Reklama

Polska

Apelowe „głosów zbieranie” 2022 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

Karol Porwich/Niedziela

Abp Wacław Depo

Abp Wacław Depo

31 grudnia 2022 r.
Na płaszczyźnie wiary doświadczamy, że „są takie odejścia, które dają nowy rodzaj obecności”. Tak przeżywamy odejście Jana Pawła II dziś już świętego, podobnie jak przechodzącego dzisiaj z „życia do Życia” papieża Benedykta XVI. W czasie ostatniej publicznej audiencji bardzo mocno podkreślił: „Nie porzucam Krzyża, lecz pozostaję w nowy sposób przy Ukrzyżowanym Panu. A wam wszystkim pragnę życzyć mocnego zaufania Panu i radości bycia chrześcijaninem”.

24 grudnia 2022 r.
Stajnia betlejemska nie była domem, co najwyżej miejscem schronienia. Ale to miłość Maryi i Józefa stała się „domem” dla Syna Bożego. Spróbujmy wykonać zadanie, które postawił nam Święty Jan Paweł II. „Uczynić Kościół domem i szkołą komunii” w oparciu o prawdy Boże. A wtedy odnajdziemy siebie w miłości Chrystusa i będziemy w domu…

23 grudnia 2022 r.
W światłach kończącego się Adwentu, we fragmencie dzisiejszej Ewangelii pojawia się znów człowiek, któremu Jan było na imię. Nie był on światłością, ale miał zaświadczyć o światłości, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi, a jest nim Jezus Chrystus.
Pojawił się człowiek, któremu było na imię Jan Paweł II. I w czasie pierwszej zagranicznej pielgrzymki do Meksyku widziano w nim „przejście samego Boga przez kraj”. A w czasie naszej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny modlił się o odnowienie oblicza ziemi, tej ziemi w Duchu Świętym.
Dlatego dzisiaj pora na nas, żebyśmy byli nie tyle obrońcami Jana Pawła II wobec fałszerstw i insynuacji, ale świadkami jego osoby, życia i posługiwania aż do końca.

21 grudnia 2022 r.
Wobec zawiłości i ciemności współczesnego nam świata, trzeba przyjąć bardzo proste, a jakżeż mocne przesłanie Świętego Jana Pawła II: „Chociażby w świecie poszedł sprzeciw wobec Boga bardzo daleko i człowiek układałby sobie życie poza Bogiem, to nikt i nic nie wymaże tego faktu, jakim jest Betlejem, Krzyż na Kalwarii i Eucharystia - Bóg z nami, przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

20 grudnia 2022 r.
„Wierzę w Kościół Chrystusowy” to zadanie wiary w nowym Roku Duszpasterskim w Kościele polskim. Tutaj zdajemy sobie sprawę, że konieczność Eucharystii jest związana z koniecznością Kościoła. A kto zrywa jedność i nie uznaje Kościoła, to wówczas pozbawia się owocności sakramentu. Dlatego prośmy za wszystkimi, którzy schodzą na błędne drogi, aby powrócili do Kościoła Chrystusowego.

16 grudnia 2022 r.
W tym czasie zmagań o prawdę, o Świętym Janie Pawle II nie ma dla nas innej drogi jak droga modlitwy i czerpania ze źródeł jego nauczania. Właśnie w jednym ze swoich wywiadów mówi wprost do nas, że radość i łaska pochodzą z tego samego źródła, nie tylko w języku greckim. Ale przede wszystkim ze źródła Boga samego. Dlatego bądźcie zwiastunami radości płynącej z Ewangelii. A on – Święty Jan Paweł II jest jej świadkiem.

15 grudnia 2022 r.
Jest takie stwierdzenie, że „kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstym kapaniem”. I nie dziwmy się, że dzisiaj powrócił do nas fragment Ewangelii z niedzieli, kiedy słyszymy wątpliwość Jana Chrzciciela, co do przyjścia Zbawiciela: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Można być tak blisko Boga, można być człowiekiem głęboko wierzącym, ale jednocześnie mieć swoje chwile zwątpienia. Dlatego tym bardziej prośmy Maryję, Matkę Niezawodnej Nadziei o wspomożenie nas we wszystkich doświadczeniach. Takich jak wojny, takich jak odejścia z domu najbliższych; takich jak podział pomiędzy ludźmi młodymi. Odchodzącymi od praktyk religijnych i codziennej modlitwy w naszej Ojczyźnie.

13 grudnia 2022 r.
Na gdańskim Pomniku Ukrzyżowanych Nadziei umieszczono modlitwę Psalmu 29: „Pan da siłę swojemu narodowi. Pan obdarzy swój lud pokojem”. A Jan Paweł II po latach dopowie, również w Gdańsku: „Miłość przebacza, ale nie zapomina”.

12 grudnia 2022 r.
W tym nowym Roku Duszpasterskim, który przebiega pod hasłem „Wierzymy w Kościół Chrystusowy”, potwierdzamy, że my nie potrzebujemy Kościoła „bardziej ludzkiego”, tylko bardziej wiernego Bogu i posłusznego Bogu. Bo jak będzie „bardziej Boży, to będzie bardzo ludzki”, służący wszystkim i każdemu.

11 grudnia 2022 r.
Od 1991 roku przyjmujemy na ziemi polskiej Betlejemskie Światło Pokoju od skautów i harcerzy ze Słowacji, ale ono w inicjatywie powstało na terenie Austrii. Potwierdzajmy dzisiaj w sobie, ale i dla innych słowo Chrystusa: „Ja Jestem światłością świata, kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.

10 grudnia 2022 r.
Jesteśmy na progu trzeciej niedzieli Adwentu, która nosi tytuł „Gaudete” czyli radujcie się. I radujemy się, że po raz kolejny w naszym czuwaniu jest obecna tutaj młodzież harcerska, która przekaże nam jutro Betlejemskie Światło Pokoju. Światło, które nie tylko symbolizuje Chrystusa, ale każe Go na nowo przyjąć do własnych serc i sumień. Dlatego przyjmijmy to nasze obdarowanie światłem już w momencie naszego Chrztu. I nie zapominajmy o tym, ażeby ciemności tego świata, tego światła nigdy nie zgasiły.

9 grudnia 2022 r.
Po wczorajszej pięknej Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, której to tajemnicy świat dalej zdaje się nie rozumieć. Dzisiaj Ewangelista ukazał nam postaci Świętego Jana Chrzciciela i Jezusa. I o Janie powiedziano zły duch go opętał, bo asceta, a o Panu Jezusie, że żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Czyli, jest to jeden z najtrudniejszych fragmentów Pisma Świętego. Bo widzimy, że świat się nie zmienia, ani wobec Jezusa, ani wobec tych którzy Mu zawierzają na wzór Jana czy Maryi. Prośmy, Maryjo, Matko Wszystkich Świętych i naszych dróg, módl się za nami!

8 grudnia 2022 r.
69 lat temu Apelem Jasnogórskim wołano o powrót i obecność Stefana Kardynała Wyszyńskiego. A dzisiaj, po tych 69 latach czy lepiej już rozumiemy i przeżywamy, że tu nie chodzi tylko o stwierdzenie obecności, ale o miłość. Bo w słowie „Jestem” objawił się sam Bóg, Dawca życia przez miłość.

7 grudnia 2022 r.
Zatrzymując się na progu wielkiej tajemnicy obdarowania Maryi Niepokalanym Poczęciem, potwierdzamy, że spośród wszystkich ludzkich ładów czy to zielonych, czy różnokolorowych, najbardziej sprawdza się ład Boży, który zawiera się w Dziesięciu Bożych Przykazaniach. A Maryja jest świadkiem potwierdzającym ten ład.

6 grudnia 2022 r.
Czas Adwentu jest czasem radosnej nadziei. Jak uczył nas Papież Benedykt XVI nadzieja, która jest prawdziwa, bo pochodzi od Boga daje nam moc, abyśmy już dzisiaj żyli inaczej niż propozycje tego świata. Bo nadzieja jest zawsze żarliwym wołaniem miłości o obecność Boga. Maryjo, Matko niezawodnej nadziei, módl się za nami!

5 grudnia 2022 r.
W tym czasie adwentowym stawiamy sobie pytanie, dlaczego świat zdaje się przemilczać rolę Maryi z Nazaretu i Jana Chrzciciela? Dlatego, że są bezpośrednimi świadkami zarówno historyczności, jak i człowieczeństwa Syna Bożego dla naszego zbawienia.

4 grudnia 2022 r.
Święty Jan Chrzciciel, który jest patronem spełnionego Adwentu wraz z Maryją, zawołał dzisiaj do nas dzisiaj: „Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Boże”. W tym samym duchu wiary zapisał kiedyś w poezji Ksiądz Jan Twardowski: Nie przyszedłem Pana nawracać bo uciekły mi wszystkie argumenty teologiczne ale usiądę i powiem tak po prostu że ja ksiądz wierzę Panu Bogu jak dziecko. I wydaje mi się, że bardzo dobrym przykładem takiej prostoty dziecka są łzy syna naszego bramkarza Wojciecha Szczęsnego, po przegranym meczu. Ale wtulenie się w ojca jest właśnie tego przykładem. Zawierzenie Panu Bogu przez ojcowskie serce.

2022-02-04 16:27

Ocena: +5 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Apelowe „głosów zbieranie” 2019 r.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

apelowe głosów zbieranie

BPJG/ Marek Kępiński

23 grudnia 2019 r.
W tych dniach na wzór Maryi pozwólmy się zaskoczyć Chrystusowi i prawdzie o Nim. Bo On jest Prawdą, a dopiero wtedy będziemy zdolni przyjąć Go i rozpoznawać na drogach rozumu i wiary.

CZYTAJ DALEJ

Watykan: Polak podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

2023-01-31 12:18

[ TEMATY ]

Watykan

Włodzimierz Rędzioch

Ojciec Święty mianował podsekretarzem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ks. prałata Krzysztofa Marcjanowicza, dotychczas pracownika Dykasterii ds. Ewangelizacji - Sekcji ds. Podstawowych Problemów Ewangelizacji w Świecie i ceremoniarza papieskiego – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Ks. Krzysztof Marcjanowicz urodził się 24 marca 1977 roku w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 2002 roku. 4 listopada 2010 w Papieskim Instytucie Liturgicznym obronił pracę doktorską a od 2011 roku pracował w Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Jest też wykładowcą Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. 9 lutego 2018 Ojciec Święty mianował ks. Marcjanowicza ceremoniarzem papieskim.

CZYTAJ DALEJ

Kard. Zen nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla

2023-02-04 11:56

[ TEMATY ]

kardynał

Jindřich Nosek (NoJin)/pl.wikipedia.org

Kard. Joseph Zen

Kard. Joseph Zen

Były biskup Hongkongu, 91-letni kardynał Joseph Zen Ze-kiun, został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla wraz z pięcioma innymi działaczami na rzecz praw człowieka. Kandydatury tych osób do prestiżowej nagrody zgłosiła grupa polityków z USA uzasadniając, że są oni „pełnymi pasji orędownikami” praw człowieka w chińskim Specjalnym Regionie Administracyjnym – poinformowała gazeta „Hong Kong Free Press”.

Według polityków USA nominacja ma na celu „uhonorowanie tych wszystkich mieszkańców Hongkongu, których odwaga i determinacja w obliczu represji zainspirowała świat”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję