Reklama

Z Watykanu


Niedziela Ogólnopolska 27/2007, str. 6

Grzegorz Gałązka

2000. rocznica urodzin apostoła narodów

Rok św. Pawła

Rok św. Pawła, który będzie obchodzony od 29 czerwca 2008 r. do 29 czerwca 2009 r., ogłosił Benedykt XVI podczas uroczystych Nieszporów w wigilię uroczystości Świętych Piotra i Pawła, patronów Rzymu. Miejscem tych obchodów będzie w pierwszym rzędzie Bazylika św. Pawła za Murami, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki.
W homilii podczas nabożeństwa odprawianego w tej właśnie świątyni Ojciec Święty szczególnie serdecznie powitał delegację Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu, w osobach metropolitów Emanuela i Genadiosa, reprezentujących Bartłomieja I. - Bazylika ta, która była świadkiem wydarzeń o głębokiej wymowie ekumenicznej, przypomina nam, jak ważne jest, by modlić się razem, prosząc o dar jedności, tej jedności, której Piotr i Paweł poświęcili swe życie aż po najwyższą daninę krwi - dodał Papież.
Benedykt XVI przypomniał, co sam Apostoł Narodów pisał o sobie w swoich Listach, m.in. to, że nie był wybitnym mówcą. Stwierdził, że jego nadzwyczajnych osiągnięć apostolskich nie można zatem „przypisać błyskotliwej retoryce czy wyrafinowanej strategii apologetycznej i misyjnej”. - Sukces jego apostolatu zależy przede wszystkim od osobistego zaangażowania się w głoszenie Ewangelii z całkowitym oddaniem Chrystusowi; oddaniem, które nie lękało się niebezpieczeństw, trudności ani prześladowań: „Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym” - wskazał Ojciec Święty.
Na zakończenie Benedykt XVI ogłosił Rok św. Pawła, z okazji 2000. rocznicy jego narodzin, przez historyków datowanych między 7 a 10 r. po Chrystusie. Głównym miejscem obchodów będzie Rzym. W programie znajdzie się wiele wydarzeń liturgicznych, kulturalnych i ekumenicznych, jak również inicjatywy o charakterze duszpasterskim i społecznym, dla których inspiracją jest duch św. Pawła.

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

51 metropolitów otrzymało paliusze

Benedykt XVI wręczył 29 czerwca paliusze 51 nowym metropolitom. Ceremonia przekazania „znaku więzi z Następcą św. Piotra” odbyła się w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła podczas Mszy św. w Bazylice Watykańskiej. Wśród hierarchów było dwóch Polaków: nowy metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz oraz metropolita białostocki abp Edward Ozorowski. Paliusze otrzymali również: abp Angelo Bagnasco z Genui - przewodniczący Episkopatu Włoch; abp Oswald Gracias z Bombaju, abp Paul Cremona z Malty, Thomas Christopher Collins z Toronto, abp Guillermo Garcia Ibanez z Santiago de Cuba, Odilo Pedro Scherer z São Paulo oraz abp Buti Joseph Tlhagale z Johannesburga.
Paliusz wręczany przez papieża 29 czerwca, w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, jest oznaką władzy mianowanych w ciągu minionego roku arcybiskupów metropolitów.

Modlitwa „Anioł Pański”

Największy z proroków

Największym z proroków był św. Jan Chrzciciel - przypomniał Benedykt XVI podczas modlitwy „Anioł Pański” w Watykanie w niedzielę 24 czerwca. Papież nawiązał do obchodzonej tego dnia uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Przypomniał, że życie św. Jana Chrzciciela było „w całości nastawione na Chrystusa, podobnie jak Matki Jezusa, Maryi”. - Jan Chrzciciel był prekursorem, „głosem”, wysłanym, aby zapowiadać Słowo Wcielone. Dlatego wspomnienie jego narodzin oznacza w rzeczywistości uczczenie Chrystusa, wypełnienie obietnic wszystkich proroków, z których Chrzciciel był największy, powołany, aby „przygotować drogę” - zaznaczył Ojciec Święty.
Pozdrawiając Polaków, Benedykt XVI powiedział w naszym języku: - Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Dziś wspominamy narodziny św. Jana Chrzciciela. Pan Jezus powiedział, że „między narodzonymi z niewiast nie powstał większy” od niego (por. Mt 11, 11). Jego wstawiennictwu polecam wszystkich, którzy za jego przykładem wprowadzają w świecie sprawiedliwość Królestwa Bożego. Niech Bóg wam błogosławi!

Reklama

Zmiany procedury wyboru papieża

Benedykt XVI uchylił postanowienie Jana Pawła II dotyczące wyboru papieża. W Watykanie ogłoszono 26 czerwca dokument w formie motu proprio, datowany na 11 czerwca, w którym Benedykt XVI powraca do tradycji nakazującej, że papieżem może zostać ten, kto w czasie konklawe otrzyma dwie trzecie głosów jego uczestników.
Jest to odejście od postanowienia Jana Pawła II, który w konstytucji apostolskiej „Universi Dominici Gregis” z 1996 r. przewidział możliwość, że gdy 33 głosowania, w których wymagana jest większość dwóch trzecich, nie przyniosą rezultatu, wystarczy zwykła większość. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej ks. Federico Lombardi uważa, że Benedykt XVI uchylił decyzję Jana Pawła II najprawdopodobniej dlatego, żeby wierni mieli pewność, że papież został wybrany przez znaczącą większość uczestników konklawe.

Nowy archiwista i bibliotekarz Kościoła

Ojciec Święty mianował nowym archiwistą i bibliotekarzem Świętego Kościoła Rzymskiego bp. Raffaele Farinę SDB, którego jednocześnie wyniósł do godności arcybiskupiej. Dotychczas był on prefektem Watykańskiej Biblioteki Apostolskiej. Jego miejsce zajął ks. prał. Cesare Pasini, dotychczasowy wiceprefekt Biblioteki Ambrozjańskiej w Mediolanie. Abp Raffaele Farina jest salezjaninem. Najdłużej pracował na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. W 1997 r. Jan Paweł II mianował go prefektem Watykańskiej Biblioteki Apostolskiej.

Nowy przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego

Były szef dyplomacji watykańskiej kard. Jean-Louis Tauran został mianowany przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Wraz z tą nominacją urząd ten, który obecny Papież w 2006 r. połączył z Papieską Radą Kultury, odzyskuje swą samodzielność. 64-letni francuski kardynał kurialny piastował ostatnio urząd bibliotekarza i archiwisty Świętego Kościoła Rzymskiego. Kard. Jean-Louis Tauran urodził się 3 kwietnia 1943 r. w Bordeaux. Od 1975 r. pracuje w Watykanie.

Nowy przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu

Papież mianował abp. Claudio Marię Cellego nowym przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Uchodzi on za twórcę watykańskiego Internetu. Dotychczasowy szef Rady - amerykański hierarcha abp John Patrick Foley, który pełnił to stanowisko ponad 23 lata, został mianowany przez Papieża pełniącym obowiązki wielkiego mistrza Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie. Dotychczasowy wielki mistrz tego zakonu - 85-letni kard. Carlo Furno złożył rezygnację ze względu na wiek.

Watykan: zaprezentowano elektroniczny różaniec dla młodych

2019-10-15 19:31

vaticannews.va / Watykan (KAI)

W Watykanie zaprezentowano dziś elektroniczny różaniec. Działający wraz z mobilną aplikacją nie tylko ułatwia odliczanie kolejnych „Zdrowasiek”, ale proponuje bogaty materiał dydaktyczny, który uczy modlitwy różańcowej oraz proponuje różne rozważania.

stock.adobe.com

Jest to nowa inicjatywa Apostolstwa Modlitwy, czyli Światowej Sieci Modlitwy z Papieżem. Jak mówi jej dyrektor, chodzi tu o połączenie wielkiej tradycji duchowej z najnowszą techniką. Wszystko po to, aby zachęcić młodych do odmawiania różańca – mówi ks. Frédéric Fornos SJ.

„W tym nadzwyczajnym miesiącu misyjnym, pamiętając, że modlitwa stanowi centrum misji Kościoła, proponujemy Click To Pray eRosary – elektroniczny różaniec, aby nauczyć młodych modlić się o pokój na świecie. Na ostatnich Światowych Dniach Młodzieży papież poprosił nas, byśmy pomogli młodym modlić się o pokój – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Fornos. – Wiemy, jak bardzo świat potrzebuje dziś pokoju. Podjęliśmy więc różne inicjatywy, a teraz w październiku, miesiącu różańca, wprowadzamy tę nową pomoc, aby młodzi mogli modlić się o pokój w ich cyfrowym świecie. Stosując najbardziej zaawansowaną technologię, uczymy młodych różańca, bo niekiedy nie wiedzą, jak to robić. Jest to różaniec z obrazkami, z audioprzewodnikiem, z pedagogią, która stopniowo wprowadza nas w modlitwę w intencji wielkich wyzwań ludzkości i misji Kościoła”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Kiciński: Św. Jadwiga postępowała jak Maryja

2019-10-17 00:12

Agata Pieszko

Kościół 16 października wspomina św. Jadwigę, patronkę Polski, Śląska i archidiecezji wrocławskiej. Wspomina także dobrą żonę, kochającą matkę i mądrą władczynię, która pojawiła się we Wrocławiu w 1190 r.

Agnieszka Bugała
Zdjęcie wizerunku św. Jadwigi z Bazyliki pw. Św. Jadwigi w Trzebnicy

Uszanowała polskość

Gdy Jadwiga trafiła na dwór księcia Bolesława Wysokiego, ojca jej przyszłego męża, Henryka I Brodatego, zaraz nauczyła się języka polskiego i biegle się nim posługiwała. To bardzo cenne, że dziewczyna urodzona w Andechs w Niemczech przyjęła nasze zwyczaje oraz język!

Dobra żona i kochająca matka

Jadwiga i Henryk byli przeciwieństwem małżeństwa zawartego z rozsądku, czy dla skrzyżowania się wielkich rodów królewskich. Naprawdę się kochali, a owocem ich miłości było siedmioro dzieci. Niestety jednak czworo z nich zmarło. Mimo ogromnej miłości, małżonkowie byli związani ślubem czystości zawartym w 1209 r. roku przed biskupem wrocławskim Wawrzyńcem (źródła historyczne podają, że księżna mogła mieć wtedy około 33 lat, a Henryk Brodaty około 43 lat).

Uczy, jak znosić krzyż

Jadwiga doświadczyła w swoim życiu wiele cierpienia – utrata dzieci, śmierć męża, śmierć siostry Gertrudy za sprawą morderstwa, czy hańba ściągnięta na rodzinę przez siostrę Agnieszkę, która była matką dzieci z nieprawego łoża. Mimo tych dopustów Bożych, Jadwiga nadal z pokorą modliła się i czyniła dobro.

Mądra władczyni

Trzeba nam pamiętać, że na dworze świętej nie brakło ciepła oraz dobrych zwyczajów. Księżna dbała o służbę i czuwała nad tym, by chronić uciśnionych oraz najuboższych. Budowała szpitale, domy opieki, kościoły, klasztory, miejsca, w których ludzie jednali się ze sobą. Popierała szkołę katedralną we Wrocławiu, słała więźniom żywność i ubrania. Mówi się także o tym, jakoby zamieniała więźniom karę śmierci czy długich lat więzienia na prace przy budowie kościołów lub klasztorów. Sama Jadwiga wraz ze swoim mężem ufundowała klasztor cysterski. Bazylikę św. Jadwigi w Trzebnicy możemy odwiedzać do dzisiaj, szczególnie w trakcie sierpniowej i październikowej pielgrzymki.

Jak Maryja

– Św. Jadwiga straciła wszystko. Została z niczym. Umierała w wielkim opuszczeniu, ale tak naprawdę umierała z Jezusem i z Maryją w ręku, której tak bardzo się trzymała. Zobaczcie, że Jadwiga na każdym etapie swojego życia postępowała tak, jak Maryja. Kiedy miała rodzinę, kochała męża i swoje dzieci, kiedy straciła dzieci, stała się matką dla wszystkich ludzi. Była najszczęśliwsza na świecie, dając siebie innym – mówił we wspomnienie św. Jadwigi o. bp Jacek Kiciński na mszy wspólnotowej młodych małżeństw. Jadwiga była tak posłuszna mężowi, że mimo swoich racji, zawsze pozostawiała mu ostatnie zdanie. Henryk Brodaty chętnie przystawał jednak na jej mądre, sprawiedliwe i dobre decyzje. Czy to nie przypomina relacji Jezusa z Maryją?

Biskup Jacek poskreślał także, że szczęśliwa kobieta to taka, która pokocha samą siebie tak, jak kocha innych. Św. Jadwiga była tym bardziej szczęśliwa, im bardziej cierpiała.

– To była chodząca dobroć, ona zapominała o sobie. Skąd czerpała siły? Odpowiedź jest prosta: Jadwiga czerpała swoje siły z modlitwy. Sam się zastanawiam, co robię, gdy nie mam sił? Co wy robicie, kiedy nie macie już siły – pytał o. Jacek.

Jadwiga u swojego kresu zamieszkała w klasztorze cysterek w Trzebnicy, gdzie prowadziła bardzo ascetyczne życie, pełne pokuty, postu i wyrzeczeń. Dobrze jest uciekać się do niej w trudnych sprawach, szczególnie prosząc o łaskę pokoju i pojednania. Polecajmy jej Wrocław, który także powinien cechować się właściwymi obyczajami i walką o sprawiedliwość oraz dobro, ponieważ taki był dwór św. Jadwigi Śląskiej, mądrej patronki naszej archidiecezji.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem