Reklama

Prezentacja parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie-Zalesiu

Kwiaty dla Matki Bożej

Niedziela rzeszowska 26/2002

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie-Zalesiu została erygowana w 1946 r. Wcześniej Zalesie należało do parafii w Słocinie. Obecnie zaleska wspólnota liczy ok. 3 tys. wiernych. Od 1993 r. proboszczem jest ks. kan. Stanisław Płaza. Obowiązki wikariusza pełni ks. Jerzy Gajda, a duszpasterzem akademickim jest ks. kan. dr Wacław Sopel.

Z przeszłości Zalesia

W Zalesiu odkopano cmentarzysko z okresu rzymskiego, a także wcześniejsze ślady osadnictwa (ok. 1300-1100 r. przed Chrystusem). Obszar ten związany był z Rusią. Do Polski włączono go w 1340 r., po wyprawie na Ruś króla Kazimierza Wielkiego. Do 1385 r. właścicielem tych terenów był Otto z Pilczy. Pierwsza wzmianka o Zalesiu pochodzi z 1404 r. kiedy to dobra tyczyńskie (w skład których wchodziła osada) wyrokiem sądu polubownego stały się własnością króla Władysława Jagiełły ( po jego śmierci przeszło w posiadanie Jana Pileckiego).

Chociaż wspomniany teren miał charakter pograniczny, to jednak w Zalesiu mieszkali Polacy, o czym świadczy pergamin łańcucki z 1466 r. Pod koniec XV w. dziedzic Stanisław Pilecki osadził w Zalesiu, Białej i Matysówce Rusinów z prawosławnym popem. W wyniku Unii Brzeskiej diecezja ruska w Przemyślu przeszła z prawosławia do Kościoła greckokatolickiego. Tym samym w Zalesiu powstała parafia greckokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W II poł. XVII w. w Zalesiu wzniesiono kaplicę cerkiewną. Nową cerkiew drewnianą na fundamencie kamiennym wybudowano w 1793 r., a w 1899 r. wybudowano tę, która przetrwała do dzisiaj. Wymurowana jest z wypalanej cegły, w stylu romańskim, na planie krzyża, z jedna kopułą. Parafia greckokatolicka przetrwała do 1945 r., kiedy pozostali tam grekokatolicy przejęli obrządek łaciński. W 1946 r. Kuria Biskupia w Przemyślu zamieniła opuszczoną cerkiew na kościół filialny, a dekretem z 30 kwietnia 1946 r. ustanowiła tam wikariat eksponowany parafii Słocina, później samodzielną parafię. Pierwszym proboszczem został ks. Józef Sowiński, katecheta ze Lwowa, który przystosował cerkiew do obrządku łacińskiego i rozpoczął integrowanie parafii. Następcą był ks. Mieczysław Zając, później ks. Władysław Janowski, Władysław Jagustyn i od 1993 r. ks. Stanisław Płaza.

W 1975 r. Zalesie zostało włączone do Rzeszowa. W tym samym roku bp Ignacy Tokarczuk erygował parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa (obecna katedra). W kolejnych latach zostały wyłączone samodzielne parafie w Matysówce oraz w Białej.

Obecnie trwają prace remontowe przy kościele. Dobudowana została zakrystia, powiększane jest wnętrze świątyni poprzez adaptację zakrystii na boczną nawę i budowę balkonów. Tylko takie zmiany mogły być wprowadzone, gdyż świątynia ma status zabytku. Będzie także wymieniony ołtarz główny. W centrum znajdzie się zabytkowa nastawa ołtarzowa, która do tej pory stanowiła ołtarz boczny. Umieszczony w niej będzie obraz Matki Bożej Zaleskiej. Wiele prac jeszcze czeka na wykonanie, m. in. ogrzewanie świątyni, elewacja, kostka wokół świątyni itd.

Zaleski skarb

Reklama

Wspomniany, łaskami słynący obraz Matki Bożej Zaleskiej został namalowany na desce. Obecnie umieszczony jest w prostokątnej wnęce ołtarza bocznego, z półokrągłym zakończeniem od góry. Całość ulokowana jest na drewnianym cokole, a zwieńczona symetrycznym, ozdobnym baldachimem. Pod koroną spinającą obie strony baldachimu, a nad ramą obrazu znajduje się duży monogram "MP".

Na rewersie obrazu umieszczono napis w języku rosyjskim: " Do Twego miłosierdzia uciekamy się, Bogarodzico Dziewico". W 1992 r. przeprowadzono konserwację obrazu, w wyniku której stwierdzono, że obraz był przemalowany. Pierwotny, oryginalny obraz (pozostał pod warstwami późniejszymi) ma charakter ikony z XVII-XVIII w.

Maryjna religijność

Ponieważ Zalesie to parafia maryjna, szczególnie uroczyście obchodzone są w pierwsze soboty miesiąca. Odprawiana jest wtedy Msza św. z homilią oraz nowenna z prośbami i podziękowaniami do Matki Bożej Zaleskiej. Każde nabożeństwo wieńczy składanie kwiatów Matce Bożej. W pierwsze soboty miesiąca kapłani jeżdżą także z posługą duszpasterską do chorych ( ok. 20 osób, przed świętami jest ich jeszcze więcej). W pozostałe soboty odprawiana jest Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Spośród grup duszpasterskich Ksiądz Proboszcz wymienia Radę Duszpasterską, która ma wiele do zrobienia teraz, gdy trwają prace remontowe przy kościele, a niedawno zakończona została budowa nowej plebanii. Członkowie Rady spotykają się stale dwa razy w roku: w listopadzie oraz okazjonalnie, gdy jest potrzeba omówienia różnych spraw.

W parafii prężnie działa Duszpasterstwo Akademickie "Przystań" . W czasie roku akademickiego organizowane są rekolekcje akademickie oraz wyjazdy pielgrzymkowo-turystyczne. Zespół Charytatywny Caritas stara się doraźnie pomagać rodzinom znajdującym się w potrzebie, zwłaszcza wielodzietnym. Raz w miesiącu spotyka się Akcja Katolicka oraz Zespół Synodalny. Działa również Towarzystwo Przyjaciół WSD oraz Towarzystwo Przyjaciół Radia Via. Grupa Apostolatu Trzeźwości ma charakter modlitewny. Należą do niej zwłaszcza rodziny osób uzależnionych. W niedzielę przed jedną z Mszy św., a w Wielkim Poście codziennie, członkowie tej grupy prowadzą Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

W parafii działa 15 róż różańcowych. W każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 10.00 odprawiany jest Różaniec. Przed porannym nabożeństwem w niedzielę śpiewane są Godzinki do Najświętszej Maryi Panny. W czwartki spotkania ma liturgiczna służba ołtarza. Co tydzień spotykają się członkowie Ruchu Światło-Życie, a w pierwsze piątki - dzieci z Koła Misyjnego. Na słowa uznania zasługuje Straż Pożarna uczestnicząca we wszystkich uroczystościach kościelnych.

Ludzie w Zalesiu są ofiarni i spontaniczni. Na miarę swoich możliwości wspierają finansowo prace remontowe i inne przy kościele.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowy kanclerz, rektor seminarium i proboszczowie - dalsze zmiany personalne

2021-06-08 11:37

[ TEMATY ]

diecezja świdnicka

zmiany księży

ks. Mirosław Benedyk

Kapłani diecezji podczas spotkania z biskupem

Kapłani diecezji podczas spotkania z biskupem

Po wczorajszym wręczeniu dekretów wikariuszowskich, Biskup Świdnicki na środę 9 czerwca br. zaprosił do auli kurialnej kapłanów, których dotyczyły zmiany proboszczowskie. Bp Marek Mendyk dokonał także zmian personalnych w Świdnickiej Kurii Biskupiej, Wyższym Seminarium Duchownym i Domu Księży Emerytów.

Z dniem 1 lipca 2021, ks. kan. Arkadiusz Chwastyk, dotychczasowy oficjał Sądu Biskupiego, zastąpi na funkcji Kanclerza Kurii Świdnickiej ks. prał. Stanisława Chomiaka, który przez 17 lat pełnił ten urząd. Po 13 latach ze świdnickim seminarium żegna się ks. prał. Tadeusz Chlipała, który obejmie urząd proboszcza w par. św. Ap. Piotra i Pawła w Świebodzicach. Dotychczasowego rektora zastąpi ks. kan. Dominik Ostrowski, prof. PWT Wrocław, który w latach 2009-2017 pełnił funkcje wicerektora w świdnickim seminarium. Zmiana objęła także Dom Księży Emerytów. Nowym dyrektorem został dotychczasowy proboszcz par. NSPJ w Świdnicy ks. kan. Paweł Wróblewski, który zastąpi ks. kan. Pawła Łabudę skierowanego na urząd proboszcza do Rogoźnicy. 

CZYTAJ DALEJ

Św. Antoni Padewski

Niedziela podlaska 24/2001

Św. Antoni urodził się ok. 1195 r. w Lizbonie, stolicy Portugalii. Na chrzcie św. otrzymał imię Ferdynand. Źródła podają, że jego rodzicami byli Maria i Marcin Boglioni. Między 15. a 20. rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych św. Augustyna, którzy swój klasztor mieli na przedmieściach Lizbony. Tam był dwa lata, po czym przeniósł się do klasztoru w Coimbrze, które to miasto, obok Lizbony było drugim ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego kraju. W roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie. Rok potem był świadkiem pogrzebu pięciu zamordowanych franciszkanów. Natychmiast wstąpił do nich w Olivanez, osiedlając się przy kościółku św. Antoniego Pustelnika. W tym czasie zmienił swoje imię na Antoni. W 1221 r. w Asyżu na kapitule generalnej spotkał się ze św. Franciszkiem. Oddając się na służbę Bogu swój czas poświęcał na dogłębna studiowanie Pisma Świętego, udzielał się duszpastersko, kaznodziejsko. Ponieważ jego kazania były coraz bardziej znane w świecie, mianowano św. Antoniego generalnym kaznodzieją zakonu. Dar wymowy, jego język niezwykle obrazowy i plastyczny, postawa ascetyczna i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, iż żaden kościół nie był w stanie pomieścić słuchaczy. Po powrocie z Francji został wybrany prowincjałem. W tym czasie napisał Kazania niedzielne. W 1228 r. papież Grzegorz IX zaprosił św. Antoniego z okolicznościowym kazaniem. Wywarło ono na Papieżu tak silne wrażenie, że nazwał Świętego "Arką Testamentu". Papież polecił mu wygłaszanie kazań pielgrzymującym do Wiecznego Miasta tłumom. W 1230 r. na kapitule generalnej święty zrzekł się urzędu prowincjała i udał się do Padwy. Wycieńczony zachorował na wodną puchlinę. Opadając z sił, zatrzymał się w klasztorku w Arcella, gdzie przy śpiewie O gloriosa Virginum wieczorem w piątek 13 czerwca 1231 r. oddał Bogu ducha, mając zaledwie 36 lat. Pochowano go w Padwie w kościółku Matki Bożej. W niecały rok od śmierci (30 maja 1232 r.) papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. O wyjątkowo szybkiej kanonizacji zadecydowały liczne cuda i łaski, jakich wierni przy grobie św. Antoniego doznawali. Obecnie na miejscu grobu św. Antoniego wznosi się potężna bazylika wystawiona w latach 1256-1310. Kult św. Antoniego rozszerzał się w świecie chrześcijańskim błyskawicznie. Bullą Cum iudicat papież Grzegorz IX w 1233 r. Wyznaczył dzień jego dorocznej pamiątki na 13 czerwca. W 1586 r. papież Sykstus V włączył jego święto do kalendarza powszechnego Kościoła.

Najważniejszymi ośrodkami kultu św. Antoniego w świecie są: Padwa, Rzym, Siena, Lizbona i Tuluza. Ku czci świętego powstało wiele bractw i kilka zakonów. W Polsce imię św. Antoniego należy do jednych z bardziej popularnych. W naszej ojczyźnie wystawiono ku jego czci około 250 świątyń. W naszej diecezji kult św. Antoniego szczególne miejsce ma w parafii Boćki - jego diecezjalnym sanktuarium. Nie ma chyba kościoła, w którym nie znajdowałaby się figura lub obraz Świętego.

Specyfikę kultu św. Antoniego wśród ludu polskiego Jan Lechoń opisuje w taki oto sposób:

Ty masz wysoko oczy,

Tam, gdzie śpiewa skowronek.

Więc widzisz, gdzie się toczy

Zagubiony pierścionek.

A że masz w ręku maleńkiego Chrystusa,

Dojrzysz, kto kona w lęku

I skąd czyha pokusa.

Twój brunatny samodział

Widzę. Idziesz po niebie.

Popatrz, gdziem się zapodział,

Bo zgubiłem sam siebie.

Niech się święci chwała Twoja,

Niech się znajdzie zguba moja. Amen.

Powszechna ufność w skuteczność orędownictwa św. Antoniego ma swoje pełne pokrycie w charyzmatach i w mocy cudotwórczej, jaką Opatrzność szczodrze obdarzyła swojego wybrańca już za życia: dar uzdrawiania, a nawet wskrzeszania umarłych, rzadki dar bilokacji, dar proroctwa, czytania w sumieniach ludzkich itp.

W roku 1946 papież Pius XII ogłosił św. Antoniego z Padwy Doktorem Kościoła. W roku 1981 z okazji 750-lecia śmierci, grób Świętego nawiedził Ojciec Święty Jan Paweł II.

Św. Antoni jest także patronem bp. Antoniego Pacyfika Dydycza - ordynariusza diecezji drohiczyńskiej. W sposób szczególny zatem 13 czerwca pamiętajmy w osobistych modlitwach o naszym Arcypasterzu, prosząc Pana Boga za przyczyną Świętego o wszelkie potrzebne Mu łaski w niełatwym trudzie prowadzenia powierzonej Owczarni Chrystusowej drogą nadziei, miłości i prawdy.

CZYTAJ DALEJ

Franciszek przestrzega przed zakorzenianiem się "chwastu nieufności" w Kościele

2021-06-13 12:42

[ TEMATY ]

Franciszek

youtube.com/vaticannews

Przed zakorzenianiem się "chwastu nieufności" w Kościele, zwłaszcza, gdy jesteśmy świadkami kryzysu wiary i niepowodzeń różnych projektów i inicjatyw - przestrzegł Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy "Anioł Pański" w Watykanie. Zachęcił do pielęgnowania postawy ufności, że "jesteśmy w rękach Boga a jednocześnie cierpliwie i wytrwale starać się wszyscy o odbudowę i rozpoczęcia od nowa". Papież wezwał: "Jakże ważna jest ta postawa także dla dobrego wyjścia z pandemii!" Podkreślił, że dobro zawsze wzrasta w sposób pokorny, ukryty, często niewidzialny.

Publikujemy tekst papieskiego rozważania.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję