Reklama

Sanktuarium św. Jacka w Legnicy

KS. WALDEMAR WESOŁOWSKI
Edycja legnicka 28/2002

94 lata temu kościół św. Jacka został poświęcony, a od 30 lat istnieje tu parafia katolicka. 9 czerwca na legnickim Zakaczawiu odbyły się główne uroczystości jubileuszowe pod przewodnictwem biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka. W czasie uroczystej Mszy św. poświęcił on prace renowacyjne, a proboszcz parafii ks. Robert Kristman odczytał dekret Biskupa ustanawiający ten kościół lokalnym sanktuarium.

Największym skarbem Zakaczawia są jego parafianie

Główne uroczystości jubileuszowe w parafii św. Jacka otworzył koncert kolejowej orkiestry dętej. Na placu przed kościołem zgromadził on rzesze wiernych przybyłych na to święto. W południe rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył biskup legnicki Tadeusz Rybak. Udział wzięli również: ks. inf. Władysław Bochnak - wikariusz generalny, ks. prał. Józef Lisowski - kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej, księża z Legnicy oraz siostry zakonne. We Mszy św. uczestniczyła także Legnicka Orkiestra Symfoniczna i chór "Madrygał".

Po powitaniu gości przez przedstawicieli parafii głos zabrał proboszcz ks. Robert Kristman. Przypomniał postawione mu kiedyś pytanie: "Czy w nowym sanktuarium będą cuda?" - i stwierdził, że pierwszy cud już się dokonał. Jest to cud Bożej Opatrzności, której widzialnym znakiem jest świątynia odnowiona wielkim wysiłkiem wszystkich parafian.

O Zakaczawiu mówi się ostatnio dużo i często - kontynuował Ksiądz Proboszcz - powstała nawet sztuka teatralna i film Ballada o Zakaczawiu. Ukazują one tę najgorszą stronę dzielnicy - odrapane domy, ciemne sutereny, domy do rozbiórki, zaśmiecone podwórka. Powstała jednak inna ballada o innym Zakaczawiu. Bohaterami tej ballady są wspaniali ludzie o wielkich sercach pełnych ofiarności i poświęcenia. Dowodem tego jest odnowiony kościół i wiele innych dzieł prowadzonych w parafii, m.in. troska o ubogich, bezrobotnych, samotnych i dzieci. Uroczystość ta stała się okazją do podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do tego, że parafia może funkcjonować i prowadzić swoją misję. Ksiądz Kristman przypomniał, że uroczystość jubileuszowa parafii wpisuje się w obchody jubileuszu 10-lecia diecezji legnickiej i w jubileusz 25-lecia sakry biskupiej jej Ordynariusza. Z tego właśnie względu ma ona szczególną wymowę.

Uroczystości świętych głoszą cuda Chrystusa w jego sługach

Ksiądz Biskup rozpoczął Mszę św. od poświęcenia wody, którą pokropił wiernych i pobłogosławił efekty prac renowacyjnych. Przypomniał, że woda oczyszcza z grzechu i w sakramencie chrztu włącza do wspólnoty Chrystusa, za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.

Troska duszpasterzy i wiernych parafii św. Jacka o rozwój duchowy i troska o Kościół Chrystusowy wyraziła się również w tym, że poprosili oni Biskupa Legnickiego o ustanowienie świątyni lokalnym sanktuarium, w której znajdują się relikwie św. Jacka i rozwija się jego kult.

W dekrecie Biskupa odczytanym przez kustosza nowego sanktuarium było zaznaczone m.in., że przez cześć oddawaną świętym wierni spodziewają się otrzymać jakąś cząstkę i wspólnotę z nimi. Kult św. Jacka rozszerza się w sposób szczególny na Śląsku od wieków, od wielu lat także w Legnicy. Dlatego - czytamy w dekrecie - "uwzględniając wskazania Soboru Watykańskiego II odnośnie do kultu świętych oraz prośbę duszpasterzy i wiernych parafii pod wezwaniem św. Jacka w Legnicy i mając na uwadze duchowy pożytek ożywiania kultu św. Jacka, z dniem 8 maja 2002 r., w uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ustanawiamy i ogłaszamy kościół parafialny pod wezwaniem św. Jacka w Legnicy lokalnym sanktuarium św. Jacka w diecezji legnickiej". Od tego momentu nowe sanktuarium staje się szczególnym miejscem głoszenia Słowa Bożego, ożywiania życia liturgicznego, a szczególnie sprawowania sakramentu Eucharystii i sakramentu pokuty. Ma to dopomagać, aby wierni nawiedzający sanktuarium umacniali się w wierze i uświęcali swoje życie.

Reklama

Pan Bóg prosto pisze po krzywych liniach ludzkiego życia

Rozpoczynając homilię, Ksiądz Biskup stwierdził, że historia kościoła św. Jacka przypomina dzieje niejednego człowieka, który w swoim życiu przechodzi różne koleje losu. Pojawiają się momenty wzniosłe, pełne szczęścia, ale są również upadki, z których jednak można się podnieść. Dzięki łasce Boga można odbudować wszystko.

Życie religijne na Zakaczawiu przechodziło różne etapy. Przed wiekami znajdował się tutaj kościół i klasztor Kartuzów. Obecna świątynia została wzniesiona przez protestantów na jego miejscu. Po II wojnie światowej armia rosyjska zamieniła ją na stajnię. Jednak dzięki ludziom troszczącym się o wiarę i o zabytki kultury odnowiono w tym kościele życie religijne. Po przeprowadzeniu niezbędnych remontów przez wiele lat służył młodzieży jako miejsce skupienia i modlitwy. W 1972 r. utworzono tu nową parafię. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. prał. Tadeusz Kisiński. Od pięciu lat na czele parafii stoi ks. prał. Robert Kristman. To on podjął się trudnego zadania odnowienia tej świątyni. Prace renowacyjne doprowadziły do odkrycia niezwykłego piękna tej świątyni. Możliwe to było dzięki wielkiemu poświęceniu i ofiarności wszystkich parafian. Dziś możemy podziwiać owoce tej pracy i cieszyć się ich pięknem. Świątynia ta - stwierdził Ksiądz Biskup - stała się niezwykłą ozdobą piastowskiej Legnicy i całej diecezji.

Ta odnowiona świątynia jest miejscem, gdzie czcimy św. Jacka. Żył on w trudnych czasach, dlatego rozumiał doskonale, że trzeba nieść ludziom Ewangelię Chrystusa, która uszlachetnia człowieka, rodzinę, życie we wspólnocie narodowej i międzynarodowej. Święty Jacek jest znakiem działania Kościoła w naszej ojczyźnie. Jego orędzie jest aktualne także w naszych czasach, w naszej sytuacji. Jego duch apostolstwa powinien przenikać serca współczesnych ludzi, nas wszystkich.

Tak łatwo dzisiaj zrujnować świątynię swojego serca, doprowadzić do ruiny rodzinę - kontynuował Biskup Legnicki - tak łatwo demoralizuje się społeczeństwo. Efektem tego jest zło i lęk pojawiający się w sercach ludzkich. Dlatego trzeba na nowo usłyszeć to, co było ważne w życiu św. Jacka. Trzeba, żebyśmy trzymali się Chrystusa i Jego Ewangelii i nie dali się zwieść fałszywym prorokom, którzy chcą budować przyszłość Polski, przyszłość Europy bez Boga.

Na zakończenie Ksiądz Biskup wyraził wielką radość z tego, że może ten kościół wynieść do godności sanktuarium. Wyraził nadzieję, że będzie ono przygarniało nie tylko parafian, ale i mieszkańców Legnicy i całej diecezji, a owocem tego będzie wzrost wiary, nadziei i miłości. Skierował również do wiernych prośbę, aby gromadzili się w tej świątyni i modlili się za kapłanów oraz w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.

Co biskup zatwierdzi, to będzie i dla Boga miłe

Cytując te słowa z listu św. Ignacego Antiocheńskiego proboszcz parafii, ks. Robert Kristman, złożył podziękowanie Biskupowi Legnickiemu za decyzję o ustanowieniu kościoła św. Jacka lokalnym sanktuarium i za przewodniczenie uroczystej Mszy św. Przypomniał również, że w tym roku Ksiądz Biskup obchodzi jubileusz 25-lecia sakry biskupiej. W imieniu parafian, kapłanów i sióstr zakonnych złożył Jubilatowi życzenia i zapewnienie o modlitwie.

Nie zabrakło też podziękowań tym wszystkim, którzy wspierali prace remontowe i świadczyli swoją pomoc. W sposób szczególny ks. Kustosz podkreślił zasługi wykonawcy tych prac, firmy Daniela Nowackiego, który wraz z rodziną uczestniczył w uroczystości.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup udzielił wszystkim wiernym błogosławieństwa relikwiami św. Jacka.

Reklama

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

2019-08-19 07:23

Bp Marek Mendyk

- Dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów – napisał bp Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, w apelu skierowanym do rodziców w związku z planowanym finansowaniem przez niektóre samorządy zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych.

fotolia.com

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP apeluje do rodziców o czujność i roztropność w związku z planowanym finansowaniem przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkachoświatowych.

Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawnych opiekunów:

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania poniżej oraz na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl

bp Marek Mendyk

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kongres 60 Milionów sposobem na integrację Polaków z całego świata!?

2019-08-20 20:52

Informacja prasowa

60 milionów Polaków! 40 milionów w kraju i aż 20 milionów poza jego granicami! Kongres 60 Milionów – największa integracja Polaków z całego świata! Rok 2019 to 6 edycji kongresu w sześciu różnych miastach. Słoneczne Miami, zachmurzony Londyn, modernistyczny Berlin, fantastyczne Buffalo, niezwykły Nowy Jork i przede wszystkim nasz ojczysty Rzeszów!

Informacja prasowa

Uznani eksperci, czołowi przedstawiciele wielu branż oraz liderzy polonii z całego świata. Budowa i pogłębianie stosunków pomiędzy polonią a Polakami. Ciekawe dyskusje, inspirujące prelekcje i skuteczny networking, to fundamenty tej inicjatywy.

Przed nami polska odsłona Kongresu 60 Milionów w pięknym i innowacyjnym Rzeszowie! Od 28 do 30 sierpnia w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego będziemy pielęgnować polskie tradycje i rozmawiać o gospodarce, inwestycjach, finansach, biznesie i promocji Polski. Trzy dni intensywnych debat, wydarzeń towarzyszących a w tym sentymentalna podróż do Krakowa.

Dzień w całości poświęcony merytorycznym aspektom integracji Polaków z całego świata to 30 sierpnia. G2A Arena stworzy szansę udziału w kilkunastu panelach dyskusyjnych oraz power speechach, dzięki którym będzie można spojrzeć na potencjał z perspektywy nie tylko rodzimych przedsiębiorców, ale także biznesmenów z polskimi korzeniami. Całość zapowiada się niezwykle intensywnie! Zakres tematyczny najbliższej odsłony Kongresu 60 Milionów obejmie takie zagadnienia, jak:

• promocja polskich regionów wśród Polonii

• gospodarczy potencjał Polski

• turystyka medyczna, wypoczynkowa i biznesowa

• rynek finansowy

• przedsiębiorcy polonijni

• siła polskiej innowacji

• studia w Polsce

• logistyka jako potrzeba i szansa rozwojowa

• siła polskiego menedżera

• promocja polskich produktów

• pozarządowe organizacje polskie i polonijne

• siła przebicia polskiej innowacji w medycynie na rynkach zagranicznych

Na edycję rzeszowską zaplanowano także punkty programu umożliwiające zarówno wzmocnienie więzi polonijnych, jak i budowę międzynarodowych relacji biznesowych.

Ważne informacje:

Termin: 28-30 sierpnia 2019 r.

Miejsce wydarzenia: G2A Arena, Jasionka 953

Rejestracja: evenea.pl/event/60mln-rzeszow/

Strona wydarzenia: 60mln.pl/y2019/rzeszow-2019/

FB wydarzenia: facebook.com/60mln/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem