Reklama

FRANCJA

Wiadomości ze świata

Dzień francuskiej Caritas

W parafiach całej Francji niedziela 19 listopada br. była obchodzona jako dzień Secours Catholique, francuskiego odpowiednika Caritas. Ta największa organizacja charytatywna skupia obecnie - obok 800 pracowników etatowych - 80 tys. wolontariuszy oraz milion donatorów.
Ok. 85% wszystkich darów pieniężnych przeznaczanych jest bezpośrednio na pomoc potrzebującym w najbliższym otoczeniu. 48% działań Secours Catholique wspomaga dzieci, rodziny niepełne; szczególną opieką otaczani są bezrobotni i ich rodziny.
Secours Catholique działa we Francji od 1946 r. Powstała z inicjatywy ówczesnego Zgromadzenia Kardynałów i Arcybiskupów, z połączenia duszpasterstwa jeńców wojennych i międzynarodowej Caritas. Za jej bezpośredniego założyciela uważa się bp. Jeana Rodhaina. Francuska Secours Catholique współpracuje z organizacjami Caritas w 154 krajach świata.

Biskup Jerzy Mazur w Buriacji

Biskup Jerzy Mazur, administrator apostolski dla katolików wschodniej Syberii, odbył wizytę w Ulan-Ude, stolicy Buriacji. W tym 400-tysięcznym mieście nie ma kościoła - został rozebrany w 1972 roku. Ksiądz Biskup odprawił Mszę św. w Bibliotece Miejskiej oraz w kaplicy w mieszkaniu proboszcza - o. Adama Romaniuka. W homilii podkreślił, że nadszedł czas, by w każdej rodzinie i w sercu każdego człowieka znalazło się miejsce dla Chrystusa. Podczas wizytacji Ksiądz Biskup spotkał się z przedstawicielami władz republiki. Odbył również rozmowę z merem, podczas której ustalono, że władze miasta wyznaczą działkę pod budowę kościoła. Bp Mazur odwiedził również pacjentów dziecięcego sanatorium przeciwgruźliczego oraz spotkał się ze studentami.

Odpust Ostrobramski w Wilnie

W Wilnie, jak każdego roku, obchodzono uroczyście święto Opieki Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. 11 listopada br. wileński biskup Jan Boruta rozpoczął oktawę Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej, największego święta związanego z kultem cudownego obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. W ciągu następnych dni sprawowano dziennie 8 Mszy św.: 4 w języku litewskim, 4 po polsku. Tradycyjnie, do Wilna przybyła duża grupa wiernych z Grodna, bowiem patronką diecezji grodzieńskiej jest Matka Boża Ostrobramska. Obecni byli: bp Aleksander Kaszkiewicz, bp Antoni Dziemianko oraz księża profesorowie i klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie.
16 listopada br. uroczyste Msze św. ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej odbywały się we wszystkich świątyniach diecezji wileńskiej i diecezji grodzieńskiej. Święto Opieki Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, zakończyła 19 listopada uroczysta Msza św. celebrowana przez biskupów Litwy.

Reklama

Msza św. za ofiary reżimu Castro na Kubie

W ramach pokojowej kampanii protestacyjnej przeciw represjom stosowanym przez rząd komunistyczny Fidela Castro na Kubie, grupa uchodźców z tego kraju uczestniczyła we Mszy św. w intencji ofiar reżimu na wyspie. Msza św. odbyła się w kościele Matki Bożej z Karmelu w stolicy Panamy.
"Modliliśmy się podczas niej za wszystkie ofiary reżimu Fidela Castro" - powiedział Raymond Molina z organizacji Proyecto Cuba Habla (Kuba mówi), skupiającej działaczy emigracji kubańskiej. " Poszukujemy pokojowych możliwości przekazania narodowi panamskiemu naszego orędzia o sytuacji w ojczyźnie" - oświadczył Molina. W czasie spotkań z miejscowymi mieszkańcami kubańscy działacze emigracyjni mówili m.in. o setkach więźniów politycznych na Kubie.
Zdaniem organizacji Proyecto Cuba Habla i Ruchu Agenda Cuba, na wyspie istnieje pokojowa opozycja złożona z 68 organizacji.

Zakonnik "Piekarzem Pizzy 2000 roku"

Giovanni Pross, włoski misjonarz ze Zgromadzenia Księży Sercanów, pracujący na misji w Kisingani w Kongo, otrzymał tytuł "Piekarza Pizzy 2000 roku", przyznany przez Włoskie Stowarzyszenie Wytwórców Pizzy. Nagrodę odebrał współbrat misjonarza, ponieważ on sam nie mógł opuścić swej placówki.
Ksiądz, jak zauważono, pokonał "prawdziwych akrobatów, wywijających plackami na pokaz". Przyznanie mu zaszczytnego tytułu jest wyrazem uznania dla jego działalności na rzecz biednych i głodnych w Afryce, gdyż to ich karmi swoimi pizzami.
Misjonarz zainteresował się wyrobem pizzy przed dwoma laty, po przeczytaniu artykułu na ten temat w tygodniku Famiglia Cristiana. Ukończył następnie korespondencyjny kurs wypieku pizzy, zorganizowany przez Włoskie Stowarzyszenie Wytwórców Pizzy. Teraz łączy pracę misyjną z wyrobem włoskiego przysmaku dla mieszkańców swej parafii w Afryce.

Reklama

USA

Przyjęta 15 listopada br. przez biskupów USA deklaracja Witając obcych wśród nas: jedność w różnorodności, skierowana do parafii i diecezji, wzywa katolików do solidarności z imigrantami. Dokument napisano w duchu papieskiej adhortacji z 1999 r. Ecclesia in America.
"Nie możemy zapomnieć, że imigranci przybywają do naszego kraju w różnych okolicznościach, niektórzy uciekają z powodu prześladowań politycznych, wojen, problemów ekonomicznych" - napisano m.in. w deklaracji. Deklaracja wzywa wiernych do okazania prostej uprzejmości i zainteresowania się losem nowo przybyłych. Dokument stwierdza, że Kościół nie popiera nielegalnej imigracji, ale opowiada się za przestrzeganiem praw człowieka wobec wszystkich ludzi.

FRANCJA

17 listopada br. odbyła się w Paryżu konferencja nt. współczesnego niewolnictwa, jakim stała się prostytucja. Jako przykład walki z tym zjawiskiem przedstawiono m.in. reportaż z południa Włoch, gdzie w okolicach Lecce ks. Cesare Lodeserto prowadzi kościelny ośrodek Królowej Pokoju. Znalazło w nim schronienie ponad 600 zmuszanych do prostytucji dziewcząt z Ukrainy, Mołdawii, Bułgarii i Rumunii. Ośrodek finansowany jest w 70% przez włoski Kościół katolicki. Dziewczęta znajdują w nim - oprócz pomocy materialnej i możliwości pracy - wsparcie psychologiczne i duchowe.

Reklama

LITWA

18 listopada br. w Wilnie odbyła się konferencja pt. O godność macierzyństwa i ojcostwa, zorganizowana przez Centrum Rodziny przy Arcybiskupstwie Wileńskim oraz litewską filię Międzynarodowej Federacji Lekarzy "Za życie człowieka". Celem konferencji było zwrócenie uwagi całego społeczeństwa, przede wszystkim lekarzy, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, dziennikarzy oraz elit rządzących, na problematykę dzisiejszej rodziny, macierzyństwa i ojcostwa.
W katedrze wileńskiej została odprawiona Msza św. dla uczestników konferencji, którą celebrował arcybiskup wileński Juozas Audrys BacSkis. Podczas obrad w sali konferencyjnej Sejmu Litwy mówiono o zagrożeniach wartości rodzinnych w dobie obecnych przemian cywilizacyjnych i kulturowych oraz o pilnej potrzebie otoczenia rodziny szczególną uwagą i troską.

BIAŁORUŚ

Białoruski sąd w Brześciu orzekł, że katolicki ksiądz Zbigniew Karolak został bezprawnie deportowany z Białorusi - poinformowała PAP, powołując się na niezależną Biełaruską Dzieławą Gazetę.
Ksiądz Karolak był proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu. Został zmuszony do wyjazdu z Białorusi po tym, jak do decyzji władz miejskich o deportacji duchownego swoją sankcję dołączył prokurator. Obecnie sąd orzekł, że sankcja ta została wydana z naruszeniem prawa.
Adwokat księdza, Igor Kubalik, określił decyzję białoruskiego sądu jako sensacyjną. "Prawo zwyciężyło. Ksiądz Karolak może teraz wsiąść w samochód i przyjechać na Białoruś każdego dnia, jak do cywilizowanego kraju" - powiedział I. Kubalik w rozmowie z katolicką agencją CWN.

JEDNYM ZDANIEM

Jan Paweł II mianował dotychczasowego metropolitę Newarku - abp. Theodore´a Edgara McCarricka metropolitą Waszyngtonu, stolicy USA.

Ojciec Święty ustanowił pierwszą misję katolicką w Azerbejdżanie - w Baku. Kierowanie nią zostało powierzone Salezjanom, zaś pierwszym zwierzchnikiem został ks. Jozef Daniel Pravda.

Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Edward Moskal został ponownie wybrany na to stanowisko podczas Zjazdu Rady Dyrektorów KPA w Lincolnwood k. Chicago.

W Baltimore w stanie Maryland (USA) odsłonięto pomnik ku czci polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Pomnik, zaprojektowany przez rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego, usytuowano w centralnej części miasta (ma on ok. 13 m wys.).

Prezydent Peru Alberto Fujimori zrezygnował z urzędu. Władzę w parlamencie przejęła opozycja; tymczasowym szefem państwa - do czasu nowych wyborów - został przewodniczący parlamentu.

Ministrowie obrony państw UE zobowiązali się do przekazania 100 tysięcy żołnierzy pod wspólne dowództwo unijnej armii; od 2003 r. osiągnie ona zdolność do przeprowadzania samodzielnych misji międzynarodowych.

Szef Europejskiego Banku Centralnego oświadczył, że przedstawienie przed 2 laty euro jako "rywala" amerykańskiego dolara było błędem, gdyż "takie opinie rozbudziły fałszywe nadzieje wobec euro, a rozczarowanie sprzyja spadkowi jego kursu".

Coraz więcej Szwedów sprzeciwia się przystąpieniu ich kraju do strefy euro; według instytutu "Skop", 62% społeczeństwa nie chce europejskiej waluty.

Baskijscy terroryści z ETA przyznali się do 17 ataków od lipca br., w tym do 20 zabójstw.

Włoski parlament uchwalił, że doping w sporcie będzie we Włoszech karany do 3 lat więzienia oraz 50 tys. dol. grzywny.

Haski Trybunał ONZ ds. Zbrodni Wojennych w Jugosławii zakończył ekshumację ofiar ubiegłorocznego konfliktu w Kosowie; z masowych grobów wydobyto szczątki ok. 4 tys. kosowskich Albańczyków, zamordowanych przez siły serbskie.

Jugosławia nawiązała stosunki dyplomatyczne z USA, Wielką Brytanią, Niemcami i Francją - krajami, których lotnictwo zbombardowało przed rokiem jej terytorium.

W stolicy Kosowa Prisztinie zaczęło pracę Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; rzecznikiem jest Polak - Marek Antoni Nowicki.

W rocznicę wybuchu "aksamitnej rewolucji" powstała na Słowacji nowa partia - Słowacka Unia Demokratyczno-Chrześcijańska - której zadaniem będzie scalenie prawicy oraz doprowadzenie kraju do członkostwa w NATO i UE; przewodniczącym partii został premier M. Dziurinda.

Pierwszy reaktor jądrowy na Litwie - w Ignalinie - zostanie prawdopodobnie zamknięty; Polska, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria i Belgia zaofiarowały środki na zrealizowanie tego celu.

Czeczeński prezydent Asłan Maschadow opowiedział się za podjęciem rozmów pokojowych z Rosją, zgodnie z zasadami przyjętymi przez OBWE i Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy; jednocześnie stwierdził, że rosyjska armia "ugrzęzła w kaukaskich wąwozach, degeneruje się i może się już tylko wycofać".

Chiny podpisały z ONZ pierwsze formalne porozumienie o współpracy w dziedzinie praw człowieka; ma ono dopomóc m.in. w rozmowach na temat obozów "reedukacyjnych", do których zsyłani są chrześcijanie.

Prezydent USA Bill Clinton przebywał z wizytą w komunistycznym Wietnamie - jako pierwszy amerykański prezydent od czasów wojny w latach 1964-75 (zginęło w niej 58 tys. żołnierzy USA i 3 mln Wietnamczyków).

W odpowiedzi na nasilenie izraelskiej przemocy wobec Palestyńczyków na terenach okupowanych, Egipt odwołał swojego ambasadora w Izraelu.

W raporcie haskiej konferencji klimatycznej stwierdzono, że ocieplenie klimatu spowoduje, iż po 2080 r. zimy znikną niemal zupełnie.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Sieć modlitewna. Możesz dołączyć

2022-11-30 22:09

[ TEMATY ]

modlitwa

św. Maksymilian

Misjonarki o. Kolbego

Misjonarki o. Kolbego

Misjonarki modlą się w celi św. Maksymiliana.

Misjonarki modlą się w celi św. Maksymiliana.

Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego, które są instytutem świeckim, zachęcają wiernych do włączenia się w inicjatywę pod nazwą „Cela miłości”.

Nazwa projektu nawiązuje do celi – bunkra głodowego w obozie Auschwitz, w której o. Maksymilian Kolbe oddał życie za swoje współbrata, czyniąc to z miłości do bliźniego.

CZYTAJ DALEJ

MŚ 2022 - rozpoczął się mecz Polski z Argentyną

2022-11-30 20:12

[ TEMATY ]

Katar

PAP/EPA/Georgi Licovski

W Dausze rozpoczął się mecz Polski z Argentyną w piłkarskich mistrzostwach świata. Co najmniej remis zapewni biało-czerwonym awans do 1/8 finału. W przypadku porażki losy drużyny trenera Czesława Michniewicz zależeć będą od wyniku rozgrywanego równolegle spotkania Meksyku z Arabią Saudyjską.

(PAP)

CZYTAJ DALEJ

Kolędnicy Misyjni – mali misjonarze posłani przez papieża

2022-12-01 10:59

Adobe Stock

Od prawie 30 lat w okresie Bożego Narodzenia setki tysięcy dzieci, rodziców, opiekunów i animatorów zaangażowanych w działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w całej Polsce angażują się w akcję KOLĘDNICY MISYJNI. Ewangelizują, formują i uwrażliwiają na potrzeby dzieci świata, a wszystko to w łączności z Ojcem Świętym.

Kolędnicy misyjni to mali i więksi misjonarze, którzy idąc od domu do domu, od rodziny do rodziny, od jednego szpitalnego łóżka od drugiego, niosą radość i pokój Bożego Narodzenia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję