Reklama

Niedziela Małopolska

Kraków

Skala pomocy jest ogromna

    Przed Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy krakowska Caritas podsumowuje pomoc Ukrainie.

2022-09-23 15:55

archiwum Caritas AK

Trudno byłoby tę pomoc świadczyć bez zaangażowania m.in. licznych wolontariuszy!

Trudno byłoby tę pomoc świadczyć bez zaangażowania m.in. licznych wolontariuszy!

    - Caritas Archidiecezji Krakowskiej po raz pierwszy w swojej historii musiała bezpośrednio zmierzyć się ogromnym napływem uchodźców do naszego miasta, wywołanym atakiem Rosji na Ukrainę. Mogę powiedzieć, że dobrze zdaliśmy ten egzamin – mówi dyrektor ks. Tomasz Stec.

    W najbliższą niedzielę, 25 września obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który w tym roku ma szczególną wymowę. Przypomina o losie milionów ukraińskich uchodźców, którzy musieli opuścić swoje domy w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę i znaleźli schronienie w naszym kraju. Wielu z nich wspiera krakowska Caritas.

    Od ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego i związanego z nim kryzysu humanitarnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej nieustannie pomaga uchodźcom przybywającym na terenie naszego kraju i pozostającym w Ukrainie. Skala pomocy jest bardzo duża, a Caritas nieustannie wspiera poszkodowanych, będąc tam, gdzie potrzebna jest pomoc.

Zakwaterowanie

    Natychmiast po wybuchu wojny krakowska Caritas zaczęła organizować bazę noclegów i wolontariatu. Oprócz placówek Caritas, większość miejsc noclegowych w bazie zgłosiły zgromadzenia zakonne i parafie, ale znalazło się w niej też wiele prywatnych osób, które udostępniały wolne pokoje w swoich mieszkaniach.

    Dzięki kilkunastogodzinnym codziennym dyżurom i ludzkiej solidarności w najgorętszym okresie pierwszych 3 miesięcy wojny darmowe krótko- lub długoterminowe schronienie znalazło ok. 5000 uchodźców, głównie matki i dzieci. Do końca sierpnia liczba osób, którym Caritas pomogła znaleźć nocleg, wzrosła do 7000 osób.

    Osoby te znalazły schronienie przede wszystkim w placówkach Caritas, które mieszczą się w Krakowie, Zembrzycach (gdzie do Domu św. Brata Alberta trafiło 6 osób niepełnosprawnych wraz ze starszymi opiekunami), Zebrzydowicach, Biskupicach i Zakrzowie koło Kalwarii oraz w zgromadzeniach, domach zakonnych, domach rekolekcyjnych, parafiach czy domach prywatnych. Znaczna część zakwaterowanych osób wyjechała w dalszą podróż do rodzin, znajomych czy przyjaciół w innych krajach. Caritas wspiera rzeczowo domy zakonne i osoby indywidualne, które goszczą uchodźców, przekazując żywność i inne niezbędne produkty.

Reklama

    12 i 13 marca 2022 Caritas przewiozła 110 sierot z opiekunami ze Stalowej Woli do Leśnicy-Groń i Bukowiny Tatrzańskiej. Po kilku dniach pobytu w tych miejscach zostali relokowani i część z nich wyjechała w dalszą podróż, a część pozostała w Bukowinie Tatrzańskiej.

    Biuro Caritas w Krakowie pełniło codzienne dyżury, udzielając informacji, kierując na noclegi i zapewniając pomoc rzeczową. Następnie pracę tę przejęło utworzone przy biurze Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, do którego oddelegowano jednego pracownika i zatrudniono drugiego, pochodzącego z Ukrainy, mówiącego biegle po ukraińsku, rosyjsku i polsku.

    Jeden ośrodków krakowskiej Caritas dla uchodźców odwiedził 30.03.2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda, spotykając się z mieszkańcami, wolontariuszami i pracownikami.

Pomoc rzeczowa

    Na Dworcu Głównym w Krakowie Caritas uruchomiła 6 marca całodniowy punkt informacyjny i pomocowy, który działa przy dużym wsparciu wolontariuszy i darczyńców. Wydawana jest tam pomoc rzeczowa, głównie sucha żywność, artykuły higieniczne, koce, śpiwory, opatrunki, leki przeciwbólowe oraz wszystko, co przynoszą darczyńcy. Główny cel punktu to doraźna, natychmiastowa pomoc oraz informacje. Uchodźca ma w nim uzyskać następujące informacje: gdzie może się udać na nocleg, gdzie zje ciepły posiłek, gdzie dokona rejestracji swojego pobytu, gdzie otrzyma pomoc rzeczową, niezbędną do dalszego pobytu na terenie Polski.

Reklama

    Pomoc rzeczowa możliwa jest dzięki zbiórkom darów rzeczowych organizowanych w wielu sklepach, spontanicznym zbiórkom darów rzeczowych oraz pomocy finansowej. Na pomoc dla uchodźców przeprowadzono również zbiórki pieniężne m.in. podczas imprez kulturalnych i artystycznych. Dary finansowe i rzeczowe przekazują nam osoby indywidualne, szkoły, organizacje, instytucje, firmy. Caritas zarejestrowała zbiórkę publiczną na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

    W Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom przy siedzibie Caritas wydawana jest pomoc żywnościowa dla potrzebujących (ok. 800 pakietów żywnościowych miesięcznie). Pakiety żywnościowe wydawane są też w Punkcie Socjalnym na Brzegach. Na początku krakowska Caritas pomagała wszystkim uchodźcom, jednak z czasem uznaliśmy, że mieli oni możliwość ustabilizowania swojej sytuacji przez kilka miesięcy pobytu w Krakowie i nie wszyscy są w trudnej sytuacji materialnej. Rozpoczęliśmy pomoc celowaną na podstawie ich sytuacji rodzinnej i materialnej.

Caritas współpracuje z Caritas Norwegia, która prowadzi swoje programy pomocowe dla uchodźców oraz z Fundacją z USA przekazującą dary dla uchodźców.     Niedawno krakowska Caritas rozpoczęła realizację finansowanego przez Caritas Internationalis programu „Wsparcie Caritas w Polsce dla Osób Dotkniętych Konfliktem w Ukrainie”, dzięki któremu będzie mogła pomóc przede wszystkim najbardziej zagrożonym grupom uchodźców – emerytom, matkom z małymi dziećmi, w sposób dostosowany do ich konkretnych potrzeb.

Namiot przy Dworcu – gorące posiłki

    Na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego, przy dworcu PKP w Krakowie przy wsparciu wojewody małopolskiego powstał namiot do wydawania posiłków, za który odpowiedzialność przejęła Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Przez prawie 4 miesiące był czynny całą dobę, a w najgorętszym momencie wydawał ok. 6000 gorących posiłków dla uchodźców. W miejsce to przybywały również osoby prywatne, zakony, firmy, stowarzyszenia, parafie i inne grupy, które ofiarowały przygotowane przez siebie posiłki dla uchodźców. Namiot każdego dnia wspierała ogromna liczba wolontariuszy, również zagranicznych, tworząc niepowtarzalną atmosferę tego miejsca, aby dawać nie tylko jedzenie, ale chociaż trochę pocieszenia, pokoju i nadziei.

Reklama

Integracja

    Oprócz przekazywania pomocy Caritas stara się również integrować uchodźców i pomagać im zorganizować swój pobyt.

    W Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom organizowane są kursy j. polskiego i zajęcia integracyjne dla kobiet. Caritas organizuje też spotkania z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

    W namiocie przed Dworcem organizowane były różne spotkania integracyjne dla dorosłych i dzieci: zabawy, śpiewy przy gitarze, występy iluzjonistów, wata cukrowa itp.

    Caritas zorganizowała spotkania świąteczne z okazji Wielkanocy dla ok 7500 osób finansowane przez Polski Holding Hotelowy.

    Caritas brała też udział w spotkaniach integracyjnych dla rodzin z Ukrainy, jak np. Festyn Rodzinny „Czas dla Nadziei”, a ukraińskie rodziny były zaproszone na I Archidiecezjalne Święto Rodziny, w którym Caritas również brała udział. Z okazji Dnia Dziecka ok. 50 dzieci otrzymało upominki – „Pudełka szczęścia”.

    W dniach 17-18 września na terenie Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbyło się siódme spotkanie młodzieży „Viter na-Dii”. Caritas Archidiecezji Krakowskiej włączyła się w to wydarzenie, zapewniając wyżywienie młodzieży, która uczestniczyła w spotkaniu.

    Przed początkiem roku szkolnego Caritas przekazała dzieciom – uchodźcom 550 plecaków z przyborami szkolnymi. 80 z nich pojechało do dzieci w Kamieńcu Podolskim w Ukrainie.

Reklama

Transporty z pomocą humanitarną

    Równocześnie krakowska Caritas organizowała pomoc odpowiadając na prośby, które przychodziły z terenu Ukrainy. W ciągu pół roku wojny dzięki ogromnemu wsparciu ludzi dobrej woli z Polski i spoza naszego kraju udało się wysłać do Ukrainy (Kijowa, Charkowa, Lwowa, Tarnopola, Równego, Żurawna, Chmielnickiego, Połtawy, Czernichowa, Berdyczowa, Niżyn, Dnipra) ok. 50 tirów i ponad 150 samochodów dostawczych z pomocą humanitarną o łącznej wadze ok. 2000 ton.

    W transportach wysłane zostały: żywność, koce, środki higieny osobistej, agregaty prądotwórcze, plecaki – apteczki wypełnione artykułami medycznymi do pierwszej pomocy, wózki inwalidzkie, łóżka medyczne, aparat USG i odzież dla pacjentów do szpitali. Przesyłaliśmy też przygotowane przez osoby prywatne i parafie i dostarczone do naszego magazynu paczki zawierające m.in. żywność, środki higieniczne i kosmetyczne w ramach akcji Paczka dla Ukrainy.

Rodzina Rodzinie dla Ukrainy

    Krakowska Caritas włączyła się też w promocję programu „Rodzina Rodzinie dla Ukrainy”. Prowadzony przez Caritas Polska program „Rodzina Rodzinie” to największy program pomocy indywidualnej, poprzez który Polacy w ciągu 6 lat przekazali potrzebującym rodzinom w krajach ogarniętych konfliktami prawie 70 mln zł, pomagając im pozostać w swoich ojczyznach. Program „Rodzina Rodzinie” jest odpowiedzią na dramatyczną sytuację rodzin poszkodowanych w konfliktach zbrojnych i kryzysach humanitarnych. Realizowany jest w formie bezpośredniej pomocy udzielanej na miejscu rodzinom poprzez jednorazowe lub comiesięczne wsparcie finansowe oraz poprzez fundusz wychodzenia z ubóstwa. W program mogą włączać się parafie, organizacje kościelne i osoby prywatne.

Reklama

Dziękujemy!

    Pomoc, jaką nieustannie krakowska Caritas wspiera uchodźców z Ukrainy jest możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników Caritas Archidiecezji Krakowskiej, umiejętności pozyskania darczyńców i koordynacji pracy wielkiej liczby wolontariuszy. Nie byłaby też możliwa bez osób indywidualnych, instytucji, firm i organizacji, które hojnie i z zaufaniem nas wspierają.

    Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przez te prawie 7 miesięcy od wybuchu wojny wspierają nasze działania: parafiom, zakonom, władzom samorządowym i państwowym, darczyńcom indywidualnym i firmom z Polski i spoza kraju, stowarzyszeniom oraz ogromnej liczbie wolontariuszy z Polski i z całego świata.

Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Śladami Borgiasza...

Niedziela przemyska 39/2014, str. 8

[ TEMATY ]

święty

wikipedia.org

Niedawne uroczystości koronacyjne w Jarosławiu i jego związki z „cudownym Obrazem”, a także jego wspomnienie jako „drugiego fundatora zakonu jezuitów – są doskonałą okazją bliższego poznania osoby św. Franciszka Borgiasza, jezuity, który wcześniej był wicekrólem Katalonii, był żonaty, miał ośmioro dzieci, a papież kilkakrotnie ofiarował mu godność kardynalską...

Nazwisko Borgiów, niestety nie najlepiej zapisało się w historii. Przez wieki stało się synonimem korupcji, przestępstw, kupczenia kościelnymi godnościami. Życie Franciszka Borgiasza było natomiast „znakiem sprzeciwu” wobec utartych stereotypów, jakie historia powiązała z Borgiami. Osoba św. Franciszka Borgiasza od XVIII wieku cieszyła się kultem w... jarosławskiej świątyni jezuickiej – posiadał on bowiem swój ołtarz w jarosławskiej kolegiacie (wspomnijmy, że czczono go jako świętego od 1670 r., kiedy to papież Klemens X kanonizował go w Rzymie. Do ostatecznej decyzji papieża przyczynił się cud, jakiego doświadczyć miał jeden z ministrów króla hiszpańskiego Filipa III, kiedy to wyzdrowiała – za przyczyną Borgiasza – wnuczka owego notabla...). Obecnie upamiętnia jego osobę piękna rzeźba dłuta Tomasza Huttera znajdująca się na terenie jarosławskiej kolegiaty. Przedstawia ona świętego jezuitę zgodnie z kanonem obecnym w ikonografii – księgą oraz umieszczoną na niej „trupią czaszką” w diademie...

CZYTAJ DALEJ

Alicja z krainy dobra

Niedziela Ogólnopolska 51/2019, str. 52-54

[ TEMATY ]

miłosierdzie

wolontariat

Klaudia Zielińska

Nie lubi mówić o sobie. Unika udzielania wywiadów. Ratuje ludzi od śmierci, głodu, cierpienia i chorób. Misjonarka w Kenii i Tanzanii. Nazywana przez bliskich „Aniołem Afryki” lub „Matką Teresą z Polski”.

Krzysztof Tadej: Trzy lata temu w wywiadzie dla tygodnika Niedziela powiedziała Siostra m.in.: „Kiedyś pojechałam do jednej z wiosek. Witałam się z ludźmi i nagle usłyszałem dziwny pisk. Spytałam: «Co to takiego?». Wskazano mi jeden z domów. Wczołgałam się, bo nie było drzwi. Zobaczyłam dziecko leżące na liściach od banana. Piszczało z bólu. W jego uchu zagnieździły się robaki i wyjadały błonę bębenkową. Obok leżała matka i nie miała siły wstać. Umierała z głodu. Udało się uratować dziecko i matkę w ostatniej chwili”. Opowiadała Siostra również o innych dramatycznych sytuacjach w kenijskiej miejscowości Laare. Czy od tego czasu sytuacja się poprawiła?

CZYTAJ DALEJ

Klerycy zainaugurowali nowy rok akademicki

2022-10-03 15:28

Ks. Wojciech Kania/Niedziela

W Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu rozpoczął się 202. rok akademicki.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, dziekan Wydziału Teologii KUL oraz licznie przybyli kapłani.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję