Reklama

Wiadomości z Polski


Niedziela Ogólnopolska 44/2001

Msza św. w rocznicę śmierci Księdza Jerzego

W 17. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, przypadającą 19 października br., w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie rzesze wiernych uczestniczyły we Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji Kapelana "Solidarności". Uroczystej Liturgii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki.
"Celebrujemy dzisiaj zwycięstwo prawdy, miłości i męczeństwa nad kłamstwem, nienawiścią i życiową łatwizną" - powiedział w homilii bp Jarecki. Przypomniał, że "pierwszym męczennikiem jest Jezus Chrystus i Jego śladami idą wszyscy męczennicy, łącznie z Księdzem Jerzym" . Wezwał przy tym, by w życiu kapłańskim, jak również indywidualnym i zbiorowym, "nie zniweczyć przelanej za nas wszystkich krwi męczennika" .
W Eucharystii uczestniczyła m.in. matka Księdza Jerzego - Marianna Popiełuszko oraz jego bracia i siostry. Do żoliborskiego sanktuarium przybyli także politycy i związkowcy "Solidarności".

Sejm oddał hołd ks. Popiełuszce

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV Kadencji, zebrany na swym pierwszym posiedzeniu, oddaje hołd pamięci sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, wielkiego kapłana, obrońcy życia nienarodzonych, patrioty i kapelana ´Solidarności´, zamordowanego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL przed 17 laty" - rozpoczyna się uchwała autorstwa 18 posłów z Ligi Polskich Rodzin, podpisana m.in. przez Antoniego Macierewicza, Gabriela Janowskiego, Macieja i Romana Giertychów i Zygmunta Wrzodaka. Tę ustawę przyjął Sejm RP przez aklamację 23 października br.
Posłowie LPR przypominają, że męczeńska śmierć ks. Popiełuszki i jego przesłanie: "Zło dobrem zwyciężaj" legły u źródeł polskiej niepodległości i demokracji oraz zwracają uwagę, że mimo to do dziś nie ukarano sprawców ani nie ujawniono wszystkich mechanizmów zła. " Sejm stwierdza, że zbrodnia dokonana na słudze Bożym ks. Jerzym Popiełuszce wymaga potępienia i napiętnowania" - kończy się uchwała przyjęta przez Sejm.

Promocja dokumentów Polskiego Synodu Plenarnego

W sobotę 10 listopada br. o godz. 12.00 odbędzie się w archikatedrze łódzkiej uroczysta promocja dokumentów Drugiego Synodu Plenarnego. Poprzedzi ją konferencja rejonowa dla duszpasterzy z wykładem ks. prof. Henryka Seweryniaka. W ramach promocji delegacje wszystkich dekanatów archidiecezji otrzymają z rąk arcybiskupa łódzkiego Waładysława Ziółka tom dokumentów synodalnych.
Uczestnicy promocji będą mogli na miejscu nabyć wydane niedawno dokumenty Polskiego Synodu Plenarnego.

Reklama

Protest w sprawie likwidacji Sejmowej Komisji Rodziny

Wyrażam dezaprobatę wobec decyzji Sejmu RP dotyczącej likwidacji Sejmowej Komisji Rodziny. Komisja ta powstała w poprzedniej kadencji Sejmu i odbyła 215 posiedzeń, rozpatrzyła m.in. 21 ustaw, w tym kilka autorstwa Komisji, przygotowała kilkadziesiąt dezyderatów i opinii. Włączenie problematyki tej Komisji do bardzo obciążonej pracą Komisji Polityki Społecznej spowoduje, że wiele ważnych dla rodzin spraw nie zostanie podjętych. Decyzja Sejmu RP w tej sprawie jest niekorzystna dla polskich rodzin.

Antoni Szymański - Przewodniczący Komisji Rodziny III Kadencji Sejmu RP

Tablica ku czci bł. ks. Wł. Miegonia

15 października br. w Kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy ku czci bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia, beatyfikowanego przez Jana Pawła II dwa lata temu w Warszawie w gronie 108 Męczenników II wojny światowej. Tablicę odsłonił prof. Alfred Michał Peszke z USA, chrześniak bł. Władysława Miegonia, a zarazem fundator tablicy. Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył dziekan Marynarki Wojennej RP - ks. komandor Bogusław Wrona w koncelebrze m.in. z o. Janem Golonką, o. Eustachym Rakoczym i o. Efremem Osiadłym - paulinami. Homilię wygłosił ks. komandor Zbigniew Jaworski - wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ks. Miegonia oraz autor książki poświęconej życiu Męczennika. W uroczystości wzięło udział ok. 120 marynarzy ze Świnoujścia i Gdyni. Dowództwo Marynarki Wojennej reprezentowali kontradmirałowie: Marek Bragoszewski i Zbigniew Popek. Na uroczystości obecny był prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Pielgrzymka Telekomunikacji

20 października przybyło ok. 5 tys. uczestników 12. Pielgrzymki Telekomunikacji Polskiej SA. Centralnym punktem była Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego - abp. Stanisława Nowaka. Koncelebrowali m.in.: ks. inf. Marian Mikołajczyk - kanclerz Kurii Metropolitalnej i o. Ireneusz Pompa - wikariusz generalny Zakonu Paulinów. Witając zebranych, przeor Jasnej Góry - o. Izydor Matuszewski stwierdził, że dzięki nowym technologiom przestrzeń świata staje się coraz mniejsza. "Bliskość komunikacyjna ma prowadzić nas do otwarcia się na drugich, ma uwrażliwiać na potrzeby bliźnich" - mówił Ojciec Przeor.
W wygłoszonej homilii abp Nowak powiedział: "Ci, którzy pracują w Telekomunikacji, służą wielkim duchowym, społecznym i ludzkim dobrom. (...) Człowiek jest istotą duchową i potrzebuje komunikacji myśli i serca". Pielgrzymi złożyli wotum Matce Bożej: 23 róże upamiętniające lata pontyfikatu Jana Pawła II.
Tegoroczną pielgrzymkę zorganizował Okręg Katowicki Telekomunikacji Polskiej. Obecni byli m.in. przedstawiciele Zarządu TP SA na czele z prezesem Marianem Ogonowskim, kierownictwo Związków Zawodowych TP SA oraz dyrektorzy regionalni na czele z Henrykiem Beberokiem z Katowic.

V Sympozjum Osób Konsekrowanych

Sympozjum odbyło się w dniach 16-17 października pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Sakramentów. Sympozjum miało służyć pogłębieniu liturgii przez osoby zakonne. Gośćmi byli m.in.: biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Stefan Cichy, ks. prof. Stanisław Czerwik (PAT), ks. prof. Jan Janicki (PAT), ks. prof. Helmut Sobeczko (UO), ks. dr Józef Sroka (WSD Przemyśl) i ks. prof. Zbigniew Wit (KUL). W Sympozjum uczestniczyło 150 osób, głównie sióstr zakonnych.

Maturzyści na Jasnej Górze

19 października przybyły dwie diecezjalne grupy maturzystów: z Ełku i Łomży. Mszy św. dla ok. 2 tys. młodzieży diecezji ełckiej przewodniczył ks. prał. Jerzy Abramowicz z Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego przy Kurii Łomżyńskiej. Natomiast pielgrzymka maturzystów diecezji łomżyńskiej zgromadziła ok. 3 tys. uczniów. Eucharystię odprawił dla nich biskup pomocniczy diecezji ełckiej Edward Samsel.
Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań
W spotkaniu w dniach 18-20 października uczestniczyło ok. 180 diecezjalnych i zakonnych referentów powołań, czyli osób odpowiedzialnych w diecezjach, zakonach i zgromadzeniach za powołania. Zastanawiano się nad zagadnieniami z dziedziny wychowania, pedagogiki i psychologii, które są istotne w dzisiejszym duszpasterstwie powołań. Spotkaniu z ramienia Episkopatu Polski przewodniczył biskup pomocniczy diecezji legnickiej Stefan Regmunt, współorganizatorem zaś był ks. Marek Dziewiecki - krajowy duszpasterz powołań.

ZAPOWIEDZI:

5-7 listopada - Rekolekcje Księży Kapelanów Szpitali.

9 listopada - Forum Szkolnych Programów Wychowawczych.

10 listopada - 18. Pielgrzymka Kolejarzy.

O. Robert Mirosław Łukaszuk - rzecznik prasowy Jasnej Góry

W SKRÓCIE:

16 października Mszy św. wspólnotowej z okazji 23. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II przewodniczył o. Marian Lubelski, podprzeor Jasnej Góry. Homilię wygłosił o. Włodzimierz Kuliberda, podprzeor Klasztoru.

18 października Mszę św. dla dobrodziejów Jasnej Góry odprawił o. Ireneusz Pompa. W Eucharystii wzięli udział m.in.: dyrektor TP SA w Katowicach Henryk Beberok, artysta Jerzy Duda Gracz oraz 30-osobowa grupa biznesmenów, którzy wspomagają finansowo odnowę zabytków na Jasnej Górze.

18 października pielgrzymowali posłowie i senatorowie Ligi Polskich Rodzin. Mszę św. odprawił ks. Henryk Michalak z Warszawy.

20 października na Mszy św. odprawionej przez bp. Jana Wątrobę z Częstochowy zgromadziła się 50-osobowa grupa #Środowisko" . Zrzesza ona osoby, które znały ks. Karola Wojtyłę, później biskupa i kardynała, należały do jego duszpasterstwa akademickiego lub spotykały się z nim i przyjaźniły.

20-21 października odbyła się Pielgrzymka Esperantystów. Spotkaniu kilkudziesięciu osób przewodniczył ks. Józef Zielonka, duszpasterz esperantystów katolickich. W programie były także nabożeństwa w języku esperanto.

JEDNYM ZDANIEM

22 października br. 50 biskupów i ponad 50 księży sprawowało w warszawskim kościele Świętego Krzyża dziękczynną Mszę św. z okazji 23. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce - abp Józef Kowalczyk.

Prymas Polski - kard. Józef Glemp odprawił w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie Mszę św. w 120. rocznicę urodzin kard. Augusta Hlonda.

O. prof. Mieczysław Albert Krąpiec - dominikanin otrzymał Medal za Zasługi KUL w związku z działalnością na rzecz rozwoju uczelni i rozsławienie Lubelskiej Szkoły Filozoficznej.

S. Maria Brygida Biedroń została nową przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny.

Rząd Ukrainy zgodził się, by odbudowa Cmentarza Orląt Lwowskich została wykonana zgodnie z dotychczasowymi polsko-ukraińskimi ustaleniami. Zalecił też wykonanie tych wszystkich elementów cmentarza, na które nie zgadzały się do tej pory władze Lwowa - m.in. napisu na tablicy w głównej części cmentarza, pomnika pilotów amerykańskich i piechurów francuskich oraz pomników lwów, które mają stanąć przy katakumbach.

Na pierwszym posiedzeniu rządu SLD-UP-PSL premier Leszek Miller oświadczył, iż tegoroczne wydatki budżetowe zostaną ograniczone o 8,5 mld zł. Wręczył też nominacje nowo powołanym wojewodom. Rząd podjął decyzję o likwidacji kilkunastu stanowisk pełnomocników rządu, m.in. ds. polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Jednocześnie ustanowił 2 nowych pełnomocników: ds. negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej i ds. rodziny oraz równego statusu kobiet i mężczyzn.

Marszałkiem Sejmu IV Kadencji został wybrany Marek Borowski, a wicemarszałkami: Janusz Wojciechowski, Donald Tusk, Tomasz Nałęcz oraz Andrzej Lepper. Marszałkiem Senatu V Kadencji został Longin Pastusiak. Marszałek senior Aleksander Małachowski wykorzystał okazję, że powierzono mu prowadzenie pierwszego posiedzenia nowego Sejmu i wygłosił mowę, w której przeprosił "w imieniu Rzeczypospolitej" b. marszałka i premiera Józefa Oleksego za "nikczemne podejrzenie o szpiegostwo".

Adam Bachleda-Curuś zrezygnował z pełnienia funkcji burmistrza miasta Zakopanego.

Paweł Piskorski zrezygnował ze stanowiska prezydenta Warszawy na rzecz mandatu poselskiego.

Poseł AWS Marek Kolasiński, podejrzany o wielomilionowe oszustwa finansowe, uciekł za granicę, posługując się kończącym ważność poselskim paszportem dyplomatycznym.

Trzej nowi posłowie przyznali się do współpracy ze służbami specjalnymi PRL: Jerzy Szteliga (SLD), Ryszard Chodynicki (SLD) i Stanisław Łyżwiński ("Samoobrona").

Prof. Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich, oświadczył, iż sprawdzi, czy generalny inspektor informacji finansowej miał podstawy do podważania uczciwości ministra Jerzego Widzyka.

Laptopa z poufnymi danymi skradziono z pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Zapisane były w nim dane dotyczące ważnych śledztw, m.in. w "sprawie Jedwabnego".

Wstrząsające zapiski żołnierzy Armii Krajowej więzionych przez NKWD odkryto na ścianach Wojskowej Komisji Uzupełnień w Nowym Sączu podczas remontu budynku. Aby uczcić pamięć torturowanych żołnierzy powstanie tam Izba Pamięci Narodowej.

Włochy: antykoncepcja hormonalna może prowadzić do samobójstwa

2019-11-19 17:11

Krzysztof Bronk/vaticannews.va / Rzym (KAI)

Za rezygnację z przekazywania życia i stosowanie antykoncepcji trzeba niekiedy zapłacić wysoką cenę. Świadectwem tego jest rozporządzenie wydane przez Włoską Agencję Leków (Aifa). Odtąd na wszystkich antykoncepcyjnych środkach hormonalnych musi widnieć ostrzeżenie, że ich zażywanie może prowadzić do depresji lub skłonności samobójczych.

dalaprod/Fotolia.com

Jak podaje agencja ANSA, o nowym rozporządzeniu poinformowani zostali zarówno producenci środków antykoncepcyjnych, jak i lekarze. Włoska Agencja Leków uzasadnia swą decyzję badaniami i oceną zagrożenia wśród pacjentek stosujących hormonalną antykoncepcję w Europie.

Depresja już wcześniej była zaliczana do niepożądanych skutków ubocznych środków hormonalnych. Teraz mówi się wprost o skłonnościach samobójczych. Pacjentki, które zauważą, że stosowanie pigułki powoduje u nich zmianę nastroju, powinny się skontaktować z lekarzem – czytamy w nocie Włoskiej Agencji Leków.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Warszawa: VI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Specjalnych

2019-11-20 17:03

ar, archwwa.pl / Warszawa (KAI)

W Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach, w dniach 22-24 listopada, odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Specjalnych. W programie zaplanowano prelekcje, warsztaty oraz spotkanie ze Wspólnotami L'Arche. Konferencja jest skierowana do katechetów, którzy uczą osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Artur Dąbrowski

Jak podkreśla Anna Mielecka, organizatorka wydarzenia, jednym z punktów jest giełda pomysłów. - Katecheci przywożą swoje pomysły na prowadzenie zajęć i pomoce naukowe, które kserują, drukują i dzielą się nimi z uczestnikami – powiedziała. Konferencja jest również “odpowiedzią na ogólnopolski brak merytorycznego wsparcia dla katechezy specjalnej”. – Myślę, że pomysł chwycił, ponieważ przyjeżdżają ludzie z całej Polski – podkreśliła Anna Mielecka.

Wiele tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji, będzie poświęcony kwestiom technicznym związanym np. z wprowadzaniem do kościoła osób niepełnosprawnych z różnymi nadwrażliwościami. – Uczniowie z niepełnosprawnością często mają problemy ze swoją sensoryką i z integracją sensoryczną, dlatego kościół nie jest przyjaznym miejscem jeśli chodzi o zmysły – dodała organizatorka.

Muzyka organowa, światło, zapach kadzidła, tłok, długa Msza święta mogą sprawiać problemy osobom z nadwrażliwościami, ale – jak podkreśla Anna Mielecka – zależy to od indywidualnych preferencji ucznia, ponieważ “żaden z wymienionych aspektów nie jest jednoznacznie dobry ani jednoznacznie zły”.

– Trzeba poznać potrzeby uczniów, ich ograniczenia i stworzyć im jak najbardziej komfortowe warunki np. ograniczyć muzykę organową, zaprosić ich na Mszę, gdzie będzie mniej ludzi albo będą tylko dzieci ze szkoły specjalnej, żeby miały większą swobodę poruszania się po kościele – dodała. Jak podkreśla takich uczniów należy przyprowadzać do kościoła, ponieważ “na tym polega odwrażliwianie w procedurze terapii integracji sensorycznej”. – Trzeba przekonywać do tego również rodziców – podkreśla.

Wydarzenie zainauguruje Msza św. pod przewodnictwem ks. Łukasza Przybylskiego, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Archidiecezjalnej Warszawskiej.

W ramach inicjatywy w sobotę o 7:30 odbędzie się Eucharystia pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Tego dnia zaplanowano m.in. konferencję pt. „Czy kościół jest miejscem przyjaznym….. sensorycznie” mgr Ewy Kucharskiej oraz „Cel i zadania katechezy – perspektywa katechezy specjalnej” ks. prof. Piotra Tomasika, a także warsztaty „Komunikacja to nie tylko mowa”, „Papieroplastyka”, „Elementy terapii behawioralnej w pracy katechety”.

Następnego dnia odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Fundacji L’Arche Wspólnoty Poznańskiej i Warszawskiej oraz Msza święta pod przewodnictwem ks. Pawła Sobstyla.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: konferencjaoligo@gmail.com

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem