Reklama

Z Watykanu


Niedziela Ogólnopolska 44/2004


Chór Armii Rosyjskiej śpiewa dla Ojca Świętego Jana Pawła II, 15 października 2004 r.

„Anioł Pański” z papieżem

17 października w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański Jan Paweł II mówił o zakończeniu w Guadalajarze Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i o rozpoczęciu w całym Kościele Roku Eucharystii. Następnie z wiernymi zgromadzonymi na Placu św. Piotra w Watykanie odmówił modlitwę maryjną, udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego, po czym pozdrowił obecnych po włosku i po polsku.
Oto słowa Ojca Świętego:
„W meksykańskim mieście Guadalajara kończy się dziś Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Przez osiem dni Eucharystia była sprawowana i wielbiona jako «światło i życie nowego tysiąclecia». «Światło», ponieważ w tajemnicy eucharystycznej jaśnieje obecność Chrystusa - Światła świata; «życie», gdyż w Eucharystii Jezus dał nam samego siebie jako Chleb życia.
Dziś po południu w Bazylice św. Piotra będę przewodniczył celebrze eucharystycznej w duchowej łączności z wielkim zgromadzeniem w Guadalajarze. W ten sposób rozpocznę uroczyście Rok Eucharystii, który potrwa aż do października 2005 r.
W nurcie Soboru Watykańskiego II i Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Rok Eucharystii chce być czasem spotkania z Chrystusem, obecnym w sakramencie Jego Ciała i Jego Krwi. W tajemnicy tej uaktualnia On w sposób sakramentalny swą Ofiarę paschalną, która odkupiła ludzkość z niewoli grzechu i ustanowiła Boże Królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Z Paschy Chrystusa rodzi się Kościół, który z tego właśnie powodu «żyje z Eucharystii» - jak o tym przypominam w encyklice Ecclesia in Eucharistia (nr 1).
Błagajmy wspólnie Maryję Pannę, aby pomagała ludowi chrześcijańskiemu przeżyć ten Rok Eucharystii jako czas głębokiego nawrócenia do Chrystusa i intensywnego zaangażowania na rzecz szerzenia Jego orędzia zbawienia”.

Jan Paweł II do Polaków

„Pozdrawiam moich rodaków z Polski i ze świata! Szczególnie witam pielgrzymów nowej diecezji świdnickiej z ich pasterzem - bp. Ignacym Decem. Życzę całej wspólnocie diecezjalnej pomyślnego rozwoju dla dobra Ludu Bożego na Dolnym Śląsku. Witam również pielgrzymów diecezji pelplińskiej z bp. Janem Szlagą. Pozdrawiam pielgrzymkę rodzin związanych z Przedszkolem nr 5 z Krakowa. Niech pobyt w Rzymie duchowo umocni Was i Wasze dzieci.
Wszystkim bardzo dziękuję za modlitwy, za wyrazy jedności i życzliwe wspieranie mnie w ciągu tych 26 lat pontyfikatu. Niech Bóg Wam hojnie wynagrodzi i błogosławi wszystkim. Pochwalony Jezus Chrystus!”.

Audiencja generalna, 20 października 2004 r.

Rok Eucharystii

Do rozważania tajemnicy Eucharystii w powiązaniu z bolesnymi problemami naszych czasów zachęcił Jan Paweł II w swym kazaniu podczas Mszy św. odprawionej 17 października w Bazylice św. Piotra. W trakcie Liturgii Papież oficjalnie ogłosił otwarcie w całym Kościele Roku Eucharystii. Zaapelował do wiernych o solidarność i wrażliwość „na potrzeby tak wielu naszych braci” wezwał, „aby nie zamykać serc na ich wołanie o pomoc”.
Liturgię pod przewodnictwem sekretarza stanu - kard. Angelo Sodano koncelebrowali m.in. kardynałowie: Roger Etchegaray, Achille Silvestrini i Eduardo Martínez Somalo. Kard. Sodano przewodniczył następnie adoracji eucharystycznej.
W wygłoszonym w całości po hiszpańsku przemówieniu (którego większą część odczytał substytut Sekretariatu Stanu - abp Leonardo Sandri) Papież pozdrowił uczestników kończącego się w meksykańskiej Guadalajarze 48. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Podkreślił, że most telewizyjny łączący wtedy Bazylikę św. Piotra, „serce chrześcijaństwa”, z Guadalajarą jest jakby pomostem między kontynentami. Dzięki temu Liturgia sprawowana w bazylice stworzyła symboliczną statio orbis Kongresu Eucharystycznego, który gromadził wiernych z całego świata.

Reklama

W rocznicę wyboru Jana Pawła II

„26. rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową Jan Paweł II rozpoczął Mszą św. w swojej prywatnej kaplicy” - poinformował rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, Joaquín Navarro-Valls. Ok. godz. 18, czyli o tej samej porze, gdy 16 października 1978 r. nastąpił wybór, Papież odprawił drugą Mszę św., prosząc Boga o błogosławieństwo „dla pracy, która mu jeszcze pozostała” - dodał rzecznik.
Navarro-Valls ujawnił, że z okazji jubileuszu do Watykanu napłynęły tysiące życzeń. Ich nadawcami są szefowie państw i rządów, organizacje międzynarodowe oraz prywatne osoby, katolicy, ale także wyznawcy innych religii, w tym i muzułmanie.
Obok życzeń wiele jest wyrazów wdzięczności, przede wszystkim za wypowiedzi na rzecz pokoju oraz przeciwko tzw. wojnie prewencyjnej. „Inne sprawy, poruszane w tych przesłaniach, to rodzina i Europa” - poinformował rzecznik Stolicy Apostolskiej. Ujawnił, że gośćmi Papieża na jubileuszowym obiedzie byli kardynałowie: sekretarz stanu Angelo Sodano, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch Camillo Ruini i gubernator Państwa Watykańskiego Edmund Szoka, obok, oczywiście, obu papieskich sekretarzy: abp. Stanisława Dziwisza i ks. prał. Mieczysława Mokrzyckiego. Rzecznik zapewnił, że Jan Paweł II był bardzo zadowolony z koncertu Chóru Armii Rosyjskiej w Auli Pawła VI. „Był zadowolony także z symboliki tego wydarzenia: przez lata mówiono o kozakach pojących swe konie w fontannach na Placu św. Piotra; było to proroctwo wojny, które przekształciło się w obietnicę pokoju” - Joaquín Navarro-Valls.

Koncert Chóru Armii Rosyjskiej dla Jana Pawła II

Trwający 26 lat pontyfikat Jana Pawła II jest niezwykłym wydarzeniem w historii Kościoła i świata. Dostrzegają jego wielkość politycy, ludzie nauki, kultury, artyści. W obchody rocznicy pontyfikatu wpisał się koncert, który miał miejsce wieczorem 15 października br. w Auli Pawła VI w Watykanie. Dla Ojca Świętego wystąpił Chór Armii Rosyjskiej, założony w 1928 r. przez słynnego kompozytora Alexandra Aleksandrowa, wraz z orkiestrą i baletem. Oprócz Jana Pawła II w auli zebrali się kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, amabasadorzy akredytowani przy Stolicy Apostolskiej. Obecny był także ambasador Federacji Rosyjskiej przy Stolicy Apostolskiej.
Koncert transmitowano przez telewizję RAI i telewizję rosyjską, co było ważnym wydarzeniem. Na początek tego niezwykłego wieczoru życzenia Ojcu Świętemu, z okazji 26. rocznicy pontyfikatu, artyści wyrazili trzykrotnym gromkim: „Hurra! Hurra! Hurra!”. Koncert, jako wydarzenie kulturalne, stał się pomostem między Wschodem a Zachodem. Złożyły się na niego: muzyka, piękny śpiew, ale także tańce folkloru rosyjskiego. Zgromadzeni mogli zobaczyć taniec kozacki, wysłuchać m.in. słynnej Kalinki. Chórzyści sprawili Papieżowi i obecnym w Auli Pawła VI Polakom niespodziankę: w języku polskim zaśpiewali Szumi dokoła las. Na zakończenie przemówił Ojciec Święty. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego pięknego wieczoru. Rosję i artystów z Federacji Rosyjskiej oddał opiece Matki Bożej z Kazania. Podziękował również amabasadorowi Federacji Rosyjskiej, a zwracając się do artystów, wyraził ogromną wdzięczność za tak wspaniały koncert. Przedstawiciele chóru wręczyli Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II wielki bukiet kwiatów i złożyli mu hołd.

Ks. Mariusz Frukacz

Reklama

Zmiany księży w internecie


Edycja warszawska (st.) 28/2004

O tegorocznych zmianach na stanowiskach proboszczów i wikariuszy w diecezji warszawsko-praskiej można się było dowiedzieć dzień przed ich ogłoszeniem. Wszystko dzięki oficjalnej stronie internetowej kurii biskupiej: www.diecezja.waw.pl/
Nowy sposób komunikowania zmian personalnych, jak nas zapewnia kuria biskupia, nie zastąpi tradycyjnego dostarczania zainteresowanym przez księży dziekanów imiennych dekretów Biskupa Ordynariusza. Ułatwia jednak rozeznanie wśród księży i parafian nowego miejsca pobytu konkretnego duszpasterza.
Z komentarzy zamieszczonych pod wykazem translokat wynika, że z nowej formy obiegu informacji najbardziej zadowoleni są młodzi księża, bo oni najczęściej korzystają z komputerów. Niektórzy wyrażali jedynie obawy o dehumanizację kontaktów z władzą diecezjalną. Przy okazji pojawiały się także, niezamierzone przez redagujących stronę, sugestie zmian w innych parafiach, niestety anonimowe. Należy więc sądzić, że podobnie jak to zrobiła wcześniej KAI, redakcja wycofa się z udostępniania forum dyskusyjnego pod dekretami biskupimi.
Drukujemy listę translokat z diecezjalnej strony internetowej uaktualnioną 25 czerwca br.

Zmiany proboszczów

Ks. Gaszkowski Zbigniew - z prob. par. Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie zwolniony na emeryturę
Ks. Gugała Dariusz - z wik. par. św. Izydora w Markach na prob. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Markach
Ks. Koć Witold - z prob. par. Żuków na prob. par. Kuflew
Ks. Kopytko Edward - z wik. par. św. Jana Kantego w Legionowie na prob. par. Starogród
Ks. Krzyżewski Janusz - z wik. par. św. Wincentego à Paulo w Warszawie na prob. par. Grzebowilk
Ks. Madej Wacław - z rektora Seminarium Duchownego na proboszcza parafii św. Marka Ewangelisty w Warszawie
Ks. Sałański Bogdan - z prob. par. Kuflew na prob. par. Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie
Ks. Sobieraj Józef - z prob. par. Starogród na rezyd. par. Dębe Wielkie
Ks. Waligóra Krzysztof - z proboszcza parafii św. Marka Ewangelisty w Warszawie na rektora Seminarium Duchownego
Ks. Wójcik Zenon - z prob. par. Grzebowilk na prob. par. Żuków

Zmiany wikariuszy

Ks. Balikowski Jarosław - z wik. par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie na wik. par. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie
Ks. Banach Paweł - z kapelana Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Hetmańskiej na wik. par. Wiązowna
Ks. Banaszek Adam - z wik. par. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce na wik. par. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Warszawie
Ks. Bieniecki Przemysław - z wik. par. Kamieńczyk na wik. par. św. Łukasza w Warszawie
Ks. Brzeszczyński Marcin - z wik. par. Nieporęt na wik. par. Klembów
Ks. Chaciński Michał - z wik. par. Radzymin na wik. par. św. Izydora w Markach
Ks. Danecki Jerzy - z wik. par. Matki Bożej Królowej Polski w Aninie na wik. par. św. Antoniego w Mińsku Maz.
Ks. Dębiński Robert - z wik. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku na wik. par. Miłosierdzia Bożego w Legionowie
Ks. Filipczuk Marek - z wik. par. Kałuszyn na wik. par. Świętej Trójcy w Kobyłce
Ks. Gawor Andrzej - z wik. par. Latowicz na wik. par. Kołbiel
Ks. Główka Piotr - z wik. par. św. Jakuba Ap. w Tarchominie na wik. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku
Ks. Gosik Mariusz - z wik. par. św. Ap. Piotra i Pawła w Nowym Dworze Maz. na wik. par. św. O. Pio w Zagościńcu
Ks. Jarzębski Tomasz - z wik. par. Józefów k. Otwocka na wik. par. Chotomów
Ks. Jaśkowski Marek - z wik. par. św. Antoniego w Mińsku Maz. na wik. par. Miłosierdzia Bożego w Warszawie
Ks. Jeznach Marek - z wik. par. Kołbiel na wik. par. Św. Ap. Piotra i Pawła w Nowym Dworze Maz.
Ks. Juszczuk Aleksander - z wik. par. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Warszawie na wik. par. św. Józefa w Legionowie
Ks. Kalinowski Paweł - z wik. par. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie na wik. par. Narodzenia Pańskiego w Warszawie
Ks. Kloch Zbigniew - z wik. par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy na wik. par. Wieliszew
Ks. Kopczyński Janusz - z wik. par. Miłosierdzia Bożego w Warszawie na wik. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości w Warszawie-Tarchominie
Ks. Korporowicz Ireneusz - z wik. par. św. Michała Arch. w Nowym Dworze Maz. na wik. par. Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie
Ks. Krupa Krzysztof - wik. par. Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie na wik. par. św. Jerzego w Zielonce
Ks. Mazurek Jarosław - z wik. par. Józefów k. Otwocka na wik. par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie
Ks. Miliszkiewicz Wojciech - z wik. par. św. Marii Magdaleny w Warszawie na wik. par. Jabłonna
Ks. Moczulski Tomasz - z wik. par. Klembów na wik. par. św. Michała Arch. w Nowym Dworze Maz.
Ks. Ostojski Krzysztof - wik. par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie na wik. par. Świętej Trójcy w Kobyłce
Ks. Owczarek Emil - z wik. par. św. Brata Alberta w Warszawie-Zielonej na wik. par. św. Faustyny w Warszawie
Ks. Ożóg Marcin - z wik. par. Narodzenia Pańskiego w Warszawie na wik. par. Matki Bożej Różańcowej w Warszawie
Ks. Pieniak Wojciech - z wik. par. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Międzylesiu na wik. par. Radzymin
Ks. Płochocki Zbigniew - z wik. par. św. Franciszka z Asyżu w Warszawie na wik. par. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie-Międzylesiu
Ks. Rejmuza Dariusz - z wik. par. Wieliszew na wik. par. Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie
Ks. Rudzki Paweł - z wik. par. Świętej Trójcy w Kobyłce na wik. par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy
Ks. Rzępołuch Paweł - z wik. par. św. Ap. Piotra i Pawła w Nowym Dworze Maz. na wik. par. Matki Bożej Królowej Polski w Markach
Ks. Serafin Marek - z wik. par. Jabłonna na wik. par. św. Marii Magdaleny w Warszawie
Ks. Sieńkowski Jerzy - z wik. par. Świętej Trójcy w Kobyłce na wik. par. Józefów k. Otwocka
Ks. Stanaszek Mariusz - z wik. par. Matki Bożej Królowej Polski w Markach na wik. par. Nieporęt
Ks. Staniszewski Artur - z wik. par. Matki Bożej Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze na wik. par. św. Antoniego w Mińsku Maz.
Ks. Stonio Dariusz - z wik. par. św. Antoniego w Mińsku Maz. na wik. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku
Ks. Sulej Andrzej SDB - od księży salezjanów na wik. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości w Warszawie
Ks. Szabaciuk Jacek - z wik. par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim na wik. par. Józefów k. Otwocka
Ks. Śpiewak Zbigniew - z wik. par. Miłosierdzia Bożego w Ząbkach na wik. par. św. Faustyny w Warszawie
Ks. Trzciński Paweł - z wik. par. Matki Bożej Różańcowej w Warszawie na wik. par. św. Włodzimierza w Warszawie
Ks. Walczyk Hubert - z wik. par. Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie na wik. par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Starej Miłosnej
Ks. Wdowiak Kamil - z wik. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości w Warszawie na wik. par. Św. Ap. Piotra i Pawła w Nowym Dworze Maz.
Ks. Węglarz Krzysztof - z wik. par. św. Faustyny w Warszawie na wik. par. św. Patryka w Warszawie
Ks. Wnuk Bogusław - z wik. par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Starej Miłosnej na wik. par. św. Jakuba w Warszawie
Ks. Wyszyński Sławomir - wik. par. św. Józefa w Legionowie na wik. par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie
Ks. Yury Hrytsko ISChP - z wik. par. Miłosierdzia Bożego w Legionowie na wik. par. Celestynów
Ks. Zagórowski Grzegorz - z wik. par. św. Patryka w Warszawie na wik. par. Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie
Ks. Zając Dariusz - z wik. par. św. Jerzego w Zielonce na wik. par. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce
Ks. Zajkowski Andrzej - z wik. par. Chotomów na wik. par. Wiązowna
Ks. Zdanowicz Marek - z wik. par. św. Włodzimierza w Warszawie na wik. par. św. Brata Alberta w Warszawie-Zielonej
Ks. Zieliński Paweł - z wik. par. św. Jana Kantego w Legionowie na wik. par. św. Wincentego à Paulo w Warszawie

Nominacje neoprezbiterów

Ks. Piotr Błażejczyk - par. Latowicz
Ks. Rafał Goliński - par. Kałuszyn
Ks. Marek Grzegrzułka - par. Kamieńczyk
Ks. Sławomir Kielczyk - par. Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie
Ks. Rafał Mieczkowski - par. Ostrówek
Ks. Rafał Paździoch - par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Maz.
Ks. Piotr Pierzchała - par. św. Jana Kantego w Legionowie
Ks. Stanisław Rychowiecki - par. Matki Bożej Częstochowskiej w Otwocku-Świdrze
Ks. Tomasz Sztajerwald - par. Radzymin
Ks. Artur Więsik - par. św. Franciszka z Asyżu w Warszawie-Nowodworach

Zmiany wśród studentów

Ks. Kożuchowski Wojciech - ze studiów w Rzymie na wik. par. Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie
Ks. Miętek Maciej - z wik. par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku na studia z KNS w Rzymie
Ks. Walkiewicz Grzegorz - z wik. par. Wiązowna na studia z muzykologii na UKSW (kapelan Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Hetmańskiej)
Ks. Wróbel Marcin - ze studiów na wik. par. św. Jana Kantego w Legionowie

Zmiany rezydentów i inne

Ks. Adamczewski Bartosz - z rezyd. par. Miłosierdzia Bożego w Legionowie na rezyd. par. Miłosierdzia Bożego w Warszawie
Ks. Dudzik Andrzej - z wik. par. Radzymin skierowany do pracy w Moskwie
Ks. Mazurkiewicz Paweł - z rezyd. par. Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie na rezyd. par. Narodzenia Pańskiego w Warszawie
Ks. Szewczyk Rafał - z rezyd. par. św. Barnaby w Warszawie na rezyd. par. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Drugie życie strajkowego ,,ogórka"

2019-06-26 22:58

Anna Majowicz

W gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej podpisano dziś (26.06) list intencyjny, którego celem jest renowacja zabytkowego autobusu Jelcz 043, zwanego ze względu na swój kształt ,,ogórkiem”.

Archiwum Centrum Historii Zajezdnia
Podczas konferencji w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej

Pojazdem tym 26 sierpnia 1980 r. Tomasz Surowiec zablokował wyjazd z Zajezdni nr VII we Wrocławiu, co doprowadziło do strajku. Jego uczestnicy solidaryzowali się z robotnikami z Wybrzeża. Tak narodziła się Wrocławska „Solidarność”.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” postanowił przeprowadzić przedsięwzięcie, pt.: „Drugie życie strajkowego Jelcza 043”. Inicjatywę podjęły Politechnika Wrocławska, Jelcz Spółka z o. o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. oraz NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk. Rezultatem współdziałania tych instytucji będzie renowacja autobusu Jelcz 043 oraz przywrócenie jego wyglądu z 1980 r., przy jednoczesnym nadaniu mu cech pojazdu nowoczesnego, odpowiadającego najnowszym standardom. – Mamy nadzieję, że autobus uda się odrestaurować do sierpnia przyszłego roku, kiedy to obchodzić będziemy 40-lecie powstania ,,Solidarności” – mówi Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem