Reklama

Wiadomości z Polski

Dzień Papieski 2002 r.

W tym roku Dzień Papieski będzie obchodzony w całej Polsce. Prezydenci i burmistrzowie 45 spośród 52 miast, które odwiedził Jan Paweł II, przyjęli 19 czerwca specjalny apel, w którym deklarują włączenie się w przygotowania oraz ufundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. "Ta inicjatywa powstała z natchnienia Opatrzności Bożej" - pochwalił przedstawicieli miast Prymas Polski - kard. Józef Glemp.
Spotkanie odbywało się w niezwykłej scenerii. Prezydenci i burmistrzowie zgromadzili się w sali plenarnej Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" zaproponowała konkretne sposoby tegorocznego włączenia się miast w organizowanie Dnia Papieskiego na swoim terenie. Jednym z nich jest udostępnienie miejsca, środków technicznych czy też wsparcie finansowe komitetów obchodów Dnia, powołanych w diecezjach. Innym - informowanie o Dniu Papieskim w lokalnych mediach. Samorządy papieskich miast mogą również ufundować stypendium dla zdolnej ubogiej młodzieży ( 4,5 tys. zł rocznie dla jednej osoby). W czasie zbiórki na fundusz stypendialny w ub. r. zgromadzono 2,7 mln złotych, co umożliwiło przyznanie stypendiów ponad 1000 osobom. "To żywy, nie spiżowy, pomnik budowany Janowi Pawłowi II" - tłumaczył abp Tadeusz Gocłowski, przewodniczący Rady Fundacji.
Inicjatorem Dnia Papieskiego, który po raz pierwszy odbył się 14 października ub. r., jest Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" . Jego celem jest wyrażenie wdzięczności za Papieża-Polaka, promocja jego nauczania oraz łączność duchowa z Ojcem Świętym. Każdorazowo ma się on odbywać w niedzielę poprzedzającą 16 października - dzień wyboru kard. Wojtyły na papieża. Abp Gocłowski podkreśla, że Dzień ma nie tylko swój wymiar duchowy, ale także intelektualny i kulturalny ( oprócz modlitw, liczne publikacje, sesje organizowane przez seminaria i koncerty). Główną międzynarodową sesję naukową organizuje Katolicka Agencja Informacyjna. W czasie Dnia Fundacja wręcza "TOTUSY" - "katolickie Noble", m.in. za propagowanie nauczania Jana Pawła II i działalność charytatywną.

Pomóżmy rolnikom i głodującym

Abp Damian Zimoń - metropolita katowicki w specjalnym komunikacie apeluje do swoich diecezjan o udział w akcji pomocy polskim rolnikom, która będzie zarazem wsparciem dla głodujących w Afryce. Pomysł jest prosty: w kościołach archidiecezji katowickiej przeprowadzone zostaną zbiórki pieniędzy, za które u polskich rolników zakupione zostanie zboże, które trudno im jest sprzedać. Ziarno przekazane zostanie głodującym w Afryce.
"Nie mówmy kolejny raz o klęsce urodzaju, gdy równocześnie wiele istnień ludzkich możemy uratować od śmierci głodowej" - wzywa Arcybiskup, dodając, że w kościołach archidiecezji katowickiej zbiórki na ten cel odbędą się w niedziele 23 lub 30 czerwca.
"Nie chciejmy tylko obserwować i współczuć ludzkiej biedzie, ale konkretnym czynem miłości starajmy się jej zaradzić. Ufam, że znajdziemy wielu ludzi dobrej woli, którzy podobnie postąpią i od słów przejdą do konkretnych czynów" - pisze abp Zimoń.

Lato z Caritas

Reklama

"Dla wielu dzieci kolonie organizowane przez Caritas są jedyną okazją do ujrzenia normalnego życia, świata bez przemocy, alkoholu i przekleństw. W tym roku z tej formy wypoczynku skorzysta 90 tys. dzieci" - poinformował o. Hubert Matusiewicz, wicedyrektor Caritas Polskiej, na konferencji w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie. " 4 tys. dzieci wyśle na kolonie Caritas Warszawsko-Praska, która obchodzi właśnie jubileusz 10-lecia istnienia" - powiedział dyrektor ks. Krzysztof Ukleja.
Wakacje z Caritas spędzi teraz o 10 tys. dzieci więcej niż rok temu. Do polskich dzieci dołączą dzieci ze Wschodu (ponad 3 tys.), głównie spośród tamtejszej Polonii: z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji oraz Rumunii. "Mamy dla nich bardzo ciekawy program: naukę języka polskiego, angielskiego, wycieczki do Krakowa, Częstochowy czy Płocka. Dzieci powracające już do swych domów w prezencie otrzymają wyprawki szkolne" - mówi ks. Jerzy Zając, dyrektor Caritas Płockiej, która co roku organizuje kolonie dla 5 tys. dzieci.

Praski Jubileusz

W ciągu 10 lat działalności Caritas Warszawsko-Praskiej znacznie wzrosła liczba prowadzonych przez nią dzieł. W słynnej praskiej jadłodajni na początku wydawano 200 obiadów dziennie, teraz jest ich ponad 700. Oprócz tego 1,5 tys. paczek przygotowuje się tu na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Od podstaw powstało też wiele nowych ośrodków: Dom Samotnej Matki w Zielonce, Dom Dziennego Pobytu w Mińsku, kolejne Stacje Opieki czy wreszcie ostatnio - Dom Otwartych Serc w Otwocku - dla ofiar przemocy w rodzinie. Znajdują tu schronienie głównie matki z dziećmi. " Niedawno odebrałam telefon od kobiety, która z szóstką dzieci ukrywała się w lesie. Mąż wyrzucił ją z domu, trzeba było natychmiast zorganizować pomoc" - mówi Paulina Rozynek, kierowniczka ośrodka. Placówka prowadzi też świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci, terapię indywidualną dla pensjonariuszy i telefon zaufania. Caritas Praska prowadzi również poradnie: psychologiczną, punkt informacyjno-konsultacyjny dla uzależnionych od narkotyków, alkoholu, a także dla osób z AIDS i HIV, a nawet własny zakład pogrzebowy. "Staramy się w jakiś sposób pomagać ludziom, którzy tracą swoich bliskich, rozmawiać z nimi, także wspierać ich duchowo" - mówi Krystyna Błazewicz, pracownik zakładu.
"Choć każda Caritas diecezjalna ma swoją specyfikę - twierdzi ks. Wojciech Łazewski, dyrektor Caritas Polska - trzeba przyznać, że właśnie na terenie Caritas Praskiej istnieje największa jadłodajnia w Polsce. Diecezja należy też do przodujących, jeśli chodzi o liczbę dzieci, które wyjeżdżają na letnie kolonie. A ci, którzy z nich wracają, są ambasadorami tych kolonii wśród swoich rówieśników. Pocieszają się wzajemnie: ´Nie przejmuj się, za rok też będą kolonie!´".

M. K.

Modlitwa Odnowy

W dniach 15-16 czerwca trwało Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym pod hasłem: Dla mnie żyć - to Chrystus. W niedzielę od rana liczne grupy z całej Polski oraz z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Niemiec i USA gromadziły się pod Szczytem. Witając ponad 100 tys. pielgrzymów, przeor Jasnej Góry - o. Marian Lubelski życzył: " Niech to spotkanie modlitewne jeszcze bardziej rozpali Wasze serca miłością do Jezusa i Maryi". Do południa uczestnicy czuwania wysłuchali konferencji s. Briege McKenna pt. Kim jest dla mnie Jezus oraz wielu świadectw członków Odnowy, a potem goście z Irlandii poprowadzili modlitwę o uzdrowienie. Pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka odmówiono Anioł Pański. Popołudniowe czuwanie rozpoczęła modlitwa uwielbienia, którą prowadził ks. Robert Muszyński z Lublina, i modlitwa radykalnego wyboru Jezusa, przygotowana przez ks. Mirosława Cholewę z Warszawy. Modlitwy były przeplatane radosnym śpiewem i świadectwami wiary. Po godz. 16.00 Mszę św. na Szczycie w koncelebrze z 216 kapłanami odprawił bp Bronisław Dembowski, krajowy koordynator Odnowy, a homilię wygłosił o. Kevin Scallon z Irlandii.
Niedzielne czuwanie poprzedziło spotkanie liderów i animatorów Odnowy, które odbyło się 15 czerwca w Sali o. Kordeckiego i zakończyło się Mszą św. w Bazylice. Organizatorem spotkania był Krajowy Zespół Koordynatorów Odnowy na czele z ks. Wojciechem Nowackim i Dariuszem Jeziornym.

Pielgrzymka Diabetyków

Reklama

9. Ogólnopolska Pielgrzymka Diabetyków zgromadziła 14 czerwca ok. 3 tys. osób. Organizatorami byli: Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy z prezesem Andrzejem Baumanem na czele i Koło Miejsko-Powiatowe w Radomsku wraz z prezesem Marianem Bereską. Mszy św. o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, który zachęcał, aby "kochać Boga trudnościami, chorobą i cierpieniem", i zapewniał: "Modlimy się za Was, kochani zdrowi i chorzy, których dotyka tyle cierpienia i dramatu czysto osobistego". "Jesteście tutaj jako grupa społeczna, którą życie doświadczyło w różny sposób" - mówił do zebranych podprzeor Jasnej Góry - o. Ireneusz Pompa. Abp Nowak poświęcił sztandar Koła Diabetyków z Pleszewa.

Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości

21. Krajowa Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości pod hasłem: Z Jezusem i Maryją gruntujemy trzeźwość w nowym tysiącleciu zgromadziła 15 i 16 czerwca 2,5 tys. osób. W pierwszym dniu wysłuchali oni konferencji krajowego koordynatora Apostolstwa Trzeźwości - ks. Henryka Korży nt.: Chrystus drogą i wzorcem naszej trzeźwości oraz Eugeniusza Sendlewskiego - O metodach Apostolstwa Trzeźwości w środowisku koszalińskim.
Pielgrzymi wzięli udział w nocnym czuwaniu przygotowanym przez AT z diecezji tarnowskiej, koszalińskiej, łomżyńskiej i zielonogórsko-gorzowskiej. Centralnym punktem pielgrzymki była niedzielna Msza św. w Bazylice, której o godz. 11.00 przewodniczył ks. Henryk Grządko, a słowo Boże wygłosił ks. Henryk Korża. Pielgrzymów powitał o. Robert Łukaszuk.

Akcja Katolicka

7. Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej zgromadziła 15 czerwca ok. 8 tys. osób. Mszy św. o godz. 12.30, koncelebrowanej przez 85 kapłanów, przewodniczył bp Piotr Jarecki - krajowy asystent AK. Pielgrzymów powitał podprzeor Jasnej Góry - o. Nikodem Kilnar: " Dziękujemy Wam za to, że tracicie swoje życie dla Chrystusa i Jego Ewangelii, za to, że służycie człowiekowi na polskiej ziemi". Zespół muzyczny "Effatha" z Sokołowa Podlaskiego, pod dyrekcją ks. Jarosława Borowieckiego, przedstawił widowisko słowno-muzyczne pt. Z Matką Bożą na modlitwie.
Bp Piotr Jarecki w wywiadzie dla Biura Prasowego Jasnej Góry powiedział, że "największym zadaniem i wyzwaniem dla AK jest to, żeby mieć jeden program dla wszystkich polskich diecezji i parafii. Dzięki temu tworzy się jedną tożsamość. Ludzie zaczynają podobnie myśleć, mają wewnętrzny - duchowy, religijny i intelektualny łącznik. Jeśli tego nie ma, to łączy ich tylko nazwa zewnętrzna". Dlatego Episkopat Polski przygotuje w najbliższym czasie specjalny list na temat roli Akcji Katolickiej w Kościele i jej zadań w społeczeństwie. Do programu formacyjnego włączone zostanie także przesłanie Jana Pawła II skierowane do zgromadzenia generalnego włoskiej AK. "Bardziej przejrzysty program dla Akcji Katolickiej już na wstępie mógłby weryfikować potencjalnych jej członków, którzy, przystępując do AK, oddaliby się jej działalności już w całym zakresie" - powiedział prezes AK Jan Stefanek. Przygotowania programu formacyjnego podjął się bp Jarecki.

W SKRÓCIE

12 czerwca przybył na Jasną Górę bp Tomasz Peta, administrator apostolski Astany w Kazachstanie. Towarzyszyli mu: ks. Aleksander Fiks i ks. Jan Spyrka.

15 czerwca w Sali Papieskiej odbył się koncert laureatów 10. Ogólnopolskiego Festiwalu "Gaudium et Gloria", odbywającego się w Częstochowie w dniach 14-16 czerwca.

15 czerwca przybyła ok. 500-osobowa 4. Pielgrzymka Niepełnosprawnych Diecezji Tarnowskiej. Obecni byli duszpasterze: ks. Stanisław Staśko i ks. Stanisław Cyran. Spotkanie zorganizowało Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych w Diecezji Tarnowskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Cyrenejczyk" z Limanowej.

ZAPOWIEDZI

1/2 lipca - 65. Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców.

l2-4 lipca - Rekolekcje Nauczycieli.

l6 lipca - Pielgrzymka Apostolstwa Chorych i Niepełnosprawnych.

7 lipca - Pielgrzymka Kresowiaków.

o. Robert Mirosław Łukaszuk OSPPE - rzecznik Prasowy Jasnej Góry

TYDZIEŃ W POLSCE

Historycy, socjologowie, artyści i dziennikarze uczestniczący w spotkaniu Klubu "Polskie Laboratorium" wystąpili z protestem przeciwko powtarzającym się w mediach spekulacjom na temat ustąpienia Ojca Świętego.

Uroczyste spotkanie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w 5-lecie jej istnienia odbyło się w Centrum Islamu w Warszawie. " Spotykając się i poznając, dajemy światu świadectwo, że ze strony katolicyzmu i islamu jest dobra wola, aby znajdować płaszczyzny współpracy" - powiedział m.in. bp Tadeusz Pikus. W spotkaniu uczestniczył także współprzewodniczący Rady - imam Selim Chazbijewicz.

Uroczystą Mszą św., odprawioną pod przewodnictwem bp. Józefa Pazdura, franciszkanie uczcili 100. rocznicę powstania kustodii Zakonu Braci Mniejszych na Śląsku. Kustodia dała początek obecnej prowincji św. Jadwigi.

Zakon Rycerski Bożego Grobu przyjął w swój poczet 13 nowych członków. Uroczystemu obrzędowi inwestytury przewodniczył w katedrze na Wawelu Wielki Przeor Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu - kard. Józef Glemp.

W Gdańsku odbył się I Ogólnopolski Kongres Misyjny Zakonów i Zgromadzeń.

Likwidacja pomocy materialnej dla ubogich kobiet w ciąży jest niezgodna z konstytucją - twierdzi Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. PFROŻ zaapelowała do Rzecznika Praw Obywatelskich, by złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Według obrońców życia, pozbawienie kobiet w ciąży pomocy nie może być uzasadniane brakiem możliwości państwa w tym zakresie, tym bardziej, że realizuje się znacznie kosztowniejsze zadania, np. spis powszechny.

Grupa lwowskich intelektualistów zwróciła się do prezydentów Polski i Ukrainy z listem otwartym, w którym proszą o dalsze wysiłki na rzecz zażegnania kryzysu wokół Cmentarza Orląt. Proponują włączenie do rozmów przedstawicieli Kościołów. Autorzy listu uważają, że podstawą przyszłego kompromisu w tej sprawie powinno być odejście od postawy " historycznych porachunków" w stronę ducha chrześcijaństwa. Dlatego - ich zdaniem - konieczne jest włączenie do rozmów lwowskich kardynałów Kościoła katolickiego i greckokatolickiego, Mariana Jaworskiego i Lubomyra Huzara.

Procesy osób podejrzanych o związki z kontrwywiadem i wywiadem PRL będą kontynuowane. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zmiany wprowadzone przez SLD do ustawy lustracyjnej są niezgodne z konstytucją.

Rząd nie zdołał uratować Stoczni Szczecińskiej. Minister gospodarki zapowiadał przejęcie jej udziałów od prywatnych właścicieli i dofinansowanie produkcji. Okazało się jednak, że zadłużenie jest znacznie wyższe niż wynikało z pierwotnych informacji. Prezes Stoczni zgłosił w sądzie wniosek o upadłość zakładu, jednak większość pracowników zachowa pracę. Obecnie trwa śledztwo w sprawie niegospodarności w Stoczni Szczecińskiej.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w raporcie nt. prywatyzacji branży farmaceutycznej, że nasze apteki zarzucone są zagranicznymi lekami, głównie z Unii Europejskiej (do większości z nich dopłaca państwo), podczas gdy polskie produkty są wypierane ze sprzedaży. Na dodatek są one czterokrotnie droższe od polskich odpowiedników.

Terroryzm w sektach - to temat międzynarodowego sympozjum, które odbyło się w Rudzie Śląskiej. Uczestniczyli w nim specjaliści z Polski, Francji i Słowacji, reprezentujący władze państwowe oraz organizacje pozarządowe. Gość konferencji metropolita górnośląski - abp Damian Zimoń apelował, by w dyskusji o sektach nie zatrzymywać się na skądinąd bardzo ważnych aspektach psychologicznych i socjologicznych. Ważne są bowiem także elementy teologiczne czy ewangeliczne.

Urząd Regulacji Energetyki podał, że ceny energii elektrycznej wzrastają od 1 lipca br. średnio o 5,7%.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

"Działać na chwałę Bożą" - 10 lat Akcji Katolickiej na wrocławskim Nowym Dworze

2021-06-12 19:04

ks. Łukasz Romańczuk

Członkowie Akcji Katolickiej niosą sztandar

Członkowie Akcji Katolickiej niosą sztandar

Jubileusz 10-lecia parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, obchodzili jej członkowie w parafii pw. Opatrzności Bożej we Wrocławiu - Nowym Dworze.  

Eucharystii przewodniczył ks. Łukasz Piłat - asystent diecezjalny Akcji Katolickiej. We wstępie do liturgii, ks. Krzysztof Hajdun, proboszcz parafii porównał występujące w Ewangelii ziarnko gorczycy do momentu przyjęcia Sakramentu Chrztu, co prowadzi do wzrostu u człowieka wiary, nadziei i miłości - Tak też dzieje się z dziełami, które rozrastają się w Kościele. Ludzie tworzący te dzieła powiększają jej duchowe dobra poprzez modlitwę, sakramenty, charyzmaty przypisane danym grupom. I przez to stają się piękne. - mówił ks. K. Hajdun i dodał: - Minęło już 10 lat, kiedy reaktywowany został oddział Akcji Katolickiej przy naszej parafii. Wyrażamy naszą radość, że to dzieło trwa i się wciąż rozrasta. Dziś, wraz z ks. Łukaszem Piłatem, odpowiedzialnym w naszej diecezji za Akcję Katolicką, dziękujemy za 10 lat tego dzieła w naszej wspólnocie. 

CZYTAJ DALEJ

Św. Antoni Padewski

Niedziela podlaska 24/2001

Św. Antoni urodził się ok. 1195 r. w Lizbonie, stolicy Portugalii. Na chrzcie św. otrzymał imię Ferdynand. Źródła podają, że jego rodzicami byli Maria i Marcin Boglioni. Między 15. a 20. rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych św. Augustyna, którzy swój klasztor mieli na przedmieściach Lizbony. Tam był dwa lata, po czym przeniósł się do klasztoru w Coimbrze, które to miasto, obok Lizbony było drugim ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego kraju. W roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie. Rok potem był świadkiem pogrzebu pięciu zamordowanych franciszkanów. Natychmiast wstąpił do nich w Olivanez, osiedlając się przy kościółku św. Antoniego Pustelnika. W tym czasie zmienił swoje imię na Antoni. W 1221 r. w Asyżu na kapitule generalnej spotkał się ze św. Franciszkiem. Oddając się na służbę Bogu swój czas poświęcał na dogłębna studiowanie Pisma Świętego, udzielał się duszpastersko, kaznodziejsko. Ponieważ jego kazania były coraz bardziej znane w świecie, mianowano św. Antoniego generalnym kaznodzieją zakonu. Dar wymowy, jego język niezwykle obrazowy i plastyczny, postawa ascetyczna i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, iż żaden kościół nie był w stanie pomieścić słuchaczy. Po powrocie z Francji został wybrany prowincjałem. W tym czasie napisał Kazania niedzielne. W 1228 r. papież Grzegorz IX zaprosił św. Antoniego z okolicznościowym kazaniem. Wywarło ono na Papieżu tak silne wrażenie, że nazwał Świętego "Arką Testamentu". Papież polecił mu wygłaszanie kazań pielgrzymującym do Wiecznego Miasta tłumom. W 1230 r. na kapitule generalnej święty zrzekł się urzędu prowincjała i udał się do Padwy. Wycieńczony zachorował na wodną puchlinę. Opadając z sił, zatrzymał się w klasztorku w Arcella, gdzie przy śpiewie O gloriosa Virginum wieczorem w piątek 13 czerwca 1231 r. oddał Bogu ducha, mając zaledwie 36 lat. Pochowano go w Padwie w kościółku Matki Bożej. W niecały rok od śmierci (30 maja 1232 r.) papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. O wyjątkowo szybkiej kanonizacji zadecydowały liczne cuda i łaski, jakich wierni przy grobie św. Antoniego doznawali. Obecnie na miejscu grobu św. Antoniego wznosi się potężna bazylika wystawiona w latach 1256-1310. Kult św. Antoniego rozszerzał się w świecie chrześcijańskim błyskawicznie. Bullą Cum iudicat papież Grzegorz IX w 1233 r. Wyznaczył dzień jego dorocznej pamiątki na 13 czerwca. W 1586 r. papież Sykstus V włączył jego święto do kalendarza powszechnego Kościoła.

Najważniejszymi ośrodkami kultu św. Antoniego w świecie są: Padwa, Rzym, Siena, Lizbona i Tuluza. Ku czci świętego powstało wiele bractw i kilka zakonów. W Polsce imię św. Antoniego należy do jednych z bardziej popularnych. W naszej ojczyźnie wystawiono ku jego czci około 250 świątyń. W naszej diecezji kult św. Antoniego szczególne miejsce ma w parafii Boćki - jego diecezjalnym sanktuarium. Nie ma chyba kościoła, w którym nie znajdowałaby się figura lub obraz Świętego.

Specyfikę kultu św. Antoniego wśród ludu polskiego Jan Lechoń opisuje w taki oto sposób:

Ty masz wysoko oczy,

Tam, gdzie śpiewa skowronek.

Więc widzisz, gdzie się toczy

Zagubiony pierścionek.

A że masz w ręku maleńkiego Chrystusa,

Dojrzysz, kto kona w lęku

I skąd czyha pokusa.

Twój brunatny samodział

Widzę. Idziesz po niebie.

Popatrz, gdziem się zapodział,

Bo zgubiłem sam siebie.

Niech się święci chwała Twoja,

Niech się znajdzie zguba moja. Amen.

Powszechna ufność w skuteczność orędownictwa św. Antoniego ma swoje pełne pokrycie w charyzmatach i w mocy cudotwórczej, jaką Opatrzność szczodrze obdarzyła swojego wybrańca już za życia: dar uzdrawiania, a nawet wskrzeszania umarłych, rzadki dar bilokacji, dar proroctwa, czytania w sumieniach ludzkich itp.

W roku 1946 papież Pius XII ogłosił św. Antoniego z Padwy Doktorem Kościoła. W roku 1981 z okazji 750-lecia śmierci, grób Świętego nawiedził Ojciec Święty Jan Paweł II.

Św. Antoni jest także patronem bp. Antoniego Pacyfika Dydycza - ordynariusza diecezji drohiczyńskiej. W sposób szczególny zatem 13 czerwca pamiętajmy w osobistych modlitwach o naszym Arcypasterzu, prosząc Pana Boga za przyczyną Świętego o wszelkie potrzebne Mu łaski w niełatwym trudzie prowadzenia powierzonej Owczarni Chrystusowej drogą nadziei, miłości i prawdy.

CZYTAJ DALEJ

Łódź - Łagiewniki: Chrześcijaństwo jest zaproszeniem do ponadprzeciętności

2021-06-13 08:50

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

Justyna Kunikowska

W Łagiewnickim Sanktuarium w trakcie wieczornej uroczystej Mszy Świętej wierni zgromadzili się, by podziękować Bogu za błogosławionego Rafała Chylińskiego. W słowie powitania wygłoszonym do uczestników liturgii Proboszcz parafii zwrócił uwagę na ten szczególny dzień, podkreślając postawę pokory i bojaźni wobec wydarzeń, które również miały miejsce za czasów życia bł. Ojca Rafała.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję