Reklama

25 lat pontyfikatu jana Pawła II

25 tajemnic Jana Pawła II

C. R.
Niedziela Ogólnopolska 43/2003

Dla uczczenia 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II wydaje się wiele książek i albumów, które ukazują osobowość i działalność Ojca Świętego w różnych aspektach. Z całą pewnością wyróżnia się wśród nich album opracowany przez Jacka Moskwę, byłego korespondenta polskiej telewizji i radia w Rzymie i Watykanie. Wyróżnia się sposobem ujęcia, mianowicie zawiera opis życia, nauczania i posługi Ojca Świętego, ujęty w 25 tajemnicach - tylu, ile lat pontyfikatu mija właśnie. Pomysł układu albumu jest znakomity, ponieważ został podzielony na trzy części tajemnic: osobistych, publicznych oraz wiekuistych. Autor zbudował niezwykłą, bogato ilustrowaną książkę o Papieżu, który steruje łodzią Piotrową pośród nawałnic naszych czasów, który zdumiewa każdego bogactwem życia i nauczania, który sam jest wielką tajemnicą.
Opowiada więc Jacek Moskwa najpierw o Karolu Wojtyle do chwili wybrania go na następcę św. Piotra, próbując dociec, jak poszczególne etapy życia: wczesna śmierć matki i brata, zamiłowania aktorskie i literackie, praca w fabryce czy II wojna światowa wpłynęły na jego duchowość i późniejsze nauczanie. Potem widzimy Papieża, który czy to pielgrzymując po świecie, czy przyjmując tysiące osobistości, daje świadectwo miłości i nadziei, niesie przesłanie pokoju. Wertując strony albumu, jesteśmy z Ojcem Świętym, jak się modli, oddaje cześć Matce Bożej, pochyla się nad chorymi, jak cierpi po zamachu...
Prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego - kard. Zenon Grocholewski napisał we wstępie: „Przeglądając ten album i mając szczęście przypatrywania się z bliska Papieżowi, nasuwa mi się spostrzeżenie, że tajemnicą, która przebija wszystkie inne przedstawione w tej książce, jest w gruncie rzeczy tajemnica miłości”. Dodał, że źródłem tej tajemnicy jest z pewnością „głęboka, wprost mistyczna kontemplacja Boga i nieustanne z Nim zjednoczenie we wszystkich okolicznościach życia”.
Próbowano już na różne sposoby zgłębić osobę i Pontyfikat Jana Pawła II, ale trzeba z pokorą przyznać, że wiele wydarzeń i spraw w jego życiu osłania wielka tajemnica. Przyznajmy, kiedy po 450 latach pojawia się na Stolicy Piotrowej papież nie-Włoch, a w dodatku Słowianin, już można mówić o tajemnicy papieskiego powołania. Świadomy tego Jan Paweł II, inaugurując 22 października 1978 r. swój Pontyfikat, wyraźnie nawiązał do postaci apostoła Piotra, który na polecenie Pana przybył do Rzymu. Teraz on - Papież z dalekiego kraju - czuł się jak wówczas Piotr, posłany do miasta, w którym jako biskup ma służyć ludziom całego świata do końca swego życia. Tak jak ongiś Piotr, tak teraz on - Jan Paweł II na Rzymską Katedrę św. Piotra wstępował nie bez drżenia, świadomy misji zleconej mu przez Pana. Kierując słowa do Polaków i Polonii świata, a przede wszystkim do mieszkańców Krakowa, miasta św. Stanisława, którego następcą był przez 14 lat, Ojciec Święty stwierdził, że wszystko, co by mógł powiedzieć, będzie blade wobec tego, co czują serca. „Więc oszczędźmy słów - dodał. - Niech pozostanie tylko wielkie milczenie przed Bogiem, które jest samą modlitwą”.
Taką też wielką i tajemniczą modlitwą stał się ten Pontyfikat. Sądzę, że przyjdzie czas, kiedy osoba tego Papieża ukaże się w całej swej wielkości i tajemnicy. A na teraz pozostają nam piękne książki i albumy, ukazujące tę niezwykłą Postać. Bo wielkie milczenie wobec tajemnicy nie oznacza, że należy dosłownie milczeć, nie poszukiwać, nie oceniać, nie opisywać. Dlatego książka Jacka Moskwy podejmuje próbę „prześwietlenia” drogi i posłannictwa Jana Pawła II, aby w końcu przyznać, że ten Następca św. Piotra nie jest osobą przypadkową, nie pojawił się jako „wypadkowa sił” wśród kardynałów obecnych na konklawe, ale jest prawdziwym darem od Boga.
Przekonany był o tym Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, który w Radiu Watykańskim 17 października 1978 r. powiedział, że nie jest w stanie mówić teraz o historii życia człowieka tak mu bliskiego i związanego wieloletnią wspólną pracą. Wskazał jednak na bardzo ważny rys życia nowego Papieża - na jego duchowy format: „To jest człowiek, dla którego modlitwa jest żywiołem czerpanym na kolanach pełną dłonią z dziecięcej wiary”. Kard. Wyszyński zakończył wypowiedź wzruszającymi słowami: „Całuję Twoją przyjazną twarz, Przyjacielu prac i walk o Kościół Chrystusowy w Polsce, i z uległością składam na Twoich stopach pocałunek Biskupa i Prymasa Polski”.
Książka Jacka Moskwy Pontifex Maximus. 25 lat - 25 tajemnic ukazała się równolegle na rynku włoskim i polskim. Jej wydawcą jest włoskie Wydawnictwo „Velar” we współpracy z Pallotyńskim Sekretariatem Misyjnym (03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 12).

Jasna Góra: 30. Forum Szkół Katolickich z udziałem kard. Saraha

2019-11-13 18:15

www.rsk.edu.pl/ BP KEP / Jasna Góra (KAI)

Dyrektorzy i nauczyciele szkół katolickich z całej Polski spotkają się 14 i 15 listopada na Jasnej Górze. Gościem specjalnym 30. Forum Szkół Katolickich będzie kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Bożena Sztajner/Niedziela

Mottem przewodnim tegorocznego Forum Szkół Katolickich są słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Żywcu w 1995 r.: „Chrześcijanin jest powołany do tego, ażeby dawać świadectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ten sposób buduje się Kościół”. Spotkanie będzie okazją do dziękczynienia Panu Bogu za 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich.

Kard. Sarah będzie przewodniczył w piątek Mszy św. w jęz. łacińskim w Bazylice Jasnogórskiej oraz wygłosi dwie konferencje zatytułowane: Kościół - kryzys i odnowa oraz Misja katolickiego wychowawcy. W programie pierwszego dnia przewidziano zaś wykłady ks. prof. Waldemara Chrostowskiego na temat: Wychowanie jako aspekt świadectwa – perspektywa biblijna.

Uczestnikom Forum będą towarzyszyli księża biskupi: bp Marek Mendyk, Asystent Rady Szkół Katolickich oraz bp Stanisław Napierała, były wieloletni Asystent RSK, który podzieli się swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich.

Rada Szkół Katolickich zrzesza wszystkie szkoły katolickie w Polsce. Została ona powołana do życia w 1994 roku przez 269. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Jest kościelną jednostką organizacyjną o zasięgu ogólnopolskim, posiada osobowość prawną kościelną i cywilną. Działa w oparciu o Statut. Pracami Rady kieruje Zarząd, na czele którego stoi Przewodniczący. Jego kandydatura jest każdorazowo zatwierdzana przez Konferencję Episkopatu Polski. Rada Szkół Katolickich wspiera szkoły oraz ich organa założycielskie w zachowaniu katolickiej tożsamości i rozwijaniu działalności. Co roku organizuje Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich, Forum Młodzieży, konferencje, szkolenia i kursy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, a także konferencje dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły. Asystentem Rady Szkół Katolickich jest obecnie bp Marek Mendyk. Przewodniczącym Rady jest ks. Zenon Latawiec SDB.

Program XXX Forum Szkół Katolickich:

14 listopada, czwartek

10.00

Rozpoczęcie – ks. Zenon Latawiec SDB, przewodniczący RSK, Sala Papieska

10.30

Wychowanie jako aspekt świadectwa – perspektywa biblijna ST, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

Przerwa

11.45

Wychowanie jako aspekt świadectwa – perspektywa biblijna NT, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

13.00

Przerwa

14.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich (wspomnienia, refleksje, przypomnienia) – bp Stanisław Napierała

16.30

Msza św. w bazylice jasnogórskiej – przewodniczy bp Marek Mendyk, Asystent RSK

18.45

Film „Nieplanowane” reż. C. Solomon, Ch. Konzelman

21.00

Apel Jasnogórski – bp Marek Mendyk

15 listopada, piątek

9.30

Msza św. w j. łacińskim w bazylice jasnogórskiej – przewodniczy kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

śpiew: Schola gregoriańska Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie, dyr. s. Wanda Putyra

11.00

Kościół – kryzys i odnowa – kard. Robert Sarah, Sala Papieska

12.15

Przerwa

14.00

Misja katolickiego wychowawcy – kard. Robert Sarah, Sala Papieska

15.30

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Rozmowa, seria pytań z kard. Robertem Sarah

17.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu w bazylice jasnogórskiej. Akt zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej. Te Deum za 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich. Zakończenie Forum

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Łotwa: w kraju działa przeszło 1,2 tys. parafii i gmin religijnych, nieco ponad tysiące świątyń

2019-11-14 20:49

kg (KAI/B-I) / Ryga

Na Łotwie działało w 2018 roku 1220 organizacji, parafii i wspólnot religijnych, które miały do dyspozycji 1032 świątynie i inne obiekty kultu. Dane te przedstawiło tamtejsze Ministerstwo Sprawiedliwości, które rejestruje poszczególne Kościoły i inne stowarzyszenia wyznaniowe. Najwięcej świątyń należało w tym czasie do luteran i katolików – dwóch głównych wyznań w tym nadbałtyckim państwie.

Grzegorz Gałązka
Papiez w sanktuarium narodowym Łotwy

Według Ministerstwa w ub.r. na Łotwie istniały 292 wspólnoty luterańskie (rok wcześniej było ich 286), 278 katolickich (261), 125 prawosławnych (bez zmian w porównaniu z rokiem 2017), 72 staroobrzędowe (o 1 więcej), 99 baptystycznych (96), 60 zielonoświątkowych, 51 adwentystów dnia siódmego, 15 muzułmańskich, 12 żydowskich, 11 waisznawitów (grupa wywodząca się z hinduizmu), 11 nowoapostolskich (wszystkie bez zmian), 39 chrześcijan wiary ewangelicznej (o 2 więcej), 19 wspólnot "Nowego Pokolenia", 4 buddyjskie, 11 tzw. dievtursów – wyznawców dawnej rodzimej wiary, czyli współczesnych pogan oraz 34 gminy świadków Jehowy.

Ponadto w 2018 działało w tym kraju m.in. 10 parafii luteran niemieckich, 3 wspólnoty tzw. "ewangelicznych wyznawców Mesjasza", po 4 gminy mormonów i ewangelików reformowanych, 2 wspólnoty anglikańskie, po 1 gminie Armii Zbawienia, hinduistycznej i inne – łącznie ponad 30 różnych małych wspólnot.

W tym czasie ludzie wierzący na Łotwie rozporządzali 1032 świątyniami i miejscami modlitwy – rok wcześniej było ich 1130, a więc prawie o sto więcej. Najwięcej takich obiektów należało do Łotewskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego – 299 (w 2017 - 309), następnie do Kościoła katolickiego – 272 (247), prawosławnego – 127, baptystów – 24 (spadek o 72 obiekty), staroobrzędowców – 68 (70), adwentystów – 30. Ruch "Nowe Pokolenie" miał 19 świątyń, chrześcijanie ewangeliczni – 24, chrześcijanie wiary ewangelicznej – 15, Armia Zbawienia – 15, metodyści – 12, "poganie" i waisznawici – po 11 inni, żydzi – 5.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem