Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo: dziękujemy za obecność św. Jadwigi w życiu narodu polskiego i Kościoła

– Dziękujemy za działanie łaski Boga w sercu i życiu św. Jadwigi, a zarazem za jej błogosławioną obecność w życiu narodu polskiego i Kościoła – powiedział w kościele św. Jadwigi Królowej w Radomsku abp Wacław Depo. 12 czerwca, na zakończenie XXI Radomszczańskich Dni Rodziny, metropolita częstochowski przewodniczył Mszy św. w intencji miasta i jego mieszkańców.

[ TEMATY ]

abp Wacław Depo

Radomsko

Radomszczańskie Dni Rodziny

procesja jadwiżańska

Maciej Orman/Niedziela

Procesja ulicami Radomska z relikwiami św. Jadwigi królowej

Procesja ulicami Radomska z relikwiami św. Jadwigi królowej

Eucharystię poprzedziła procesja z relikwiami św. Jadwigi z kościoła św. Lamberta.

Podczas procesji prezydent Radomska Jarosław Ferenc złożył kwiaty przy pomniku św. Jadwigi w imieniu mieszkańców miasta.

Procesja zatrzymała się przy trzech stacjach. Przy każdej z nich odczytano fragment Ewangelii i modlitwę wiernych, a metropolita częstochowski odmawiał modlitwę końcową.

Pierwszą stacją był urząd miasta. Wierni wzywali tu wstawiennictwa św. Jadwigi jako wzoru sprawiedliwej władzy. Przedstawiciele władz Radomska dziękowali „za mądrość św. Jadwigi królowej, za jej pełną poświęcenia miłość do ojczyzny i za jej ewangeliczny styl sprawowania władzy państwowej”. Przypomniano również, że „miarą dobrej władzy jest sprawiedliwość, troska o dobre warunki życia ludzi i wrażliwość na łzy pokrzywdzonych”.

Maciej Orman/Niedziela

Abp Wacław Depo zauważył przy pierwszej stacji, że przy wejściu do urzędu miasta nieprzypadkowo znajduje się wizerunek św. Jana Pawła II, honorowego obywatela Radomska. – To jest jeszcze jeden dowód, wydawałoby się taki przypadkowy, że naród i Kościół są jedno, na tej samej drodze – powiedział i przypomniał słowa papieża Polaka z Mszy św. kanonizacyjnej bł. Jadwigi, które są zadane każdej władzy państwowej i kościelnej: – Jej autorytet to jest przede wszystkim siła ducha, głębia rozumu i wrażliwość serca. I o to prosimy.

Maciej Orman/Niedziela

Drugą stacją było I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego, gdzie refleksją i modlitwą objęto oświatę, szczególnie radomszczańskie szkoły, uczniów, studentów i nauczycieli, wzywając św. Jadwigę jako krzewicielkę oświaty i kultury. Uczniowie dziękowali Bogu „za wielkość umysłu św. Jadwigi królowej, która genialnie dostrzegła, że najważniejszym motorem rozwoju oraz potęgi państwa i narodu jest dobre wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia”. Przypomniano również jej zasługi w dziedzinie edukacji, którymi były: odnowienie uniwersytetu w Krakowie, erygowanie na nim prestiżowego wydziału teologicznego oraz zapewnienie uczelni znakomitych profesorów i uposażenie materialne.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

Przy drugiej stacji abp Depo zwrócił uwagę, że żyjemy w epoce postprawdy, w której „edukacja, uniwersytety i wychowanie zostały zmarginalizowane”. Ubolewał, że zwłaszcza na początku roku szkolnego podejmowane są próby wyprowadzenia lekcji religii ze szkoły i budowania na wartościach humanistycznych. – Czy może być prawdziwy humanizm bez Boga? – pytał metropolita częstochowski. – Widzimy, jak to jest za naszą wschodnią granicą, że nawet brutalną i tragiczną w skutkach wojnę można nazywać „misją specjalną”. Dlatego prośmy św. Jadwigę, żebyśmy rozum i wiarę połączyli ze sobą odpowiedzialnie poprzez środowiska rodzinne, szkolne i kościelne – wezwał abp Depo.

Maciej Orman/Niedziela

Trzecią stacją była przychodnia lekarska przy ul. Armii Krajowej, która symbolizowała wszystkie instytucje w mieście niosące pomoc człowiekowi choremu. W tym miejscu przyzywano wstawiennictwa św. Jadwigi – opiekunki cierpiących i ubogich.

Przedstawiciele medyków wyrazili wdzięczność Bogu „za miłosierne serce św. Jadwigi królowej i jej wrażliwość na ludzką biedę i łzy”. Zaznaczono, że czerpiąc duchowe siły z modlitwy, „prowadziła działalność charytatywną na chwałę Boga i ku pożytkowi najuboższych”. Wskazano, że św. Jadwiga zakładała i uposażała liczne szpitale, wspierała pomocą wdowy, pielgrzymów, przechodniów i nędzarzy. Przedstawiono ją jako przykład tego, „że wiara w Boga i pobożność uwrażliwia serce na niedolę ludzką i nieustannie pobudza do niesienia pomocy potrzebującym”.

Maciej Orman/Niedziela

Przy trzeciej stacji abp Depo przypomniał, że cierpienie i śmierć pojawiły się na świecie z winy człowieka, który świadomie wypowiedział Bogu posłuszeństwo. – Bóg ostrzegał: niechybnie umrzesz. Ale dziękujemy dzisiaj Bogu, że dał nam Syna jako odpowiedź na naszą wolność – zaznaczył metropolita częstochowski i za św. Janem Pawłem II powtórzył, że „Jezus Chrystus to cierpienie przezwyciężone miłością, miłością miłosierną, która zwycięża śmierć”.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

Podczas procesji odśpiewano Litanię do św. Jadwigi Królowej i Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz hymn „Ciebie, Boga, wysławiamy”. Na zakończenie procesji, w kościele św. Jadwigi Królowej abp Depo udzielił błogosławieństwa jej relikwiami.

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc zwrócił uwagę, że św. Jadwiga nie bez powodu stała się patronką miasta, ponieważ to właśnie w Radomsku możnowładcy małopolscy i wielkopolscy podjęli decyzję, aby została ona królem Polski. Włodarz miasta podkreślił, że „pomimo młodego wieku wzięła na siebie duże brzemię” i dodał, że „była bardzo dobrym królem, pamiętającym o wszystkich dziedzinach życia”. – Jesteśmy dumni, że św. Jadwiga może być patronką naszego miasta. Mam nadzieję, że poprzez jej wstawiennictwo nasze miasto będzie się władnie i harmonijnie rozwijać – przyznał Ferenc.

Maciej Orman/Niedziela

Tadeusz Olczyk, organizator XXI Radomszczańskich Dni Rodziny, zaznaczył, że ich hasło: „Miłość rodzinna powołaniem i drogą do świętości”, bezpośrednio nawiązuje do tematu X Światowego Spotkania Rodzin, które z inicjatywy papieża Franciszka odbędzie się w dniach 22-26 czerwca w Rzymie. – Celem rodziny jest świętość, którą możemy osiągnąć w miłości z Jezusem, w komunii osób i w obdarowywaniu siebie nawzajem bezinteresowną miłością. Mając święte rodziny, możemy patrzeć w przyszłość z wiarą i nadzieją, że ostatnie słowo w dziejach człowieka, rodziny i ludzkości należy do dobra, piękna i miłości – powiedział Olczyk.

Dziękował również wszystkim osobom, dzięki którym w ramach XXI Radomszczańskich Dni Rodziny możliwe było zorganizowanie uroczystości religijnych, festynów, konkursów, koncertów i spotkań. Ponadto zachęcił do modlitwy w intencji rodzin, aby były Bogiem silne i były prawdziwymi domowymi Kościołami.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

W homilii abp Depo przypomniał o obchodzonej uroczystości Trójcy Przenajświętszej – „Wspólnoty prawdy i miłości Boga Ojca, który zesłał na świat swojego Syna – Słowo prawdy i Ducha miłości, Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia”.

Wyraził również wdzięczność „za działanie łaski Boga w sercu i życiu św. Jadwigi, a zarazem za jej błogosławioną obecność w życiu narodu polskiego i Kościoła”.

– Dziś pragniemy razem z nią uklęknąć u stóp czarnego wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego w katedrze na Wawelu, gdyż tam miała usłyszeć słowa samego Chrystusa: „Czyń, co widzisz!” – przyznał metropolita częstochowski i przytoczył słowa modlitwy św. Jana Pawła II z Mszy św. kanonizacyjnej patronki Radomska: „Zaprowadź nas, Jadwigo, pod wawelski krucyfiks, abyśmy jak ty poznali, co znaczy miłować czynem i prawdą, i co znaczy być prawdziwie wolnymi”.

Maciej Orman/Niedziela

– Dzisiejsza procesja nie była procesją żałobną, z cząsteczką jej ciała, ale to była procesja chwały, że otrzymaliśmy od Boga taki dar – podkreślił abp Depo.

Za św. Janem Pawłem II przypomniał, że „autorytet królowej wypływał z siły ducha, głębi umysłu i wrażliwości serca, a nie z faktu zasiadania na tronie królewskim. Duch służby Bogu i ludziom realizowany był poprzez miłowanie czynem i prawdą – i to był prawdziwy splendor prawdy i władzy”.

Maciej Orman/Niedziela

Metropolita częstochowski ponownie cytował słowa papieża Polaka, tym razem z homilii wygłoszonej 2 czerwca 1979 r. na pl. Zwycięstwa w Warszawie: „Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, przede wszystkim dziejów ludzi, którzy przeszli przez tę ziemię. Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, a dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. Jeślibyśmy odrzucili ten klucz, którym jest Chrystus, klucz zrozumienia dziejów narodu polskiego, narazilibyśmy się na zasadnicze niezrozumienie”.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

Abp Depo przytoczył również słowa George’a Weigla, dziennikarza, publicysty i biografa Jana Pawła II, który z niepokojem ocenia sytuację Europy i Polski: „Każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie o europejskiej wyższej kulturze, wie, że lata zabawy w piaskownicy postmodernizmu i postprawdy się skończyły. To już nie jest zabawa. Ta postprawda sprawiła, że Europa nie może już dzisiaj wyjaśnić, dlaczego pojęcia: demokracja, tolerancja są moralnie wyższe od: tyranii, brutalności i przemocy, odrzucając religię. Ta właśnie niezdolność leży u źródeł obecnej choroby świata i Europy”.

– Jakżeż słuszna diagnoza, dlatego wiemy, dlaczego prosimy naszą patronkę i królową o szczególne wstawiennictwo w tych czasach zamętu i postprawdy. To ludzie święci wzywają do miłowania prawdą i czynem – powiedział metropolita częstochowski. – Nie lękajmy się być świętymi w każdej sytuacji życiowej. Uwierzmy w bliskość Boga w Trójcy Świętej Jedynego i Jego łaski, a wtedy uratujemy nasze człowieczeństwo i świat – zakończył.

Maciej Orman/Niedziela

W uroczystościach uczestniczyła Kolegiacka Kapituła Radomszczańska św. Jadwigi Królowej przy kolegiacie św. Lamberta w Radomsku. Podczas procesji śpiewał Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki w Radomsku, a podczas Mszy św. Chór Cantabile z Radomska.

XXI Radomszczańskie Dni Rodziny oficjalnie zakończyły się, ale jeszcze w poniedziałek 13 czerwca odbędą się w mieście ważne wydarzenia. O godz. 9.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie miało miejsce spotkanie z Ewą Kaczmarczyk, autorką książki „Karolek. O chłopcu, który został świętym”. Natomiast o godz. 18 w kościele św. Marii Magdaleny odprawione zostanie nabożeństwo fatimskie w intencji radomszczańskich rodzin. Nabożeństwu będzie przewodniczył i katechezę pt. „Rodzina naszą przyszłością” wygłosi ks. Damian Kwiatkowski, krajowy moderator Domowego Kościoła.

2022-06-12 23:02

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Depo: biskup nominat wyrasta z dziedzictwa pracy z młodymi ludźmi

[ TEMATY ]

wywiad

abp Wacław Depo

Bożena Sztajner/Niedziela

Biskup nominat Andrzej wyrasta z dziedzictwa Światowych Dni Młodzieży i z pracy z młodymi ludźmi – powiedział w rozmowie z KAI i „Niedzielą” abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Publikujemy treść wywiadu:

CZYTAJ DALEJ

Nagrodzeni za bezinteresowną pomoc

W parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze 1 grudnia odbyła się IV Diecezjalna Gala Wolontariatu Szkolnych Kół Caritas.

Organizatorem wydarzenia była Caritas diecezjalna. Uroczyście nagrodzono osoby, które wyróżniają się w bezinteresownej pracy na rzecz innych. Wyróżniono czworo wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas, troje opiekunów oraz jedno SKC. Nagrodę otrzymała również Dominika Łapucha, koordynator Centrum Wolontariatu Caritas diecezjalnej.

CZYTAJ DALEJ

Watykan: zdewastowano wejście do rezydencji ambasadora Ukrainy (krótka)

2022-12-02 13:36

Nieznani sprawcy zdewastowali wejście do rezydencji ambasadora Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrija Jurasza. Dyplomata potwierdził tę informację w rozmowie z włoską agencją ANSA.

O tym zdarzeniu jako pierwszy poinformował media rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko, komentując przesłanie przez nieznanego nadawcę zakrwawionych paczek do ukraińskich placówek dyplomatycznych, w tym ambasady Ukrainy w Warszawie i konsulatu w Krakowie. W paczkach miały znajdować się oczy zwierząt. Równolegle informację o fałszywym zamachu bombowym otrzymała ambasada Ukrainy w Kazachstanie, a w Rzymie zdewastowano wejście do rezydencji ukraińskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. Tę ostatnią informację potwierdził w rozmowie z włoską agencją ANSA ambasador Andrij Jurasz. Na razie brakuje oficjalnych komunikatów w tej sprawie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję