Reklama

Jesteście solą ziemi i światłem świata

Niedziela legnicka 29/2002

Zostałeś stworzony, aby dokonać dzieła, do którego nikt inny nie został stworzony.

Masz swoje miejsce w Bożych zamiarach: miejsce przygotowane specjalnie dla ciebie.

Nie ma znaczenia czy jesteś bogaty, czy biedny; pogardzany czy szanowany przez ludzi.

Bóg cię zna i wzywa cię po imieniu. On powierzył ci zadanie, którego nie powierzył nikomu innemu.

Wyznaczył ci misję do spełnienia. W jakiś szczególny sposób jesteś niezbędny dla Jego zamierzeń:

Tak bardzo nieodzowny na swym własnym miejscu, jak Archanioł na swoim.

Bóg nie stworzył cię na próżno; będziesz czynił dobro i spełnisz wyznaczone ci zadanie:

Będziesz Aniołem Pokoju i Głosicielem Prawdy w miejscu wyznaczonym ci przez Boga, nawet jeśli nie będziesz tego świadomy...

Jedno jest ważne: Byś wypełniał Jego Przykazania i służył Mu w swoim powołaniu.

W sobotę 15 czerwca br. młodzież diecezji legnickiej zgromadziła się u stóp Łaskawej Pani w Krzeszowie, by wspólnie dziękować Bogu za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błogosławieństwo oraz opiekę i wstawiennictwo Matki Najświętszej. W krzeszowskiej bazylice zgromadziło się ponad trzy tysiące młodych ludzi (także dzieci pierwszokomunijne) wraz z blisko osiemdziesięcioma kapłanami z tyluż parafii diecezji legnickiej oraz młodzież z Czech i Niemiec. Z Wałbrzycha przybyła pieszo ponadstuosobowa grupa młodzieży pod przewodnictwem ks. Piotra i ks. Wojciecha. Pielgrzymka Młodzieży do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie rozpoczęła się uroczystą Eucharystią koncelebrowaną, pod przewodnictwem biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka.

Na wstępie Ksiądz Biskup serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych (także młodzież niemiecką w ich ojczystym języku), przybyłych kapłanów, siostry zakonne, katechetów i wspólnoty parafialne. " Wszystkich was przybyłych wita szczególnie Matka Boża Łaskawa, która obecna jest tutaj już od XIII w. Szczególnie cieszy się z tego, iż tak licznie się tu zgromadziliście. Przybyli i ci radośni, i ci, którzy mają na twarzach wypisany ból, cierpienie; ci, którzy mają przed sobą tyle wspaniałych perspektyw, i ci, którzy są zadumani. Wszyscy przychodzidmy tutaj do Matki Najświętszej, by prosić o Jej wstawiennictwo, gdyż wszyscy jesteśmy wezwani do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Tę Mszę św. odprawiam w intencji Was tu zgromadzonych, a także w intencji młodzieży z całej naszej diecezji i z całej Polski oraz młodzieży czeskiej i niemieckiej. (...) Niech Matka Najświętsza te nasze modlitwy zaniesie do swojego Syna Jezusa Chrystusa - Jedynego Zbawiciela człowieka" - mówił bp Rybak.

Homilię Ksiądz Biskup rozpoczął słowami: "Bóg jest światłością i dzięki tej światłości my możemy dokonać w życiu właściwego wyboru. Już w Starym Testamencie mówił Prorok: wybierajcie życie albo śmierć, wybierajcie szczęście albo nieszczęście. Wybierajcie życie! Wybierajcie szczęście! Takiego wyboru można dokonać tylko wtedy, gdy trwa się przy Panu Jezusie, który oświeca nasze umysły i serca... Pan Jezus jest światłością świata i poprzez wieki Matka Najświętsza pomaga ludziom tę światłość odnaleźć. (...) Dzisiejszy człowiek ma przed oczyma tyle żarówek i migających lampek, że czasami uważa, iż to Boskie światło nie jest mu już potrzebne. Ci ludzie nie potrafią zobaczyć, jak wielka jest godność człowieka, nie potrafią zrozumieć, że Pan Bóg powołuje nas do jedności ze Sobą, do pięknego życia i do szczęścia. I potrafią oni to wszystko zmarnować i zlekceważyć - jakby oczu nie mieli! Oni są w ciemności. Dzisiejszemu człowiekowi ( ...) bardziej niż komukolwiek potrzebne jest to światło, którym jest Jezus Chrystus. Ciągle słyszymy, ile zła dzieje się na świecie; a to wszystko dlatego, że ludzie nie kierują się światłem Chrystusa. Doskonale rozumie to wielki przyjaciel ludzi - zwłaszcza ludzi młodych - Papież Jan Paweł II i dlatego tak często prosi ludzi: Przyjdźcie do Chrystusa, zawierzcie Chrystusowi, bo On jest prawdziwą światłością i On człowieka wyprowadza z mroków śmierci. Tylko dzięki Jego łasce i Jego prawdzie człowiek może dobrze zrozumieć siebie, innych i cały sens życia. I ten właśnie Papież, naśladując Matkę Najświętszą, prowadzi ludzi do Chrystusa, który jest Światłością świata i nieustannie prosi Matkę Bożą, by Ona pomagała ludziom odnajdywać Chrystusa-Światłość" .

Ksiądz Biskup przytoczył także słowa, które Jan Paweł II wypowiedział podczas swej ostatniej pielgrzymki do Bułgarii: " Pamiętajcie, młodzi przyjaciele, że zostaliście wezwani, aby być solą ziemi i światłem świata. Jezus nie domaga się od was tylko, byście coś powiedzieli, coś zrobili. Jezus żąda od was, byście byli solą i światłem - nie tylko na jeden dzień, ale na całe życie. Zadanie to codziennie i we wszystkich środowiskach stawia przed każdym z was Chrystus, który jest Światłem świata. On chce, byście i wy, przeniknięci Jego prawdą i miłością, byli światłem dla dzisiejszego człowieka żyjącego w mrokach świata i dla ludzi, którzy są w mrokach śmierci. I ten Pan Jezus wzywa nas, swoich uczniów, byśmy byli solą, która nadaje smak życiu i która broni przed zepsuciem. Winniście być solą i światłem wraz z członkami waszych rodzin, z waszymi przyjaciółmi; winniście nimi być wraz z innymi młodymi, z którymi stykacie się codziennie w miejscu nauki, pracy i rozrywki. Od was zależy budowanie społeczeństwa, w którym każdy człowiek mógłby odnaleźć swoje miejsce oraz czuć się uznanym i akceptowanym w swojej godności i wolności. Wnoście swój wkład, aby kraj wasz stawał się z każdym dniem coraz bardziej ziemią gościnności, dobrobytu i pokoju (...) Każdy jest odpowiedzialny za swoje wybory (...). Dlatego niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie".

Kaznodzieja wspomniał też o tegorocznym XVII Światowym Dniu Młodzieży, który odbędzie się w lipcu w Toronto, pod hasłem Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13-14) . "Dobrze, że polska młodzież tam będzie; dobrze, że pojedzie tam też delegacja z naszej diecezji (...)" - mówił Ksiądz Biskup.

"Na pewno dobrze wiecie, że diecezja legnicka obchodzi w tym roku dziesięciolecie swego istnienia. Jakże dziękuję Panu Bogu, że przez te dziesięć lat spotykam w naszej diecezji ludzi, którzy są światłem świata, którzy są solą ziemi - brzmiał głos Księdza Biskupa. - Jakże dziękuję Panu Bogu, że są młodzi chrześcijanie, że jesteście wy, którzy zawierzyliście Chrystusowi i nie chcecie chodzić w ciemności, nie chcecie błąkać się po bezdrożach i topić w bagnach, które często z tą ciemnością są złączone. Cieszę się bardzo, że w naszej diecezji jest wielu młodych ludzi, którzy szukają kontaktu z Panem Jezusem, żeby samemu być światłością świata. Cieszę się, że wielu z was codziennie się modli, że chodzicie na katechezę, by poznać prawdę Chrystusa, że wielu z was nigdy nie opuszcza niedzielnej Eucharystii. Raduję się także, że wśród naszej młodzieży są tacy chłopcy, którzy idą do Seminarium, żeby w przyszłości pomagać innym w zrozumieniu ich godności chrześcijańskiej (...). Dziękujmy Panu Bogu za to, że są tacy młodzieńcy. Cieszymy się też z dziewcząt, które potrafią pójść za głosem Pana Jezusa i wstąpić w szeregi sióstr zakonnych, żeby u nas w kraju, ale także i za granicą, na misjach, nieść światło, nieść Jezusa Chrystusa, by żaden człowiek nie trwał w mrokach śmierci" .

"(...) Jesteśmy tutaj, w tym wspaniałym miejscu, w tej czcigodnej bazylice, aby na nowo odnaleźć Chrystusa, umocnić swą więź z Nim oraz stać się światłem świata i solą ziemi. (...) Niech Matka Boża Łaskawa pomoże nam wszystkim głębiej zrozumieć, jak wielkim szczęściem dla nas jest bycie chrześcijanami, stanowienie Kościoła Chrystusa, w którym odnajdujemy to niezawodne światło pozwalające nam wybierać szczęście i budować gmach naszego życia w oparciu o najlepszy i najwspanialszy fundament, jakim jest Jezus Chrystus".

Po wyznaniu wiary w Boga Wszechmogącego, który w Jezusie Chrystusie przychodzi, by oświecać i umacniać człowieka, nastąpił uroczysty akt zawierzenia Maryi, Matce Bożej, młodzieży naszej diecezji, młodzieży całej Polski i świata oraz jej trosk, problemów, kłopotów i radości.

Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele młodzieży z Chojnowa złożyli na ręce Księdza Biskupa kwiaty i zapewnienie, iż młodzież diecezji legnickiej uczyni wszystko, aby być solą dolnośląskiej ziemi i światłem na firmamencie. "Będziemy się starali tak żyć, by patrzący na nas ludzie odkrywali w każdym z nas światło Bożej miłości i pełnię radości w Chrystusie. (...) Przed obliczem Matki Bożej Łaskawej, która od siedmiu wieków uświęca tę ziemię - mówili młodzi pielgrzymi - pragniemy podziękować Bogu Wszechmogącemu za 25 lat Twojej biskupiej posługi, nasz Arcypasterzu. (...) Dziękujemy serdecznie, Księże Biskupie, za dziesięć ostatnich lat, w których z wielką gorliwością tworzyłeś i nadal tworzysz fundamenty tej młodej jeszcze diecezji legnickiej. Kochany Księże Biskupie, wiemy, że szczególnie troszczysz się o młodzież; obdarzasz nas wielkim zaufaniem, a my tego zaufania nie chcemy zawieść. Pragniemy być wierni Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie; pragniemy nieść wiarę Ojców naszych przez to nowe tysiąclecie. I dziękujemy Bogu, że na drodze naszego życia postawił On Ciebie, Księże Biskupie Tadeuszu. ( ...) Dziękujemy Ci za to, że swoim pasterskim nauczaniem przybliżasz nam prawdy wiary i ukazujesz drogę do Boga".

Po Mszy św. Ksiądz Biskup wręczył nagrody zwycięzcom i wyróżnionym w Diecezjalnym Konkursie z okazji 760. rocznicy fundacji krzeszowskiej. Następnie odbył się koncert młodzieżowych zespołów muzycznych: ze Strzegomia i z Czech oraz kleryków z legnickiego Seminarium. Przy dobrej muzyce młodzi ludzie wspaniale bawili się do późnych godzin popołudniowych.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Na dyskotekę w Adwencie?

Niedziela warszawska 49/2005

Graziako/Niedziela

„Koleżanka zaprosiła mnie na osiemnastkę do modnego klubu. Impreza odbędzie się w Adwencie. Wiem, że będą tańce przy głośnej muzyce. Bardzo chciałabym pójść, ale nie wiem, czy mogę. W końcu Kościół nakazuje w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
Martyna z Piastowa

CZYTAJ DALEJ

Msza św. krok po kroku

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności w kościele w każde niedzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne.

CZYTAJ DALEJ

Proroctwo św. Andrzeja Boboli. Czy wypełniły się słowa Patrona Polski?

2022-11-29 07:54

[ TEMATY ]

św. Andrzej Bobola

Święty Andrzej Bobola nie pozwolił o sobie zapomnieć – sam zaczął upominać się o swój kult. Po śmierci ukazał się w Pińsku, Wilnie aż wreszcie w Strachocinie. Joanna i Włodzimierz Operaczowie w swojej najnowszej książce – biografii św. Andrzeja Boboli „ Boży Wojownik” poszukują odpowiedzi dotyczących specjalnej misji świętego oraz opisują proroctwo, które wyjawił o. Alozjemu Korzeniewskiemu.

Dominikanin o. Alojzy Korzeniewski należał do ludzi twardo stąpających po ziemi. Był wcześniej nauczycielem fizyki w gimnazjum w Grodnie i przełożył na język polski holenderski podręcznik do tego przedmiotu. Interesował się między innymi nowatorską ideą lotów balonem. Gdy w Grodnie zamieszkał wywieziony przez Rosjan ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski, odwiedzał o. Korzeniewskiego w jego laboratorium i rozmawiał z nim o balonach. Po wojnach napoleońskich dominikanin trafił do Wilna. Jako płomienny kaznodzieja często poruszający tematy patriotyczne naraził się władzom carskim, które zmusiły jego przełożonych do zakazania mu głoszenia kazań i słuchania spowiedzi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję