Reklama

Wiadomości ze świata


Niedziela Ogólnopolska 1/2003

Z USA
Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło na "Ground Zero" w Nowym Jorku

Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło na "Ground Zero" - w miejscu, gdzie stały wieżowce World Trade Center, zniszczone w terrorystycznych zamachach 11 września 2001 r. Zawiozła je do Nowego Jorku delegacja austriacka, w skład której wchodzili: Kurt Bergmann z Radia i Telewizji ORF w Linzu, organizator akcji, proboszcz katedry św. Szczepana w Wiedniu - ks. Anton Faber oraz 12-letni chłopiec, który przywiózł Światło z Groty Narodzenia w Betlejem.
"Fakt, że światło pochodzi z Betlejem, miał dla mieszkańców tego miasta szczególne, symboliczne znaczenie. Ogromny wykop w miejscu, gdzie stały wieżowce WTC, ciągle robi przygnębiające wrażenie, a w tym kontekście Betlejemskie Światło Pokoju jest naprawdę światłem nadziei" - powiedział m.in. ks. Faber w rozmowie z austriacką agencją katolicką "Kathpress".
Austriacka delegacja zaniosła też Betlejemskie Światło Pokoju do znajdujących się w sąsiedztwie "Ground Zero" komend policji i straży pożarnej, a także do Kwatery Głównej NATO i konsulatu Austrii w Nowym Jorku. Podczas uroczystej Mszy św. Światło Pokoju zapłonęło w katedrze św. Patryka.

Z Belgii
O stosunku do religii w przyszłym traktacie konstytucyjnym UE

"W Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej musi znaleźć się zapis o poszanowaniu wolności religijnej we wszystkich jej wymiarach". Taki m.in. postulat zawarto w propozycjach Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (ComECE) oraz Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) odnośnie do sytuacji Kościołów i wspólnot religijnych w UE. Propozycje te zostały przesłane w specjalnym liście do Valéry´ego Giscarda d´Estaing, przewodniczącego Konwentu Europejskiego.
ComECE i KEK domagają się m.in. poszanowania statusu Kościołów, wspólnot religijnych i organizacji bezwyznaniowych, zgodnie z prawem narodowym poszczególnych państw członkowskich oraz zapisu o ustanowieniu z nimi dialogu strukturalnego.
"Jeśli przyszły Traktat Konstytucyjny, który ma stanowić podstawę funkcjonowania UE przez następne dekady, będzie pozbawiony jakichkolwiek odniesień do religii, Kościołów czy wspólnot religijnych, to będzie to istotny brak w jego treści. Bowiem to właśnie religia, Kościoły i wspólnoty religijne nadają znaczenie społeczeństwu jako pewnej całości, stosunkom Unii z obywatelami, a także wartościom i tożsamości, na których opiera się społeczeństwo. Niniejsze propozycje stanowią wyraz rosnącej wagi religii, Kościołów i wspólnot religijnych dla dalszego rozwoju UE" - napisano m.in. w dokumencie.

Z Ziemi Świętej
Bożonarodzeniowe orędzie patriarchy łacińskiego Jerozolimy

W orędziu na Boże Narodzenie 2002 r. patriarcha łaciński Jerozolimy - abp Michel Sabbah wezwał do pokoju w Ziemi Świętej. Swoje orędzie patriarcha zaprezentował w Jerozolimie na specjalnej konferencji prasowej w obecności licznie zgromadzonych dziennikarzy izraelskich, palestyńskich i światowych mediów.
"Chociaż Boże Narodzenie głosi sprawiedliwość, pokój i miłość, to w Ziemi Świętej panuje przemoc i leje się krew, a w miejscach świętych toczą się walki i cierpią ludzie" - stwierdził m.in. abp Sabbah. Zwrócił uwagę, że orędzie na Boże Narodzenie z Ziemi Świętej jest apelem do ludzi dobrej woli, wspólnoty międzynarodowej i Kościołów na całym świecie o pomoc w przywróceniu pokoju między Palestyńczykami a Izraelczykami na zasadach sprawiedliwości, wzajemnego poszanowania, godności i prawa do własnej państwowości. Patriarcha wezwał władze izraelskie do zakończenia okupacji, która rodzi opór i odwet Palestyńczyków.
Orędzie wzywa chrześcijan w Ziemi Świętej, aby - mimo wszelkich cierpień i trudności życia codziennego - przeżyli Boże Narodzenie w duchu wiary i modlitwy.

Reklama

Z Republiki Środkowoafrykańskiej
Zamordowano katolickiego kapłana

W Republice Środkowoafrykańskiej rebelianci zabili katolickiego księdza.
40-letni ks. Jean-Claude Kilamong został zatrzymany 8 grudnia 2002 r. w okolicach miasta Bossangoa (300 km na północ od stolicy państwa Bangui) przez grupę uzbrojonych mężczyzn z rebelianckiego ugrupowania gen. Francoisa Bozizé. Następnego dnia przypadkowi ludzie znaleźli ciało duchownego.
Wcześniej rebelianci zaatakowali w Bossangoa wspólnotę franciszkańską - 3 misjonarzy zostało dotkliwie pobitych i zagrożono im śmiercią.
W związku z nasilającymi się prześladowaniami Bossangoa opuściła już zdecydowana większość duchownych. Nadal niepewna jest sytuacja, w jakiej znajduje się 5 misjonarzy z Włoch, Francji i Polski, którzy przebywają w Zakonie Franciszkanów w centrum miasta. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że duchowni są zakładnikami rebeliantów.

Kuba

Założyciel działającego od 5 lat na Kubie Chrześcijańskiego Ruchu Wyzwolenia - Osvaldo Paya Sardinas otrzymał w Strasburgu (Francja) prestiżową Nagrodę im. Andrieja Sacharowa, przyznawaną przez Parlament Europejski za wkład w obronę praw człowieka. Paya, wykorzystując istniejący w konstytucji kubańskiej zapis, pozwalający grupie 10 tys. obywateli składać do parlamentu propozycje ustaw - zebrał ponad 11 tys. podpisów pod wnioskiem o dokonanie głębokich przemian demokratycznych na Kubie. Odbierając nagrodę, powiedział m.in., że naród kubański dojrzał do zmian: do pojednania i wolności, przed którymi żadna partia ani żaden tyran nie może uciec (przyjazd dysydenta po odbiór nagrody był możliwy dzięki interwencji polityków europejskich u kubańskiego przywódcy Fidela Castro, który ostatecznie zgodził się przyznać mu paszport).

USA

Każdego roku w różnych częściach globu umiera kilkanaście milionów dzieci - wynika z dorocznego raportu Międzynarodowego Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF), dotyczącego sytuacji dzieci na świecie. Kolejne kilkaset milionów żyje w warunkach urągających godności człowieka. Według UNICEF, co roku 11 mln dzieci poniżej 5. roku życia umiera z powodu chorób, przeciwko którym istnieją łatwo dostępne szczepionki. Ponad 50 mln dzieci w wieku szkolnym z południowej Azji i północnej Afryki nie ma możliwości edukacji, a 150 mln nieletnich z krajów rozwijających się jest niedożywionych i wzrasta w warunkach poniżej granicy ubóstwa. Dane zebrane przez UNICEF mówią również o 2 mln dzieci, które zginęły w wyniku wojen od 1990 r., i o 6 mln, które w tych wojnach odniosły rany.

Chile

Ponowne odczytanie i życie regułą benedyktyńską w Ameryce Łacińskiej u początków trzeciego tysiąclecia - to temat spotkania mniszek i mnichów reprezentujących Benedyktynów, Cystersów i Trapistów w tej części Ameryki, które odbyło się w stolicy Chile. Uczestniczyło w nim ok. 150 osób.
Podczas 9. już spotkania zastanawiano się nad sytuacją życia zakonnego w regionie w obliczu zmian zainicjowanych przez Sobór Watykański II. Próbowano także szukać możliwości wspólnych działań.

Francja

We Francji ustanowionych zostało 5 nowych prowincji kościelnych (metropolii), zmienił się skład 6 innych prowincji, potwierdzone zostały diecezje sufragalne w 4 prowincjach i status 2 jednostek kościelnych podlegających bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Nowymi archidiecezjami zostały: Marsylia, Clermont, Dijon, Montpellier i Poitiers, a nowy skład mają metropolie: Bordeaux, Lyon, Reims, Rennes, Tuluza i Tours. Łącznie Kościół katolicki we Francji składa się obecnie z 15 prowincji (metropolii) - dotychczas było ich 17, oraz z 77 archidiecezji i diecezji. Wprowadzone zmiany mają na celu lepsze przystosowanie struktur kościelnych do obecnego podziału administracyjnego Francji, gdyż niektóre dawne stolice biskupie i arcybiskupie to dzisiaj niewielkie miasteczka - wiele dużych miast miało dotychczas status jedynie diecezji podlegających metropolitom urzędującym we wspomnianych małych miejscowościach.

Tydzień na świecie

Relikwie św. Faustyny Kowalskiej umieszczone zostały pod głównym ołtarzem kościoła pw. św. Maurycego Męczennika w podrzymskim miasteczku Acilia (tamtejszą parafię prowadzą polscy zmartwychwstańcy). Konsekracji nowego kościoła dokonał wikariusz papieski dla diecezji Rzymu - kard. Camillo Ruini.

W wieku 56 lat zmarł w Mediolanie Leonardo Mondadori - prezes największego włoskiego koncernu wydawniczego "Arnoldo Mondadori Editore", z którego inicjatywy, przy współpracy pisarza Vittorio Messoriego, powstała książka Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei. Głośnym echem odbiła się rok temu wiadomość o nawróceniu się Leonarda Mondadoriego dzięki kontaktom z Opus Dei.

Na szczycie w Kopenhadze ogłoszono rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 nowych państw (m.in. o Polskę). Ma to nastąpić w maju 2004 r.

Iraccy opozycjoniści powołali na konferencji w Londynie tzw. komitet koordynujący, będący namiastką rządu tymczasowego, który ma objąć władzę po ewentualnym obaleniu reżimu Saddama Husajna w Iraku. Tymczasem w rejonie Zatoki Perskiej Amerykanie i Brytyjczycy rozmieścili swoje okręty wojenne z kilkudziesięcioma tysiącami żołnierzy na pokładach.

Ożywioną dyskusję wywołał we Włoszech okólnik tamtejszego Ministerstwa Oświaty, zawierający kontrowersyjną inicjatywę utworzenia "kaplic międzywyznaniowych" we wszystkich szkołach publicznych. Propozycja ta pojawiła się niejako "przy okazji" sprawy powrotu krucyfiksów do klas - o co upomnieli się w specjalnej interpelacji włoscy parlamentarzyści.

Powołany w Barcelonie Konwent Chrześcijan dla Europy - zrzeszający 150 wybitnych przedstawicieli życia intelektualnego, politycznego, kulturalnego i religijnego z krajów UE i państw kandydujących - ogłosił swój pierwszy dokument: Deklarację Barcelońską, dotyczącą m.in. wizji przyszłej konstytucji europejskiej.

W rosyjskim obozie karnym zmarł (prawdopodobnie w wyniku złego traktowania) Salman Radujew - najsłynniejszy z czeczeńskich komendantów polowych, jakich udało się Rosjanom wziąć do niewoli. Miał 35 lat.

Przedstawiciele rządu Indonezji podpisali porozumienie pokojowe z Ruchem Wolnego Acehu (GAM), mające zakończyć trwającą od ponad 25 lat wojnę domową w prowincji Aceh. Według przyjętego dokumentu, prowincja ta ma zostać zdemilitaryzowana, a w przyszłości rząd w Dżakarcie przyzna jej szeroką autonomię.

Według danych Światowego Programu Żywnościowego ONZ, w rządzonej przez komunistów Korei Północnej, w której niedawno uwolniono ceny i zniesiono system kartkowy, jest 6,4 mln głodujących.

Thabo Mbeki został ponownie szefem rządzącego w RPA Afrykańskiego Kongresu Narodowego (kadencja trwa tam 7 lat).

W Kongu-Kinszasie pojawiła się szansa na zakończenie trwającej tam od połowy lat 90. XX wieku wojny domowej. Wszystkie strony konfliktu podpisały wynegocjowany wcześniej układ pokojowy w tej sprawie.

Specjalny oddział sił hiszpańskich i amerykańskich zatrzymał na Morzu Arabskim frachtowiec płynący z komunistycznej Korei Północnej do Jemenu. Znaleziono m.in. 12 pocisków balistycznych tupu Scud. Jemen i Korea nie zaprzeczyły, że statek wiózł broń za ich wiedzą.

Reklama

Tau: Jezus nie jest miłym wujkiem i grzecznym koleżką

2019-11-10 14:35

fb.com/tau.bozon

Zdarza się, że ktoś mówi ,,Jezusek załatwi sprawę''. Blesik i po sprawie. W naszym Kościele panuje bardzo niebezpieczne rozluźnienie. Takie ,,łorszipowe peace&love''. Trzeba to zmienić, zanim to zmieni nas - pisze na swoim profilu FB raper Tau

fb.com/tau.bozon

Prezentujemy całość treści wpisu kieleckiego rapera:

"Problem wiąże się ściśle z Obrazem Boga jaki nosimy w sercach i umysłach. Wmówiono nam, że Jezus, to taki zawsze ,,miły Bóg i człowiek'', który w każdej sytuacji jest delikatny i nie ważne co by się działo pogłaszcze po główce i powie: nic się nie stało, to nie Twoja wina. Wszystkich przyjmie, każdego wysłucha i nie ma granic Jego ,,uprzejmości''.

Tymczasem naśladowanie Jezusa oznacza, że czasami trzeba wpaść z biczem i powywracać stoły. Należy huknąć, powiedzieć coś ostro i upomnieć. To jest obraz prawdziwej Miłości, która nie jest pobłażliwa, a wymagająca. Bóg jest dobrym i kochającym Ojcem. Jego Miłosierdzie jest nieskończone, ale należy to poprawnie interpretować.

W Psalmie 145 czytamy: Pan jest łagodny i miłosierny, * nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, * a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. ... ale to oznacza również, że bywa surowy. Czasami nawet bardzo.

św. Faustyna Kowalska mówiła, że ,,jednym okiem widzi Boże Miłosierdzie, a drugim Sprawiedliwość''. Jak to można przenieść na realia naszego życia ? Gdy grzeszymy, Pan nas upomina i przypomina, że Jego Miłosierdzie jest zawsze dostępne w Sakramencie Pokuty i Pojednania. On zostawia 99 sprawiedliwych i szuka tego jednego, zagubionego. Nawołuje, prosi i zachęca. Przez wydarzenia, ludzi. Przez Kościół. Ale przychodzi taki moment, że serce człowieka jest tak zatwardziałe, że odrzuca tę Bożą Miłość. Wtedy Boży gniew rozpala się nad grzesznikiem i pojawia się konkret. ,,Naród, który zabija swoje dzieci jest Narodem bez przyszłości'' - św. Jan Paweł 2.

Może pojawić się też taka sentencja - nawróć się grzeszniku, bo złamałeś 7 przykazanie, a to prowadzi do WIECZNEGO POTĘPIENIA. Otwórz uszy na te słowa: ,,Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.'' Mt 24, 46-51

Każde go ćwiartować ? Płacz i zgrzytanie zębów ? Obudźmy się, bo piekło istnieje. Jeśli ludzie nie przestaną mordować dzieci w łonach matek (42 miliony rocznie wg oficjalnych danych) to krew tych dzieci, która głośno woła z ziemi o pomstę do Nieba, wywoła w końcu sprawiedliwość. I to dotyczy NAS WSZYSTKICH (mężczyzn, którzy zachęcają kobiety do aborcji, kobiet, które te aborcje popełniają, aborterów, którzy je wykonują, prawodawców, którzy do tego dopuszczają i nas świadomych i wierzących, którzy milczymy na ten temat!) : Albo spalimy te winy w ogniu pokuty albo w ogniu jakiegoś strasznego kataklizmu. Nie daj Boże."

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Boliwia: wiele rodzin nie ma co włożyć do garnka

2019-11-17 20:18

Ks. Szymon Zurek (Vaticanews) / Santa Cruz del Sierra (KAI)

W Boliwii kontekst Światowego Dnia Ubogich w tym roku jest zupełnie wyjątkowy. Trwający trzy tygodnie kryzys rządowy, spowodował zwiększenie niepokoju w społeczeństwie i masowe protesty. W kraju rośnie bieda i wiele rodzin nie ma co jeść. W pomoc potrzebującym aktywnie włączają się Caritas i inne organizacje kościelne.

Galyna Andrushko/pl.fotolia.com

Pokojowy, ale jednak protest, blokady, niemożność realizowania codziennych obowiązków, podjęcia pracy: wszystko to przyczyniło się do tego, że w peryferyjnych dzielnicach np. dwumilionowego miasta Santa Cruz de la Sierra, wiele rodzin nie ma co włożyć do garnka. Należałoby właściwie wskazać, że Dzień Ubogich trwa w tutejszych parafiach od ponad dwóch tygodni. Sąsiedzi organizują między sobą tzw. „olla común” czyli wspólne gotowanie, mając na względzie przede wszystkim te rodziny, którym nie starcza pieniędzy na zakup żywności. "Jest to piękne świadectwo solidarności między sąsiadami, bez względu na wyznanie wiary czy przekonania polityczne" – uważa pracujący tam polski kapłan ks. Szymon Zurek.

W parafiach grupy Caritas rozeznawały w tych dniach konkretne potrzeby najbardziej potrzebujących rodzin, by móc przygotować na Niedzielę Ubogich obiady i zanieść je do dzielnic. Np. w parafii św. Franciszka z Asyżu przygotowano ponad 450 porcji obiadów. W całe to dzieło byli zaangażowani członkowie wszystkich grup parafialnych: katechiści, grupa młodzieżowa, grupy muzyczne, lektorzy, animatorzy Kościelnych Wspólnot Podstawowych, Legion Maryi.

Ks. Zurek podkreślił, że w tym szczególnie trudnym czasie dla Boliwijczyków, możliwość podzielenia się z najbardziej potrzebującymi braćmi i siostrami, jest piękną okazją do praktykowania przykazania miłości, przelania wiary, którą żyją, która im dała tyle siły w trudnych dniach kryzysu, w konkretny czyn miłosierdzia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem