Reklama

Wiadomości z Polski

List Prymasa Polski przed I Kongresem Akcji Katolickiej

W dniach 23-25 listopada br. w Poznaniu odbywa się I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej. Z tej okazji Prymas Polski - kard. Józef Glemp wystosował specjalny list do członków Akcji Katolickiej. Oto jego treść:
"Umiłowani, Siostry i Bracia, Kochani Członkowie Akcji Katolickiej! Na progu nowego tysiąclecia Ojciec Święty wzywa nas słowami Chrystusa: Duc in altum - Wypłyń na głębię w życiu duchowym, religijnym i moralnym. Jesteśmy zaproszeni, by - po dziękczynieniu złożonym Bogu w Roku Wielkiego Jubileuszu - wpatrywać się w oblicze Chrystusa i w duchu wiary przeżywać czas obecny. Do głębokiego przeżywania wiary wezwani są wszyscy ochrzczeni, a szczególnie osoby poświęcone Bogu i świeccy, którzy odkryli w sobie powołanie do uczestnictwa w zrzeszeniach kościelnych. Jedno z nich - Akcja Katolicka - przeżywa w tym roku ważne wydarzenie, do którego przygotowuje się przez nowennę miesięcy. W dniach od 23 do 25 listopada celebrować będzie w Poznaniu swój I Krajowy Kongres. Motto tej wspólnej modlitwy i refleksji brzmi: Chrystus nadzieją przyszłości. Tegoroczna Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata - święto patronalne Akcji Katolickiej - będzie ukoronowaniem trzydniowego spotkania jej członków, przybyłych z całej Polski, oraz wszystkich ludzi wiary, którzy chcą czynem wypłynąć na głębię. Kongres ten będzie okazją do podsumowania dotychczasowych dokonań Akcji Katolickiej, będzie także inspiracją do większego zaangażowania się w misję apostolstwa świeckich.
Akcja Katolicka została powołana do życia w roku 1930. Po kilku latach jej prężne działanie przerwał wybuch II wojny światowej, a po roku 1945 totalitarny system uniemożliwił jej istnienie. Dopiero przełomowy rok 1989 dał możność jej reaktywowania przez Episkopat Polski, co nastąpiło w roku 1996. Po okresie, w którym ludzie wierzący byli w Polsce pozbawieni prawa do posiadania własnych organizacji, mamy dzisiaj wolność tworzenia stowarzyszeń, ruchów i grup. Te nowe szanse stanowią jednocześnie wielkie zadanie - zarówno dla duchownych, jak i dla świeckich. Naszej Ojczyźnie potrzebny jest dziś świadomy swojej misji laikat, podejmujący zadania wypływające z sakramentu chrztu i bierzmowania, we współpracy z duchownymi. Potrzebni są ludzie świeccy, rozumiejący konieczność stałej formacji wiary dla działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej i politycznej. Wejście w dzieło nowej ewangelizacji wymaga coraz głębszego i osobistego zjednoczenia z Chrystusem, który jest Mądrością i Mocą w każdym działaniu.
Wierzę, że owocem kongresowej modlitwy i refleksji stanie się upowszechnienie wizji nowego człowieka - duchowego, bardziej myślącego kategoriami ewangelicznymi. Taki człowiek ma odważnie bronić Ewangelii wobec szerzonych błędów. Ufam, że Kongres Akcji Katolickiej przyniesie Kościołowi w Polsce wiele dobrych owoców, pogłębi zrozumienie prawdy o Kościele i stanie się manifestacją wiary w Jezusa Chrystusa - Jedynego Zbawiciela świata. Będzie to szczególnie widoczne podczas przejścia w procesji od Krzyży Poznańskich do kościoła farnego, gdzie celebrą Mszy św. Kongres się zakończy.
Serdecznie zapraszam do udziału w tym ważnym dla Kościoła katolickiego w Polsce wydarzeniu. Na Niedzielę Chrystusa Króla zapraszam jak najliczniejsze grono wiernych. Włączmy się w święto Akcji Katolickiej! Obecność relikwii Patrona, św. Wojciecha, niech będzie przypomnieniem chwały apostolstwa.
Wszystkim Organizatorom oraz Uczestnikom Kongresu z serca błogosławię".

Ślady Biskupa Chrapka

Dewizą życia tragicznie zmarłego 18 października br. bp. Jana Chrapka były słowa: "Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię". Te słowa już się spełniają. Imię tragicznie zmarłego Biskupa nosi od 7 listopada br. jadłodajnia w Pionkach k. Radomia. W ponaddwudziestotysięcznym mieście bezrobocie przekroczyło 40%. Stołówkę dla ubogich poświęcił administrator diecezji - bp Stefan Siczek, który przypomniał działalność charytatywną Biskupa Jana, dzięki któremu powstało w diecezji 5 jadłodajni. Bp Siczek stwierdził, że współcześnie można różnie reagować na piętrzące się problemy: narzekać, mówić o bezrobociu, ale można też "dawać kromkę chleba, zmieniając w ten sposób świat".
Jadłodajnia im. bp. Jana Chrapka - to wspólna inicjatywa władz samorządowych i pionkowskich parafii. Do tej pory ubodzy otrzymywali pomoc w formie specjalnych bonów, za które mogli kupić ubranie i żywność.
Patronat nad pionkowską jadłodajnią objęła Caritas Diecezji Radomskiej, której dyrektor - ks. Piotr Jaśkiewicz stwierdził, że nieprzypadkowo stołówka nosi imię bp. Chrapka. "Jesteśmy wdzięczni za to, co Biskup Jan zrobił w naszej diecezji. Zaszczepił w nas wiele nadziei i szerszego patrzenia na ludzi biednych i potrzebujących" - powiedział.
Następny ślad bp. Chrapka jest w Sieklukach pod Radomiem, w miejscu, gdzie Ksiądz Biskup poniósł śmierć. 17 listopada br. podczas Mszy św. odprawionej w miejscu tragicznego wypadku został poświęcony krzyż. "Chcemy zachować ślad, aby pył historii nie zatarł go. Będzie to nasz hołd oddany zmarłemu Biskupowi Janowi" - powiedział bp Siczek.
Inicjatorem postawienia krzyża jest ks. Jan Kurek - proboszcz parafii św. Józefa w Goździe Starym. Ks. Kurek 18 października br. udzielił sakramentu namaszczenia bp. Janowi Chrapkowi.

Katecheci o uczniach uzależnionych od www...

Reklama

O tym, jak chronić dziecko przed nałogiem internetu, rozmawiali katecheci zgromadzeni na specjalnym szkoleniu w Tarnowie. Poruszali także sprawę innych uzależnień grożących młodemu pokoleniu.
O nowych zagrożeniach mówiła nauczycielom religii dr Dorota Zarębska-Piotrowska, specjalistka w zakresie społecznej psychologii klinicznej, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zauważyła, że nałogi dotykające dziś młodych to nie tylko alkoholizm czy przemoc. Groźne są dziś także grupy toksyczne, subkultury, gry elektroniczne oraz internet. "Już obecnie zdarza się, że są potrzebne specjalne terapie, aby oduczyć dziecko wielogodzinnego, niebezpiecznego dla jego psychiki surfowania po sieci www" - mówiła dr Zarębska-Piotrowska. Jej zdaniem, młodzieży nie służą również obce modele kulturowe, przeszczepione do Polski, jak chociażby Halloween czy Walentynki.
Konferencję-szkolenie zorganizowało w Tarnowie Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wspólnie z Wydziałem Katechetycznym tarnowskiej Kurii Diecezjalnej.

Krzysztof Drwal

Rekolekcje Księży Kapelanów Szpitali
W dniach 5-7 listopada br. na Jasnej Górze trwały ogólnopolskie rekolekcje dla księży kapelanów szpitali, domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Nauki rekolekcyjne, które głosił ks. prof. Mieczysław Nowak z Warszawy, były poświęcone tematowi: Jak przygotować się i wejść w III Tysiąclecie, aby odkryć prawdziwe Oblicze Chrystusa i człowieka? W trzecim dniu spotkania Mszy św. koncelebrowanej przez księży kapelanów przewodniczył metropolita łódzki - abp Władysław Ziółek. Zebranych w imieniu Jasnej Góry powitał o. Bogumił Schab. W wygłoszonej homilii abp Ziółek powiedział, że księża kapelani są powołani do najszczytniejszej misji i dlatego powinni pamiętać, że "wobec nieszczęścia jedno jest ważne - pochylenie się nad tym, kto jest nieszczęśliwy". Na zakończenie Metropolita łódzki życzył zebranym, by każdy z nich w swym posługiwaniu "był odbiciem światła, które przez wiarę jaśnieje w jego duszy". Organizatorem rekolekcji był krajowy duszpasterz służby zdrowia - ks. Józef Jachimczak ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego aO Paulo.

Maturzyści Archidiecezji Białostockiej

9 listopada br. Apelem Jasnogórskim rozpoczęło się nocne czuwanie 1,5 tysiąca maturzystów z archidiecezji białostockiej, które przebiegało pod hasłem Młodzi w Kościele. Maturzyści rozważali wypowiedzi Jana Pawła II skierowane do młodzieży oraz tematy poświęcone Matce Bożej. O północy Mszę św. odprawił, wraz z 20 kapłanami, biskup pomocniczy Edward Ozorowski. Homilię poświęcił dojrzałości duchowej i chrześcijańskiej: " Dojrzałość chrześcijanina nie mierzy się wielością nauczonych prawd, wielością przeczytanych książek (...) - mówił Ksiądz Biskup. Jest to coś innego, bardziej głębokiego, bardziej zasadniczego. Jest to po prostu wnętrze człowieka, które jakby zostaje umeblowane Ewangelią" .
Oprawę muzyczną czuwania przygotowała młodzież z Katolickiego LO i
z II LO w Białymstoku. Pielgrzymkę zorganizował ks. Dariusz Gralewski z Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży.

Pielgrzymka Kolejarzy

Reklama

10 listopada br. konferencją nt. Dziedzictwo kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, wygłoszoną przez o. dr. Jana Pacha, rozpoczęła się XVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę. Hasłem dwudniowej pielgrzymki były słowa: Sursum corda. W bogatym programie znalazły się m.in.: Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich, prowadzona przez ks. Zbigniewa Andrzejewskiego, Apel Jasnogórski oraz Msza św. o godz. 21.30 pod przewodnictwem ks.
Eugeniusza Zarębińskiego - krajowego duszpasterza kolejarzy, z homilią ks. Aleksandra Zenia. 11 listopada - w drugim dniu pielgrzymki w Sali Papieskiej odbyła się prezentacja nowo powstałych zakładów PKP SA oraz przedstawienie działalności duszpasterstwa i Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Przed Sumą ks. Ryszard Marciniak wygłosił ze Szczytu konferencję na temat: Wszystko postawiłem na Maryję. O godz. 11.00 uroczystej Sumie, koncelebrowanej przez 44 księży, przewodniczył biskup diecezji łomżyńskiej
Stanisław Stefanek. Zebranych powitał podprzeor Jasnej Góry - o. Marian Lubelski. Biskup Stefanek, zwracając się do 15 tys. kolejarzy i ich rodzin, nawiązując do obecnej sytuacji w Polsce, powiedział: " Uratuje nas odmiana moralna. Stare nałogi nie zbawią Polski. Musimy sami się uratować. Nie możemy liczyć, że ktoś za nas to uczyni".
Bp Stefanek podkreślił także, że tylko religia może jednoczyć, a prawda o Chrystusowym Zmartwychwstaniu - dawać nadzieję. Aktu Zawierzenia kolejarzy Matce Bożej dokonał ks. Eugeniusz Zarębiński. Uroczystość uświetniła orkiestra kolejarzy z Siedlec.

W pielgrzymce uczestniczyli m.in.:

b. wiceminister Ministerstwa Transportu i Komunikacji Krzysztof Tchórzewski, prezes Zarządu PKP SA Krzysztof Celiński, wiceprezes Wiesław Protasiewicz, przewodniczący Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Stanisław Kogut. Przybyli także kolejarze z Węgier, Słowacji i Białorusi. Tegoroczna pielgrzymka zbiegła się z 75. rocznicą powstania PKP.

W SKRÓCIE

W dniach 5-7 listopada o godz. 17.30 w Kaplicy Matki Bożej sprawowane były Msze św. wspólnotowe za zmarłych. 5 listopada o. Efrem Osiadły, definitor generalny Zakonu, przewodniczył Eucharystii za zmarłych ojców i braci paulinów. Następnego dnia o. Zygmunt Okliński, podprzeor, odprawił Mszę św. za zmarłych rodziców i krewnych ojców i braci paulinów. 7 listopada o. Marian Lubelski, podprzeor, przewodniczył Eucharystii za zmarłych dobrodziejów i przyjaciół Jasnej Góry.

8 listopada s. Maria Magdalena Suszek ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza złożyła w Kaplicy Matki Bożej profesję wieczystą. S. Magdalena jest pielęgniarką w jasnogórskim punkcie sanitarnym.

10 listopada dyrektor Radia Maryja - o. Tadeusz Rydzyk odprawił Mszę św. dla 45-osobowej grupy pracowników redakcji Naszego Dziennika. W Eucharystii uczestniczyła m.in. Ewa Sołowiej - redaktor naczelny.

10 listopada przybyło na Jasną Górę 500 strażaków z powiatu sieradzkiego. Mszę św. odprawił dla nich ks. Grzegorz Drzewiecki - kapelan powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

ZAPOWIEDZI:

26-29 listopada - Rekolekcje Księży Biskupów.

1 grudnia - 20. Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich;
- Animatorzy Rodzin Nazaretańskich;
- Ogólnopolski Dzień Skupienia Ludzi Pracy;
- Konferencja Samorządów Terytorialnych.

1-2 grudnia - Papieska Unia Misyjna.

O. Robert Mirosław Łukaszuk - rzecznik prasowy Jasnej Góry

JEDNYM ZDANIEM

11 listopada w całym kraju odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Mszę św. w intencji Ojczyzny w kościele Świętego Krzyża w Warszawie odprawił i homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź. Obecni byli przedstawiciele władz naczelnych III RP oraz generalicja.

Ojcowie kameduli z eremu na Srebrnej Górze w Krakowie obchodzili jubileusz 1000-lecia przybycia do Polski pierwszych braci św. Romualda. Zamkniętym uroczystościom w klasztorze na Bielanach przewodniczył kard. Franciszek Macharski.

W Warszawie odbyło się zebranie plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Podczas obrad powołano 11 zespołów tematycznych - będących kontynuacją prac tzw. małych kongresów z ubiegłorocznego II Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Zajmą się one m.in. problematyką społeczną, apostolatem na rzecz biednych i formacją duchową laikatu.

Do Rzymu udała się Hanna Suchocka, b. premier rządu III RP, aby objąć tam urząd ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej. Tę godność powierzył jej minister spraw zagranicznych na wniosek prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

"Polska spełnia polityczne warunki przyjęcia do Unii Europejskiej" - stwierdziła w ostatnim raporcie Komisja Europejska. Gorzej oceniono polską administrację i sądownictwo. Według raportu, straciliśmy jeden z największych atutów: siłę i dynamizm naszej gospodarki. KE wskaże jesienią 2002 r., które kraje mogą przystąpić do wspólnoty z początkiem 2004 r.

Rząd Leszka Millera ogłosił zasadniczą zmianę dotychczasowej strategii negocjacji z Unią Europejską: Polska zgodzi się na 2-letnie ograniczenia dla naszych obywateli na unijnym rynku pracy oraz skróci - do 12 lat - okres przejściowy, po którym cudzoziemcy będą mogli bez ograniczeń kupować u nas ziemię. Te ustępstwa mają sprawić, że Polska znów znajdzie się w czołówce państw negocjujących wejście do UE 1 stycznia 2004 r.

Negocjatorzy poprzedniego gabinetu: Jan Kułakowski i b. szef UKIE Jacek Saryusz-Wolski włączyli się - na prośbę Leszka Millera - w prace Komitetu Integracji Europejskiej.

Premier odwołał Andrzeja Kaucza ze stanowiska zastępcy prokuratora generalnego. Wyszło na jaw, że w latach 80. prowadził on postępowania przeciw opozycji.

Sejm zaakceptował rządowy projekt ustawy o podatku od osób fizycznych (PIT).

Sejm zadecydował - głosami SLD, UP, PSL i części "Samoobrony" - o skierowaniu do komisji prezydenckiego projektu zmian w ustawie lustracyjnej. Prezydent Kwaśniewski zaproponował m.in., by z lustracji wyłączyć wywiad, kontrwywiad i WOP, a więc jednostki, które werbowały tajnych współpracowników m.in. spośród działaczy b. PZPR. Lustracja po takiej nowelizacji dotyczyłaby faktycznie wyłącznie ludzi związanych z byłą opozycją oraz Kościołem katolickim.

Szef MSWiA Krzysztof Janik wręczył akty nominacji 15 nowym wojewodom.

W procesie w sprawie Grudnia ´70 Wojciech Jaruzelski i Stanisław Kociołek (b. wicepremier PRL) zgodnie zeznali, że uczestnicy protestów robotniczych na ulicach Trójmiasta byli "kryminalistami" i "mętami miasta portowego", a decyzja o strzelaniu do nich była słuszna.

W prestiżowym kwartalniku Dzieje Najnowsze (wydawanym m.in. przez Instytut Historii PAN) ukazała się recenzja naukowa kontrowersyjnej książki Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi. Stwierdzono, że zawiera ona wiele rażących pomyłek i błędów. Niewłaściwe z punktu widzenia rzetelności warsztatowej okazały się zarówno metody obchodzenia się przez Grossa ze źródłami, jak też opisywanie przez autora Sąsiadów wydarzeń z pominięciem ich historycznego kontekstu.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Tłumy pożegnały rodzinę zastrzeloną w Borowcach

2021-07-21 07:55

[ TEMATY ]

pogrzeb

Karol Porwich/Niedziela

Pogrzeb ofiar strzelaniny w Borowcach pod przewodnictwem bp Andrzeja Przybylskiego

Pogrzeb ofiar strzelaniny w Borowcach pod przewodnictwem bp Andrzeja Przybylskiego

Bliscy, przyjaciele i lokalna społeczność pożegnali we wtorek trzyosobową rodzinę, która zginęła od strzałów 10 lipca w Borowcach koło Częstochowy. 44-letni małżonkowie i ich 17-letni syn spoczęli na cmentarzu parafialnym w Dąbrowie Zielonej.

Rodziców i brata pożegnał 13-letni Gianni, który jako jedyny podczas strzelaniny w domu zdołał się ukryć, a potem uciec. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski.

CZYTAJ DALEJ

Wotum muzyczne organisty i kompozytora Henryka Nawotki

2021-07-23 17:53

[ TEMATY ]

Jasna Góra

organista

kompozytor

wotum

BPJG

Dorobek całej swojej twórczości i pracy zawodowej w postaci zbioru nutowego złożył na Jasnej Górze uznany bydgoski organista, nauczyciel, dyrygent i kompozytor Henryk Nawotka.

Jak wyjaśniał Henryk Nawotka Jasna Góra jest dla niego wyjątkowym miejscem i dlatego tu pragnął ofiarować dorobek swojego zawodowego życia. - Chciałbym złożyć literaturę muzyczną, wyrażoną w nutach, która służyła mi ponad 55 lat mojej pracy zawodowej. Tych nut nazbierało się wiele. Wotum zawiera nie tylko literaturę muzyczną wysokich lotów: Beethovena, Mozarta, Haendla, ale również moje własne utwory - dodał artysta. Wyraził nadzieję, że w jasnogórskim sanktuarium będą należycie służyć innym.

CZYTAJ DALEJ

Odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki na list Przewodniczącej Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego

2021-07-23 17:46

[ TEMATY ]

list

parlament europejski

Przemysław Czarnek

polityka antypolska

Karol Porwich/Niedziela

Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odniósł się do listu przewodniczącej Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego, Pani Sabine Verheyen. W swoim piśmie minister przytoczył bolesne karty antypolskiej polityki Niemiec w okresie międzywojennym, dramat września 1939, okupacji niemieckiej i zakłamania historii w czasach panowania komunizmu, ale także współczesne próby zniekształcania obrazu dziejów m.in. w niemieckich mediach.

- Po zagarnięciu ziem Polski we wrześniu 1939 roku w propagandzie niemieckiej przedstawiano Polskę jako kraj zacofany, nieprzygotowany do wojny. Za przegraną we wrześniu 1939 roku obwiniano władze polskie i sojusz Polski z Anglią i Francją. Podobnie postępował okupant sowiecki, który brutalny atak na Polskę 17 września 1939 roku i zajęcie wschodniej części naszego kraju usprawiedliwiał obroną życia i mienia ludności białoruskiej i ukraińskiej – napisał minister Przemysław Czarnek. – Po wojnie narzucone Polsce władze komunistyczne nie oszczędzały w krytyce przedwojennej Polski, umniejszały polski wkład w walkach w czasie II wojny światowej, a pomnik Powstańcom Warszawskim w Warszawie postawiono dopiero w 1989 roku, 45 lat od powstania – dodał minister.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję