach.
W dziale "Dokumenty" redakcja publikuje m.in.: orędzia Ojca Świętego na Światowy Dzień Misyjny 2000 r. i na Jubileusz w więzieniach oraz list papieski do uczestników zgromadzenia generalnego Światowego Ruchu Chrześcijańskich Ludzi Pracy, które obradowało w Sa]o Paulo (Brazylia), na temat: Kultura ludzi pracy musi pozostać kulturą solidarną.
Na specjalne podkreślenie zasługują obszerne materiały dotyczące trzeciej części tajemnicy fatimskiej wraz z komentarzem teologicznym prefekta Kongregacji Nauki Wiary - kard. Josepha Ratzingera.
Teksty zamieszczone w dziewiątym numerze są wezwaniem do budowania na ziemi Kościoła miłości, aby mógł on odnowić siebie i cały świat, a wiarę chrześcijan uczynić bardziej misyjną i apostolską.

Reklama

Arcybiskup Andrzej Dzięga reaguje na list papieża

2019-05-24 19:01

pk / Szczecin (KAI)

Metropolita szczecińsko-kamieński powołał Zespół Prawny do przeglądu spraw z zakresu nadużyć seksualnych wobec niepełnoletnich w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. To reakcja abp. Andrzeja Dzięgi na list apostolski Franciszka "Vos estis lux mundi". Opublikowany ponad dwa tygodnie motu proprio papieża zawiera przepisy o postępowaniu w przestępstwach związanych z wykorzystywaniem małoletnich. Mają on usprawnić ściganie takich przypadków w Kościele powszechnym.

Redaktor01/pl.wikipedia.org

- Zespół tworzą przede wszystkim ludzie świeccy, specjaliści z prawa, specjaliści od postępowania procesowego, którzy w każdej sprawie, jeśli uznają to za stosowne, mogą poprosić o pomoc specjalistów z innych dziedzin o pomoc w tej analizie np. specjalistów z psychologii czy medycyny - tłumaczy ks. Sławomir Zyga, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.

Członkowie zespołu będą mieli wgląd do wszystkich wewnętrznych akt spraw. Zespół będzie mógł też współpracować z instytucjami polskiego wymiaru sprawiedliwości.

W dekrecie czytamy m.in., że „sprawy te na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej są rozciągnięte w czasie, co powoduje potrzebę aktualnej oceny dawnych faktów i proceduralnych decyzji z uwzględnieniem ówczesnych norm prawnych”.

Skład zespołu, na czele którego stanie osoba świecka, zostanie ustanowiony odrębnym dekretem.

We wtorek polski rząd postanowił powołać państwową komisję, która zbada przypadki pedofilii we wszystkich środowiskach, w tym wśród księży. Tydzień temu, w czwartek Sejm uchwalił rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego zaostrzający kary do 30 lat więzienia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Ryś do Neoprezbiterów: ja wam przyrzekam, że będę wam Ojcem

2019-05-25 19:11

xpk / Łódź (KAI)

- Ja wam przyrzekam, że będę wam Ojcem, że będę was traktował jako współpracowników, że będę was traktował, jak swoje ukochane dzieci! Przyrzekam wam to za siebie, i przyrzekam wam to za każdego biskupa, który tu będzie na tym miejscu przewodniczył Eucharystii. Obyście nigdy nie zwątpili w tę relację, bo ona jest bardzo ważna! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś do przyszłych kapłanów Kościoła łódzkiego.W sobotę 25 maja, w katedrze łódzkiej abp Grzegorz Ryś metropolita łódzki wyświęcił na kapłanów dziewięciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Wraz z metropolitą łódzkim Eucharystię sprawowało kilkudziesięciu kapłanów. Wśród nich byli ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek, biskup Ireneusz Pękalski i biskup Marek Marczak oraz wychowawcy i profesorowie WSD.

Archidiecezja Łódzka

Po odczytaniu ewangelii, ksiądz rektor imiennie wezwał każdego z kandydatów, a ten odpowiedział na wezwanie – jestem! Po zakończeniu sześcioletniej formacji i po zasięgnięciu opinii wiernych oraz formatorów, 9 diakonów zostało dopuszczonych do przyjęcia święceń w stopniu Prezbiteratu.

-Wchodzicie dziś do wspólnoty, która się nazywa prezbiterium łódzkie – mówił w homilii metropolita łódzki. – Wspólnota – to nie jest układ kolesiów. Wspólnota – to nie jest solidarność zawodowa. Wspólnota – to jest rzeczywista komunia ludzi połączonych wspólną misją, wspólnym wezwaniem, wspólną miłością do Jezusa. To jest komunia ludzi, którzy potrafią być dla siebie braćmi, którzy ze sobą nie rywalizują, którzy się nie ścigają, którzy ze sobą nie współzawodniczą, tylko współpracują. Wspólnota – to jest komunia ludzi, którzy potrafią sobie nawzajem pomóc wtedy, kiedy jeden z nich jest w głębokim kryzysie. Wchodzicie do wspólnoty i macie ją współtworzyć. Niech was ręka Boska broni od myślenia – ja sam, ja sam i lepiej, żeby mi nikt nie przeszkadzał – podkreślił metropolita łódzki.

Zaapelował do nowych kapłanów, aby wyrzucili z siebie to wszystko, co mogłoby oddalać ich od wiernych, do których zostaną posłani. – Święcenia mają was do ludzi zbliżyć. Najgorsze byłoby to, gdyby święcenia was od ludzi oddaliły. Cokolwiek by stało po waszej stronie jako przeszkoda pomiędzy wami, a ludźmi – usuwajcie to! Róbcie wszystko, by ludzie mieli do was dostęp w takim poczuciu, że jesteście jednym z nich – słaby wśród słabych. Dobrze wiecie w jakiej sytuacji o tym mówimy. Dziś jest potężna przeszkoda w naszych relacjach z całym ludem Bożym. Nasza przeszkoda nazywa się zgorszenie. Ta przeszkoda nazywa się brak zaufania. Ta przeszkoda nazywa się grzech publiczny. Musimy wszystko uczynić, by usunąć tę przeszkodę, by ludzie mieli do nas wiarygodny dostęp. To my musimy usuwać tę przeszkodę, bo myśmy ją ustawili – zauważył hierarcha.

Zawracając się do księży neoprezbiterów kaznodzieja powiedział także: – Ja wam życzę Ducha Świętego, który nie objaśnia wszystkiego na początku. Czasami was pośle w taką drogę, że nie będziecie rozumieć co się dzieje, dlaczego nie możecie robić tego, do czego jesteście przekonani, dlaczego nie możecie mówić do tych ludzi, którzy wedle waszej oceny tego strasznie potrzebują. Życzę wam takiej wiary, że przyjedzie taki moment, gdy cała ta droga się rozjaśni, bo Duch na końcu pokaże dlaczego było tak, a nie inaczej. Dokonuje się to w takim momencie, który On sam wybiera. Czasami Boga rozpoznaje się po czasie – zauważył arcybiskup.

Po zakończeniu homilii, kandydaci do święceń położyli się krzyżem na posadzce katedry, a zebrani w świątyni odśpiewali Litanię do Wszystkich Świętych. Po niej nastąpił moment modlitwy konsekracyjnej oraz nałożenie rąk, przez biskupów i obecnych w świątyni kapłanów. Każdy z diakonów swoje dłonie, włożył w dłonie biskupa, składając tym samym przysięgę wierności i posłuszeństwa swojemu ordynariuszowi. Wręczone zostały im także dary ofiarne ludu – chleb i wino, które mocą z wysoka, przez posługę nowych kapłanów, stawać się będą Ciałem i Krwią Chrystusa. Na zakończenie obrzędu świeceń ksiądz arcybiskup przekazał nowym kapłanom znak pokoju – wyraz jedności i przyjęcia nowych księży, za swoich współpracowników, braci i przyjaciół.

Dzisiejsza Msza święta święceń kapłańskich, była pierwszą, którą dziewięciu nowych księży, celebrowało w swoim życiu. Liturgię zakończyły podziękowania skierowane do biskupów, przełożonych seminaryjnych oraz rodziny.

Przed błogosławieństwem metropolita łódzki wręczył księżom neoprezbiterom książeczki jurysdykcyjne (dokument uprawniający do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania) testimonia (dokument potwierdzający otrzymanie święceń) oraz dekrety związane z ich przyszłą posługą.

Nowi kapłani Kościoła Łódzkiego zostali posłani do:

Kamil Gregorczyk – parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Jeżowie.

Łukasz Kaczmarek – parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie.

Michał Kardynia – parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie.

Adrian Matuszewski – parafii p.w. N.M.P. Częstochowskiej w Brzezinach.

Kamil Siuta – parafii p.w. N.S.J. w Kurowicach.

Paweł Skowron – parafii p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Poddębicach.

Marcin Skrzydłowski – parafii p.w. św. Benedykta i św. Anny w Srocku.

Tomasz Szurek – parafii p.w. św. Marcina w Strykowie.

Adrian Zimnowłocki – parafii p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Marzeninie.

W najbliższych dniach księża neoprezbiterzy będą celebrować Msze święte prymicyjne w swoich rodzinnych parafiach, Wyższym Seminarium Duchownym oraz w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem