Reklama

Dobrej Muzyce Opatrzność pomoże

Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dobrej, będący doskonałą promocją muzyki chrześcijańskiej i jej twórców, odbył się w Warszawie, na historycznym placu Zamkowym pod kolumną króla Zygmunta, w dniach 5-6 października br. Było to prawdziwe święto szeroko pojętej kultury, przez fakt ukazania mocno w niej zakorzenionych i stale obecnych wartości ewangelicznych i chrześcijańskich, określających tożsamość i tradycję naszego kontynentu, stanowiących jednocześnie fundament jedności europejskiej.

Niedziela Ogólnopolska 48/2002

Rafał Artych

Widok na plac Zamkowy i scenę festiwalową

Widok na plac Zamkowy i scenę festiwalową

Wielkim niepokojem napawa fakt, że coraz mniej młodych ludzi widać w Kościele. W wielu polskich rodzinach proces wychowania religijnego został sprowadzony tylko do tradycyjnych zachowań powierzchownego przeżywania świąt i uroczystości religijnych. Często katechizacja w szkole już nie wystarcza, a współczesna polska młodzież ucieka także w świat zgubnych używek, potęgujących brutalność i przemoc.
W takiej sytuacji oczywiste jest, że świat potrzebuje dzisiaj bardziej świadków niż nauczycieli. Nowe wspólnoty ewangelizacyjne, rozwijające się dynamicznie i aktywnie, są wielką szansą dla Kościoła lokalnego i powszechnego. Ożywiają one Kościół nie tylko zapałem autentycznej wiary, ale stają się jednocześnie naturalnym zastępem świeckich ewangelizatorów, odkrywających nowe obszary współczesnej ewangelizacji. Świadomi swojej odpowiedzialności za wizerunek chrześcijaństwa, ukazują atrakcyjność Jezusowego przesłania. Dlatego też nie ma nieodpowiedniego czasu i nieodpowiednich miejsc na głoszenie Ewangelii. Orędzie Chrystusowe powinno docierać wszędzie. "Współczesne aeropagi miast, placów, stadionów, sal koncertowych, blokowisk, szpitali, środowisk patologicznych i przestępczych, stacji radiowych i telewizyjnych czekają w dalszym ciągu na swoich Pawłów". I nie tylko księża czy osoby duchowne mają nimi być. Ogromną rolę mają tu do spełnienia świeccy intelektualiści, politycy, dziennikarze, ludzie kultury - wszyscy, którzy głoszą Dobrą Nowinę.
Chociaż techniki współczesne promujące konsumpcjonizm nie zawsze idą w parze z rozwojem prawdziwej kultury, a wartości muzyczne zostają zdeprecjonowane chęcią uzyskania taniej popularności, zysku, pogonią za sensacją, płytkimi atrakcjami (im więcej huku, tym lepsza muzyka, im większy czad, tym lepsza zabawa, im bardziej kolorowe włosy u wykonawców, tym lepiej i ciekawiej) - to jednak istnieją twórcy i wykonawcy muzyki rozrywkowej, mający głębsze poczucie piękna, prawdy i dobra.
Wydaje się, że właśnie ta grupa artystów, wykonujących tzw. muzykę chrześcijańską lub mających w swym repertuarze elementy religijno-humanistycznego przesłania, zadecyduje, czy tzw. Dobra Muzyka - którą promują środowiska chrześcijańskie, jak choćby "RUaH", "KDM", "Studio Deo Recording" oraz wiele katolickich stacji diecezjalnych - pozostanie spoiwem łączącym wartości chrześcijańskie i humanistyczne, czy też będzie dźwiękiem pękniętego dzwonu, nie pozostawiającym po sobie dłuższego echa.
Współczesna muzyka chrześcijańska, bazująca na słowach zaczerpniętych z Biblii, bądź nią inspirowanych, oraz na profesjonalnym warsztacie muzycznym, postrzegana dzisiaj w kategoriach ciekawego zjawiska, znajduje coraz więcej fanów, nawet wśród osób będących dotychczas daleko od Boga i Kościoła. Zjawisko to zauważają również profesjonalne komercyjne i publiczne media. Utwory muzyczne tego nurtu coraz częściej znajdują się na listach przebojów wielu stacji telewizyjnych i radiowych.
Utwory muzyki chrześcijańskiej i sami wykonawcy stają się rodzajem tuba Dei - głosu Boga często na pustynnych jeszcze obszarach ewangelizacji. Dostrzega się, że niektórzy profesjonalni wykonawcy, śpiewający jeszcze do niedawna teksty przesycone klimatem brutalności i arogancją, przechodzą duchowe przeobrażenie, otwierając się na muzykę chrześcijańską i na to wszystko, co ona niesie.
Grupa "nawróconych" artystów, w których dokonała się radykalna transformacja duchowa, przyczynia się do zmiany zafałszowanego wizerunku artysty, wylansowanego przez wiele rockowych zespołów jako kogoś, kto pije, zażywa narkotyki i żyje na całkowitym luzie moralnym.
Zdolność oceny tego, co już za nimi, pozwala krytycznie spojrzeć na siebie i swoje środowisko artystyczne. Budująca jest świadomość tych artystów, którzy - żyjąc szalonym tempem początku XXI wieku - coraz częściej uważają, iż w totalnym pomieszaniu wartości, znaczeń i priorytetów w świecie - w którym konsumpcyjna społeczność z trudem formuje jakikolwiek etos - muzyka może być formą modlitwy, wspaniałą duchową alternatywą. Podpowiadają jednocześnie swoim fanom, iż warto w klimacie Bożych dźwięków zatrzymać się na chwilę i poszukać wewnętrznego spokoju i harmonii, by móc właściwie postawić granicę między tym, co w życiu ważne, a tym, co mniej istotne.
Analiza postaw i wypowiedzi artystów pozwala zauważyć i podkreślić rzecz najważniejszą. Wielkość "nawróconych" artystów płynie stąd, że mogą o swoim "nawróceniu" mówić innym, śpiewając, że kierują jednocześnie swoje przesłanie wiary do wielu - podobnie jak oni wcześniej - zagubionych w wierze fanów. Stoją przy boku Jezusa i na progu XXI wieku są już nie tylko Jego uczniami, ale razem z Nim kierują do tysięcy młodych ludzi Jego przesłanie. Jest to szczególny rodzaj ewangelizacji w świecie, w którym Boga na różne sposoby pragnie się ciągle zagłuszać.
Obraz pozytywnej ewolucji środowiska muzycznego w tym obszarze zdopingował Radio Warszawa Praga, rozgłośnię diecezji warszawsko-praskiej, do tego, aby w Warszawie - głównym ośrodku życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego, miejscu o niebywałym potencjale artystycznym, zorganizować Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dobrej.
Bezpośrednim celem Festiwalu była promocja muzyki chrześcijańskiej, określanej mianem Muzyki Dobrej ze względu na profesjonalny warsztat wykonawczy oraz pozytywne, ogólnoludzkie i chrześcijańskie przesłanie oparte często na tekstach Pisma Świętego.
Istotnym zamiarem pomysłodawców i organizatorów Festiwalu było zwrócenie uwagi na fakt, że wiele elementów wprost religijnych zawiera się także w przesłaniu znanych polskich wykonawców. Stąd obecność na Festiwalu ponad 20 zespołów i wykonawców stanowiących czołówkę muzyki chrześcijańskiej. Wśród nich znaleźli się: Magda Anioł, Tomek Kamiński, Jacek Dewódzki; zespoły: "New Life M", "Jarek Wajk z grupą", "Chili My", "Anastasis", "Amenband", "Good Religion", "3miel", "Euangelion", "RUaH", "Leaf", "Kapela Przyjaciela", "Nowe Jerusalem", "3 siostry", "40+30/70"; chóry wykonujące muzykę uwielbienia: "Saruel", "TGD", "Mate.o"; oraz tak znani artyści, jak: Edyta Geppert, Stanisław Soyka, Mieczysław Szcześniak.
Mając już za sobą wysiłek związany z organizacją i przygotowaniem Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dobrej, a jednocześnie pamiętając o radości, jakiej doświadczyliśmy podczas festiwalowych dni, jako organizatorzy żywimy nadzieję, że Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dobrej na stałe wejdzie do kalendarza najważniejszych wydarzeń kulturalnych i ewangelizacyjnych w naszym kraju. Wierzymy, że Boża Opatrzność pomoże w tej dobrej, słusznej i wartościowej sprawie.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Reklama w Tygodniku Katolickim „NIEDZIELA”

Karol Porwich/Niedziela

„Niedziela” to:

• ogólnopolski tygodnik katolicki, istniejący na rynku od 1926 roku

• informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie, o sprawach społecznych, rodzinnych, gospodarczych i kulturalnych

• obecność w polskich parafiach w kraju i poza granicami (Włochy, USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania), w sieciach kolporterskich i na Poczcie Polskiej

• szczególna obecność w 19 diecezjach w Polsce, w których ukazują się edycje diecezjalne: warszawska, krakowska, częstochowska, wrocławska, sosnowiecka, podlaska, bielska, świdnicka, szczecińska, toruńska, zamojska, przemyska, legnicka, zielonogórska, rzeszowska, sandomierska, łódzka, kielecka, lubelska

• 68 stron ogólnopolskich i 8 diecezjalnych

• portal www.niedziela.pl

• księgarnia (www.ksiegarnia.niedziela.pl) – ponad 350 publikacji książkowych

• studio radiowe Niedziela FM oraz telewizyjne Niedziela TV z możliwością przygotowania materiałów w jakości HD, własny kanał na YouTube, materiały na portalu www.niedziela.pl, zamówienia realizowane dla TV Trwam, TVP i lokalnej telewizji

• jest obecna w internecie, w rozgłośniach radiowych, w niektórych telewizjach regionalnych

Reklama w naszym Tygodniku jest potwierdzeniem wiarygodności firmy - do tego przyzwyczailiśmy naszych Czytelników.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie "Niedzieli" przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozwoliły ustalić profil Czytelników "Niedzieli":

• wiek - 28 - 65 lat

• wykształcenie - wyższe i średnie

• kobiety i mężczyźni w proporcjach 48% do 52%

• mieszkańcy dużych i średnich miast oraz wsi
Kolportaż - 60% parafie, 40% Poczta Polska, KOLPORTER i inne firmy kolporterskie;

Nakład: zmienny od 85 tys. do 115 tys. w zależności od okoliczności

Kontakt
Zamówienie reklamy lub ogłoszenia można przesłać:

Reklama
   Krzysztof Walaszczyk
   Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
   marketing@niedziela.pl

Ogłoszenia
   Barbara Kozyra
   tel. (34) 369 43 65
   tel. na centralę: (34) 365 19 17 w. 365
   ogloszenia@niedziela.pl

drogą pocztową pod adresem:
   Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


CZYTAJ DALEJ

Nowy kanclerz, rektor seminarium i proboszczowie - dalsze zmiany personalne

2021-06-08 11:37

[ TEMATY ]

diecezja świdnicka

zmiany księży

ks. Mirosław Benedyk

Kapłani diecezji podczas spotkania z biskupem

Kapłani diecezji podczas spotkania z biskupem

Po wczorajszym wręczeniu dekretów wikariuszowskich, Biskup Świdnicki na środę 9 czerwca br. zaprosił do auli kurialnej kapłanów, których dotyczyły zmiany proboszczowskie. Bp Marek Mendyk dokonał także zmian personalnych w Świdnickiej Kurii Biskupiej, Wyższym Seminarium Duchownym i Domu Księży Emerytów.

Z dniem 1 lipca 2021, ks. kan. Arkadiusz Chwastyk, dotychczasowy oficjał Sądu Biskupiego, zastąpi na funkcji Kanclerza Kurii Świdnickiej ks. prał. Stanisława Chomiaka, który przez 17 lat pełnił ten urząd. Po 13 latach ze świdnickim seminarium żegna się ks. prał. Tadeusz Chlipała, który obejmie urząd proboszcza w par. św. Ap. Piotra i Pawła w Świebodzicach. Dotychczasowego rektora zastąpi ks. kan. Dominik Ostrowski, prof. PWT Wrocław, który w latach 2009-2017 pełnił funkcje wicerektora w świdnickim seminarium. Zmiana objęła także Dom Księży Emerytów. Nowym dyrektorem został dotychczasowy proboszcz par. NSPJ w Świdnicy ks. kan. Paweł Wróblewski, który zastąpi ks. kan. Pawła Łabudę skierowanego na urząd proboszcza do Rogoźnicy. 

CZYTAJ DALEJ

Łódź: Zmarła Mama Arcybiskupa Grzegorza Rysia

2021-06-12 17:18

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

Archiwum

W sobotę 12 czerwca 2021 roku zmarła śp. Maria Ryś – mama ks. abp. Grzegorza Rysia metropolity łódzkiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję