Reklama

Wiadomości z Polski

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Ponad 4,5 mln wigilijnych świec zamierzają rozprowadzić w tym roku w czasie Adwentu organizatorzy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
Inicjatywę tę organizuje Caritas Polska wspólnie z ośrodkiem miłosierdzia "Eleos" Kościoła Prawosławnego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
W tym roku znaczna część funduszy z akcji zostanie przeznaczona na dofinansowanie zimowisk i kolonii letnich dla dzieci z ubogich rodzin. Ze środków pozyskanych ze sprzedaży świec skorzystają także placówki prowadzone przez Caritas w całym kraju: domy samotnej matki, ośrodki rehabilitacyjne, świetlice środowiskowe, ogniska wychowawcze dla dzieci z rodzin zagrożonych patologiami. Część pieniędzy będzie przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach oraz na doraźną pomoc rodzinom wielodzietnym.
Tak jak w ubiegłym roku, Caritas przeznaczy 10 groszy z każdej świecy na pomoc dzieciom żyjącym poza granicami naszego kraju. Świece Caritas będą rozprowadzane także w kościołach Białorusi i Ukrainy.
W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas rozprowadza również bożonarodzeniowe kartki pocztowe. Można je obejrzeć na internetowej stronie Caritas (www. caritas.pl).

To manipulacja!

O artykule w "gazecie Wyborczej" nt. aborcji

Reklama

"Większość Polaków - aż 83 proc. - uważa, że przerywanie ciąży powinno być dozwolone" - donosi Gazeta Wyborcza z 20 listopada br.
"Ten artykuł to manipulacja - stwierdził Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. - Nagłówek sugeruje, że znacząca większość nagle zaczęła domagać się aborcji. Jeśli przyjrzeć się wynikom podanym niżej i dużo drobniejszym drukiem, to nic nie usprawiedliwia takiej tezy. Aborcję na życzenie popiera zaledwie 28 proc.
Same wyniki nie są specjalnie zaskakujące - okazuje się, że nastąpiło nie radykalne zwiększenie akceptacji aborcji, ale niewielkie zmniejszenie. Jeśli porównać to z sondażami z poprzednich lat, okazuje się, że coraz mniej Polaków uważa usunięcie ciąży za dopuszczalne, a coraz więcej ocenia to zdecydowanie jako zło. Dzisiaj akceptacja aborcji jest mniejsza niż wtedy, gdy wchodziła w życie ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
"Nie jestem zwolennikiem sytuacji, w której tworzy się prawo według sondaży - mówił P. Wosicki. - Jednak artykuły takie, jak w Gazecie Wyborczej to próba zmiany rzeczywistości. Może też ostrzał przedpola przed próbą zmiany ustawy? Wiadomo, że takie propozycje krążą po Sejmie, nie uzyskując jednak większej akceptacji. Może wyjaśnienia trzeba szukać w tym, że niebawem w Sejmie odbędzie się coroczna debata na temat realizacji ustawy?".
Obrońcy życia mówią, że dobre prawo i postęp cywilizacyjny, dzięki któremu Polacy wiedzą więcej o życiu prenatalnym, sprawiają, że maleje poparcie dla aborcji.

Rzecznik Episkopatu Polski nt. poszerzenia UE

"Zarówno Europa Wschodnia, jak i Zachodnia muszą przemyśleć kształt Europy przyszłości" - powiedział KAI 18 listopada br. rzecznik Episkopatu Polski, o. Adam Schulz SJ, komentując informację o dacie poszerzenia Unii Europejskiej - 1 maja 2004 r. Wyraził on nadzieję, że końcowa faza negocjacji będzie korzystna nie tylko dla Unii, ale też dla Polski.
Zdaniem Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski, Europa winna podjąć wysiłek na rzecz budowania nowego kształtu naszego kontynentu, czemu obecnie służą prace Konwentu Europejskiego. Podkreślił, że podwalinę jedności w Europie muszą stanowić wartości chrześcijańskie, które ją kształtowały przez wieki, bowiem "jeśli zabraknie tego fundamentu, to budynek europejski wcześniej czy później musi się rozpaść".
Rzecznik Episkopatu dodał, że do budowania jedności europejskiej powinny się przygotować nie tylko kraje kandydackie, ale też państwa będące członkami Unii. Nie chodzi tu - jak podkreślił - wyłącznie o polityków czy struktury gospodarcze, ale też o odpowiednie nastawienie społeczne. "Wydaje się, że zarówno w Europie Wschodniej, jak i Zachodniej ciągle jeszcze potrzeba pracy na rzecz poszukiwania kształtu Europy w przyszłości" - powiedział o. Schulz.

Jubileusz Krajowego Duszpasterstwa Rolników

13 listopada odbyła się sesja z okazji 20-lecia istnienia KDR. "To jest dla rolników najważniejsze miejsce w Polsce. Tutaj przychodzą z wieńcami na ogólnopolskie Dożynki, dziękując za plony - mówił bp Jan Styrna z Tarnowa, krajowy duszpasterz rolników. - Dzisiaj przyszliśmy do Matki Bożej dziękować za 20 lat Duszpasterstwa i uprosić łaski do dalszego działania". Bp Styrna odprawił Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej dla kilkudziesięciu uczestników sesji. W Sali Papieskiej rozmawiano o 20 latach istnienia Duszpasterstwa i jego działalności. Wykłady przedstawili: ks. dr Eugeniusz Marciniak, dyrektor Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników, ks. prał. Bogusław Bijak, mgr inż. Janusz Byliński, ks. dr Stanisław Janik.

Modlitwa w intencji polonii

Reklama

W 70. rocznicę powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej - 15 listopada na Jasnej Górze na nocnym czuwaniu pod hasłem: By braciom naszym za granicą nie zabrakło dobrych pasterzy zgromadziło się ok. 400 osób, m.in. z: Anglii, Niemiec, Francji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu, ok. 60 księży chrystusowców wraz z przełożonym generalnym - ks. Tadeuszem Winnickim, wikariuszem generalnym - ks. Zbigniewem Rakiejem i prowincjałami z całego świata oraz siostry Misjonarki Chrystusa Króla wraz z przełożoną generalną - s. Edytą Rychel. Przybyli też: prof. Andrzej Stelmachowski - prezes Wspólnoty Polskiej, Janina Sagatowska z Senackiej Komisji ds. Polonii, Barbara Żuk z MSZ. Mszę św. o północy przed Cudownym Obrazem odprawił ks. Tadeusz Winnicki. Pozdrowienia dla pielgrzymów przesłali: nuncjusz apostolski w Polsce - abp Józef Kowalczyk i Prymas Polski - kard. Józef Glemp.
Czuwanie poprzedziła promocja albumu autorstwa Adama Bujaka o żeńskich klasztorach klauzurowych pt. Skarby klasztorów, w której obok autora wzięli udział: metropolita częstochowski - abp Stanisław Nowak oraz redaktor albumu i prezes Wydawnictwa "Biały Kruk" - Leszek Sosnowski. Organizatorem spotkania był ks. Sławomir Murawka, rzecznik prasowy Chrystusowców.

Rodzina szpitalna

16 listopada przybyła 300-osobowa Pielgrzymka Zakonu Bonifratrów i ich współpracowników ze szpitali w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej odprawił bp Adam Lepa z Łodzi, honorowy członek Zakonu Bonifratrów. "Służba człowiekowi jest szczególną postacią miłości do Pana Boga i do drugiego człowieka - mówił bp Lepa. - Przez całe wieki bracia bonifratrzy byli nazywani braćmi miłosierdzia". W trakcie pielgrzymki referaty wygłosili: ks. dr Kazimierz Kurek SDB i dr n. med. Elżbieta Łazarczyk-Kędzia. Przybyli też: prowincjał Zakonu - br. Ambroży Pietrzkiewicz, dr Marek Kropicki - dyrektor szpitala Bonifratrów w Krakowie i o. Benedykt Iwaszkiewicz - kapelan tej placówki.

Jubileusz Chóru Jasnogórskiego

17 listopada Jasnogórski Chór Mieszany im. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski świętował 50-lecie istnienia. O godz. 17.00 w Bazylice Mszy św. z udziałem chórów jasnogórskich przewodniczył przeor Jasnej Góry - o. Marian Lubelski. Słowo Boże wygłosił o. Sebastian Matecki, podprzeor. W uroczystości uczestniczył o. Jerzy Tomziński, inicjator założenia Chóru i ówczesny przeor Jasnej Góry. Obecny był Tadeusz Hryniewicki, jasnogórski organista, wieloletni dyrygent Chóru. Po Mszy św. chórzyści pod dyrekcją Józefa Siedlika przy akompaniamencie organowym Marcina Lausera wykonali jubileuszowy koncert.
Jasnogórski Chór Mieszany tworzy 40 śpiewaków. Uświetniają oni swoim śpiewem nabożeństwa i uroczystości jasnogórskie. Chór koncertował także za granicą. Jego repertuar tworzą dawne i współczesne utwory religijne oraz pieśni; wiele skomponował i opracował J. Siedlik. Obecnym opiekunem chórów jasnogórskich jest podprzeor - o. Nikodem Kilnar.

"Szkoła patriotyzmu"

Pod takim hasłem przebiegało w dniach 14-16 listopada 13. Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich. Uczestniczyło w nim ok. 1,2 tys. dyrektorów i nauczycieli szkół katolickich, reprezentantów innych placówek oświatowych oraz ok. 60 kapłanów. W piątek Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej odprawił bp Stanisław Napierała. W homilii przypomniał, że "katolickość szkół obliguje do większej troski o własną tożsamość, nie tylko po to, by ją zachować, lecz także, by rozwijać tkwiące w niej możliwości". Uczestnicy Forum wysłuchali wykładów: biskupa diecezji kieleckiej Kazimierza Ryczana i bp. Adama Lepy z Łodzi, prof. Marii Braun-Gałkowskiej, ks. dr. Alfreda Wierzbickiego z KUL-u, dr. hab. Mirosława Piotrowskiego oraz wystąpienia Agnieszki Kudlińskiej z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecna była Anna Zawisza z Departamentu Kształcenia. W Polsce istnieje 450 szkół katolickich.

Modlitwa Pallotynów

16 listopada w nocnym czuwaniu modliła się 600-osobowa grupa młodzieży związanej z Księżmi Pallotynami. W trakcie tradycyjnego, dorocznego czuwania Mszę św. odprawił prowincjał Pallotynów - ks. Zygmunt Falczyński, a słowo Boże wygłosił ks. Czesław Parzyszek, przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Czuwanie zorganizował ks. Janusz Rempalski SAC z Częstochowy.

W skrócie

11 listopada Mszę św. w intencji Ojczyzny w 84. rocznicę odzyskania niepodległości odprawił definitor generalny Zakonu Paulinów - o. Jerzy Kielech, a modlitwie różańcowej za Ojczyznę przewodniczył o. Longin Bekiel.

11 listopada rozpoczęły się 6-dniowe rekolekcje dla blisko 90 ojców i braci paulinów. Nauki głosił ks. Kazimierz Wójtowicz CR.

17 listopada Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej dla Stowarzyszenia "Twoje Serce" odprawił redaktor naczelny tygodnika Niedziela - ks. inf. Ireneusz Skubiś. We Mszy św. wziął udział prezes Stowarzyszenia - lek. med. Zbigniew Łebek.

Zapowiedzi

6-8 grudnia - Jasnogórskie Dni Skupienia;

7 grudnia - Pielgrzymka Pszczelarzy;

7 grudnia - Jasnogórskie Wieczory Organowe: godz. 19.30 - Bazylika Jasnogórska;

7/8 grudnia - Papieska Unia Misyjna;

7-9 grudnia - 21. Pielgrzymka Sodalicji Mariańskiej;

8 grudnia - Odpust Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;

8 grudnia - Pielgrzymka Romów.

Tydzień w Polsce

Uroczysta Msza św. odprawiona w archikatedrze św. Wojciecha na Wzgórzu Lecha była głównym punktem obchodów 400-lecia Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Mszy św. przewodniczył kard. Zenon Grocholewski - prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, a homilię wygłosił Prymas Polski - kard. Józef Glemp. Podczas Mszy św. został odczytany specjalny, okolicznościowy list Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji jubileuszu Seminarium.

W Krakowie gościł Jean Vanier, legendarny twórca chrześcijańskich wspólnot dla osób niepełnosprawnych umysłowo: "Arka" oraz "Wiara i Światło".

400 ton polskiej mąki otrzymają od Kościoła na Śląsku głodujący w Tanzanii i na Madagaskarze. W ten sposób spożytkowane zostanie 450 tys. zł, które na ten cel zebrano tuż przed wakacjami przed kościołami archidiecezji katowickiej. Statek z darami ma dotrzeć do celu w okresie Bożego Narodzenia. O akcji ofiarowania nadwyżek zboża państwom afrykańskim z uznaniem mówił Ojciec Święty podczas sierpniowej pielgrzymki do Polski.

Jako datę wejścia do Unii Europejskiej zaproponowano Polsce 1 maja 2004 r., utrzymując warunki finansowe wybitnie niekorzystne dla Polski.

Premierzy krajów kandydujących do członkostwa w UE na spotkaniu w Warszawie zaapelowali o lepsze warunki finansowe integracji, większe dopłaty do produkcji rolnej i o prawo do współtworzenia europejskiej konstytucji także dla nowych członków.

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z konstytucją ustawę o abolicji podatkowej i deklaracjach majątkowych autorstwa wicepremiera G. Kołodki, przyjętą przez Sejm i Senat. "To wyjątkowo nieudany twór legislacyjny" - powiedział m.in. przewodniczący Trybunału, prof. Marek Safjan.

Ponad 10 tys. osób - górnicy, hutnicy, kolejarze, służba zdrowia - wzięło udział w największej od 12 lat na Śląsku manifestacji w obronie miejsc pracy. Pod Urzędem Wojewódzkim w Katowicach protestowano przeciwko rządowemu programowi restrukturyzacji górnictwa, który przewiduje m.in. zwolnienie 35 tys. osób do 2006 r.

Rząd pracuje nad kontrowersyjną zmianą ordynacji podatkowej, umożliwiającą małym i średnim przedsiębiorstwom płacenie podatków długami jednostek sektora państwowego, np. szpitali. Zadłużone jednostki państwowe płaciłyby wierzycielom odsetki takie, jakie płaci się od zaległości podatkowych (18 proc.).

Z Unii Wolności wystąpił Tadeusz Mazowiecki, jej główny współzałożyciel i były premier. "Odchodzę dlatego, że członkowie UW, za zgodą zarządu, kandydowali na listach SLD oraz współpracują z Samoobroną" - tłumaczył swoją decyzję.

Podczas zjazdu Związku Nauczycielstwa Polskiego bardzo krytycznie oceniono politykę rządu Leszka Millera wobec środowiska nauczycieli.

Konwent Wyborczy Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, obradujący w Krakowie, udzielił jednogłośnie absolutorium zarządowi, który zakończył swoją 5-letnią kadencję. Na czele nowych władz ponownie stanął dotychczasowy prezydent - Juliusz hr. Ostrowski.

Andrzej Milczanowski, były minister spraw wewnętrznych, został formalnie oskarżony o "ujawnienie tajemnicy państwowej". Chodzi o sprawę oskarżenia Józefa Oleksego o współpracę z rosyjskim wywiadem.

Proces przeciw sprawcom oskarżonym o masakrę robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. będzie kontynuowany, mimo niestawienia się jednego z głównych oskarżonych - Stanisława Kociołka.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kapłan jest potrzebny światu

2021-06-08 12:34

Niedziela Ogólnopolska 24/2021, str. 18

[ TEMATY ]

kapłan

kapłan

Adobe.Stock

Dzisiaj, gdy próbuje się zerwać więzi jedności między kapłanami a wiernymi i wciągać kapłanów w bagno grzechu, jeszcze mocniej potrzebujemy Waszej modlitwy. Okazją do tego jest Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, który obchodzimy w Kościele w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Być księdzem zawsze znaczy to samo: dzielić codziennie troski i sprawy ludzi, a pośród nich wskazywać na sprawy Boże. „Kapłan [jest] brany spośród ludzi, dla ludzi też jest ustanawiany w sprawach Bożych, aby składał dary i ofiary za grzechy” – czytamy w Liście do Hebrajczyków (por. 5, 1). Kapłan potrzebuje wsparcia od ludzi, bo jest dla ludzi. Nie ma kapłaństwa bez wiernych, bez Kościoła. W Starym Testamencie jest wymowna scena przedstawiająca walkę Izraelitów z Amalekitami, którzy zagrodzili im drogę do Ziemi Obiecanej. Rozgorzała bitwa. Mojżesz stał na górze z wyciągniętymi ku niebu ramionami i modlił się o błogosławieństwo dla swego narodu. Gdy ręce Mojżesza, omdlewając, opadały, przewagę w walce zdobywali Amalekici. Gdy znów wznosił je ku niebu, Bóg błogosławił Izraelitom. Słabnące ręce Mojżesza podtrzymywali starsi, którzy nie brali udziału w bitwie, by w ten sposób wesprzeć walczących (por. Wyj 17, 8-13). Kapłan zatem ma być jak Mojżesz – wyciągać ręce ku niebu i modlić się wytrwale, musi być więc przede wszystkim człowiekiem modlitwy, gdyż istotą i podstawą posługi kapłańskiej jest głęboka osobista więź z Bogiem.

CZYTAJ DALEJ

Biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz instytucji kościelnych podległych KEP

2021-06-11 15:57

[ TEMATY ]

episkopat

Konferencja Episkopatu Polski

Karol Porwich/Niedziela

W piątek, 11 czerwca, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Powołano m.in. dwóch członków Rady Stałej KEP oraz Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP.

Publikujemy listę decyzji podjętych podczas 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski:

CZYTAJ DALEJ

Łódź: Zmarła Mama Arcybiskupa Grzegorza Rysia

2021-06-12 17:18

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

Archiwum

W sobotę 12 czerwca 2021 roku zmarła śp. Maria Ryś – mama ks. abp. Grzegorza Rysia metropolity łódzkiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję