Reklama

Wiadomości ze świata


Niedziela Ogólnopolska 1/2003

Z USA
Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło na "Ground Zero" w Nowym Jorku

Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło na "Ground Zero" - w miejscu, gdzie stały wieżowce World Trade Center, zniszczone w terrorystycznych zamachach 11 września 2001 r. Zawiozła je do Nowego Jorku delegacja austriacka, w skład której wchodzili: Kurt Bergmann z Radia i Telewizji ORF w Linzu, organizator akcji, proboszcz katedry św. Szczepana w Wiedniu - ks. Anton Faber oraz 12-letni chłopiec, który przywiózł Światło z Groty Narodzenia w Betlejem.
"Fakt, że światło pochodzi z Betlejem, miał dla mieszkańców tego miasta szczególne, symboliczne znaczenie. Ogromny wykop w miejscu, gdzie stały wieżowce WTC, ciągle robi przygnębiające wrażenie, a w tym kontekście Betlejemskie Światło Pokoju jest naprawdę światłem nadziei" - powiedział m.in. ks. Faber w rozmowie z austriacką agencją katolicką "Kathpress".
Austriacka delegacja zaniosła też Betlejemskie Światło Pokoju do znajdujących się w sąsiedztwie "Ground Zero" komend policji i straży pożarnej, a także do Kwatery Głównej NATO i konsulatu Austrii w Nowym Jorku. Podczas uroczystej Mszy św. Światło Pokoju zapłonęło w katedrze św. Patryka.

Z Belgii
O stosunku do religii w przyszłym traktacie konstytucyjnym UE

"W Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej musi znaleźć się zapis o poszanowaniu wolności religijnej we wszystkich jej wymiarach". Taki m.in. postulat zawarto w propozycjach Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (ComECE) oraz Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) odnośnie do sytuacji Kościołów i wspólnot religijnych w UE. Propozycje te zostały przesłane w specjalnym liście do Valéry´ego Giscarda d´Estaing, przewodniczącego Konwentu Europejskiego.
ComECE i KEK domagają się m.in. poszanowania statusu Kościołów, wspólnot religijnych i organizacji bezwyznaniowych, zgodnie z prawem narodowym poszczególnych państw członkowskich oraz zapisu o ustanowieniu z nimi dialogu strukturalnego.
"Jeśli przyszły Traktat Konstytucyjny, który ma stanowić podstawę funkcjonowania UE przez następne dekady, będzie pozbawiony jakichkolwiek odniesień do religii, Kościołów czy wspólnot religijnych, to będzie to istotny brak w jego treści. Bowiem to właśnie religia, Kościoły i wspólnoty religijne nadają znaczenie społeczeństwu jako pewnej całości, stosunkom Unii z obywatelami, a także wartościom i tożsamości, na których opiera się społeczeństwo. Niniejsze propozycje stanowią wyraz rosnącej wagi religii, Kościołów i wspólnot religijnych dla dalszego rozwoju UE" - napisano m.in. w dokumencie.

Z Ziemi Świętej
Bożonarodzeniowe orędzie patriarchy łacińskiego Jerozolimy

W orędziu na Boże Narodzenie 2002 r. patriarcha łaciński Jerozolimy - abp Michel Sabbah wezwał do pokoju w Ziemi Świętej. Swoje orędzie patriarcha zaprezentował w Jerozolimie na specjalnej konferencji prasowej w obecności licznie zgromadzonych dziennikarzy izraelskich, palestyńskich i światowych mediów.
"Chociaż Boże Narodzenie głosi sprawiedliwość, pokój i miłość, to w Ziemi Świętej panuje przemoc i leje się krew, a w miejscach świętych toczą się walki i cierpią ludzie" - stwierdził m.in. abp Sabbah. Zwrócił uwagę, że orędzie na Boże Narodzenie z Ziemi Świętej jest apelem do ludzi dobrej woli, wspólnoty międzynarodowej i Kościołów na całym świecie o pomoc w przywróceniu pokoju między Palestyńczykami a Izraelczykami na zasadach sprawiedliwości, wzajemnego poszanowania, godności i prawa do własnej państwowości. Patriarcha wezwał władze izraelskie do zakończenia okupacji, która rodzi opór i odwet Palestyńczyków.
Orędzie wzywa chrześcijan w Ziemi Świętej, aby - mimo wszelkich cierpień i trudności życia codziennego - przeżyli Boże Narodzenie w duchu wiary i modlitwy.

Reklama

Z Republiki Środkowoafrykańskiej
Zamordowano katolickiego kapłana

W Republice Środkowoafrykańskiej rebelianci zabili katolickiego księdza.
40-letni ks. Jean-Claude Kilamong został zatrzymany 8 grudnia 2002 r. w okolicach miasta Bossangoa (300 km na północ od stolicy państwa Bangui) przez grupę uzbrojonych mężczyzn z rebelianckiego ugrupowania gen. Francoisa Bozizé. Następnego dnia przypadkowi ludzie znaleźli ciało duchownego.
Wcześniej rebelianci zaatakowali w Bossangoa wspólnotę franciszkańską - 3 misjonarzy zostało dotkliwie pobitych i zagrożono im śmiercią.
W związku z nasilającymi się prześladowaniami Bossangoa opuściła już zdecydowana większość duchownych. Nadal niepewna jest sytuacja, w jakiej znajduje się 5 misjonarzy z Włoch, Francji i Polski, którzy przebywają w Zakonie Franciszkanów w centrum miasta. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że duchowni są zakładnikami rebeliantów.

Kuba

Założyciel działającego od 5 lat na Kubie Chrześcijańskiego Ruchu Wyzwolenia - Osvaldo Paya Sardinas otrzymał w Strasburgu (Francja) prestiżową Nagrodę im. Andrieja Sacharowa, przyznawaną przez Parlament Europejski za wkład w obronę praw człowieka. Paya, wykorzystując istniejący w konstytucji kubańskiej zapis, pozwalający grupie 10 tys. obywateli składać do parlamentu propozycje ustaw - zebrał ponad 11 tys. podpisów pod wnioskiem o dokonanie głębokich przemian demokratycznych na Kubie. Odbierając nagrodę, powiedział m.in., że naród kubański dojrzał do zmian: do pojednania i wolności, przed którymi żadna partia ani żaden tyran nie może uciec (przyjazd dysydenta po odbiór nagrody był możliwy dzięki interwencji polityków europejskich u kubańskiego przywódcy Fidela Castro, który ostatecznie zgodził się przyznać mu paszport).

USA

Każdego roku w różnych częściach globu umiera kilkanaście milionów dzieci - wynika z dorocznego raportu Międzynarodowego Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF), dotyczącego sytuacji dzieci na świecie. Kolejne kilkaset milionów żyje w warunkach urągających godności człowieka. Według UNICEF, co roku 11 mln dzieci poniżej 5. roku życia umiera z powodu chorób, przeciwko którym istnieją łatwo dostępne szczepionki. Ponad 50 mln dzieci w wieku szkolnym z południowej Azji i północnej Afryki nie ma możliwości edukacji, a 150 mln nieletnich z krajów rozwijających się jest niedożywionych i wzrasta w warunkach poniżej granicy ubóstwa. Dane zebrane przez UNICEF mówią również o 2 mln dzieci, które zginęły w wyniku wojen od 1990 r., i o 6 mln, które w tych wojnach odniosły rany.

Chile

Ponowne odczytanie i życie regułą benedyktyńską w Ameryce Łacińskiej u początków trzeciego tysiąclecia - to temat spotkania mniszek i mnichów reprezentujących Benedyktynów, Cystersów i Trapistów w tej części Ameryki, które odbyło się w stolicy Chile. Uczestniczyło w nim ok. 150 osób.
Podczas 9. już spotkania zastanawiano się nad sytuacją życia zakonnego w regionie w obliczu zmian zainicjowanych przez Sobór Watykański II. Próbowano także szukać możliwości wspólnych działań.

Francja

We Francji ustanowionych zostało 5 nowych prowincji kościelnych (metropolii), zmienił się skład 6 innych prowincji, potwierdzone zostały diecezje sufragalne w 4 prowincjach i status 2 jednostek kościelnych podlegających bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Nowymi archidiecezjami zostały: Marsylia, Clermont, Dijon, Montpellier i Poitiers, a nowy skład mają metropolie: Bordeaux, Lyon, Reims, Rennes, Tuluza i Tours. Łącznie Kościół katolicki we Francji składa się obecnie z 15 prowincji (metropolii) - dotychczas było ich 17, oraz z 77 archidiecezji i diecezji. Wprowadzone zmiany mają na celu lepsze przystosowanie struktur kościelnych do obecnego podziału administracyjnego Francji, gdyż niektóre dawne stolice biskupie i arcybiskupie to dzisiaj niewielkie miasteczka - wiele dużych miast miało dotychczas status jedynie diecezji podlegających metropolitom urzędującym we wspomnianych małych miejscowościach.

Tydzień na świecie

Relikwie św. Faustyny Kowalskiej umieszczone zostały pod głównym ołtarzem kościoła pw. św. Maurycego Męczennika w podrzymskim miasteczku Acilia (tamtejszą parafię prowadzą polscy zmartwychwstańcy). Konsekracji nowego kościoła dokonał wikariusz papieski dla diecezji Rzymu - kard. Camillo Ruini.

W wieku 56 lat zmarł w Mediolanie Leonardo Mondadori - prezes największego włoskiego koncernu wydawniczego "Arnoldo Mondadori Editore", z którego inicjatywy, przy współpracy pisarza Vittorio Messoriego, powstała książka Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei. Głośnym echem odbiła się rok temu wiadomość o nawróceniu się Leonarda Mondadoriego dzięki kontaktom z Opus Dei.

Na szczycie w Kopenhadze ogłoszono rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 nowych państw (m.in. o Polskę). Ma to nastąpić w maju 2004 r.

Iraccy opozycjoniści powołali na konferencji w Londynie tzw. komitet koordynujący, będący namiastką rządu tymczasowego, który ma objąć władzę po ewentualnym obaleniu reżimu Saddama Husajna w Iraku. Tymczasem w rejonie Zatoki Perskiej Amerykanie i Brytyjczycy rozmieścili swoje okręty wojenne z kilkudziesięcioma tysiącami żołnierzy na pokładach.

Ożywioną dyskusję wywołał we Włoszech okólnik tamtejszego Ministerstwa Oświaty, zawierający kontrowersyjną inicjatywę utworzenia "kaplic międzywyznaniowych" we wszystkich szkołach publicznych. Propozycja ta pojawiła się niejako "przy okazji" sprawy powrotu krucyfiksów do klas - o co upomnieli się w specjalnej interpelacji włoscy parlamentarzyści.

Powołany w Barcelonie Konwent Chrześcijan dla Europy - zrzeszający 150 wybitnych przedstawicieli życia intelektualnego, politycznego, kulturalnego i religijnego z krajów UE i państw kandydujących - ogłosił swój pierwszy dokument: Deklarację Barcelońską, dotyczącą m.in. wizji przyszłej konstytucji europejskiej.

W rosyjskim obozie karnym zmarł (prawdopodobnie w wyniku złego traktowania) Salman Radujew - najsłynniejszy z czeczeńskich komendantów polowych, jakich udało się Rosjanom wziąć do niewoli. Miał 35 lat.

Przedstawiciele rządu Indonezji podpisali porozumienie pokojowe z Ruchem Wolnego Acehu (GAM), mające zakończyć trwającą od ponad 25 lat wojnę domową w prowincji Aceh. Według przyjętego dokumentu, prowincja ta ma zostać zdemilitaryzowana, a w przyszłości rząd w Dżakarcie przyzna jej szeroką autonomię.

Według danych Światowego Programu Żywnościowego ONZ, w rządzonej przez komunistów Korei Północnej, w której niedawno uwolniono ceny i zniesiono system kartkowy, jest 6,4 mln głodujących.

Thabo Mbeki został ponownie szefem rządzącego w RPA Afrykańskiego Kongresu Narodowego (kadencja trwa tam 7 lat).

W Kongu-Kinszasie pojawiła się szansa na zakończenie trwającej tam od połowy lat 90. XX wieku wojny domowej. Wszystkie strony konfliktu podpisały wynegocjowany wcześniej układ pokojowy w tej sprawie.

Specjalny oddział sił hiszpańskich i amerykańskich zatrzymał na Morzu Arabskim frachtowiec płynący z komunistycznej Korei Północnej do Jemenu. Znaleziono m.in. 12 pocisków balistycznych tupu Scud. Jemen i Korea nie zaprzeczyły, że statek wiózł broń za ich wiedzą.

Potrzebny milion, by uratować Wojtusia

2019-07-16 11:47

Karolina Mysłek
Niedziela Ogólnopolska 29/2019, str. 57

– Tato, czy zobaczę Pana Jezusa na żywo?
– Tak, zobaczysz, ale jeszcze nie teraz...
4-letni Wojtuś potrzebuje pomocy. Dzięki naszej pomocy tata będzie mógł dotrzymać obietnicy danej synowi: jeszcze nie teraz...

Archiwum rodzinne
4-letni Wojtuś

Wojtek Duda w maju skończył 4 lata. Jeszcze kilka dni wcześniej żył zwyczajnie – chodził do przedszkola, godzinami bawił się dinozaurami albo samolotami. Dokazywał z młodszym bratem Kubusiem. Podczas rutynowych badań serca na zdjęciu rtg klatki piersiowej ukazał się guz wielkości kurzego jajka. Natychmiastowe skierowanie na oddział onkologii dziecięcej, seria badań, operacja i diagnoza – neuroblastoma, nerwiak zarodkowy, jeden z najczęściej występujących nowotworów wieku dziecięcego. Najbardziej złośliwy i trudny do wyleczenia typ z dodatnim genem N-myc. Z możliwymi przerzutami w trakcie chemioterapii. „Nasze życie przestało istnieć. Wojtka dzieciństwo się skończyło. Ma zaledwie 4 lata, a przeszedł więcej niż niejeden z nas” – pisze pani Agnieszka, mama Wojtka. „A to dopiero początek jego drogi usłanej cierpieniem. Przed Wojtusiem miesiące leczenia: 8 cykli chemioterapii, radioterapia, pobranie komórek macierzystych, autoprzeszczep i na koniec immunoterapia”.

Wyścig z czasem

Wojtek ma 60 proc. szansy na wyleczenie. Jego nadzieją jest terapia w Genui – klinice prowadzonej przez Włoskie Stowarzyszenie Walki z Neuroblastomą O.N.L.U.S., w której pomoc znalazło już niejedno polskie dziecko. – Najlepszy moment wyjazdu do Włoch to czas między 7. a 8. cyklem chemii Wojtusia, czyli pierwszy tydzień sierpnia – tłumaczy nam pani Agnieszka. – Po 8. chemii ma mieć autoprzeszczep. Pobieranie komórek macierzystych, chemia, wszczepianie na nowo komórek macierzystych, żeby organizm mógł się odbudować. I tu już muszą być Włochy.

Jest jedno „ale”: potrzeba prawie miliona złotych. „Cena wyznaczona za życie naszego dziecka jest horrendalna, a leczenie musi być opłacone z góry. Każdy dzień ma ogromne znaczenie. Nie mamy ani chwili do stracenia. Błagamy, pomóżcie ocalić Wojtusia! To nasza jedyna szansa na ratunek” – piszą rodzice Wojtusia na stronie: wojtekduda.pl . – Wojtuś jest wielkim bohaterem. Z płaczem, ale wszystko dzielnie znosi. Da radę przez to przejść, tylko musi mieć szansę. Jako rodzice jesteśmy zobowiązani, żeby zrobić wszystko, by leczył się u najlepszych. To dla nas bezdyskusyjne. Zgromadzona jest już ogromna kwota, ale do zebrania mamy wciąż dla nas niewyobrażalną sumę pieniędzy – mówi pani Agnieszka, podczas gdy jej mąż trwa na posterunku przy synku w katowickiej klinice. I dodaje, zwracając się do darczyńców: – Wizja śmierci naszego dziecka towarzyszy nam każdego dnia. Prosimy o pomoc. Każdy grosz przybliża nas do wygranej. Życie naszego dziecka jest w Waszych rękach. Proszę, pomóżcie nam ocalić Wojtusia!

Trwa wyścig z czasem. Zostały 2 tygodnie, żeby zebrać 630 tys. zł (dane na 15 lipca, kiedy to oddajemy numer do druku). Czy się uda? Ton głosu pani Agnieszki nie pozostawia wątpliwości: – Jak byłam w ciąży, modliłam się Nowenną Pompejańską za moje nienarodzone jeszcze dziecko. Pod koniec było wokół nas bardzo dużo modlitwy, błogosławieństwa. Nic nie wskazywało na to, że poród będzie tak trudny. Wojtuś miał zamartwicę, był reanimowany. Cudem go uratowano. Do swoich 4. urodzin był zupełnie zdrowy. Jestem święcie przekonana, że Bóg chciał Wojtusia. Wierzę, że tak będzie i teraz.

Armia dla Wojtka

Chłopca i jego bliskich wspiera armia ludzi. Modlą się, podtrzymują na duchu, wpłacają pieniądze. Zaangażowali się przyjaciele, znajomi i zupełnie obcy ludzie, których poruszył los Wojtusia. Były nowenna za wstawiennictwem kard. Hlonda, Nowenna Pompejańska, Koronka uwielbienia Boga ze św. Michałem Archaniołem wraz z Chórami Aniołów. Temu ostatniemu jest bardzo oddana mama Wojtka. – Jestem zaskoczona, że Pan Bóg do mnie aż tak wprost przemawia. W trudnych sytuacjach, czasem przerastających moje możliwości, czuję wsparcie św. Michała Archanioła. Kiedy zaczynam uwielbiać Boga za jego przyczyną, otrzymuję łaski. Wiem, że mój syn jest otoczony modlitwą. Dlatego mam pewność, że będzie zdrowy, że uda nam się zebrać pieniądze na jego leczenie. To droga przez mękę usłana cudami – podsumowuje pani Agnieszka. Bądźmy więc i my pomocnikami Boga w uczynieniu kolejnego cudu.

Więcej o Wojtusiu i możliwościach pomocy na: www.wojtekduda.pl .

Wpłaty na leczenie: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, gm. Bielany, NIP 118-14-28-385, KRS 0000037904, Alior Bank SA 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

WAŻNE! W tytule przelewu należy wpisać: „Wojtek Duda. Numer identyfikacyjny 35897”

Wpłaty zagraniczne: Kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW

PL 90 2490 0005 0000 4530 9858 4994 (darowizny w dolarach amerykańskich)

PL 82 2490 0005 0000 4600 7337 4309 (darowizny w euro).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Czerna: 21. Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej

2019-07-20 17:18

o. Włodzimierz Tochmański OCD / Czerna (KAI)

Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej, czyli wszystkich noszących szkaplerz Maryi i pragnących go przyjąć, w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa 20 lipca przewodniczył bp Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej. Było to już po raz 21. Ogólnopolskie Spotkanie przed łaskami słynącym obrazem Maryi na „polskiej Górze Karmel”. Rok temu przewodniczył bp Kaleta, biskup pomocniczy z Kielc.

Tupungato/Fotolia.com

Spotkanie odbyło się z udziałem władz państwowych, parlamentarzystów i władz samorządowych województwa oraz kilkudziesięciu kapłanów z kilkunastu diecezji, współbraci karmelitów bosych z Polski i z misji afrykańskich pod kierunkiem prowincjała o. Tadeusza Florka OCD z Krakowa oraz kilkoma tysiącami wiernych z ponad 60 miejscowości Polski południowej od Świdnicy do Lublina i Przemyśla.

Przybyły wszystkie zgromadzenia karmelitańskie, wspólnoty i grupy karmelitańskie, członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, a przede wszystkim kilkadziesiąt wspólnot katolickiego stowarzyszenia wiernych Bractwa Szkaplerznego, jak i szeroko rozumianej Rodziny Szkaplerznej z południowej Polski z kilkunastoma pocztami sztandarowymi.

Spotkanie miało charakter formacyjny z konferencją o. Damiana Sochackiego OCD, redaktora naczelnego „Głosu Karmelu” z Krakowa. Tematem spotkania były słowa „Przy Maryi w mocy Bożego Ducha”, które nawiązują do obecnego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Podczas spotkania intronizowano relikwie św. Szymona Stock, karmelity z Anglii, który otrzymał szkaplerz od Matki Bożej w 1251 r.; od tej pory będą one w czerneńskim sanktuarium. Do Polski przywiózł je o. Szczepan Praśkiewicz OCD, konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Po Mszy św. wierni tłumnie je całowali.

Bp Piotrowski w homilii uwypuklił wagę obecności matki w życiu każdego człowieka i obecności Maryi, naszej serdecznej matki, w życiu człowieka wierzącego. Jeśli wiernie za Maryją w życiu podążymy Jej śladem (w Jej szkole – jak pisał św. Jan Paweł II), będziemy szli piękną drogą chrześcijańską.

Gości powitał i w klimat spotkania wprowadził przeor i kustosz sanktuarium o. Leszek Stańczewski OCD, a podziękowanie wygłosił o. prowincjał.

Nie zabrakło też powitań ze strony o. Włodzimierza Tochmańskiego OCD, prowincjalnego moderatora Bractwa Szkaplerznego. Moderowanie całości spotkania prowadził o. Jacek Pawlikowski OCD. Od strony muzycznej spotkanie upiększyły połączone chór „Cantate anima” z Tenczynka i schola Mariam z Czernej pod dyrygencką batutą Marii Sołek oraz solistka jazz-gospel Ewa Uryga.

Po Mszy św. czas spędzano na wzajemnym spotkaniu, obudzeniu więzi bratersko-siostrzanych, tak bardzo potrzebnych nam Polakom, oraz na odpoczynku, posiłku i zwiedzaniu sanktuarium, klasztoru, Drogi Krzyżowej, dróżek karmelitańskich dawnego eremu, sekretariatu Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej), nowoczesnego Domu Pielgrzyma, księgarni Karmelitana, multimedialnych muzeów karmelitańskiego i misyjnego, kameralnego kina duchowego, stoisk wydawnictwa, czy kiermaszu misyjnego. Wśród pielgrzymów popularnością cieszyły się podkoszulki z nadrukiem różańca i szkaplerza, kalendarze, małe medaliki włoskie oraz puzzle szkaplerzne dla dzieci.

Na wielkim kiermaszu misyjnym można było ufundować opłacenie studiów afrykańskim klerykom karmelitańskim z misyjnych państw Burundi i Rwandy, gdzie pracują karmelici bosi z Polski, poprzez nabycie rożnych pamiątek, książek i rzeczy. Długoletni misjonarz br. Ryszard Żak OCD podpisywał własną książkę o misjach.

Odbyły się też nabożeństwa nałożenia szkaplerza św. tym, którzy jeszcze go nie przyjęli (ponad 100 osób) oraz nabożeństwo eucharystyczne z odnowieniem przyrzeczeń szkaplerznych, różańcem i koronką do Bożego Miłosierdzia. Kilkaset osób w ciągu tego odpustowego tygodnia przyjęło piękny dar szaty Maryi - szkaplerz karmelitański. Można o nim więcej się dowiedzieć na portalu www.szkaplerz.pl.

W niedzielę 22 lipca przypada uroczystość św. Eliasza proroka, patrona Zakonu i patrona karmelitańskiego kościoła (dawnego eremickiego) w Czernej, połączona z poświęceniem pojazdów samochodowych i motocykli z okazji wspomnienia św. Krzysztofa.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem