Reklama

Katechezy o Psalmach i Hymnach (18)

Zmiłuj się nade mną, Panie

Jan Paweł II - papież
Niedziela Ogólnopolska 44/2001

Ps 51 [50], 3-5. 11-12. 19 - z Jutrzni na piątek I tygodnia

Audiencja generalna 24 października 2001 r.

1. Przed chwilą wysłuchaliśmy Miserere - jednej z najpiękniejszych modlitw Psałterza, najbardziej przejmującego i najczęściej odmawianego Psalmu pokutnego, pieśni o grzechu i przebaczeniu, najgłębszej medytacji o winie i łasce. W Liturgii Godzin odmawiamy go podczas każdej piątkowej Jutrzni. Przez całe wieki z wielu serc wiernych żydów i chrześcijan wznosi się ten Psalm do nieba jako pełne skruchy i nadziei westchnienie do miłosiernego Boga.
Tradycja judaistyczna włożyła ten Psalm w usta Dawida, wezwanego do pokuty surowymi słowami proroka Natana (por. Ps 51 [ 50], 1-2; 2 Sm 11-12), który potępił go za cudzołóstwo popełnione z Betszebą i zabójstwo jej małżonka Uriasza. W następnych jednak wiekach Psalm ten wzbogacają modlitwy wielu innych grzeszników, którzy podejmują tematy "nowego serca" i "Ducha Bożego" wlanego w odkupionego człowieka, według nauczania proroków Jeremiasza i Ezechiela (por. Ps 51 [50], 12; Jr 31, 31-34; Ez 11, 19; 36, 24-28).
2. Psalm 51 [50] zwraca uwagę na dwa aspekty. Przede wszystkim na ponury obszar grzechu (por. Ps 51 [50], 3-11), w którym tkwi człowiek od początku swego istnienia: "Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka" (Ps 51 [50], 7). Chociaż tego stwierdzenia nie można brać jako wyraźnej formuły nauczania o grzechu pierworodnym zawartej w teologii chrześcijańskiej - niewątpliwie jednak jest ono z nią zgodne: wyraża bowiem głęboki wymiar wrodzonej słabości moralnej człowieka. Psalm w tej pierwszej części jawi się jako analiza grzechu przeprowadzona w obliczu Boga. Na określenie tej smutnej rzeczywistości, wynikającej ze źle użytej ludzkiej wolności, mamy trzy terminy hebrajskie.
3. Pierwsze słowo: "hattaM" oznacza dosłownie "chybić celu": grzech jest wypaczeniem, które oddala nas od Boga, będącego zasadniczym celem naszych relacji, a więc także od bliźniego.
Drugim hebrajskim terminem jest "awón" i odnosi się do pojęcia: "wykręcać", "skrzywiać". Grzech jest więc pokrętnym zboczeniem z prawidłowej drogi; jest odwróceniem, wykrzywieniem, zniekształceniem dobra i zła w znaczeniu użytym przez Izajasza: "Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności" (Iz 5, 20). Właśnie z tego powodu nawrócenie w Piśmie Świętym ukazane jest jako "powrót" (po hebrajsku " szub") na prawidłową drogę wraz ze skorygowaniem kursu.
Trzecim słowem, którym Psalmista określa grzech, jest " peszaM". Oznacza ono bunt poddanego wobec władcy, a więc jawne rzucenie wyzwania wobec Boga i porządku ustanowionego przez Niego w ludzkiej historii.
4. Jeżeli jednak człowiek wyznaje swój grzech, zbawcza sprawiedliwość Boża jest gotowa do radykalnego oczyszczenia go. Dzieje się tak w drugim aspekcie duchowym omawianego przez nas Psalmu, jakim jest świetlana przestrzeń łaski (por. Ps 51 [50], 12-19). Przez wyznanie win przed modlącym się zostaje otwarty horyzont światła, w którym działa Bóg. Pan nie tylko działa w kierunku zgładzenia grzechu, lecz również odnawia grzeszną ludzkość przez swego ożywczego Ducha: wlewa w człowieka "serce" nowe i czyste, czyli odnowione sumienie, i otwiera przed nim możliwość czystej wiary i czci miłej Bogu.
Orygenes mówi w związku z tym o Bożej terapii, której Pan dokonuje przez swoje słowo i uzdrowicielskie działanie Chrystusa: " Jak dla ciała Bóg wyznaczył lekarstwa z leczniczych ziół, mądrze zmieszanych, tak też dla duszy przygotował lekarstwa, które wlał w Boże Pisma... Bóg ustanowił także innego rodzaju leczenie, gdzie lekarzem jest Zbawiciel, który mówi o sobie: ´To nie zdrowi potrzebują lekarza, lecz chorzy´. To On był w najwyższym stopniu lekarzem mogącym uzdrowić wszelką niemoc i słabość" (Homilie o Psalmach, Florencja 1991, s. 247-249).
5. Bogactwo Psalmu 51 [50] zasługiwałoby na staranną analizę każdej jego części. Mamy okazję to czynić, odmawiając ten Psalm podczas piątkowych Jutrzni. Całościowe spojrzenie na to wielkie biblijne błaganie ukazuje nam niektóre zasadnicze elementy duchowości, która winna przejawiać się w codziennym życiu wiernych. Jest tu przede wszystkim bardzo żywe poczucie grzechu, rozumianego jako dobrowolny wybór negatywny w płaszczyźnie moralnej i teologicznej: "Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą" (Ps 51 [50], 6).
W tym Psalmie zauważamy równie żywe poczucie możliwości nawrócenia: grzesznik, szczerze skruszony (por. Ps 51 [50], 5), staje przed Bogiem w całej swojej nędzy i nagości, błagając, by go nie odrzucał od siebie (por. Ps 51 [50], 14-19).
W Miserere zawarta jest również świadomość Bożego przebaczenia, które "usuwa, obmywa, czyści" grzesznika (por. Ps 51 [50], 3-4) i prowadzi ostatecznie do przekształcenia go w nowe stworzenie, mające przemienionego ducha, nowy język, a także nowe wargi i serce (por. Ps 51 [50], 14-19). "Nawet gdyby nasze grzechy - stwierdziła św. Faustyna Kowalska - były czarne jak noc, Miłosierdzie Boże jest silniejsze od naszej nędzy. Trzeba tylko jednego: aby grzesznik choć trochę otworzył drzwi swego serca... resztę uczyni Bóg... Wszystko ma swój początek w Twoim Miłosierdziu i w Twoim Miłosierdziu się kończy" ( Maria Winowska, L´icona dell´ Amore misericordioso. Il mesaggio di suor Faustina. Książka ta wydana w języku polskim w 1974 i 1982 r. nosi tytuł Prawo do Miłosierdzia. Posłannictwo Siostry Faustyny).

Z oryginału włoskiego tłumaczył o. Jan Pach - paulin

Zurych: niebezpieczny Marsz dla Życia

2019-09-16 18:01

vaticannews.va / Zurych (KAI)

Bardzo niebezpieczny przebieg miał w tym roku Marsz dla Życia w Zurychu. Zwolennicy aborcji dążyli do rozbicia manifestacji obrońców życia. Policja zabezpieczająca marsz została obrzucona butelkami, kamieniami i petardami. W wielu miejscach płonęły śmietniki. Zaatakowani też zostali przybyli na miejsce strażacy.

Iwona Ochotny

Pozwolenie na tegoroczny Marsz obrońcy życia otrzymali dopiero w ubiegłym tygodniu po interwencji sądu administracyjnego w Zurychu. Sąd uchylił decyzję władz miasta, które uprzednio nie zgodziły się na manifestację. Sędziowie uznali, że jest to naruszenie wolności opinii.

Marsz dla Życia zgromadził w ubiegłą sobotę tysiąc osób. W tym roku jego głównym tematem była obrona nienarodzonych dzieci z Zespołem Downa. Odbywał się pod hasłem: „Dziękuję, że pozwoliłeś mi żyć”.

Równolegle z obrońcami życia zgromadziło się w pobliskim parku kilkuset lewicowych radykałów. Policja rozpoczęła z nimi negocjacje. Poinformowano ich, że choć nie mają pozwolenia na manifestację, to jednak ich obecność będzie tolerowana, jeśli powstrzymają się od agresji. Radykałowie wyruszyli jednak w kierunku Marszu dla Życia. Policja zagrodziła im drogę, użyła gazów łzawiących i gumowych kul. Doszło do brutalnych starć. Dwóch policjantów zostało rannych, zniszczono jeden radiowóz. Zatrzymano tylko jedną osobę.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Marszałek Senatu w Częstochowie: To Polacy piszą program PiS

2019-09-17 16:24

Maciej Orman

– Słuchanie Polaków to nasz priorytet – powiedział 17 września marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas konferencji prasowej w siedzibie częstochowskiej Solidarności. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli też senatorowie Prawa i Sprawiedliwości – Artur Warzocha i Ryszard Majer oraz wiceminister rolnictwa i prezes częstochowskich struktur PiS Szymon Giżyński.

Maciej Orman

Na początku marszałek Senatu odniósł się do 80. rocznicy agresji ZSRR na Polskę. –

To był cios w plecy walczących Polaków, czwarty rozbiór Polski. Pamiętamy o rocznicy i o tym, żeby mówić Europie i światu, do jak tragicznych wydarzeń doprowadziła napaść Niemców i Rosjan na Polskę – powiedział Stanisław Karczewski.

Marszałek Senatu udzielił poparcia ubiegającym się o reelekcję senatorom Majerowi i Warzosze. Stwierdził, że „PiS to pierwsza partia, która realizuje obietnice wyborcze”.

Stanisław Karczewski dziękował również za pracę na rzecz Polonii Arturowi Warzosze z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. – Polonia to nasza przyszłość. Chcemy, żeby coraz więcej Polaków przyjeżdżało do kraju, nie tylko z pielgrzymką czy na wakacje, ale na stałe. Marszałek dodał, że 2017 był pierwszym rokiem, w którym więcej Polaków wróciło do kraju, niż z niego emigrowało.

– Będziemy zabiegali również o to, żeby seniorzy byli aktywni. To, że obniżyliśmy wiek emerytalny, nie znaczy, że seniorzy mają nie pracować. Chcemy, żeby mieli wolność wyboru. W wyniku obniżenia wieku emerytalnego budżet nie załamał się. Rząd Mateusza Morawieckiego skonstruował pierwszy zrównoważony budżet – powiedział Karczewski.

Na konieczność troski o seniorów, szczególnie na wsi, wskazał też Ryszard Majer z senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. – W Polsce żyje ok. 9 mln seniorów. Co roku jest ich o 200 tys. więcej. Musimy wspierać środowiska wiejskie w wyrównywaniu poziomu życia – podkreślił senator.

Marszałek Senatu zapewnił również o swoim wsparciu idei otwarcia wydziału lekarskiego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. – To wspaniałe miejsce na taki wydział. Chcemy, żeby lekarzy było jak najwięcej, dlatego od 2015 r. zwiększyliśmy liczbę miejsc na wydziałach lekarskich o 48 procent – podkreślił.

Marszałek dodał, że celem jego wizyty jest też rozmowa z mieszkańcami. – Słuchanie mieszkańców Polski to nasz priorytet. To oni piszą program PiS, a my realizujemy ich plany i marzenia. Chcemy je również realizować w następnej kadencji.

Stanisław Karczewski obiecał wsparcie modernizacji stadionu RKS Raków i poparł plany przywrócenia województwa częstochowskiego. Odniósł się do tego Szymon Giżyński. – Sprawa jest w roboczym toku. Plan przywrócenia województwa jest immanentną częścią programu Prawa i Sprawiedliwości, nie tego w druku, ale konkretnych zobowiązań politycznych. Zobowiązaliśmy się przywrócić województwo w kolejnej kadencji. Mówię o tym uroczyście i z największym przekonaniem, również w imieniu kierownictwa partii – zaznaczył Giżyński. Powołując się na sekretarza stanu w MSWiA Pawła Szefernakera, dodał, że trwają już konsultacje w tej sprawie.

Na koniec marszałek Senatu zapowiedział powołanie specjalnej agencji do walki z mafią lekową. – Mafia będzie zlikwidowana. Jej skrzydła już zostały bardzo podcięte – powiedział.

Artur Warzocha z senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

podziękował marszałkowi Karczewskiemu za działania na rzecz Polonii. – Jeżeli będziemy rządzić w następnej kadencji, postaramy się też docenić Częstochowę jako bardzo ważne miejsce dla Polonii. Dołożymy wszelkich starań, żeby powołać tu Dom Polonii – powiedział Warzocha.

Z racji przypadającej 17 września 80. rocznicy agresji ZSRR na Polskę, marszałek Senatu uczestniczył w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze w Mszy św. za ojczyznę. Po niej złożył kwiaty w Kaplicy Pamięci Narodu i pod Epitafium Smoleńskim.

O 18.00 Stanisław Karczewski spotka się z mieszkańcami Ziemi Częstochowskiej w auli Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem