Reklama

Jeruzalem - kość niezgody

Z o. Dawidem Marią A. Jaegerem OFM rozmawiał Włodzimierz Rędzioch
Niedziela Ogólnopolska 42/2002

Stanisław Markowski
Jerozolima - widok z Bazyliką Grobu Pańskiego

Kwestia Jerozolimy jest główną przeszkodą na drodze do porozumienia między Izraelem a władzami Autonomii Palestyńskiej. Rozmowy w Camp David zakończyły się niepowodzeniem ze względu na brak porozumienia w sprawie suwerenności terytorialnej Świętego Miasta. Sprawa dotyczy nie tylko Żydów i Arabów (dla muzułmanów Jerozolima - Al Quds - jest z punktu widzenia religijnego trzecim co do ważności miejscem na świecie), lecz także całego świata chrześcijańskiego, a od rozwiązania jej zależy nie tylko pokój na Bliskim Wschodzie. Samuel-Henry Sirat, wielki rabin Francji, podczas ostatniego spotkania w Asyżu wypowiedział znaczące słowa: "Gdy będzie pokój w Jerozolimie, zapanuje pokój na całym świecie".

O kwestii Jerozolimy w obecnym konflikcie na Bliskim Wschodzie z o. Dawidem Marią A. Jaegerem OFM - rzecznikiem prasowym Franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej - rozmawia Włodzimierz Rędzioch

Włodzimierz Rędzioch: - Niedawno uczestniczył Ojciec w kongresie na temat statusu Jerozolimy. Proszę wyjaśnić, jakie jest stanowisko Stolicy Apostolskiej w tej delikatnej kwestii?

O. Dawid Maria A. Jaeger OFM: - Na wstępie chciałem wyjaśnić, że jestem rzecznikiem Franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej, która całkowicie popiera stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie Jerozolimy. Stolica Apostolska od dawna uważa, że Jerozolima i jej okolice powinny mieć specjalny, zagwarantowany przez wspólnotę międzynarodową status, zapewniający wolność wyznania i sumienia, równość instytucji i wyznawców trzech religii monoteistycznych wobec prawa. Status ten gwarantowałby zachowanie specyficznego charakteru Jerozolimy i integralności jej dziedzictwa historycznego i kulturalnego, architektonicznego i artystycznego oraz przestrzeganie zasady status quo miejsc świętych. Chciałbym podkreślić, że jest to również stanowisko wspólnoty międzynarodowej, począwszy od zasadniczej rezolucji ONZ, która dotyczyła przyszłości Palestyny zarządzanej przez Wielką Brytanię aż do 1948 r. (rezolucja nr 181 z 29 listopada 1947 r.). Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych potwierdziło w zasadzie to stanowisko również w 1997 r. W tej perspektywie Jerozolima postrzegana jest jako miasto, do którego ma prawo cała społeczność międzynarodowa i jedno czy nawet dwa państwa narodowe nie mogą same decydować o jego losach.

- Jednakże władze Izraela nie zgadzają się z takim stanowiskiem!

- I tak, i nie. Władze Izraela zaproponowały ONZ takie rozwiązanie w pierwszych latach istnienia państwa Izrael. Izrael, podpisując z Palestyńczykami deklarację zasad (13 września 1993 r.), uznał także, że sprawa Jerozolimy będzie przedmiotem dalszych negocjacji i porozumień. Kościół katolicki natomiast uważa, że kwestia Jerozolimy nie może być rozwiązana przez jedną ze stron lub bilateralnie - przez Izraelczyków i Palestyńczyków - gdyż wchodzą tu w grę interesy międzynarodowe.

- Ambasador Izraela, nie kryjąc oburzenia, odrzucił zaproszenie na wspomniany kongres na temat statusu Jerozolimy, dając do zrozumienia, że Jerozolima jest wieczną i niepodzielną stolicą państwa Izrael. Jak można dyskutować z władzami izraelskimi, które stosują politykę faktów dokonanych, ignorując rezolucje ONZ i apele społeczności międzynarodowej?

- Dziwi mnie bardzo, że ambasador izraelski tak gwałtownie odrzucił zaproszenie na dyskusję w sprawie Jerozolimy. Był przecież zaproszony, by wypowiedzieć się na ten temat podczas sesji naukowej. W każdym razie stanowisko Kościoła katolickiego nie jest sprzeczne z prawdziwymi interesami Izraela. Mam nadzieję, że Izrael przystanie na takie rozwiązanie problemu, tak jak to uczynili Palestyńczycy, podpisując ze Stolicą Apostolską 15 lutego 2000 r. Porozumienie Podstawowe (Basic Agreement). Kościół uważa, że kwestia suwerenności terytorialnej Jerozolimy powinna być rozwiązana przez dwa zainteresowane narody na drodze negocjacji. Oczywiście, ich rezultaty, które musiałyby uwzględniać interesy całej społeczności międzynarodowej, powinny być podstawą traktatu międzynarodowego.

- Przykre wydarzenia, jakie zaszły w Bazylice w Betlejem, a wcześniej sprawa budowy meczetu w Nazarecie, stawiają pod znakiem zapytania wolę pełnienia przez Izrael roli gwaranta "status quo" świętych miejsc chrześcijaństwa.
Z drugiej strony władze Autonomii Palestyńskiej niedawno zaaprobowały konstytucję nadającą muzułmański charakter państwu, którego prawem ma być szarijat (prawo islamskie). Jak te fakty wpływają na sytuację chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej?

- Wydaje mi się, że obie strony były współodpowiedzialne za niepotrzebny i krwawy impas w konflikcie dotyczącym Bazyliki w Betlejem. W końcu jednak wspólnie znaleziono pokojowe rozwiązanie sprawy. Wielka szkoda, że nie zrobiono tego o wiele wcześniej, gdyż istniały możliwości pokojowego i honorowego zakończenia konfliktu, a zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy mogliby zyskać międzynarodowe uznanie, gdyby współpracowali od samego początku.

- Konflikt dotyczący Bazyliki Narodzenia ukazał jednak, jak bardzo delikatna jest sytuacja chrześcijan i franciszkanów w Ziemi Świętej...

- Konflikt w Betlejem ukazał, jak bardzo Jerozolimie i jej okolicom oraz miejscom świętym i instytucjom religijnym potrzebne są gwarancje międzynarodowe.
Natomiast gdyby konstytucja palestyńska uznawała prawo islamskie - szarijat - za podstawę systemu legislacyjnego państwa, nie byłoby to łatwe do pogodzenia z Porozumieniem Podstawowym podpisanym ze Stolicą Apostolską. Dla Kościoła jest rzeczą zasadniczą, by państwo palestyńskie i Izrael były demokratyczne, a nie teokratyczne. Oba narody posiadają ugrupowania demokratyczne, które walczą z występującymi również w obu państwach stronnictwami teokratycznymi. Jako chrześcijanie możemy jednak żywić nadzieję, że oba narody wybiorą demokrację, a nie teokrację.

- W wywiadzie dla BBC jeden z izraelskich mieszkańców kolonii powiedział: "Po co nam pokój, jeżeli nie będziemy mieli naszej ziemi?". Czy nie uważa Ojciec, że to doskonale wyjaśnia, dlaczego nie ma pokoju w Ziemi Świętej?

- W Izraelu istnieje mała grupa ludzi, która chciałaby kontynuować proces okupacji terytoriów palestyńskich. Powtarzam jednak, że chodzi o mniejszość obywateli. Zdecydowana większość gotowa jest opuścić okupowane ziemie w ramach traktatu pokojowego.

- Lecz ponad 100 tys. Żydów zamieszkujących kolonie rozrzucone po całym terytorium palestyńskim stanowi prawdziwy problem dla władz izraelskich...

- Większość Żydów, którzy decydują się, by zamieszkać w koloniach, czyni to z powodów czysto ekonomicznych (np. aby otrzymać tanie mieszkanie). Jedynie mała grupa kieruje się ideologią, ale również oni, gdy nadejdzie czas, będą musieli podporządkować się woli większości.

- Wątpię, czy zdecydowana większość Żydów chce, by powstało państwo palestyńskie, i czy chce w pokoju współżyć z Palestyńczykami. Pozwoli
Ojciec, że podam przykłady skłaniające mnie do sceptycyzmu: rabin Yitzhak Ginsberg opublikował książkę, w której - z teologicznego punktu widzenia - usprawiedliwia mordowanie Arabów; rabin Ovadia Yosif, jeden z izraelskich przywódców duchowych, w kazaniu wygłoszonym w przeddzień żydowskiej Paschy powiedział, że Arabowie powinni "zniknąć z powierzchni ziemi", dodając, że Bóg ich "upokorzy, pokona, zniszczy"; Effie Eitam, szef partii nacjonalistyczno-religijnej i minister bez teki, uważa, że Izrael musi zająć ziemie aż do Jordanu, wznieść nową, trzecią Świątynię jerozolimską i "przekonać" Palestyńczyków, aby zechcieli wynieść się na Synaj i do Jordanii; podobne poglądy miał także zabity przez palestyńskich zamachowców min. Rehavam Zeevi, przywódca partii Moledet (Ojczyzna), który chciał deportować wszystkich Arabów z terenów "Wielkiego Izraela", by uczynić go państwem "czystym" pod względem etnicznym i religijnym (Zeevi uważał Arabów za "pchły, które chcą ograbić państwo żydowskie"); rządząca partia Likud odrzuca ideę powstania państwa palestyńskiego; Szymon Peres stwierdził w wywiadzie dla "Der Spiegel", że wątpi, aby premier Ariel Szaron pragnął pokoju (Szaron podjął decyzję o zbombardowaniu budynków mieszkalnych w Gazie sześć godzin przed podpisaniem porozumienia z Hamasem, które położyłoby kres atakom terrorystycznym - oczywiście do podpisania porozumienia nie doszło).
Jeszcze jeden cytat, tym razem znanego Amerykanina - Teda Turnera, właściciela telewizji CNN. W wywiadzie dla gazety "The Guardian" stwierdził on m.in.: "Palestyńczycy walczą, używając ludzi-bomb, gdyż jest to jedyna broń, jaką dysponują. (...) Izrael ma jedną z najsilniejszych armii świata. Palestyńczycy nie mają nic. Kto więc jest terrorystą?". Co można odpowiedzieć na to pytanie Turnera?

- Wypowiedź Turnera była bardzo niefortunna i wzbudziła krytykę. Każdy naród chce być wolny, mieć prawo do decydowania o swoim losie i do utworzenia niezależnej struktury politycznej na własnej ziemi - są to prawowite aspiracje Palestyńczyków, które popiera cały świat i również większość Izraelczyków. Jednak ataki terrorystyczne, których ofiarą jest ludność cywilna, są zbrodnią przeciw ludzkości. Nie można tego usprawiedliwiać ani zapominać. W cywilizowanym świecie należy stosować w stosunku do terroryzmu "tolerancję zero". Zresztą większość Palestyńczyków rozumie, że terroryzm bardzo szkodzi ich narodowym interesom.

- Wojsko izraelskie codziennie burzy domy Palestyńczyków, wysiedla ich, karczuje ich gaje oliwne i sady - niejednokrotnie jedyne źródło utrzymania Palestyńczyków - bombarduje obiekty cywilne, stosuje zasadę odpowiedzialności zbiorowej i dokonuje bezprawnych egzekucji. Czy to nie jest państwowy terroryzm?

- Bezprawne egzekucje nie są praktyką, którą cywilizowany świat może tolerować. Nie można jednak porównywać zachowań jednej strony z działaniami drugiej i tłumaczyć ich. Postępowanie obu stron konfliktu należy porównywać jedynie z międzynarodowymi standardami zachowań.
Dzisiaj stało się rzeczą oczywistą, że nie można zostawić Izraelczyków i Palestyńczyków samym sobie, gdyż nie są w stanie przerwać spirali przemocy. Wspólnota międzynarodowa - zarówno państwa, jak i instytucje międzynarodowe - musi wszystko uczynić, aby doprowadzić do trwałego pokoju (do tej pory interwencja ta była bardzo ograniczona i słaba). Istnieją już podstawy, aby to uczynić. Przykładem działania do naśladowania jest pokojowa konferencja w Madrycie z października 1991 r., której wspólnie przewodniczyli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Uważam, że ponowne zwołanie nowej sesji konferencji pokojowej pod patronatem USA i Federacji Rosyjskiej - to najlepszy sposób, by osiągnąć postęp na drodze do pokoju.
Poza tym od 1991 r. znacznie zwiększyła się rola Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Dlatego również Unia Europejska powinna podjąć inicjatywę i wezwać strony konfliktu do uczestnictwa w konferencji pokojowej. Dziś - jak na ironię losu - istnieje więcej przesłanek niż kiedykolwiek w historii, by zaprowadzić pokój. Mam na myśli nie tylko znane rezolucje Narodów Zjednoczonych (nr 242 i nr 338) i rezolucję z 1997 r. Rady Bezpieczeństwa, ale przede wszystkim epokową inicjatywę pokojową Ligi Arabskiej (znaną również jako inicjatywa Arabii Saudyjskiej). Po raz pierwszy w historii państwa arabskie proponują Izraelczykom to, o czym zawsze marzyli: uznanie ich państwa i zaprowadzenie pokoju w całym regionie.

- Na zakończenie naszej rozmowy chciałbym Ojca zapytać o obecne relacje Stolicy Apostolskiej z Izraelem.

- Od 1993 r. relacje między państwem Izrael a Stolicą Apostolską regulowane są konkordatem. To fundamentalne porozumienie przewiduje całą serię dalszych umów, które mają określać stosunki między państwem a Kościołem. W 1997 r. zostało podpisane następne porozumienie (weszło ono w życie w 1999 r.), które gwarantuje Kościołowi katolickiemu i jego instytucjom status prawny. Obecnie Izrael i Stolica Apostolska prowadzą pertraktacje w sprawie trzeciego porozumienia, które dotyczy takich kwestii ekonomicznych, jak: zwolnienie instytucji kościelnych z podatków, sprawa własności, finansowanie przez państwo działalności społecznej Kościoła. Rozważane są także sprawy duszpasterstwa więźniów, żołnierzy i chorych przebywających w szpitalach. Mamy nadzieję, że negocjacje te zakończą się w niedługim czasie.
Chciałbym podkreślić, że relacje między państwem Izrael a Kościołem katolickim to sprawa, której nie należy łączyć z sytuacją polityczną na Bliskim Wschodzie.

- Dziękuję za rozmowę, którą chciałbym zakończyć fragmentem Psalmu: "Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach!" (Ps 122, 6-7).

Reklama

Niedzielna Msza święta w sobotę

Ks. Paweł Staniszewski
Edycja łowicka 10/2004

Nie tak dawno w czasie lekcji jeden z licealistów zapytał mnie w intrygującej go sprawie. „Proszę księdza, Kościół uczy, że jeżeli z ważnych powodów nie możemy iść do kościoła w niedzielę (np. idziemy na zabawę karnawałową trwającą do białego rana, lub będziemy musieli w niedzielę pracować) to powinniśmy to uczynić w sobotę wieczorem.

Bożena Sztajner/Niedziela

Takie uczestnictwo nie będzie pociągało konsekwencji grzechu. Niestety, coraz częściej słyszę, iż niektórzy moi znajomi, dla wygody, by mieć niedzielę tylko dla siebie, idą w sobotę, a nie w niedzielę na Mszę św. Czy jest to postawa słuszna, prawidłowa? W Piśmie Świętym czytamy, jak to Pan Bóg polecił świętować siódmy dzień, a nie szósty. Wyznaczył niedzielę na świętowanie, a nie sobotę wieczorem. Czy więc regularne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. w sobotę wieczorem nie jest nadużyciem?”

Otóż tytułem wstępu przypomnę, iż obowiązek uczestniczenia we Mszy św. wiąże katolika w sumieniu. Dobrowolne zaniedbanie uczestniczenia we Mszy św. w niedzielę jest grzechem śmiertelnym i powoduje zerwanie kontaktu z Bogiem. Wracając do kwestii dnia, którego powinniśmy świętować, zgodnie z poleceniem Boga Izraelici zobowiązani byli do świętowania szabatu czyli siódmego dnia, dnia Bożego odpoczynku po dokonanym dziele stworzenia. Jednak po Zmartwychwstaniu Chrystusa, które miało miejsce w pierwszym dniu tygodnia (w niedzielę), rozpoczął się nowy etap w historii zbawienia. Etap ten jest czasem nowego stworzenia. I właśnie ten dzień nowego stworzenia, bo zostało ono zapoczątkowane Zmartwychwstaniem i umocnione zesłaniem Ducha Świętego też w niedzielę, obchodzimy jako najważniejsze święto każdego tygodnia. Świętujemy niedzielę, jako pierwszy dzień tygodnia. Wyraźnie słyszymy to w II Modlitwie Eucharystycznej, w której kapłan wypowiada słowa: „Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus Zmartwychwstał i zesłał na Apostołów Ducha Świętego”.

Kościół o sposobie spełnienia obowiązku uczestniczenia we Mszy św. wypowiada się w kanonie 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego w następujący sposób: „Nakazowi uczestniczenia we Mszy św. czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego”. Jak widać, kanon ten nic nie mówi na temat przyczyn naszej decyzji co do dnia uczestniczenia we Mszy św. Termin, w którym udamy się na Mszę św. - w sobotę wieczorem (lub inny dzień poprzedzający święto) czy też w sam dzień świąteczny - zależy tylko od nas. Tak więc z formalnego punktu widzenia wszystko jest w porządku. Każdy jednak medal ma dwie strony. Stąd warto w tym miejscu przypomnieć, na czym polega zadanie świętowania. Otóż do istoty chrześcijańskiego świętowania należy uczestniczenie w liturgicznym spotkaniu, które wielbi Pana, rozważa Jego słowa i umacnia się wzajemnym świadectwem wiary. Kościół od samego początku prosił swoje dzieci, aby pilnowały niedzielnej Eucharystii. Już około 108 r. pisał św. Ignacy z Antiochii: „Niechaj nikt nie błądzi. Ten, kto nie jest wewnątrz sanktuarium, sam pozbawia się Chleba Bożego.

Jeśli modlitwa wspólna dwóch zwykłych ludzi ma moc tak wielką, o ileż potężniejsza jest modlitwa biskupa i całego Kościoła! Kto nie przychodzi na zgromadzenie, ten już popadł w pychę i sam siebie osądził” (List do Efezjan 5,2-3). A dwie strony dalej dodaje św. Ignacy następujący argument: „Gdy się bowiem często schodzicie, słabną siły szatana i zgubna moc jego kruszy się jednością waszej wiary” (13,1).

Stąd jeśli z czystego wygodnictwa pomijamy Mszę św. w sam dzień świąteczny, nasze świętowanie stałoby się niepełne. To jest podstawowa racja, dla której winniśmy dążyć do zachowania niedzielnej Mszy św. Warto zobaczyć dla jakich powodów ludzie najczęściej rezygnują w ogóle z Mszy św. w niedzielę, przychodząc na nią w sobotę wieczorem. Wygodne wylegiwanie się w łóżku, oglądanie telewizji, wycieczka, goście, widowisko sportowe - to są dla nich w niedzielny dzień ważniejsze rzeczy, aniżeli uczestniczenie we Mszy św. Oczywiście, - zauważmy - że w takim przypadku nie mówimy o grzechu (bo przecież można przyjść na Mszę św. w sobotę). Pojawia się natomiast coś, co można nazwać apelem do naszego serca, do naszego sumienia, by nie wybierać tego, co łatwiejsze, ale to, co stosowne, co buduje wiarę naszą i wiarę całej wspólnoty. W przeciwnym razie można pokusić się o stwierdzenie, że wybierając to, co łatwiejsze, czyli sobotnią Liturgię, jakby w sposób pośredni dajemy dowód, iż uczestnictwo w Ofierze Chrystusa jest dla nas jakimś ciężarem, obowiązkiem, a nie radosnym spotkaniem przy stole na wspólnej uczcie.

Kiedy przeżywamy okres Wielkiego Postu, czas nawracania się, pracy nad sobą, podejmowania dobrych postanowień celem przybliżenia się do Boga i pogłębienia swej wiary, miłości, może warto byłoby podjąć trud podjęcia decyzji o prawdziwym świętowaniu niedzieli w połączeniu z uczestnictwem właśnie tego dnia w Eucharystii. Może będzie mnie to kosztować godzinę mniej snu, ale to przecież wszystko ad maiorem Dei gloriam - na większą chawałę Boga.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Synod dla Amazonii - drugi tydzień obrad

2019-10-20 16:46

tom, vaticannews, pb, st (KAI) / Watykan

Inkulturacja Ewangelii i dialog międzykulturowy w perspektywie misji, brak powołań kapłańskich, konieczności prowadzenia dzieł edukacyjnych oraz formacji, rola świeckich we wspólnocie, posługa kobiet nie związanych ze święceniami, znaczenie duszpasterstwa powołaniowego, ekologia integralna i gospodarka - to główne tematy drugiego tygodnia obrad Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów dla Amazonii, które odbywa się w dniach 6-27 października br. w Watykanie. Jego hasło brzmi: „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej”. Dyskusje prowadzono podczas kongregacji generalnych i w grupach językowych.

sinodoamazonico.va

Inkulturacja Ewangelii

W czasie dziewiątej kongregacji generalnej, która odbyła się 14 października przed południem, mówiono wiele o konieczności prowadzenia formacji stałej i katechumenatu z położeniem nacisku na inkulturację Ewangelii. Podkreślono zarazem, że Kościół musi pozostać głosem i obrońcą wyzyskiwanych ludów Amazonii i pomóc im odpowiedzialnie wziąć przyszłość w swoje ręce. Nie można jednak ulec pokusie opierania ewangelizacji jedynie na programach pomocowych i walce o prawa człowieka. Zastanawiano się, jak dać odpór coraz większemu rozprzestrzenianiu się sekt pentakostalnych, a zarazem kulturze relatywizmu eksportowanej do Amazonii z krajów uprzemysłowionych.

Abp Rino Fisichella zauważył, że w Kościele powszechnym każdy naród, każda kultura i każda tradycja ma coś do powiedzenia i do wniesienia we wspólne dziedzictwo. Stąd też, jak podkreślił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, włoska grupa robocza zaproponowała wprowadzenie specjalnego obrządku amazońskiego. Podkreślił przy tym, że Amazonia już jest otwarta na wiarę, istnieją tam wspólnoty kościelne i chodzi o to, by dać im większą możliwość życia zgodnie z własnymi tradycjami. „Postuluje się, by synod przyjął propozycję zgodnie, z którą ludy Amazonii mogą podjąć nową drogę własnego rytu amazońskiego, wyrażającego dziedzictwo liturgiczne, teologiczne, dyscyplinarne i duchowe, które do nich należy" – powiedział abp Fisichella.

Dialog międzykulturowy

Ewangelia sprawia, że kultura tubylcza zachowuje całe dobro, które posiada, a jednocześnie spotyka nowość, która sprawia, że może ona wzrastać. Aby nieść skutecznie Jezusa, musimy być blisko ludzi, do których wychodzimy. Wskazał na to misyjny biskup José Ángel Divassón Cilveti. Od ponad pół wieku pracuje on w Amazonii z ludami tubylczymi mieszkającymi na pograniczu wenezuelsko-brazylijskim. Po raz pierwszy przybył tam jako 16-latek na salezjańską formację. Wtedy działalność misyjna polegała głównie na sakramentalizacji. „Chrzciło się kolejne wioski, a księża przez wiele lat tam nie wracali. Potrzeba było wiele czasu byśmy zrozumieli, że mieszkańcom Amazonii trzeba przede wszystkim towarzyszyć” – wskazał hiszpański salezjanin. Podkreślił, że ta świadomość zrewolucjonizowała pracę misyjną. Zaczęły powstawać wędrowne grupy ewangelizacyjne złożone z kapłana i katechistów, a także tłumaczy i ludzi znających lokalną kulturę. Postawiono na stały katechumenat. Misjonarze coraz częściej zaczęli dzielić życie z powierzonymi im ludźmi. „Poznanie ich życia, wierzeń, codziennej kultury i wartości otworzyło nas wzajemnie na siebie. Ta bliskość potrzebna jest także dzisiaj” – mówił bp Divassón Cilveti. Wskazał, że na synodzie przypominano, iż także dziś Kościół wciąż musi oczyszczać się z postawy kolonizatorów eksportujących jedynie zachodnią kulturę i ją narzucających, zapominając zupełnie o inkulturacji.

Powołania kapłańskie

Wychodząc od stwierdzenia, że brak powołań kapłańskich jest problemem nie tylko amazońskim, w czasie 10 kongregacji generalnej pytano, dlaczego kwestię „viri probati” rozważa się właśnie teraz. Wskazano, że zanim zacznie się wytyczać nowe drogi dostępu do święceń kapłańskich, należy z uwagą podjąć refleksję nad wartością i znaczeniem celibatu. Padła sugestia zwołania w tej sprawie osobnego synodu.

Jak zauważył amerykański kardynał Sean P. O'Malley, który należy do Rady Kardynałów pomagającej Franciszkowi w reformie Kurii Rzymskiej, Synod Biskupów dla Amazonii nie jest „referendum” w sprawie kapłańskiego celibatu. Jest czasem szukania sposobów większej troski duszpasterskiej o mieszkańców tego regionu, a także możliwości zapewnienia im regularnego życia sakramentalnego. Kard. O'Malley wskazał, że troska o zapewnienie kapłanów mieszkańcom Amazonii będzie wymagała poświęcenia ze strony całego Kościoła. Wskazał, że warto się m.in. zastanowić nad redystrybucją księży na świecie. Podkreślił też, że istnieje konieczność rozpalenia na nowo ducha misyjnego i wzięcia większej odpowiedzialności, także finansowej, za Kościół w Amazonii. Hierarcha wskazał zarazem na konieczność promowania miejscowych powołań i zatroszczenia się, by mogły odbywać formację w swoim środowisku, we własnym języku i kontekście kulturowym.

Z kolei brazylijski biskup Wellington Tadeu de Queiroz Vieira podkreślił, że nie ma przeszkód doktrynalnych, by święcić żonatych mężczyzn, wskazał jednak, że to nie celibat jest głównym problemem, by mieć więcej księży, także w Europie. Problemem jest brak wiarygodnego świadectwa.

Diakonat stały

Zanim zdecydujemy o udzieleniu święceń kapłańskich żonatym mężczyznom postawmy na rozwój diakonatu stałego. To może być konkretna odpowiedź na wyzwania duszpasterskie z jakimi na co dzień boryka się Kościół w Amazonii. To jedna z propozycji, która padła na 10 kongregacji generalnej synodu. Temat święcenia żonatych mężczyzn, co rusz, wraca w wypowiedziach ojców synodalnych, którzy dzielą się swym duszpasterskim doświadczeniem. Stąd właśnie wskazanie niedocenionej wciąż w Amazonii drogi wykorzystania stałych diakonów w codziennej pracy ewangelizacyjnej. Jeden z biskupów wskazał, że zanim Kościół wejdzie na drogę święcenia „viri probati” kapłanów, powinien przejść przez doświadczenie „viri probati” diakonów. Hierarcha zauważył, że diakonat stały może stanowić wspaniałe laboratorium wprowadzenia żonatych mężczyzn w sakrament święceń.

Rola kobiet

Wiele mówiono też o konieczności docenienia zaangażowania kobiet w codzienności duszpasterskiej. Podkreślano, że ich misja wcale nie musi być związana z sakramentem święceń. Mogą odgrywać zasadniczą rolę w głoszeniu Słowa Bożego, prowadzeniu celebracji liturgicznych, towarzyszeniu chorym oraz dziełach społeczno-charytatywnych. Wskazano zarazem na konieczność lepszej formacji młodzieży i objęcia jej większą troską Kościoła, co jest pierwszym krokiem ożywiania duszpasterstwa powołaniowego w Amazonii.

Edukacja i fundusz wsparcia

Kościół w Amazonii potrzebuje wsparcia w swej pracy formacyjnej i ewangelizacyjnej, także pod względem finansowym. Stąd pojawił się postulat stworzenia międzynarodowego funduszu kościelnego, który finansowałby takie działania. Mówiono o tym 15 października na 11 kongregacji generalnej. Ojcowie synodalni wiele mówili o konieczności pogłębionej formacji zarówno kapłanów, jak i świeckich. Tu pojawiła się propozycja stworzenia wręcz integralnej sieci edukacyjnej dla Amazonii. Zauważono, że ubogi w środki i struktury Kościół pod względem kadry profesorskiej mógłby zostać wsparty np. przez katolickie uniwersytety z całego świata, które organizowałyby kursy akademickie w różnych miejscach tego regionu. Wskazano na konieczność prowadzenia takiej edukacji, która chroniłaby i promowała tożsamość kulturową ludów tubylczych, tak by przekazać ją przyszłym pokoleniom. Jedną z propozycji, jaka się pojawiła jest promowanie dwujęzycznych projektów edukacyjnych, które doceniałyby miejscowe języki i przekazywały w nich wartości. Byłaby to ewangelizacja przez edukację.

Przywołując świadectwa wielu misjonarzy, którzy oddali swe życie głosząc w tym regionie Ewangelię przypomniano, że dalsza praca misyjna i ewangelizacyjna wymaga również poważnych nakładów materialnych, którymi amazońskie wspólnoty nie dysponują. Stąd postulat wsparcia ich funduszem finansowanym przez wszystkie episkopaty świata. Pojawiła się również propozycja utworzenia stałego forum biskupów Amazonii, współpracującego ściśle z Kościelną Siecią Panamazońską, które koordynowałoby posługę duszpasterską i misyjną w dziewięciu krajach, na terenie których leży Amazonia.

Kreatywne duszpasterstwo

Amazonia nie potrzebuje duszpasterstwa zachowawczego, ale kreatywnego. Nie można kurczowo trzymać się przestarzałych metod, tylko z misyjną odwagą należy stawiać czoło nowym wyzwaniom. Mówiono o tym 16 października na 12. kongregacji Synodu Biskupów. Wskazano zarazem, że wychodząc od przesłania Ewangelii, Kościół musi zatroszczyć się o swe miłosierne i misyjne oblicze, będąc głosem wyzyskiwanych i prześladowanych ludów Amazonii, nawet za cenę męczeństwa.

Poruszając na synodzie kwestie duszpasterskie, zauważono, że nie można pozostać obojętnym na głos wspólnot, które chronicznie pozbawione są kapłanów. Przypomniano, że ta rzeczywistość dotyczy 70 proc. Amazonii, a katolicy nie mogą korzystać z sakramentów nie tylko w niedziele, ale nawet na Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Ojcowie synodalni zauważyli, że brak księży powoduje odchodzenie wiernych do sekt, w których pastorzy są bardziej bliscy i pozostają na miejscu. Odnotowano też znaczące osłabnięcie zapału misyjnego szczególnie w najbardziej oddalonych wspólnotach, w których panują trudne warunki życia. „Amazonia potrzebuje misjonarzy, tylko im ludność tubylcza wciąż w pełni ufa” – mówiono na forum synodu. Kolejny raz pojawiała się propozycja tworzenia wędrownych grup misyjnych, co odzwierciedla styl życia i głoszenia Jezusa. W tym kontekście podkreślono, że bez zbędnej nostalgii trzeba zrezygnować z przestarzałych i niesprawdzających się już metod duszpasterskich, by z kreatywnością wypracować nowe, bardziej skuteczne na dzisiejsze czasy. Zwrócono tu uwagę na znaczenie ściślejszej współpracy ze świeckimi i docenienie ich zaangażowania. Ojcowie synodalni przypomnieli zarazem, że wielkim wyzwaniem dla Kościoła w regionie Amazonii wciąż pozostaje duszpasterstwo w dużych metropoliach i dotarcie w nich m.in. do tubylców, którzy zostali wykorzenieni ze swej ziemi i zmuszeni do jej opuszczenia, co generuje nowe formy wykluczenia.

Ekologia integralna i gospodarka

Podczas kongregacji przypomniano, że wspierając ludność tubylczą, należy prowadzić takie działania, które będą motywować ją do współodpowiedzialności za przyszłość Amazonii i wzmacniać przekonanie, iż tubylcy nie są jedynie ofiarami systemu, ale prawdziwymi protagonistami swej przyszłości. Wskazano zarazem, że zachowanie tego regionu przed zniszczeniem jest obowiązkiem całej ludzkości. Zaproponowano m.in. zacieśnienie współpracy między naukowcami z całego świata zajmującymi się ochroną stworzenia i skutkami zmian klimatycznych oraz włączenie do tych działań Papieskiej Akademii Nauk.

Zgłoszono także propozycję utworzenia Międzynarodowego Obserwatorium Kościelnego ds. Przestrzegania Praw Człowieka w tym regionie. Wskazano, że papieskie przedstawicielstwa obecne w Amazonii mogłyby odgrywać większą rolę wobec lokalnych władz i międzynarodowych koncernów, gdy chodzi o ochronę ziemi, wody i puszczy. Przypomniano też zasadę suwerenności żywnościowej, mówiącą o tym, że każdy lud ma prawo wyboru tego, co chce uprawiać i jeść, i decydowania o tym, jak zapewnić wszystkim wystarczający dostęp do wyżywienia przy poszanowaniu miejscowego ekosystemu.

"Podejmujemy tematy bardzo konkretne w czasie prac w małych grupach. W kontekście ekologii integralnej mówiliśmy o dramatycznych skutkach, jakie ma dla Amazonii nielegalna wycinka drzew i coraz większe pustynnienie tego obszaru, a także o szkodach, jakie powoduje powstawanie ogromnych elektrowni wodnych i kolejnych kopalni odkrywkowych. Nie myślę tu tylko o szkodach środowiskowych, ale także społecznych, o ludziach zmuszonych do migracji w poszukiwaniu źródła utrzymania, bo zaczyna np. brakować ryb. Tymi, którzy płacą najwyższą cenę, jak zwykle są najbardziej bezbronni i najubożsi" – mówił brazylijski biskup Neri Josè Tondello.

Handel ludźmi i narkomania

Na synodzie pojawił się też postulat zacieśnienia współpracy wszystkich episkopatów obejmujących Amazonię w walce z procederem handlu ludźmi, a także konieczności większego zaangażowania Kościoła w wypracowanie polityki społecznej chroniącej kobiety i dążącej do uszczelnienia granic. O tym, aby młodzież przyjeżdżająca do wielkich miast choć trochę przygotowana na to, co tam zastanie mówił bp Stanisław Dowlaszewicz, franciszkanin od 33 lat pracujący w Boliwii. Zwrócił uwagę, że w pogoni za łatwiejszym życiem, tysiące młodych ludzi ucieka z wnętrza Amazonii do wielkich miast na jej obrzeżach. Żeby przeżyć często angażują się w transport narkotyków, a kiedy przestają być potrzebni, giną z rąk sicarios, płatnych morderców. Jego zdaniem młodymi powinni zająć ci, którzy mieszkają z nimi w ich wioskach, czyli rodzice, wspólnoty kościelne, wszyscy muszą mówić im o konkretnych niebezpieczeństwach, które na nich czyhają.

Komisja przygotowująca dokument

Na półmetku synodalnych obrad, 15 października, podano nazwiska 12 członków komisji, której powierzono przygotowanie dokumentu Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Regionu Amazonii. Przewodniczącym został kard. Cláudio Hummes, OFM, emerytowany arcybiskup São Paulo, przewodniczący Episkopalnej Komisji ds. Amazonii Narodowej Konferencji Biskupów Brazylii (C.N.B.B.) i prezydent Panamazońskiej Sieci Kościelnej (REPAM) (Brazylia).

Spotkanie i Droga Krzyżowa

W ramach wydarzeń towarzyszących synodowi 17 października papież spotkał się z grupą około 40 Indian amazońskich. Część z nich jest uczestnikami zgromadzenia synodu, a pozostali biorą udział w innych inicjatywach, jakie odbywają się w Rzymie. Z kolei 19 października rano odprawiono Panamazońską Drogę Krzyżową, która przeszła spod Zamku św. Anioła na plac św. Piotra.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem