Reklama

Wiara

22 października

#NiezbędnikRóżańcowy: Różaniec święty w objawieniach maryjnych – Campinas

Z różańcem w ręku musimy opuścić Europę, by poznać treść i historię objawień, jakie miały miejsce w Campinas w Brazylii w 1929 r.

[ TEMATY ]

modlitwa

różaniec

październik

#NiezbędnikRóżańcowy

BOŻENA SZTAJNER/NIEDZIELA

TAJEMNICA TRZECIA: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Słuchanie Słowa Bożego

Reklama

Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretoriom i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: „Witaj, Królu żydowski!”. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. (Mt 27, 27-31). Albo: (Mk 15, 16-20; J 19, 1-7).

Milczenie

Ojcze nasz...

Reklama

Dziesięć "Zdrowaś Maryjo"

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, JEZUS

 który wyznał przed Piłatem, że jest królem nie z tego świata;

 któremu po ubiczowaniu dla wyśmiania Jego godności królewskiej i władzy wtłoczono na głowę cierniową koronę, obleczono w płaszcz purpurowy, a zamiast berła dano trzcinę;

 Król chwały, którego wobec całej kohorty wyszydzano, policzkowano i bito po głowie z powodu naszego wywyższania się nad innych i pychy żywota;

 który musiał przeżyć parodię oddawania Mu hołdu jako królowi, gdy żołnierze przed Nim przyklękali i szydzili z Niego, mówiąc: „Witaj, Królu żydowski!”;

 cierpiący ogromny ból w swej głowie za zniewagi wyrządzane głowie Kościoła i wszelkiej władzy od Boga danej;

 który z miłości do nas pozbawił się chwały i wyniszczył w swojej godności królewskiej, przyjmując zniewagi i upokorzenia;

 najpiękniejszy z synów ludzkich właśnie wtedy, gdy za nas oblicze Jego zostało pokryte plwocinami żołnierzy Piłata;

 wzór pełni człowieczeństwa, gdy Piłat ukazał Go ludowi w cierniowej koronie ze słowami: „Oto człowiek”;

 Król miłości, którym naród wzgardził i którego odrzucił, domagając się Jego śmierci przez ukrzyżowanie;

 w swym poniżeniu najdroższy naszym sercom, prawdziwy oblubieniec naszych dusz. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu...

TAJEMNICA CZWARTA: Dźwiganie krzyża na Kalwarię

Słuchanie Słowa Bożego

Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę. Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: «Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły». Wtedy zaczną wołać do gór: «Padnijcie na nas»; a do pagórków: «Przykryjcie nas!» Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?”. Prowadzono też innych dwóch – złoczyńców, aby ich z Nim stracić”. (Łk 23, 24-32). Albo: (Mt 27, 32-34; J 19, 17; Łk 9, 23-24).

Milczenie

Ojcze nasz...

Reklama

Dziesięć "Zdrowaś Maryjo"

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, JEZUS

 który własnowolnie i z tęsknotą przyjął ciężki krzyż z miłości do każdego człowieka;

 który skazany przez Piłata sam, na własnych ramionach niósł krzyż na wzgórze Golgoty dla naszego zbawienia;

 który nas wzywa do dźwigania swojego krzyża na każdy dzień i sam dźwigając krzyż, uczy nas go dźwigać;

 który idąc na przedzie, pomaga nam w wypełnianiu naszych trudnych obowiązków, zwłaszcza zachowywania przykazań boskich i kościelnych;

 który przyjmując pomoc ze strony Cyrenejczyka, powołał nas do współcierpienia za zbawienie świata;

 który niosąc krzyż, nawołuje nas do płaczu nad sobą i nad drugimi oraz do ducha pokuty, abyśmy uniknęli kar boskich;

 który doniósł swój krzyż do końca drogi, ucząc mnie w ten sposób wierności Bogu za wszelką cenę;

 który pomaga mi nieść mój krzyż i dodaje mi ochoty do ćwiczenia się w cierpliwości, cichości i samozaparciu;

 który przez swoje upadki i powstawanie na drodze krzyżowej uczy mnie zasady, że kochać, to znaczy ciągle powstawać;

 który niósł na Kalwarię mój grzech, mój los i mnie całego i dlatego jest dla mnie całą nadzieją. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu...

TAJEMNICA PIĄTA: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Słuchanie Słowa Bożego

A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani”, to znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”. Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: „Patrz, woła Eliasza”. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: „Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [z krzyża]”. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. (Mk 15, 33-38). Albo: (Mt 27, 45-50; J 19, 25-30).

Milczenie

Ojcze nasz...

Reklama

Dziesięć "Zdrowaś Maryjo"

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, JEZUS

 dopełniający za nas okrutnych cierpień w kaźni ukrzyżowania, śmierci najokropniejszej i najhaniebniejszej;

 obnażony z szat, przybity do krzyża i konający z miłości do nas przez trzy godziny;

 który do swego krzyża przybił nasze grzechy, aby nie były dla nas powodem potępienia na wieki;

 który przed śmiercią obiecał pokutującemu łotrowi przyjęcie do raju, dając i nam przez to nadzieję przebaczenia;

 który przed śmiercią dał nam swoją Matkę, by była naszą dobrą Matką w godzinie naszej śmierci.

 który zanurzył się dla nas w ogniu cierpień duchowych bliskich piekła, czego wyrazem było wołanie z krzyża: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”;

 poddający się z ufnością rzeczywistej śmierci, gdy umierał ze słowami: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego”;

 któremu po śmierci otworzono bok i przebito serce, abyśmy ciągle z miłością patrzyli na Tego, któregośmy przebili;

 z którego otwartego boku zrodził się Kościół i jego sakramenty;

 który w tajemnicy swej śmierci oddał się nam, aż do skończenia świata w bezkrwawej ofierze Mszy świętej. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu...

Promuj akcję na swojej stronie internetowej

Wklej kod na swojej stronie internetowej (750px x 200px)

#NiezbędnikRóżańcowy
<a href="https://www.niedziela.pl/niezbednikrozancowy"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-niezbednik-rozancowy-750x200.jpg" alt="niedziela.pl - #NiezbędnikRóżańcowy" /></a>

Wklej kod na swojej stronie internetowej (300px x 300px)

#NiezbędnikRóżańcowy
<a href="https://www.niedziela.pl/niezbednikrozancowy"><img src="https://www.niedziela.pl/download/baner-niezbednik-rozancowy-300x300.jpg" alt="niedziela.pl - #NiezbędnikRóżańcowy" /></a>

Jeżeli potrzebujesz banera o innym rozmiarze lub umieściłeś baner, napisz do nas: internet@niedziela.pl

2021-10-21 21:30

Ocena: +35 -2

Reklama

Wybrane dla Ciebie

#NiezbędnikRóżańcowy: Różaniec święty w objawieniach maryjnych - Heede

[ TEMATY ]

różaniec

#NiezbędnikRóżańcowy

Karol Porwich/Niedziela

Kolejne różańcowe rozważanie pozwala nam powrócić na kontynent europejski. Poznamy kolejne miejsce objawień, podczas których Maryja prosiła o odmawianie różańca.

Było to 1 listopada 1937 roku, kiedy to cztery przyjaciółki w wieku 12-14 lat: Anna Schulte, Greta i Maria Ganseforth oraz Susanna Bruns udały się do kościoła w Heede. Jest to mała wieś, leżąca niedaleko granicy niemiecko – holenderskiej. Dziewczynki chciały się pomodlić za dusze czyśćcowe i ofiarować za nie odpusty. Gdy po nabożeństwie wracały do swoich domów, gdy w pobliżu cmentarza parafialnego ukazała się świetlista postać Kobiety z Dzieckiem na ręku. Działo się to w smutnym czasie, gdy Hitler był w Niemczech u szczytu władzy.

CZYTAJ DALEJ

23 stycznia: Niedziela Słowa Bożego

2022-01-20 08:03

[ TEMATY ]

Pismo Święte

Niedziela Słowa Bożego

Karol Porwich/Niedziela

Zgodnie z motu proprio papieża Franciszka "Aperuit illis" w Kościele katolickim w III niedzielę okresu zwykłego obchodzony jest Niedziela Słowa Bożego. W tym roku przypada ona 23 stycznia. Jej celem jest pogłębianie świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących oraz w liturgii.

W nocie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaznaczono, że "poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię".

CZYTAJ DALEJ

Misjonarka. Helenka Kmieć

2022-01-23 17:13

[ TEMATY ]

Helena Kmieć

Fundacja Heleny Kmieć

Dziewczyna, która inaczej niż chce dzisiejszy świat, nie szukała przygód i uciech dla siebie. Żyła przede wszystkim dla innych i pomagała w ich trudnym życiu. Zamordowana przez młodego Boliwijczyka. Mija 5 lat od śmierci Helenki Kmieć.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję