Reklama

Z Jasnej Góry

O. Robert Mirosław Łukaszuk OSPPE - Rzecznik Prasowy Jasnej Góry
Niedziela Ogólnopolska 39/2003


Legion Maryi

Odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

8 września, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zgromadziło się przed Szczytem kilka tysięcy pielgrzymów. Sumie, w której wzięła udział Kapituła Archikatedralna, przewodniczył kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie - ks. inf. Marian Mikołajczyk, a słowo Boże wygłosił ks. prof. Jan Kowalski z PAT w Krakowie.
Zebranych powitał przeor Jasnej Góry - o. Marian Lubelski.
Wieczorną Mszę św. w Bazylice odprawił bp Jan Wątroba z Częstochowy. Poprzedziła ją procesja eucharystyczna po wałach, której przewodniczył definitor generalny Zakonu Paulinów - o. Stanisław Jarosz.

Dni Skupienia Sióstr Pielęgniarek

Od 9 do 11 września na Jasnej Górze modliło się ok. 150 sióstr z 36 zgromadzeń zakonnych. Oprócz uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach siostry wzięły udział w wykładach poświęconych problemom ich pracy zawodowej. Konferencje głosili: metropolita łódzki - abp Władysław Ziółek, bp Paweł Socha z Zielonej Góry, ks. dr Lucjan Szczepaniak, s. dr Barbara Petszyńska, służka Najświętszej Maryi Panny, oraz s. Małgorzata Więczkowska, honoratka.
W Polsce pracę pielęgniarki wykonuje ok. 2 tys. zakonnic.

Pielgrzymka harcerzy

W dniach 12-13 września pod hasłem: Umiłować Chrystusa trwała 21. Pielgrzymka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w której uczestniczyło ok. tysiąca harcerzy i harcerek. Organizatorem był ks. harcmistrz Adam Leszczyński - naczelny kapelan ZHR. Harcerze uczestniczyli w Eucharystii, modlitwie Apelu Jasnogórskiego i spotkaniach formacyjnych. W ramach pielgrzymki odbyło się posiedzenie Rady Duszpasterskiej ZHR i specjalne spotkanie dla instruktorów.

Reklama

Pielgrzymka Legionu Maryi

W dniach 12-13 września w 10. Ogólnopolskiej Pielgrzymce zgromadziło się ponad 7,5 tys. członków, pomocników i sympatyków Legionu Maryi. Centralnym punktem była niedzielna Msza św. na Szczycie, której przewodniczył bp Roman Marcinkowski z Płocka - krajowy opiekun LM, a homilię wygłosił bp Józef Zawitkowski z Łowicza. Mszę św. koncelebrowało 76 kierowników duchowych LM. Wystosowano telegramy do Ojca Świętego i Prymasa Polski - kard. Józefa Glempa. Bp Marcinkowski odmówił modlitwę o beatyfikację założyciela stowarzyszenia - sługi Bożego Franka Duffa.
W Polsce Legion Maryi liczy ponad 22 tys. osób, w tym ponad 5,5 tys. członków aktywnych, wykonujących konkretną pracę apostolską.

W skrócie

10 września z okazji Święta Wojsk Lądowych oraz dla uczczenia Dnia Kombatanta w Sali Rycerskiej miała miejsce uroczysta odprawa wojskowa. Za organizację ze strony Jasnej Góry odpowiedzialny był o. ppłk Jan Golonka.

11 września o. Eustachy Rakoczy - jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości odprawił Mszę św. dla 48-osobowej grupy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Pomorskiego.

W dniach 11-14 września Jasna Góra podjęła szczególną modlitwę w intencji Papieża podczas jego podróży apostolskiej na Słowację.

13 września odbyło się Ogólnopolskie Czuwanie Czcicieli św. Ojca Pio.

Tego dnia pielgrzymował też do Matki Bożej Jasnogórskiej Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. (Do Związku należy ponad 140 Polaków, którzy służą pomocą ubogim i chorym).

13-14 września na Jasną Górę przybyło ok. 500 osób na Dni Modlitw Rodziny Wincentyńskiej.

Pielgrzymka Głuchych i Głuchoniemych

Spotkanie zgromadziło 13 września 2 tys. osób niesłyszących i ze znacznym ubytkiem słuchu. Po raz pierwszy pielgrzymkę rozpoczęto marszem spod archikatedry. Mszę św. w Bazylice odprawił jedyny „migający” biskup w Polsce - bp Antoni Długosz z Częstochowy, z którym koncelebrowało 17 duszpasterzy. Witając tych szczególnych pielgrzymów, o. Jan Pach powiedział, że mogą oni oczami duszy widzieć Jezusa w ramionach Matki, zaś sercem słyszeć Ich rozmowę i sercem wypowiedzieć zgodę na Jezusowe zaproszenie.
Organizatorami pielgrzymki byli: ks. Artur Stopikowski - duszpasterz osób głuchych z Częstochowy i ks. Janusz Rosłanowski.

Modlitwa kombatantów

W 32. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kombatantów przybyło 14 września 1,2 tys. żołnierzy organizacji niepodległościowych z 50 pocztami sztandarowymi, rodziny kombatantów, przedstawiciele samorządów miejskich i powiatowych oraz delegacje szkół i harcerzy. Obecni byli: kapelan kombatantów archidiecezji częstochowskiej - ks. prał. Stanisław Rospondek, prezes okręgu AK w Częstochowie Edward Otrębski oraz 42 delegacje okręgów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) wraz z zarządem głównym z Warszawy.
Spotkanie zorganizował ŚZŻAK na czele z wiceprezesem częstochowskiego okręgu Lucjanem Kępińskim-Brustem. Mszy św. na Szczycie przewodniczył podprzeor Jasnej Góry - o. Sebastian Matecki. Powitanie wygłosił o. ppłk Jan Golonka. Po Mszy św. kombatanci złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II i w Kaplicy Pamięci Narodowej.

Zapowiedzi

2-4 października - Rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

4 października - 6. Pielgrzymka Kobiet po Mastektomii
- Pielgrzymka Prawników
- Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Przemyskiej
- Pielgrzymka Środowisk Twórczych
- Pielgrzymka Sportowców

5 października - Odpust Matki Bożej Różańcowej

Reklama

Trwają uroczystości pogrzebowe śp. prof. Jana Szyszki

2019-10-16 07:13

W środę 16 października, o godz. 11:00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe prof. Jana Szyszko, byłego ministra środowiska i wieloletniego posła. W wydarzeniu zaplanowano udział najwyższych rangą urzędników państwowych.

Krzysztof Sitkowski/KPRP
MK

Ceremonia rozpoczęła się o godz. 11.00 Mszą św. w Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa (Warszawa - Stara Miłosna, ul. Borkowska 1). Następnie zaplanowany jest przemarsz konduktu żałobnego na Cmentarz Rzymskokatolicki (ul. Gościniec 2, Warszawa - Stara Miłosna) gdzie odbędzie się ceremonia pogrzebowa. Prosimy o przybycie na uroczystości pogrzebowe do godz. 10.30.


Krzysztof Sitkowki/KPPR
MK

MK
MK
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Obywatelski projekt „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie

2019-10-16 19:56

maj, lk / Warszawa (KAI)

Obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę „Stop pedofilii” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. W wyniku głosowania, które odbyło się dziś, 16 października, skierowany został do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK). Podpisy pod projektem złożyło ponad 265 tys. Polaków.

Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Pierwsze czytanie projektu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii” odbyło się we wtorek 15 października. W toku dyskusji złożono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek ten odrzucony został podczas dzisiejszego głosowania. Za przyjęciem wniosku głosowało 150 posłów, przeciw – 243, 13 – wstrzymało się. W związku z tym Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o skierowaniu projektu do Komisji Nadzwyczajnej ds. zmiany w kodyfikacjach (NKK) w celu rozpatrzenia.

Projekt ustawy zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania. Karze pozbawienia wolności do lat 3 będzie też podlegał ten, kto „propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.

Jak uzasadniali autorzy projektu, art. 200b k.k. we wcześniejszym brzmieniu penalizował jedynie publiczne propagowanie lub pochwalanie zachowań o charakterze pedofilskim. Ograniczał się więc wyłącznie do sytuacji, kiedy osoba dorosła współżyje z osobą małoletnią, całkowicie pomijając fakt, że coraz częściej propaguje oraz pochwala się sytuacje, kiedy to małoletni podejmują współżycie ze sobą. W konsekwencji, obowiązujący stan prawny nie nadąża za przemianami społecznymi, jakie można zaobserwować w dzisiejszych czasach. Skutkują one akceptacją, a w najlepszym razie obojętnością wobec zachowań, których skutki są dla małoletniego negatywne.

W trakcie pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców Olgierd Pankiewicz przekonywał, że proponowana nowelizacja polega na "zakazie publicznego pochwalania i propagowania seksualnej aktywności osób małoletnich".

Zamiar utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii zgłoszony został w Sejmie 28 marca 2019 r. przez Fundację Pro – prawo do życia, w odpowiedzi na podpisanie przez prezydenta warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. „Deklaracji LGBT”.

19 kwietnia br. Marszałek Sejmu poinformował o zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, po czym w całym kraju ruszyła zbiórka podpisów pod projektem. Jak informowali organizatorzy akcji, uliczne zbiórki były wielokrotnie zakłócane przez działaczy LGBT.

Projekt ustawy poparło ponad 265 tys. Polaków. 17 lipca 2019 r. ich podpisy złożone zostały w Sejmie. W ramach akcji „Stop pedofilii” Fundacja wydała również m.in. bezpłatny poradnik dla rodziców i nauczycieli pt. "Jak powstrzymać pedofila?", w którym znalazły się informacje o skali systemowej deprawacji seksualnej dzieci w krajach Europy zachodniej i Ameryki oraz rady, w jaki sposób ustrzec dzieci przed zagrożeniem na terenie swojej szkoły lub przedszkola. Publikację można pobrać za darmo ze strony stoppedofilii.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem