Reklama

Z Jasnej Góry

Wiadomości z Polski

Ostateczny program pielgrzymki papieskiej do Polski poznamy 5 sierpnia br.

Na miesiąc przed pielgrzymką papieską do Polski ks. prał. Renato Boccardo ponownie odwiedził Polskę. W dotychczas przyjmowanym planie papieskiej pielgrzymki zaszły niewielkie zmiany. Prawdopodobnie spotkanie Jana Pawła II z władzami państwa nie odbędzie się w komnatach Zamku Królewskiego na Wawelu. - Musimy pamiętać, że każda zmiana miejsca jest dla Ojca Świętego uciążliwa - powiedział dziennikarzom ks. prał. Boccardo. Z tego samego powodu Papież wróci z Kalwarii Zebrzydowskiej do Krakowa helikopterem, a nie - jak dotąd planowano - papamobilem.
Samolot z Janem Pawłem II na pokładzie wyląduje na krakowskim lotnisku w Balicach w piątek 16 sierpnia po południu. Ojciec Święty zostanie przywitany przez władze administracyjne i kościelne. Przewidziane są przemówienia Papieża, prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego oraz kard. Franciszka Macharskiego. W sobotę przed południem Papież poświęci bazylikę Miłosierdzia Bożego. Po południu przewidziane jest spotkanie z władzami państwa. W niedzielę 18 sierpnia o godz. 10.00 rozpocznie się Msza św. na krakowskich Błoniach.
Prywatne nawiedzenie katedry na Wawelu może się odbyć tego samego dnia po południu lub jeszcze w sobotę. Wtedy również Jan Paweł II pojedzie na Cmentarz Rakowicki, gdzie spoczywają jego rodzice, brat i siostra.
W poniedziałek 19 sierpnia o godz. 9.00 Papież wyjedzie do Kalwarii Zebrzydowskiej na uroczystości 400-lecia sanktuarium bernardyńskiego. Tam Ojciec Święty odprawi Mszę św. w bazylice Matki Bożej Anielskiej, a następnie będzie uczestniczył w obiedzie z Episkopatem Polski, zakonnikami oraz orszakiem papieskim. Wieczorem wróci helikopterem na lotnisko w Balicach, skąd odleci do Rzymu.
Ostateczny program pielgrzymki Jana Pawła II do Polski poznamy jednak dopiero 5 sierpnia.

Pogrzeby ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech

8 lipca w Czemiernikach została odprawiona Msza św. w intencji ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Nabożeństwo celebrował biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Ryszard Karpiński. Także w innych miejscowościach diecezji siedleckiej, z których pochodzili uczestnicy pielgrzymki do Medjugorie, od niedzieli 7 lipca odprawiane były uroczystości żałobne. W Konstantynowie tłumy żegnały Danutę i Andrzeja Dziołaków z Zakalinek oraz ich 5-letnią córeczkę Monikę. Ich trzej synowie przebywają jeszcze w szpitalu na Węgrzech. Wszyscy tworzyli od dwóch lat rodzinną kapelę Dziołaków. W Jabłoniu odbyły się pogrzeby 14-letniego Michała Kucyka z Jabłonia i jego wujka Mariusza Kucyka z Dawid. W Wisznicach pochowano nauczycieli, którzy jechali autokarem. Pogrzeby uczestników pielgrzymki odbyły się także w Parczewie i w Białej Podlaskiej, gdzie pochowano kierowcę autokaru.
9 lipca w siedleckiej parafii pw. św. Józefa odbył się pogrzeb jej proboszcza - ks. Jerzego Górskiego, również jednej z ofiar wypadku. W przeddzień miały miejsce uroczystości żałobne, a po nich - całonocne czuwanie przy trumnie księdza wystawionej w kościele.
Pielgrzymi jechali do bałkańskiego sanktuarium maryjnego w Medjugorie. Wyjazd zorganizowali ojcowie franciszkanie ze Stoczka k. Czemiernik. Pielgrzymka wyruszyła 30 czerwca. W wypadku, który miał miejsce w nocy z 30 czerwca na 1 lipca br. nad Balatonem na Węgrzech, zginęło 19 osób, a 32 zostały ranne, w tym kilka ciężko. Na Węgrzech pozostało jeszcze kilkanaście najciężej rannych osób.

Reklama

Zbiórka na zakup polskiego zboża dla głodujących w Afryce

Ok. 450 tys. zł zebrano w archidiecezji katowickiej na wykupienie nadwyżki polskiego zboża i przesłanie go głodującym w Afryce.
O ofiarność na ten cel zwrócił się do swoich diecezjan metropolita górnośląski - abp Damian Zimoń.
"Wszystkim ofiarodawcom wyrażam szczerą wdzięczność, bo mimo że mamy tyle trudności, biedy i bezrobocia, to jednak są ludzie, którzy mają serca otwarte na potrzeby innych" - powiedział abp Zimoń.
Pieniądze ofiarowane na zakup zboża zostaną przekazane do Caritas Polskiej, która koordynuje ogólnopolskie i zagraniczne akcje charytatywne Kościoła w Polsce. Jak mówi jej dyrektor - ks. Wojciech Łazewski, dobrym rozwiązaniem byłoby nieodpłatne przekazanie zgromadzonych w kraju nadwyżek zboża przez polski rząd humanitarnym organizacjom pozarządowym, w tym Caritas Polskiej. Organizacja ta, dzięki funduszom ze zbiórek, przygotowałaby transport zboża do Afryki.
Żeby jednak cały ten scenariusz mógł być zrealizowany, potrzebne są w Polsce zmiany ustawowe, które pozwoliłyby na przekazanie nadwyżek zboża organizacjom społecznym. Ks. dyr. Łazewski spodziewa się, że odpowiednia ustawa zostanie wkrótce przyjęta przez Sejm.

Reklama

50-lecie obecności paulinów w Brdowie

Od 50 lat ojcowie paulini opiekują się sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie w diecezji włocławskiej. Z okazji tej rocznicy nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk modlił się z zakonnikami oraz udzielił im apostolskiego błogosławieństwa. Brdowskie sanktuarium słynie z wizerunku Matki Bożej, podarowanego przez Władysława Warneńczyka w 1436 r. Obraz ten został koronowany przez Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 r.
Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej położone jest w niewielkiej osadzie nad jeziorem i usytuowane na wzniesieniu, z którego rozciąga się wspaniały widok na Brdów i jego okolice. Początki sanktuarium wiążą się ściśle ze sprowadzeniem przez Władysława Warneńczyka obrazu do kaplicy w Brdowie (1436 r.) oraz fundacją klasztoru. Do opieki nad obrazem król sprowadził z Jasnej Góry ojców paulinów. Tradycja wiąże cudowny obraz z bitwą pod Grunwaldem - podobno znajdował się on w namiocie króla Jagiełły, ojca Władysława Warneńczyka. Przed rozpoczęciem bitwy król miał modlić się przed obrazem, prosząc Maryję o zwycięstwo. Brak jest jednak dokumentów, które mogłyby tę tradycję potwierdzić.
Obecnie sanktuarium jest ściśle związane z parafią, która liczy nieco ponad 2 tys. wiernych.
Odwiedzający sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej mogą się zatrzymać w Domu Pielgrzyma, który dysponuje 40 miejscami, ma także zaplecze gastronomiczne.
Sanktuarium od 1995 r. wydaje miesięcznik Zwycięska Pani, adresowany zarówno do parafian, jak i pielgrzymów.

Reklama

65. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców

Pielgrzymkę nauczycieli poprzedziło sympozjum pod hasłem: Nauczyciel świadkiem wiary w szkole. 1 lipca w Sali Papieskiej powitał zebranych bp Edward Dajczak, delegat Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa nauczycieli. Uczestnicy wysłuchali wykładów wygłoszonych przez prof. Franciszka Adamskiego, dr. Tadeusza Matusza i dr. Stanisława Sławińskiego. W godzinach popołudniowych przeprowadzono panel dyskusyjny nt. Duszpasterstwo nauczycieli w Polsce - nadzieje i oczekiwania.
Pielgrzymka nauczycieli rozpoczęła się sobotnim Apelem Jasnogórskim i czuwaniem nocnym. 2 lipca nauczyciele wysłuchali koncertu chóru Stowarzyszenia Śpiewaczego "Harmonia" z Łodzi. Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św., która zgromadziła pod Jasnogórskim Szczytem ok. 7 tys. nauczycieli z całej Polski. Eucharystię sprawował abp Józef Michalik z Przemyśla. "W tej jasnogórskiej, maryjnej szkole ukształtowało swoje wspaniałe powołanie chrześcijańskie i zdobyło świętość tak wielu synów polskiej ziemi" - powiedział w powitaniu podprzeor Jasnej Góry - o. Sebastian Matecki. Natomiast w homilii abp Michalik zauważył, że nadal "zdarza się ograniczanie nauczania i prześladowanie nauczycieli za to, że uczą prawdy. Ponieważ nauczanie, przekaz wiedzy, doświadczeń i mądrości, jest elementem niezwykle twórczym, dlatego - zdaniem abp. Michalika - bywa uważane za niebezpieczne w pewnych sytuacjach społecznych, a głównie politycznych". Nauczyciele uczestniczyli także w Drodze Krzyżowej, Różańcu i godzinnych "warsztatach w drodze".
W domu zakonnym u Sióstr Szarytek przy ul. św. Barbary ks. prof. Mieczysław Rusiecki tradycyjnie głosił dla grupy nauczycieli rekolekcje, które trwały do 5 lipca.

Reklama

Apostolstwo Chorych

6 lipca na Jasnej Górze odbyła się 37. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Chorych i Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyło ok. tysiąca chorych wraz z opiekunami.
Mszę św. dla pielgrzymów na Jasnogórskim Szczycie odprawił metropolita częstochowski - abp Stanisław Nowak. Towarzyszył mu bp Gerard Bernacki z Katowic oraz 6 duszpasterzy. Witając pielgrzymkę, podprzeor Jasnej Góry - o. Ireneusz Pompa przypomniał: "Trudno jest przyjąć cierpienie, każdy z Was dobrze o tym wie. Ale cierpienie jest formą ewangelizacji, czyli ukazywaniem Chrystusa, który przez swoje cierpienie przyniósł nadzieję człowiekowi bez nadziei". Abp Nowak zwrócił się do obecnych słowami: "Patrząc na krzyż, musimy sobie powiedzieć prawdę o cierpieniu, o chorobach, zwłaszcza bardzo ciężkich, bolesnych, o niepełnosprawności, o przybliżaniu się do umierania, do samej śmierci. (...) Cierpienie samo z siebie to nic dobrego! Wolno nam unikać cierpienia, a nawet powinniśmy go unikać. Mamy prawo leczyć się, być zdrowymi. Mamy prawo domagać się opieki lekarskiej, dostępu do lekarstw. Państwo powinno wszystko czynić, żeby chorzy byli pod opieką, żeby nie musieli cierpieć i umierać z powodu braku lekarstw".
Po południu Drodze Krzyżowej przewodniczył organizator pielgrzymki - ks. Stanisław Michałowski, krajowy dyrektor Apostolstwa Chorych, a następnie w Kaplicy Matki Bożej bp Bernacki odprawił nabożeństwo lourdzkie, połączone z błogosławieństwem chorych Najświętszym Sakramentem. Apostolstwo Chorych zrzesza obecnie ok. 55 tys. osób w całej Polsce.

"Kresowianie jednością silni"

Pod takim hasłem 7 lipca na Jasnej Górze odbywał się 8. Światowy Kongres Kresowian. W zjeździe wzięło udział kilkaset osób z ziem zachodnich i północnych Polski oraz m.in.: z Australii, USA, Kanady. Obecni byli: prezydent Światowego Kongresu Kresowian - mec. Jan Skalski, dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej i prezes Koła Kresowian w Chicago - Maria Mirecka-Loryś, honorowy prezydent Światowego Kongresu Kresowian - Tadeusz Leżoń z Australii, prezes Komitetu Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom z Polski - Czesław Kowalczewski z Florydy, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Polskiego w Wilnie - Daniela Hampton z Chicago.
Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej odprawił ks. Leszek Balczewski SJ z Bytomia - krajowy kapelan kresowian. Po Mszy św. kresowianie spotkali się w Sali Papieskiej na obradach, które dotyczyły przeszłości Kresów i współczesnych stosunków polsko-ukraińskich. Forum uświetnił koncert piosenek lwowskich w wykonaniu zespołu dziecięcego "Biedronki", prowadzonego przez Janę Koronkiewicz z Brzegu.

W SKRÓCIE

W dniach 1-7 lipca na Jasną Górę przybyły piesze pielgrzymki z: Tarnowskich Gór-Pniowca, Pszczyny, Tych, Dąbrówki Wielkiej, Rudy Śląskiej-Goduli, Zabrza-Pawłowa, Świętochłowic, Jankowic Rybnickich, Leszczyny, Łazisk Górnych i Bierunia Nowego; oraz pielgrzymki rowerowe z: Pniew, Gomunic, Poznania i Tarnobrzega.

3 lipca na Jasnej Górze modlili się członkowie nowego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Częstochowie na czele z przewodniczącym Zarządu Regionu Mirosławem Kowalikiem.

4 lipca Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej dla profesorów Politechniki Poznańskiej odprawił biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej Marek Jędraszewski.

6 lipca w Kaplicy Matki Bożej administrator generalny Zakonu Paulinów - o. Leon Chałupka odprawił Mszę św. dziękczynną za 35 lat kapłaństwa.

ZAPOWIEDZI

27 lipca - Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

27/28 lipca - Pielgrzymka Nowogrodzian.

O. Robert Mirosław Łukaszuk OSPPE - Rzecznik Prasowy Jasnej Góry

TYDZIEŃ W POLSCE

Tysiące wiernych uczestniczyły w tym roku w wielkim odpuście maryjnym w sanktuarium ojców redemptorystów w Tuchowie k. Tarnowa.

W rejon Zatoki Perskiej wysłano polski okręt Marynarki Wojennej ORP "Xawery Czernicki". Będzie uczestniczył w akcji koalicji antyterrorystycznej pod kryptonimem "Trwała wolność" (ma ona związek z amerykańskimi planami odsunięcia od władzy w Iraku Saddama Husajna) .

Z pierwszą oficjalną wizytą w Polsce przebywał cesarz Japonii Akihito wraz z cesarzową Michiko.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał Ustawę o bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Następcą Marka Belki został Grzegorz Kołodko - były wicepremier i minister finansów (w gabinetach Pawlaka, Oleksego i Cimoszewicza) . Jednocześnie premier Leszek Miller dokonał innych zmian w rządzie: odwołał Barbarę Piwnik ze stanowiska ministra sprawiedliwości (zastąpił ją Grzegorz Kurczuk) i przyjął dymisję ministra kultury Andrzeja Celińskiego (zastąpił go Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie).

Sejm wezwał organa administracji państwowej do przeprowadzenia kontroli w super- i hipermarketach. Ma ona objąć m.in. prawo pracy i prawo podatkowe.

Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła oświadczenie potępiające wypowiedź kandydata na kanclerza Niemiec Edmunda Stoibera, który wzywał Polskę do odwołania dekretów o powojennym wysiedleniu Niemców.

Grupa senatorów SLD zdecydowała się na kolejną próbę nowelizacji ustawy lustracyjnej (chodzi o zmianę definicji współpracy ze specsłużbami PRL), choć nie ucichły jeszcze komentarze po ostatnim orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, kiedy to okazało się, że poprzednia nowelizacja - również forsowana przez postkomunistów - została przeprowadzona z naruszeniem ustawy zasadniczej.

Nie można jednoznacznie ustalić sprawców mordu w Jedwabnem ani liczby ofiar - stwierdzono na konferencji prasowej nt. wyników śledztwa IPN w tej sprawie. Prowadzący śledztwo prokurator Radosław Ignatiew mówił m.in., iż "można przyjąć, że zbrodnia została dokonana z niemieckiej inspiracji", a "jej wykonawcami byli polscy mieszkańcy Jedwabnego i okolic". Tuż po tym Instytut Yad Vashem wezwał, by napis na pomniku w Jedwabnem "uzupełnić o informację, że zbrodni dokonali Polacy", a sekretarz generalny Światowego Kongresu Żydów Avi Beker zaapelował o "kontynuowanie badań nad polskimi zbrodniami wobec Żydów"

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwróciła uwagę, iż TVP i Polskie Radio lekceważą opozycję, a w swych relacjach najwięcej miejsca poświęcają rządowi. Nowym prezesem Polskiego Radia został Andrzej Siezieniewski z SLD.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie telewizyjnego Teleranka, podczas którego jeden z gości namawiał dzieci do odwiedzania swojej strony internetowej zawierającej - jak się okazało - elementy pornograficzne i obsceniczne. Doniesienie o popełnieniu przestępstwa złożyli przewodniczący KRRiTV - Juliusz Braun oraz rzecznik praw dziecka Paweł Jaros.

Funkcjonariusze CBŚ zatrzymali 6 b. członków zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA (m.in. b. prezesa stoczni) . Prokuratura w Poznaniu postawiła im zarzut niegospodarności i działania na szkodę holdingu, które miały doprowadzić do straty 69 mln zł. Tymczasem szczecińscy stoczniowcy domagają się ogłoszenia upadłości spółek wchodzących w skład holdingu, co umożliwi im wypłatę zaległych pensji.

Agenci CBŚ rozpracowali gang handlarzy żywym towarem. Udało im się uwolnić 100 kobiet.

Nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski został Zbigniew Boniek.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Św. Jakub z Marchii

[ TEMATY ]

święty

Św. Jakub z Marchii (1394-1476) ukończył studia prawnicze, był legatem Stolicy Apostolskiej i wybitnym kaznodzieją. Jako misjonarz przemierzył całe ojczyste Włochy oraz inne kraje Europy.

Jakub przyszedł na świat w 1394 roku w Monteprandone, we Włoszech. Wychował się w wielodzietnej i ubogiej rodzinie, ciężko pracował już w latach dziecięcych, zajmował się pasieniem owiec. W zdobyciu wykształcenia pomógł mu wuj, który był kapłanem. Jakub ukończył studia prawnicze, studiował na kilku włoskich uniwersytetach.

CZYTAJ DALEJ

Rusza proces beatyfikacyjny br. Kaliksta Kłoczko, kapucyna i stolarza

2022-11-28 10:06

[ TEMATY ]

kapucyni

archiwum Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

br Kłoczko

br Kłoczko

Watykańska Dykasteria ds. Spraw Świętych wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego brata Kaliksta Kłoczko na poziomie diecezjalnym. Zmarły w opinii świętości w 2013 r. kapucyn przez niemal całe swe życie zakonne pracował jako stolarz, ujawniając przy tym niezwykły talent konstrukcyjny oraz łącząc swą aktywność zawodową z wytrwałą modlitwą i ogromną pokorą oraz miłością względem bliźnich.

Wielu ludziom święci kojarzą się z nieustanną modlitwą, działalnością duszpasterską, ewentualnie pomocą charytatywną lub świadectwem niezłomnego przywiązania do wiary w obliczu męczeństwa. Zanurzeni w świecie pobożności tacy święci oddziaływują na życie innych jakby pośrednio, przez dawanie dobrego przykładu otwartości na Boga i człowieka. Często jednak są traktowani jako odlegli od codziennego zabiegania zwyczajnych ludzi, którzy muszą zarabiać na chleb i utrzymywać swoje rodziny z pracy rąk własnych. Okazuje się jednak, że można zostać świętym przez spełnianie z miłością codziennych obowiązków polegających na przetwarzaniu materii.

CZYTAJ DALEJ

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły się słowa Patrona Polski?

2022-11-29 07:54

Święty Andrzej Bobola nie pozwolił o sobie zapomnieć – sam zaczął upominać się o swój kult. Po śmierci ukazał się w Pińsku, Wilnie aż wreszcie w Strachocinie. Joanna i Włodzimierz Operaczowie w swojej najnowszej książce – biografii św. Andrzeja Boboli „ Boży Wojownik” poszukują odpowiedzi dotyczących specjalnej misji świętego oraz opisują proroctwo, które wyjawił o. Alozjemu Korzeniewskiemu.

Dominikanin o. Alojzy Korzeniewski należał do ludzi twardo stąpających po ziemi. Był wcześniej nauczycielem fizyki w gimnazjum w Grodnie i przełożył na język polski holenderski podręcznik do tego przedmiotu. Interesował się między innymi nowatorską ideą lotów balonem. Gdy w Grodnie zamieszkał wywieziony przez Rosjan ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski, odwiedzał o. Korzeniewskiego w jego laboratorium i rozmawiał z nim o balonach. Po wojnach napoleońskich dominikanin trafił do Wilna. Jako płomienny kaznodzieja często poruszający tematy patriotyczne naraził się władzom carskim, które zmusiły jego przełożonych do zakazania mu głoszenia kazań i słuchania spowiedzi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję