Reklama

Ze świata

Czechy

Katedra dla Kościoła

Katedra św. Wita w Pradze jest znów własnością Kościoła. Trwający od 1989 r. spór prawny między państwem a Kościołem zakończył 25 października br. sąd rejonowy stolicy Czech wyrokiem przyznającym katedrę Kościołowi katolickiemu.
Po przejęciu władzy przez komunistów w 1948 r. wszystkie wspólnoty wyznaniowe zostały pozbawione swoich własności. W 1954 r. ogłoszono, że katedra jest własnością państwa. W 1994 r. sąd przyznał katedrę Kościołowi, wywołując swoim stanowiskiem falę protestów. Wyrok ten anulowały decyzje sądów wyższej instancji.
Katedra św. Wita jest miejscem pochówku królów czeskich oraz wielu świętych. Stoi na terenie zamku praskiego, obecnej siedziby prezydenta Republiki Czeskiej. Decyzja Kościoła katolickiego z 1996 r., by katedrę „podarować” narodowi, wywołała kolejne kontrowersje. Arcybiskup Pragi kard. Miloslav Vlk oświadczył wówczas, że katedra nie jest godna sporów prawnych i dlatego Kościół zdecydował wycofać żądanie jej zwrotu. Podkreślił, że licząca 650 lat świątynia jest pomnikiem historycznym całego narodu czeskiego i dlatego powinna zostać jego własnością.
Wtedy też kard. Vlk wysunął warunek, że musi zostać cofnięty dekret z 1954 r. o upaństwowieniu świątyni, a w to miejsce należałoby ogłosić nowe przepisy prawne dotyczące własności. Zażądał, aby Kościół był włączony w zarządzanie katedrą oraz aby mógł bez przeszkód korzystać z niej w celach religijnych. Porozumienie nie doszło jednak do skutku, w związku z czym Kościół na nowo podjął kroki prawne, zakończone w tym roku sukcesem.

Turcja

Jaka wolność?

Niecałe trzy tygodnie po rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską Turcja znalazła się w ogniu ostrej krytyki frakcji chrześcijańskich demokratów w Parlamencie Europejskim za brak wolności religijnej. Podobnego zdania jest także honorowy zwierzchnik światowego prawosławia patriarcha Bartłomiej I.
„Władze cały czas podtrzymują decyzję z 1971 r. o zamknięciu prawosławnej Akademii Teologicznej na wyspie Chalki na Morzu Marmara, odmawiają rejestracji fundacji religijnych, zwrotu majątków kościelnych i nabywania nowych” - powiedział patriarcha.
Jego zdaniem, zamknięcie akademii jest „śmiertelnym zagrożeniem” dla prawosławia w Turcji. „Jeśli nie będzie żadnego wykształconego w tym kraju duchownego prawosławnego, będę miał coraz mniej współpracowników i w końcu nie będę miał następcy, który - według tutejszego prawa - powinien być obywatelem Turcji” - żalił się Bartłomiej I.
Przewodniczący chrześcijańsko-konserwatywnej frakcji EVP w Parlamencie Europejskim Hans-Gert Pöttering wezwał Turcję do przestrzegania zasad wolności religijnej. Oskarżył miejscowe władze m.in. o to, że w połowie 2005 r., powołując się na przepisy administracyjne, nakazały zamknąć kilka świątyń chrześcijańskich. Podobne zarzuty stawiał odpowiedzialny za kontakty z Turcją z ramienia Parlamentu Europejskiego holenderski polityk Camiel Eurlings.

Włochy

Wzrasta liczba katolików

Reklama

Kościół katolicki rośnie liczbowo na całym świecie, za wyjątkiem Europy. Tak wynika z watykańskich statystyk opublikowanych przez agencję Fides przy okazji tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego. Dane pochodzą z końca 2003 r., w ciągu którego ogólna liczba ochrzczonych katolików wzrosła o 0,3%, przez co stanowili oni 17,23% światowej populacji. W liczbach bezwzględnych oznacza to 1085557000 przy wzroście o ponad 15 mln w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy wzrost zanotowano w Afryce (0,34%) i Ameryce (0,17%). Natomiast w Europie przeciwnie - na przestrzeni 2003 r. ubyło 214 tys. katolików, co stanowi spadek o 0,31%. W skali globalnej zanotowano w tym czasie pewien wzrost liczby kapłanów diecezjalnych (o 707), który jednak nie zrekompensował ogólnej tendencji do zwiększania się liczby wiernych przypadających na jednego duszpasterza (2677). Jednocześnie spadała liczba osób zakonnych i seminarzystów, natomiast znacząco wzrastała liczba świeckich misjonarzy (172331 - wzrost o 28586) i katechistów (2847673 - wzrost o 80222). Rozwijały się także struktury administracyjne Kościoła różnych szczebli, czemu towarzyszył wzrost liczby biskupów - pod koniec 2003 r. było ich 4742.

Indonezja

Atak na chrześcijan

Radykalni muzułmanie zaatakowali grupę chrześcijan należących do 3 różnych wspólnot wyznaniowych, którzy modlili się na ulicy miasta Jatimulya w zachodniej Jawie. Do zdarzenia doszło w niedzielę 16 października, gdy wyznawcy Chrystusa zebrali się na ulicach, gdyż 5 tygodni wcześniej burmistrz miasta nakazał zamknięcie trzech miejscowych świątyń chrześcijańskich. Napaści dokonali członkowie skrajnego ugrupowania islamskiego Sojusz przeciw Apostazji. Jeden z chrześcijan, który powiadomił o wszystkim włoską agencję misyjną AsiaNews, zwrócił uwagę, że chociaż konstytucja Indonezji zapewnia wolność sumienia i wyznania, to w praktyce miejscowi fundamentaliści islamscy zabraniają modlitw w domach i zamykają kościoły.

Ludzie

Kard. Kazimierz Świątek - metropolita mińsko-mohylewski i administrator apostolski diecezji pińskiej na Białorusi skończył 21 października 91 lat. Mimo sędziwego wieku i lat spędzonych w sowieckich łagrach, nadal jest bardzo aktywny, cieszy się dobrym zdrowiem i przewodniczy Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi. Jest najstarszym czynnym członkiem Kolegium Kardynalskiego.

Przyszły kardynał urodził się 21 października 1914 r. w mieście Valga w Estonii. Gdy miał dwa lata, jego rodzina przeniosła się na ziemie dzisiejszej Białorusi; tam wstąpił do seminarium duchownego w Pińsku. W 1939 r. przyjął święcenia. Wkrótce wybuchła wojna. W 1941 r. młody kapłan trafił do więzienia za „działalność antyradziecką”, skazano go na karę śmierci, ale zdołał uciec. W 1944 r. skazano go na 10 lat łagru i pracy przymusowej na Syberii. Później pracował w katedrze pińskiej. W 1991 r. przyjął sakrę biskupią. Kardynałem został trzy lata później.

Meksyk

Reklama

W Tijuanie, mieście leżącym na granicy Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi, zastrzelono kapłana katolickiego. Ofiarą bandytów padł 51-letni ks. Luis Velasquez. Był on profesorem prawa kanonicznego, a jednocześnie pracował w parafii Colinas de Agua Caliente. Na terenie tym działa wiele gangów handlarzy narkotykami. Miejscowy ordynariusz bp Rafael Romo wezwał wiernych do modlitwy za tragicznie zmarłego kapłana oraz do walki ze zorganizowaną przestępczością. Zdaniem władz śledczych, sposób dokonania zbrodni zdaje się wskazywać, że jej sprawcami były zorganizowane grupy przestępcze. Od początku roku w Tijuanie zginęło z rąk bandytów 330 osób.

Serbia

W Belgradzie, stolicy Serbii, trwają prace nad przygotowaniem wizyty Benedykta XVI. „Wizyta nie nastąpi jutro, ale jest w programie” - podkreślił 21 października katolicki arcybiskup Belgradu Stanislav Hocevar podczas konferencji prasowej. „Wizyta Benedykta XVI w Belgradzie byłaby ukoronowaniem naturalnego procesu, który mógłby pomóc w nawiązaniu lepszych stosunków Serbii i Czarnogóry z Europą” - stwierdził bp Hocevar.

Korea Płd.

W Seulu przedstawiono „Seong-gyeong” - nowe pełne tłumaczenie Pisma Świętego na współczesny język koreański. Jest to zarazem pierwszy przekład dokonany w całości wyłącznie przez katolików. Prace nad nim trwały 17 lat. Dzieło zaprezentowano 10 października na spotkaniu z dziennikarzami, zorganizowanym przez Konferencję Biskupów Katolickich Korei, z udziałem ok. 200 osób - biblistów, językoznawców i przywódców protestanckich.

Tydzień na świecie

Abp Giovanni Lajolo - sekretarz ds. stosunków z państwami w watykańskim Sekretariacie Stanu udał się z wizytą do stolicy Rosji, by rozmawiać m.in. o podniesieniu przedstawicielstw dyplomatycznych Rosji i Stolicy Apostolskiej do szczebla ambasad i ewentualnym zawarciu porozumienia między obu państwami.

Sekretarz stanu USA Condoleezza Rice na przesłuchaniach przed Komisją Spraw Zagranicznych Senatu odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak długo jeszcze wojska USA pozostaną w Iraku.

Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan ostrzegł, że mieszkańcom pakistańskiej części Kaszmiru, niedawno dotkniętej tragicznym trzęsieniem ziemi, grozi druga fala zgonów, tym razem spowodowana brakiem żywności i dotkliwym chłodem. Tymczasem władze Pakistanu ujawniły bilans trzęsienia ziemi w Kaszmirze: prawie 53 tys. zabitych i ponad 65 tys. rannych; ponad 2 mln ludzi straciło dach nad głową.

Władze towarzystwa ubezpieczeniowego AXA uznały za ważne polisy ubezpieczeniowe na życie Ormian, którzy zginęli w latach 1915-1923 w wyniku tureckiego ludobójstwa. W efekcie ich spadkobiercom zostaną wypłacone stosowne odszkodowania. Decyzja ta wywołała w Turcji falę oburzenia.

Oderwanie Czarnogóry od Serbii i ogłoszenie niepodległości w maju 2006 r. zapowiedział premier Czarnogóry Milo Dziukanović.

W Rosji ukazała się „wojskowa” Biblia, obejmująca wszystkie kanoniczne księgi Starego i Nowego Testamentu. Jest ona przeznaczona do użytku w siłach zbrojnych, wśród wojskowych, ich rodzin i poborowych. Wydawcą dzieła jest Związek Chrześcijan-Wojskowych Rosji.

Rosyjska prokuratura ponownie stwierdziła, że jednostki specjalne nie popełniły błędów podczas szturmu w 2004 r. na szkołę w Biesłanie. Natomiast zdaniem świadków, ostrzał z czołgów specnazu spowodował pożar i eksplozje w budynku, gdzie zginęły dzieci. W Rosji obchodzono też 3. rocznicę ataku terrorystycznego na teatr na moskiewskiej Dubrowce, gdzie, podobnie jak w Biesłanie, specnaz przypuścił tragiczny w skutkach szturm, a prokuratura sprawę zatuszowała. Krewni ofiar zaapelowali do prezydenta Władimira Putina o niezależne śledztwo.

Kilka dni po ataku na Nalczyk, stolicę Kabardo-Bałkarii, bojownicy czeczeńscy uderzyli ponownie - tym razem na miejscowość Jandar w Inguszetii, republice wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej.

Przebywający z wizytą w Chinach amerykański minister obrony Donald Rumsfeld ponaglił władze w Pekinie do większej przejrzystości i ujawnienia rzeczywistych wydatków na zbrojenia. Tymczasem na zlecenie rządu w Pekinie powstał raport Budowa politycznej demokracji w Chinach, w którym podkreślono m.in. demokratyczne zmiany w strukturach partii, systemie sądowniczym, a także w regionach autonomicznych, takich jak Tybet.

Chiny poprowadziły linię kolejową do Tybetu. Wiedzie ona przez przełęcz Kunlun (4767 m n. p. m.); ze względu na wysokość pociągi mają specjalne hermetyczne wagony.

Nowe ogniska ptasiej grypy potwierdzono w Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Rumunii, Rosji, Chinach, Wietnamie i Tajlandii. Węgierski minister zdrowia Jeno Racz, powołując się na wyniki specjalistycznych badań podał, że opracowana przez tamtejszych naukowców szczepionka przeciwko wirusowi ptasiej grypy dla ludzi i zwierząt jest skuteczna. Nie potwierdziły tego jednak niezależne ośrodki badawcze.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego i KAI.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Chrystus wciąż aktualny

Niedziela Ogólnopolska 38/2018, str. 32-33

Rembrandt Harmenszoon Van Rijn

Fragment obrazu "Chrystus" (XVIIw.)

Fragment obrazu

Jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg polskiej czy europejskiej nowej ewangelizacji nie jest zalegający wciąż w nas czy wokół nas układ polityczno-społeczny, czy nawet jego „głośni bohaterowie”, lecz traktowanie Ewangelii jako „muzealnego przekazu”. Ma on już ponad 2 tys. lat i „ośmiela się” jeszcze wypominać nam błędy naszych obyczajów. Tymczasem Ewangelia, którą Kościół niezmiennie przekazuje ludziom wszystkich epok i kultur, jest spotkaniem człowieka z Bogiem Żywym, objawionym w Jezusie Chrystusie. Jest „dokumentem proroczym”, odpowiadającym na wymogi i pragnienia ludzkiego serca. Jest „mądrością zstępującą z góry”, która wolna jest od względów ludzkich i obłudy.

CZYTAJ DALEJ

Wchodzenie dzisiaj w kapłaństwo jest aktem mężnej pokory

2021-09-18 20:07

Adobe.Stock

– Wchodzenie dzisiaj w kapłaństwo jest aktem mężnej pokory. Nie można inaczej. Trzeba mieć w sobie męstwo i trzeba mieć w sobie pokorę w takim poczuciu, że zstępujemy w kapłaństwo. Noście to w sobie – mówił abp Grzegorz Ryś do wyświęcanych dziś absolwentów seminarium 35+.

W uroczystość św. Stanisława Kostki liturgii katedralnej o godz. 9:00 przewodniczył abp Grzegorz Ryś, który do łódzkiego prezbiterium włączył czterech diakonów seminarium 35+. Kandydatami do święceń byli: dn Szymon Brot z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Łodzi, dn Roman Jaguś z parafii pw. św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli (diecezja włocławska), dn Zbigniew Kądziołka z parafii pw. Matki Bożej Królowej w Jabłonicy (diecezja rzeszowska) oraz dn Łukasz Kołodziej z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Piotrkowie Trybunalskim.

CZYTAJ DALEJ

Wigry: zebranie Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

2021-09-18 20:43

[ TEMATY ]

KSM

Archiwum KSM

KSM na trwałe wpisał się w życie naszej diecezji

KSM na trwałe wpisał się w życie naszej diecezji

Od piątku 17.09.2021 r do niedzieli 19.09.2021 r., w pokamedulskim klasztorze na Wigrach trwa zebranie Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Diecezja ełcka gości w tym czasie przedstawicieli KSM z 20 diecezji.

Zebrani na tym spotkaniu druhny i druhowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży rozmawiają o sprawach ważnych dla ludzi młodych oraz podejmują wspólnie decyzje, które będą miały wpływ na dalsze funkcjonowanie Stowarzyszenia w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję