Reklama

Byłem kolegą i sąsiadem Karola Wojtyły (20)

O dzieciństwie i młodości Karola Wojtyły z Eugeniuszem Mrozem - jego kolegą gimnazjalnym, emerytowanym prawnikiem - rozmawia Wacław Grzybowski
Niedziela Ogólnopolska 44/2001

WACŁAW GRZYBOWSKI: - W czasie Waszych wędrówek po Italii odwiedziliście miasto św. Franciszka...

EUGENIUSZ MRÓZ: - Podczas naszych wieczornych spotkań z przemiłym, zawsze pogodnym i zawsze życzliwym o. Konradem Hejmo, dyrektorem "Corda Cordi", padła kiedyś radosna wieść: "Jutro Asyż!" .
Po śniadaniu, w pogodnych nastrojach wyruszyliśmy z via Pfeiffer na północ od Rzymu, do serca Italii - do zielonej Umbrii, gdzie położony jest Asyż.
Jest to jeden z nielicznych punktów na mapie Włoch, który nie doznał, na szczęście, inwazji nowoczesnego budownictwa i zachował nieskazitelne piękno dawnej architektury. Stara architektura jakby cudem przetrwała nietknięta w zaułkach, na placach i budowlach, które tu i ówdzie przeplatają się z resztkami gminy rzymskiej, tworząc wspólnie urzekającą całość. Asyż to miasto zastygłe w średniowieczu. Dzięki sanktuarium franciszkańskiemu Asyż należy do najbardziej znanych miejsc pielgrzymkowych na świecie. Tu w 1182 r. urodził się syn bogatego kupca - Jan Bernardone.
Jechaliśmy pośród umbryjskich wzgórz szosą wspinającą się na pagórki, to znów spadającą w doliny. Mijaliśmy dzwoniące czerwoną uprzężą zmęczone muły, ciągnące wozy na wysokich kołach. Zostawialiśmy za sobą stare zamki na zielonych wzgórzach, małe średniowieczne miasteczka, pałace, kościoły, białe plamy domów, małe austerie, gdzie po trudach dnia chłopi z pękatych kufelków wysączają świeże wino. Gęsty wieniec miast, miasteczek i wiosek zlewa się tam z niepowtarzalnym, urokliwym pejzażem lasów i wzgórz.
Asyż coraz bliżej. Z dala góra Subasio, a na jej szczycie ruiny zamku Fryderyka Barbarossy - Rocca Maggiore z drugiej połowy z XII wieku. Urzeka nas tarasowaty układ miasta, jego zwrócenie ku słońcu z widokiem na urokliwą dolinę spoletańską. Na zboczu góry Subasio, na przełęczy, leży pustelnia - Erem Carceri, gdzie Franciszek z kilkoma braćmi, mieszkając w skalnych grotach otoczonych dębowym lasem, spędzał czas na mistycznych kontemplacjach.

- Zapewne urzekła Was stolica Umbrii. Co zwiedziliście w Asyżu?

- W pośpiechu nawiedziliśmy położoną u stóp Asyżu bazylikę Matki Bożej Anielskiej - Santa Maria degli Angeli. Kopuła bazyliki widoczna jest z daleka, także z tarasów Perugii. Na szczycie frontonu - wyzłocona figura Matki Bożej pochyla się nad pielgrzymami i gestem rozłożonych rąk zaprasza do wnętrza. Wspaniała bazylika z XVI wieku kryje w swym wnętrzu, pod kopułą, najcenniejsze miejsce franciszkańskie, kapliczkę Porcjunculę - Cząsteczkę.
Zmurszały kamień, przeżarte zębem czasu drzwi, okopcone ściany, na których widnieją resztki fresków, ołtarz z poliptykiem namalowany przez Hilarego z Viterbo w 1393 r. Obok Porcjunculi mała kapliczka: Transitus - Przejście, miejsce śmierci (3 października 1226 r.) św. Franciszka. Tu umierał w wielkim cierpieniu, ociemniały, z krwawiącymi ranami, pełen lęku o losy zakonu. Chociaż potężne trzęsienie ziemi w 1923 r. zwaliło kopułę i sklepienie - Porcjunkula nie doznała uszczerbku.
Na samym skraju miasta wznosi się wspaniała bazylika i klasztor św. Franciszka. Budowę rozpoczęto w 1228 r. Podzielona jest na 3 części: bazylikę dolną i górną oraz kryptę wykutą w skale w 1818 r. Tam spoczywa ciało św. Franciszka. Bazylikę przyozdobili najwięksi malarze XIII i XIV wieku - Cimabue, Giotto, Lorenzetti, Martini.
Jasna smuga słonecznego światła kładzie się na cyklu 28 fresków Giotta przedstawiających życie św. Franciszka. Od sześciuset lat patrzy ludzkość na postać Świętego, na jego dzieje i posłannictwo.
Tu też wielki przyjaciel Polaków papież Innocenty IV dokonał kanonizacji św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa krakowskiego, męczennika. Na ścianie niszy, nad kazalnicą - polska pamiątka przypisywany Giottowi - fresk z legendą św. Stanisława. Z podziwem spoglądamy na domy Asyżu, stawiane z ciosanego kamienia. Wysokie, smukłe, lśnią spokojnym, popielatym odcieniem, powiązane romańskimi łukami, przerzuconymi przez wąskie uliczki, przylegają ściśle do siebie, jakby je wieki ze sobą zespoliły. Zaułki, pałacyki i wiekowe przydrożne cyprysy tchną pełnią starożytnej poezji. Wszędzie czuje się franciszkański klimat: w wiekowych bazylikach, w małych kościółkach średniowiecznych i znajdujących się poza miastem sanktuariach - Eremie Carceri, San Damiano, Rivorto.
Z bazyliki św. Franciszka przeszliśmy uroczą, pnącą się w górę, wąską jak wszystkie uliczki - via San Francisco do centrum miasta przez główny rynek Piazza del Comune, gdzie znajduje się rzymska świątynia opiekunki rzemiosł, sztuki i literatury - bogini Minerwy z I wieku, o sześciu kolumnach, ozdobiona kapitelami korynckimi, arcydzieło attyckiego wdzięku. Wieża del Popolo, ukończona w 1395 r., pałac del Capitano Popolo z XII wieku. Pod pałacem del Priori z XVI wieku i pinakoteką miejską jest Forum Romanum z doskonale zachowanym brukiem, z którego schody prowadziły do świątyni Minerwy.
Zmęczeni, ale pełni wrażeń pokrzepiliśmy się smacznym obiadem w restauracji "La Rosetta" na niewielkim ryneczku Piazza del Comune. Miłe, czarnowłose kelnerki serwowały nam antipasto (przystawki), oczywiście, spagetti, aquello (mięso z jagnięcia), jarzyny, owoce. Nasze koleżanki delektowały się naleśnikami - frittatina i białym winem "Orvietto classico", my zaś - wódką z winogron - grappą. Wszyscy wchłanialiśmy znakomity smak i aromat cappucino. Ożywieni, powędrowaliśmy dalej.

CDN.

Św. Stanisław Kostka - patron dzieci i młodzieży

Małgorzata Zalewska
Edycja podlaska 37/2002

Jastrow/pl.wikipedia.orgW komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu,

na miejscu łoża jego stoi grób z marmuru.

Taki, że widz niechcący wstrzymuje się w progu,

myśląc, że Święty we śnie zwrócił twarz do muru

i rannych dzwonów echa w powietrzu dochodzi...

I wstać chce, i po pierwszy raz człowieka zwodzi.

Nad łożem tym i grobem świeci wizerunek

Królowej Nieba, która z Świętych chórem schodzi

i tron opuszcza, nędzy śpiesząc na ratunek.

Palm wiele, kwiatów wiele aniołowie niosą,

skrzydłami z ram lub nogą wstępując bosą.

Gdzie zaś od dołu obraz kończy się ku stronie,

w którą Stanisław Kostka blade zwracał skronie,

jeszcze na ram złoceniu róża jedna świeci:

niby że, po obrazu stoczywszy się płótnie,

upaść ma, jak ostatni dźwięk, gdy składasz lutnię.

I nie zleciała dotąd na ziemię - i leci...

(Cyprian Kamil Norwid)

Doroczną pamiątkę św. Stanisława Kostki kościół w Polsce obchodził wcześniej 13 listopada. Od 1974 r. święto to obchodzimy 18 września jako święto patronalne dzieci i młodzieży, by na progu nowego roku szkolnego prosić dla nich o błogosławieństwo i potrzebne łaski.

Stanisław Kostka urodził się w październiku 1550 r. w Rostkowie, w wiosce położonej około 4 kilometrów od Przasnysza, na Mazowszu, w diecezji płockiej. Ojcem Stanisława był Jan Kostka, od 1564 r. kasztelan zakroczymski, a jego matką była Małgorzata z domu Kryska z Drobnina. Obie rodziny Kostków i Kryskich były w XVI w. dobrze znane.

Stanisław Kostka miał trzech braci i dwie siostry. Oto co Stanisław powiedział o swojej rodzinie: "Rodzice chcieli, byśmy byli wychowani w wierze katolickiej, zaznajomieni z katolickimi dogmatami, a nie oddawali się rozkoszom. Co więcej postępowali z nami ostro i twardo, napędzali nas zawsze - sami jak i przez domowników - do wszelkiej pobożności, skromności, uczciwości, tak żeby nikt z otoczenia, z licznej również służby, nie mógł się na nas skarżyć o rzecz najmniejszą" .

Św. Stanisław swoje pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym. Jego nauczycielem przez pewien czas był Jan Biliński. W domu rodzicielskim przebywał do 14. roku życia. Następnie Stanisław razem ze swym bratem Pawłem rozpoczęli studia u jezuitów we Wiedniu, lecz gdy nowy cesarz Maksymilian w 1565 r. zabrał jezuitom konwikt, musieli przenieść się na stancję. Do jezuickiej szkoły w Wiedniu uczęszczało wówczas około 400 uczniów, a regulamin tej szkoły streszczał się w jednym zdaniu: "Taką pobożnością, taką skromnością i takim poznaniem przedmiotów niech się uczniowie starają ozdobić swój umysł, aby się mogli podobać Bogu i ludziom pobożnym, a w przyszłości ojczyźnie i sobie samym przynieść także korzyść". Do pobożności miała zaprawiać studentów codzienna modlitwa przed lekcjami i po lekcjach, codzienna Msza św., miesięczna spowiedź i Komunia św. Początkowo Stanisławowi nauka szła trudno, ale pod koniec trzeciego roku należał już do najlepszych. Władał płynnie językiem ojczystym, niemieckim i łacińskim; uczył się też języka greckiego.

Trzy lata pobytu w Wiedniu to był dla Stanisława okres rozbudzonego życia wewnętrznego. Stanisław znał tylko drogę do kolegium, do kościoła i do domu. Swój wolny czas poświęcał na lekturę i modlitwę. Zadawał sobie pokuty i biczował się. Mimo sprzeciwu i próśb brata i kolegów nie zaprzestawał praktyk pokutnych. Intensywne życie wewnętrzne, nauka i praktyki pokutne tak bardzo osłabiły organizm chłopca, że bliski był śmierci. Zapadł w niemoc śmiertelną w grudniu 1565 r. Kiedy św. Stanisław był już pewien śmierci, a nie mógł otrzymać Wiatyku, gdyż właściciel domu nie chciał wpuścić katolickiego kapłana, wtedy św. Barbara, patronka dobrej śmierci, do której się zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego pokój i przyniosła mu ów Wiatyk. W tej również chorobie objawiła się Świętemu Matka Najświętsza i złożyła mu na ręce Boże Dzieciątko. Od Niej to doznał cudownego uleczenia z poleceniem by wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Nie było to rzeczą łatwą dla Stanisława, gdyż jezuici nie mieli zwyczaju przyjmować kandydatów bez woli rodziców, a on na nią nie mógł liczyć. Po wielu trudnościach i zmaganiach Stanisław został przyjęty do jezuitów najpierw na próbę, gdzie zadaniem jego było sprzątanie pokoi i pomaganie w kuchni, po pewnym jednak czasie, wraz z dwoma innymi kandydatami udał się Stanisław do Rzymu i na skutek polecenia prowincjała z Niemiec przełożony generalny przyjął go do nowicjatu. Rozkład zajęć nowicjuszów przedstawiał się następująco: modlitwa, praca umysłowa i fizyczna, posługi w domu i w szpitalach, dyskusje na tematy życia wewnętrznego i o sprawach kościelnych, konferencje mistrza nowicjatu i przyjezdnych gości. Stanisław czuł się szczęśliwy, że wreszcie osiągnął swój życiowy cel.

Przełożeni pozwolili Stanisławowi w pierwszych miesiącach 1568 r. złożyć śluby zakonne. Wielkim wydarzeniem w życiu św. Stanisława było przybycie 1 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Anielskiej (dziś tę uroczystość obchodzimy 2 sierpnia) św. Piotra Kanizjusza, który zatrzymał się w domu nowicjatu i wygłosił dla nich konferencję. Po tej konferencji Stanisław powiedział do kolegów: "Dla wszystkich ta nauka świętego męża jest przestrogą i zachętą, ale dla mnie jest ona wyraźnym głosem Bożym. Umrę bowiem jeszcze w tym miesiącu". Koledzy zlekceważyli sobie jego słowa. Jeszcze 5 sierpnia jeden z ojców zabrał Stanisława do bazyliki Najświętszej Maryi Panny Większej na doroczny odpust. Za kilka dni było święto Wniebowzięcia Matki Bożej. 10 sierpnia Stanisław napisał list do Matki Bożej i ukrył go na swojej piersi. Prosił by mógł odejść z tego świata w uroczystość Wniebowzięcia Maryi. Jego prośba została wysłuchana. W wigilię Wniebowzięcia Stanisław dostał silnych mdłości i zemdlał. Wystąpił na nim zimny pot i poczuł dreszcze, z ust zaczęła sączyć mu się krew. O północy zaopatrzono go Wiatykiem. Przeszedł do wieczności tuż po północy 15 sierpnia 1568 r., mając zaledwie siedemnaście lat.

Wieść o jego pięknej śmierci rozeszła się lotem błyskawicy po całym Rzymie. Wbrew zwyczajowi zakonu jezuitów ciało Stanisława przyozdobiono kwiatami. W dwa lata potem, gdy otwarto grób św. Stanisława, znaleziono jego ciało nietknięte rozkładem. W 1605 r. papież Paweł V zezwolił na zawieszenie obrazu św. Stanisława w kościele św. Andrzeja w Rzymie i na zawieszenie przy nim lamp, jak też wotów. Papież Klemens X w 1670 r. zezwolił jezuitom na odprawianie Mszy św. i na odmawianie pacierzy kapłańskich ku czci św. Stanisława. W 1674 r. ten sam papież ogłosił św. Stanisława Kostkę jednym z głównych patronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Te wszystkie fakty Stolica Apostolska uznała jako akt beatyfikacji. Św. Stanisław Kostka jest pierwszym Polakiem, który dostąpił chwały ołtarzy w Towarzystwie Jezusowym. Rok 1714 był rokiem, w którym papież Klemens XI wydał dekret kanonizacyjny, ale samego aktu kanonizacji dokonał papież Benedykt XIII dopiero w 1726 r. wraz ze św. Alojzym Gonzagą. W 1926 r., w 200. rocznicę kanonizacji odbyła się uroczystość sprowadzenia do Polski małej części relikwii św. Stanisława. W tych jubileuszowych uroczystościach wziął udział sam prezydent państwa, Ignacy Mościcki. Ciało św. Stanisława spoczywa w kościele św. Andrzeja Boboli w Rzymie w jego ołtarzu po lewej stronie.

Ku czci św. Stanisława Kostki wzniesiono w Polsce wiele świątyń, wśród nich piękną katedrę w Łodzi. Najpiękniejszy kościół pod wezwaniem św. Stanisława znajduje się w Nowym Jorku. Św. Stanisław Kostka należy do najpopularniejszych polskich świętych. Przed cudownym obrazem św. Stanisława w obecnej katedrze lubelskiej modlił się w 1651 r. król Jan II Kazimierz.

W naszej diecezji doroczną uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Kostki przeżywa wspólnota parafialna w Jerzyskach, gdzie proboszczem jest ks. Zenon Bobel.

U początku nowego roku szkolnego i akademickiego starajmy się prosić św. Stanisława Kostkę, który jest patronem dziatwy i młodzieży, aby wstawiał się on za nami i wypraszał potrzebne nam wszystkim łaski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Nowy sekretarz generalny COMECE: promować godność człowieka w instytucjach UE

2019-09-19 19:43

pb (KAI/vaticannews.va) / Bruksela

Promowanie godności człowieka we wszystkich obszarach kompetencji instytucji europejskich - tak swe zadanie definiuje nowy sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) ks. Manuel Barrios Prieto. Jego kadencja potrwa cztery lata. Swój urząd objął on 1 września, zastępując francuskiego dominikanina o. Oliviera Poquillona.

Vatican News
Ks. Manuel Barrios Prieto

Zadaniem COMECE jest wnoszenie głosu Kościoła do prac instytucji europejskich w dialogu z nimi. Chodzi o to, wskazuje ks. Barros, by poszanowanie godności osoby ludzkiej było obecne „we wszystkim, co się robi na szczeblu europejskim”. Przedstawianie „katolickiej perspektywy” wymaga dialogu z instytucjami europejskimi, starając się o to, by „wartości stanowiące istotę, duszę Europy były zachowane w tak trudnym momencie dla Europy”, naznaczonym „tyloma kryzysami”: instytucjonalnym, migracyjnym, gospodarczym. - Do tych wyzwań odnosimy się w naszej pracy - stwierdził sekretarz generalny COMECE.

Przypomniał, że „projekt europejski zrodził się jako projekt pokoju, dobrobytu, sprawiedliwości, wolności”, do którego Kościół „zawsze, od początku chciał wnieść swój wkład”. - Staramy się to robić jak najlepiej w COMECE poprzez szczery, otwarty, przejrzysty dialog z instytucjami - zaznaczył hiszpański duchowny.

Odnosząc się do brexitu, przytoczył wyrażone już wcześniej stanowisko COMECE, że „w pierwszym rzędzie należy uszanować” wolę Brytyjczyków, wyrażoną w referendum, gdyż „projekt europejski jest głęboko związany z demokracją”. Jednocześnie Komisja dała wyraz swemu żalowi z powodu chęci wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, oświadczając, że po brexicie „wszyscy będziemy ubożsi, nie tylko ekonomicznie”. - Trzeba będzie zrobić wszystko, aby relacje z Wielką Brytanią po zakończeniu tego procesu polegały na współpracy i zrozumieniu - podkreślił ks. Barros. Dodał, że trzeba też znaleźć „będące do przyjęcia dla wszystkich” rozwiązanie problemu granicy Wielkiej Brytanii z Irlandią.

Ks. Manuel Barrios Prieto urodził się 1962 r. w Madrycie. Dzieciństwo i młodość spędził w Rzymie, ucząc się w szkole angielskiej. Wstąpił do rzymskiego seminarium duchownego i w 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie. Obronił doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od 2011 r. był dyrektorem Sekretariatu ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego konferencji episkopatu Hiszpanii. Przez 20 lat był też proboszczem parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Madrycie, a ponadto delegatem biskupim ds. duszpasterstwa rodzina w archidiecezji madryckiej (2002-2011), dziekanem dekanatu Barajas (2003-2012) i wykładowcą teologii w Wyższym Instytucie Nauk o Religii św. Augustyna (2000-2011) i na Kościelnym Uniwersytecie św. Damazego (2001-2010).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem