Reklama

"Z Maryją poznawaliśmy Chrystusa"

Niedziela legnicka 41/2002

Grupa IV "Ziemia Legnicka"

Patronami tej grupy byli Święci Piotr i Paweł. W grupie pielgrzymowało ponad 300 osób z wszystkich parafii Legnicy oraz pątnicy z Rzeszotar, Bieniowic, Miłkowic, Krotoszyc, Legnickiego Pola, Głuszycy, Ujazdu Górnego i Wilkowa. W tej grupie pielgrzymowali indywidualni pątnicy z Norwegii i Niemiec.
Najstarszym pielgrzymem w grupie była Helena Oleszek z Legnicy, która liczyła sobie 77 lat; najmłodszym pątnikiem była Hania Płonka, która miała 1 rok i 9 miesięcy oraz Róża Niewczas licząca sobie 1 rok i 10 miesięcy.
Przewodnikiem "Ziemi Legnickiej" jest prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, ks. Sławomir Augustynowicz. Przewodnikowi ofiarnie pomagali: ks. Mariusz Szymański z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Legnicy oraz neoprezbiter o. Bartosz Pawłowski od Ojców Franciszkanów w Legnicy.
Ogromną pomoc w drodze pielgrzymom nieśli klerycy Seminarium Duchownego: kl. Krzysztof Żmigrodzki, kl. Dominik Jezierski, kl. Janusz Wilk, kl. Andrzej Tarnowski, kl. Krzysztof Magdziarz, kl. Rafał Berezowski i kl. Tomasz Kopta.
Opieka medyczna sprawowana była przez trzy osoby: Manię Grajek, Małgorzatę Grochowską i Anetę Dłużniewską. Nad bezpieczeństwem grupy czuwali porządkowi: Wojciech Prybyła, Łukasz Koczenasz, Tadeusz Żuber, Kamil Józefów oraz Bartek Urbański.
Grupa "czwarta" była grupą rozmodloną, rozśpiewaną i bardzo radosną.

Grupa V "Zgorzelecka"

Pod patronatem św. Jadwigi pątnicy pielgrzymowali do Tronu Matki z następujących miejscowości: Zgorzelec, Bogatynia, Lubań Śląski, Leśna, Zawidów, Runów, Węgliniec, Gryfów Śląski, Lubomierz, Olszyna Lubańska, Porajów, Biedrzychowice, Jeżów Sudecki, Kościelnik, Rudzica, Dłużyna, Pisarzowice i Nowogrodziec.
Przewodnikiem tej grupy od wielu lat jest ks. Paweł Rataj ze Zgorzelca, z parafii św. Jadwigi. Pomocą przewodnikowi służyli: ks. kan. Kazimierz Pietkun ze Zgorzelca, ks. kan. Jan Dochniak z Olszyny Lubańskiej, ks. Artur Kaproń ze Zgorzelca z parafii św. Bonifacego i ks. Krzysztof Zimnicki ze Zgorzelca z parafii św. Jana Chrzciciela. Pomocą służyli również klerycy naszego Seminarium: diakon Piotr Winczakiewicz, kleryk Mirosław Wojtala i kleryk Andrzej Józefów - kwatermistrz.
Głównym porządkowym "piąteczki" był Adrian Grzegorzewski, a pomagali mu: Marcin, Piotr, Hubert, Bartek i Dariusz. W służbie zdrowia ofiarnie pracowali: lekarz Edyta oraz Łukasz i Jadwiga.
W grupie tej pielgrzymowało ponad 200 pątników. Najmłodszy uczestnik to Maciek Danilewski (6,5 roku). Najstarszymi pątnikami były siostry: Stefania Zych (72 lata) i Janina Mazur (71 lat).
Grupa "Zgorzelecka" - to grupa pełna młodzieżowego entuzjazmu, zdyscyplinowana i rozmodlona. Zawdzięcza to na pewno harcerzom z Katolickiego Stowarzyszenia "Zawisza", którzy byli duszą całej grupy poprzez swoją radość i pomoc bliźnim w różnych potrzebach.

Reklama

Grupa VI "Salezjańska"

W tej młodzieżowej grupie pielgrzymowało na Jasną Górę ponad 250 osób. Patronem "szósteczki" jest św. Jan Bosko - wychowawca i patron młodzieży. Grupa ta jest obdarowana szczególnym darem radości i entuzjazmu. Bardzo zdyscyplinowana, chętna do pomocy, a także zasłuchana w konferencje głoszone przez kapłanów i prelegentów. Grupa w 40% to nowicjusze, ale deklarują gotowość wzięcia udziału w pielgrzymce w roku przyszłym.
Przewodnikiem "Grupy Salezjańskiej" jest od kilku lat ks. Edward Postawa ze Środy Śląskiej. Pomagali mu bardzo ofiarnie księża salezjanie: ks. Michał Woźnicki z Chocianowa, ks. Dariusz Szyszka z Wrocławia oraz klerycy Jerzy Gonta, Michał Zajelski, Mirosław Łobodziński, Jarosław Góralski, Tomasz Rutkowski i Karol Kliszcz.
W grupie "Szóstej" pielgrzymowała młodzież z Lubina, Chcianowa, Pogorzelisk, Rudnej, Kunic, Zagrodna, Niemstowa, Pieszyc, Rakowa, Szklar, Trzebnic, Chcianowca i Prochowic. Najmłodszy pielgrzym to Jakub Lisowski - dwulatek z Chcianowa. Najstarszy uczestnik to Władysława Łuczyńska z Lubina (68 lat). W grupie tej pielgrzymował brat Józef Żydek z Essen.

Reklama

Grupa VII "Ziemia Wałbrzyska"

Patronką grupy jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus.
W skład tej grupy wchodzą pątnicy z Wałbrzycha, Świebodzic, Strzegomia, Żarowa, Goczałkowa, Jaworzyny Śląskiej i całej pięknej ziemi wałbrzyskiej. Grupa w tym roku liczyła ponad 300 osób. Najstarszym pielgrzymem w tej grupie był brat Wacław (75 lat). Była również pątniczką siostra Zofia idąca na pieszej pielgrzymce po raz 21, a liczy sobie 72 lata. Najmłodszymi pątnikami w "siódemce" byli: siedmioletnia Emilia i ośmioletnia Martynka.
Przewodnikiem tej grupy jest ks. Krzysztof Herbut ze Strzegomia, a pomagało mu bardzo ofiarnie czterech kapłanów: ks. proboszcz Dariusz Strzelecki, ks. Tomasz Galik, ks. Bogdan Klinkowski oraz siedmiu kleryków naszego Seminarium Duchownego, w tym trzech diakonów.
"Ziemia Wałbrzyska" - to grupa w 80 % młodzieżowa, ale jednocześnie bardzo zdyscyplinowana i rozmodlona. Młodzież w tej grupie potrafiła się również bawić. Ksiądz Krzysztof, wieloletni i zaangażowany pątnik, twierdzi, że pielgrzymowanie dla niego w tej Jubileuszowej Pielgrzymce Pieszej było prawdziwą przyjemnością.

Grupa VIII "Ziemia Jaworsko-Chojnowska"

W tej Jubileuszowej Pielgrzymce była to nowa grupa, pod patronatem św. Faustyny i Bożego Miłosierdzia. Na pątniczym szlaku do Jasnogórskiej Matki i Królowej wędrowało ponad 300 pątników z Jawora, Chojnowa, Złotoryi, Brennika, Twardocic i Wądroża Wielkiego.
Przewodnikiem tej grupy jest ks. Tomasz Biszko z Chojnowa. W grupie pielgrzymuje od wielu lat niestrudzony ojciec duchowny Pieszej Pielgrzymki Legnickiej ks. Zbigniew Tracz, proboszcz i budowniczy kościoła w Jaworze oraz ks. proboszcz Piotr Mianowski z Niedźwiedzic i ks. Piotr Bizoń z Jawora.
Najmłodszym pielgrzymem w tej grupie jest mała Wiktoria, a najstarszym siostra Antonina licząca sobie 73 lata. Nad bezpieczeństwem "ósemki" czuwali bracia porządkowi: Rafał, Michał, Mateusz, Artur, Lucjan, a szefem ich był Adam Pękala z Legnicy. O zdrowie w tej grupie dbały siostry: Zuzanna, Danuta i Katarzyna. Kleryk Mariusz i kleryk Michał pełnili funkcję kwatermistrzów, natomiast o bagaże troszczyli się bracia: Jerzy, Michał i Mateusz.
Grupa VIII - to grupa ludzi przede wszystkim młodych, radosnych i zdyscyplinowanych.

Reklama

* * *

W imieniu wszystkich organizatorów X Jubileuszowej Pielgrzymki Diecezji Legnickiej na Jasną Górę pragniemy wyrazić słowa wdzięczności wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nas gościli i przyjmowali na pątniczym szlaku w roku 2002. Bardzo serdeczne i pielgrzymkowe "Bóg zapłać":
bp. legnickiemu Tadeuszowi Rybakowi,
bp. Stefanowi Regmuntowi,
ks. inf. Władysławowi Bochnakowi, proboszczowi katedry legnickiej,
ks. kanclerzowi Józefowi Lisowskiemu z Kurii Biskupiej,
ks. rektorowi Leopoldowi Rzodkiewiczowi,
ks. prał. Józefowi Juźków i ks. prał. Aleksandrowi Stankiewiczowi,
ks. kanonikowi Stanisławowi Araszczukowi,
ks. proboszczowi Franciszkowi Ważniak i jego parafianom z Koskowic i Taczalina,
ks. proboszczowi Piotrowi Prajs i jego parafianom z Biernatek, Postolic, Kęp i Kosisk,
ks. proboszczowi Ryszardowi Cyman i jego parafianom z Piersna i Kulina,
ks. proboszczowi Ryszardowi Reputała i parafianom z Pełcznicy i Kątów Wrocławskich,
ks. proboszczowi Zbigniewowi Dołhań i parafianom z Żórawiny,
ks. dziekanowi Stanisławowi Bijak i gościnnej Oławie,
ks. proboszczowi Józefowi Tusińskiemu i parafianom z Bystrzycy Oławskiej,
ks. proboszczowi Krzysztofowi Mak, parafianom ze Stobrawy oraz p. Romanowi,
ks. proboszczowi Karolowi Łysemu i gościnnej parafii Łubniany,
ks. proboszczowi Józefowi Mucha i parafianom pięknej Radawi,
ks. proboszczowi Marcinowi Kulisch, Siostrom Józefitkom i mieszkańcom Sierakowa,
ks. proboszczowi Piotrowi Mańka i wszystkim mieszkańcom Herbów,
Ojcu Przeorowi Jasnej Góry Marianowi Lubelskiemu.
Serdeczne podziękowania składamy Dyrektorom Szkół na trasie naszej pielgrzymki, Dyrekcji Kolumny Sanitarnej w Legnicy, Policji w Legnicy. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy nas, pątników Pieszej Pielgrzymki, ze łzami w oczach witali na trasie z Legnicy do Częstochowy. Dziękujemy wszystkim, którzy nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska, a w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania X Jubileuszowej Pielgrzymki Legnickiej.

* * *

Skończyło się nasze pielgrzymowanie w roku jubileuszu Diecezji Legnickiej; w roku 25-lecia sakry Pierwszego Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka, w przeddzień ważnej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. ALE PIELGRZYMKA TRWA NADAL. Namaszczeni Słowem Bożym na szlakach tegorocznego wędrowania pragniemy te pielgrzymkowe dary wnosić w nasze codzienne życie. Poznając na nowo Chrystusa w Słowie, Eucharystii i drugim człowieku, pragniemy być otwarci na dobro i miłosiernie dzielić się miłością. Chcemy jeszcze lepiej i dojrzalej przygotować się na pielgrzymowanie w roku przyszłym.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zmarł bp Jan Styrna

2022-09-28 16:52

[ TEMATY ]

śmierć

pl.wikipedia.org

W dniu 28 września 2022 r. zmarł ks. bp Jan Styrna, biskup elbląski senior. Uroczystości pogrzebowe w katedrze św. Mikołaja w Elblągu odbędą się 3 października.

Jan Styrna był kapłanem diecezji tarnowskiej. Urodził się 25 stycznia 1941 w Przyborowie, powiat Brzesko, województwo małopolskie. Był wikariuszem w Nowym Wiśniczu, Krynicy Górskiej, Mielcu.

CZYTAJ DALEJ

Co ziarno gorczycy mówi o wierze?

2022-10-01 20:30

[ TEMATY ]

Ewangelia

ks. Paweł Rytel‑Andrianik

rozważanie

Sr. Amata CSFN

Rozważania do Ewangelii Łk 17:5-10

Co ziarno gorczycy mówi o wierze?

CZYTAJ DALEJ

Wszyscy jesteśmy wezwani, aby głosić Ewangelię

2022-10-01 15:57

[ TEMATY ]

Księża marianie

Marymont

parafia NMP Królowej Polski

Łukasz Krzysztofka/Niedziela

Kard. Kazimierz Nycz poświęcił kaplicę z odnowioną płaskorzeźbę Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w marymonckim kościele „na górce”, w którym pracują księża marianie.

Przed rozpoczęciem liturgii ks. Maricn Jurak MIC, proboszcz parafii przypomniał, że płaskorzeźba Matki Bożej Królowej Korony Polskiej została wprowadzona do kościoła w 1924 r. przez bł. ks. Michała Sopoćkę, spowiednika św. s. Faustyny. Są świadectwa wielu uzdrowień, szczęśliwych powrotów po wojnie do domu wymodlonych przed tą płaskorzeźbą.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję