Reklama

Wiadomości z Polski


Niedziela Ogólnopolska 44/2001

Msza św. w rocznicę śmierci Księdza Jerzego

W 17. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, przypadającą 19 października br., w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie rzesze wiernych uczestniczyły we Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji Kapelana "Solidarności". Uroczystej Liturgii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki.
"Celebrujemy dzisiaj zwycięstwo prawdy, miłości i męczeństwa nad kłamstwem, nienawiścią i życiową łatwizną" - powiedział w homilii bp Jarecki. Przypomniał, że "pierwszym męczennikiem jest Jezus Chrystus i Jego śladami idą wszyscy męczennicy, łącznie z Księdzem Jerzym" . Wezwał przy tym, by w życiu kapłańskim, jak również indywidualnym i zbiorowym, "nie zniweczyć przelanej za nas wszystkich krwi męczennika" .
W Eucharystii uczestniczyła m.in. matka Księdza Jerzego - Marianna Popiełuszko oraz jego bracia i siostry. Do żoliborskiego sanktuarium przybyli także politycy i związkowcy "Solidarności".

Sejm oddał hołd ks. Popiełuszce

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV Kadencji, zebrany na swym pierwszym posiedzeniu, oddaje hołd pamięci sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, wielkiego kapłana, obrońcy życia nienarodzonych, patrioty i kapelana ´Solidarności´, zamordowanego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL przed 17 laty" - rozpoczyna się uchwała autorstwa 18 posłów z Ligi Polskich Rodzin, podpisana m.in. przez Antoniego Macierewicza, Gabriela Janowskiego, Macieja i Romana Giertychów i Zygmunta Wrzodaka. Tę ustawę przyjął Sejm RP przez aklamację 23 października br.
Posłowie LPR przypominają, że męczeńska śmierć ks. Popiełuszki i jego przesłanie: "Zło dobrem zwyciężaj" legły u źródeł polskiej niepodległości i demokracji oraz zwracają uwagę, że mimo to do dziś nie ukarano sprawców ani nie ujawniono wszystkich mechanizmów zła. " Sejm stwierdza, że zbrodnia dokonana na słudze Bożym ks. Jerzym Popiełuszce wymaga potępienia i napiętnowania" - kończy się uchwała przyjęta przez Sejm.

Promocja dokumentów Polskiego Synodu Plenarnego

W sobotę 10 listopada br. o godz. 12.00 odbędzie się w archikatedrze łódzkiej uroczysta promocja dokumentów Drugiego Synodu Plenarnego. Poprzedzi ją konferencja rejonowa dla duszpasterzy z wykładem ks. prof. Henryka Seweryniaka. W ramach promocji delegacje wszystkich dekanatów archidiecezji otrzymają z rąk arcybiskupa łódzkiego Waładysława Ziółka tom dokumentów synodalnych.
Uczestnicy promocji będą mogli na miejscu nabyć wydane niedawno dokumenty Polskiego Synodu Plenarnego.

Reklama

Protest w sprawie likwidacji Sejmowej Komisji Rodziny

Wyrażam dezaprobatę wobec decyzji Sejmu RP dotyczącej likwidacji Sejmowej Komisji Rodziny. Komisja ta powstała w poprzedniej kadencji Sejmu i odbyła 215 posiedzeń, rozpatrzyła m.in. 21 ustaw, w tym kilka autorstwa Komisji, przygotowała kilkadziesiąt dezyderatów i opinii. Włączenie problematyki tej Komisji do bardzo obciążonej pracą Komisji Polityki Społecznej spowoduje, że wiele ważnych dla rodzin spraw nie zostanie podjętych. Decyzja Sejmu RP w tej sprawie jest niekorzystna dla polskich rodzin.

Antoni Szymański - Przewodniczący Komisji Rodziny III Kadencji Sejmu RP

Tablica ku czci bł. ks. Wł. Miegonia

15 października br. w Kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy ku czci bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia, beatyfikowanego przez Jana Pawła II dwa lata temu w Warszawie w gronie 108 Męczenników II wojny światowej. Tablicę odsłonił prof. Alfred Michał Peszke z USA, chrześniak bł. Władysława Miegonia, a zarazem fundator tablicy. Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył dziekan Marynarki Wojennej RP - ks. komandor Bogusław Wrona w koncelebrze m.in. z o. Janem Golonką, o. Eustachym Rakoczym i o. Efremem Osiadłym - paulinami. Homilię wygłosił ks. komandor Zbigniew Jaworski - wicepostulator procesu beatyfikacyjnego ks. Miegonia oraz autor książki poświęconej życiu Męczennika. W uroczystości wzięło udział ok. 120 marynarzy ze Świnoujścia i Gdyni. Dowództwo Marynarki Wojennej reprezentowali kontradmirałowie: Marek Bragoszewski i Zbigniew Popek. Na uroczystości obecny był prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Pielgrzymka Telekomunikacji

20 października przybyło ok. 5 tys. uczestników 12. Pielgrzymki Telekomunikacji Polskiej SA. Centralnym punktem była Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego - abp. Stanisława Nowaka. Koncelebrowali m.in.: ks. inf. Marian Mikołajczyk - kanclerz Kurii Metropolitalnej i o. Ireneusz Pompa - wikariusz generalny Zakonu Paulinów. Witając zebranych, przeor Jasnej Góry - o. Izydor Matuszewski stwierdził, że dzięki nowym technologiom przestrzeń świata staje się coraz mniejsza. "Bliskość komunikacyjna ma prowadzić nas do otwarcia się na drugich, ma uwrażliwiać na potrzeby bliźnich" - mówił Ojciec Przeor.
W wygłoszonej homilii abp Nowak powiedział: "Ci, którzy pracują w Telekomunikacji, służą wielkim duchowym, społecznym i ludzkim dobrom. (...) Człowiek jest istotą duchową i potrzebuje komunikacji myśli i serca". Pielgrzymi złożyli wotum Matce Bożej: 23 róże upamiętniające lata pontyfikatu Jana Pawła II.
Tegoroczną pielgrzymkę zorganizował Okręg Katowicki Telekomunikacji Polskiej. Obecni byli m.in. przedstawiciele Zarządu TP SA na czele z prezesem Marianem Ogonowskim, kierownictwo Związków Zawodowych TP SA oraz dyrektorzy regionalni na czele z Henrykiem Beberokiem z Katowic.

V Sympozjum Osób Konsekrowanych

Sympozjum odbyło się w dniach 16-17 października pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Sakramentów. Sympozjum miało służyć pogłębieniu liturgii przez osoby zakonne. Gośćmi byli m.in.: biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Stefan Cichy, ks. prof. Stanisław Czerwik (PAT), ks. prof. Jan Janicki (PAT), ks. prof. Helmut Sobeczko (UO), ks. dr Józef Sroka (WSD Przemyśl) i ks. prof. Zbigniew Wit (KUL). W Sympozjum uczestniczyło 150 osób, głównie sióstr zakonnych.

Maturzyści na Jasnej Górze

19 października przybyły dwie diecezjalne grupy maturzystów: z Ełku i Łomży. Mszy św. dla ok. 2 tys. młodzieży diecezji ełckiej przewodniczył ks. prał. Jerzy Abramowicz z Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego przy Kurii Łomżyńskiej. Natomiast pielgrzymka maturzystów diecezji łomżyńskiej zgromadziła ok. 3 tys. uczniów. Eucharystię odprawił dla nich biskup pomocniczy diecezji ełckiej Edward Samsel.
Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań
W spotkaniu w dniach 18-20 października uczestniczyło ok. 180 diecezjalnych i zakonnych referentów powołań, czyli osób odpowiedzialnych w diecezjach, zakonach i zgromadzeniach za powołania. Zastanawiano się nad zagadnieniami z dziedziny wychowania, pedagogiki i psychologii, które są istotne w dzisiejszym duszpasterstwie powołań. Spotkaniu z ramienia Episkopatu Polski przewodniczył biskup pomocniczy diecezji legnickiej Stefan Regmunt, współorganizatorem zaś był ks. Marek Dziewiecki - krajowy duszpasterz powołań.

ZAPOWIEDZI:

5-7 listopada - Rekolekcje Księży Kapelanów Szpitali.

9 listopada - Forum Szkolnych Programów Wychowawczych.

10 listopada - 18. Pielgrzymka Kolejarzy.

O. Robert Mirosław Łukaszuk - rzecznik prasowy Jasnej Góry

W SKRÓCIE:

16 października Mszy św. wspólnotowej z okazji 23. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II przewodniczył o. Marian Lubelski, podprzeor Jasnej Góry. Homilię wygłosił o. Włodzimierz Kuliberda, podprzeor Klasztoru.

18 października Mszę św. dla dobrodziejów Jasnej Góry odprawił o. Ireneusz Pompa. W Eucharystii wzięli udział m.in.: dyrektor TP SA w Katowicach Henryk Beberok, artysta Jerzy Duda Gracz oraz 30-osobowa grupa biznesmenów, którzy wspomagają finansowo odnowę zabytków na Jasnej Górze.

18 października pielgrzymowali posłowie i senatorowie Ligi Polskich Rodzin. Mszę św. odprawił ks. Henryk Michalak z Warszawy.

20 października na Mszy św. odprawionej przez bp. Jana Wątrobę z Częstochowy zgromadziła się 50-osobowa grupa #Środowisko" . Zrzesza ona osoby, które znały ks. Karola Wojtyłę, później biskupa i kardynała, należały do jego duszpasterstwa akademickiego lub spotykały się z nim i przyjaźniły.

20-21 października odbyła się Pielgrzymka Esperantystów. Spotkaniu kilkudziesięciu osób przewodniczył ks. Józef Zielonka, duszpasterz esperantystów katolickich. W programie były także nabożeństwa w języku esperanto.

JEDNYM ZDANIEM

22 października br. 50 biskupów i ponad 50 księży sprawowało w warszawskim kościele Świętego Krzyża dziękczynną Mszę św. z okazji 23. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce - abp Józef Kowalczyk.

Prymas Polski - kard. Józef Glemp odprawił w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie Mszę św. w 120. rocznicę urodzin kard. Augusta Hlonda.

O. prof. Mieczysław Albert Krąpiec - dominikanin otrzymał Medal za Zasługi KUL w związku z działalnością na rzecz rozwoju uczelni i rozsławienie Lubelskiej Szkoły Filozoficznej.

S. Maria Brygida Biedroń została nową przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny.

Rząd Ukrainy zgodził się, by odbudowa Cmentarza Orląt Lwowskich została wykonana zgodnie z dotychczasowymi polsko-ukraińskimi ustaleniami. Zalecił też wykonanie tych wszystkich elementów cmentarza, na które nie zgadzały się do tej pory władze Lwowa - m.in. napisu na tablicy w głównej części cmentarza, pomnika pilotów amerykańskich i piechurów francuskich oraz pomników lwów, które mają stanąć przy katakumbach.

Na pierwszym posiedzeniu rządu SLD-UP-PSL premier Leszek Miller oświadczył, iż tegoroczne wydatki budżetowe zostaną ograniczone o 8,5 mld zł. Wręczył też nominacje nowo powołanym wojewodom. Rząd podjął decyzję o likwidacji kilkunastu stanowisk pełnomocników rządu, m.in. ds. polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Jednocześnie ustanowił 2 nowych pełnomocników: ds. negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej i ds. rodziny oraz równego statusu kobiet i mężczyzn.

Marszałkiem Sejmu IV Kadencji został wybrany Marek Borowski, a wicemarszałkami: Janusz Wojciechowski, Donald Tusk, Tomasz Nałęcz oraz Andrzej Lepper. Marszałkiem Senatu V Kadencji został Longin Pastusiak. Marszałek senior Aleksander Małachowski wykorzystał okazję, że powierzono mu prowadzenie pierwszego posiedzenia nowego Sejmu i wygłosił mowę, w której przeprosił "w imieniu Rzeczypospolitej" b. marszałka i premiera Józefa Oleksego za "nikczemne podejrzenie o szpiegostwo".

Adam Bachleda-Curuś zrezygnował z pełnienia funkcji burmistrza miasta Zakopanego.

Paweł Piskorski zrezygnował ze stanowiska prezydenta Warszawy na rzecz mandatu poselskiego.

Poseł AWS Marek Kolasiński, podejrzany o wielomilionowe oszustwa finansowe, uciekł za granicę, posługując się kończącym ważność poselskim paszportem dyplomatycznym.

Trzej nowi posłowie przyznali się do współpracy ze służbami specjalnymi PRL: Jerzy Szteliga (SLD), Ryszard Chodynicki (SLD) i Stanisław Łyżwiński ("Samoobrona").

Prof. Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich, oświadczył, iż sprawdzi, czy generalny inspektor informacji finansowej miał podstawy do podważania uczciwości ministra Jerzego Widzyka.

Laptopa z poufnymi danymi skradziono z pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Zapisane były w nim dane dotyczące ważnych śledztw, m.in. w "sprawie Jedwabnego".

Wstrząsające zapiski żołnierzy Armii Krajowej więzionych przez NKWD odkryto na ścianach Wojskowej Komisji Uzupełnień w Nowym Sączu podczas remontu budynku. Aby uczcić pamięć torturowanych żołnierzy powstanie tam Izba Pamięci Narodowej.

Świadectwo kapłana rannego pod Giewontem

2019-09-10 13:17

Polska pod Krzyżem

To jest coś znacznie więcej niż film, to wielkie świadectwo i znak dla Polski. To zaproszenie, to wezwanie, by stanąć pod Krzyżem, zaprzeć się się samego siebie, wziąć go i naśladować Jezusa. W Krzyżu zwycięstwo dla Kościoła i Polski, dla każdego z nas! Prosimy Was z całą mocą - odczytajcie ten znak.


Przeczytaj także: "Polska pod Krzyżem" w łączności duchowej z Jerozolimą

Polska pod Krzyżem – Polacy wypełniają duchowy testament św. Jana Pawła II

Jan Paweł II w 1997 roku wzywał do obrony krzyża „od Tatr aż do Bałtyku”. 22 sierpnia 2019 roku pod krzyżem na Giewoncie ks. Jerzy Kozłowski został trzykrotnie rażony piorunem. Ten krzyż jest symbolem wiary w Polsce przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Jego replika stanie przy ołtarzu polowym na lotnisku we Włocławku podczas wydarzenia „Polska pod Krzyżem”.

Jan Paweł II podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1997 roku, w Zakopanem wzywał Polaków: Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym, rodzinnym. Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na Polskę od Tatr aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce: „Sursum corda” – „W górę serca”. Trzeba żeby cała Polska od morza aż po Tatry patrząc w stronę krzyża na Giewoncie słyszała i powtarzała: „Sursum corda”.

W sierpniu tego roku, we Wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej, podczas wycieczki w góry, na Giewoncie, stojąc trzy metry od krzyża ksiądz katolicki został trzykrotnie rażony przez piorun. – Pomyślałem, że skoro jestem Księdzem, to mogę udzielić rozgrzeszenia ludziom obecnym na szczycie i którzy schodzą z niego, bo może ktoś z nich jest ranny. Uczyniłem wielki znak krzyża, błogosławiąc wszystkich ludzi tam obecnych – wspomina ks. Jerzy Kozłowski.

W ten sposób kapłan dokonał absolucji, czyli całkowitego odpuszczenia win, przeznaczonego na godzinę śmierci. – Odczytujemy to wydarzenie jako znak dla całej Polski – podkreśla Maciej Bodasiński, organizator wydarzenia „Polska pod Krzyżem”. – Ksiądz jest uosobieniem Chrystusa na ziemi, został trafiony przez piorun trzy razy i odpuścił wszystkim tam obecnym grzechy, jakby biorąc cierpienie na siebie. Ten obraz koresponduje z tym, co wydarzyło się na Kalwarii… Myślę, że nie powinniśmy zamykać oczu na to wydarzenie. Niech ono stanie się jeszcze mocniejszą zachętą do tego, by stanąć pod krzyżem w najbliższą sobotę – zaprasza Bodasiński.

Replika krzyża z Giewontu będzie obecna na miejscu modlitwy „Polska pod Krzyżem” na lotnisku we Włocławku. – Na szczycie ktoś zapytał mnie, czy krzyż na Giewoncie zabija. Odpowiedziałem, że gdyby tak było my powinniśmy być martwi, a wszyscy poniżej nas powinni żyć, a jest dokładnie odwrotnie – opowiada ks. Jerzy i dodaje – Oddaję moje cierpienia za Kościół w Polsce i w tym bólu łącze się z Panem Jezusem.

Jako ludzie wierzący, wiemy, że to właśnie z Krzyża płynie uzdrowienie, uwolnienie i wszelkie łaski. Wydarzenie „Polska pod Krzyżem” ma być aktem postawienia krzyża w centrum życia w Polsce, w centrum wszystkich wydarzeń, jakie dzieją się w naszym kraju. Tylko w ten sposób możemy doświadczyć mocy wielkiej Miłości, która z niego płynie.

• POLSKA POD KRZYŻEM (14.09.2019) to wydarzenie otwarte. Uczestnicy mogą przyjechać bez wcześniejszej rejestracji.

• 10 września 2019 r. o godz. 11:00 na stronie internetowej zgłoszonych było 670 miejsc, w których wierni będą się modlić w łączności duchowej z uczestnikami wydarzenia głównego we Włocławku. Proponowany program dla parafii dostępny jest pod adresem: https://polskapodkrzyzem.pl/#mapa

• Na stronie internetowej polskapodkrzyzem.pl dostępny jest spot (video) POLSKA POD KRZYŻEM, który można bezpłatnie pobierać i udostępniać na stronach parafialnych oraz w mediach.

PROGRAM:

09:00 Przyjmowanie pielgrzymów na placu 10:45 Zawiązanie wspólnoty 11:00 Różaniec: Tajemnice Bolesne 11:30 Konferencja wprowadzająca: „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we współczesnym świecie”, Lech Dokowicz 13:00 Przerwa na posiłek 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 15:15 Msza Święta wraz z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego 17:30 Konferencje: ks. Dolindo Ruotolo (odtworzenie homilii w wersji audio) oraz Joanna Bątkiewicz-Brożek. 18:30 Przerwa 20:15 Droga Krzyżowa 22:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 03:00 Zakończenie Adoracji i Msza Święta z niedzieli (Święto Matki Bożej Bolesnej)

AKREDYTACJE:

Prosimy dziennikarzy o zgłoszenie udziału w wydarzeniu POLSKA POD KRZYŻEM do piątku – 13 września do godz. 12:00 na adres mailowy: media@polskapodkrzyzem.pl lub w formie sms – tel. 664 540 247.

Proszę podać imię nazwisko, nazwę redakcji, opcjonalnie adres mailowy lub numer telefonu).

14 września od godz. 9:00 będą wydawane identyfikatory prasowe uprawniające do:

1. otrzymania informacji prasowych w wersji papierowej (możliwość wysyłki mailem po podaniu adresu mailowego)

2. realizacji materiałów prasowych na terenie lotniska Kruszyn podczas wydarzenia

3. korzystania z namiotu dla dziennikarzy w pobliżu głównego ołtarza, w którym dostępnych będzie 10 stanowisk (bez sprzętu komputerowego).

Więcej informacji:

Biuro Prasowe media@polskapodkrzyzem.pl tel. tylko dla dziennikarzy: 664 540 247

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wieluń: „Świat Ajnów z Hokkaido. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano”

2019-09-18 17:26

Zofia Białas

15 września w Muzeum Ziemi Wieluńskiej otwarto wystawę czasową poświęconą Ajnom, ludowi autochtonicznemu zamieszkującemu do końca XIX wieku teren południowego Sachalinu w Rosji, japońską wyspę Hokkaido, wyspy Kurylskie i południową część Kamczatki, dziś tylko Hokkaido. Według badań z 1993 roku było ich na Hokkaido zaledwie 28830 osób. Jak jest dziś? Od 6 czerwca 2008 roku Ajnowie są uznawani w Japonii za lud tubylczy mający swój język, religię i kulturę.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Wystawa „Świat Ajnów z Hokkaido. Od Bronisława Piłsudskiego do Shigeru Kayano” przygotowana przez Muzeum Miejskie w Żorach przedstawiająca życie codzienne i kulturę Ajnów na przełomie XIX i XX wieku, właściwie w okresie ostatnich 150 lat, przybliżająca postać polskiego etnografa badającego i fotografującego Ajnów, Bronisława Piłsudskiego, zesłańca i starszego brata Józefa Piłsudskiego, zakończyła obchodzone przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej Europejskie Dni Dziedzictwa. Będzie eksponowana do 24 listopada br.

Bronisław Piłsudski, jak mówił prelegent dr Lucjan Buchalik, spędził wśród Ajnów na Sachalinie 15 lat zesłania, miał też ajnoską żonę i dwoje dzieci. Badał przede wszystkim język Ajnów oraz język sąsiedniego ludu Gilaków. Dla obydwu tych języków sporządził materiały do słowników. Zapisał też wiele bajek i pieśni ludowych… Dziś językiem ajnoskim z powodu wypierania go przez język japoński biegle posługuje się ok. 15 osób, wyłącznie starszych, być może kilkaset zna go mniej lub bardziej. Językowi ajnoskiemu grozi wymarcie. Dlatego tak ważne są materiały zarejestrowane przez Bronisława Piłsudskiego, człowieka, który ocalił Ajnów od zapomnienia.

Kultura Ajnów przetrwała dzięki potomkom Ajnów, którzy po 1945 roku wyemigrowali z Sachalinu (pozostała tu niewielka część populacji) lub zostali przesiedleni do Japonii i zasymilowali się z Japończykami na sposób Indian północnoamerykańskich, powracając jednak z czasem do odtwarzania niektórych obrzędów, zwyczajów związanych z myślistwem, zbieractwem, kultem niedźwiedzia (animizm). Wśród nich są obecni również potomkowie Bronisława Piłsudskiego i jego ajnoskiej żony…

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem