Reklama

Katechezy o Psalmach i Hymnach (18)

Zmiłuj się nade mną, Panie

Niedziela Ogólnopolska 44/2001

Ps 51 [50], 3-5. 11-12. 19 - z Jutrzni na piątek I tygodnia

Audiencja generalna 24 października 2001 r.

1. Przed chwilą wysłuchaliśmy Miserere - jednej z najpiękniejszych modlitw Psałterza, najbardziej przejmującego i najczęściej odmawianego Psalmu pokutnego, pieśni o grzechu i przebaczeniu, najgłębszej medytacji o winie i łasce. W Liturgii Godzin odmawiamy go podczas każdej piątkowej Jutrzni. Przez całe wieki z wielu serc wiernych żydów i chrześcijan wznosi się ten Psalm do nieba jako pełne skruchy i nadziei westchnienie do miłosiernego Boga.
Tradycja judaistyczna włożyła ten Psalm w usta Dawida, wezwanego do pokuty surowymi słowami proroka Natana (por. Ps 51 [ 50], 1-2; 2 Sm 11-12), który potępił go za cudzołóstwo popełnione z Betszebą i zabójstwo jej małżonka Uriasza. W następnych jednak wiekach Psalm ten wzbogacają modlitwy wielu innych grzeszników, którzy podejmują tematy "nowego serca" i "Ducha Bożego" wlanego w odkupionego człowieka, według nauczania proroków Jeremiasza i Ezechiela (por. Ps 51 [50], 12; Jr 31, 31-34; Ez 11, 19; 36, 24-28).
2. Psalm 51 [50] zwraca uwagę na dwa aspekty. Przede wszystkim na ponury obszar grzechu (por. Ps 51 [50], 3-11), w którym tkwi człowiek od początku swego istnienia: "Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka" (Ps 51 [50], 7). Chociaż tego stwierdzenia nie można brać jako wyraźnej formuły nauczania o grzechu pierworodnym zawartej w teologii chrześcijańskiej - niewątpliwie jednak jest ono z nią zgodne: wyraża bowiem głęboki wymiar wrodzonej słabości moralnej człowieka. Psalm w tej pierwszej części jawi się jako analiza grzechu przeprowadzona w obliczu Boga. Na określenie tej smutnej rzeczywistości, wynikającej ze źle użytej ludzkiej wolności, mamy trzy terminy hebrajskie.
3. Pierwsze słowo: "hattaM" oznacza dosłownie "chybić celu": grzech jest wypaczeniem, które oddala nas od Boga, będącego zasadniczym celem naszych relacji, a więc także od bliźniego.
Drugim hebrajskim terminem jest "awón" i odnosi się do pojęcia: "wykręcać", "skrzywiać". Grzech jest więc pokrętnym zboczeniem z prawidłowej drogi; jest odwróceniem, wykrzywieniem, zniekształceniem dobra i zła w znaczeniu użytym przez Izajasza: "Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności" (Iz 5, 20). Właśnie z tego powodu nawrócenie w Piśmie Świętym ukazane jest jako "powrót" (po hebrajsku " szub") na prawidłową drogę wraz ze skorygowaniem kursu.
Trzecim słowem, którym Psalmista określa grzech, jest " peszaM". Oznacza ono bunt poddanego wobec władcy, a więc jawne rzucenie wyzwania wobec Boga i porządku ustanowionego przez Niego w ludzkiej historii.
4. Jeżeli jednak człowiek wyznaje swój grzech, zbawcza sprawiedliwość Boża jest gotowa do radykalnego oczyszczenia go. Dzieje się tak w drugim aspekcie duchowym omawianego przez nas Psalmu, jakim jest świetlana przestrzeń łaski (por. Ps 51 [50], 12-19). Przez wyznanie win przed modlącym się zostaje otwarty horyzont światła, w którym działa Bóg. Pan nie tylko działa w kierunku zgładzenia grzechu, lecz również odnawia grzeszną ludzkość przez swego ożywczego Ducha: wlewa w człowieka "serce" nowe i czyste, czyli odnowione sumienie, i otwiera przed nim możliwość czystej wiary i czci miłej Bogu.
Orygenes mówi w związku z tym o Bożej terapii, której Pan dokonuje przez swoje słowo i uzdrowicielskie działanie Chrystusa: " Jak dla ciała Bóg wyznaczył lekarstwa z leczniczych ziół, mądrze zmieszanych, tak też dla duszy przygotował lekarstwa, które wlał w Boże Pisma... Bóg ustanowił także innego rodzaju leczenie, gdzie lekarzem jest Zbawiciel, który mówi o sobie: ´To nie zdrowi potrzebują lekarza, lecz chorzy´. To On był w najwyższym stopniu lekarzem mogącym uzdrowić wszelką niemoc i słabość" (Homilie o Psalmach, Florencja 1991, s. 247-249).
5. Bogactwo Psalmu 51 [50] zasługiwałoby na staranną analizę każdej jego części. Mamy okazję to czynić, odmawiając ten Psalm podczas piątkowych Jutrzni. Całościowe spojrzenie na to wielkie biblijne błaganie ukazuje nam niektóre zasadnicze elementy duchowości, która winna przejawiać się w codziennym życiu wiernych. Jest tu przede wszystkim bardzo żywe poczucie grzechu, rozumianego jako dobrowolny wybór negatywny w płaszczyźnie moralnej i teologicznej: "Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą" (Ps 51 [50], 6).
W tym Psalmie zauważamy równie żywe poczucie możliwości nawrócenia: grzesznik, szczerze skruszony (por. Ps 51 [50], 5), staje przed Bogiem w całej swojej nędzy i nagości, błagając, by go nie odrzucał od siebie (por. Ps 51 [50], 14-19).
W Miserere zawarta jest również świadomość Bożego przebaczenia, które "usuwa, obmywa, czyści" grzesznika (por. Ps 51 [50], 3-4) i prowadzi ostatecznie do przekształcenia go w nowe stworzenie, mające przemienionego ducha, nowy język, a także nowe wargi i serce (por. Ps 51 [50], 14-19). "Nawet gdyby nasze grzechy - stwierdziła św. Faustyna Kowalska - były czarne jak noc, Miłosierdzie Boże jest silniejsze od naszej nędzy. Trzeba tylko jednego: aby grzesznik choć trochę otworzył drzwi swego serca... resztę uczyni Bóg... Wszystko ma swój początek w Twoim Miłosierdziu i w Twoim Miłosierdziu się kończy" ( Maria Winowska, L´icona dell´ Amore misericordioso. Il mesaggio di suor Faustina. Książka ta wydana w języku polskim w 1974 i 1982 r. nosi tytuł Prawo do Miłosierdzia. Posłannictwo Siostry Faustyny).

Z oryginału włoskiego tłumaczył o. Jan Pach - paulin

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Prezydent upomina się o #ZatrzymajAborcję

[ TEMATY ]

prezydent

Zatrzymaj aborcję

Andrzej Duda

Grzegorz Jakubowski/KPRP

List Prezydenta Andrzeja Dudy do prawników jest ważną deklaracją głowy państwa, ale także upomnieniem dla polityków rządzących. Prezydent jednoznacznie wyraził swoje poparcie dla zmiany prawa, którego domagają się Polacy w projekcie #ZatrzymajAborcję.

W sobotę odbyła się pielgrzymka prawników na Jasną Górę pod hasłem "Życie ludzkie jest święte". Bardzo ważny list do jej uczestników wystosował doktor nauk prawnych Prezydent RP Andrzej Duda. Słowa głowy państwa można traktować jako jego polityczną deklarację, ale także upomnienie dla polityków rządzących w Polsce.

Prezydent przypomniał w liście, że prawo rozumne jest szkołą moralności, instytucją wychowawczą narodu i całej ludzkości. "Wpływając na niemal wszystkie sfery życia społecznego prawo powinno być narzędziem właściwie pojętego postępu, środkiem urzeczywistniania wartości, które wyrastając z Dekalogu i Ewangelii najpierw przez stulecia przemieniały Europę, a następnie promieniując na cały świat zyskały miano uniwersalnych. Tak rozumiane prawo, służące owym ponadczasowym wartościom oraz dobru wspólnemu, a nie partykularnym, czasem moralnie wątpliwym interesom, to dzisiaj najważniejsze narzędzie naprawy Rzeczypospolitej. Kamieniem węgielnym tej odnowy jest zasada równości wobec prawa, definiowana i egzekwowana w sposób konsekwentny, spójny z ideami sprawiedliwości oraz koncepcjami prawa naturalnego i przyrodzonych, niezbywalnych praw człowieka".

W tym kontekście Prezydent przypomniał o ważnym postulacie ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. "Trzeba zaznaczyć, że jest to postulat wysuwany nie tylko przez katolików, ale też przez członków innych

Kościołów i wspólnot wyznaniowych oraz przez liczne osoby określające się jako niewierzące. Fundamentalne wartości cywilizacji Zachodu, a z drugiej strony traumatyczne doświadczenie masowych zbrodni dokonywanych przez niemieckich nazistowskich zwolenników eugeniki przemawiają za tym, aby dzisiaj, w XXI wieku, wyraźnie opowiedzieć się za nienaruszalnością prawa do życia" - napisał Andrzej Duda. - "Dlatego raz jeszcze deklaruję, iż ustawowy zakaz aborcji eugenicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskałby moją akceptację".

Słowa Prezydenta doskonale wpisały się w program i hasło pielgrzymki prawników, ale także przypomniały, że w Sejmie leży projekt zakazujący aborcji eugenicznej #ZatrzymajAborcję, który ma rekordowe poparcie społeczne prawie miliona Polaków. Niestety od wielu miesięcy inicjatywa ustawodawcza jest blokowana przez posłów partii rządzącej w specjalnie do tego utworzonej podkomisji. Dlatego list Prezydenta jest przypomnieniem tej inicjatywy i bardzo ważnym apelem do polityków Prawa i Sprawiedliwości.

CZYTAJ DALEJ

Burkina Faso: kolejny krwawy atak na chrześcijan

2020-02-17 16:28

[ TEMATY ]

atak

24 zabitych, w tym protestancki pastor, i 18 rannych, to wciąż prowizoryczny bilans kolejnego ataku na chrześcijan w Burkina Faso. Grupa doskonale uzbrojonych mężczyzn wtargnęła do kościoła w czasie niedzielnego nabożeństwa i ostrzelała modlących się w nim ludzi. Do zdarzenia doszło w miasteczku Pansi leżącym na pograniczu z Nigrem i Mali.

„Sytuacja chrześcijan w regionie staje się coraz trudniejsza” – stwierdził gubernator prowincji Yagha, w której doszło do ataku. Pułkownik Salfo Kaboré podkreślił, że liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ kilka osób jest w ciężkim stanie. Burkińskie służby bezpieczeństwa przewiozły rannych do szpitala w Dori (leżącego 180 km od miejsca ataku), gdzie otrzymali specjalistyczną pomoc. Świadkowie napadu informują, że zamachowcy najpierw zabili ludzi zmierzających na nabożeństwo (wcześniej świadomie oddzielili miejscowych od przyjezdnych), potem weszli do kościoła, a po wszystkim splądrowali okoliczne sklepy, kradnąc zapasy oleju i ryżu. Porwali też trzech mężczyzn zmuszając ich, by pomogli im wywieźć na motorach zebrane łupy. Na koniec podpalili kościół.

Niepokój budzi to, że kilka dni temu na tym samym terenie zamordowano protestanckiego pastora wraz z czterema jego synami, a drugi pastor został porwany i nie ma o nim żadnych wieści. Od ubiegłego roku w spokojnym dotąd Burkina Faso dochodzi do dramatycznej eskalacji przemocy ze strony islamskich ekstremistów. „Dopóki nie odpowiemy na pytanie skąd pochodzi broń i kto finansuje tych ludzi nic się nie zmieni” – podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup stołecznego Wagadugu. Kard. Philippe Ouédraogo uczestniczył ostatnio w spotkaniu przedstawicieli afrykańskich rządów na temat eskalacji przemocy w krajach Sahelu. Odbyło się ono pod hasłem „Milczenie broni”. „U nas nie ma fabryk uzbrojenia, ktoś pomaga tym terrorystom zabijać. Sami nie jesteśmy w stanie położyć tamy przemocy” – mówi kard. Ouédraogo.

„Potrzebujemy międzynarodowej solidarności, by powstrzymać handel bronią, która pomaga oprawcom zabijać ich braci i siostry zupełnie niepotrzebnie. To błagalny krzyk naszego serca do Europy, gdzie produkuje się broń. Proszę Radio Watykańskie, by stało się głosem tych, którzy głosu nie mają, którzy cierpią i giną w bezsensownych atakach, są to także dzieci. To dla nas bardzo trudne chwile, liczymy na solidarność zarówno samych Burkińczyków, jak i mieszkańców regionu oraz wspólnoty międzynarodowej. To gorące błaganie naszych serc – prosimy, pomóżcie nam znaleźć rozwiązanie tej tragedii“ - mówi papieskiej rozgłośni kard. Ouédraogo.

„Analitycy są zaniepokojeni tym, że ataki na ludność cywilną, w tym chrześcijan, nasilają się w zastraszającym tempie” – podkreśla Corinne Dufka, dyrektor Human Rights Watch w Afryce Zachodniej. Szacuje, że w ubiegłym roku w ukierunkowanych atakach zabitych zostało ponad 1300 cywilów, siedem razy więcej niż rok wcześniej. Pogłębiający się brak bezpieczeństwa doprowadził też do kryzysu humanitarnego. Ponad 760 tys. osób opuściło swe domy szukając schronienia dla swych rodzin. Chrześcijanie uciekają do większych miast i szukają głównie wsparcia w parafiach i na misjach. Odpowiedzialnością za ataki obarcza się islamskich terrorystów związanych z tzw. Państwem Islamskim i Al-Kaidą.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję